The Romanian language is spoken in Romania and Moldova by 24 million native speakers. It’s a romance language, and it’s alphabet is a combination of Latin and Cyrillic. Here we have examples of Romanian words & their meanings translated into English.

English to Romanian

a: 1. în; prin
abandon: 1. abandona; paurausi
abase: 1. înjosi; umili
aberration: 1. gres,ealau
abet: 1. ajuta | 2. incita; provoca; stimula; at,ît,a
abhor: 1. detesta; urî
abide: 1. as,tepta | 2. îndura; suferi
abjure: 1. anula; abroga
able: 1. capabil
abolish: 1. aboli; desfiint,a; abroga | 2. anula; abroga
abominate: 1. detesta; urî
abort: 1. es,ua
about: 1. apropo; despre | 2. în jurul
about-face: 1. schimbare
above: 1. deasupra; peste
abroad: 1. în strauinautaute
abrogate: 1. aboli; desfiint,a; abroga | 2. anula; abroga
absent: 1. absent | 2. absent
absent-minded: 1. distrat
absent onself: 1. se îndepaurta; pleca
abstract: 1. aduna; însuma | 2. determina
abstracted: 1. distrat
academic: 1. student
accede: 1. acord
accept: 1. accepta; primi
accident: 1. accident
accomodate: 1. termina | 2. ajuta
accompany: 1. însot,i
accomplish: 1. ajunge | 2. îndeplini; termina
accord: 1. permite; îngaudui
accordion: 1. armonicau
account: 1. platau | 2. cauzau | 3. se gîndi | 4. cont | 5. crede
account for: 1. explica | 2. clarifica
accoutrement: 1. echipament
accoutrements: 1. echipament
accredit: 1. crede
accumulate: 1. îngraumaudi; înghesui
accumulation: 1. mult,ime
accuse: 1. acuza | 2. denunt,a
accustomed: 1. obis,nuit
ache: 1. durea | 2. durere
achieve: 1. ajunge | 2. îndeplini; termina | 3. face
acquaint: 1. informa
acquire: 1. cumpaura
across: 1. curmezis,ul
across from: 1. contra; împotriva
act: 1. face
action: 1. luptau
active: 1. harnic
actor: 1. actor
actual: 1. adevaurat
acuity: 1. atent,ie
ad: 1. anunt,
adapt: 1. monta; fixa | 2. monta; fixa | 3. adapta; acomoda
add: 1. adauuga
address: 1. adresau
adjourn: 1. întîrzia
adjust: 1. monta; fixa | 2. adapta; acomoda
admire: 1. admira
admit: 1. permite; îngaudui
adore: 1. diviniza; venera; adora
adorn: 1. decora; împodobi; orna | 2. orna; împodobi; decora
adulterate: 1. se preface
advance: 1. se apropia | 2. înainta; avansa
advertence: 1. atent,ie
advertency: 1. atent,ie
advertise: 1. anunt,a
advertisement: 1. anunt,
advice: 1. sfat
aerodrome: 1. aeroport
aeroplane: 1. aeroplan; avion
afar: 1. aproape
affair: 1. afacere | 2. caz
affection: 1. drag; dragoste
affix: 1. fixa; asigura
afflict: 1. necauji; întrista
affluent: 1. bogat
afford: 1. permite; îngaudui
afresh: 1. iar; iaraus,i; mai; din nou | 2. iar; iaraus,i; mai; din nou
Africa: 1. Africa
after: 1. dupau; în spatele | 2. dupau; în urma
afternoon: 1. dupauamiazau
again: 1. iar; iaraus,i; mai; din nou | 2. iar; iaraus,i; mai; din nou
against: 1. contra; împotriva
age: 1. vîrstau
agitate: 1. excita | 2. clautina; agita
… ago: 1. acum …
agog: 1. curios | 2. curios
agree: 1. acord
aid: 1. ajuta | 2. ajutor | 3. ajuta | 4. ajutor
aim: 1. scop | 2. încerca; se straudui
air: 1. aer
aircraft: 1. aeroplan; avion
airdrome: 1. aeroport
airfield: 1. aeroport
airplane: 1. aeroplan; avion
airport: 1. aeroport | 2. aeroport
alarm: 1. speria
Albania: 1. Albania
alcohol: 1. alcool
ale: 1. bere
Alexander: 1. Alexandru
a little: 1. cam | 2. put,in
all: 1. tot; totul
all over again: 1. iar; iaraus,i; mai; din nou
allow: 1. lausa; da voie | 2. permite; îngaudui
almost: 1. aproape
alone: 1. singur
already: 1. deja; s,i
also: 1. s,i
alter: 1. schimba
alteration: 1. schimbare | 2. schimbare
although: 1. des,i
altitude: 1. înault,ime
altogether: 1. tot; totul
aluminium: 1. aluminiu
aluminum: 1. aluminiu
always: 1. totdeauna
amass: 1. îngraumaudi; înghesui
America: 1. America
American: 1. american | 2. american
among: 1. dintre; între; printre
amuse: 1. amuza
anchor: 1. ancorau
and: 1. iar; s,i
anew: 1. iar; iaraus,i; mai; din nou
angle: 1. colt,
animal: 1. animal | 2. animal
ankle: 1. gleznau
announce: 1. anunt,a
annoy: 1. enerva
annul: 1. anula; abroga
another: 1. alt; încau
answer: 1. rauspunde
ant: 1. furnicau
anvil: 1. nicovalau
anything: 1. ceva
anywhere: 1. oriunde
apartment: 1. apartament
apparently: 1. parcau
appear: 1. apaurea; se arauta; se ivi | 2. paurea
appear to be: 1. paurea
appellation: 1. nume
appetite: 1. poftau
apple: 1. maur
apply: 1. aplica
appointment: 1. întîlnire
appraise: 1. evalua; aprecia
approach: 1. se apropia
apricot: 1. caisau
April: 1. aprilie
arc: 1. bolta
architect: 1. arhitect
Argentina: 1. Argentina
arise: 1. rausauri
arm: 1. arma | 2. brat,
armchair: 1. fotoliu | 2. jilt,ul
army: 1. armatau | 2. armatau
around: 1. în jurul
arrange: 1. aranja; ordona
arrival: 1. sosire
arrive: 1. ajunge; sosi
art: 1. artau
article: 1. articol | 2. lucru; obiect
artificial: 1. artificial
as: 1. ce; cum | 2. ce; cum | 3. as,a | 4. deoarece; fiindcau
ascend: 1. rausauri
ascertain: 1. constata
ashtray: 1. scrumiera
Asia: 1. Asia
ask: 1. întreba | 2. cere
ask for: 1. cere
asparagus: 1. sparanghel
aspirin: 1. aspirinau
assist: 1. ajuta | 2. ajuta
aster: 1. ochiul boului
at: 1. cautre; la; spre | 2. aproape de; lîngau; pînau
at home: 1. acasau
at last: 1. în fine
at once: 1. îndatau
at present: 1. acum; acuma
attach: 1. fixa; asigura
attain: 1. ajunge
attempt: 1. încerca; se straudui | 2. încerca; testa
attend: 1. vizita
attention: 1. atent,ie
attentive: 1. atent
at that place: 1. acolo
at the same time: 1. totodatau
attic: 1. mansardau | 2. mansardau
attract: 1. atrage | 2. ispiti; atrage
attune: 1. monta; fixa
August: 1. august
aunt: 1. mautus,au
Australia: 1. Australia
Austria: 1. Austria
author: 1. autor | 2. autor
authority: 1. autoridade
autobus: 1. autobuz
automatic: 1. automat
autumn: 1. toamnau
available: 1. disponibil | 2. disponibil
avoid: 1. evita
await: 1. as,tepta
away: 1. departe
back: 1. spate
bad: 1. rauu
baggage: 1. bagaj
bairn: 1. copil
balance: 1. echilibra
balcony: 1. balcon
ball: 1. minge
bank: 1. bancau
bank-note: 1. bancnotau
bar: 1. bar
barber: 1. frizer
bare: 1. dezgoli; dezbrauca
barracks: 1. cazarma | 2. cazarma
barrel: 1. butoi
basket: 1. cos,
bath: 1. baie
bathing-suit: 1. costum de baie
bathing suit: 1. costum de baie
bathroom: 1. baie | 2. baie
battle: 1. luptau
be: 1. fi
be able to: 1. putea
be about: 1. circula
beach: 1. plajau
be acquainted with: 1. cunoas,te; s,ti
beam: 1. radio
bear: 1. îndura; suferi
be asleep: 1. dormi
beast: 1. animal
beat: 1. bate
beautiful: 1. frumos
because: 1. deoarece; fiindcau
become: 1. deveni | 2. deveni
bed: 1. pat
bedroom: 1. dormitor
beefsteak: 1. biftec
beer: 1. bere
before: 1. înaintea; în fat,au
be found: 1. se gausi
beg: 1. cere
beget: 1. genera
begin: 1. începe; porni
beginning: 1. început
be glad: 1. se bucura
behind: 1. dupau; în spatele | 2. dupau; în urma
behold: 1. iatau
be inclined: 1. înclina; apleca
be in command: 1. comanda; conduce
be lacking: 1. lipsi
Belgium: 1. Belgia
believe: 1. crede
be located: 1. se gausi
below: 1. jos | 2. sub | 3. jos
be married: 1. se causautori
be missing: 1. lipsi
bench: 1. bancau
bend: 1. îndoi; flexa
beneath: 1. sub
be painful: 1. durea
beside: 1. aproape de; lîngau; pînau
Bessarabia: 1. Bessarabia
be taken ill: 1. îmbolnauvi
be thirsty: 1. înseta
between: 1. dintre; între; printre
be willing to: 1. dori
beyond: 1. curmezis,ul
bid: 1. cere
big: 1. mare
bill: 1. bilet | 2. platau
bird: 1. pasaure
black: 1. negru
Black Sea: 1. Marea Neagrau
blank: 1. alb
blaspheme: 1. huli; blasfemia; blestema; înjura
bleak: 1. frig; rece
bloom: 1. floare
blotter: 1. hârtia sugautoare
blotting paper: 1. hârtia sugautoare
blouse: 1. bluzau
blue: 1. albastru
blueberry: 1. afinau
blunt: 1. tocit
blushing: 1. ros,u
body: 1. corp; trup
boil: 1. fierbe
bomb: 1. bombau
bone: 1. os
book: 1. carte
bookcase: 1. bibliotecau
book-keeper: 1. contabilul
bookshop: 1. librauriau
bookstore: 1. librauriau
borrow: 1. împrumuta
bosom: 1. piept
bother: 1. deranja; incomoda; indispune
bottle: 1. sticlau
boulevard: 1. bulevard
boutique: 1. magazin; prauvaulie
bow: 1. bolta
box: 1. cutie; ladau; lojau
boy: 1. bauiat
brake: 1. frîna
Brazil: 1. Brazilia
bread: 1. pîine
break: 1. rupe
break down: 1. demola; praubus,i
break off: 1. rupe
breast: 1. piept
breed: 1. cres,te; îngriji | 2. educa; cres,te
bridge: 1. pod
brief: 1. scurt
bring: 1. aduce
bring up: 1. educa; cres,te
Britain: 1. Marea Britanie
British: 1. britanic
brother: 1. frate
brown: 1. maro
brush: 1. perie
Bucharest: 1. Bucures,ti
build: 1. construi; înault,a | 2. construi; claudi
building: 1. claudire
Bulgaria: 1. Bulgaria
bulk: 1. maurime
burden: 1. împovaura; încaurca; îngreuna
burdensome: 1. greu
burn: 1. arde
bury: 1. îngropa; înmormînta
bus: 1. autobuz
business: 1. afacere
business deal: 1. afacere
but: 1. ci; dar; iar; însau | 2. însau; totus,i
butter: 1. unt
button: 1. buton; nasture | 2. buton; nasture
buy: 1. cumpaura | 2. cumpaura | 3. cumpaura | 4. cumpaura | 5. cumpaura | 6. cumpaura
by: 1. aproape de; lîngau; pînau | 2. de
by now: 1. deja; s,i
by the way: 1. apropo
cabin: 1. cabanau
café: 1. cofetaurie
cake: 1. praujiturau
calculation: 1. platau
calf: 1. vit,el | 2. pulpa
call: 1. chema
call on: 1. vizita
camel: 1. caumilau
camera: 1. camerau fotografica
Canada: 1. Canada
canal: 1. canal
cancel: 1. anula; abroga
candle: 1. lumînare
cannon: 1. tunul
capable: 1. capabil
capture: 1. apuca; prinde; captura
care: 1. îngriji; se îngrijora
caress: 1. dezmierda; mîngîia
carp: 1. crap
Carpathian mountains: 1. Carpat,ii; munt,ii Carpat,i
Carpathians: 1. Carpat,ii; munt,ii Carpat,i
carry: 1. duce
carry out: 1. îndura; suferi
case: 1. afacere | 2. caz | 3. caz
castle: 1. turn
cat: 1. pisicau
catch: 1. apuca; prinde; captura
category: 1. categorie
cause: 1. causau
cease: 1. înceta; se opri; stopa
celebrate: 1. aniversa; celebra | 2. saurbautori
centennial: 1. secol
centre: 1. centru
century: 1. secol
certain: 1. sigur
certainly: 1. desigur
chair: 1. scaun
chamber: 1. camerau
change: 1. schimba | 2. schimbare | 3. schimba | 4. schimbare
channel: 1. canal
character: 1. semn
charge: 1. încaurca
chase: 1. vîna; hauitui
chase away: 1. alunga; izgoni
cheap: 1. ieftin | 2. ieftin
cheat: 1. îns,ela; tris,a; paucauli
cheer: 1. încuraja; stimula
chemist’s shop: 1. drogherie; farmacie
chest: 1. piept
chic: 1. s,ic
child: 1. copil | 2. copil
chilly: 1. frig; rece
chocolate: 1. ciocolatau
choose: 1. alege
Christmas: 1. Crauciun
chuck: 1. dezmierda; mîngîia
church: 1. bisericau
church-building: 1. bisericau
cigar: 1. t,igarau de foi
cigarette: 1. t,igarau
cinema: 1. cinema
circulate: 1. circula
citadel: 1. cetate
city: 1. cetate | 2. cetate; oras,
clarify: 1. clarifica
class: 1. clasau
clean: 1. curaut,a; face curat; purifica
cleanse: 1. curaut,a; face curat; purifica
clearly: 1. clar
client: 1. client; cumpaurautor
clock: 1. ceas
close: 1. închide
clothe: 1. îmbrauca
cloud: 1. nor
coach: 1. antrena
coast: 1. coastau; litoral
coat: 1. pardesiu
coddle: 1. alinta; mîngîia
coffee: 1. cafea
coffee-house: 1. cofetaurie
cold: 1. frig; rece | 2. raucealau
colleague: 1. coleg
collect: 1. aduna; colecta; culege
collide: 1. alerga; fugi
colour: 1. colora; picta | 2. culoare
comb: 1. pieptene
combine: 1. combina
come: 1. veni
come about: 1. deveni | 2. se întîmpla
come back: 1. se întoarce
comedy: 1. comedie
come on: 1. se apropia
come to an end: 1. se sfîrs,i
command: 1. comanda; conduce | 2. ordona; comanda | 3. ordine
commence: 1. începe; porni
commencement: 1. început
commodity: 1. articol
compel: 1. fort,a; sili
compete: 1. concura; rivaliza; se întrece
complete: 1. plin
compose: 1. concluziona | 2. compune; crea; scrie
comprise: 1. include; cuprinde; cont,ine
conceal: 1. ascunde
concern: 1. interesa
concerning: 1. apropo; despre
concert: 1. concert
conclude: 1. concluziona
conclusion: 1. rezultat
conduct: 1. ghida; conduce | 2. conduce
confide: 1. avea încredere
confuse: 1. încurca
congratulate: 1. felicita
conquer: 1. învinge
consent: 1. acord
consider: 1. se gîndi
construct: 1. construi; înault,a
contain: 1. include; cuprinde; cont,ine
continue: 1. dura; continua; t,ine
control: 1. controla; guverna; conduce
conversation: 1. conversat,ie
conversion: 1. schimbare | 2. schimbare
convince: 1. convinge
cook: 1. gauti
cooperate: 1. coopera; colabora
co-operate: 1. coopera; colabora
copy: 1. exemplar | 2. copia
corner: 1. colt,
corrugate: 1. ondula; vauluri
cost: 1. costa
costly: 1. scump
costume: 1. costum
cotton-wool: 1. vatau
counsel: 1. sfat
count: 1. numaura
country: 1. t,arau
couple: 1. împerechea
courage: 1. curaj
court: 1. curte
courtyard: 1. curte
cover: 1. acoperi
cow: 1. vacau
cower: 1. se ghemui
create: 1. crea | 2. compune; crea; scrie
cross: 1. încrucis,a; traversa
crouch: 1. se ghemui
crowd: 1. mult,ime
cry down: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu
cup: 1. ceas,cau
curse: 1. huli; blasfemia; blestema; înjura | 2. înjura; blestema
cuss: 1. huli; blasfemia; blestema; înjura | 2. înjura; blestema
custom: 1. obicei
customary: 1. obis,nuit
customer: 1. client; cumpaurautor
cut: 1. tauia
cut up: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu
Czechoslovakia: 1. Cehoslovacia
daily: 1. zilnic
dance: 1. dansa
Danube: 1. Dunaurea
darken: 1. se întuneca
date: 1. datau | 2. întîlnire
daughter: 1. fatau; fiicau
day: 1. zi
daydream: 1. visa
dear: 1. drag; scump | 2. drag; scump | 3. scump
December: 1. decembrie
decide: 1. decide; se hotau
declaration of policy: 1. program
décor: 1. decor
decorate: 1. decora; împodobi; orna | 2. orna; împodobi; decora
decoration: 1. decor
decoy: 1. ispiti; atrage
deduce: 1. aduna; însuma
deem: 1. crede
deep: 1. adînc
defeat: 1. învinge; cîs,tiga
defend: 1. apaura
delay: 1. întîrzia
delight: 1. încînta
delta: 1. deltau
demolish: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu | 2. demola; praubus,i
demonstrate: 1. demonstra; dovedi | 2. expune; etala; demasca | 3. expune; etala; demasca | 4. demonstra; manifesta
Denmark: 1. Danemarca
denounce: 1. denunt,a
dentist: 1. dentist
deny: 1. nega; dezmint,i
depart: 1. se îndepaurta; pleca
departure: 1. plecare
describe: 1. descrie
desert: 1. abandona; paurausi
design: 1. desena
desire: 1. dorint,a
desk: 1. birou
dessert: 1. desert
destroy: 1. distruge; strica
deter: 1. înfricos,a; speria; descuraja
determine: 1. determina; fixa | 2. fixa; asigura
develop: 1. dezvolta; evolua
dialogue: 1. dialog
dictate: 1. dicta
dictionary: 1. dict,ionar
die: 1. muri
differently: 1. altfel
difficult: 1. greu
dimension: 1. maurime
diminutive: 1. mic
dip: 1. înmuia
direct: 1. direct,iona; ghida | 2. ghida; conduce | 3. direct
disappear: 1. dispaurea
disappoint: 1. dezamaugi; deziluziona
discourage: 1. înfricos,a; speria; descuraja
discover: 1. descoperi
dismantle: 1. demonta; desface
dispatch: 1. concluziona
distinguish: 1. distinge; deosebi
distracted: 1. distrat
disturb: 1. deranja; incomoda; indispune
divide: 1. diviza; despaurt,i; împaurt,i
divorce: 1. divort,a
do: 1. face
do away with: 1. îndepaurta; înlautura
dock: 1. gara
doctor: 1. doctor; medic
dog: 1. cîine
door: 1. us,au
do something crooked: 1. îns,ela; tris,a; paucauli
doubt: 1. se îndoi
dough: 1. pastau
downstairs: 1. jos
draw: 1. atrage | 2. desena
dream: 1. visa
dress: 1. rochie | 2. îmbrauca
drink: 1. bea | 2. bea
drink to excess: 1. bea
drive away: 1. alunga; izgoni
droop: 1. agaut,a; atîrna
drop: 1. caudea
drown: 1. îneca | 2. se îneca
drug: 1. doctorie; medicament
drugstore: 1. drogherie; farmacie
during: 1. în timp ce; pe cînd
dwell: 1. locui
dye: 1. culoare | 2. vopsi
ear: 1. ureche
early: 1. devreme
earn: 1. cîs,tiga
earnest: 1. serios
easily: 1. us,or
east: 1. est
easy: 1. us,or
educate: 1. educa; cres,te
effect: 1. rezultat
egg: 1. ou
Egypt: 1. Egipt
eight: 1. opt
elect: 1. alege
elevator: 1. lift
else: 1. alt; încau | 2. altfel
embellish: 1. înfrumuset,a
embrace: 1. îmbraut,is,a
emerge: 1. apaurea; se arauta; se ivi
emmet: 1. furnicau
employ: 1. folosi
empty: 1. gol | 2. goli
encourage: 1. instiga; at,ît,a; provoca
encouragement: 1. încurajare
end: 1. termina | 2. se sfîrs,i | 3. sfîrs,it
endeavour: 1. încerca; se straudui
ending: 1. sfîrs,it
end up: 1. ajunge; sosi | 2. se sfîrs,i
endure: 1. îndura; suferi
engine: 1. mas,inau
England: 1. Anglia | 2. Anglia
English: 1. englezesc | 2. englezoaicau
Englishman: 1. englez
Englishwoman: 1. englezoaicau
engrave: 1. grava
enjoy: 1. se bucura
enjoy oneself: 1. se amuza; se distra
enormous: 1. enorm | 2. enorm
enough: 1. de ajuns
enter: 1. intra
entire: 1. tot
entomb: 1. îngropa; înmormînta
entrust: 1. încredint,a | 2. avea încredere
envy: 1. invidia
equal: 1. egala
equally: 1. tot
equipment: 1. echipament | 2. echipament
erect: 1. fonda; întemeia
err: 1. gres,i
error: 1. gres,ealau
escape: 1. evada; fugi
establish: 1. fonda; întemeia | 2. constata
esteem: 1. se gîndi
estimate: 1. evalua; aprecia
Europa: 1. Europa | 2. Europa
Europe: 1. Europa
Euxine Sea: 1. Marea Neagrau
evacuate: 1. evacua
evade: 1. evita
even: 1. chiar
evening: 1. searau
ever: 1. totdeauna
everything: 1. tot; totul
evolve: 1. dezvolta; evolua
exact: 1. exact
exaggerate: 1. exagera
examine: 1. examina | 2. explora; cerceta
example: 1. exemplu
excite: 1. excita | 2. incita; provoca; stimula; at,ît,a
exclusively: 1. numai
excursion: 1. excursie
execute: 1. executa
exhibit: 1. expune; etala; demasca | 2. expune; etala; demasca
exist: 1. exista
exit: 1. ies,i
expect: 1. as,tepta
expel: 1. alunga; izgoni
expensive: 1. drag; scump | 2. scump
expire: 1. se sfîrs,i | 2. muri
explain: 1. explica | 2. clarifica
explode: 1. exploda
explore: 1. explora; cerceta
extend: 1. maurime
extreme: 1. extrem
fabricate: 1. fabrica; produce
facile: 1. us,or
fail: 1. es,ua
faint: 1. slab
fall: 1. caudea
fall ill: 1. îmbolnauvi
falsify: 1. falsifica | 2. se preface
fame: 1. slavau
family: 1. familie
famous: 1. vestit | 2. vestit
fancy: 1. imagina | 2. visa
far: 1. aproape
far away: 1. aproape
fast: 1. repede | 2. iute; repede
fasten: 1. fixa; asigura
fat: 1. gras
fatty: 1. gras
feather: 1. toc
February: 1. februarie
feed: 1. se hrauni; mînca | 2. hrauni
fellow: 1. baurbat; om
female student: 1. studentau
fetch: 1. aduce
field: 1. ogor | 2. ogorul | 3. ogorul | 4. ogorul
film: 1. film
filter: 1. filtra
finally: 1. în fine
finance: 1. finant,a
find: 1. gausi
find oneself: 1. se gausi
fine: 1. frumos | 2. excelent
finish: 1. îndeplini; termina | 2. termina
finished: 1. gata
Finland: 1. Finlanda
fire: 1. împus,ca | 2. încuraja; stimula
fish: 1. pes,te
fit: 1. monta; fixa
fit out: 1. garnisi; orna
five: 1. cinci
fix: 1. monta; fixa | 2. determina; fixa | 3. fixa; asigura
flat: 1. apartament
flee: 1. evada; fugi
float: 1. înota; pluti
floor: 1. etaj
flour: 1. fauinau
flow: 1. curge; se vaursa
flower: 1. floare
fondle: 1. dezmierda; mîngîia
food: 1. aliment
foot: 1. picior | 2. picior
football: 1. fotbal
for: 1. în timp ce; pe cînd | 2. deoarece; fiindcau
forbid: 1. interzice; opri
force: 1. fort,a; sili | 2. impune; fort,a
foreigner: 1. strauin
forest: 1. paudure
forget: 1. uita
forgive: 1. ierta; scuza
form: 1. forma
forsake: 1. abandona; paurausi
fortunate: 1. fericit
found: 1. fonda; întemeia
fountain-pen: 1. stilou
fountain pen: 1. stilou
four: 1. patru
fracture: 1. fractura
France: 1. Frant,a
freeze: 1. înghet,a
freezing cold: 1. ger
frequently: 1. des; adesea
fresh: 1. proaspaut
Friday: 1. vineri
friend: 1. prietenau | 2. prieten
frighten: 1. speria
from: 1. de | 2. din
from where: 1. de unde
frost: 1. ger | 2. ger
fry: 1. prauji
full: 1. plin
fun: 1. plaucere
function: 1. funct,iona; merge
fuse: 1. topi
future: 1. viitor | 2. viitor
gag: 1. glumau
gain: 1. cîs,tiga
gallery: 1. galerie
game: 1. meci
gammer: 1. bautrinau
garden: 1. graudinau
garnish: 1. garnisi; orna
garret: 1. mansardau
gate: 1. poartau
gateway: 1. poartau
gather: 1. aduna; însuma | 2. aduna; colecta; culege | 3. determina
gazette: 1. ziar
general: 1. general
generate: 1. genera
gentle: 1. bomboanau
gentleman: 1. domnul
geography: 1. geografie
German: 1. neamt,
Germany: 1. Germania
get: 1. ajunge; sosi | 2. ajunge | 3. deveni | 4. lua | 5. primi
get angry: 1. se înfuria; se enerva
get drunk: 1. se îmbauta
get married: 1. se causautori
get rid of: 1. îndepaurta; înlautura
get up: 1. rausauri
girl: 1. fatau
give: 1. da | 2. introduce; prezenta
give back: 1. înapoia; restitui
give notice: 1. anunt,a
glance: 1. rausfoi
glass: 1. pahar
glasses: 1. ochelari
glide: 1. aluneca
glory: 1. slavau
glove: 1. maunus,au
go: 1. pleca
goal: 1. scop
go away: 1. se îndepaurta; pleca
go back: 1. se întoarce; se înapoia
go crazy: 1. înnebuni
go fast: 1. se graubi
go for a walk: 1. se plimba
go in: 1. intra
good: 1. bun
go out: 1. ies,i
go to bed: 1. se culca
go up: 1. rausauri
govern: 1. controla; guverna; conduce
gown: 1. rochie
gram: 1. gram
grammar: 1. gramaticau
gramme: 1. gram
granddaughter: 1. nepoatau
grandson: 1. nepot
grapple: 1. apuca; prinde; captura
grass: 1. iarbau
gratitude: 1. mult,umire
greasy: 1. gras
great: 1. excelent | 2. mare
Great Britain: 1. Marea Britanie
Greece: 1. Grecia
green: 1. verde
grey: 1. gri
grieve: 1. necauji; întrista | 2. enerva
groan: 1. geme
grow: 1. deveni | 2. deveni
guarantee: 1. garanta
guess: 1. ghici
guide: 1. direct,iona; ghida | 2. ghida; conduce | 3. conduce
habit: 1. obicei
hair: 1. paur
hairdresser: 1. frizer
half: 1. jumautate
hall: 1. salau
hand: 1. mînau
handsome: 1. frumos
hang: 1. agaut,a; atîrna
hang onto: 1. t,ine
happen: 1. deveni | 2. se întîmpla
happy: 1. fericit
harass: 1. haurt,ui
harbor: 1. port
harbour: 1. port
hard: 1. greu
hardworking: 1. harnic
hat: 1. paulaurie
hate: 1. detesta; urî
have: 1. avea | 2. primi
have a good time: 1. se amuza; se distra
have compassion on: 1. compautimi
have confidence in: 1. avea încredere
have faith: 1. se încrede; avea încredere
have faith in: 1. se încrede; avea încredere
have got: 1. avea
hazard: 1. risca; se aventura
he: 1. dumnealui; el
head: 1. ghida; conduce | 2. cap | 3. cap | 4. cap | 5. cap
health: 1. saunautate
heap: 1. îngraumaudi; înghesui | 2. mult,ime
hear: 1. auzi
heart: 1. inimau
heaven: 1. cer
heavy: 1. greu
height: 1. înault,ime
help: 1. ajuta | 2. ajutor | 3. ajuta | 4. ajutor
her: 1. ea; dumneaei
herb: 1. iarbau
here are: 1. iatau
here is: 1. iatau
hesitate: 1. ezita
hide: 1. ascunde | 2. se ascunde
hide oneself: 1. se ascunde
hill: 1. deal
him: 1. dumnealui; el
hinder: 1. deranja; incomoda; indispune
hire: 1. închiria
history: 1. istorie
hit: 1. bate
hog: 1. porc
hold: 1. dura; continua; t,ine | 2. t,ine
Holland: 1. Olanda
hope: 1. spera
horse: 1. cal
hospital: 1. spital
hospitality: 1. ospitalitate
hot: 1. fierbinte
hotel: 1. hotel
hour: 1. orau
house: 1. casau
house of worship: 1. bisericau
how: 1. ce; cum | 2. ce; cum | 3. ce; cum
however: 1. însau; totus,i
how many: 1. cît
how much: 1. cît
hug: 1. îmbraut,is,a
huge: 1. enorm
hundred: 1. sutau
Hungary: 1. Ungaria
hunger: 1. foame
hunt: 1. vîna; hauitui
hurray: 1. ura
hurry: 1. se graubi | 2. graubi
hurt: 1. durea
husband: 1. sot,
hut: 1. cabanau
hypnotize: 1. hipnotiza
ice: 1. înghet,atau
icecream: 1. înghet,atau
Iceland: 1. Islanda
idea: 1. idee
identify: 1. identifica
if: 1. dacau
ignore: 1. ignora
ill: 1. bolnav
imagine: 1. imagina
imitate: 1. imita
immediately: 1. îndatau
immense: 1. enorm
immerse: 1. înmuia
impel: 1. impulsiona | 2. instiga; at,ît,a; provoca
imply: 1. însemna
important: 1. important
impose: 1. impune; fort,a
imprint: 1. tipauri; imprima
imprison: 1. bauga la închisoare; întemnit,a
improve: 1. îmbunautaut,i
in: 1. în; prin
incendiary bomb: 1. bomba incendiarau
incite: 1. incita; provoca; stimula; at,ît,a
incline: 1. înclina; apleca
include: 1. include; cuprinde; cont,ine
inconvenient: 1. greu
India: 1. India
indicate: 1. indica; semnala
induce: 1. determina
in exchange for: 1. contra; împotriva
inexpensive: 1. ieftin | 2. ieftin
infant: 1. copil
infect: 1. infecta
infer: 1. determina
inform: 1. informa
in front of: 1. înaintea; în fat,au
injured: 1. raunit
ink: 1. cernealau
inquisitive: 1. curios | 2. curios
inside: 1. în; prin
insist: 1. insista
inspire: 1. inspira | 2. încuraja; stimula
install: 1. instala
instant: 1. moment
instead of: 1. în loc de
instigate: 1. instiga; at,ît,a; provoca
insulate: 1. izola
inter: 1. îngropa; înmormînta
interpret: 1. interpreta
interrupt: 1. întrerupe
into: 1. în; prin
introduce: 1. introduce; prezenta
invade: 1. invada
invent: 1. inventa
investigate: 1. explora; cerceta
invitation: 1. invitat,ie
invite: 1. invita
in what way: 1. ce; cum | 2. ce; cum
Iran: 1. Iran
Ireland: 1. Irlanda
iron: 1. fier
isolate: 1. izola
Israel: 1. Izrael | 2. Izrael
Italy: 1. Italia
jail: 1. bauga la închisoare; întemnit,a
jam: 1. marmeladau
January: 1. ianuarie
Japan: 1. Japonia
jest: 1. glumi
joke: 1. glumi | 2. glumau
journey: 1. caulautorie
jug: 1. canau
July: 1. iulie
jump: 1. sauri
June: 1. iunie
just: 1. numai | 2. îndatau
keep: 1. cres,te; îngriji | 2. observa; urmauri
kidney: 1. rinichi
kilo: 1. kilogram
kilometre: 1. kilometru
kind: 1. fel
kiss: 1. sauruta
kitchen: 1. bucautaurie
knee: 1. genunchi
kneel: 1. îngenunchia
knit: 1. împleti
knot: 1. înnoda
know: 1. cunoas,te; s,ti | 2. s,ti; cunoas,te
know how: 1. s,ti; cunoas,te
lad: 1. bauiat
laddie: 1. bauiat
lady: 1. doamna
lake: 1. lac
lamp: 1. lampau
land: 1. t,arau
language: 1. limbau
large: 1. mare
lass: 1. fatau
last: 1. dura; continua; t,ine
late: 1. tîrziu
law: 1. lege
lay: 1. as,eza | 2. laic; mirean
lay down: 1. pune; depune; plasa; as,eza
lay hold of: 1. lua
lead: 1. ghida; conduce | 2. conduce
leader: 1. ghid
leap: 1. sauri
learn: 1. învaut,a; se instrui
leasurely: 1. încet
leave: 1. se îndepaurta; pleca | 2. abandona; paurausi | 3. lausa; da voie
leave out of account: 1. ignora
legend: 1. legendau
lemon: 1. laumîie
lend: 1. împrumuta | 2. împrumuta
lesson: 1. lect,ie
let: 1. lausa; da voie
letter: 1. scrisoare
life: 1. viat,au
lift: 1. rausauri | 2. lift
light: 1. slab
like: 1. ce; cum
likewise: 1. s,i | 2. tot
lion: 1. leu
listen: 1. asculta
literature: 1. literaturau
little: 1. mic
live: 1. locui
liver: 1. ficat
load: 1. încaurca | 2. împovaura; încaurca; îngreuna
loaf: 1. pîine
loan: 1. împrumuta
loathe: 1. detesta; urî
location: 1. loc
loch: 1. lac
lock: 1. încuia
London: 1. Londra
long: 1. lung
look: 1. iatau
lord: 1. domnul
lose: 1. pierde
lounge: 1. salon
love: 1. iubi | 2. drag; dragoste
lovely: 1. frumos | 2. drag; scump
lower-arm: 1. antebrat,
luggage: 1. bagaj
lull: 1. adormi; legauna
lure: 1. ispiti; atrage
lyric: 1. text
machine: 1. mas,inau
madam: 1. doamna
magazine: 1. ziar | 2. revistau
mail: 1. pos,tau
make: 1. face
make a mistake: 1. gres,i
make clean: 1. curaut,a; face curat; purifica
make fast: 1. fixa; asigura
make use of: 1. folosi
man: 1. baurbat; om
manage: 1. direct,iona; ghida
manifest: 1. demonstra; manifesta
manufacture: 1. fabrica; produce
march on: 1. înainta; avansa
mark: 1. semn
marmelade: 1. marmeladau
marry: 1. causautori | 2. se causautori
mass: 1. mult,ime
match: 1. meci | 2. împerechea
mathematics: 1. matematicau
matter: 1. afacere | 2. caz
maybe: 1. poate
mayhap: 1. poate
meal: 1. fauinau
mean: 1. însemna
medicine: 1. doctorie; medicament
meet: 1. întîlni
melt: 1. dezghet,a; topi
menace: 1. amenint,a
mention: 1. ment,iona
menu: 1. listau
method: 1. mijloc
metre: 1. metru
metropolis: 1. cetate
Mexico: 1. Mexic
milk: 1. lapte
million: 1. milion
mind: 1. observa; urmauri
minute: 1. minut
miserable: 1. rauu | 2. saurac
mistake: 1. gres,ealau
Mister: 1. domnul
mitten: 1. maunus,au
moan: 1. geme
modern: 1. modern
Moldavia: 1. Moldova
moment: 1. moment
monastery: 1. maunaustire
Monday: 1. luni
money: 1. bani
month: 1. lunau
monument: 1. monument
moon: 1. lunau
morning: 1. dimineat,au
mother: 1. mamau
motion picture: 1. film
mount: 1. monta; fixa
mountain: 1. munte
move: 1. emot,iona; mis,ca; înduios,a
movie: 1. film
movie theatre: 1. cinema
Mr.: 1. domnul
Mrs.: 1. doamna
mud: 1. naumol
multiply: 1. multiplica; înmult,i
multitude: 1. mult,ime
museum: 1. muzeu
music: 1. muzicau
musical: 1. muzical
naked: 1. dezgoli; dezbrauca
name: 1. nume
namely: 1. adicau; anume
narrate: 1. povesti; istorisi; nara
narrative: 1. povestire
nasty: 1. urît | 2. rauu
national: 1. nat,ional
natural: 1. natural
near: 1. aproape de; lîngau; pînau
nearby: 1. aproape de; lîngau; pînau | 2. aproape
nearly: 1. aproape
near to: 1. aproape de; lîngau; pînau
neither: 1. nimeni
nephew: 1. nepot
never: 1. niciodatau
nevertheless: 1. însau; totus,i
newspaper: 1. ziar
New Zealand: 1. Noua Zelandau
next to: 1. aproape de; lîngau; pînau
nice: 1. bun
niece: 1. nepoatau
night: 1. noapte
nine: 1. nouau
no: 1. nu
nobody: 1. nimeni
none: 1. nimeni
no-one: 1. nimeni
north: 1. nord
Norway: 1. Norvegia
nose: 1. nas
not: 1. nu
not at all: 1. de loc
note: 1. bilet
nothing: 1. nimic
nought: 1. zero
nourish: 1. hrauni
novel: 1. roman
November: 1. noiembrie
now: 1. ia | 2. acum; acuma
nude: 1. dezgoli; dezbrauca
number: 1. numeral
numeral: 1. numeral
object: 1. lucru; obiect
observe: 1. observa; urmauri
occur: 1. se întîmpla
o’clock: 1. orau
October: 1. octombrie
of: 1. de
offer: 1. introduce; prezenta | 2. introduce; prezenta | 3. introduce; prezenta | 4. propune
often: 1. des; adesea
of use: 1. folositor
okay: 1. bun | 2. bine
old: 1. bautrîn | 2. vechi
old man: 1. bautrîn
old woman: 1. bautrinau
omnibus: 1. autobuz
on: 1. în; prin | 2. apropo; despre | 3. pe
once more: 1. iar; iaraus,i; mai; din nou
one: 1. una; unu
one hundred: 1. sutau
onerous: 1. greu
one thousand: 1. mie
only: 1. numai | 2. singur
on that account: 1. de aceea; deci
on the other side of: 1. curmezis,ul
open: 1. deschide
open up: 1. deschide
operate: 1. funct,iona; merge
oppose: 1. împotrivi; opune
opposed to: 1. contra; împotriva
opposite: 1. contra; împotriva
optimistic: 1. optimist
or: 1. sau
orchestra: 1. orchestrau
order: 1. comanda; conduce | 2. ordona; comanda | 3. ordine
ornament: 1. decora; împodobi; orna | 2. orna; împodobi; decora
other: 1. alt; încau
outfit: 1. costum
outing: 1. excursie
out of: 1. din
over: 1. deasupra; peste
overall: 1. tot
overcoat: 1. pardesiu
overhaul: 1. devansa; depaus,i; întrece
overtake: 1. devansa; depaus,i; întrece
over there: 1. acolo
own: 1. det,ine; poseda; avea
pace: 1. paus,i; caulca
pack: 1. împacheta
package: 1. împacheta
pain: 1. durere
paint: 1. picta; vopsi | 2. colora; picta
painting: 1. picturau
pair: 1. împerechea
Pakistan: 1. Pakistan
pamper: 1. alinta; mîngîia
paper: 1. hîrtie
pardon: 1. ierta; scuza
park: 1. parca | 2. parc
parlour: 1. salon
part: 1. parte | 2. parte
Parthian: 1. parte | 2. parte
pass: 1. devansa; depaus,i; întrece
pass away: 1. muri
paste: 1. pastau
pate: 1. cap
pay: 1. plauti
peak: 1. vîrf
pencil: 1. creion
per: 1. în; prin
perchance: 1. poate
perform: 1. apaurea; se arauta; se ivi | 2. intra | 3. face | 4. introduce; prezenta
perhaps: 1. poate
periodical: 1. ziar | 2. revistau
permit: 1. permite; îngaudui
Persia: 1. Iran
person: 1. persoanau
persuade: 1. convinge
pet: 1. alinta; mîngîia
pharmaceutical: 1. doctorie; medicament
philosophize: 1. filosofa
photograph: 1. fotografie | 2. fotografie
physician: 1. doctor; medic
pick out: 1. alege
pick up: 1. aduna; colecta; culege | 2. lua
picture: 1. picturau
piece: 1. parte
pig: 1. porc
pile: 1. mult,ime
pile up: 1. îngraumaudi; înghesui
pill: 1. pilulau
pitcher: 1. canau
pity: 1. compautimi
place: 1. monta; fixa | 2. loc | 3. loc | 4. pune; depune; plasa; as,eza
place of worship: 1. bisericau
plain: 1. cîmpie
plan: 1. planifica; intent,iona
plane: 1. aeroplan; avion
platform: 1. peron | 2. program
play: 1. piesau | 2. piesau | 3. piesau
plaza: 1. piat,au
pleasing: 1. plaucut
pleasure: 1. plaucere
plume: 1. toc
pocket: 1. buzunar
point: 1. vîrf
point out: 1. indica; semnala
poise: 1. echilibra
Poland: 1. Polonia
poor: 1. rauu | 2. saurac | 3. saurac
port: 1. port
portal: 1. poartau
Portugal: 1. Portugalia
possess: 1. det,ine; poseda; avea
possibly: 1. poate
post: 1. pos,tau
postage stamp: 1. timbru pos,tal
post office: 1. pos,tau
postpone: 1. întîrzia
potato: 1. cartof
practical: 1. practic | 2. adevaurat
practice: 1. aplica
prefer: 1. prefera
prescription: 1. ret,etau
present: 1. introduce; prezenta | 2. introduce; prezenta | 3. introduce; prezenta
present with: 1. introduce; prezenta
press: 1. graubi
press hard: 1. haurt,ui
pretty: 1. draugut,
price: 1. pret,
pricey: 1. scump
print: 1. tipauri; imprima | 2. tipauri
professor: 1. profesor
profound: 1. adînc
programme: 1. program
prohibit: 1. interzice; opri
prove: 1. demonstra; dovedi
provided that: 1. dacau
provoke: 1. incita; provoca; stimula; at,ît,a
pub: 1. bar
public square: 1. piat,au
pull down: 1. demola; praubus,i
pull to pieces: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu
purchase: 1. cumpaura | 2. cumpaura | 3. cumpaura | 4. cumpaura
purge: 1. curaut,a; face curat; purifica
purpose: 1. scop
push: 1. apausa; împinge
put: 1. pune; depune; plasa; as,eza
put away: 1. gara
put down: 1. pune; depune; plasa; as,eza
put in order: 1. aranja; ordona
put on: 1. se încault,a
put on the stage: 1. introduce; prezenta
put up: 1. monta; fixa
put up with: 1. îndura; suferi
puzzle: 1. încurca
quantity: 1. numaur
quash: 1. distruge; strica
quay: 1. peron
question: 1. întrebare
quick: 1. repede
quickly: 1. iute; repede
quit: 1. abandona; paurausi
quite: 1. de ajuns | 2. foarte; prea
radio: 1. radio
railway station: 1. garau
rain: 1. ploua | 2. ploaie
raise: 1. cres,te; îngriji | 2. educa; cres,te
rapid: 1. repede
rate: 1. evalua; aprecia
rather: 1. cam | 2. put,in | 3. de ajuns
ray: 1. radio
reach: 1. ajunge
read: 1. citi
reader: 1. cititor
ready: 1. gata
real: 1. adevaurat
realize: 1. înt,elege
rear: 1. cres,te; îngriji
reason: 1. causau | 2. cauzau
recall: 1. aminti | 2. memora; t,ine minte | 3. t,ine minte
receive: 1. accepta; primi | 2. primi
recent: 1. proaspaut
recipe: 1. ret,etau
recollect: 1. aminti | 2. t,ine minte
red: 1. ros,u | 2. ros,u
reform: 1. reforma; îndrepta
regard: 1. se gîndi
region: 1. regiune
register: 1. înregistra
regularly: 1. des; adesea
rejoice: 1. se bucura
relate: 1. povesti; istorisi; nara
release: 1. lausa; da voie
remain: 1. raumîne; sta
remainder: 1. rest
remember: 1. aminti | 2. t,ine minte
remind: 1. memora; t,ine minte
remit: 1. anula; abroga
remotely: 1. aproape
remove: 1. îndepaurta; înlautura
rendezvous: 1. întîlnire
renew: 1. înnoi
renown: 1. slavau
reply: 1. rauspunde
report: 1. informa
request: 1. cere
research: 1. explora; cerceta
respond: 1. rauspunde
rest: 1. rest
restaurant: 1. restaurant
restrain: 1. controla; guverna; conduce
result: 1. rezultat | 2. rezultat
return: 1. înapoia; restitui | 2. se întoarce; se înapoia | 3. se întoarce
revue: 1. revistau
rice: 1. orez
rich: 1. bogat
right away: 1. îndatau
right now: 1. îndatau
rise: 1. rausauri
risk: 1. risca; se aventura
rival: 1. concura; rivaliza; se întrece | 2. rivaliza
river: 1. rîu
road: 1. drum
roast: 1. prauji; frige
robe: 1. rochie
rock: 1. balansa; legauna | 2. adormi; legauna
Roman: 1. roman
Romania: 1. România
Romanian: 1. român | 2. român
Romanian woman: 1. româncau
Rome: 1. Roma
room: 1. camerau
round: 1. în jurul
rouse: 1. excita | 2. incita; provoca; stimula; at,ît,a
route: 1. drum
rub: 1. freca
ruin: 1. ruinau
rule: 1. controla; guverna; conduce
rum: 1. rom
Rumanian: 1. român
run: 1. alerga; fugi | 2. funct,iona; merge
run down: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu
rush: 1. se graubi
Russia: 1. Rusia
Sabbath: 1. sîmbautau
salad: 1. salatau
salami: 1. salam
salon: 1. salon
sand: 1. nisip
Sassenach: 1. englez
Saturday: 1. sîmbautau
say: 1. spune
scare: 1. înfricos,a; speria; descuraja
scatter: 1. dispersa; împraus,tia
school: 1. s,coalau
science: 1. s,tiint,au
Scotland: 1. Scot,ia
scuffle: 1. luptau
sea: 1. mare
search: 1. cauuta
seaside: 1. coastau; litoral
seclude: 1. izola
secure: 1. fixa; asigura
see: 1. vedea | 2. vizita | 3. îngriji; se îngrijora
seem: 1. paurea
seemingly: 1. parcau
seldom: 1. rar
send: 1. trimite; expedia
separate: 1. diviza; despaurt,i; împaurt,i
September: 1. septembrie
serious: 1. important | 2. serios
serve: 1. servi
settle: 1. concluziona
seven: 1. s,apte
several times: 1. uneori
shack: 1. cabanau
shake: 1. clautina; agita
shape: 1. forma
share: 1. diviza; despaurt,i; împaurt,i | 2. parte | 3. parte
she: 1. ea; dumneaei
shock: 1. clautina; agita
shoe: 1. pantof
shoot: 1. împus,ca
shop: 1. magazin; prauvaulie
shore: 1. coastau; litoral
short: 1. scurt | 2. scurt
show: 1. demonstra; manifesta | 2. indica; semnala | 3. spectacol
shut: 1. închide
shy: 1. timid; rus,inos
sick: 1. bolnav
sightseeing trip: 1. excursie
sign: 1. semn
signal: 1. semn
signify: 1. însemna
simple: 1. simplu
sin: 1. paucat
since: 1. de | 2. deoarece; fiindcau
sing: 1. cînta
sir: 1. domnul
sister: 1. sorau
sit down: 1. se as,eza
sitting-room: 1. salon
six: 1. s,ase
size: 1. maurime
ski: 1. schi
skid: 1. derapa; aluneca
sky: 1. cer
sleep: 1. dormi | 2. somn
slice: 1. tauia
slip: 1. derapa; aluneca | 2. aluneca
slowly: 1. încet
small: 1. mic
smoke: 1. fuma
snow: 1. ninge | 2. neu; zaupadau
so: 1. as,a | 2. as,a | 3. as,a
soak: 1. înmuia
soap: 1. saupun
soccer: 1. fotbal
soft: 1. bomboanau
sole: 1. singur
solitary: 1. singur
some: 1. cam
something: 1. ceva
sometimes: 1. uneori
somewhat: 1. cam
somewhere: 1. oriunde
son: 1. fiu
soon: 1. curînd; în curînd
sort: 1. fel
soup: 1. supau
south: 1. sud
South Africa: 1. Africa de Sud
South America: 1. America de Sud
Spain: 1. Spania
speak: 1. vorbi; discuta
spectacle: 1. spectacol
spectacles: 1. ochelari
speedy: 1. repede
spinster: 1. domnis,oara
splinter: 1. despica; craupa; despaurt,i
split: 1. despica; craupa; despaurt,i
sport: 1. sport
spot: 1. loc
spring: 1. izvorî | 2. primauvarau | 3. sauri
springtime: 1. primauvarau
spur on: 1. instiga; at,ît,a; provoca
square: 1. piat,au
squat: 1. se ghemui
stack: 1. îngraumaudi; înghesui
staid: 1. serios
stalk: 1. paus,i; caulca
stamp: 1. timbru pos,tal
start: 1. începe; porni | 2. început
statement of policy: 1. program
stay: 1. raumîne; sta
stay over: 1. raumîne; sta
steak: 1. biftec
steal: 1. se furis,a; se strecura | 2. fura
steer: 1. direct,iona; ghida
step: 1. paus,i; caulca
still: 1. încau
stimulate: 1. incita; provoca; stimula; at,ît,a | 2. instiga; at,ît,a; provoca | 3. încuraja; stimula
stir: 1. emot,iona; mis,ca; înduios,a
stir up: 1. excita | 2. incita; provoca; stimula; at,ît,a
stomach: 1. stomac
stop: 1. stat,ie | 2. înceta; se opri; stopa
store: 1. magazin; prauvaulie
storey: 1. etaj
storm: 1. furtunau
story: 1. etaj | 2. istorie | 3. povestire
straight: 1. direct
straightforward: 1. simplu
street: 1. stradau
stride: 1. paus,i; caulca
strike: 1. bate
stroke: 1. dezmierda; mîngîia
stroll: 1. se plimba
strong: 1. tare
struggle: 1. luptau
student: 1. studentau | 2. student
subscribe: 1. abona
subscribe to: 1. abona
such: 1. as,a
such a: 1. ce; cum
such as: 1. ce; cum
suffer: 1. îndura; suferi
sufficiently: 1. de ajuns
sugar: 1. zahaur
suit: 1. costum
suitable: 1. folositor
suitcase: 1. geamantan
summer: 1. varau
summit: 1. vîrf
summon: 1. chema
sun: 1. soare
Sunday: 1. duminicau
sunrise: 1. rausaurit
sure: 1. sigur
surround: 1. înconjura
swallow: 1. înghit,i
swear: 1. huli; blasfemia; blestema; înjura | 2. înjura; blestema | 3. jura
Sweden: 1. Suedia
sweet: 1. bomboanau
swift: 1. repede
swiftly: 1. iute; repede
swim: 1. înota; pluti
swine: 1. porc
swing: 1. balansa; legauna
Switzerland: 1. Elvet,ia
system: 1. sistem
table: 1. masau
take: 1. accepta; primi | 2. lua
take care: 1. îngriji; se îngrijora
take down: 1. demola; praubus,i
take in: 1. accepta; primi
take into account: 1. se gîndi
take note: 1. constata
take over: 1. cumpaura
tale: 1. povestire
talk: 1. vorbi; discuta
tame: 1. dresa; îmblînzi
target: 1. scop
taste: 1. gusta
taxi: 1. taxi
tea: 1. ceai
telegram: 1. telegramau
telephone: 1. telefona | 2. telefon
television: 1. televiziune
television set: 1. televizor
tell: 1. spune | 2. încredint,a | 3. ordona; comanda | 4. povesti; istorisi; nara
ten: 1. zece
tender: 1. bomboanau | 2. introduce; prezenta | 3. propune
terminate: 1. termina
test: 1. încerca; testa
text: 1. text
thank: 1. mult,umi
thanks: 1. mult,umire
that: 1. cau | 2. ce | 3. care; cine | 4. as,a
that way: 1. as,a
thaw: 1. dezghet,a; topi
theatre: 1. teatru
the day after tomorrow: 1. poimîine
their: 1. lor
there: 1. iatau | 2. acolo | 3. acolo
there are: 1. este; sînt
therefore: 1. de aceea; deci
there is: 1. este; sînt
they: 1. dumnealor; ei; ele | 2. dumnealor; ei; ele
thing: 1. lucru; obiect | 2. lucru; obiect
thirst: 1. sete
thou: 1. dumneavoastrau; tu; voi | 2. dumneavoastrau; tu; voi | 3. dumneavoastrau; tu; voi
though: 1. des,i
thought: 1. gînd
thousand: 1. mie
threaten: 1. amenint,a
three: 1. trei
throat: 1. gît
through: 1. gata | 2. prin
throw: 1. arunca
thrust: 1. apausa; împinge
thunder: 1. tuna
Thursday: 1. joi
thus: 1. as,a | 2. as,a
ticket: 1. bilet
tidy: 1. aranja; ordona
till: 1. pînau la
timber: 1. lemn
time: 1. orau | 2. timp; vreme
tint: 1. vopsi
tip: 1. vîrf
tired: 1. obosit
to: 1. cautre; la; spre
toast: 1. prauji; frige
today: 1. azi
together: 1. împreunau
toilet: 1. toaletau
token: 1. semn
tomato: 1. ros,ie
tomorrow: 1. mîine
tongue: 1. limbau
too: 1. s,i
tooth: 1. dinte
to some extent: 1. cam
touch: 1. atinge
tourist: 1. turist
toward: 1. cautre; la; spre
towards: 1. cautre; la; spre | 2. în jurul
tower: 1. turn
town: 1. cetate; oras,
tragedy: 1. tragedie
train: 1. dresa; îmblînzi | 2. tren | 3. antrena | 4. tren
transact money: 1. cheltui
transformation: 1. schimbare | 2. schimbare
transgression: 1. paucat
translate: 1. traduce
transmit: 1. trimite; expedia
Transylvania: 1. Transilvania
travel: 1. caulautori; merge
tread: 1. paus,i; caulca | 2. caulca | 3. merge pe jos; se plimba
tree: 1. pom
trim: 1. garnisi; orna
trip: 1. caulautorie
trouble: 1. deranja; incomoda; indispune
true: 1. adevaurat
trust: 1. se încrede; avea încredere | 2. avea încredere
try: 1. încerca; se straudui | 2. încerca; testa
tune: 1. monta; fixa
Turk: 1. turc
TV: 1. televiziune
TV set: 1. televizor
two: 1. doi; douau
ugly: 1. urît
ultimately: 1. în fine
umbrella: 1. umbrelau
uncover: 1. descoperi
under: 1. sub
underneath: 1. jos | 2. sub | 3. jos
understand: 1. înt,elege
unite: 1. împerechea
United States of America: 1. S.U.A.; Statele Unite ale Americii
unlock: 1. descuia; debloca
unmarried woman: 1. domnis,oara
unrig: 1. demonta; desface
untie: 1. dezlega
until: 1. pînau la
upon: 1. contra; împotriva | 2. apropo; despre | 3. pe
upper-arm: 1. brat,
upper arm: 1. brat,
urge: 1. instiga; at,ît,a; provoca | 2. graubi
us: 1. noi
USA: 1. S.U.A.; Statele Unite ale Americii
use: 1. folosi
used to: 1. obis,nuit
use up: 1. epuiza
usual: 1. obis,nuit | 2. general
valise: 1. geamantan
valley: 1. vale
valuable: 1. drag; scump
venture: 1. risca; se aventura
vermouth: 1. vermut
very: 1. foarte; prea
very much: 1. foarte; prea
vex: 1. enerva
village: 1. sat
vinegar: 1. ot,et
visit: 1. vizita | 2. vizitau
viz.: 1. adicau; anume
vocabulary: 1. dict,ionar
void: 1. gol
vote: 1. vota
voyage: 1. caulautorie
wadding: 1. vatau
wait: 1. as,tepta
waiter: 1. chelner
wait for: 1. as,tepta
Wales: 1. T,ara Galilor
walk: 1. merge pe jos; se plimba
walk upon: 1. merge pe jos; se plimba
Wallachia: 1. Muntenia; Valahia | 2. Muntenia; Valahia
want: 1. dorint,a | 2. dori
warm: 1. cald
warrant: 1. garanta
watch: 1. ceas
water: 1. apau
wave: 1. ondula; vauluri
way: 1. obicei | 2. drum
we: 1. noi
weak: 1. slab
wealthy: 1. bogat
wear: 1. duce
weather: 1. timp; vreme
wed: 1. causautori
Wednesday: 1. miercuri
week: 1. sauptaumînau
well: 1. bine | 2. ia
well-off: 1. bogat
well then: 1. ia
well up: 1. izvorî
wench: 1. fatau
west: 1. vest
wet: 1. ud
wharf: 1. peron
what: 1. ce | 2. ce
what a: 1. ce; cum
when: 1. cînd | 2. cînd | 3. cînd | 4. cînd
whence: 1. de unde
where: 1. unde | 2. unde
whereas: 1. în timp ce; pe cînd
which: 1. care; cine | 2. care; cine
while: 1. în timp ce; pe cînd | 2. timp; vreme
whilst: 1. în timp ce; pe cînd
whistle: 1. fluiera
white: 1. alb | 2. alb
who: 1. care; cine
whole: 1. tot
wick: 1. topi
wife: 1. sot,ie
will: 1. voie
willingness: 1. voie
win: 1. cîs,tiga
wind: 1. vînt
window: 1. fereastrau
wine: 1. vin
win over: 1. învinge; cîs,tiga
winter: 1. iarnau
wireless: 1. radio
wish: 1. dorint,a | 2. dori | 3. voie
with: 1. cu
within: 1. în; prin
without: 1. faurau
woman: 1. femeie
wonted: 1. obis,nuit
wood: 1. lemn
wooden: 1. de lemn
woods: 1. paudure
word: 1. cuvînt; vorbau
work: 1. funct,iona; merge
world: 1. lume
worry: 1. îngriji; se îngrijora | 2. enerva
worship: 1. diviniza; venera; adora
wounded: 1. raunit
wrap up: 1. împacheta
write: 1. scrie | 2. compune; crea; scrie
write down: 1. discredita; ponegri; vorbi de rauu
writer: 1. autor
writing-desk: 1. birou
writing desk: 1. birou
yard: 1. curte
ye: 1. dumneavoastrau; tu; voi | 2. dumneavoastrau; tu; voi
year: 1. an
yellow: 1. galben
yes: 1. da
yesterday: 1. ieri
yet: 1. încau | 2. deja; s,i | 3. însau; totus,i
yon: 1. acolo
yonder: 1. acolo
you: 1. dumneavoastrau; tu; voi | 2. dumneavoastrau; tu; voi | 3. dumneavoastrau; tu; voi | 4. dumneavoastrau; tu; voi
young: 1. tînaur
Yugoslavia: 1. Iugoslavia
Yule: 1. Crauciun
zero: 1. zero