abbot	abbed
abbedi	abbey
abbedisse	abbess
abnormitet	abnormality
abort	abortion
abortere	abort
absolutt nødvendig	essential, imperative
absorbere	imbibe, absorb
adgang	admission, entry, entrance, access
adjø	adieu
adkomst	approach
adresse	address
adressebok	directory
adskilt	distinct
adspre	divert
adspredelse	diversion
advokat	attorney, advocate, lawyer, barrister
affære	affair
aften	eve
aftens	supper, evening meal
agentur	agency
aggresjon	aggression
agn	bait
agurk	cucumber
akademiker	academic
akademisk	academic
akkumulator	storage battery, battery, accumulator
aksel	axis, axle
akselerator	accelerator
aksent	accent
aksentuering	accentuation
akseptabelt	acceptable
akseptant	acceptor
aktelse	esteem, estimation
akter	aft, abaft
aktivitet	activity
aktuell	current
albue	elbow
aldeles	altogether
alder	age
aldrende	elderly
aldri	never
alene	alone, solitary, sole, only
alle	each, all, everyone, everybody
allé	avenue
Allehelgensaften	Halloween
alltid	invariably, ever
alm	elm
alminnelig	common, general
alt	everything, all, the lot
alt i alt	altogether
altan	balcony
altmuligmann	handyman
aluminium	aluminium
alvor	gravity
alvorlig	grievous, earnest, grave
ambassade	embassy
ambassador	ambassador
ambolt	anvil
analfabet	illiterate
analfabetisme	illiteracy
ananas	pineapple, pine-apple
anbefale	commend
anbringe på institusjon	institutionalize
and	duck
andel	quota
andre	second
anelse	inkling, hunch
anerkjent	distinguished
anførselstegn	quotationmark
angi	denounce
angiver	informer
angiveri	denunciation
angrep	attack
angrepet av koldbrann	gangrenous
angripe	attack
ankel	ankle
ankerplass	berth
anklage	impeachment, incriminate
anklagebenk	dock
ankomme	arrive
ankomst	arrival
anlegg	gift
anliggende	matter, business deal, business, case, affair
annen	else
annensteds	elsewhere
annonse	ad, advertisement
anrope	invoke
anse for	judge
ansette	engage, hire, employ
ansikt	face
ansikt utad	image
ansikts-	facial
ansiktsløftning	facelift
ansiktsmaske	facepack
ansiktsserviett	facetissue
ansjos	anchovy
anspent	fraught, intent
anspore	incite
ansporende	incentive
anstendig	demure
anstrenge	exert
anstrengelse	effort
anstrengt	constrained
anstrøk	hue
ansvarlig	liable
anta	expect, assume, figure
antenne	antenna, ignite
antennelig	ignitable, inflammable
antikk	antique
antiluftskyts	flak
antrekk	dress
antyde	infer, insinuate, intimate, hint, imply
antydning	hint
apotek	chemist's shop, drugstore
apoteker	druggist, chemist
apparat	apparatus
appelsin	orange
aprikos	apricot
april	April
aquavit	gin
arbeid	employment, job, work
arbeide	labour
arbeidsfør	ablebodied
arbeidskraft	labour
arbeidslag	gang
arbeidsledighetstrygd	dole
arbeidstaker	employee
arbeidsuførhet	incapacity
argumentere	argue
arkitekt	architect
arkiv	file
arm	arm
armatur	fittings
armbånd	bracelet
armbåndsur	wrist-watch, watch
arne	hearth
aroma	flavour
arr	scar
arrest	detention
artikkel	item
arv	heritage, inheritance
arve	inherit
arvelig	hereditary
arvelighet	heredity
arvestykke	heirloom
arving	heir, heiress
askebeger	ash-tray
asparges	asparagus
asyl	asylum
atten	eighteen
attest	certificate
attraksjon	feature
august	August
autentisk	authentic
autobane	turnpike, super highway, motor road, motorway
automat	automoton
automatisk	automatic
av	for, off
av-gifte	detoxify
av vanvare	inadvertently
avbetaling	hirepurchase
avbilde	depict
avbryte	heckle, discontinue, interrupt, disconnect
avbrytelse	interruption, intermission
avdeling	department, branch, section, compartment
avdrag	instalment
avdød	departed, deceased
avfall	garbage
avfeldig	decrepit
avfolke	depopulate
avfyring	firing
avføringsmiddel	laxative
avgang	departure
avgangseksamen	finals
avgift	licence, levy
avgjørelse	decision
avgjørende	crucial, decisive
avgrunn	gulf, abyss
avgud	idol
avgå	depart
avhenge	depend
avhengig	addict, addicted
avhengighet	dependence
avhengighetsskapende	addictive
avhopp	defection
avhopper	defector
avhør	questioning
avis	journal, daily paper, newspaper
avkjølt	iced
avle	engender
avlede	divert, derive, distract
avledning	diversion
avleiring	deposit
avlessing	dumping
avling	harvest, crop
avløp	drain
avmønstring	discharge
avreise	leave, departure
avrime	defrost
avsendelse	dispatch
avsender	sender
avsette	depose
avskaffe	abolish
avskjed	farewell, dismissal
avskjedige	dismiss
avskjediget	dismissed
avskjære	intercept
avskoge	deforest
avskoging	deforestation
avskrekkende	forbidding
avskrift	copy
avskrivning	depreciation
avsky	loathe, loathing, detest, disgust, abhor
avskyelig	beastly, abominable, detestable, abhorrent
avskyelighet	abomination
avslag	denial
avslutning	ending
avslutte	finish
avsløre	disclose
avsløring	disclosure, exposure
avslå	deny, decline
avslått	rejected
avsmak	distaste
avsporing	derailment
avstamning	extraction
avstand	distance, offset
avta	cease, decrease, lessen, decline
avtale	date, rendezvous, accommodation, agreement, fix
avtrykk	imprint, impress, impression
avvenning	detixification
avvente	abide
avverge	fend off
avvik	aberration, deviation, departure
avvike	deviate, depart, deflect
avvikle	liquidate
avvise	denounce, discredit, flunk
avvæpne	disarm
avvæpning	disarmament
bacon	bacon
bad	bath
badebukse	swimming trunks
badedrakt	bathing suit
bagasje	baggage, luggage
bajas	buffoon
bak	after, behind, subsequently, afterwards, next
bak-	hind
bakdel	haunches
bake	bake
baker	baker
bakeri	bakery
bakgrunn	background
bakhjul	rear wheel, back wheel, hind wheel
bakk	aback
bakke	hill
baklengs	backwards
baklomme	hip-pocket
baklys	rear-light, rear-lamp, tail-light
bakrus	hangover
bakse	flounder, flop
bakterie	germ
bakteriedreper	germicide
bakterier	bacteria
bakvendt	backwards
baldakin	canopy
balkong	balcony
ball	ball
ballong	balloon
balltre	bat
balsam	balm
balsamere	embalm
bambus	bamboo
banal	hackneyed, corny
banan	banana
bande	gang
bane	course
bank	bank
bar	buffet
barberblad	razor-blade
barbere	shave
barberkniv	razor
barberkost	shaving-brush
barbermester	barber
bardun	guy
bare	just
barfrost	black frost
barlind	yew
barm	bosom
barn	child
barndom	infancy, childhood
barnebarn	grandchild
barnehage	kindergarten
barneseng	cot
barnslig	infantile
barsk	bluff, fierce, harsh, gruff
batteri	battery
bearbeide	adapt
bebo	inhabit
beboelig	inhabitable, habitable
beboelighet	habitability
beboer	inmate, inhabitant
bedra	fool
bedrag	deceit, imposition, deception
bedrager	impostor
bedrageri	imposture, fraud
bedre	better
bedrift	exploit
bedrøve	afflict
bedøve	drug
bedårende	adorable
befeste	fortify
befolkning	population
befri	free
befrielse	liberation
befrukte	fertilize
befruktning	fertilization
begavet	gifted
begeistret	enthusiastic
begeistring	enthusiasm, exuberance
beger	goblet
begivenhet	event
begivenhetsrik	eventful
begjær	desire, lust
begjære	desire
begjærlig	covetous, hungrily
begrave	bury
begravelse	burial, funeral
begrense	limit, confine
begrensning	limitation
begunstige	favour
begunstiget	favoured
begynne	commence, begin, start
begynnelses-	initial
behag	zest
behage	good
behagelig	easy
behandle	handle
behendig	adroit
behendighet	dexterity
beholde	keep
beige	beige
beite	graze
bekjentskap	acquaintance
bekk	brook
beklage	deplore, lament
beklage seg	grumble
beklagelig	deplorable, lamentable
bekranse	garland
bekrefte	confirm, affirm
bekreftelse	confirmation
bekvem	handy
bekvemmelighet	comfort, convenience
bekvemt	convenient
bekymre	distress
bekymret	concerned
bekymring	distress
belaste	incriminate
belastning	load
beleire	besiege
belg	hull
beliggenhet	locality
belte	girdle
belyse	illustrate
belyse ved eksempler	exemplify
belysning	illumination, light, illustration
belærende	didactic
beløp	sum, amount
ben	paw, leg, bone
benekte	deny
benektelse	denial
benk	bench
benklær	pants, trousers
bensin	gasoline, gasolene, petrol
bensinmåler	fuel gauge
bensinstasjon	garage, fillingstation
beregne	estimate
berettige	entitle
berettigelse	justice
berike	enrich
berme	dregs
berolige	quieten
beruse	intoxicate
beruselse	intoxication
beruset	inebriated
beryktet	disreputable, infamous
berømmelse	fame
berømt	famous
berøre	affect
berøve	deprive, dispossess
besette	take, occupy
besk	harsh
beskatte	assess
beskjeden	humble
beskrive	describe
beskrivelse	description
beskyttelsesbriller	goggles
beskytter	guardian
beslektet	kindred
besluttsomhet	determination
besstanddel	ingredient
bestefar	grand-father
bestemme	determine, decide
bestemmelse	determination
bestemmelsessted	destination
bestemor	grand-mother
bestemt	definite
bestrebelse	endeavour
bestå	consist
besvime	faint
besværlig	cumbersome
besøke	see, call on, visit, attend
besøke ofte	haunt
betale	pay
bete	beet
betenkeligheter	qualms
betennelse	inflammation
betent	inflamed
betingelse	condition
betjene	attend
betone	accentuate
betong	concrete
betoning	accentuation
betro	entrust, confide
betydelig	considerable
betydningsfull	grave
betydningsløs	frivolous
beundre	admire
beundrer	fan
bevaring	conservation
bevege	move, induce
bevegelses-	locomotive
beverte	entertain, feast
bevilge	grant
bevilgning	grant
bevilling	licence
bevis	evidence
bevisst	conscious
bevissthet	consciousness
bevisstløs	unconscious
bevoktning	guard
bibeskjeftigelse	avocation
bibliotek	library
bibliotekar	librarian
bidra	contribute
bie	bee
bifall	approbation
biff	steak, beefsteak
bikube	hive, beehive
bil	automobile, car, motor car, motor-car
bilde	image, picture
bilhorn	hooter
biljard	billiards
bille	beetle
billedtekst	caption
billett	note, ticket, bill
billettpris	fare
billig	inexpensive, cheap
bilskjerm	fender
bilverksted	garage
bind	bandage
binde på hender og føtter	hogtie
bindemiddel	fixative
bindestrek	hyphen
binding	fixation
biskoppelig	episcopalian
bispedømme	diocese
bispeembete	episcopate
bissel	bridle
bister	grim
bitter	bitter
bitterhet	gall
bjeff	yelp, bark, yap
bjeffe	yelp, bark, yap
bjelke	beam, girder
bjørn	bear
blad	sheet, leaves, leaf
bladsalat	lettuce
blafre	flicker, flap
blafring	flap
blakk	broke
blande	blend, mingle, shuffle, mix
blande seg opp i	interfere
blank	glossy
bleie	swaddling cloth, diaper
bleik	livid
blek	sallow, pale
blekemiddel	bleach
blekk	ink, ink
blekksprut	cuttle
blemme	blister
blende	glare, dazzle
blendende	glaring
blender	diaphragm
bli	get
bli redd	quail
blikk	tin, glare, glance, look, tin can, can
blind	blind
blind forelskelse	infatuation
blindgate	impasse
blindt forelsket	infatuated
blindtarm	appendix
blindvei	blind alley, cul-de-sac
blink	flash
blinke	flash, glint
blinklys	flasher, direction-indicator
blitz	flasher
blitzpære	flashbulb
blod	blood
blodig	gory
blodlegeme	corpuscle
blodstillende middel	haemostatic
bloduttredelse	extravasation
blokkere	interlock
blokkering	jam
blomkål	cauliflower
blomst	flower, bloom
blomsterhandler	florist
blomstre	flower
blomstrende	flourishing
blomstring	flowering
blond	blond
blottet for	destitute, devoid
bluse	blouse
bluss	flare
blusse	flare
bly	lead
blyaktig	leaden
blyant	pencil
blyfri	unleaded
blære	bladder, bubble
blø	bleed
blødning	haemorrhage
bløffe	humbug
bløffmaker	humbug
bløt	soft
bløtkake	layercake
blå	blue
blåbær	bilberry
blåkopi	blueprint
bo	dwell, estate, live
bok	book
bokføre	enter
bokhandel	bookshop
bokstav	letter
bokstavelig	literal
bolig	habitation, dwelling, housing
bolle	roll
boltre seg	frolic
bombe	bomb
bommert	blunder
bomull	cotton, wadding
bomullslærret	calico
bonde	countryman, farmer, peasant
bondegård	grange
bopel	domicile
bor	drill
bord	table
bordbønn	grace
boretårn	derrick
borger	citizen
bortføre	abduct
bortfører	abductor
bortføring	abduction
bot	fine
brakkmark	fallow
brann	fire
brann-	incendiary
brannslukkings-apparat	fire-extinguisher
brannstiftelse	arson
brannstifter	arsonist, incendiary
bransje	line
bratt	abrupt, bluff
bred	broad
breddegrad	latitude
bregne	fern
breiflabb	frogfish
breke	bleat
brekkjern	crowbar
brekkmiddel	emetic
brems	gadfly
bremsebelegg	brake lining
brennbar	inflammable
brenne	incinerate, burn
brennende	ardent
brennevin	brandy, liquor
brennevin og vann	grog
brennpunkt	focus
brensel	fuel
brette	fold
brev	letter
brevkort	postcard
briller	glasses, spectacles
bringe	bring
bringe av ledd	dislocate
bringe i fare	jeopardize, endanger
bringebær	raspberry
bro	bridge
brodd	barb
brodere	embroider
broderi	embroidery
broderlig	fraternal
brokk	hernia
brolegge	cobble
bronkitt	bronchitis
bronse	bronze
bror	brother
brorskap	fraternity
brosje	brooch
brud	bride
brudd	encroachment, fracture
bruddstykke	fragment
bruk	way, custom
bruke	exert
brukket	fractured
bruksanvisning	instructions
brumlebasse	growler
brun	brown
bruse	fizz
brusk	gristle
brutto	gross
bry	inconvenience
bryderi	bother
bryllup	wedding, wedding-party
bryllupsreise	honeymoon
brysk	curt
brysom	inconvenient
bryst	bosom, chest, breast
brystvorte	nipple
bryte fram	erupt
bryte stein	quarry
bryter	switch
brød	bread, loaf
brøk-	fractional
brøkdel	fraction
brøle	bawl
bråke	din
budbringer	messenger
buk	abdomen, belly, tummy
bukser	trousers, pants
bukseseler	braces, suspenders
buksesmekk	fly
bukt	bay
buktet	bent, curved
buljong	bouillon
bulk	dent
bulke	dent
bunn	ground
bunnfall	dregs
bunt	hank
buntmaker	furrier
bur	hutch, cage
buss-stopp	bus stop, busstop
butikk	shop, store, boutique
by	city, town
bybud	porter
bygd	village
bygg	barley
byggverk	edifice
bygning	building
bygsel	lease
bygsle	lease
bygslet grunn	leasehold
bykart	diagram, plane, map, plan, design
bykse	bounce
byll	abscess
byrde	burden
byrå	bureau
bysse	galley
bysteholder	bra
bytte	exchange, loot
byttehandel	barter
bære	carry, wear
bærebjelke	girder
bærer	porter
bøddel	executioner, hangman
bølge	corrugate
bølgeblikk	corrugated iron
bølle	hooligan
bønne	bean
bønnfalle	implore, entreat
børs	wallet, stock exchange, purse
børse	gun
børste	brush
bøtele	fine
bøtte	bucket
bøye	inflect
bøye av	deflect
bøyelig	flexible
bøyelighet	flexibility
bøyle	hoop
bøyning	inflection
bål	fire
bånd	ligament
båre	bier
båt	boat
cd-spiller	cd-player
cembalo	harpsichord
circa	about
daddel	date
dadle	scold, reproach, rebuke, reprove
dag	day
dagbok	diary, journal
dagdriver	loafer, idler
daggry	dawn
daglig	daily
dagligstue	sitting room, livingroom, sitting-room
dagligvarer	groceries
dal	valley
dame	lady
dameundertøy	lingerie
dameveske	vanity bag, lady's bag
damp	fume
dampbåt	steamship
damspill	checkers
danne	form
danning	formation
dans	dance
Dansk	Danish
datasnok	hacker
datter	daughter
datterlig	filial
De	you
de	they, them
de selv	yourself
debatt	debate
debet	debit
debitor	debtor
dedisere	inscribe
defensiv	defensive
definere	define
definisjon	definition
definitiv	definitive
deg	you
degradere	degrade
degradering	degradation
deilig	delicious, lovely
deise	flop
dekk	outer cover, tyre
dekket av rim	frosted
dekning	hiding, indemnity
dekorasjon	decoration
dekorere	decorate
deksel	cover, lid
del	share, part, piece
delaktighet	complicity
dele	divide
dele seg	fork
dele ut	dispensation, distribute
delegere	delegate
delfin	dolphin
delikat	delicate, dainty
deling	division
Dem	you
Dem selv	yourselves
dementere	disclaim
demning	dike, embankment, dam
demokrati	democracy
demonstrere	demonstrate
demontere	dismount, disassemble, dismantle
demontering	disassembly
dempe	fade, quell, curb, dim
den	it
den som	he who
denaturert sprit	methylated spirit
dens	its
departement	department
deponere	deposit
deportere	deport
depositum	deposit
depresjon	depression
der	yonder, there
dere	you
dere selv	yourselves
deres	your, yours
derfor	hence, therefore
desember	December
desertere	desert
desertering	desertion
desillusjonere	disillusion
desinfeksjon	disinfection
desinfeksjonsmiddel	disinfectant
desinfisere	disinfect, fumigate
desperat	desperate
dessert	dessert
dessuten	furthermore
destillasjon	distillation
destillere	distil
det	it
detalj	detail
detaljert	detailed
detektiv	detective
detonasjon	detonation
dets	its
devaluere	devalue
devaluering	devaluation
diabetiker	diabetic
diagnose	diagnosis
diagnostisere	diagnose
diagram	graph
dialekt	dialect
diamant	diamond
diaré	diarrhoea
didaktisk	didactic
diett	diet
dikte	fable
dikte opp	fabricate
diktning	fiction
dimbryter	dipswitch
dimensjon	dimension, gauge
dimme	blur
din	your, yours
dine	your
dingle	dangle
direkte	direct
direktør	director
dis	fog, haze
diset	foggy
disharmoni	discord
disig	hazy
disiplin	discipline
disiplinere	discipline
disippel	disciple
diskett	floppydisk, disc
diskettstasjon	discdrive
diskresjon	discretion
diskrèt	discreet
diskriminere	discriminate
diskriminering	discrimination
diskusjon	discussion
diskutabel	disputable
diskutere	discuss
disponibel	available, available
dissonans	discord
distanse	distance
distrahere	distract
distraksjon	distraction
distrè	absent minded
ditt	your
diverse	diverse
dividere	divide
divisjon	division
djevel	fiend, devil
djevelunge	imp
dobbel	dual
dobbelt	duplicate
dog	yet
dokk	dock
dokkområde	dockland
dokter	physician
doktor	doctor
dokument	paper, document
dokumentar	documentary
dokumentere	document
dokumentmappe	briefcase
dolk	dagger
dom	judgement
dominere	dominate
domkirke	cathedral
dommedag	doomsday
dommer	judge
domsmyndighet	jurisdiction
domstol	court
donasjon	donation
donor	donor
dop	dope, drug
doven	lazy, idle
dovenskap	idleness, laziness
dovne seg	lounge
dra	haul, drag
drake	dragon
drakt	habit
dram	snifter, dram, snorter, peg, nip
dramatisk	dramatic
drapere	drape
drastisk	extreme
drenere	drain
drepe	kill
drikke	imbibe, drink
drikkepenger	tip, gratuity
drill	drill
dristig	daring
drive	drift
drive dank	idle, loaf
drive fram	impel
drivhus	greenhouse
drivstoff	fuel
dronning	queen
drosje	taxi, cab
drosjeholdeplass	cab-stand
drue	grape
drukkenbolt	drunkard
drunke	drown
drypp	drip
dryppe	drip
drøfte	discuss, argue
drøfting	discussion
drøm	dream
drømme	dream
drømmende	dreamy
dråpe	drip
du	you
du selv	yourself
due	dove, pigeon
duell	duel
duellere	duel
duft	fragrance
duftende	fragrant
dugg	dew
dugge	dew
dukke	duck, dip, doll
dukke opp	emerge
dukkert	dip
dum	dense
dumdristig	audacious, foolhardy
dumpe	dump
dumping	dumping
dun	floss
dunbløt	fluffy
dunste	fume
dupp	float
dusin	dozen
dusj	shower
duskregn	drizzle
dvele	dwell
dvelende	lingering
dverg	gnome, dwarf
dybde	depth
dykk	dive
dykke	dive
dykker	diver
dyktig	good, able, capable, clever
dyktighet	ability, capability
dynamikk	dynamics
dynamisk	dynamic
dynamitt	dynamite
dyp	low, deep, profound, depth
dyppe	dip, immerse
dyr	expencive, animal, costly, pricey, dear, expensive
dyrekretsen	zodiac
dyrisk	beastly
dyrke	cultivate, grow
dyster	gloomy, glum
dytte	hustle
dø	die, depart
dø hen	fade
død	dead, death
dødbringende	fatal
dødelig	lethal
døden	death
døende	dying
dømme	judge, doom
døpe	christen
dør	door
dørhammer	knocker
dørhåndtak	doorknob
dørklinke	doorhandle
dørslag	colander
døråpning	doorway
døse	doze
døsig	drowsy
døv	deaf
døvhet	deafness
døvstum	deafmute
døyt	jot
dåd	exploit
dåp	christening
dårlig	bad, nasty, poor, miserable
dårlig fordøyelse	indigestion
dårligere	inferior
dårskap	folly
ebbe	ebb
edderkopp	spider
eddik	vinegar
edelsten	gem
effekt	effect
effekter	effects
effektiv	effective, efficient
effektivitet	efficiency
effektuere	execute
effektuering	execution
eføy	ivy
egenhet	fitness
egenskap	quality
egg	edge, egg
egge	instigate, incite, goad
eggeplomme	yolk
eggleder	Fallobian tube
egoisme	egoism
egoist	egoist
egoistisk	egoistic
eiendeler	effects
eiendom	estate, possession, property
eiendommelig	quaint
eiendomsmegler	estate-agent
eik	oak
einer	juniper
ekko	echo
eklipse	eclipse
eksamen	degree, examination
eksaminasjon	examination
eksaminere	examine
eksempel	instance, example
eksersis	drill
eksil	exile, expatriate
eksistens	existence, being
eksistere	exist
eksisterende	existing
eksklusiv	exclusive
eksos	exhaust
eksosrør	exhaustpipe
ekspansiv	expansive
ekspedere	dispatch
ekspedisjon	expedition
ekspeditt	expeditious
eksperiment	experiment
ekspert	expert
eksplodere	explode
eksplosiv	explosive
eksplosjon	explosion
eksponent	exponent
eksponering	exposure
eksport	exportation, export
eksportere	export
ekspress	express
ekstase	ecstasy
ekstra	accessory, extra
ekstrakt	extract
ekstravaganse	extravagance
ekstravagant	extravagant
ekstrem	extreme
ekstreme	extreme
ekstremitet	extremity
ekte	authentic
ektefødt	legitimate
ektemann	husband
ekteskap	marriage, matrimony
ekteskapsbryter	adulter, adultress
ektopisk	ectopic
ekvator	equator
elastisitet	elasticity
elastisk	elastic
eldre	elder
eldst	elder, eldest
elefant	elephant
eleganse	flair, elegance
elegant	fashionable, elegant
elektriker	electrician
elektrisitet	electricity
elektrisk	electric(al)
element	element
elementær	elementary
elendig	lousy
elev	learner
elfenben	ivory
elg	elk
ellers	else
elleve	eleven
ellevte	eleventh
elske	love
elskede	love
elskelig	lovable
elskende	lovers
elsker	lover
elskere	lovers
elskling	darling
elskverdig	gracious
elte	knead
elv	river
elveblest	hives
elvemunning	estuary
emalje	enamel
emaljere	enamel
en	one, a
en annen	another
en som mater	feeder
enda	yet
ende	haunches
endelig	eventual, finally, final, at last, definitive
endelse	ending
endeløs	interminable, endless
energi	energy
energisk	energetic
engangs-	disposable
engasjement	involvement, engagement
engasjere	engage
England	England
engstelig	fearful
engstelse	anxiety
enhver	every
enighet	concord, accord
enke	dowager
enkel	homely
ennå	yet
enorm	enormous
ense	heed
ensformig	drab, humdrum
ensom	remote, gaunt, lonely, immense, lonesome, dreary
entrè	hall
entusiasme	enthusiasm
entusiast	enthusiast
entusiastisk	enthusiastic
enveiskjøring	one-way traffic
epidemi	epidemic
epidemisk	epidemic
episkopal	episcopalian
episode	incident
eple	apple
er	is, am
ereksjon	erection
eremitt	hermit
erfare	learn
erfaren	experienced
erfaring	experience
ergre	fret, exasperate
ergrelse	irritation
erklære	declare
erklæring	declaration
erobre	conquer, capture
erodere	erode
erstatte	compensate
ert	pea
erte	kid
ertende	quizzical
ervervelse	acquisition
esel	donkey, ass
eskorte	escort
essay	essay
et	a
etablere	establish
etablering	establishment
etablert	established
etablissement	establishment
etappe	leg
etasje	floor, storey, story
etikett	label
etikk	ethics
etnisk	ethnic
etse	etch
etsende	corrosive
etsning	etching
etter	after, from
etterforske	investigate
etterforskning	investigation
etterfølge	follow
ettergivende	indulgent
ettergivenhet	indulgence
etterkomme	accede to
etterkommer	descendant
etterlate	leave
etterlignbar	imitable
etterligne	impersonate, imitate, emulate
etterligner	imitator
etterligning	impersonation, imitation
ettermiddag	afternoon
etternøler	latecomer
etterpåklokskap	hindsight
etterretning	intelligence
ettersom	inasmuch as
etterspørsel	demand
ettertrykk	emphasis
ettertrykkelig	emphatic
EU	EC
Europa	Europe
Europeer	Eoropean
Europeisk	Eoropean
evakuere	evacuate
evakuering	evacuation
evangelium	gospel
eventualitet	eventuality
eventyr	fairytale, adventure
evig	eternal
evighet	eternity
evigvarende	everlasting
evje	eddy
evne	faculty, capability
expresstog	express
fabel	fable
fabelaktig	fabulous
fable	fable
fabrikk	factory
faderlig	fatherly
fagmann	expert
faks	faxmachine
fakse	fax
faktisk	factual, actual
faktor	factor
faktum	fact
faktura	invoice
fakturere	invoice
fakultet	faculty
fald	hem
falde	hem
falitt	failure
falk	falcon
fall	fall
falle	fall
falleferdig	dilapidated
fallrep	gangway
fallskjerm	parachute
falme	fade
falsemaskin	folder
falsk	fraudulent, false
familie	family
familieforsørger	breadwinner
famle	fumble, grope
fanatiker	bigot, zealot, fanatic
fanatisk	fanatic
fanatisme	fanaticism
fanfare	flourish
fange	convict, catch, catch, capture, grapple
fangenskap	imprisonment
fangst	haul, catch
fantasi	imagination, fancy
fantasifull	imaginative, fanciful
fantastisk	fantastic
far	father
fare	danger, jeopardy, peril, hazard
farge	hue, dye, colour
fargestoff	dye
farlig	dangerous
farløs	fatherless
farskap	fatherhood
farsott	epidemic
fart	speed
farte omkring	gad about
fartsgrense	speed-limit, speed limit
farvel	bye, adieu, goodbye, good-bye
farvell	farewell
fasade	front
fast	firm
faste	fast, Lent
fasthet	firmness
fastholde	insist on
fastsatt	fixed
fastsette	appoint
fat	keg, dish, course, platter
fattig	poor, miserable
fattigdom	poverty
favn	fathom
favoritt	favourite
fe	fairy
feber	fever
feberfantasere	delirious
febernedsettende middel	febrifuge
febrilsk	feverish
februar	February
fedd	clove
feide	feud
feighet	cowardice
feiging	coward
feil	fault, defect, flaw, error, mistake, lapse
feilaktig	erroneous
feile	err, lapse
feilfri	faultless, flawless
feilslutning	fallacy
fekte	fence
fekter	fencer
fekting	fencing
fele	fiddle
felg	rim
felles	common
felles-	joint
fellesskap	fellowship
felt	field
feltflaske	water-bottle, flask, canteen
fem	five
feminin	effeminate, feminine
femte	fifth
femten	fifteen
femti	fifty
femtiende	fiftieth
fender	fender
fengsel	gaol, jail, prison, gaol
fengsle	imprison, grip, jail, captivate
fengslende	gripping, compelling
fengsling	imprisonment
fennikel	fennel
fenrik	ensign
ferdig	finished, done
ferdighet	knack
ferie	spare time, time off, holiday, vacation
ferje	ferry, ferry
fersk	fresh
fersken	peach
ferskvann	freshwater
fest	feast
feste	fix, fasten
festet	fixed
festlig	festive
festlighet	festivity
festning	fortress
festspill	festival
fet	fat
fett	grease, fat
fetter	cousin
fettete	greasy
fettholdighet	fattiness
fettsuging	liposuction, fatsuction
fiasko	flop, failure
fiber	fibre
fiende	enemy
fiendskap	hostility, enmity, animosity
fiendtlig	inimical, adverse, hostile
fiendtlighet	hostility
figurere	figure
fiken	fig
fikentre	fig
fiksere	fix
fiksering	fixation
fiktiv	fictive, fictitious
fil	file
filèt	fillet
filigran	filigree
film	motion picture, film, movie
filme	film
filt	felt
filter	filter
filtrere	filter
finale	finale, final
finans	finance
finans-	financial
finanser	finances
finansiere	finance, fund
finfølelse	delicacy
finger	finger
fingeravtrykk	fingerprint
fingernem	handy, dexterous
fingre med	finger
finhet	fineness
finne	find, fin
finne ut	ascertain
finpuss	finish
fintfølende	delicate
fiolett	violet
fiolin	violin
fippskjegg	goatee
fire	lower, four
firedobbelt	fourfold
firfirsle	lizard
firkantet	quadrangular
firma	firm
fisk	fish
fiske	fish
fiskehandler	fishmonger
fiskekrok	fish hook
fiskeoppdretter	fishfarm
fisker	fisherman
fiskeri	fisheries
fiskestang	fishing rod
fjell	mountain
fjelldal	glen
fjellkløft	gorge, gulch
fjern	far, remote, distant, far
fjerne	excise
fjernere	farther
fjernest	farthest
fjernsyn	television, tv
fjollete	frivolous
fjollethet	frivolity
fjols	goof
fjord	fjord, loch, firth, inlet
fjorten	fourteen
fjorten dager	fortnight
fjær	feather
fjærde	fourth
fjærdedel	quarter
fjære	ebb
fjærkledd	feathery
fjærlett	feathery
flagg	ensign, banner, flag
flaggermus	bat
flaggstang	flagpole
flagre	flutter
flagring	flutter
flak	flake
flakke	flare
flammende	fiery
flanell	flannel
flanellsbukser	flannels
flanke	flank
flaske	bottle, flask
flass	dandruff
flasse	flake off
flat	flat, flat, even, smooth
flate	flat, level
flau	insipid
fleipete	flippant
flekk	blot
fleksibel	flexible
fleksibilitet	flexibility
flenge	gash
flesk	bacon
flid	diligence
flik	lobe
flimre	flicker
flink	good, clever
flint	flint
flittig	industrious, diligent
flo	flow, flood-tide
flod	river
flodhest	hippopotamus
flokete	fuzzy
flokk	flock, herd
flokkes	flock
flom	flood
flombelyst	floodlit
flomlys	floodlight
florere	flourish
florett	foil
flottør	float
flue	housefly, fly
flukt	flight, escape
fluor	fluoride
fluorisering	fluoridation
fly	aeroplane, plane, airplane
flyger	flyer, flier
flygning	flight
flykte	flee, fly
flyktende	fugitive
flyktig	fugitive
flyktning	fugitive, displaced person
flyndre	flounder
flyplass	airport, airfield
flyte	float, flow
flytende	fluent, liquid, fluid
flytte på	displace
flytur	flight
flørt	flirtation
flørte	flirt
fløte	cream
fløtekrem	whipped cream
fløyel	velvet
fløyte	flute
flå	fleece, flay
flåte	float, fleet
fnise	giggle
fnugg	flake
foajè	lobby
fokus	focus
fokusere	focus
fold	fold
folde	fold
foldekniv	jack knife
folder	folder
folie	foil
folk	folk, people
fond	fund
fontène	fountain
for	for
fôr	fodder, lining, forage
for-	fore
for alltid	evermore
for det første	firstly
for eksempel	for instance
forakt	contempt
foran	in front of, before, fore
forandre	change
forbanne	curse
forbannelse	curse
forbasket	confounded
forbause	astonish
forbausende	astonishing
forbedre	improve, enhance
forbedring	enhancement, improvement
forbilde	ideal
forbinde	join, link
forbindelse	associate, liaison, connection, link
forbitre	embitter
forbløffe	astound
forbløffende	flabbergast
forbløffet	dumbfounded
forbokstav	initial
forbrenne	incinerate
forbrenning	combustion, incineration
forbrenningsovn	incinerator
forbruk	expenditure
forbrukeravgift	exciseduty
forbrutt	forfeit
forbrytelse	felony, crime
forbryter	felon
forbund	confederacy, federation, league
forbunds-	federal
forby	forbid
fordampe	evaporate
fordampning	evaporation
fordel	advantage
fordele	distribute
fordeler	distributor
fordeling	distribution
fordervet	corrupt
fordi	since, because, for the reason that
fordre	demand, claim
fordreie	distort
fordrive	eject, expel, dispossess
fordrivelse	expulsion
fordypning	hollow
fordømme	denounce, condemn
fordømmelse	denunciation
fordømt	infernal
fordøye	digest
fordøyelse	digestion
fôre	feed, line
foredrag	lecture, discourse
foregripe	encroach, anticipate
foregriping	anticipation
forekommende	forthcoming
foreldre	parents
foreleser	lecturer
forelesning	lecture
foreliggende	existing
forene	join, yoke
forening	society, association
forenkle	simplify
forenlighet	compatibility
foresendelse	forwarding
forespørsel	inquiry, enquiry
forestille seg	envisage, imagine
forestående	imminent, forthcoming
foretagende	enterprise
foretaksom	enterprising
foretaksomhet	enterprise
forevige	eternalize
forfall	lapse, decline, decay, decadence
forfalle	lapse
forfallen	due
forfalske	counterfeit, adulterate, fake, falsify
forfalsker	faker
forfalskning	counterfeit, falsification, fake
forfatter	author
forferde	horrify, dismay
forferdelig	horrifying
forferdelse	dismay, horror
forfjamset	flurried
forfriskende	invigorating
forgasser	carburettor
forgjeves	futile
forgrunn	foreground
forgude	idolize
forgylle	gild
forgylling	gilt
forgylt	gilt
forhandler	distributor
forhandling	discussion
forhastet	hasty
forhekse	bewitch
forhenværende	former, late, ex
forherlige	glorify
forherligelse	glorification
forhindre	hinder, foil
forhindring	hurdle
forhør	interrogation
forhøre	interrogate
forhøye	increase, heighten
forhåpentligvis	hopefully
forkjærlighet	liking
forkjært	awry
forklare	explain, define
forklaring	explanation
forkle	disguise, apron
forkledning	guise, disguise
forkorte	abridge, abbreviate
forkortelse	abridgement, abbreviation
forlate	release, desert, abandon, forgive
forlede	entice
forlegenhet	embarrassment
forlenge	lengthen, extend
forlengelse	extension
forlove	betroth
forlovede	fiancèe
forlovelse	engagement
forlovet	engaged
forlystelse	entertainment
forløp	course, lapse
form	form
formalitet	formality
formane	admonish, exhort
formann	chairman
formasjon	formation
formatere	format
forme	form
formel	formula
formell	formal
formidle	convey, impart
formildende omstendigheter	extenuated circumstances
forminske	abate, diminish
forminskelse	diminution
formue	fortune
formulere	formulate
formynder	guardian
formørkelse	eclipse
formål	intention
formålsløshet	futility
fornedre	degrade
fornekte	disown
fornem	distinguished
fornemme folk	gentry
fornermet	huffy
fornuftsstridig	irrational
fornyelse	innovation
fornærme	insult
fornærmelse	insult
fornøyelse	fun
forordne	decree
forpakter	leaseholder
forpint	haunted
forpliktelse	liability
forpurre	foil, baffle, frustrate
forpurring	frustration
forrest	foremost, fore, forward
forreste linje	forefront
forresten	incidentally
forretning	boutique, business, commerce, store, shop, trade
forrige	last
forrykke	dislocate
forråd	hoard
forråde	betray
forråtnelse	decay
forsamling	council
forsere	force
forside	front, frontpage, battlefront, frontage
forsikre	affirm, insure
forsikring	insurance
forsiktig	cautious, careful, cautious, guardedly
forsiktighet	caution, caution
forsinke	delay
forsinkelse	retardation, delay
forsinket	late, belated
forskjell	difference, distinction, disparity
forskjellig	different
forskjerm	frontwing
forskrekke	appal
forskrekkelse	consternation
forskyve	heave, displace
forskyvning	displacement
forslitt	hackneyed
forslukenhet	gluttony
forsmedelig	ignominious
forsone	conciliate, accord
forsoning	conciliation
forspann	yoke
forspille	forfeit
forspilt	forfeit
forsprang	lead
forstand	intellect
forstandig	discerning, judicious
forstandsmessig	intellectual
forsterke	amplify, fortify, boost, intensify
forsterker	amplifier
forsterkning	intensification
forstmann	forester
forstoppe	constipate
forstoppelse	constipation
forstrekke	crick
forstyrre	intrude, disturb
forstyrrelse	intrusion, disturbance
forstyrret	distracted
forstørre	enlarge
forstørrelse	enlargement
forstå	realize, get, grasp, figure out, gather, realise
forståelig	intelligible
forsvar	defence
forsvare	defend, justify
forsvarlig	justifiable
forsvinne	disappear
forsvinning	disappearance
forsøke	attempt, try
forsømme	fail
fortauskant	curb, kerb
fortegne	distort
fortegnelse	list, inventory
fortjene	earn, deserve
fortjenstfull	deserving
fortolkning	interpretation
fortreffelig	excellent
fortreffelighet	excellence
fortrolig	intimate, familiar
fortrolighet	familiarity, intimacy
fortrylle	enchant, fascinate
fortryllelse	glamour, enchantment
fortryllende	glamourous
fortsette	continue
fortvile	despair
fortvilelse	despair
fortvilet	desperate, despairing
fortynne	dilute
fortære	eat
fortøye	moor
forurense	contaminate
forurensning	contamination
foruroligende	disquieting
forutbestemt	destined
forutfølelse	anticipation
forutse	foresee, anticipate
forutsetning	qualification
forutsi	forecast
forutsigelse	forecast
forvalte	administer
forvaltning	administration
forvandling	conversion
forvaring	detention
forvente	expect
forventning	anticipation, expectation
forventningsfull	expectant, hopeful
forverre	aggravate
forverres	deteriorate
forvirre	baffle
forvirret	disconcerted
forvirring	distraction
forvise	banish
forvrenge	distort
forvrengning	distortion
forvridning	dislocation
forårsake	induce
foss	falls, waterfall
foster	foetus
fostre	foster
fot	paw, foot, feet
fotball	football, soccer
fotfeste	footing, foothold
fotlenke	fetter
fotoapparat	camera
fotograf	photographer
fotpleier	chiropodist
fotspor	footprint
fottrinn	footstep
fottur	hike
fra	ex, from
fradrag	deduction
frakk	overcoat, coat
frakoplet	detached, disconnected
fraksjon	faction
fraksjonsdannende	factious
frakt	haul, freight
frakte	freight
fram	forth
framstille	figure
Frankrike	France
frasi seg	abdicate
frasigelse	abdication
fraskrive seg	disclaim
frastøtende	forbidding
fravær	absence
fraværende	absent
fred	peace
fredag	Friday
fregne	freckle
frekk	cheeky
frekvens	frequency
frekventere	frequent
frembringe	generate
fremheve	accentuate
fremkalle	evoke, reveal, develop
fremkalling	development
fremmed	strange, foreigner, alien, stranger
fremmedarbeider	foreignworker
fremmedgjøre	estrange
fremmedhat	xenophobia
fremmelig	forward
fremover	forward
fremragende	eminent
fremst	foremost
fremtid	future
fremtidig	future
fremtredende	illustrious
fremtvinge	enforce
fremvisning	exhibition
fri	devoid, disengaged, free
fridag	holiday
frigjøre	emancipate, liberate, extricate, disengage, free
frigjøring	extrication, liberation
frihet	liberty, freedom
frikjenne	acquit
friksjon	friction
frimerke	stamp, postage stamp
frimurer	freemason
frise	frieze
frisinnet	liberal
frisk	recent, well, fresh, good
friske på	freshen
friskhet	freshness
frisør	hairdresser, barber
frita	excuse, exempt
fritagelse	exemption
fritid	leisure
fritte	ferret
frittliggende	detached
frodig	exuberant, lush
frodighet	exuberance
frokost	breakfast
from	godly, devout
fromhet	devotion
front	front
frontlys	headlight
frosk	frog
froskemann	frogman
frosset	frozen
frost	frost
frostskadet	frostbitten
frue	lady, madam
frukt	fruit
fruktbar	fecund, fertile, fruitful
fruktbarhet	fertility
fruktterte	flan
frustrere	frustrate
fryd	glee
frykt	dread
frykte	fear
fryktelig	atrocious, dreadful, fearful, horrible
fryktinngytende	formidable
fryktløs	intrepid, fearless
frynse	fringe
frynsegoder	fringe benefits
frynsete	frayed
fryse	freeze
fryser	freezer
frøken	madam
fråde	froth
fråtse	gorge
fråtser	glutton
fugl	bird
fuktig	clammy, humid, damp
fuktighet	humidity
fuktighetskrem	lotion
full	drunk, full
fullbrakt	finished
fullbyrde	execute
fullføre	accomplish
fullstendig	full, entirely
fullt ut	fully
fulltreffer	hit
fundament	foundation
fundamental	fundamental
fungere	function
funkle	glitter
funksjon	function
funksjonell	functional
funksjons-	functional
funn	finding, find
fure	furrow, groove
furie	fury
furu	fir, pine, pine tree
fusjon	fusion
fylde	fullness
fylke	county
fyll	filling, fill
fylle	fill
fyllepenn	fountain pen
fyr	chap, beacon
fyre av	fire
fyrig	fiery
fyrstikk	match
føderal	federal
føderasjon	federation
fødsel	birth
føle	feel
føle seg fram	grope
følehorn	feeler, antenna
følelse	feeling, emotion
følelsesløs	insensible
følelsesløshet	insensibility
følelsesmessig	emotional
føler	feeler
følge	ensue, follow, consequence
følgebrev	dispatch-note
følgelig	accordingly, hence
følgende	following
føll	colt, foal
følle	foal
før	in front of, before
førdøyelig	digestible
føre	convey
fører	driver
førerkort	drivers-licence
første	first
første etasje	groundfloor
førti	forty
førtiende	fortieth
føtter	feet
føydal	feudal
føydalisme	feudalism
føye	indulge
føyelig	complaisant, docile
få	get, have, few
få skrubbsår	graze
få slagside	heel over
få vite	hear
får	sheep
gaffel	fork
gagn	gain, benefit, profit
gal	mad
galge	gallows
galle	gall
galleri	gallery
gallestein	gallstone
galning	lunatic
galopp	gallop
galoppere	gallop
galskap	madness, lunacy
gamasje	gaiter
gamasjer	leggings
gammel	old, ancient
gangart	gait
gangsti	footpath
ganske	quite, altogether
gap	jaw
gape	gape
gapende sår	gash
garantere	ensure, guarantee
garanti	guarantee
garasje	garage
garde	guard
garderobe	wardrobe
gardin	curtain
garn	knittingwool, yarn
garn- og trådhandel	haberdashery
garnere	garnish
garnering	garnish
garnison	garrison
garnvinde	yarnreel
gartner	gardener
gasbind	gauze
gass	gas
gasse	gander
gasspedal	accelerator pedal
gate	street
gateselger	hawker
gaupe	lynx
gave	gift, endowment, present, donation
gavl	gable
gavmild	liberal, freehanded
gavmildhet	generosity
gebiss	denture
gebyr	fee
geistlig	ecclesiastic(al)
geit	goat
geitehams	hornet
geitekilling	kid
gelè	jelly
gelender	handrail, banister
gemen	ignoble
gemyttlig	jovial
general	general
generasjon	generation
generell	general
geni	genius
genser	sweater
geograf	geographer
geografi	geography
geolog	geologist
geologi	geology
gestikulere	gesture
gestus	gesture
gevær	rifle, gun
geværkolbe	gunstock
geværløp	gunbarrel
gi	give, allow, yield, inflict, hand, bestow
gi etter for	indulge
gi gave til	endow
gi ly	harbour
gi strykkarakter	flunk
gi videre	impart
giddeløs	listless
gift	poison
gigantisk	gigantic
gigg	jig
gikt	gout
giktisk	gouty
gips	gypsum
gir	gear
girkasse	gear-case, gear-box
girlander	festoon
girstang	gearlever
gispe	gasp
gissel	hostage
gitar	guitar
gitter	lattice, grid, grate
giver	donor
gjeld	debt
gjelle	gill
gjemme	hide
gjemmested	hideout
gjemsel	hide and seek
gjeng	gang
gjennomfarget	ingrained
gjennomførlig	feasible
gjennomførlighet	feasibility
gjennomsiktig	transparant, limpid
gjennomskjære	intersect
gjennomsnitt	average
gjennomtrenge	impregnate
gjennomvåt	drenched
gjenta	repeat
gjerde	fence
gjerne	gladly
gjerning	deed
gjerningsmann	culprit
gjerrighet	avarice
gjesp	yawn
gjespe	yawn
gjest	guest
gjestfri	hospitable
gjestfrihet	hospitality
gjete	herd
gjeter	herdsman
gjetning	guess
gjette	guess
gjort	done
gjær	yeast
gjære	ferment
gjæring	fermentation
gjæringsmiddel	ferment
gjødsle	fertilize
gjøk	cuckoo
gjøre	perform, do, make
gjøre arbeidsufør	incapicitate
gjøre arveløs	disinherit
gjøre bitter	embitter
gjøre fattig	impoverish
gjøre flat	flatten
gjøre flau	embarrass
gjøre gal	madden
gjøre hard	harden
gjøre kjent	acquaint
gjøre rasende	enrage, infuriate, incense
gjøre seg kjent med	familiarize
gjøre skamfull	abash
gjøre til slave	enslave
gjøre ugyldig	invalidate
gjøre urolig 	flutter
glad	happy, glad, joyful
glans	glory, glamour, gloss, lustre
glasere	ice, glaze, enamel
glass	glass
glassaktig	glazed
glassarbeid	glazing
glassmester	glazier
glasur	enamel, icing, glaze
glatt	lank, flush, glib, glossy, icy, even
glede	gladness, zest, joy, enjoyment, gratify, delight
glede seg ved	enjoy
gledelig	joyful
glemme	forget
glemsom	forgetful
gli	glide
glidelås	zipper
glider	glider
glidning	glide
glimt	flash, gleam, glint, glimpse
glimte	gleam
glinse	glisten
glise	grin
glitre	glisten, glint, glitter
glitring	glitter
glo olmt på	glare at
globoid	aspirin
globus	globe
glorete	flashy, gaudy
glupsk	ferocious
glødelampe	incandescent lamp
glødende	lurid, fervent
gløgg	astute, acute
gnage	gnaw, chafe, gall, fret
gnagsår	gall
gneldre	yap
gnidning	friction
gnist	spark
gnåle om	harp on
god	okay, good, nice
god handel	bargain
god middag	good afternoon
god morgen	good morning
god natt	good night
goddag	good day
gode	benefit
godhet	goodness
godkjenne	approve
godkjenning	approval
godkjent	accepted
godmodig	good-natured
gods	estate
godta	receive, take in, take, accept
godtagelse	acceptance
godtatt	accepted
godtroende	credulous, gullible
gold	barren
golf	golf
golfbane	golfcourse
golfklubb	golfclub
golfkølle	golfclub
golfspiller	golfer
golv	floor
gom	gum
gongong	gong
grad	degree, grade
gradere	grade
gradvis	gradual
grafisk	graphic
grammatikk	grammar
grammofon	cylinder phonograph, gramophone
gran	fir
granat	garnet
granskning	investigation
grapefrukt	grapefruit
grasiøs	graceful
gratis	gratuitous, free
gratulere	congratulate
grav	grave, tomb
grave	grub, dig
grave ut	excavate
gravemaskin	caterpillar
gravere	engrave
gravskrift	epitaph
gravstein	headstone
greie	gadget, cope, accomplish
greie ut	disentangle
greip	fork
grell	gaudy, glaring
gren	branch
grense	limit, frontier, boundary
grensesnitt	interface
grep	grasp, hold, grip
gress	grass
gressenke	grasswidow
gressenkemann	grasswidower
gresshoppe	grasshopper
gressklipper	lawnmower
gressløk	chive
gressplen	lawn
gretten	grumpy, fretful, grouchy, querulous
greve	count, earl
grevinne	countess
grille	grill
grillfest	barbecue
grillrist	gridiron
grind	gate
grine	cry
gripe	catch, grab, grapple, grasp, capture, grip
gripe inn	intervene
gripe inn i	interpose
gris	hog, pig
griskhet	avarice
gro	heal up
grogg	grog
gross	gross
grotte	cavern, cave, grotto, den
grov	gruff, coarse, gross
grufull	ghastly
grundig	exhaustive
grunneier	landholder
grunnlegge	found
grunnleggelse	foundation
grunnleggende	formative
grunnmur	foundation
grunnskole	elementary school
grunnstoff	element
grunnstøte	ground
gruoppvekkende	horrifying
gruppe	faction, group
gruppere	group
grus	grit, gravel
gruslagt	gravelled
grusom	cruel
grusomhet	cruelty, atrocity
grynt	grunt
grynte	grunt
gryte	pot, jug
gryteklut	kettleholder
grøft	ditch
grønn	green
grønsak	vegetable
grøntareale	green
grå	grey, gray
grådig	gluttonous, greedy
grådighet	greed
gråhåret	hoary
grålig	grizzly
gråsprengt	grizzly
gråte	cry
Gud	God
gudbarn	godchild
guddommelig	godlike, divine
guddommelighet	divinity
gudfar	godfather
gudinne	goddess
gul	yellow
gulaktig	yellowish
gull	gold
gullsmed	jeweller
gulrot	carrot
gulsott	jaundice
gummi	rubber, gum
gummiere	gum
gunstig	favourable
gurgle	gurgle, gargle
gurglevann	gargle
gusten	livid
gutt	boy, lad
guvernante	governess
guvernør	governor
gylden	golden
gyldig	valid, good
gymnast	gymnast
gymnastikk	gymnastics, gymastics
gymnastikksal	gymnasium
gynekolog	gynaecologist
gynekologisk	gynaecological
gyselig	gruesome
gå	go
gå i hi	hibernate
gå i land	disembark
gå inn	enter
gå ombord	embark
gå sammen i forbund	federate
gård	farm, ranch, property, estate
gårdbruker	farmer
gårdsbruk	holding
gårdsplass	farmyard, yard
gås	goose
gåsehud	gooseflesh
gåte	enigma
gåtefull	enigmatic
ha	have
ha god lyst på	hanker
ha i pleie	foster
ha til hensikt	intend
hage	garden
hagearbeid	gardening
hagebruk	gardening, horticulture
hagl	hail
hagle	shotgun, hail
hagtorn	hawthorn
hai	shark
haik	lift
haike	hitchhike
hake	hook, chin
hakk	indentation
hakke	pick, hack, hoe
hakkemat	hash
hale	haul, tail, lug
hale og dra	heave
hall	hall
hals	neck
halsbrann	heartburn
halt	lame
halte	limp
halting	limp
halv	half
halvdel	half
halvkule	hemisphere
halvmørke	gloom
halvmåne	crescent
halvmåneformet	crescent
halvvoksen	adolescent
ham	him
hammer	hammer
hamp	hemp
hamre	hammer
hamstre	hoard
hamstring	hoarding
han	him, he
han selv	himself
handel	deal
handikap	handicap
hane	cock
hank	handle
hans	his
hanske	glove, mitten
hard	callous, harsh, hard
hardfør	hardy
hardhet	hardness
hare	hare
hareskår	harelip
harme	indignation
harmløs	harmless, inoffensive
harmonisk	harmonious
harpe	harp
harv	harrow
harve	harrow
hasj	hash
hasselnøtt	hazelnut
hast	hurry, urgency
haste	hurry
hastverk	haste, hurry
hat	hatred, hate, animosity
hate	hate
hatt	hat
hattemaker	hatter
haug	knoll, heap
hauk	hawk
hav	sea
havbruk	fishfarm
havbukt	gulf
have	garden
havn	port, harbour
havne	land
havnearbeider	docker
havre	oats
hedensk	heathen
heder	honour
hederlig	honourable
heders-	honorary
hedning	heathen, hedonist
hedonisme	hedonism
hedre	grace
hefte	encumber
heftelse	encumbrance
heftig	fiery, impetuous
heftighet	heat
hegre	heron
heis	lift, elevator
heise	hoist
hekk	hedge, hedgerow
hekle	heckle
heks	hag
hekte	clasp, hook
hektet	hooked
hektisk	hectic
hel	entire, full
helbrede	heal
helbredelig	curable
heldig	lucky, fortunate
heldigvis	fortunately, luckily
hele	fence
heler	fence, handler
helhet	integrity
helhetlig	integral
hell	luck
helle	flagstone, incline, lean
hellefisk	halibut
hellig	holy
helligdag	holiday
hellige	hallow
hellighet	holiness
helling	inclination
helse	health
helsekost	healthfood
helt	hero, quite, entirely
heltall	integer
heltemot	heroism
helter	heroes
heltinne	heroine
helvete	hell
helvetes	infernal
hemme	hamper, inhibit
hemmelig	furtive
hemmelighetsfull	furtive
hemmende	inhibitive
hemmorider	haemorrhoids
hemning	inhibition
hende	happen
hendelse	incident, happening
hendig	dexterous
henge	hang
henge ned	droop
hengekøye	hammock
hengelås	padlock
henger	hanger
hengiven	devoted
hengivenhet	devotion, affection
hengning	hanging
hengsel	hinge
henne	her
henne selv	herself
hennes	hers, her
henrette	execute
henrette med elektrisitet	electrocute
henrettelse	execution
henrykke	enrapture
hensikt	intention, idea
hensiktsmessig	expedient
hensiktsmessighet	expediency
hensyn	consideration
hensynsfull	considerate
hensynsløs	inconsiderate
hente	get, fetch
her	here
herberge	hostel
herde	harden
herje	devastate
herlig	delightful
hermelin	ermine
hermetikkåpner	tin-opener
heroisk	heroic
herredømme	domination, dominion
herregård	hall
hertug	duke
hertugdømme	duchy
hertuginne	duchess
herved	here by
hes	husky, hoarse
heslig	hideous, ugly, nasty
hest	horse
het	hot
hete	heat
hette	hood
hevde	assert
heve	elevate
hevelse	lump
hevne	avenge
hi	lair
hikke	hiccup
hilse	greet
hilsen	greeting
himmel	sky, heaven
himmelsk	heavenly
hind	hind
hinder	hurdle, impediment
hindre	inhibit, encumber, impede, hinder, hamper
hindring	hindrance, hitch, encumbrance
hinne	film
hinsides	beyond
hisse opp	incense
hissig	hasty
historie	history
historiker	historian
historisk	historic
hit	upwards, here, up
hittil	hitherto, so far
hive	fling
hjelm	helmet
hjelp	help
hjelpe	abet, aid, assist, help
hjelpeløs	helpless
hjelpemidler	facilities
hjelpsom	helpful
hjem	home
hjemlengsel	homesickness
hjemløs	homeless
hjemover	homewards
hjemsøke	infest
hjemsøkt	haunted
hjerne	brain
hjernebetennelse	encephalitis
hjernedød	braindead
hjernerystelse	concussion
hjerte	heart
hjerteanfall	heartattack
hjertelig	hearty, heartily
hjertelighet	heartiness
hjerteløs	heartless
hjerter	hearts
hjerteskjærende	heartrending
hjort	deer, hart
hjortetakk	hartshorn
hjul	wheel
hjulkapsel	hubcap
hjørne	corner
hode	pate, head
hodepine	headache
hodepute	pillow
hofte	hip, haunch
hofteholder	girdle
hofteledd	hipjoint
hofteskål	hipsocket
hogge	chop, hew
hogge ut	carve
holdbar	durable
holdbarhet	durability
holde	hold
holde fast ved	abide
holde opp med	discontinue
holde tilbake	detain
holde ut	endure
holdeplass	stop
holder	holder
holdning	attitude
holdningsgymnastikk	callisthenics
Holland	holland
homofil	queer
homoseksuell	gay
honning	honey
honningkake	gingerbread
honorar	fee
hop	cluster
hope seg opp	accumulate
hopp	leap, hop, jump
hoppe	leap, hop, jump
hoppe av	defect
hoppe tau	skipping rope
hoppeføll	filly
hopper	jumper
hore	harlot
horisont	horizon
horn	horn
hornaktig	horny
hornhinne	cornea
hortensia	hydrangea
hos	in
hospital	hospital
hoste	cough
hoste opp	expectorate
hotell	hotel
hov	hoof
hovedbok	ledger
hovedinnhold	gist
hovedkvarter	headquarters
hovedrett	entree
hovedrolle	lead
hovedstad	metropolis, capital city
hovedvei	highway
hoven	arrogant
hovmester	butler, headwaiter
hovmod	arrogance
hovmodig	haughty, arrogant
hud	hide, skin
hudfarge	complexion
hudløs	galled
hul	hollow
hule	burrow, den, lair
hull	gap, hole
hulning	hollow
hulrom	cavity
humle	hop, bumblebee
hummer	lobster
humor	humour
humoristisk	humorous
hund	dog
hundebånd	leash
hundre	one hundred, hundred, hundred
hungersnød	famine
hunn	female
hurpe	hag
hurtig	swift, fast, speedy, rapid
hurtighet	fastness
hurtigtog	fast train
hus	houses, house, home
husdyrbestand	livestock
hushjelp	servant, maid
husholderske	housekeeper
husstand	household
hval	whale
hvem	that, which, who, which one
hver enkelt	each
hver time	hourly
hverandre	eachother
hverdagslig	everyday
hvete	wheat
hvile	rest, repose
hvilken som helst	either
hvis	if
hvit	white, white, blank
hvitevarer	linen goods
hvitglødende	incandescent
hvitløk	garlic
hvor	where
hvordan	however, how
hvorfor	what for, why
hyene	hyena
hyggelig	enjoyable
hygiene	hygiene
hygienisk	hygienic
hykler	hypocrite
hykleri	hypocrisy
hyl	yell, howl
hyle	yell, howl
hylle	ledge
hyllebær	elderberry
hyllest	homage
hylster	holster
hymne	hymn, anthem
hypnose	hypnosos
hypnotisere	hypnotize
hypnotisør	hypnotist
hypotese	hypothesis
hyppig	frequent
hyppighet	frequency, incidence
hyrdedikt	idyll
hyse	haddock
hysterisk	hysterical
hysterisk anfall	hysterics
hysterisk person	hysteric
hytt	cabin
hytte	shack, cottage, hut, cabin, lodge
hæl	heel, heel
hær	army
høflig	courteous
høflighet	courteoussy
høker	huckster
høne	chicken, hen
hørbar	audible
høre	hear, listen
høreapparat	hearing aid
høretelefoner	earphones, headphones
hørevidde	hearing
høring	hearing
hørsel	hearing
høst	autumn, fall, harvest, harvest
høste	harvest
høvding	chief
høy	lofty, hay, loud, high, tall
høyde	elevation, altitude, height
høydepunkt	height, highlight
høyhet	highness
høyning	elevation
høyre	on the right
høysinn	generosity
høysinnet	highminded, generous
høysnue	hayfever
høyst	extremely
høyt	highly
høytid	festival, feast
høytstående	eminent
høyvann	flood-tide
hån	derision
hånd	hand
håndbok	handbook
håndbremse	handbreak
håndheve	enforce
håndhevelse	enforcement
håndjern	handcuffs
håndkle	towel
håndlag	knack
håndlaget	handmade
håndskrift	handwriting
håndtak	handle
håndtere	handle
håndtverker	artisan
håndverk	handicraft
håne	jeer
håp	hope
håpe	hope
håpefullt	hopefully
hår	hair
hårete	hairy
hårlokk	lock
hårnål	hairpin
i	in
i dag	to-day, today
i det siste	lately
i forfall	decadent
i forsvar	defensive
i går	yesterday
i hvert fall	in any case
i høy grad	greatly, highly
i løpet av	during
i massevis	galore
i morgen	tomorrow
i natt	tonight
i nærheten	about
i stand til	able to
i stykker	asunder
iallfall	in any case
ibenholt	ebony
iboende	inherent
ide	idea
idealisere	idealize
idealisme	idealism
ideell	ideal
identifikasjon	identification
identifisere	identify
identisk	identical
identitet	identity
identitetskort	identity card
idiom	idiom
idiot	idiot
idiotsikker	foolproof
idyll	idyll
ifølge	according to
igjen	all over again, again, once more, anew
igle	leech
ignorere	ignore
ignorering	disregard
ikke	no, not
ikke kan forsvares	indefensible
ikke kjennes ved	disown
ikke like	dislike
ikke stemme overens	disagree
ilbud	express
ild	fire
ildfull	ardent
illojal	disloyal
illusjon	delusion, illusion
illusorisk	illusive, delusive, illusory
illustrasjon	illustration
illustrere	illustrate
illustrert	illustrated
imellom	among, between
imidlertid	however
imperativ	imperative
imperfektum	imperfect
implisere	implicate, imply
imponere	impress
imponerende	impressive, formidable, imposing
importere	import
impregnere	impregnate
impregnert	impregnate
impuls	impetus, impulse
imøtekomme	accede to, accommodate, cater
incitament	incentive
inderlighet	fervour
indignert	indignant
indikere	indicate
indiskresjon	indiscretion
indiskret	indiscreet
individ	individual
individuell	individual
indre	intrinsic, inside, internal, inner, interior
industri	industry
industri-	industrial
industriell	industrial
ineffektiv	ineffective
infanteri	infantry
infantil	infantile
infeksjon	infection
infiltrere	infiltrate
infisere	infect
inflasjon	inflation
influensa	influenza
influere	influence
ingefær	ginger
ingefærøl	gingerale
ingeniør	engineer
ingeniørarbeid	engineering
ingrediens	ingredient
inhabil	incompetent
inhabilitet	incapacity
inhalator	inhaler
injurie	libel
injurieerstatning	libel damages
injuriere	libel
injuriesak	libel action
inkludere	include
inklusive	inclusive
inkonsekvent	inconsistent
inn	in
inn i	into
innbille seg	imagine
innbilning	imagination, fancy
innbilt	imaginary
innblanding	implication, involvement, interference
innbringe	earn, fetch
innbringende	lucrative
innbruddstyv	burglar
innby	invite
innbydende	inviting
innbygger	inhabitant
inndrivelse	enforcement
inne	in, indoor, inside, indoors
innebære	import, imply
innehaver	holder
inneholde	hold
innendørs	indoors
innenriks	domestic, inland
innerst	innermost
inneslutte	enclose
innfall	fad, quirk, impulse
innfallen	hollow
innfallende	incident
innflytelse	influence
innflytelsesrik	influential
innfri	fulfil
innfødt	indigenous
innføre	import, introduce
innførsel	import
inngang	entrance, portal
inngangsdør	front door
inngangspenger	exam-fee
inngravering	inscription
inngrodd	ingrained, inveterate
inngyte	instill
inngående	detailed
innhalere	inhale
innhegne	hedge
innhenge	enclose
innhengning	enclosure
innhylle	envelop
innhøstning	harvest
innkommende	incoming
innkreve	levy
innland	inland
innlate seg	embark
innlede	initiate
innledende	introductory
innledning	introduction, initiation
innlemme	incorporate
innlemmet	incorporated
innlysende	evident
innløp	inlet
innover	inwards
innpode	instill, inoculate
innprente	imprint
innramme	frame
innretning	gadget, contrivance, device
innrykk	indentation
innrømme	allow, grant
innrømmelse	admission, allowance
innsatt	inmate
innsette	inaugurate
innsettelse	inauguration
innside	inside
innsidehandel	insider trading
innsigelse	exception
innsikt	insight
innsjø	lake, loch
innskipning	embarkation
innskripsjon	inscription
innskrive	register, record
innskudd	deposit
innskyte	interpolate
innslag	feature
innsnitt	incision
innsprøytning	injection
inntekt	income
inntekter	earnings
inntreden	entry
inntrengende	pressing, urgent
inntrenger	intruder, invader
inntrykk	impression
innvandre	immigrate
innvandrer	immigrant
innvandring	immigration
innvendig	inside, inwardly, internal, indoor, interior
innvie	initiate, hallow, inaugurate, consecrate
innvielse	initiation, inauguration
innvielses-	inaugural
innvikle	implicate
innviklet	intricate
innvikling	implication
innvilge	accord
innvirkning	impact
innvoller	bowels, entrails
insekt	insect, bug, insect
insektmiddel	insecticide
insette	install
insinuasjon	innuendo
insistere	insist
inspeksjon	inspection
inspektør	inspector
inspirasjon	inspiration
inspirere	inspire
inspisere	inspect
installere	install
instille	adjust
instilling	adjustment
instinkt	instinct
instinktiv	instinctive
institusjon	institution
institutt	institute
instruere	instruct
instruks	instructions
instruksjon	instruction
instrument	instrument
instrumental	instrumental
instrumentere	instrument
integral	integral
integrere	integrate
integrerende	integral
integritet	integrity
intellektuell	intellectual, highbrow
intelligens	intelligence
intelligent	intelligent
intens	intense
intensitet	intensity
intensivere	intensify
interessant	interesting, intriguing
interesse	interest
interessere	interest
internasjonal	international
internere	intern
internering	internment
internert	internee
interpolere	interpolate
intervenere	intervene
intervensjon	intervention
intervju	interview
intervjue	interview
intetsigende	futile
intolerant	intolerant
intonasjon	intonation
intravenøs næring	dripfeed
intregant	intriguing
intrige	intrigue
intrigering	intrigue
introdusere	introduce
intuisjon	intuition
intuitiv	intuitive
invadere	invade
invalid	invalid
invasjon	invasion
inventarliste	inventory
inversjon	inversion
invertere	invert
investere	invest
investering	investment
investor	investor
inviet	initiate
invitasjon	invitation
involvere	involve
ironi	irony
ironisk	ironic
irrasjonell	irrational
irrelevanse	irrelevance
irrelevant	irrelevant
irritabel	irritable, edgy
irritasjon	irritation
irritere	fret, chafe, irritate, gall, exasperate
is	ice
is-	frosty
isbre	glacier
isbryter	icebreaker
isdannelse	icing
ise	ice
isete	icy
isfjell	iceberg
isflak	floe
iskald	icy
iskrem	icecream
isolasjon	insulation, isolation, insulation
isolator	insulator
isolere	isolate, insulate
istapp	icicle
isteden	instead
istedenfor	instead of
iver	eagerness, zeal
ivrig	keen, zealous, eager, fervent
iøynefallende	conspicuous
ja	yes
ja visst	indeed
jafs	gulp
jage	chase, hound
jage bort	dispel
jagerfly	fighterjet
jakke	jacket
jakkeslag	lapel
jakt	hunting, hunt
jaktbytte	quarry
jakte	hunt
jakthund	hound
jaktlisens	gamelicence
jamre	lament
januar	January
Japansk	Japanese
jarl	earl
javisst	quite
jeg	i
jekk	jack
jekke	lever
jeksel	grinder
jente	girl
jenteaktig	girlish
jernvarer	hardware
jerv	glutton
jetfly	jet
jevn	even, level
jevnbyrdig	equal
jevnbyrdige	equal
jevndøgn	equinox
jobb	job
jobbe	job
jockey	jockey
jod	iodine
jogge	jog
jord	earth
jordbruk	farming
jordbær	strawberry
jorde	field
jordskjelv	earthquake, earthquake
journalist	journalist
journalistikk	journalism
jubel	exultation
jubileum	jubilee
juble	exult
jukse	cheat
jul	christmas
julaften	Christmas eve
juli	July
jungel	jungle
juni	June
junior	junior
juridisk	juridical, legally, judicial
jurist	lawyer
jury	jury
jus	law
justisdepartementet	Department of Justice
juv	canyon
juvel	jewel
jøde	jew
jødisk	jewish
kabaret	cabaret
kabel	cable, hawser
kadaver	carcase
kafé	cafe
kaffe	coffee
kaffegrut	coffeegrounds
kaffetrakter	coffee-machine
kahytt	cabin
kai	platform, wharf
kakao	cocoa
kake	cake
kakerlakk	cockroach
kakle	cackle
kald	frosty, bleak, cold, chilly
kalender	calendar
kalesje	hood
kalk	lime
kalkun	turkey
kalle	call, summon
kalosje	galosh
kalv	calf
kalvekjøtt	veal
kam	loin
kamaksel	camshaft
kamel	camel
kamera	camera
kamerat	fellow
kameratskap	fellowship
kammerpike	maid
kamp	fight
kampestein	boulder
kan forbedres	improvable
kan ikke godtas	inadmissible
kan ikke ødelegges	indestructible
kanal	canal, channel
kandidat	graduate
kanin	rabbit
kanon	gun
kanskje	possibly, maybe, perhaps
kant	edge, brim
kante	line, fringe
kantre	upset, turn over, overthrow, capsize, turn
kapasitet	capacity
kapital	fund
kapitel	chapter
kappe	gown, cape
kapre	hijack
kaprer	hijacker
kaprifolium	honeysuckle
kapsel	capsule
kaptein	captain
kar	chap
karaffel	decanter
karakter	grade
karantene	quarantine
karm	frame
karse	cress
kart	menu, card, map
kartong	cardboard
kartotek	file
kaserner	barracks
kasett-spiller	casette-player
kasse	crate, money box, money-box, cashier's stand, till
kasserer	cashier
kast	fling, haul
kaste	hurl, throw
kaste ut	evict
kastrere	emasculate, geld
katalog	catalogue
katapultsete	ejector seat
katastrofal	disastrous
katastrofe	disaster, calamity
katedral	cathedral, cathedral
kategorisk	flatly
katt	cat
kattunge	kitten
kausjon	guarantee, bail
kausjonist	guarantee
kave	flurry
keiser	emperor
keiserinne	empress
keiserlig	imperial
keitet	awkward
keivhendt	left-handed
kelner	waiter
kenguru	kangaroo
kidnappe	abduct
kidnapper	abductor
kidnapping	abduction
kikkert	binoculars
kilde	spring, fountain, source, fountain
kile	tickle
kilen	ticklish
kilo	kilo
kinin	quinine
kink	crick
kinn	cheek, cheek
kino	cinema, movie theatre
kirke	kirk, church
kirkegård	graveyard, cemetery
kirkelig	ecclesiastic(al)
kirsebær	cherry
kiste	coffin
kjede	chain
kjedelig	dull, drag, boring, dreary, humdrum, tiresome
kjedsommelig	irksome
kjefte	jaw
kjegle	cone
kjegleformet	conic
kjeks	cornet, biscuit
kjele	cauldron, kettle, boiler
kjeller	cellar, basement
kjeltring	knave
kjemi	chemistry
kjemme	comb
kjempe	fight, giant
kjempemessig	gigantic, giant
kjempestor	huge
kjenne	feel
kjenne til	know
kjennelse	finding
kjennetegn	attribute
kjennsgjerning	fact
kjennskap	knowledge
kjepphest	fad
kjerne	core, gist, churn, heart
kjertel	gland
kjetter	heretic
kjetteri	heresy
kjettersk	heretical
kjeve	jaw
kjevle	rolling-pin
kjole	frock, robe, dress
kjær	dear
kjæreste	love
kjærlig	loving, fond
kjærlighet	love
kjærlighetsaffære	liaison
kjærtegn	endearment
kjærtegne	caress, fondle
kjøkken	kitchen
kjøkkendisk	cupboard
kjøl	keel
kjøle	cool
kjøleskap	fridge
kjølig	cool
kjønn	gender, sex
kjønnsorganer	genitals
kjøpe	purchase, buy
kjøpmann	merchant, grocer
kjøre	travel, ride, go
kjørefelt	lane
kjørehanske	gauntlet
kjørvel	chervil
kjøtt	meat, flesh
kjøttetende	carnivorous
kjøttkaker	minced meat
kjøttkraft	broth
kjøttsaft	gravy
klaff	flap
klage	lament, complain
klagemål	grievance
klagende	querulous
klagesang	lament
klam	damp, clammy
klammeri	brawl
klandre	blame
klappstol	folding chair
klar	plain, distinct, liquid, lucid, clear, limpid
klargjøre	elucidate
klasse	grade, class
klatre	climb
klatt	blot
klatte	daub
klaviatur	keyboard
kle seg	dress
kledning	clothing
klegg	gadfly, horsefly
klekke ut	hatch
klem	hug
klemme	clamp, hug, cuddle
klient	client
klima	climate
klinke	latch
klinkekule	marble
klippe	shear, cliff, cut, clip, fleece
klirre	jingle
klirring	jingle
klok	judicious
klokke	clock, bell
klosset	awkward
klukke	gurgle
klump	lump
klumpe	lump
klumpe seg	agglomerate
klut	scrap, rag
klynge	knot, cluster, huddle
klystèr	enema
klyver	jib
klær	clothes
klø	itch
kløe	itch
kløft	gully, gap
kløver	clover, shamrock
kna	knead
knagg	hook
knake	groan
knapp	button
knappenål	needle, pin
knase	crunch
knaus	knoll
kne	knee
knebel	gag
kneble	gag
knele	kneel
kneledd	kneejoint
knep	gimmick, knack
kneskål	kneecap
knipe	jam
knipetang	pincers
knipling	lace
knips	flip
knipse	flip
knirke	creak
knitre	crackle
kniv	knife
knivsmed	cutler
knoke	knuckle
knop	knot
knott	knob
knudret	knobbly
knudrete	gnarled
knurre	growl
knurring	growl
knuse	crush
knute	knob, knot
knutepunkt	junction
knytte	attach
knytte til	affiliate
knyttneve	fist
kogger	quiver
koke	boil
kokk	male cook, cook
kokong	cocoon
kolbe	flask
koldbrann	gangrene
kolje	haddock
kollega	associate
kollibri	hummingbird
kolonne	column
komiker	comedian
komme	come
komme bort fra emnet	digress
komme inn	enter
komme mellom	interpose
komme sammen	assemble
kommunal	local
kompakt disk	compact disc
kompass	compass
kompensere	compensate
komplisere	complicate, entangle
kondemnere	condemn
kondensert	liquefied
kondisjon	fitness
konditori	confectionery
konduktør	guard
konge	king
kongerike	kingdom
konkret	concrete
konkurranse	competition
konkurrere	compete
konsekvens	consequence
konsekvenser	fallout
konsert	concert
konsis	concise
konstabel	constable
konsulat	consulate
kontakt	contact
kontanter	cash money
kontinent	continent
konto	account
kontor	office, bureau
kontorist	clerk
kontroll	inspection
kontrollere	inspect
konversasjonsleksikon	encyclopedia
konvolutt	envelope
kopi	copy
kopiere	print, duplicate
kople fra	disconnect, detach
kopp	cup
koppel	leash
kopper	copper
kopperstikk	copperplate
koppeskål	saucer
kork	cork
korke	cork
korketrekker	corkscrew
korn	grain
korne seg	grain
kornete	granulated
kornrenser	fan
korridor	lobby
korridorpolitiker	lobbyist
korrigere	correct
korrosjon	corrosion
korrupt	corrupt
kors	cross
korsfestelse	crucifixion
kort	short, brief
kort tur	jaunt
kortfattet	concise
kortslutning	short circuit
koselig	cosy
kost	broom
kostbar	dear, expencive, valuable, pricey, expensive
kotelett	cutlet
krabbe	crab
kraft	force, energy, juice
kraftig	forcible, hearty, ablebodied
kraftløs	impotent
krage	collar
krageben	clavicle
krampe	cramp
kran	crane
krangel	quarrel
krangle	quarrel
krangle om detaljer	quibble
kranglesyk	quarrelsome
krans	garland
krav	demand
kreativitet	creativity
kreditt	credit
kreft	cancer
kremere	cremate
kremt	hawk
kremte	hawk, hem
krenging	lurch
krenke	injure
krenkelse	injury, invasion
krenkende	injurious
kreps	crayfish
kresen	fastidious, fussy
kreve	demand, claim
krevende	exacting
krig	war
krigførende	belligerent
kringkaste	broadcast
krise	crisis
kristtorn	holly
kritikkløs	indiscriminate
kritt	chalk
kro	inn
krok	hook
kroket	hooked
kroning	coronation
kronologisk	chronological
krukke	pitcher, jug, jar
krum	hooked
krusete	fuzzy
krutt	gunpowder
krybbedød	cotdeath
kryddek	spice
krydder	zest
krykke	crutch
krype for	grovel
kryss	junction, cross, intersection
krysse	cross, intersect
krøke sammen	crouch
krølle	curl, crumple
krøpling	cripple
kråke	crow
ku	cow
kuffert	trunk
kul	hump
kule	bullet
kulepenn	ballpoint pen
kuleramme	abacus
kuling	gale
kull	coal, hatch, litter
kultivere	cultivate
kulturelt	cultural
kunde	customer
kundekrets	goodwill
kunne	know
kunngjøre	advertise
kunnskap	knowledge
kunnskapsrik	knowledgeable
kunst	art
kunstgjødsel	fertilizer
kunstig	artificial
kupé	coupe, compartment
kuppel	dome
kurs	course
kurv	basket
kurve	curve
kuvøse	incubator
kvad	lay
kvaksalver	quack
kval	anguish
kvalifikasjon	qualification
kvalifisere	qualify
kvalitativ	qualitative
kvalitet	property, quality
kvalm	queazy
kvantitet	quantity
kvartal	quarter
kvarter	quarter
kvegavl	livestock farming
kveil	coil
kveite	halibut
kvekke	croak
kveld	evening
kveldsmat	evening meal, supper
kvele	choke
kvige	heifer
kvikk	quickly, swiftly, jaunty
kvinne	woman, female
kvinnelig	feminine, female
kvinner	women
kvisteværelse	garret
kvitt	quits
kvittering	receipt
kvote	quota
kylling	chicken, chick
kyniker	cynic
kynisk	cynical
kø	cue, queue
kål	cabbage
kåpe	mantle
kåt	horny
la	let
laboratorium	laboratory
lade	load
lading	loading
lag	layer
lage furer i	furrow
lage rift i	lacerate
lagerbygning	magazine
lagune	lagoon
laken	sheet
lakk	laquer
lakkere	laquer
lakris	licorice, liquorice
laks	salmon
lakserolje	castor-oil
lam	lamb
lamme	lamb
lampe	lamp
lampeskjerm	lamp shade
land	land, country
lande	land
landevei	highroad
landflyktighet	exile
landgang	gangway, debarkation
landing	landing
landsby	village
landsette	debark, disembark
landsetting	landing
landsforvise	expatriate
landsforvisning	expatriation, exile
landskap	landscape
landsmann	compatriot
lang	long
lang kjole	gown
langfredag	Good Friday
langsgående	longitudinal
langsom	slow
langt borte	far
langvarig	lingering
lanse	lance
lansering	launch
lanterne	lantern
lapp	lobe
lappeteppe	quilt
laps	dandy
larm	noise, din, din, ado
larmende	clamorous
larve	maggot, caterpillar, grub
last	load, cargo, lading, freight
laste	load
lastebil	lorry, truck
lastebom	derrick
lastebåt	freighter
lastet	laden
lasting	loading
lat	lazy, indolent
late som	feign
lathet	indolence
Latinsk	Latin
latter	laugh, laughter
latterlig	ludicrous, laughable
laug	guild
laurbær	laurel
lav	low, lichen
lavadelen	gentry
lavendel	lavender
lavere	lower, inferior
lavmælt	hushed
le	laugh, lee
ledd	link, joint
lede	head
ledelse	direction, lead, leadership
ledende	leading
leder	executive, leader, head, director
lederartikkel	editorial
ledig	vacant, unoccupied, disengaged, free
lediggang	idleness
ledning	flex
ledsage	escort, accompany, attend
leende	laughing
legalisere	legalize
legalt	legally
legasjon	legation
legat	foundation, endowment
lege	doctor, physician
legeme	body
legemiddel	drug
legemliggjøre	embody, incarnate
legemliggjørelse	embodiment
legendarisk	legendary
legende	legend
legg	calf
legge	lay
legge bi	heave to
legge inn på sykehus	hospitalize
legge sammen	fold up
legge til	add
legitimere	legitimate
lei	fed up
leider	ladder
leie	rent money, rent, hire, lease
leieboer	lodger
leiekontrakt	lease
leier	leaseholder
leilighet	flat
leire	clay
leirjord	loam
leirplass	camping ground, camping site
leken	frisky
leketøy	toy
lekk	leak
lekkasje	leakage, leak
lekker	luscious, dainty
lekkerbisken	delicacy
lekmann	layman
lekse	lesson
lekte	lath
lekter	barge
lem	limb
lempe	heave
lend	loin
lene	lean
lenestol	easychair, arm-chair
lengde	length
lengde-	longitudinal
lengdegrad	longitude
lenge	long
lenger	further
lengre	farther
lengsel	longing, yearning
lengselsfull	longing
lengst	farthest
lengte	long, yearn
lenke	link, fetter
lensvesen	feudalism
leppe	lip
leppestift	lipstick
lerk	larch
lerke	lark
lesbisk	lesbian
lese	read
leseferdighet	literacy
leselig	legible
lesjon	lesion
lespe	lisp
leting	quest
lett	easy, light
lett antennelig	combustible
lette	ease, lighten, facilitate, lift
letthet	ease, facility
lettlurt	dupe
lettroende	gullible
lettsindighet	frivolity
lettsinn	levity
lettsmeltelig	fusible
leve	live
levebrød	livelihood, living
levende	living
lever	liver
leverandør	provider
levere	supply, hand, deliver
levering	delivery
leverpostei	liverpaste
li	hillside, hikside
liberal	liberal
lidderlig	lecherous
lidelse	affliction
lidenskap	fire
lider	ferret
liga	league
ligament	ligament
ligge	lie
ligge på lur	lurk
ligning	equation
lik	even, like, equal, corpse
likblek	ghastly
like	equal
likefram	blunt
likegyldig	indifferent
likegyldighet	indifference
likeledes	likewise
likestilling	equation, equality
likestrøm	direct-current
likeså	likewise
liketil	forthright
likevekt	equilibrium
likevel	yet
likeverd	equivalence
likhet	likeness, equality
likskue	inquest
likvidere	liquidate
likviditet	liquidity
likvogn	hearse
likør	liqueur
lilje	lily
lilla	lilac, purple
lim	glue
lime inn	paste
limettsitron	lime
lin	flax, linen
lind	linden, lime
linfrø	linseed
linje	line
linjere	line
linse	lentil, lens
lisens	licence
lisse	lace
list	guile
liste	list
listeføre	list
lite	little
lite hus	cottage
liten	small, young, diminutive
liten foss	cascade
liten løgn	fib
liten uenighet	quibble
liter	litre, liter
litt	little
litteratur	literature
litterær	literary
liv	lives, life
livbelte	safety-belt, lifebelt
live opp	exhilarate
livlig	brisk, lively
livløs	lifeless
livsførsel	living
livstid	lifetime
livsvarig	lifelong
lo	fluff
lobbe	lob
lodd	lead
lodde	fathom, capelin
lodden	hairy
loddtrekning	lot
loft	attic
loggbok	log
logikk	logic
logisk	logical
lojal	loyal
lojalitet	loyalty
lokal	local
lokalisere	localize, locate
lokk	lid, cover
lokke	entice, lure
lokke fram	elicit
lokkefugl	decoy
lokkemat	lure, bait
lokomotiv	locomotive
lomme	pocket
lommekniv	pen-knife
lommelerke	hipflask, flask
lommelykt	flashlight, electric torch
lommetørkle	handkerchief
loppe	flea
loppemarked	jumble sale, fleamarket
los	pilot
losje	lodge
losjere	lodge
lossebom	derrick
lotteri	lottery
lov	law
lovgivende	legislative
lovgivning	legislation
lovlig	legal, lawful
lovliggjøre	legalize, legitimate
lovlighet	legality
lovløs	lawless
lovmessig	legitimate
lovovertredelse	delinquency
lovovertreder	deliquent
lovprise	exalt
lovtale	eulogy
lubben	chubby
luft	air
luftfukter	humidifier
lufthavn	airport
luftig	aerial
luftpost	air-mail
luftputefartøy	hovercraft
lugar	cabin
luke	ticket-window, window, hatch
lukke	fasten
luksuriøs	luxurious
luksus	luxury
lukte	reek, smell, give off an odour
lund	grove
lune	quirk, caprice, freak
lunge	lung
lunken	lukewarm
lunsj	snack, lunch
lunte	fuse
lure	dupe, con, humbug
lure seg unna	evade
lureri	humbug, foul play, imposition
lurt påfunn	ingenuity
lus	louse
lusete	lousy
lut	lye
lydig	dutiful
lykke	happilyness, happiness, fortune, felicity, luck
lykkelig	happily
lykksalig	bliss
lykkønske	felicitate
lykkønsning	felicitation
lykt	lantern
lyktestolpe	lamp post
lymfeknute	lymphatic node
lyn	lightning
lynavleder	lightning rod
lyng	heather
lynsje	lynch
lyrisk	lyric
lys	candle, light
lyse	light, lighten
lysekrone	chandelier
lysingsblad	gazette
lyske	groin
lysning	glade
lysrør	fluorescent tube
lyst	lust
lystbåt	yacht
lystent blikk	leer
lystig	jolly, merry, cheerful, gay
lystighet	gaiety
lytte	listen
lyve	lie
lær	leather
læraktig	leathery
lærd	learned
lærdom	erudition, learning
lære	teach, learn
lærepenge	lesson
lærer	instructor, teacher
lærerik	instructive
læring	learning
lærling	apprentice, learner
lærret	linen cloth
løft	lift
løgn	falsehood, lie
løgner	liar
løk	onion
løkke	loop
lønnsom	lucrative
løpe	run
løpetid	heat
lørdag	saturday
løs	loose
løsgjøring	detachment
løslatelse	discharge
løsne	loosen
løv	leaves, leaf
løve	lion
løvetann	dandelion
løvsag	jigsaw, fretsaw
løvverk	foliage
løytnant	lieutenant
lån	loan
låne	borrow
låne ut	lend
lår	leg, thigh
lås	fastener, lock, interlock
låse	lock
låsesmed	locksmith
låve	barn
madrass	mattress
magasin	magazine
mage-	gastric
mager	lank, haggard, lean
magesår	gastrulcer
magi	magic
magiker	magician
magisk	magic, magical
mai	May
mais	maize, mealies, corn, indian corn
makrell	mackerel, mackerel
makron	macaroon
makt	force
male	grind
maler	painter
maleri	picture, painting
maling	grind
malm	mineral
malplassert	inept, inappropriate
man	you
mandag	monday
manet	jellyfish
mangel	flaw, lack, defect, deficiency, absence
mangel på aktelse	disrespect
mangel på måtehold	intemperance
mangelfull	deficient, defective, imperfect, faulty
mangle	lack
manglende evne	inability, incapability
mani	craze
mannskap	crew
manøvrere	jockey
mappe	folder
markere	indicate
markise	awning
markør	cursor
marmelade	marmelade
mars	March
mase	fuss
masete	fussy
maskere	disguise
maskin	machine, machine, engine
maskineri	machinery
maskinvare	hardware
massevis	heaps
mat	food
mate	feed
matt	dull, dim, faint
mattslipt	frosted
matvarer	eatables
maur	ant
maur-	formic
maurmiddel	formicide
maurtue	anthill
mave	abdomen, belly, stomach, tummy
med	with
med bly	leaded
med glasur	iced
med glede	gladly
med kapper	flounced
medaljong	locket
meddele	inform
meddelsom	expansive
medfødt	inborn, innate, inherent
medføre	entail, involve
medgift	dowry
medisin	medicine, drug, pharmaceutical
medlem	fellow
medlidenhet	compassion
medskyldig	accessory
medvirkende	instrumental
meget	very much, very
meget irriterende	infuriating
megetsigende	knowing
megle	intercede
meieri	dairy
meisel	chisel
meitemark	earthworm
mekler	broker
mel	meal, flour
melbolle	dumpling
melde på	enrol
melis	icing sugar
melk	milk
mellom-	intermediate
mellomgulv	diaphragm
mellomliggende	intermediate, interjacent
mellommann	intermediary
mellomrom	interval
mellomspill	interlude
melon	melon
mengde	quantity, crowd
menge seg med	hobnob with
menneske	man, human being, human being
menneskehet	humanity
mennesker	folk
mennesklig	human
mennesklighet	humanity
mer	further
merke	ensign, badge, imprint, detect
merkelapp	label
merkelig	extraordinary, queer
messe	chant
messing	brass
metall	metal
meter	meter, metre
middag	noon, midday meal, dinner, midday
middel	resources, remedy, means, tool
middelmådig	indifferent
mild	balmy, lenient, genial
mildne	extenuate
miljø	environmental, environment
miljøforkjemper	environmentalist
mindre	lesser, less
mindreverdig	inferior
mindreverdighetskompleks	inferiority complex
mine	look
minke	ebb, lessen, decrease
minnesmerke	keepsake, souvenir, memento, monument
minske	lessen
minst	least, lesser
minus	less
minutt	minute
misbillige	frown on
misbruk	abuse
misbruke	abuse
misdanne	deform
misdannelse	deformity
misdannet	deformed
misforhold	disproportion
misfornøyd	discontented, dissatisfied
misforstælse	misunderstanding
misfoster	abortion
mislykket	abortive
misnøye	dissatisfaction, discontent
mistak	mistake, error
miste	lose
mistillit	distrust
mistro	disbelieve, distrust
misunne	grudge, envy
misunnelig	envious
misunnelse	envy
misunnelsesverdig	enviable
mo	heath
moden	mature, ripe
moderne	fashionable
modifisere	qualify
modig	brave, courageous, gritty
modulasjon	inflection
modulere	inflect
momentant	instantaneous
montere	assemble
montering	fitting
montør	fitter
moped	moped
mor	mother
mord	homicide
morder	killer
more	entertain
morgen	morning
moro	lark, fun
morsom	funny, jolly, humorous
mosjon	exercise
mosjonere	exercise
mot	courage, from, grit, across from, opposed to
motbydelig	loathsome, disgusting
mote	fashion
motgang	hardship
motgift	antidote
mothake	barb
motløs	despondent
motløshet	despondency
motor	motor, engine
motorsykkel	motorcycle
motorvei	freeway
motsatt	contrary
motsi	contradict
motsigelse	contradiction
motstand	resistance
motstander	adversary
motstykke	counterpart
motstå	resist
motta	recieve
mottaker	reciever
motvekt	counterbalance
motvilje	dislike
motvind	headwind
motvirke	counteract
muddermaskin	dredge
mudre	dredge
mugge	jug
mulesel	hinny
mulig	feasible
muligens	probably
mulighet	feasibility
muligheter	facilities
mulkt	fine
multimedia	multimedia
munn	mouth
munter	jaunty, gay
munterhet	frolic
murstein	brick
mus	mouse
mus-matte	mousepad
museum	museum
musikk	music
musling	clam
musserende	fizzy
mutter	nut
mye	a lot
mygg	gnat, mosquito
mynde	greyhound
myndig	imperative
myndighet	authority, gouvernment
mynt	coin
myr	bog
mønster	pattern, specimen, sample
mønstergyldig	exemplary
mønstret	fancy
mørk	dark
mørke	darkness
mørkeblå	dark blue
mørkne	darken
mørkt	dark
møte	see, come across, encounter, meet
møteplager	heckler
måke	seagull, gull
mål	purpose, goal, measure, measurement, gauge
måler	gauge
målføre	dialect
målløs	dumbfounded
måltid	feed, meal
målvakt	goalkeeper
måne	moon, moon
måne-	lunar
måned	month
måpe	gape
måte	fashion
måtte	have to
nabo	neighbour, neighbor
nag	despite, grudge
nage	gnaw
narkoman	junkie
narkotika	junk, drug
narkotikum	dope
narr	jester
narre	delude, frame, dupe, fool
natt	night
natur	nature
naturgjødsel	dung
nav	hub
navn	name, appellation
ne	not, no
nebb	beak
ned	underneath, below, down
nedblendingskontakt	dipper
nedbryte	disintegrate
nedenunder	downstairs
nederlag	defeat
Nederland	holland, Dutchland
Nederlandsk	Dutch
nedfall	fallout
nedgang	decline, decrease
nedlasting	downloading
nedlate seg	condescend
nedlatende	condescending
nedover	downwards
nedre	lower
nedriving	demolition
nedruste	disarm
nedrustning	disarmament
nedsettende	derogatory
nedslag	landing
nedslått	dejected, low
nedtrykking	depression
nedtrykt	depressed, glum
nedtynget	laden
nedvurdere	depreciate
negl	nail
neglelakk	nail-varnish
nekte	denigh
nellik	carnation
neppe	hardly
nervøs	nervous, jittery, excitable, jumpy, fraught
nese	flair, nose, nose
nesevis	impertinent
nesevishet	impertinence
nestekjærlig	charitable
nestekjærlighet	charity
nesten	almost, nearly
nesten ikke	hardly
netthendt	deft
nettopp	just, exactly
neve	fist
nevø	nephew
ni	nine
nidkjær	zealous
niende	ninth
nikkers	knickers
nisse	hobgoblin
nitten	nineteen
nitti	ninety
nivå	level
noen få	a few
noensinne	ever
nok	sufficient, enough
nokså	fairly
nord	north
norsk	norwegian
notere	quote
notering	quotation
november	November
null	null, naught, zilch, zero, nought
nummer	number, amount
nummerskilt	numberplate
nummerskive	dial
ny	new, novel, fresh
nyanse	gradation
nylon	nylon
nynne	hum
nype	hip
nyre	kidney
nyskapning	innovation
nyskjerrig	curious, inquisitive
nyskjerrighet	curiosity
nyte	enjoy
nytelse	enjoyment, gusto
nytteløs	fruitless
nyttig	helpful
nyttiggjøring	exploitation
nær	near to, nearby, by, close, beside, next to
nær forestående	impending
næring	nourishment
næringsvei	industry
nærjager	interceptor
nød	destitution, distress
nødbremse	communication-cord
nødlidende	destitute
nødstilfelle	emergency
nøkkel	wrench, key
nøkkelhull	keyhole
nøkkelring	keyring
nøle	falter, hesitate, linger
nølende	faltering
nøling	hesitation
nøtt	nut
nøtteskrike	jay
nøyaktig	exactly, exact
nøyaktighet	accuracy, exactness
nøysom	frugal
nøytral	neutral
nå	at present, now
nådig	gracious
nål	needle
nåletre	conifer, conifer
oberst	colonel
objektiv	lens
offer	victim
og	and
også	also, too
oksekjøtt	beef
oktober	October
oliven	olive
olje	oil
om	about, if, in
om bord	aboard
omdirigere	divert
omelett	omelet, omelette
omfang	extent
omfatte	include
omfattende	extensive, comprehensive
omfavne	clinch, hug, embrace, clasp
omgi	girdle
omgivelse	environment
omgivelser	environment
omgjengelig	easygoing
omkjøring	diversion
omkostning	expenses
omkrets	circuit
omkring	about
omreisende	itinerant
omringe	hem in
omsette	decipher
omskjære	circumcise
omslag	cover, jacket
omstendighet	circumstance
omstridt	disputed
omtrent	about
omtrentlig	approximate
omtumlet	dazed
omtåket	groggy
omvei	detour
omvendt	inverse, inverted
ond	evil
onde	evil
onkel	uncle
onsdag	wednesday
opera	opera
oppblåsing	inflation
oppblåst	inflated
oppbyggelig	edifying
oppdage	detect, discover
oppdagelse	discovery
oppdagelsesreisende	explorer
oppdager	discoverer
oppdiktet	fictitious
oppdiktning	fiction
oppdrag	commission, errand, mission
oppe	upstairs, on top, overhead, above
oppfatte	catch
oppfinne	invent
oppfinnelse	invention
oppfinner	inventor
oppfinnsom	ingenious, inventive
oppfordre	invite
oppfordring	invitation
oppfullelse	fulfilment
oppfylle	fulfil
oppfølging	follow up
oppføre	erect
oppførelse	erection
oppførsel	demeanour, conduct, deportment, behaviour
oppgave	function
oppgi	forsake
opphavsmann	author
opphengning	hanging
opphisse	excite
opphisselse	excitement
opphisset	inflamed
opphold	lull
oppholde	detain
opphopning	congestion
opphøre	cease, fold up
opphøye	exalt
opphøyelse	exaltation
oppjaget	hurried
opplag	edition, impression
opplevelse	adventure
opplyse	lighten, enlighten
opplysning	illumination, information
opplyst	illuminated, enlightened
oppløftet	lofty
oppløp	finish
oppløse	disintegrate, dissolve
oppløselig	dissolvable
oppløsning	solution
oppmerksomhet	attention
oppmuntre	hearten, foster, encourage, lighten
oppmuntrende	heartening
oppmuntring	encouragement, incentive
oppnå	attain, win, earn, gain
oppreist	erect
opprette	establish, found, institute
oppriktig	candid, frank, ingenuous
opprinnelig	aboriginal
opprømt	exhilarated
opprømthet	exaltation
opprør	insurrection
oppsetsig	insubordinate
oppskjørtet	flustered
oppskrift	formula
oppslagsord	headword
oppslukt	engrossed
oppspinn	fabrication
oppspore	ferret
oppstyr	fuss
oppstøt	belch
oppsummere	enumerate
oppsvulmet	bloated
opptaksprøve	exam
opptatt	busy, engaged, busy
opptrapping	escalation
opptre	appear
oppvarming	heating
oppvask-klut	dish cloth
oppvaskmaskin	dishwasher
oppvisning	display
orange	orange-coloured
ord	word
ordbok	vocabulary, dictionary
ordkløveri	quibbling
ordliste	glossary
ordne	fix
ordning	arrangement
ordre	indent, instructions
ordrett	literal
original	freak
orkan	hurricane
orm	serpent, snake
ost	cheese
ovenpå	on top, upstairs, above, overhead
over	over, above
overalt	everywhere
overbevise	convince
overbærende	indulgent
overbærenhet	forbearance, indulgence
overdreven	inordinate, excessive, immoderate
overdrive	exaggerate
overdrivelse	exaggeration
overdådig	lavish, luxurious
overensstemmelse	accordance
overflate	face
overflod	exuberance, abundance
overfylt	crowded
overføring	transfusion
overgrep	encroachment, harassment
overgå	excel, exceed
overhengende	impending, imminent
overlagt	deliberate
overlegen	haughty
overlesset	florid
overmål	excess
overraske	surprise
overrisle	irrigate
overrisling	irrigation
overse	ignore
oversette	translate
overskrevs	astride
overskride	exceed
overskridelse	excess
overskrift	headline, caption
overslag	estimate
overstrømmende	effusive, exuberant
oversvømmelse	flood, deluge
overtale	induce, coax
overtre	infringe, contravene
overtredelse	violence, contravention, infringement
overveie	consider
overveielse	consideration
overveiende	largely
ovn	furnace, oven, stove, kiln
pakke	packet, parcel
pakning	gasket
panikk	panic
panisk	frantic
panne	forehead
pannelugg	fringe
panser	bonnet
pant	forfeit, gage
papiljott	curler
papir	paper
papirdrage	kite
papirkurv	litterbin
par	couple, pair
parafin	kerosene, paraffin-oil, petroleum
paraply	umbrella
pare seg	copulate
parere	fend off
park	park
parkeringsplass	lay-by, parking garage, parking bay, car park
parykk	hairpiece
pass	passport
passe	interlock
passende	fitting, appropriate, eligible, fit, convenient
passiva	liabilities
pastill	lozenge
patron	cartridge
pauke	kettledrum
pause	interval, intermission, interlude
pedal	pedal
peis	hearth
pekefinger	index, forefinger
pels	fur piece, fur, fur coat
pelskåpe	furcoat
pelsverk	furs
pen	fine, beautiful
pendle	commute
pengepung	purse, wallet
penger	money
penn	pen
pensum	curriculum
pepper	pepper
periferi	circumference
periodisk	intermittent
perle	bead, pearl
permisjon	leave
perrong	railway platform, wharf, platform
persille	parsley
personlig	individual
pessar	diaphragm
piano	piano
piggstav	goad
piggtråd	barbed wire
pike	girl
pil	arrow
pile	flit
pilk	jig
pille	pill, husk
pine	anguish, pain
pinnsvin	hedgehog
pirke	pick
pirrelig	excitable
piske	flog, lash, flogging
piskeslag	lash
pisking	flogging
plage	harass, infest, harassment
plagg	garment
plan	level
planeter	planets
planteetende	herbivorous
plass	square, public square, spot, plaza, ground, place
plassere	locate
plassering	location
plaster	plaster
platespiller	record-player
plattfot	flat-footed
plettfri	impeccable
plikt	duty
pliktoppfyllende	dutiful
plombe	filling
plombere	fill
plomme	plum
plukke	gather
plukke i	pick
plump	gross
plutselig	abrupt
plyndre	loot, fleece
pløsete	flabby
pode	graft
podning	graft
pokal	goblet
pokker	heck
pokkers	infernal, confounded
politi	police
politikonstabel	policeman
politistasjon	police-station
porsjon	instalment
port	gate
portforbud	curfew
portier	porter
Portugisisk	Portuguese
portvakt	janitor
pose	bag
posete	baggy
post	item, post, mail
postanvisning	money order
postbud	postman
postkasse	letterbox, mailbox
postkontor	post office, post-office
potet	potato
potte	jug, pot
praie	hail
praktfull	gorgeous
praktisk	handy, practical
pram	barge
prangende	flashy
preg	imprint, impress
prege	imprint, impress
premie	award
presang	present
presentasjon	introduction
presentere	introduce
press	harassment
presse	extort, crush
presse sammen	clench
presserende	exigent
prestasjon	feat
prevensjon	contraception
pris	price, award
prsjon	helping
prute	haggle
pryd	feast
pryde	grace, adorn
pryl	hiding, flogging
prøve	test, attempt
prøveboring	exploratory drilling
prøvelse	affliction
pudder	powder, cosmetic powder
pudding	pudding
puffe	jog, jostle
pugge	cram
pukkel	hunch, hump
pukkelrygget	hunchbacked
pulje	heat
puls	pulse
pult	desk
pulver	powder
pulverkaffe	instant coffee
pumpe	pump
pumpe opp	inflate
pund	quid
pung	purse, wallet
punkt	item, spot, point, dot, period
punktering	flat
purpur	purple
purre	leek
puslespill	jigsaw puzzle
puss	hoax
pussig	droll, funny
pust	breath
pute	cushion
pynt	decoration, finery
pynte	garnish
pyntet	fancy
pære	pear, bulb, pear
pølse	sausage
på	on, upon, in
på gjensyn	goodbye, so long, bye
på grunn av	due to
på grunnlag av	from
på måfå	haphazardly
på skjeve	askance
på villspor	astray
påbud	imposition
pådra seg	catch, incur
påfunn	contrivance
påfølgende	insuing, following
pågående	insistent
påkalle	invoke
pålegg	imposition
pålegge	levy, enjoin, impose
pålitelig	dependable
påminne	admonish
pånytt	all over again, anew, once more, again
Påske	Easter
påskelilje	daffodil
påskynde	expedite, quicken
påstand	assertion
påtegne	endorse
påtegning	endorsement
påtrengende	intrusive
påtvinge	impose, inflict
påtvungen	forced, enforced
påvirke	affect, influence
rabatt	allowance, discount
rad	interference
radering	etching
raderkniv	eraser
radio	radio
radmager	gaunt
ramme	frame, hit
rammeverk	framework
ramp	hooligan
rand	brim
rangel	jag
ransel	knapsack
rap	belch
rappmunnet	flippant
rapport	dispatch
rar	queer
rase	fume
rasende	mad, furious, madden
raseri	frenzy, fury
rasjon	allowance
rask	fast, brisk, expeditious, hurried, hasty
raskhet	quickness
rasle	jangle
rasling	jangle
raspe	grate
ratt	handle bars, steering-wheel, rudder
realistisk	lifelike
redaktør	editor
redelighet	honesty, fairness
redigere	edit
redningsvest	lifejacket
redsel	horror
redselsfull	horrid
redskap	gear, appliance, implement
redusere	decrease
register	index
registrere	index
regjere	govern
regjering	government, government
regn	rain
regne	work out, calculate
regnfrakk	mackintosh
regnfrakke	raincoat
regning	calculation, bill
reip	round, rope, string
reise	trip, travel, voyage, erect, journey, leave
reise tiltale mot	indict
reisebyrå	tourist agency, travel agency
reisegods	luggage
reiserute	intinerary
reiseveske	kitbag
rekke	hand
reklamere	advertise
rektor	headmaster
rekvirere	indent for
religion	religion
reling	gunwale
ren	clean, pure
renne	gully
rennestein	gutter
rense	hull, fan
rente	interest
reparere	cobble
representasjon	entertainment
resept	prescription, recipe
reskontro	ledger
respektløs	irreverent
restaurant	restaurant
resultater	findings
retning	direction
retningsnummer	dialling code
rett	law
rette	correct
rettferdig	just
rettferdiggjøre	justify
rettferdiggjørelse	justification
rettferdighet	justice, fairness
rettighet	franchise
rettlede	direct
rettsak	lawsuit
rettskaffenhet	integrity
rettslig	judicial
rettsmessig	lawful
rettsvitenskap	jurisprudence
returbillett	return-ticket
rev	fox
ridder	knight
ridderlig	chivalrous
ridderspore	larkspur
rifle	corrugate
riflete	knurled
rik	wealthy, well-off, rich
rikelig	abundance
riktig	correct, right
riktig nok	indeed
rim	frost
rimelig	just
rimfrost	hoarfrost
ring	ring
ringle	jingle
ris	rice
rise	giant
risikabel	hazardous
risiko	risk
risknippe	faggot
rist	grill, grate
rive	grate
rive ned	demolish
rivjern	grater
roe ned	quieten
rolig	calm, quiet, easy
rom	chamber, room, space
rosa	pink, pink
rose	commend
rosverdig	laudable
rot	root
rote	fumble
rotte	rat
rovdrift	exhaustion
ruff	forecastle
rug	rye
ruge ut	hatch
rugemaskin	incubator
rulettert	knurled
rullebrett	skateboard
rulletrapp	escalator
rumle	grumble
rumpeballe	buttock
runde	lap
rundetid	laptime
rundhåndet	generous
rus	intoxication
rusmiddel	intoxicant
rust	corrosion, rust
ruste	corrode
rusten	husky
rutebåt	liner
rutefly	liner
rutepapir	graph paper
rutet	chequered, checked
rutetabell	schedule, time-table
ry	fame
rygg	back
ryggsekk	backpack, rucksack, knapsack
ryke	fume
rykk	jerk, haul
rykke	jerk
rykke inn	insert
rynke	frown
rype	grouse
ryste	jar
rystelse	jar, quake
rytme	rhythm
rytter	equestrian
rød	red, red
rødbrun	ginger
rødme	blush, flush
rødmusset	florid
røkelse	incense
røkesild	kipper, red herring
rømme	evacuate, abscond
rømning	escape
røntgen	x-ray
røpe	disclose
rør	pipe, tube, channel
rørlegger	plumber
røyk	smoke, fume
røyke-kupé	smokers
røyskatt	ermine
råd	council, advice
rådhus	townhall, town hall, city hall, town-hall
saft	juice
saftig	juicy, luscious
sag	saw
sagn	legend
sak	affair, issue
sakkyndig	expert
saklig	factual
saks	scissors
saksøkt	defendant
saktne	lose
sal	saddle, sitting-room, sitting room, parlour, hall
salighet	glory
salme	hymn
salong	lounge, couch
salt	salt
salve	liniment
samarbeide	collaborate
samband	liaison
samboer	cohabitant
samfunnsfiende	public enemy
samkvem	intercourse
samle	accumulate, gather
samleie	sexual intercourse
samlet	inclusive
samling	collection, assemblage
sammen	together
sammenbrudd	collapse
sammendra	abridge
sammenfallende	concurrent
sammenfiltret	inextricable
sammenfiltring	entanglement
sammenheng	context, coherence
sammenhengende	cohesive
sammenkoblet	linked
sammenkomst	gathering
sammenligne	liken
sammensatt	complex
sammensmelting	fusion
sammenstøt	encounter
sammensvergelse	conspiracy
sammentreff	coincidence
sammentrekning	contraction
samspill	interplay
samsvar	accord, compliance, compatibility
samtale	interview, conversation
samtidig	contemporary
samtykke	assent
samvirkelag	bazaar, warehouse
samvittighet	conscience
sand	sand
sandbanke	dune
sandete	gritty
sandkorn	grit
sang	chant
sangtekster	lyrics
sann	true
sannelig	indeed
sannhet	truth, truth, reality
sannsynlig	likely
sannsynlighet	likelihood
sannsynligvis	probably, likely
sart	delicate
satelitt	satellite
saus	sauce
savn	loss
scene	stage
schnitzel	escalope
se	behold, see, look, glance
sebra	zebra
sedvanlig	habitual
seg	itself
seig	dogged
seigt	leathery
seiling	yachting
sein	late
seire	conquer
sekk	sack, bag
sekkepipe	bagpipe
seks	six
seksten	sixteen
seksti	sixty
seletøy	harness
selge	sell, vend, dispose of
selskapelig	gregarious
selv	itself
selv om	even
selvheftende	abrasive
selvlysende	luminous
selvmotsigende	inconsistent
selvopptatthet	egotism
selvtilfreds	complacent
selvtilfredshet	complacency
selvtillit	self-esteem
sen	tardy
sende	transmit, send
sende bort	dismiss
sende ut	emit
senebånd	tendinous ligament
seng	bed, bed
senke	immerse, lower
sennep	mustard
sentralvarme	central heating
sentrum	center
september	September
septer	mace
seremoniell	ceremonial
sertifikat	certificate
serviett	napkin
servise	crockery set
sette hæl på	heel
sette høyt	cherish
sette i stand til	enable
sette inn	insert
sette mot i	infuse
sette på spill	jeopardize
side-	lateral
sidelengs	edgeways
sidesprang	escapade
sidestilling	juxtaposition
sigar	cigar
sigarett	cigarette, fag
signalement	description
signere	sign
sigøyner	gypsy, gipsy
sikkel	drool
sikker	certain
sikkerhet	aptitude, safety, security
sikkerhetsnål	safety-pin, safety pin
sikle	drool
sikre	ensure
sikring	fuse
sikringsskap	fuse box
sild	herring
silke	silk
simpel	low
sin	its
sine	its
sinne	anger
sinnsbevegelse	emotion
sinnslikevekt	equanimity
sinnssykdom	insanity
sinnsyk	insane
sint	fierce
sirkel	circle
sist	final
siste	last, latter
sistnevnte	latter
sitar	zither
sitat	quotation
sitere	quote
sitron	lemon
sitronskall	lemonrind
sitte	sit
sitte-tribune	grandstand
sjakal	jackal
sjakk	chess
sjal	shawl
sjalu	jealous
sjalusi	jeakousy
sjangle	lurch
sjekk	check, cheque
sjelsstyrke	fortitude
sjenert	afraid, coy, timid
sjeselong	sofa
sjette	sixth
sjokkere	horrify
sjokolade	chocolate
sjonglere	juggle
sjonglør	juggler
sju	seven
sjy	broth, gravy
sjø	lake, loch
sjømann	sailor
sjømerke	beacon
sjøsette	launch
sjåfør	driver, conductor, chauffeur
sjåvinisme	chauvinism
skabb	itch
skade	hurt, bruise, harm, injury, injure, detriment
skadelig	detrimental, harmful, injurious
skadeserstatning	indemnity
skall	husk
skalle	hull, skull
skalle av	flake off
skallet	bald
skam	dishonour
skammelig	iniquitous, infamous, disgraceful
skansekledning	bulwark
skap	locker
skape	create
skapelse	creation
skaper	creator
skaperevne	creativity
skapning	being
skar	glen
skare	crust, host
skarp	keen, acute
skarpsindig	discerning, canny, ingenious
skarpt	incisive
skarpt lys	glare
skatt	imposition, tax, levy
skavank	blemish
skeptisk	skeptic
ski	ski
skibbrudden	castaway
skiftenøkkel	shifting spanner, monkey-wrench
skikk	custom
skikkelig	decent
skikkelse	figure, form
skikket	fit
skildmisse	divorce
skildre	depict
skille	divide
skille ut	excrete
skilles	divorce
skilt	sign
skimte	glimpse
skinke	ham
skinn	fleece, hide
skinne	gleam, glare
skinnende	lustrous
skinnforet	furlined
skinnhellighet	hypocrisy
skipsled	fairway
skitt	filth, dirt, grime, shit
skitten	grimy, unclean, foul, grubby, filthy, soiled
skje	happen, spoon
skjebne	destiny, fortune, lot, fate
skjebnebestemt	fatality
skjebnesvanger	fatal, fateful
skjebnesvangert	fatally
skjegg	beard
skjelett	skeleton, framework, frame
skjelle ut	abuse
skjelne	discern, distinguish
skjelve	quake, quaver, quiver
skjelving	quaver, quake, quiver
skjema	form
skjemme	blemish
skjende	desecrate
skjenke	bestow, grant, give
skjev	lopsided, leaning
skjorte	shirt
skjul	cover
skjule	hide
skjulested	hidingplace
skjære	carve, cut, slice
skjære hakk i	indent
skjære i stykker	hash
skjære ned på	curtail
skjæringspunkt	intersection
skjødehund	lapdog
skjøge	harlot
skjønn	beautiful, judgement, fine
skjønnlitteratur	fiction
skjør	breakable, fragile, brittle
skjøt	joint
skjøte	join, joint
skjøteledning	extencionflex, extension lead
sko	shoe
skodde	fog, mist
skog	woods, forest, forest
skogforvaltning	forestmanagement
skogholt	grove
skogindustri	forestry
skogplantning	forestation
skogvesen	forestry
skogvokter	gamekeeper
skole	school, school
skoleklasse	form
skomaker	shoemaker
skorpe	crust
skorstein	funnel
skramle	jangle
skramling	jangle
skranke	desk
skrap	lumber, junk
skraphandel	junkshop
skravere	hatch
skravle	jaw, gab
skred	landslide, avalanche
skredder	tailor
skrekk	dread, fright
skrekkelig	hideous, frightful
skrelle	husk
skremme	intimidate, scare, frighten
skremmende	daunting
skremming	intimidation
skrent	cliff
skrifte	confess
skrike	shout, scream, cry out
skrikende	loud, clamorous
skritt	crotch
skrive	write, type
skrive inn	enrol, inscribe
skriveferdighet	literacy
skrivemaskin	typewriter
skriver	printer
skrog	hull
skrubbsulten	famished
skrue	screw
skrujern	screwdriver
skrullete	balmy
skrupler	qualms
skryte	boast, brag
skrøne	yarn, fairytale
skrøpelig	fragile, frail
skrøpelighet	infirmity, frailty
skråle	bawl
skråne	incline
skrånende	inclined
skråning	incline
skubbe	jostle, hustle
skudd	hype
skue	behold
skuespiller	actor
skuff	drawer
skuffe	disappoint
skuffelse	disappointment, frustration
skuffet	disappointed
skulder	shoulder
skuls	quits
skum	froth, foam, lather
skumme	froth, lather, foam, fizz
skummende	foamy
skumpe	jolt
skumring	dusk, twilight
skur	hovel
skurre	grate
skvalpe	lap
skvett	dash
sky	cloud
skygge	shadow
skyld	fault, guilt
skyldig	due, guilty
skyldig i incest	incestuous
skynde på	hasten
skynde seg	hasten
skyte inn	insert
skyting	firing
skytsånd	genius
skøyer	imp
skøyte	skate
skål	pelvis, bowl
skånsom	lenient
skår	indentation, hack
sladder	gossip
sladre	gossip
slag	hit, beat
slagferdig	quickwitted
slagg	cinder
slagmark	battlefield
slagside	list
slagsmål	brawl, fight
slakke	ease
slakter	butcher
slamp	lout
slange	hose, tube
slangeagurk	cucumber
slapp	lax, floppy, limp, flabby
slapphet	laxity
slede	sleigh
slegge	hammer
sleiv	ladle
slekt	kin
slektsforsker	geneologist
slektsforskning	geneology
slektshistorie	geneology
slektskap	kindred
slektsledd	generation
slenge	fling
slentre	lounge, loiter
slepe	lug
slepenot	dragnet
slepetau	towing-line
slette	flat, delete
slikk	lick
slikke	lick
slimløsende	expectorant
slipe	grind
slipestein	grindstone
slips	tie, necktie
slit	fag, labour
slite	fag, labour
slite på	fret
slokke	extinguish
slokking	extinction
slokkingsapparat	extinguisher
sloknet	extinct
slott	castle, palace
slu	astute
sluke	gobble, gulp, devour
slukke	quench
slukt	canyon
slumre	doze
slurk	draught, gulp
sluse	lock
sluseport	lock gate, floodgate
slutning	inference
slutt	ending, end, finish
slutte	deduce, quit
slutte seg til	enlist, infer, join
sluttføre	finalize
sluttstrøk	finish
slynge	hurl
sløv	dull, blunt, languid
sløvet	jaded
sløvhetstilstand	languor
sløye	gut
sløyfe	loop
slå	flop, hit
slå av	turn off
slå feil	fail
slå ned	quench
slå seg løs	have a fling
slå telefonnummer	dial
slåbrok	dressing gown
slåss	fight
slåsshanske	knuckleduster
smak	taste, flavour
smakfull	elegant
smakløs	insipid
smal	narrow
smalfilm	cine
smaragd	emerald
smedeskrift	lampoon
smekke	bib
smekklås	latch
smerte	pain
smette	flit
smette unna	dodge
smiger	flattery
smigre	flatter
smigrer	flatterer
smile bredt	grin
smilehull	dimple
sminke	make-up
smitte	infect, infection, contagion
smittebærer	germcarrier
smittende	infectious
smittsom	contagous, infectious
smuglytte	eavesdrop
smule	crumb
smult	lard
smuss	filth
smutthull	loophole
smykke	jewel, adorn
smykker	jewellery
smør	butter
smøre	spread, smear, lubricate, anoint
smøremiddel	lubricant
smøreri	daub
smøring	lubrication
småerte	banter
snadre	cackle, quack
snadring	quack
snakke	speak, talk
snakke med slepende tonefall	drawl
snakkesalig	garrulous
snappe	grab
snappe opp	intercept
snartenkt	quickwitted
sne	snow
snekker	carpenter
snert	lash
snikmorder	assassin
snill	good, kind
snipp	collar
snirkel	flourish
snor	line
snuble	stumble, falter
snurt	huffy
snusket	dingy
snøre	lace
snøstorm	blizzard
sofa	sofa, couch
sofagruppe	lounge suite
sokk	sock
sokkeholder	garter
sol	sun
solbriller	sun-glasses
soldat	soldier, pawn
solnedgang	sunset
solseil	awning
som	like
somle	linger
somletog	slow train
sommel	lag
sommer	summer
sommerfugl	butterfly
sone	zone
sopelime	broom
sopp	mushroom, fungus
soppdreper	fungicide
sorg	grief, sorrow, sadness
sot	grime
sotete	grimy
sove	be asleep, sleep, sleep
sovepose	sleepingbag
soverom	bedroom
sovevogn	sleeping-car
spak	lever
spalting	fission
spann	bucket
spark	kick
sparke	fire, kick
sparsommelig	frugal
spasere	go for a walk, stroll
spasertur	stroll, walk
spebarn	baby
spedalsk	leper, leprous
spedalskhet	leprosy
spedbarn	infant
speditør	forwarding agent
speil	mirror, glass
speilvendt	inverted
spekk	blubber, lard
spekulere	job
spenne	buckle
spenne fast	clamp
spenne i åk	yoke
spenning	excitement
spent	intent
sperre	interlock
sperret	frozen
spesiell	especial, particular, special
spesielt	especially
spesifisere	itemize
spiker	nail
spill	game, gamble
spille	gamble, act
spiller	gambler
spillerom	latitude
spinat	spinach
spindelvev	cobweb
spinkel	flimsy
spionasje	espionage
spiral	coil
spire	germ
spise	feed, eat
spisebord	dining-table
spisekart	menu
spiselig	edible, eatable
spiserør	gullet
spisestue	dining-room
spisevogn	dining-car
spiskammer	larder
spiss	jag
spor	groove
spore	incitement
spore av	derail
sporvidde	gauge
sporvogn	tram, streetcar
spott	gibe
spotte	jeer, gibe
sprake	crackle
sprang	leap, jump
spre	diffuse, dissipate, disperse, dispel
spredning	diffusion, dissipation
sprekk	chap
sprenge	force
sprengstoff	explosive
sprette	bounce
spretten	frisky
sprinkler	lattice bars
sprut	jet, gush
sprø	crisp, crazy, freaky, brittle
sprøyte	injection, hype, hypodermic
sprøyte inn	inject
sprøytenarkoman	hype
språk	tongue, language
språkeiendommelighet	idiom
språklig	linguistic
spyd	javelin
spyflue	blowfly
spyle	flush
spøk	joke, hoax, jest
spøke	joke, jest, haunt
spøkefugl	jester
spøkefull	facetious, jocular
spøkelse	ghost
spørre	ask, enquire, inquire, quiz, ask
spørrende	interrogative, quizzical
spørreskjema	questionnaire
spørsmål	question, issue
spåkone	fortuneteller
spåmann	fortuneteller
sta	headstrong
stabelavløpning	launch
stadig	ever
staffeli	easel
stakkars	poor
stall	sty, stall, stable
stallkar	groom
stamme fra	descend
standhaftig	firm
stang	rod, pole
stappe	cram
starter	starter
startkabler	jumper cables
stasjon	stage, station, stop
stasjonmester	station-master
statskirke	established church
statsminister	prime minister
statue	statue
sted	locality, location
stedfeste	localize
stedfortreder	deputy
stedlig	local
steil	bluff
stein	stone, stone, rock
steinbrudd	quarry
steinhard	adamant
steinsprut	stone-chippings, broken stones, chippings, rubble
steke	roast, toast, fry
stekepanne	frying pan
stelle seg	freshen up
stemme overens	concur
stemmerett	franchise
stemmeseddel	ballot
stemningsfull	evocative
stempel	piston
stemple	label
stentøy	crockery
sterk	strong
sterkt krydret	hot
sti	path
stiftelse	flotation
stige	ladder, flow
stige av	dismount
stige ned	descend
stigningsgrad	gradient
stikk	hitch, jab
stikke	stab, sting, jab
stikke av	abscond
stikke fram	jut
stikke hull på	lance
stikkelsbær	gooseberry
stil	essay
stille	quiet, silent
stille ut	expose
stillhet	quiet
stilltiende	implicit
stimulans	impetus
stipend	exhibition, grant
stipendiat	fellow
stirre	gaze, goggle
stivne	freeze
stjele	steal, lift
stjerne	star, star
stjerner	stars
stoff	fabric, dope
stofflanger	drug-pusher
stoffmisbruker	junkie, addict
stokk	stick, cane, baton
stol	chair
stole på	depend
stoll	gallery
stopp	halt
stoppe	halt
stoppested	stop
stor	big, large
stor hule	cavern
stor kurv	hamper
storfe	cattle
storhet	greatness
storm	storm, tempest, gale
straks	instantly, forthwith, immediately
strand	beach
strek	line
strekkbar	extensible
streng	gut, harsh
strevsom	laborious
stri	headstrong
stri med	labour
strid	feud
stridshanske	gauntlet
stridsøks	hatchet
strikke	knit
strikkepinne	knittingneedle
strikkerjakke	cardigan
strikketøy	knitting
strikkevarer	hosiery
struktur	frame, fabric
strupe	throat, gorge
strupehode	larynx
stryke	fail
stryke ut	erase, delete
strykejern	flat-iron
strø	grit
strøken	level
strøm	flow, current, flush, high tide
strømpe	hose, stocking
strømpebånd	garter
stråle	jet
strålende	glorious, illustrious
student	scholar, student
stuepike	maid
stum	dumb, speechless, mute
stup	dive
stupe	dive
sturen	somber, miserable, dismal, bleak, sad, gaunt
stygg	homely, foul, nasty, ugly
styggedom	uglyness
styre	administer, direct, govern
styremedlem	director
styrespake	joystick
styrke	invigorate, force, intensity
stønn	groan
stønne	groan
støpe	found
støperi	foundry
støpning	fibre
størkne	congeal
støt	jolt, jog, impact
støte	jolt
støte ut	eject
støtfanger	fender, bumper, buffer
støtfjær	shock-absorber
støtte	encourage
støv	dust
støvkost	duster
støvsuge	hoover
støvsuger	hoover
støy	hubbub, interference
støy. bråk	noise
støyende	boisterois
stå	stand, abide
stå i gjeld	indebted
stå overfor	face
ståhei	hubbub
stål	steel, steel
ståle	beam
suge	suck
sukker	sugar
sukkersyke	diabetes
suksess	hit
sult	hunger
sulten	hungry
summe	hum
summetone	dialling tone
sunnhet	health
suppe	soup
sur	sour, acid, bitter, grumpy, crabby, tart
surdeig	leaven
svak	faint, feeble, frail, dim
svakelig	infirm
svakelighet	infirmity
svakhet	frailty
svare	answer, respond, reply
svart	black
sveiv	crank
svekket	impaired
svelge	gulp, gorge
svermer	zealot
svev	flight
sveve	hover, float
svigerfamilie	in-laws
svigerfar	father-in-law
svigerinne	sister-in-law
svigermor	mother-in-law
svik	guile
svikefull	fraudulent, deceitful
svikt	failure
svikte	fail, forsake, falter
svimmel	giddy, dizzy
svimmelhet	dizziness
svin	hog, pig
svindel	fraud, con
svindler	fraud
svinekjøtt	pork
sving	curve
svinge	fluctuate
svingning	fluctuation
svinne	dwindle
svoger	brother-in-law
svulst	abscess, tumor, tumour, growth
svømme	swim
svømmebad	swimming-bath
svømmeplass	swimming-bath
sy	sew
syd	south
sydame	dressmaker
syk	ill, sick, diseased
sykdom	disease, illness
sykehus	hospital, infirmary
sykelig	diseased
sykemelding	sick-note
sykepermisjon	sickleave
sykepleierske	nurse
sykkel	bicycle, bike, cycle
sykkelstyre	handle bars
sylinder	cylinder, roller
sylteagurk	gherkin
syltetøy	jam
sympatisk	likeable
synes	look, find
synge	sing
synke i verdi	depreciate
syre	acid
syrin	lilac
sytten	seventeen
sytti	seventy
syvende	seventh
særegen	distinctive
særhet	quirk
særlig	especially, especial
særskilt	individual
søker	finder
søkt	far-fetched
sølv	silver, silver
søm	hem
sømmelig	decent
sømmelighet	decency
søndag	sunday
sønn	son
sønnlig	filial
søppel	garbage, litter
søppelhaug	dump
sørge	grieve
søster	sister
søt	gentle, soft, sweet, tender
søvn	sleep
søvndyssende middel	hypnotic
søvnig	drowsy
søvnløshet	insomnia
søyle	column
såpe	soap
sår	hurt
såre	hurt, insult
ta	lay hold of, pick up
ta av	detach
ta imot	accept
ta motet ifra	discourage
ta på	finger
tabbe	goof
tagg	jag, barb
taggete	jagged
tak	roof, hold
takk	thanks, thank you
takknemlig	grateful
takknemlighet	gratitude
takrenne	gutter
taksameter	faremeter
taksere	estimate
takskjegg	eaves
takst	fare
takstsone	farestage
taktfull	discreet
taktløshet	indelicacy, indiscretion
tale	speak, talk
taleferdighet	fluency
tall	figure
tallerken	platter, plate, course, dish
tallskive	face
talløs	innumerable
talsmann	exponent
tange	tongs
tank	tank
tanke	idea
tankeløs	harebrained
tann	tooth, tooth
tannbørste	tooth-brush
tannhjul	cogwheel
tannkjøtt	gum
tannkrem	tooth-paste
tannlege	dentalist, dentist
tanntråd	dental floss
tante	aunt
tap	loss
tape	lose
taper	loser
tapet	wallpaper
tappekran	faucet
tapper	brave
tarm	gut, intenstine
tarmbetennelse	enteritis
tarmbrokk	enterotomy
tarmer	bowels
tastatur	keyboard
tau	rope, string
te	tea
teater	theatre
teft	flair
tegn	indication
tegning	drawing, design
tekjøkken	kitchenette
tekniker	engineer
tekstur	grain
telefon	telephone
telefonkiosk	call box, telephone booth, telephone kiosk
telefonsvarer	answering machine
telegram	telegram
telle	count
telt	tent
tenke	think
tenke ut	devise
tenkelig	imaginable, conceivable
tenne	kindle, light
tenner	teeth
tenning	ignition, firing
tennplugg	plug, spark plug
teologi	divinity
teppe	carpet, blanket
termosflaske	thermos bottle, thermos flask, thermos
terning	cube, dice
terpe på	harp on
terreng	ground
testamentarisk gave	legacy
testamentere	bequeath
tett	dense
tetthet	density
ti	ten
tid	time
tidlig	early
tidligere	anterior, formerly, former
tidsalder	era
tidskrift	periodical, magazine, newspaper
tidsskrift	revue, magazine, magazine, periodical, gazette
tiende	tenth
tiger	tiger
tigger	beggar
tiggermunk	friar
til	until, into, for
til fots	afoot
til høyre	right, to the right
til og med	even
til slutt	lastly
til tross for	despite
til venstre	to the left
tilbake	back
tilbakemelding	feedback
tilbehør	accessories, fittings
tilbøyelig	liable, inclined
tilbøyelighet	inclination, bent, leaning
tildele	inflict
tilegne	dedicate
tilegnelse	dedication
tilfeldig	incidental, casual, fortuitous, haphazard
tilfredstille	gratify
tilfredstillelse	gratification
tilfrosset	frozen
tilføyelse	annex
tilgang	accession
tilgi	forgive
tilgivelse	forgiveness
tilhenger	follower
tilholdssted	haunt, habitat
tilhører	listener
tilintetgjøre	exterminate
tilkommende	intended
tillate	allow
tillatelig	admissible
tillegg	increment
tillegge	attach
tillit	faith
tilpasse	accommodate, adapt, conform
tilpasset	fitted
tilsiktet	intentional
tilskrive	ascribe
tilskynde	impel
tilskyndelse	impulse, inducement, incitement
tilskynder	instigate
tilslutt	finally
tilstand	condition
tilstrømning	affluence, influx
tilstøtende	adjacent
tilstå	confess
tilsvarende	equivalent
tilsynelatende	apparently
tilta	increase
tiltale	indictment
tiltredelse	accession
tilværelse	existence
time	time, hour
timeplan	time-table, schedule
ting	object, thing, article
tirsdag	tuesday
tispe	bitch
tiår	decade
tjene	gain, earn
tjeneste	favour
tjue	twenty
to	two
toalett	toilet, lavatory, loo
toalett-papir	toilet-paper
toalettmappe	dressingcase
tobakk	tobacco
tog	train
tolerant	broad-minded
tolk	interpreter
tolke	interpret
tolkning	interpretation
toll	duty, customs
tollbod	custom-house
tollfri	dutyfree
tollkontor	custom-house
tollpliktig	dutiable
tolv	twelve
tom	empty, inane, void
tomat	tomato
tomato	tomato juice
tomatsuppe	tomato-soup
tomgangskjøring	idling
tomme	inch
tommelfinger	thumb
tonefall	intonation, accent
toning	fade
toppet	heaped
torden	thunder
torg	bazaar, market
torsdag	thursday
torsk	codfish
tosk	jerk, fool
trafikk	traffic
trakt	funnel
tran	codliver oil
trane	crane
tranebær	cranberry
trang	narrow, cramped
transport	haulage
transportabel	portable
trappe	stairs, staircase
trappe opp	escalate
trappeavsats	landing
trass	defiance
trassig	defiant, dogged
travel	busy
travelhet	bustle
tre	three, tree
tredje	third
tredve	thirty
treffe	hit
treg	languid, dull, inert, indolent
treghet	indolence
trekk	feature, draught
trekke	drag
trekke fra	deduct, discount
trekke inn	involve
trekke på gaten	hustle
trekke ut	extract
trekkspill	accordion
trekull	charcoal
trener	coach
trenge på	intrude
trengsel	hustle, jam
tresko	clog
trett	jaded
trette	quarrel
tretten	thirteen
tretthet	fatigue
trikk	streetcar, tram
trikotasje	hosiery
trillebår	barrow
trinn	grade
trist	drab, dull, dreary
trivelig	buxom
trives	flourish
tro	faith, belief
trofast	loyal, faithful
trollmann	magician
troløs	faithless
tromme	drum
trommehinne	eardrum
trosbekjennelse	creed
troskap	fidelity
troskyldig	ingenuous
trosse	defy, hawser
troverdighet	credibility
truet	endangered
trygge	consolidate
trykke	impress, print
trykke ned	depress
trylle	conjure
tryllestav	magic wand
trøtt	tired
trøye	shirt
tråd	thread
tulipan	tulip
tung	onerous, burdensome, heavy, hard
tunge	tongue, sole
tunge-	lingual
tungebelegg	fur
tungerapp	glib
tungsinn	gloom
tungt	heavily
tupè	hairpiece
turgåer	hiker
turner	gymnast
tusen	one thousand, thousand
tusenfryd	daisy
tut	honk
tute	hoot, honk
tuting	hoot
tvangs-	forcible
tvers over	across, on the other side of
tvetydig	equivocal
tvil	disbelief
tvilende	incredulous, dubious
tvilsom	dubious, questionable
tvinge	force
tvingende	compelling
tvingende nødvendighet	exigency
tyde	interpret
tydelig	evident, explicit, distinct, apparent
tydeligvis	evidently
tygge	chew
tyggegummi	chewing gum
tykk	gross, bold, thick, fat, corpulent
tykktarm	colon
tykktarmbetennelse	colitis
tyngde	gravity
tyngdekraft	gravitation
tynn	slender, thin, gaunt, lean
tyttebær	cowberry
tyv	thief
tyve	twenty
tyvegods	loot
tære bort	erode
tømme	evacuate
tømmer	lumber
tømmerstokk	log
tømming	depletion
tønne	keg
tønnebånd	hoop
tørke	dry, drought
tørr	dry
tørst	thirst
tøyelig	elastic
tøyle	bridle
tøylesløs	licentious
tøyse	fool
tå	toe
tåke	fog, mist
tåket	foggy
tåle	endure
tånegl	toenail
tåpelig	inept, inane, daft, foolish
tårn	tower
uansett	in any case
uanstendig	indecent
uanstendighet	indecency
uansvarlig	irresponsible
uanvendelig	inapplicable
uatskillelig	inseparable
uavhengig	independent
uavhengighet	independence
ubedervelig	imperishable
ubegrenset	indefinite
ubehag	discomfort
ubehagelig	disagreeable
ubeleilig	inconvenient
uberegnelig	erratic
ubeskrivelig	inexpressible, indescribable
ubesluttsom	indecisive, irresolute
ubesluttsomhet	indecision
ubestemt	indefinite
ubestridelig	indisputable
ubetenksom	imprudent, indiscreet, inconsiderate
ubetenksomhet	imprudence
ubetydelig	fractional, insignificant
ubetydlig	inconsiderable
ubevegelig	immovable
ublu	exorbitant
ubrukelig	inapplicable
ubønnhørlig	inexorably
ubøyelig	adamant, inflexible
udelelig	indivisible
udugelig	inefficient, inept
udyr	beast
udødelig	immortal
udødelighet	immortality
uekte	false, bastard, insincere
uendelig	infinite, interminable, endless
uendelighet	infinity
uenighet	discord, disagreement, dissension
uerfaren	inexperienced, fresh
ufattelig	inconceivable
ufeilbarlig	infallible
uferdig	incomplete
uforanderlig	invariable
uforbederlig	incorrigible
ufordelaktig	disadvantageous
ufordøyelig	indigestible
uforenlig	irreconcilable, incompatible
uforferdet	intrepid
uforgjengelig	indestructible, imperishable
uforklarlig	inexplicable
uformell	informal, intimate
uforskammet	impudent, impertinent, insolent
uforskammethet	impudence
uforsonlig	irreconcilable
uforstyrrelig	imperturbable
uforståelig	incomprehensible
uforståelig snakk	gibberish
ufremkommelig	impassable
ufrivillig	involuntary
ufruktbar	infertile, barren
ufruktbarhet	infertility
ufullkommen	imperfect
ufullkommenhet	imperfection
ufullstendig	incomplete
ufølsom	insensible, callous
ufør	invalid, disabled
uførhet	disability
ugang	harm
ugjenkallelig	irrevocable
ugjennomførlig	impracticable
ugjennomtrengelig	impenetrable, impervious
ugjestfri	inhospitable
ugressmiddel	herbicide
ugudelig	impious
ugyldig	invalid
uharmonisk	inharmonious
uhelbredelig	incurable
uhensiktsmessig	inexpedient
uholdbar	indefensible
uhyggelig	grisly, lurid, ghastly, grim
uhøflig	discourteous, impolite
uhåndgripelig	intangible
uimotståelig	irresistible
uimottakelig	immune, impervious
uinntagelig	impregnable
ujevn	erratic
ukarakteristisk	indistinctive
uke	week
uklanderlig	impeccable, immaculate
uklar	foggy, dim
uklok	imprudent
ukrenkelig	inviolable
ukuelig	indomitable
ukyndig	inept
ulastelig	irreprochable, immaculate
ule	hoot, howl
uleilighet	inconvenience
ulempe	disadvantage, inconvenience
uleselig	illegible
ulidelig	excruciating, insufferable
ulik	dissimilar
ulikhet	disparity, inequality
uling	hoot
ull	wool, fleece
ulldott	flock
ullen	fleecy
ullteppe	blanket
ulovlig	illegitimate, illegal, illicit
ulydig	insubordinate, disobedient
ulydighet	disobedience
ulykke	fatality, accident, disaster
ulykkelig	desolate
ulykksalig	disastrous
uløselig	insoluble, inextricable, indissoluble
umenneskelig	inhuman
umerkelig	indiscernable, imperceptive
umiddelbar	immediate
uminnelig	immemorial
umoden	immature
umoralsk	immoral
umoralskhet	immorality
umulig	impossible
umuliggjøre	incapicitate
umulighet	impossibility
umåtelig	immoderate, immensely, exceedingly, immeasurably
under	below, beneath, under
under-	lower
underarm	forearm
underbukse	underpants, panties
underbukser	knickers
underforstått	implicit
underfundig	devious
undergang	doom
undergrunn	underground, subway
undergrunnsbane	subway, underground
underholde	entertain
underholdning	entertainment
underhuds-	hypodermic
underkjeve	jowl
underkjole	undergarment
underlig	quaint
underordnet	inferior
underrette	inform
underskjørt	petticoat
underskrift	signature
underskudd	deficit
underslag	embezzlement
underslå	embezzle
understreke	emphasize
undersøke	investigate, examine
undersøkelse	examination, inquiry, enquiry
undertrykke	quell
undervise	instruct
undervisning	instruction, education
undervisningsplan	curriculum
undervisningstime	lesson
ung	young
ungdom	youth, juvenile
ungdoms-	juvenile
ungdomsforbryter	juvenile delinquent
unge	kid
ungjente	lass
ungkar	bachelor
universitetslektor	lecturer
unnarenn	landingslope
unngå	evade, avoid, escape
unnlate	forbear
unnskyld	excuse me
unnskylde	excuse, extenuate
unnskyldelig	excusable
unnskyldende	apologetic
unnskyldning	excuse
unnslippe	escape
unnta	except
unntagelse	exception
unnvike	elude
unnvikende	evasive, elusive
unnværlig	dispensable
untatt	except
unøyaktig	inaccurate
unøyaktighet	inaccuracy
unåde	disgrace
uopphørlig	incessant
uoppløselig	indissoluble, insoluble
uoppmerksom	inattentive
uoppmerksomhet	inattention
uopprettelig	irretrievable, irreparable
uoppriktig	insincere
uorden	disorder
uordentlig	disorderly
uoverensstemmelse	discrepancy, disagreement, incongruity
uoverkommelig	insuperable
uoverstemmende	incongruous
uoverstigelig	insurmountable, insuperable
uovervinnelig	invincible
upassende	improper, inappropriate
upersonlig	impersonal, impersonal
ur	clock
uregelmessig	irregular
uregelmessighet	irregularity
uren	impure
urett	wrong, erroneous, mistaken
urettferdig	inequitable, iniquitous
urettferdighet	injustice
uriktig	incorrect
urimelig	exorbitant, incongruous
urimelighet	extravagance
urinnbyggere	aborigines
uro	anxiety, disturbance
urokkelig	immovable
urolig	jumpy
urskive	dial
urt	herb
urte-	herbal
urteaktig	herbaceous
usammenhengende	incoherent, disconnected, disjointed
usammenlignbar	incomparable
usannsynlig	far-fetched, improbable
usannsynlighet	improbability
usedvanlig	exceptional, extraordinary
usikker	insecure, faltering
uskadelig	harmless
uskadeliggjøre	defuse
uskikket	incompetent, incapable
uskyld	innocence
uskyldig	innocent
uskyldighet	innocence
ussel	ignoble
ustabil	instable
ustabilitet	instability
ustadig	fickle
usymmetrisk	lopsided
usynlig	invisible
usårbar	invulnerable
ut fra	from
utakknemlighet	ingratitude
utallig	innumerable
utarbeide	elaborate
utarbeidelse	elaboration
utarte	degenerate
utarting	degeneration
utbre	expand
utbredelse	incidence, expansion
utbrudd	gush, eruption
utbryte	exclaim
utbytte	yield
utdanne	educate
utdannelse	education
utdeling	dispensation, distribution
utdrag	abridgement, excerpt, extract
utdypning	elaboration
utdødd	extinct
utelukke	exclude
utelukkelse	exclusion
utelukkende	excusively
utemmelig	indomitable
uten	except
uten særpreg	featureless
utenfor	out, abroad, outside
utenlands	abroad
utenriks	external
utfall	lunge
utflukt	excursion, sightseeing trip, outing, excursion
utfordre	defy
utfordring	challenge
utforske	explore
utforsker	explorer
utforskning	exploration
utføre	do, execute
utførelse	execution
utførende	executive
utførlig	full
utførsel	export
utførselsvarer	exports
utført	done
utgang	way out, exit
utgave	edition
utgi	issue
utgifter	expenditure
utgiver	editor
utgravning	excavation
utgytelse	effusion
utgå	emanate
utholdenhet	endurance
utilbøyelig	disinclined, indisposed
utilgjengelig	inaccessible
utilpass	indisposed
utilpasshet	indisposition
utilstrekkelig	inadequate, deficient, insufficient
utjevne	equalize
utkant	fringe
utkast	draft
utkastelse	eviction
utlede	deduce, derive
utlevere	extradite
utlevering	extradition
utligger	jib
utløp	expiration
utløpe	come to an end, expire, expire, end
utlån	loan
utlåner	lender
utmagret	emaciated
utmatte	exhaust
utmattelse	exhaustion
utmerke	distinguish
utmerke seg	excel
utmerkelse	distinction
utmerket	excellent, fine
utnevne	appoint
utnytte	exploit
utnyttelse	exploitation
utpantning	distraint
utpressing	extortion
utrettelig	indefatigable
utringet	lownecked
utrolig	incredible
utrop	exclamation
utroskap	infidelity
utruste	equip
utrustning	equipment
utrydde	eradicate, exterminate, extinguish
utryddelse	extermination
utrøstelig	disconsolate, inconsolable
utseende	look
utsending	envoy, delegate
utsette	expose, delay, adjourn
utsette for fare	imperil
utsette seg for	incur
utsettelse	delay
utsetting	exposure
utside	exterior
utsikt	sight, view
utskipe	disembark
utskrapning	curettage
utskrivning	discharge
utskytning	launch
utslettelse	extinction
utsondre	excrete
utspekulert	cunning
utspørring	interrogation
utstede	issue
utstedelse	issue
utstille	exhibit
utstilling	display, exposition, exhibition
utstillingsgjenstand	exhibit
utstrakt	extensive, large
utstrekning	extent, extension
utstråling	emission
utstyr	equipment, gear, fittings, kit
utsvevende	licentious, dissipated, dissolute
utsøkt	exquisite
uttale	accent
uttrekking	extraction
uttrykk	expression
uttrykkelig	explicit, expressly
uttrykksfull	expressive
uttrykksløs	inexpressive
uttynning	depletion
uttært	haggard
uttømmende	exhaustive
utuktig	lewd
utvandre	emigrate
utvandrer	emigrant
utvandring	emigration
utvei	expedient
utveksle	interchange
utveksling	exchange, interchange
utvendig	external, exterior
utvidbar	expansive
utvide	expand, extend
utvidelse	extension, extension, expansion
utvikle	develop
utvikling	development, generation
utvilsom	indubitable
utvinnbar	extractable
utvinning	extraction
utvise	expel
utvisning	expulsion
utvungen	free
utydelig	indistinct
utøvelse	exercise
utøvende	executive
utålelig	insufferable, untolerable, intolerable
utålmodig	impatient
utålmodighet	impatience
utånde	expire
utånding	expiration
uunngåelig	inevitable
uunnværlig	indispensable
uutholdelig	intolerable, excruciating, insupportable
uutryddelig	ineradicable
uutsigelig	inexpressible
uutslettelig	indelible
uvanlig	freakish
uvesentlig	immaterial
uvilje	indisposition, grudge
uvilkårlig	instinctive
uvillig	averse, loath
uvirksom	inactive, idle
uvirksomhet	inaction
uvitende	ignorant
uvitenhet	ignorance
uvurderlig	invaluable, inestimable
uærbødig	disrespectful, irreverent
uærlig	foul, dishonest
uærlighet	dishonesty
vade over	ford
vadested	ford
vadmel	frieze
vag	intangible
vakant	vacant
vakker	beautiful, fine
vaklende	faltering
vaksinasjon	vaccine
vaksinere	inoculate
vakt	guard
vaktel	quail
vaktmester	janitor
valg	election
valgbar	eligible
valgbarhet	eligibility
valgkrets	constituency
vallak	gelding
valuta	currency
valutaveksling	exchange
vandrerhjem	youth hostel
vane	habit
vanhellige	desecrate
vaniljesaus	custard
vanlig	common
vanligvis	generally
vann	water, lotion
vanndrivende	diuretic
vanne	irrigate
vanning	irrigation
vannrett	level
vannvidd	insanity
vanry	discredit
vansire	disfigure
vanskapt	deformed
vanskelig	inconvenient, difficult, hard
vanskelighet	hitch, trouble, difficulty
vansmekte	languish
vantro	disbelief, infidelity, infidel, incredulous
vanvidd	frenzy
vanære	dishonour, disgrace
vanærende	ignominious, dishonourable
varde	cairn
vare	last, item
varehus	warehouse
varer	goods
variere	fluctuate
varig	durable, lasting
varighet	duration
varm	hot, warm
varme	fire
varme opp	heat
varmeapparat	heater
varsle	forebode
varsom	cautious
vask	laundry
vaske	wash
vaskehjelp	charwoman
vaskemiddel	detergent
vaskeri	launderette, laundry
vatteppe	quilt
vattert	quilted
ved	wood, in, about, timber, at
vedde	bet, wager
vedheng	appendix
vedlegg	enclosure
vedlegge	enclose
vegg	wall
vei	road, way, route
vei med forkjørsrett	major road
veikryss	crossroads
veiledning	guidance
veiskille	fork
veivaksel	crankshaft
veiviser	signpost
vekke	wake, arouse, awaken
vekke opp	wake up
veksel	draft
vekselspill	interplay
vekselvirkning	interaction
veksle	change
vekslingskurs	exchangerate
vekst	increase, growth
vekt	weight
vektstang	lever
velbehag	ease, gusto
veldedighet	charity
veldig	huge, jolly
velge	pick, elect
velger	elector, constituent
velgjerning	benefaction
velkjent	familiar
velling	gruel
vellukt	fragrance
velluktende	fragrant
vellyst	lust
vellystig	lustful, lascivious
velsigne	bless
velvilje	goodwill, benevolence, favour
velvillig	benevolent
vemmelig	horrid, abhorrent
vemmelse	abhorrence, loathing
venerisk	venerical
venn	friend, friend
venninne	friend
vennlig	genial, friendly, kind
vennskap	friendship
vennskapelig	friendly
venstre	left, on the left
vente	await, wait
venterom	waiting-room
ventil	tube, valve
ventilator	electric fan, ventilator
verden	world, earth, world
verdensdel	continent
verdensrike	empire
verdi	worth, value
verdiforringelse	depreciation
verdighet	dignity
verdsette	evaluate, appreciate
verdsettelse	evaluation
verke	ache
verktøy	implement, instrument
verne om	cherish
verneplikt	conscript
vers	lyrics
vert	landlord, host
vertinne	landlady, hostess
vertshus	inn
verve	enlist
vesentlig	essential
veske	sack, bag
vest	west, vest, waistcoat, west
vestibyle	lounge, lobby
vevning	fabric
vevstol	loom
vibrere	quiver, quaver
vibrering	flutter
vid	loose, vast, wide, extensive, spacious
videobånd	videotape
videregående skole	highschool, grammarschool
videresende	forward
vidsynt	broad-minded
vidunder	prodigy
vie	devote
vifte	fan
viftereim	fanbelt
vigsle	consecrate
vik	bay, inlet
vikariere	deputize
vike tilbake	flinch
vikle inn i	entangle
vikle ut	disentangle
viktig	important
viktighet	importance
vilkårlig	indiscriminate
vill	ferocious, frantic
villede	delude
villedende	deceptive
villfarelse	aberration, illusion
villkårlig	arbitrary
villsvin	boar
vin	wine
vind	wind
vindstille	calm
vindstøt	flurry, gust
vindu	window
vinge	wing
vingemutter	wingnut
vink	lead, hint
vinke	beckon
vinkelformet	angular
vinne	earn, gain, win
vinning	gain
vinter	winter
vinterdvale	hibernation
virkelig	actual, factual
virkning	effect
virkningsløs	ineffective, inoperative
virksom	effective
virksomhet	agency
virvar	jumble
virvel	eddy
vise seg	appear
viser	index, indicator
visergutt	errandboy
visitt	visit
viskelær	eraser
visle	hiss
vislelyd	hiss
visne	fade
visp	whisk
viss	certain
visse	indicate
vite	know
vitebegjærlig	inquisitive
vitenskap	science
vitne	depose
vitneutsagn	evidence
vits	gag
vogn	carriage, carriage, wagon, railway carriage, coach
vognpark	fleet
vokabular	vocabulary
vokse	grow
voksen	adult, grown-up
voksested	habitat
vokte	guard
volde sorg	grieve
voldsom	impetuous, fierce, intense
voll	embankment
vom	gut
vrangforestilling	delusion
vred	indignant
vrist	instep
vrøvl	gibberish
vugge	cradle
vuggesang	lullaby
vulgær	foul
vurdere	appraise, evaluate
vurdering	estimation, evaluation, appraisal, estimate
væer	weather
vær så god	please
være	be
være forskjellig	differ
være i utbrudd	erupt
være redd for	fear
være uenig	disagree
være ulydig	disobey
være urolig	fidgety
værelse	chamber, room
værelsepike	maid
væske	fluid, liquid, liquor
vågal	daring
våge	dare, hazard
våkne	wake
våkne opp	wake up
vår	spring, springtime
våt	wet
WC	toilet
yacht	yacht
yard	yard
ydmyk	humble
ydmyke	humble, humiliate
ydmykelse	humiliation
ydmykhet	humility
ymte	hint
ynde	grace
yndig	lovely
yndling	favourite
yngel	fry
yngre	junior
ynke	abject
yppig	buxom, lush
yrke	profession
yte	yield
ytelse	yield
ytre	external, exterior
ytterligere	further
ytterlighet	extreme
ytterpunkt	extremity
ytterst	extremely, extreme, extreme
zoolog	zoologist
zoologi	zoology
æra	era
ære	honour, glory
ærede	honourable
ærend	errand
æres-	honorary
ærfugl	eider
ærgjerrig	ambitious
ærgjerrighet	ambition
ærlig	honest, frankly, candid
ærlighet	honesty
ærverdig	dignified
øde	desolate, gaunt
ødelegge	destroy, devastate
ødeleggelse	destruction, havoc
ødeleggende	destructive
ødsel	extravagant
ødselhet	extravagance
ødsle	dissipate
ødsle bort	lavish
ødsling	dissipation
øke	increase, boost, gather, enhance
økning	enhancement, increase, gain, increment
økologi	ecology
økologisk	ecological
økonomi	economics, economy
økonomisk	economic, financial
øks	axe
øl	ale, beer
ønske	desire
ønskelig	desirable
ør	giddy
øre	ear
ørebeskytter	earflap
øredobb	earring
øredøvende	deafening
øreflipp	earlobe, earlobe
ørepropp	earplug
øreverk	earache
ørken	desert
ørn	eagle
øse	ladle
øst	east
østlig	eastern
øve	exert
øvelse	event
øy	isle, island
øyboer	isler
øyboermentalitet	insularity
øye	eye
øyeblikk	instant
øyeblikkelig	instant, immediate
øyeeple	eyeball
øyelokk	eyelid
øyenbryn	eyebrow
øyenhule	eyesocket
øyenstikker	dragonfly
øyensynlig	evidently
øyenvipp	lash
øyenvippe	eyelash
øyenvitne	eyewitness
å	stream
åk	yoke
åkerhøne	partridge
ål	eel
åleteine	eelpot
ånd	ghost
ånde	breath
åndssnobb	highbrow
åpen	open, frank
åpenbar	flagrant
åpenhjertlig	forthright
åpent	frankly
åpning	gap, aperture
år	year
åre	oar
århundre	century, centennial
årlig	yearly, annual
årsak	ground
årsdag	anniversary
ås	hill
åsside	hikside, hillside
åte	bait
åtsel	carrion
åtte	eight
åttende	eighth
åttendedelsnote	quaver
åtti	eighty