Maltese, with about 400,000 speakers on the island of Malta in the Mediterranean, is based on Arabic, but with many Romance loanwords and other influences.

 

English to Maltese

abdomen: 1. z.aqq
able: 1. abbli
acerbic: 1. morr
acetous: 1. qares
acid: 1. qares
advocate: 1. avukat
affable: 1. fabbli
affection: 1. mhabba
affluent: 1. ghani
air: 1. arja
ale: 1. birra
ape: 1. xadin
arm: 1. driegh
art: 1. arti
artist: 1. artista
back: 1. dahar
bad: 1. haz.in
bag: 1. xkora | 2. xkora
banana: 1. banana
barrister: 1. avukat
barrister–at–law: 1. avukat
beauty: 1. sbuhija
beer: 1. birra
beggar: 1. tallab
belly: 1. z.aqq
big: 1. kbir
bitter: 1. morr
black: 1. iswed | 2. iswed
blackness: 1. swidija
blank: 1. abjad
blindness: 1. ghama
blue: 1. ikhal
blushing: 1. ahmar
book: 1. ktieb
boss: 1. sid
boy: 1. tifel | 2. qaddej
brain: 1. mohh
bread: 1. hobz.; hobz.a
breakable: 1. frag.li
brittle: 1. frag.li
brother: 1. hu
brown: 1. kannella
bucket: 1. delu
calf: 1. ghog.ol
camel: 1. g.emel
Canada: 1. Kanada
capable: 1. abbli
Carthage: 1. Kartag.ni
cat: 1. qattus
centennial: 1. seklu
century: 1. seklu
character: 1. natura
cheese: 1. g.obna; g.obon
cherry: 1. c.irasa
chicken: 1. tig.ieg.a
chin: 1. hadd
city: 1. belt
clean: 1. safi
cock: 1. serduq
cold: 1. ksieh
cottage: 1. dwejra
counsel: 1. avukat
cow: 1. baqra
crazy: 1. mig.nun
crisis: 1. kriz.i
cruel: 1. kiefer
darkness: 1. dlam
daughter: 1. bint
day: 1. jum
death: 1. mewt
depression: 1. kriz.i
desire: 1. xewqa
difficult: 1. tqil
diligent: 1. habrieki
doctor: 1. tabib
dog: 1. kelb
ear: 1. widna
earth: 1. art
east: 1. lvant
easy: 1. hafif
eel: 1. sallur
egg: 1. bajda
emergency: 1. kriz.i
England: 1. Ingilterra | 2. Ingilterra
English: 1. Ingliz.
English language: 1. Ingliz.
Englishman: 1. Ingliz.
eye: 1. ghajn
facile: 1. hafif
father: 1. missier | 2. missier
fellow: 1. rag.el
finger: 1. saba’
fire: 1. nar
fish: 1. huta
fog: 1. c.par
foolish: 1. iblah
foot: 1. sieq | 2. sieq
forehead: 1. g.bin
fowl: 1. tig.ieg.a
fragile: 1. frag.li
France: 1. Franza
freedom: 1. helsien
freezing cold: 1. g.lata
French: 1. Franc.iz.
French language: 1. Franc.iz.
Frenchman: 1. Franc.iz.
friendly: 1. fabbli
frost: 1. g.lata | 2. g.lata
fruit: 1. frotta
function: 1. funzjoni
gammer: 1. xiha
garden: 1. g.nien
gardener: 1. g.ennien
gentle: 1. helu
girl: 1. tifla
glass: 1. tazza
god: 1. alla
good: 1. tajjeb
good–natured: 1. fabbli
grass: 1. haxix
great: 1. kbir
green: 1. ahdar
grey: 1. griz.
hand: 1. haddiem | 2. id
hard: 1. tqil
hardworking: 1. habrieki
head: 1. ras | 2. ras | 3. ras | 4. ras
heart: 1. qalb
heat: 1. shana
heaven: 1. sema
heel: 1. gharqub
he–goat: 1. bodbod
herb: 1. haxix
high: 1. gholi
hope: 1. tama
horse: 1. z.iemel
house: 1. dar
ill: 1. marid
important: 1. gravi
inconvenient: 1. tqil
industrious: 1. habrieki
insane: 1. mig.nun
intercessor: 1. avukat
iron: 1. hadid
island: 1. gz.ira
Italy: 1. Italja
job: 1. xoghol
kind: 1. fabbli
king: 1. sultan
laborer: 1. haddiem
labourer: 1. haddiem
lad: 1. tifel
laddie: 1. tifel
land: 1. art
large: 1. kbir
lass: 1. tifla
laugh: 1. dahka
laughter: 1. dahk
lawyer: 1. avukat
leaf: 1. werqa
leather: 1. g.ild
leg: 1. rig.el | 2. rig.el
lettuce: 1. hass
light: 1. dawl
lightning: 1. beraq
loaf: 1. hobz.; hobz.a
lofty: 1. gholi
looking–glass: 1. mera
love: 1. mhabba
lunatic: 1. mig.nun
mad: 1. mig.nun
maid: 1. seftura
Malta: 1. Malta
man: 1. rag.el
market: 1. suq
marketplace: 1. suq
master: 1. sid
meat: 1. laham
mellowness: 1. rtuba
milk: 1. halib
mind: 1. mohh
mirror: 1. mera
miserable: 1. haz.in | 2. fqir
mist: 1. c.par
mistress: 1. sidt
monkey: 1. xadin
month: 1. xahar
moon: 1. qamar
mother: 1. omm
murk: 1. dlam
nail: 1. difer
nakedness: 1. ghera
nasty: 1. ikrah | 2. haz.in
nature: 1. natura | 2. natura
neck: 1. ghonq
neighbour: 1. g.ar
nice: 1. tajjeb
north: 1. tramuntana
nudity: 1. ghera
nuts: 1. mig.nun
oak: 1. ballut
of noble birth: 1. nobbli
okay: 1. tajjeb
old: 1. xih | 2. qadim
old man: 1. xih
old woman: 1. xiha
one: 1. wiehed
onion: 1. basla
operative: 1. haddiem
orphan: 1. iltim
ox: 1. gendus
pail: 1. delu
panic: 1. twerwir
paper: 1. karta
part: 1. parti | 2. parti
Parthian: 1. parti | 2. parti
pate: 1. ras
patience: 1. sabar
patient: 1. marid
paw: 1. rig.el
peach: 1. hawha
physician: 1. tabib
piece: 1. parti
pillow: 1. mhadda
pink: 1. roz.a
plant: 1. xitla
poison: 1. tosku
poor: 1. haz.in | 2. fqir
potato: 1. patata
pretty: 1. sbejha
professor: 1. professur
pure: 1. safi
question: 1. kustjoni; kwistjoni
rain: 1. xita
rainbow: 1. qawsalla
ram: 1. muntun
rare: 1. rari
red: 1. ahmar | 2. ahmar | 3. ahmar
rich: 1. ghani
road: 1. triq
roof: 1. bejt
rooster: 1. serduq
route: 1. triq
Russia: 1. Russja
sack: 1. xkora
sagacious: 1. gharef
sage: 1. gharef
sailor: 1. bahri
Sassenach: 1. Ingliz.
school: 1. skola
sentence: 1. fraz.i
serious: 1. gravi
servant: 1. seftura | 2. qaddej
shade: 1. dell
shadow: 1. dell
share: 1. parti | 2. parti
sheep: 1. naghg.a
sheet: 1. werqa
she–goat: 1. moghz.a
shirt: 1. qmis
shoe: 1. z.arbuna
shoulder: 1. spalla
sick: 1. marid
sister: 1. oht
size: 1. kobor
sky: 1. sema
sleep: 1. rqad
snow: 1. silg.
soft: 1. helu | 2. artab
softness: 1. rtuba
soil: 1. art
solicitor: 1. avukat
son: 1. bin
sound: 1. hoss
sour: 1. qares
Spain: 1. Spanja
Spaniard: 1. Ispanjol
Spanish: 1. Ispanjol
Spanish language: 1. Ispanjol
steel: 1. azzar
stone: 1. g.ebel
sun: 1. xemx
sweet: 1. helu
tailor: 1. hajjat
tall: 1. gholi
tart: 1. qares
tender: 1. helu
tenderness: 1. rtuba
thief: 1. halliel
thigh: 1. koxxa
town: 1. belt
tummy: 1. z.aqq
tup: 1. muntun
turkey: 1. dundjan
ugly: 1. ikrah
voice: 1. vuc.i | 2. vuc.i
vote: 1. vuc.i
waist: 1. qadd
waistline: 1. qadd
want: 1. xewqa
water: 1. ilma
way: 1. triq
wealthy: 1. ghani
well–off: 1. ghani
wench: 1. tifla
white: 1. abjad | 2. abjad | 3. abjad
widow: 1. armla
widower: 1. armel
wine: 1. inbid
wing: 1. g.ewnah
wisdom: 1. gherf
wise: 1. gharef
wish: 1. xewqa
woman: 1. mara
word: 1. kelma
work: 1. xoghol
worker: 1. haddiem
working man: 1. haddiem
workman: 1. haddiem
yellow: 1. isfar

Alla: 1. God
Franza: 1. France
Franc.iz.: 1. French; French language | 2. Frenchman
Ingilterra: 1. England | 2. England
Ingliz.: 1. English; English language | 2. Englishman; Sassenach
Ispanjol: 1. Spanish; Spanish language | 2. Spaniard
Italja: 1. Italy
Kanada: 1. Canada
Kartag.ni: 1. Carthage
Malta: 1. Malta
Russja: 1. Russia
Spanja: 1. Spain
abbli: 1. able; capable
abjad: 1. white
alla: 1. god
arja: 1. air
armel: 1. widower
armla: 1. widow
art: 1. earth; land; soil
artab: 1. soft
arti: 1. art
artista: 1. artist
azzar: 1. steel
ahdar: 1. green
ahmar: 1. red | 2. red
bajda: 1. egg
ballut: 1. oak
banana: 1. banana
baqra: 1. cow
basla: 1. onion
bahri: 1. sailor
bejt: 1. roof
belt: 1. city; town
beraq: 1. lightning
bin: 1. son
bint: 1. daughter
birra: 1. ale; beer
bodbod: 1. he–goat
dahar: 1. back
dawl: 1. light
dahk: 1. laughter
dahka: 1. laugh
delu: 1. bucket; pail
difer: 1. nail
dlam: 1. darkness; murk
dundjan: 1. turkey
dwejra: 1. cottage
fabbli: 1. affable; friendly; good–natured; kind
fqir: 1. miserable; poor
frag.li: 1. breakable; brittle; fragile
fraz.i: 1. sentence
frotta: 1. fruit
funzjoni: 1. function
gendus: 1. ox
gravi: 1. important; serious
griz.: 1. grey
gz.ira: 1. island
ghajn: 1. eye
ghama: 1. blindness
ghani: 1. affluent; rich; wealthy; well–off
gharef: 1. sagacious; sage; wise
gharqub: 1. heel
ghera: 1. nakedness; nudity
gherf: 1. wisdom
gholi: 1. high; lofty; tall
ghonq: 1. neck
ghog.ol: 1. calf
iblah: 1. foolish
id: 1. hand
ikrah: 1. nasty; ugly
ikhal: 1. blue
ilma: 1. water
iltim: 1. orphan
inbid: 1. wine
isfar: 1. yellow
iswed: 1. black | 2. black
jum: 1. day
kannella: 1. brown
karta: 1. paper
kbir: 1. big; great; large
kelb: 1. dog
kelma: 1. word
kiefer: 1. cruel
kobor: 1. size
koxxa: 1. thigh
kriz.i: 1. crisis; depression; emergency
ksieh: 1. cold
ktieb: 1. book
kustjoni: 1. question
kwistjoni: 1. question
laham: 1. meat
lvant: 1. east; East
mara: 1. woman
marid: 1. ill; sick | 2. patient
mera: 1. looking–glass; mirror
mewt: 1. death
mig.nun: 1. crazy; insane; mad; nuts | 2. lunatic
moghz.a: 1. she–goat
morr: 1. acerbic; bitter
mohh: 1. brain | 2. mind
muntun: 1. ram; tup
mhabba: 1. affection; love
mhadda: 1. pillow
naghg.a: 1. sheep
nar: 1. fire
nobbli: 1. of noble birth
omm: 1. mother
oht: 1. sister
parti: 1. part; Parthian; share
patata: 1. potato
professur: 1. professor
qadd: 1. waist; waistline
qaddej: 1. boy; servant
qadim: 1. old
qalb: 1. heart
qamar: 1. moon
qares: 1. acetous; acid; sour; tart
qattus: 1. cat
qawsalla: 1. rainbow
qmis: 1. shirt
rari: 1. rare
rag.el: 1. fellow; man
rig.el: 1. leg | 2. leg; paw
roz.a: 1. pink
rqad: 1. sleep
rtuba: 1. mellowness; softness; tenderness
sabar: 1. patience
saba’: 1. finger
sallur: 1. eel
sbejha: 1. pretty
sbuhija: 1. beauty
seftura: 1. maid; servant
seklu: 1. centennial; century
sema: 1. heaven; sky
serduq: 1. cock; rooster
sid: 1. boss; master
sidt: 1. mistress
silg.: 1. snow
skola: 1. school
spalla: 1. shoulder
sultan: 1. king
suq: 1. market; marketplace
swidija: 1. blackness
shana: 1. heat
tabib: 1. doctor; physician
tajjeb: 1. good; nice; okay
tallab: 1. beggar
tama: 1. hope
tazza: 1. glass
tifel: 1. boy; lad; laddie
tifla: 1. girl; lass; wench
tig.ieg.a: 1. chicken; fowl
tosku: 1. poison
tqil: 1. difficult; hard; inconvenient
tramuntana: 1. north; North
triq: 1. road; route; way
twerwir: 1. panic
werqa: 1. leaf; sheet
widna: 1. ear
wiehed: 1. one
xadin: 1. ape; monkey
xahar: 1. month
xemx: 1. sun
xewqa: 1. desire; want; wish
xita: 1. rain
xitla: 1. plant
xih: 1. old | 2. old man
xiha: 1. gammer; old woman
xoghol: 1. job; work
c.irasa: 1. cherry
c.par: 1. fog; mist
g.ar: 1. neighbour
g.bin: 1. forehead
g.ebel: 1. stone
g.emel: 1. camel
g.ennien: 1. gardener
g.ewnah: 1. wing
g.ild: 1. leather
g.lata: 1. freezing cold; frost | 2. frost
g.nien: 1. garden
g.obna: 1. cheese
g.obon: 1. cheese
z.aqq: 1. abdomen; belly; tummy
z.arbuna: 1. shoe
z.iemel: 1. horse
habrieki: 1. diligent; hardworking; industrious
hadd: 1. chin
haddiem: 1. hand; laborer; labourer; operative; worker; working man; workman
hadid: 1. iron
hafif: 1. easy; facile
hajjat: 1. tailor
halib: 1. milk
halliel: 1. thief
hass: 1. lettuce
hawha: 1. peach
haz.in: 1. bad; miserable; nasty; poor
helsien: 1. freedom
helu: 1. gentle; soft; sweet; tender
hobz.: 1. bread; loaf
hobz.a: 1. bread; loaf
hoss: 1. sound
hu: 1. brother
huta: 1. fish