Irish Gaelic goes by many names. Some call it Gaelic, Irish Gaelic or Erse. In Ireland they prefer to call it simply Irish. It is a Celtic language, and is spoken by 138000 speakers as their first language. As you might expect, it is mainly spoken in Ireland. Here a dictionary list with example Irish Gaelic words & meanings.

English to Irish translations

a: 1. i | 2. duine éigin
abbess: 1. ban-ab, mÚthairab
abbey: 1. mainistir
abbot: 1. ab
abdomen: 1. bolg, tarr
abide: 1. fair, fan le
abode: 1. cónaí
above: 1. lastuas | 2. lastuas
Abyssinia: 1. An Aetóip
academic: 1. acadúil
academy: 1. acadamh
accept: 1. faomh, glac
accident: 1. taisme, timpiste, tionóisc
accommodation: 1. cónaí
accompany: 1. comóir, tionlaic
account: 1. cuntas | 2. creid
accredit: 1. creid
accuse: 1. ciontaigh, cúisigh, gearÚn, iomardaigh
acerbic: 1. géar
acetous: 1. aigéadach, searbh
ache: 1. pian
achieve: 1. déanamh, déantús
acid: 1. aigéadach, searbh | 2. aigéad, searbh
acorn: 1. dearcÚn
acquire: 1. ceannaigh
acre: 1. acra
acrobat: 1. cleasaí, gleacaí
across: 1. thar
across from: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan
act: 1. déanamh, déantús
actor: 1. aisteoir
actress: 1. ban-aisteoir
ad: 1. fógra, fógraíocht
add: 1. suimigh
add up: 1. suimigh
adieu: 1. beannacht, slÚn
adjutant: 1. aidiúnach
administration: 1. reachtas, riar, riarachÚn
admiral: 1. aimiréal
ado: 1. gleo
adopt: 1. uchtaigh | 2. uchtaigh
adore: 1. adhair
advertise: 1. fógair
advertisement: 1. fógra, fógraíocht
advice: 1. comhairle, moladh
advise: 1. comhairligh, mol
aeroplane: 1. eitleÚn
affluent: 1. saibhir
Afghanistan: 1. An AfganastÚin
afraid: 1. eaglach, faiteach
afresh: 1. arís, athuair, fós
Africa: 1. An Afraic
afternoon: 1. iarnóin, trÚthnóna
again: 1. arís, athuair, fós
against: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan
age: 1. aois, ré
agent: 1. feidhmeannach, gníomhaire, ionadaí
aid: 1. cuiditheoir, cúntóir | 2. cúnamh | 3. cuiditheoir, cúntóir | 4. cúnamh
aide-de-camp: 1. aidiúnach
air: 1. aer
aircraft: 1. aerÚrthach
airplane: 1. eitleÚn
airport: 1. aerfort
alarm: 1. alÚram, rabhadh, scaoll | 2. clog alÚraim
alarmclock: 1. clog alÚraim
Albania: 1. An AlbÚin
Albanian: 1. AlbÚinis
Albanian language: 1. AlbÚinis
albatross: 1. albatras
alcohol: 1. alcól
ale: 1. beoir, leann
algebra: 1. ailgéabar
Algeria: 1. An Ailgéir
alibi: 1. ailibí
a little: 1. beagÚn
alive: 1. beo, i do bheatha
alligator: 1. ailigéadar
alloy: 1. cóimhiotal
all the: 1. gach
almost: 1. beagnach, nach mór
aloe: 1. aló
alphabet: 1. aibítir
Alps: 1. Alpa
already: 1. cheana
also: 1. fosta, freisin, leis
altar: 1. altóir
alter: 1. athraigh
although: 1. bíodh go, bíodh is go, cé go
aluminium: 1. alúmanam
aluminum: 1. alúmanam
always: 1. ar fad, choíche, go buan, go brÚch, i dtólamh, i gcónaí
Amazon: 1. Amasóin
ambassador: 1. ambasadóir
ambulance: 1. otharcharr
America: 1. MeiriceÚ
among: 1. ar fud, idir, i measc, trí
ampère: 1. aimpéar
Amsterdam: 1. Amsterdam
anchor: 1. ancaire
and: 1. agus, is
Andes: 1. Aindéis
angel: 1. aingeal
angle: 1. cearn, cúinne, uillinn
angry: 1. colgach, feargach
animal: 1. ainmhí, beithíoch, míol
ankle: 1. caol na coise, murnÚn, rúitín
announce: 1. fógair
another: 1. eile
answer: 1. freagair | 2. freagra
ant: 1. seangÚn
anus: 1. anas, ÚthÚn, timpireacht
anvil: 1. inneoin
any: 1. duine éigin
anybody: 1. duine éigin
anyway: 1. ar chaoi éigin, ar chuma éigin, ar dhoigh éigin
apart from: 1. ach
ape: 1. Úpa, moncaí
Apennines: 1. Aipiníní
appear: 1. lÚithrigh, nocht, taibhsigh, taispeÚin
appellation: 1. ainm
apple: 1. úll
April: 1. an tAibreÚn
Argentina: 1. An Airgintín
arm: 1. lÚmh
army: 1. arm
arouse: 1. dúisigh, múscail
arrive: 1. rÚinigh, tar
arse: 1. anas, ÚthÚn, timpireacht
ash: 1. luaith | 2. fuinseog
ashtray: 1. luaithreadÚn
Asia: 1. An Áise
ask: 1. fiafraigh, iarr | 2. achainigh, impigh
ask for: 1. achainigh, impigh
asphalt: 1. asfalt
ass: 1. asal
assault: 1. ionsaigh
assistant: 1. cuiditheoir, cúntóir
assistent: 1. cuiditheoir, cúntóir
asthma: 1. múchadh, plúchadh
asthmatic: 1. gearranÚlach, múchtach
at: 1. chun, do, go | 2. i n-aice
atheist: 1. aindiachaí
Athens: 1. An Aithin
athlete: 1. lúthchleasaí, lúithnire
Atlantic: 1. Aigéan Alantach
Atlantic Ocean: 1. Aigéan Alantach
at night: 1. istóiche
atom: 1. adamh
at present: 1. anois
attack: 1. ionsaigh
attempt: 1. iarracht, iarraidh, ionsaí
August: 1. mí na Lúnasa
aunt: 1. aintín
Australia: 1. An AstrÚil
Austria: 1. An Ostair
author: 1. údar
autobus: 1. bus
autumn: 1. Fómhar
avoid: 1. seachain, teith ó
await: 1. fair, fan le
awaken: 1. dúisigh, múscail
axe: 1. tua
baby: 1. babaí, leanbaí
back: 1. cúl, droim, muin
backward: 1. ar gcúl, siar
backwards: 1. ar gcúl, siar
bacon: 1. bagún
bad: 1. dona, olc
badger: 1. broc
bag: 1. bolg, mÚla | 2. bolg, mÚla
baggage: 1. bagÚiste
bairn: 1. leanbh, gasúr, pÚiste
baker: 1. bÚicéir
Balkans: 1. BalcÚin
ballet: 1. bailé
bamboo: 1. bambú
banana: 1. banana
bandit: 1. meirleach, tóraí
Bangladesh: 1. An Bhanglaidéis
bank: 1. banc
basket: 1. bascaed, ciseÚn, cliabh
Basque: 1. Bascais
Basque language: 1. Bascais
beach: 1. trÚ
bear: 1. béar
beard: 1. féasóg, meigeall, ulcha
beautiful: 1. Úlainn, dathúil, dóighiúil, gnaíúil, maisiúil, sciamhach
beauty: 1. Úilleacht, breÚthacht, gnaoi, maise, scéimh
beaver: 1. bébhar
bed: 1. leaba, nead
bedroom: 1. seomra leapa, seomra codlata
bee: 1. beach
beech: 1. fÚibhile, feÚ
beef: 1. mairteoil
beer: 1. beoir, leann
beetle: 1. ciaróg | 2. ciaróg
before: 1. roimh, os comhair, os coinne
beg: 1. achainigh, impigh
begin: 1. tionscain, tosaigh | 2. tionscain, tosaigh
behind: 1. thiar
Belfast: 1. Béal Feirste
Belgium: 1. An Bheilg
believe: 1. creid
belly: 1. bolg, tarr
below: 1. laistíos, thíos | 2. faoi, faoi bhun, taobh thíos de | 3. laistíos, thíos
belt: 1. beilt
bench: 1. binse, forma
beneath: 1. faoi, faoi bhun, taobh thíos de
Berlin: 1. Beirlín
berry: 1. caor, sméar
beside: 1. i n-aice
Bethlehem: 1. An Bheithil
better: 1. fearr
between: 1. ar fud, idir, i measc, trí
beyond: 1. thar
bicycle: 1. rothar
bid: 1. achainigh, impigh
big: 1. mór
bike: 1. rothar
bill: 1. ticéad
birch: 1. beith
bird: 1. éan
birth: 1. breith, gin, saolú
birthday: 1. lÚ breithe
bishop: 1. easpag
bison: 1. bíosún
black: 1. dubh
blackberry: 1. sméar dubh
blackbird: 1. lon, lon dubh
blank: 1. bÚn, fionn, geal
blanket: 1. plaincéad
blond: 1. fionn, foltbhuí
blood: 1. cró, folracht, fuil
bloom: 1. blÚth
blue: 1. gorm
blushing: 1. dearg
boat: 1. Úrthach, bÚd
body: 1. cabhail, colainn, corp, corpÚn
bomb: 1. buama
bone: 1. cnÚmh
book: 1. leabhar
bottle: 1. buidéal
bough: 1. brainse, craobh, gabhal, gasra
boutique: 1. siopa
box: 1. araid, ciste, cófra | 2. bosca
boy: 1. buachaill, garsún, gasúr
brain: 1. inchinn
branch: 1. brainse, craobh, gabhal, gasra
brandy: 1. coinneac
Brazil: 1. An Bhrasaíl
bread: 1. arÚn
breed: 1. cine
Bretagne: 1. An BhriotÚin
brick: 1. bríce
bridge: 1. droichead
bright: 1. geal
brimstone: 1. ruibh, sulfar
bring: 1. beir, tabhair
Bristol: 1. Briostó
Britain: 1. An Bhreatain, An Bhreatain Mhór
Brittany: 1. An BhriotÚin
broad: 1. leathan
bronze: 1. umha, cré-umha
brothel: 1. drúthlann
brother: 1. dearthÚir
brown: 1. donn
Brussels: 1. An Bhruiséil
Bucharest: 1. Búcairist
bucket: 1. buicéad
Budapest: 1. Búdaipeist
buffalo: 1. bíosún
Bulgaria: 1. An BhulgÚir
bull: 1. tarbh
burden: 1. ualach
burdensome: 1. trom
burglar: 1. buirgléir
Burma: 1. Burma
bus: 1. bus
but: 1. ach | 2. ach
butcher: 1. búistéir
butcher’s shop: 1. seamlas
butter: 1. im
butterfly: 1. féileacÚn
buy: 1. ceannaigh | 2. ceannaigh | 3. ceannaigh | 4. ceannaigh | 5. ceannaigh | 6. ceannaigh
buyer: 1. ceannaí
by: 1. i n-aice | 2. de
bye: 1. beannacht, slÚn
by night: 1. istóiche
by now: 1. cheana
Byzantium: 1. An BhiosÚint
Cairo: 1. Caireo
cake: 1. císte
calcium: 1. cailciam
Cameroon: 1. Camarún
Canada: 1. Ceanada
canal: 1. canÚil
capital: 1. caipiteal, rachmas
capitalist: 1. caipitlí, rachmasaí
Capricorn: 1. an Gabhar
captain: 1. captaen
car: 1. carr, gluaisteÚn
carbon: 1. carbón
carburettor: 1. carbradóir
card: 1. cÚrta
carp: 1. carbÚn
carpenter: 1. siúnéir
carpet: 1. brat urlÚir, cairpéad
carrot: 1. cairéad, meacan dearg
carry: 1. iompair
castle: 1. caisleÚn
cat: 1. cat
cathedral: 1. ardeaglais
cello: 1. dordbhdhil
Celt: 1. Ceilteach
Celtic: 1. Ceilteach
cement: 1. suimint, stroighin
cemetery: 1. cill, reilig
cent: 1. ceint
centennial: 1. céad
centimetre: 1. ceintiméadar
centipede: 1. céadchosach
century: 1. céad
ceremony: 1. deasghnÚth, searmanas
chair: 1. cathaoir
change: 1. athraigh | 2. athraigh
channel: 1. canÚil
charge: 1. ualach
cheap: 1. saor | 2. saor
check: 1. seic
cheese: 1. cÚis
cheque: 1. seic
cherry: 1. silín
chest: 1. araid, ciste, cófra
chicken: 1. cearc
child: 1. leanbh, gasúr, pÚiste | 2. leanbh, gasúr, pÚiste
Chile: 1. An tSile
chin: 1. smig
China: 1. An tSín
Chinese: 1. Sínis
Chinese language: 1. Sínis
chlorine: 1. clóirín
choice: 1. rogha
Christ: 1. Críost
chromium: 1. cróimiam
church: 1. eaglais, séipéal, teach pobail
church-building: 1. eaglais, séipéal, teach pobail
cigar: 1. todóg
cigarette: 1. toitín
cinder: 1. luaith
city: 1. cathair | 2. baile mór
class: 1. buíon
clay: 1. cré, créafóg
clean: 1. glan
clear: 1. geal
clergyman: 1. sagart
clerk: 1. scríbhneoir
client: 1. ceannaí | 2. cliant
climate: 1. aerÚid, clíoma
climb: 1. dreap, tóg
clock: 1. clog
cloud: 1. néal, scamall, smÚl
coat: 1. casóg | 2. cóta mór
cobalt: 1. cóbalt
cocaine: 1. cócaon
cocoa: 1. cócó
coconut: 1. cnó cócó
cocoon: 1. cocún
cod: 1. trosc
code: 1. cód
codfish: 1. trosc
coffee: 1. caife
coffin: 1. cónra
cognac: 1. coinneac
colour: 1. dath, lí, snua
comb: 1. cior, raca
come: 1. tar
comfortable: 1. compordach
commence: 1. tionscain, tosaigh | 2. tionscain, tosaigh
complete: 1. lÚn
connect: 1. ceangail, cónaisc
connect up: 1. ceangail, cónaisc
conversation: 1. comhrÚ
copper: 1. copar
cord: 1. téad
corner: 1. binn, cearn, coirnéal, clúid, cúil, cúinne
Corsica: 1. An Chorsaic
Costa Rica: 1. Cósta Ríce
costly: 1. daor
cougar: 1. púma
counsel: 1. comhairligh, mol | 2. comhairle, moladh
count in: 1. suimigh
cow: 1. bó
crazy: 1. dÚsachtach
Crete: 1. An Chréit
crocodile: 1. crogall
cross: 1. colgach, feargach
Cuba: 1. Cúba
cuckoo: 1. cuach
cup: 1. cupÚn
curry: 1. curaí
customer: 1. cliant
cycle: 1. rothar
cyclone: 1. cioclón
cylinder: 1. sorcóir
cymbal: 1. ciombal
cynical: 1. ciniciúil
cypres: 1. cugróg
Cyprus: 1. An Chipir
czar: 1. sÚr
dad: 1. daid, daidí
daddy: 1. daid, daidí
dance: 1. rince
danger: 1. baol, dainséar, contúirt, gÚbh, guais
Danish: 1. Danmhairgis
Danish language: 1. Danmhairgis
daughter: 1. iníon
day: 1. lÚ
dear: 1. daor | 2. daor | 3. daor
death: 1. bÚs
December: 1. mí na Nollag
deem: 1. creid
deep: 1. doimhin
deer: 1. fia
den: 1. nead
Denmark: 1. An Danmhairg
Derry: 1. Doire
difficult: 1. deacair
diminutive: 1. beag, beagÚn
din: 1. gleo
diplomat: 1. taidhleoir
direct: 1. díreach
dirty: 1. salach
dismal: 1. brónach
do: 1. déanamh, déantús
doctor: 1. dochtúir
dog: 1. cú, gadhar
donkey: 1. asal
doubt: 1. amhras
downstairs: 1. laistíos, thíos
dress: 1. gúna
drunk: 1. ólta
dry: 1. tirim
Dublin: 1. Baile Átha Cliath
duck: 1. lacha
during: 1. ar feadh
during the night: 1. istóiche
Dutch: 1. Ollainnis
Dutch language: 1. Ollainnis
dwelling: 1. cónaí
dye: 1. dath, lí, snua
each: 1. gach
eagle: 1. iolair
ear: 1. cluas
early: 1. go moch
east: 1. soir
Easter: 1. CÚisc
eastward: 1. soir
eastwards: 1. soir
Ecuador: 1. Eacuadór
Edinburgh: 1. Dún Éideann
egg: 1. ubh
Egypt: 1. An Éigipt
eight: 1. ocht
election: 1. rogha
elephant: 1. eilifint
eleven: 1. aon déag
elk: 1. eilc, fia mór
else: 1. eile
emerge: 1. lÚithrigh, nocht, taibhsigh, taispeÚin
emmet: 1. seangÚn
empty: 1. folamh
end: 1. deireadh
ending: 1. deireadh
end up: 1. rÚinigh, tar
England: 1. Sasana | 2. Sasana
English: 1. Béarla
English language: 1. Béarla
enough: 1. leor
equal: 1. cuma
erroneous: 1. cearr, contrÚilte
estate: 1. feirm
Ethiopia: 1. An Aetóip
Europa: 1. An Eoraip | 2. An Eoraip
Europe: 1. An Eoraip
evade: 1. seachain, teith ó
even: 1. cuma
ever: 1. ar fad, choíche, go buan, go brÚch, i dtólamh, i gcónaí
every: 1. gach
everybody: 1. gach
every one: 1. gach
except: 1. ach
exist: 1. bheith ann
expect: 1. fair, fan le
expensive: 1. daor | 2. daor
eye: 1. súil
face: 1. aghaidh
fair: 1. fionn, foltbhuí
family: 1. clann, cúram, fine, líon tí, muintir, muirear, teaghlach
farewell: 1. beannacht, slÚn
farm: 1. feirm
fast: 1. tapaidh
fat: 1. ramhar
father: 1. athair | 2. athair
fatherland: 1. athartha
February: 1. Feabhra, mí na Feabhra
feed: 1. beathaigh, cothaigh
feel: 1. ceint
feeling: 1. ceint
fellow: 1. fear
fetch: 1. beir, tabhair
field: 1. pÚirc | 2. pÚirc | 3. pÚirc
field hospital: 1. otharcharr
fifty: 1. caoga
fig: 1. fige
filthy: 1. salach
fine: 1. Úlainn, dathúil, dóighiúil, gnaíúil, maisiúil, sciamhach
finished: 1. ullamh
Finland: 1. An Fhionlainn
fish: 1. iasc
fisherman: 1. iascaire
five: 1. cúig
floor: 1. urlÚr
flour: 1. plúr
flower: 1. blÚth
fly: 1. cuil, cuileog
food: 1. bia
foot: 1. cos | 2. cos
football: 1. sacar
for: 1. ar feadh
foreigner: 1. stróinséir
forest: 1. coill, foraois
forget: 1. dearmad
forgetful: 1. dearmadach
forgive: 1. logh, maith
fork: 1. forc, gabhlóg, píce
four: 1. cheithre
fowl: 1. cearc
fox: 1. madra rua, sionnach
France: 1. An Fhrainc
freezing cold: 1. sioc
French: 1. Fraincis
French language: 1. Fraincis
fresh: 1. úr
Friday: 1. an Aoine
friend: 1. cara
frog: 1. frog, loscann
from: 1. de | 2. as
frost: 1. sioc
full: 1. lÚn
Gaelic: 1. Gaeilge
game: 1. cluiche
garden: 1. gairdín
gasolene: 1. beinsín
gasoline: 1. beinsín
gaunt: 1. brónach
gentle: 1. milis
germ: 1. bitheog, miocrób
German: 1. GearmÚnach | 2. GearmÚinis
German language: 1. GearmÚinis
Germany: 1. An GhearmÚin
get: 1. rÚinigh, tar
Ghana: 1. GÚna
giraffe: 1. siorÚf
girdle: 1. beilt
girl: 1. cailín
give notice: 1. fógair
gladness: 1. Úthas
Glasgow: 1. Glaschú
glass: 1. gloine
God’s acre: 1. cill, reilig
gold: 1. ór
good: 1. leas, maith, maitheas, tairbhe
goodbye: 1. beannacht, slÚn
goodness: 1. feabhas
goose: 1. gé
gooseberry: 1. spíonÚn
gown: 1. gúna
gram: 1. gram
grammar: 1. gramadach
gramme: 1. gram
grandfather: 1. athair críonna, athair mór, seanathair
grandmother: 1. mÚthair chríonna, mÚthair mhor, seanmhÚthair
grass: 1. féar
graveyard: 1. cill, reilig
grease: 1. ramhar
great: 1. mór
Great Britain: 1. An Bhreatain, An Bhreatain Mhór
Greece: 1. An Ghréig
green: 1. glas
Greenland: 1. An Ghraonlainn | 2. An Ghraonlainn
Guatemala: 1. Guatemala
gun: 1. gunna
hail: 1. cloch shneachta
hair: 1. ribe
hammer: 1. casúr
hand: 1. lÚmh
handsome: 1. Úlainn, dathúil, dóighiúil, gnaíúil, maisiúil, sciamhach
harbor: 1. caladh, calafort, cuan, port
harbour: 1. caladh, calafort, cuan, port
hard: 1. deacair
harvest: 1. fómhar
hat: 1. hata
hawk: 1. seabhac
hay: 1. féar
head: 1. ceann | 2. ceann | 3. ceann | 4. ceann
heaven: 1. aer, neamh, spéir
heavy: 1. trom
Hebrew: 1. Eabhrais
Hebrew language: 1. Eabhrais
hectometre: 1. heictiméadar
hedonism: 1. héadónachas
heel: 1. sÚil | 2. sÚil
he-goat: 1. pocÚn
height: 1. airde
hell: 1. ifreann
helmet: 1. cafarr, ceannbheart, clogad
help: 1. cúnamh | 2. cúnamh
helper: 1. cuiditheoir, cúntóir | 2. cuiditheoir, cúntóir
Helsinki: 1. Heilsincí
her: 1. sé
herb: 1. féar
hero: 1. curadh, gaiscíoch, laoch
heroin: 1. hearóin
heroine: 1. banlaoch
heron: 1. corr éisc
herpes: 1. deir
herring: 1. scadÚn
hexagon: 1. heicseagÚn
hiccup: 1. fail, snag
high: 1. ard
hill: 1. cnoc
hippo: 1. dobhareach
hippopotamus: 1. dobhareach
hog: 1. muc
hole: 1. poll
Holland: 1. An Ollainn | 2. An Ísiltír
holly: 1. cuileann
hooker: 1. fraochÚn
hooter: 1. adharc, beann
horn: 1. adharc, beann | 2. adharc, beann
horse: 1. capall
hospital: 1. ospídéal
hot: 1. bruithneach, te
hotel: 1. óstlann
hour: 1. uair
housefly: 1. cuil, cuileog
house of worship: 1. eaglais, séipéal, teach pobail
Hungary: 1. An UngÚir
hunger: 1. ocras
hyaena: 1. hiéana
Iceland: 1. An Íoslainn
ill: 1. breoite
in: 1. i
inch: 1. orlach
inconvenient: 1. deacair
India: 1. An India
Indonesia: 1. An Indinéis
in exchange for: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan
inexpensive: 1. saor | 2. saor
infant: 1. leanbh, gasúr, pÚiste
infernal: 1. ifreanda
in front of: 1. roimh, os comhair, os coinne
insane: 1. dÚsachtach
inside: 1. i
instant: 1. móimint, nóiméad
instructor: 1. múinteoir
into: 1. i
intoxicated: 1. ólta
iodine: 1. iaidín
Iran: 1. An IarÚin
Iraq: 1. An IarÚic
Ireland: 1. Éire
iron: 1. iarann
Israel: 1. Iosrael | 2. Iosrael
Istanbul: 1. Iostanbúl
Italian: 1. IodÚilis
Italian language: 1. IodÚilis
Italy: 1. An IodÚil
jam: 1. marmalÚid
Jamaica: 1. IamÚice
January: 1. EanÚir
Japan: 1. An tSeapÚin
Japanese: 1. SeapÚinis
Japanese language: 1. SeapÚinis
Jerusalem: 1. Iarúsailéim
Jordan: 1. An IordÚin
journey: 1. aistear farraige
joy: 1. Úthas
July: 1. Iúil
June: 1. an Meitheamh
Kenya: 1. An Chéinia
key: 1. eochair
keyboard: 1. méarchlÚr
kidney: 1. Úra, duÚn
kill: 1. maraigh
kilo: 1. cileagram
kilometre: 1. ciliméadar
kind: 1. saghas
king: 1. rí
kingdom: 1. flaitheas, ríocht
kiss: 1. póg
kitchen: 1. cistin
klaxon: 1. adharc, beann
knife: 1. scian
Korea: 1. An Chóiré
Kuwait: 1. CuÚit
lad: 1. buachaill, garsún, gasúr
laddie: 1. buachaill, garsún, gasúr
lake: 1. loch
lamp: 1. lampa
language: 1. teanga
large: 1. mór
lass: 1. cailín
Latin: 1. Laidin
law: 1. dlí, reacht
laziness: 1. leisce
lead: 1. luaidhe
leather: 1. leathar
leg: 1. cos | 2. cos
lesson: 1. ceacht
letter: 1. litir
level: 1. cuma
Libya: 1. An Libia
lie: 1. bréag
light: 1. geal | 2. éadrom
likewise: 1. fosta, freisin, leis
Limerick: 1. Luimneach
lime-tree: 1. crann teile
linden-tree: 1. crann teile
lip: 1. béal, bruas, cab, liopa
liquidate: 1. maraigh
Lisbon: 1. Liospóin
liter: 1. lítear
litre: 1. lítear
little: 1. beag, beagÚn
liver: 1. ae, crua-ae
Liverpool: 1. Learpholl
load: 1. ualach
loaf: 1. arÚn
location: 1. Úit
loch: 1. loch
lofty: 1. ard
London: 1. Londain
Londonderry: 1. Doire
long: 1. cian, fada
lovely: 1. Úlainn, dathúil, dóighiúil, gnaíúil, maisiúil, sciamhach | 2. daor
low: 1. íseal
luggage: 1. bagÚiste
Luxemburg: 1. Lucsamburg
mackerel: 1. maircréal
mad: 1. dÚsachtach
Madagascar: 1. Madagascar
Madrid: 1. Maidrid
magnesium: 1. maignéisiam
magnet: 1. adhmait, maighnéad
make: 1. déanamh, déantús
Malta: 1. MÚlta
mam: 1. mam, mamaí, mamanna
mammy: 1. mam, mamaí, mamanna
man: 1. fear
management: 1. reachtas, riar, riarachÚn
Manchester: 1. Manchain
map: 1. cÚrta
marmelade: 1. marmalÚid
Mars: 1. Mars
mast: 1. crann
mature: 1. aibidh
meal: 1. plúr | 2. béile
meat: 1. feoil
menu: 1. cÚrta
mercury: 1. airgead beo, mearcair
metre: 1. méadar
metropolis: 1. cathair
Mexico: 1. Meicsiceo
microbe: 1. bitheog, miocrób
microphone: 1. micreafón
microscope: 1. micreascóp
mile: 1. míle
milk: 1. bainne
millet: 1. muiléad
millimetre: 1. milliméadar
million: 1. milliún
miserable: 1. dona, olc | 2. brónach
mistaken: 1. cearr, contrÚilte
mole: 1. caochÚn
molecule: 1. móilín
mom: 1. mam, mamaí, mamanna
moment: 1. móimint, nóiméad
mommy: 1. mam, mamaí, mamanna
Monaco: 1. Monacó
Monday: 1. an Luan
money: 1. airgead
Mongolia: 1. An Mhonghóil
monk: 1. manach
monkey: 1. Úpa, moncaí
month: 1. mí
moon: 1. gealach
moose: 1. eilc, fia mór
Morocco: 1. Maracó
Moscow: 1. Moscó
mother: 1. mÚthair
mountain: 1. sliabh
mountain lion: 1. púma
mouse: 1. luch
mouth: 1. béal, cab | 2. béal, cab | 3. béal, cab
Mozambique: 1. Mósaimbíc
music: 1. ceol, oirfide
mutton: 1. caoireoil
name: 1. ainm
narrative: 1. scéal
narrow: 1. caol
nasty: 1. dona, olc
near: 1. i n-aice
nearby: 1. i n-aice
nearly: 1. beagnach, nach mór
near to: 1. i n-aice
neighbour: 1. comharsa
neon: 1. neon
Nepal: 1. NeipeÚl
nephew: 1. nia, mac dearthair, mac deirféar
Neptune: 1. Neiptiún
nest: 1. nead
net: 1. líon
network: 1. líon
new: 1. nua, úr
New Amsterdam: 1. Nua-Eabhrac
Newfoundland: 1. Talamh an Éisc
New York: 1. Nua-Eabhrac
New York City: 1. Nua-Eabhrac
New Zealand: 1. An Nua-Shéalainn
next to: 1. i n-aice
Nicaragua: 1. Nicearagua
nice: 1. leas, maith, maitheas, tairbhe
nickel: 1. nicil
Niger: 1. An Nígir
Nigeria: 1. An Nigéir
night: 1. oíche
Nile: 1. An Níl
nine: 1. naoi
nitrogen: 1. nítrigin
no: 1. ní
noise: 1. gleo
north: 1. tuaisceart
northern: 1. tuaisceartach
Norway: 1. An Iorua
nose: 1. srón
not: 1. ní
note: 1. ticéad
nothing: 1. pioc
noun: 1. ainm, ainmfhocal
nourish: 1. beathaigh, cothaigh
novel: 1. nua, úr | 2. úrsceal
November: 1. mí na Samhna
now: 1. anois
nun: 1. bean rialta
nurse: 1. banaltra
nuts: 1. dÚsachtach
nylon: 1. níolón
oak: 1. dair
oar: 1. rÚmh
oasis: 1. ósais
oath: 1. eascainne, mionn
oats: 1. coirce
oboe: 1. óbó
ocean: 1. aigéan, bóchna, farraige mhór
o’clock: 1. uair
October: 1. Deireadh Fómhair
of: 1. de
oil: 1. ola
okay: 1. leas, maith, maitheas, tairbhe | 2. go maith
omnibus: 1. bus
on: 1. i | 2. ar
once more: 1. arís, athuair, fós
one: 1. duine éigin | 2. aon
onerous: 1. trom
one thousand: 1. míle
on the other side of: 1. thar
on top: 1. lastuas
opera: 1. ceoldrÚma
opinion: 1. tuairim
opposed to: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan
opposite: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan
optimist: 1. soirbhíoch
or: 1. nó
Oslo: 1. Osló
other: 1. eile
other than: 1. ach
out of: 1. as
over: 1. lastuas
overcoat: 1. casóg | 2. cóta mór
overhead: 1. lastuas
oxygen: 1. ocsaigin
Pacific: 1. Aigéan Ciúin
Pacific Ocean: 1. Aigéan Ciúin
pail: 1. buicéad
pain: 1. pian
Pakistan: 1. An PhacastÚin
Palestine: 1. An Phalaistín
pants: 1. bríste, treabhsar, truís
paper: 1. pÚipéar
Paraguay: 1. Paragua
pardon: 1. logh, maith
Paris: 1. PÚras
parish: 1. paróiste
pastor: 1. sagart
pate: 1. ceann
paw: 1. cos
pawn: 1. saighdiúir
peat: 1. móin
penny: 1. pingin
per: 1. i
perform: 1. lÚithrigh, nocht, taibhsigh, taispeÚin | 2. déanamh, déantús
peril: 1. baol, dainséar, contúirt, gÚbh, guais
permission: 1. cead
Persia: 1. An IarÚin
person: 1. duine
Peru: 1. Peiriú
petrol: 1. beinsín
Philippine Islands: 1. Na hOileÚin Fhilipíneacha
Philippines: 1. Na hOileÚin Fhilipíneacha
phosphorus: 1. fosfar
physician: 1. dochtúir
pig: 1. muc
pine: 1. giúis
pine-tree: 1. giúis
place: 1. Úit | 2. Úit
place of worship: 1. eaglais, séipéal, teach pobail
plane: 1. eitleÚn
platinum: 1. platanam
plug in: 1. ceangail, cónaisc
Pluto: 1. Plútón
plutonium: 1. plútóiniam
poem: 1. dÚn, duan, laoi
Poland: 1. An Pholainn
poor: 1. dona, olc
pope: 1. pÚpa
pork: 1. muiceoil
port: 1. caladh, calafort, cuan, port
Portuguese: 1. Portaingéilis
Portuguese language: 1. Portaingéilis
potassium: 1. potaisiam
potato: 1. prÚta
pound: 1. punt
Prague: 1. PrÚg
prejudice: 1. claontacht, réamhchlaonadh
prepare: 1. cóirigh, déan réidh, gléas, ullmhaigh
pretty: 1. deas
price: 1. praghas
pricey: 1. daor
priest: 1. sagart | 2. sagart
probably: 1. is dócha
profound: 1. doimhin
property: 1. feirm
psalm: 1. salm
pseudonym: 1. ainm cleite
psychiatrist: 1. síciatraí
psychiatry: 1. síciatracht
psychologist: 1. síceolaí
psychology: 1. aigneolaíocht, síceolaíocht
puma: 1. púma
purchase: 1. ceannaigh | 2. ceannaigh | 3. ceannaigh | 4. ceannaigh
purchaser: 1. ceannaí
pure: 1. glan
pyjamas: 1. pitseÚmaí
pyramid: 1. pirimid
Quaker: 1. ball de Chumann na gCarad, Caecar
queen: 1. banríon
question: 1. ceist
quick: 1. tapaidh
quicksilver: 1. airgead beo, mearcair
quite: 1. ana-
rabbi: 1. raibí
rabbit: 1. coinín
rabies: 1. confadh
raccoon: 1. racún
race: 1. cine
racoon: 1. racún
radar: 1. radar
radiator: 1. radaitheoir
radio: 1. raidió
radish: 1. raidis
radium: 1. raidiam
radius: 1. cnÚmh radúil
rain: 1. bÚisteach
rainbow: 1. bogha bÚistí, tuar ceatha
ranch: 1. feirm
rapid: 1. tapaidh
raspberry: 1. sú craobh
rat: 1. francach, luch mhor
rather: 1. beagÚn
ready: 1. ullamh
reality: 1. fírinne
receive: 1. faomh, glac
recent: 1. úr
red: 1. dearg | 2. dearg
rent: 1. cíos
rent money: 1. cíos
reply: 1. freagair | 2. freagra
request: 1. achainigh, impigh
residence: 1. cónaí
respond: 1. freagair
revolver: 1. gunnÚn
Rhine: 1. Réin
rhino: 1. srónbheannach
rhinoceros: 1. srónbheannach
rich: 1. saibhir
rifle: 1. gunna
ripe: 1. aibidh
river: 1. abhainn, sruth
road: 1. bóthar
robber: 1. robÚlaí
robe: 1. gúna
robot: 1. robat
rock: 1. carracÚn, carraig, creig
rocket: 1. roicéad
roe: 1. eochraí, pis
roller: 1. sorcóir
Roman: 1. RómhÚnach | 2. RómhÚnach
Romania: 1. An RómÚin | 2. An RómÚin
Rome: 1. An Róimh
root: 1. préamh
rope: 1. téad
route: 1. bóthar
Russia: 1. An Rúis
Russian: 1. Rúisis
Russian language: 1. Rúisis
sack: 1. bolg, mÚla
sad: 1. brónach
saddle: 1. diallait
sagacious: 1. ciallmhar
sage: 1. ciallmhar
sail: 1. seol
sailor: 1. loingseoir, mairnéalach, maraí
salmon: 1. bradÚn
Sardinia: 1. An tSairdín
Saturday: 1. an Satharn
Saudi Arabia: 1. An Araib ShÚdach
Scandinavia: 1. Críoch Lochlann
school: 1. scoil
Scotland: 1. Albain
sea: 1. farraige
sea-dog: 1. rón
seal: 1. rón
seed: 1. síol
seldom: 1. go hannamh
sensation: 1. ceint
September: 1. MeÚn Fhómhair
serpent: 1. nathair
seven: 1. seacht
shame: 1. nÚire
sharp: 1. géar | 2. géar
she: 1. sé
sheep: 1. caora
shilling: 1. scilling
shoe: 1. bróg
shop: 1. siopa
shortness of breath: 1. múchadh, plúchadh
Siberia: 1. An tSibéir
Sicily: 1. An tSicil
sick: 1. breoite
side: 1. taobh
silver: 1. airgead
since: 1. de
Singapore: 1. Singeapór
sister: 1. deirfiúr
sit: 1. suigh
six: 1. sé
sixteen: 1. sé déag
sixty: 1. seasca
skin: 1. craiceann, cneas, leathar, seithe
sky: 1. aer, neamh, spéir
slave: 1. daor, sclÚbhaí, trÚill
slay: 1. maraigh
sleep: 1. codlach, suan
slow: 1. mall
slug: 1. drúchtín, seilide
small: 1. beag, beagÚn
smith: 1. gabha
smoke: 1. deatach
smuggle: 1. smuigleÚil
smuggler: 1. smuigléir
snail: 1. seilide
snake: 1. nathair
snow: 1. sneachta
snowflake: 1. bratóg shneachta, calóg shneachta, lubhóg shneachta
soap: 1. gallúnach
soccer: 1. sacar
socialism: 1. sóisialachas
socialist: 1. sóisialaí
sociology: 1. socheolaíocht
sock: 1. stoca gearr
sodium: 1. sóidiam
sofa: 1. tolg
Sofia: 1. Sóifia | 2. Sóifia
soft: 1. milis
soiled: 1. salach
soldier: 1. saighdiúir
some: 1. beagÚn | 2. duine éigin
somebody: 1. duine éigin
somehow: 1. ar chaoi éigin, ar chuma éigin, ar dhoigh éigin
someone: 1. duine éigin
some one: 1. duine éigin
somewhat: 1. beagÚn
son: 1. mac
song: 1. amhrÚn
sort: 1. saghas
sour: 1. aigéadach, searbh
South Africa: 1. An Afraic Theas
sow: 1. crÚin
Spain: 1. An SpÚinn
Spanish: 1. SpÚinnis
Spanish language: 1. SpÚinnis
sparrow: 1. gealbhan
speedy: 1. tapaidh
spiderweb: 1. damhÚin alla, líon, téad
spot: 1. Úit
spring: 1. Earrach
springtime: 1. Earrach
squirrel: 1. iora
staircase: 1. staighre
stairs: 1. staighre
star: 1. réalta
start: 1. tionscain, tosaigh | 2. tionscain, tosaigh
station: 1. stÚisiún
Stockholm: 1. Stócólm
stone: 1. cloch
stool: 1. stól
store: 1. siopa
storm: 1. stoirm
story: 1. scéal
straight: 1. díreach
stranger: 1. stróinséir
street: 1. srÚid
string: 1. téad
strong: 1. lÚidir
substantive: 1. ainm, ainmfhocal
suck: 1. diúl, , súigh, súraic, tarraing
Sudan: 1. An tSúdÚin
sufficient: 1. leor
sugar: 1. siúcra
sulphur: 1. ruibh, sulfar
sultan: 1. sabhdÚn
summer: 1. Samhradh
sun: 1. grian
Sunday: 1. an Domhnach
superstition: 1. piseog
swan: 1. eala
Sweden: 1. An tSualainn
Swedish: 1. Sualainnis
Swedish language: 1. Sualainnis
sweet: 1. milis
swift: 1. tapaidh
swine: 1. muc
Switzerland: 1. An Eilbhéis
Syria: 1. An tSiria
table: 1. bord
take: 1. faomh, glac
take in: 1. faomh, glac
take over: 1. ceannaigh
tale: 1. scéal
tall: 1. ard
Tanzania: 1. An TansÚin
tart: 1. aigéadach, searbh
Tasmania: 1. An TasmÚin
taste: 1. blas, tÚstÚil
teacher: 1. múinteoir
ten: 1. deich
tender: 1. milis
test: 1. iarracht, iarraidh, ionsaí
that: 1. go, gur | 2. cé a, cé acu
the: 1. an, na
the day after tomorrow: 1. amanathar
The Hague: 1. An HÚig
the Netherlands: 1. An Ísiltír
they: 1. siad | 2. siad
thirst: 1. tart
though: 1. bíodh go, bíodh is go, cé go
thousand: 1. míle
three: 1. trí
through: 1. ullamh | 2. thar, trasna
thumb: 1. ordóg
Thursday: 1. an Déardaoin
Tibet: 1. An Tibéid
ticket: 1. ticéad
timber: 1. adhmad
time: 1. uair | 2. am
tin: 1. stÚn
tired: 1. tuirseach
to: 1. chun, do, go
toad: 1. buaf
tobacco: 1. tobac
today: 1. inniu
toe: 1. ladhar, méar coise
together: 1. i dteannta a chéile, i gceann a chéile, in éineacht, le chéile
tomorrow: 1. amÚireach
tongue: 1. teanga | 2. teanga
too: 1. fosta, freisin, leis
tooth: 1. fiacail
tortoise: 1. turtar
to some extent: 1. beagÚn
toward: 1. chun, do, go
towards: 1. chun, do, go
town: 1. baile mór
train: 1. traein | 2. traein
tree: 1. crann
triangle: 1. triantÚn
triangular: 1. triantÚnach
tribunal: 1. binse breithimh
trigonometry: 1. triantÚnacht
trilogy: 1. triológ
Trinity: 1. Tríonóid
trip: 1. aistear farraige
triumph: 1. buaigh | 2. bua, caithréim
trombone: 1. trombón
tropical: 1. teochreasach, trópaiceach
trousers: 1. bríste, treabhsar, truís
trout: 1. breac
trumpet: 1. stoc, troimpéad, trumpa
truth: 1. fírinne | 2. fírinne
tuberculosis: 1. eitinn
Tuesday: 1. an MhÚirt
tulip: 1. tiúilip
tummy: 1. bolg, tarr
tumor: 1. meall, siad
tumour: 1. meall, siad
Tunisia: 1. An Túinéis
tunnel: 1. tollÚn
turkey: 1. turcaí
two: 1. dÚ
Uganda: 1. Uganda
uncle: 1. uncail
unclean: 1. salach
under: 1. faoi, faoi bhun, taobh thíos de
underneath: 1. laistíos, thíos | 2. faoi, faoi bhun, taobh thíos de | 3. laistíos, thíos
United States of America: 1. StÚit Aontaithe MheiriceÚ
upon: 1. faoi, i gcoinne, in aghaidh, in éadan | 2. ar
upstairs: 1. lastuas
uranium: 1. úrÚiniam
Uruguay: 1. Uragua
USA: 1. StÚit Aontaithe MheiriceÚ
valuable: 1. daor
Vatican City: 1. Cathair na BhatacÚine
Venezuela: 1. Bheiniséala
very: 1. ana-
very much: 1. ana-
Vienna: 1. Bhín
Vietnam: 1. Bhítneam
village: 1. baile beag, grÚig, srÚidbhaile
void: 1. folamh
Volt: 1. bholta
vowel: 1. guta
voyage: 1. aistear farraige
wait: 1. fair, fan le
wait for: 1. fair, fan le
wake: 1. dúisigh, múscail | 2. dúisigh, múscail
wake up: 1. dúisigh, múscail | 2. dúisigh, múscail
Wales: 1. An Bhreatain Bheag
wall: 1. falla
walnut: 1. gallchnó
waltz: 1. bhÚlsa
war: 1. cogadh
warm: 1. te
Warsaw: 1. BhÚrsÚ
washing-bear: 1. racún
wasp: 1. foiche
watch: 1. uaireadóir lÚimhe | 2. clog
water: 1. uisce
waterfall: 1. eas | 2. eas
watt: 1. bhata
wax: 1. céir
way: 1. bóthar
wealthy: 1. saibhir
wear: 1. iompair
weather: 1. aimsir
Wednesday: 1. an Chéadaoin
week: 1. seachtain
well: 1. go maith
well-off: 1. saibhir
Welsh: 1. Breatnais
Welsh language: 1. Breatnais
wench: 1. cailín
west: 1. iarthar
wet: 1. fliuch
what for: 1. cad chuige, cad ina thaobh, cén fÚth
wheeziness: 1. múchadh, plúchadh
wheezy: 1. gearranÚlach, múchtach
when: 1. cathain, nuair | 2. cathain, nuair | 3. cathain, nuair | 4. cathain, nuair
where: 1. cÚ, cÚ hÚit, cén Úit | 2. cÚ, cÚ hÚit, cén Úit
whereas: 1. ar feadh
which: 1. cé a, cé acu | 2. cé a, cé acu
while: 1. ar feadh | 2. am
whilst: 1. ar feadh
whiskey: 1. fuisce, uisce beatha
whisky: 1. fuisce, uisce beatha
white: 1. bÚn, fionn, geal | 2. bÚn, fionn, geal
who: 1. cé a, cé acu
whore: 1. fraochÚn
why: 1. cad chuige, cad ina thaobh, cén fÚth | 2. cad chuige, cad ina thaobh, cén fÚth
widow: 1. baintreach
wife: 1. bean
wind: 1. gaoth
window: 1. fuinneag
wine: 1. fíon
wireless: 1. raidió
wise: 1. ciallmhar
within: 1. i
without: 1. gan
wolf: 1. faolchu, mac tíre
woman: 1. bean
wood: 1. adhmad
woods: 1. coill, foraois
word: 1. focal
world: 1. domhan
worship: 1. adhair
wrench: 1. eochair
wrist-watch: 1. uaireadóir lÚimhe
writer: 1. údar
wrong: 1. cearr, contrÚilte
xylophone: 1. csileafón
yacht: 1. luamh
yard: 1. slat | 2. slat
year: 1. bliain
yellow: 1. buí
Yemen: 1. Éimin
yesterday: 1. inné
yet: 1. cheana
yew-tree: 1. iúr
yoghourt: 1. iógart
yoghurt: 1. iógart
York: 1. Eabhrac
young: 1. óg
youngster: 1. ógÚnach, ógfhear
young woman: 1. ógbhean
youth: 1. ógÚnach, ógfhear
Zaïre: 1. An tSÚír
Zambia: 1. An tSaimbia
zebra: 1. séabra
zenith: 1. buaic
Zimbabwe: 1. An tSiombÚib
zinc: 1. sinc
zodiac: 1. stoidiaca
zone: 1. crios
zoo: 1. sú
zoology: 1. míoleolaíocht, só-eolaíocht

 

Irish to English translations

bhÚlsa: 1. waltz
bhata: 1. watt
bheith ann: 1. exist
bholta: 1. Volt
cheana: 1. already, by now, yet
cheithre: 1. four
choíche: 1. always, ever
chun: 1. at, to, toward, towards
thíos: 1. below, downstairs, underneath | 2. below, underneath
thar: 1. through | 2. across, beyond, on the other side of
thiar: 1. behind
Éimin: 1. Yemen
Éire: 1. Ireland
@rÚnas: 1. Uranus
ÚthÚn: 1. anus, arse
Úthas: 1. gladness, joy
Úilleacht: 1. beauty
Úit: 1. place | 2. location, place, spot
Úlainn: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
Úpa: 1. ape, monkey
Úrthach: 1. boat
Úra: 1. kidney
éadrom: 1. light
éan: 1. bird
íseal: 1. low
óbó: 1. oboe
ógbhean: 1. young woman
ógfhear: 1. youngster, youth
ógÚnach: 1. youngster, youth
óg: 1. young
ólta: 1. drunk, intoxicated
ór: 1. gold
ósais: 1. oasis
óstlann: 1. hotel
údar: 1. author, writer
úll: 1. apple
úrÚiniam: 1. uranium
úr: 1. fresh, recent | 2. new, novel
úrsceal: 1. novel
: 1. suck
Aigéan Alantach: 1. Atlantic, Atlantic Ocean
Aigéan Ciúin: 1. Pacific, Pacific Ocean
Aindéis: 1. Andes
Aipiníní: 1. Apennines
AlbÚinis: 1. Albanian, Albanian language
Albain: 1. Scotland
Alpa: 1. Alps
Amasóin: 1. Amazon
Amsterdam: 1. Amsterdam
An Áise: 1. Asia
An Éigipt: 1. Egypt
An Íoslainn: 1. Iceland
An Ísiltír: 1. Holland, the Netherlands
An Aetóip: 1. Abyssinia, Ethiopia
An AfganastÚin: 1. Afghanistan
An Afraic: 1. Africa
An Afraic Theas: 1. South Africa
An Aithin: 1. Athens
An Ailgéir: 1. Algeria
An Airgintín: 1. Argentina
An AlbÚin: 1. Albania
An Araib ShÚdach: 1. Saudi Arabia
An AstrÚil: 1. Australia
An Danmhairg: 1. Denmark
An Eilbhéis: 1. Switzerland
An HÚig: 1. The Hague
An IarÚic: 1. Iraq
An IarÚin: 1. Iran, Persia
An India: 1. India
An Indinéis: 1. Indonesia
An IodÚil: 1. Italy
An IordÚin: 1. Jordan
An Iorua: 1. Norway
An Libia: 1. Libya
An Nígir: 1. Niger
An Níl: 1. Nile
An Nigéir: 1. Nigeria
An Nua-Shéalainn: 1. New Zealand
An Ollainn: 1. Holland
An Ostair: 1. Austria
An Róimh: 1. Rome
An RómÚin: 1. Romania | 2. Romania
An Rúis: 1. Russia
An SpÚinn: 1. Spain
An Túinéis: 1. Tunisia
An TansÚin: 1. Tanzania
An TasmÚin: 1. Tasmania
An Tibéid: 1. Tibet
An Tuirc: 1. Turkey
An UngÚir: 1. Hungary
An tSÚír: 1. Zaïre
An tSín: 1. China
An tSúdÚin: 1. Sudan
An tSaimbia: 1. Zambia
An tSairdín: 1. Sardinia
An tSeapÚin: 1. Japan
An tSibéir: 1. Siberia
An tSicil: 1. Sicily
An tSile: 1. Chile
An tSiombÚib: 1. Zimbabwe
An tSiria: 1. Syria
An tSualainn: 1. Sweden
An Bhanglaidéis: 1. Bangladesh
An Bheithil: 1. Bethlehem
An Bheilg: 1. Belgium
An BhiosÚint: 1. Byzantium
An Bhrasaíl: 1. Brazil
An Bhreatain: 1. Britain, Great Britain
An Bhreatain Bheag: 1. Wales
An Bhreatain Mhór: 1. Britain, Great Britain
An BhriotÚin: 1. Bretagne, Brittany
An Bhruiséil: 1. Brussels
An BhulgÚir: 1. Bulgaria
An Chéinia: 1. Kenya
An Chóiré: 1. Korea
An Chipir: 1. Cyprus
An Chorsaic: 1. Corsica
An Chréit: 1. Crete
An Fhionlainn: 1. Finland
An Fhrainc: 1. France
An GhearmÚin: 1. Germany
An Ghréig: 1. Greece
An Ghraonlainn: 1. Greenland | 2. Greenland
An Mhonghóil: 1. Mongolia
An PhacastÚin: 1. Pakistan
An Phalaistín: 1. Palestine
An Pholainn: 1. Poland
Béal Feirste: 1. Belfast
Béarla: 1. English, English language
Bíobla: 1. Bible
Búcairist: 1. Bucharest
Búdaipeist: 1. Budapest
Baile Átha Cliath: 1. Dublin
BalcÚin: 1. Balkans
Bascais: 1. Basque, Basque language
Beirlín: 1. Berlin
Breatnais: 1. Welsh, Welsh language
Briostó: 1. Bristol
Burma: 1. Burma
CÚisc: 1. Easter
Cósta Ríce: 1. Costa Rica
Cúba: 1. Cuba
Cathair na BhatacÚine: 1. Vatican City
Caecar: 1. Quaker
Caireo: 1. Cairo
Calcúta: 1. Calcutta
Camarún: 1. Cameroon
Ceanada: 1. Canada
Ceilteach: 1. Celtic | 2. Celt
Ciarraí: 1. Kerry
Cill Dara: 1. Kildare
Corcaigh: 1. Cork
Críoch Lochlann: 1. Scandinavia
Críost: 1. Christ
CuÚit: 1. Kuwait
Dún Éideann: 1. Edinburgh
Danmhairgis: 1. Danish, Danish language
Deireadh Fómhair: 1. October
Dia: 1. God
Doire: 1. Derry, Londonderry
Eabhrac: 1. York
Eabhrais: 1. Hebrew, Hebrew language
Eacuadór: 1. Ecuador
EanÚir: 1. January
Earrach: 1. spring, springtime
Fómhar: 1. autumn
Feabhra: 1. February
Fraincis: 1. French, French language
GÚna: 1. Ghana
Gaeilge: 1. Gaelic, Gaelic language
GearmÚinis: 1. German, German language
GearmÚnach: 1. German
Glaschú: 1. Glasgow
Guatemala: 1. Guatemala
Heilsincí: 1. Helsinki
Iúil: 1. July
IamÚice: 1. Jamaica
Iarúsailéim: 1. Jerusalem
IodÚilis: 1. Italian, Italian language
Iosrael: 1. Israel | 2. Israel
Iostanbúl: 1. Istanbul
Laidin: 1. Latin
Learpholl: 1. Liverpool
Liospóin: 1. Lisbon
Londain: 1. London
Luimneach: 1. Limerick
MÚlta: 1. Malta
Mósaimbíc: 1. Mozambique
Madagascar: 1. Madagascar
Maidrid: 1. Madrid
Manchain: 1. Manchester
Maracó: 1. Morocco
MeÚn Fhómhair: 1. September
Meicsiceo: 1. Mexico
Monacó: 1. Monaco
Na hOileÚin Fhilipíneacha: 1. Philippine Islands, Philippines
NeipeÚl: 1. Nepal
Nicearagua: 1. Nicaragua
Nua-Eabhrac: 1. New Amsterdam, New York, New York City
Ollainnis: 1. Dutch, Dutch language
Osló: 1. Oslo
PÚras: 1. Paris
Paragua: 1. Paraguay
Peiriú: 1. Peru
Plútón: 1. Pluto
Portaingéilis: 1. Portuguese, Portuguese language
PrÚg: 1. Prague
Réin: 1. Rhine
RómhÚnach: 1. Roman | 2. Roman
Rúisis: 1. Russian, Russian language
Sínis: 1. Chinese, Chinese language
Sóifia: 1. Sofia
Samhradh: 1. summer
Sasana: 1. England | 2. England
SeapÚinis: 1. Japanese, Japanese language
Singeapór: 1. Singapore
SpÚinnis: 1. Spanish, Spanish language
StÚit Aontaithe MheiriceÚ: 1. United States of America, USA
Stócólm: 1. Stockholm
Sualainnis: 1. Swedish, Swedish language
Talamh an Éisc: 1. Newfoundland
Tríonóid: 1. Trinity
Uganda: 1. Uganda
Uragua: 1. Uruguay
abhainn: 1. river
ach: 1. apart from, but, except, other than | 2. but
achainigh: 1. ask, ask for, beg, bid, request
adhair: 1. adore, worship
adhmad: 1. timber, wood
adhmait: 1. magnet
aghaidh: 1. face
amhrÚn: 1. song
amhras: 1. doubt
athair críonna: 1. grandfather
athair mór: 1. grandfather
athartha: 1. fatherland
athraigh: 1. alter, change | 2. change, turn
athuair: 1. afresh, again, once more
ab: 1. abbot
acadúil: 1. academic
acadamh: 1. academy
acra: 1. acre
adamh: 1. atom
ae: 1. liver
aerÚid: 1. climate
aerÚrthach: 1. aircraft
aer: 1. air | 2. heaven, sky
aerfort: 1. airport
agus: 1. and
aibítir: 1. alphabet
aibidh: 1. mature, ripe
aidiúnach: 1. adjutant, aide-de-camp
aigéad: 1. acid
aigéadach: 1. acetous, acid, sour, tart
aigéan: 1. ocean
aigneolaíocht: 1. psychology
ailgéabar: 1. algebra
ailibí: 1. alibi
ailigéadar: 1. alligator
aimiréal: 1. admiral
aimpéar: 1. ampère
aimsir: 1. weather
ainmhí: 1. animal
aindiachaí: 1. atheist
aingeal: 1. angel
ainmfhocal: 1. noun, substantive
ainm: 1. appellation, name | 2. noun, substantive
ainm cleite: 1. pseudonym
aintín: 1. aunt
airde: 1. height
airgead: 1. silver | 2. money
airgead beo: 1. mercury, quicksilver
aistear farraige: 1. journey, trip, voyage
aisteoir: 1. actor
alÚram: 1. alarm
aló: 1. aloe
alúmanam: 1. aluminium, aluminum
albatras: 1. albatross
alcól: 1. alcohol
altóir: 1. altar
amÚireach: 1. tomorrow
am: 1. time, while
amanathar: 1. the day after tomorrow
ambasadóir: 1. ambassador
an: 1. the
an Aoine: 1. Friday
an Déardaoin: 1. Thursday
an Domhnach: 1. Sunday
an Gabhar: 1. Capricorn
an Luan: 1. Monday
an MÚrta: 1. March
an Meitheamh: 1. June
an Satharn: 1. Saturday
an tAibreÚn: 1. April
an Bhealtaine: 1. May
an Chéadaoin: 1. Wednesday
an MhÚirt: 1. Tuesday
ana-: 1. quite, very, very much
anas: 1. anus, arse
ancaire: 1. anchor
anois: 1. at present, now
aois: 1. age
aon: 1. one
aon déag: 1. eleven
arÚn: 1. bread, loaf
arís: 1. afresh, again, once more
ar: 1. on, upon
ar chaoi éigin: 1. anyway, somehow
ar chuma éigin: 1. anyway, somehow
ar dhoigh éigin: 1. anyway, somehow
ar fad: 1. always, ever
ar feadh: 1. for, during, whereas, while, whilst
ar fud: 1. among, between
ar gcúl: 1. backward, backwards
araid: 1. box, chest
ard: 1. high, lofty, tall
ardeaglais: 1. cathedral
arm: 1. army
as: 1. from, out of
asal: 1. ass, donkey
asfalt: 1. asphalt
bÚd: 1. boat
bÚicéir: 1. baker
bÚisteach: 1. rain
bÚs: 1. death
bébhar: 1. beaver
béal: 1. lip
béar: 1. bear
béile: 1. meal
bíodh go: 1. though, although
bíodh is go: 1. though, although
bíosún: 1. bison, buffalo
bóchna: 1. ocean
bóthar: 1. road, route, way
bó: 1. cow
búistéir: 1. butcher
babaí: 1. baby
bagÚiste: 1. baggage, luggage
bagún: 1. bacon
bailé: 1. ballet
baile beag: 1. village
baile mór: 1. city, town
bainne: 1. milk
baintreach: 1. widow
ball de Chumann na gCarad: 1. Quaker
bambú: 1. bamboo
ban-ab: 1. abbess
ban-aisteoir: 1. actress
banaltra: 1. nurse
banana: 1. banana
banc: 1. bank
banlaoch: 1. heroine
banríon: 1. queen
baol: 1. danger, peril
bascaed: 1. basket
beach: 1. bee
beathaigh: 1. feed, nourish
beagÚn: 1. a little, rather, some, somewhat, to some extent | 2. diminutive, little, small
beag: 1. diminutive, little, small
beagnach: 1. almost, nearly
bean: 1. wife | 2. woman
bean rialta: 1. nun
beannacht: 1. adieu, farewell, bye, goodbye
beithíoch: 1. animal
beith: 1. birch
beilt: 1. belt, girdle
beinsín: 1. gasolene, gasoline, petrol
beir: 1. bring, fetch
beo: 1. alive
beoir: 1. ale, beer
bitheog: 1. germ, microbe
bia: 1. food
binn: 1. corner
binse: 1. bench
binse breithimh: 1. tribunal
blÚth: 1. bloom, flower
blas: 1. taste
bliain: 1. year
bogha bÚistí: 1. rainbow
bolg: 1. abdomen, belly, tummy
bord: 1. table
bosca: 1. box
bréag: 1. lie
bríce: 1. brick
bríste: 1. pants, trousers
bróg: 1. shoe
brónach: 1. dismal, gaunt, miserable, sad
bradÚn: 1. salmon
brainse: 1. bough, branch
bratóg shneachta: 1. snowflake
brat urlÚir: 1. carpet
breÚthacht: 1. beauty
breac: 1. trout
breith: 1. birth
breoite: 1. ill, sick
broc: 1. badger
bruas: 1. lip
bruithneach: 1. hot
buí: 1. yellow
buíon: 1. class
buachaill: 1. boy, lad, laddie
bua: 1. triumph
buaf: 1. toad
buaigh: 1. triumph
buaic: 1. zenith
buama: 1. bomb
buicéad: 1. bucket, pail
buidéal: 1. bottle
buirgléir: 1. burglar
bus: 1. bus, autobus, omnibus
cÚis: 1. cheese
cÚrta: 1. card, map, menu
cé go: 1. though, although
cé leis?: 1. whose?
céadchosach: 1. centipede
céad: 1. centennial, century
céir: 1. wax
cíos: 1. rent, rent money
císte: 1. cake
cóbalt: 1. cobalt
cócó: 1. cocoa
cócaon: 1. cocaine
cód: 1. code
cófra: 1. box, chest
cóimhiotal: 1. alloy
cóirigh: 1. prepare
cónaí: 1. abode, accommodation, dwelling, residence
cónaisc: 1. connect, connect up, plug in
cónra: 1. coffin
cóta mór: 1. coat, overcoat
cú: 1. dog
cúig: 1. five
cúil: 1. corner
cúinne: 1. angle | 2. corner
cúisigh: 1. accuse
cúl: 1. back
cúnamh: 1. aid, help | 2. aid, help
cúntóir: 1. aid, assistant, helper | 2. aid, assistent, helper
cúram: 1. family
cabhail: 1. body
cathair: 1. city, metropolis
cathaoir: 1. chair
cab: 1. lip
cad ‘na thaobh?: 1. why?
cafarr: 1. helmet
caithréim: 1. triumph
caife: 1. coffee
cailín: 1. girl, lass, wench
cailciam: 1. calcium
caipiteal: 1. capital
caipitlí: 1. capitalist
cairéad: 1. carrot
cairpéad: 1. carpet
caisleÚn: 1. castle
calóg shneachta: 1. snowflake
caladh: 1. harbor, harbour, port
calafort: 1. harbor, harbour, port
canÚil: 1. canal, channel
caochÚn: 1. mole
caoga: 1. fifty
caoireoil: 1. mutton
caol: 1. narrow
caol na coise: 1. ankle
caor: 1. berry
caora: 1. sheep
capall: 1. horse
captaen: 1. captain
cara: 1. friend
carbÚn: 1. carp
carbón: 1. carbon
carbradóir: 1. carburettor
carr: 1. car
carracÚn: 1. rock
carraig: 1. rock
casóg: 1. coat, overcoat
casúr: 1. hammer
cat: 1. cat
ceacht: 1. lesson
cead: 1. permission
ceangail: 1. connect, connect up, plug in
ceannbheart: 1. helmet
ceannaí: 1. buyer, client, purchaser
cearc: 1. chicken, fowl
cearn: 1. angle | 2. corner
cearr: 1. erroneous, mistaken, wrong
ceint: 1. cent | 2. feel, feeling, sensation
ceintiméadar: 1. centimetre
ceist: 1. question
ceol: 1. music
ceoldrÚma: 1. opera
ciallmhar: 1. sagacious, sage, wise
cian: 1. long
ciaróg: 1. beetle | 2. beetle
cileagram: 1. kilo
ciliméadar: 1. kilometre
cill: 1. cemetery, God’s acre, graveyard
cine: 1. breed, race
ciniciúil: 1. cynical
cioclón: 1. cyclone
ciombal: 1. cymbal
ciontaigh: 1. accuse
cior: 1. comb
ciseÚn: 1. basket
ciste: 1. box, chest
cistin: 1. kitchen
clíoma: 1. climate
clóirín: 1. chlorine
clúid: 1. corner
clann: 1. family
claontacht: 1. prejudice
cleasaí: 1. acrobat
cliabh: 1. basket
cliant: 1. client, customer
cloch: 1. stone
cloch shneachta: 1. hail
clog: 1. clock, watch
clog alÚraim: 1. alarm, alarmclock
clogad: 1. helmet
cluas: 1. ear
cluiche: 1. game
cnÚmh: 1. bone
cnÚmh radúil: 1. radius
cnó cócó: 1. coconut
cneas: 1. skin
cnoc: 1. hill
comhairle: 1. advice, counsel
comhairligh: 1. advise, counsel
comharsa: 1. neighbour
comhrÚ: 1. conversation
cothaigh: 1. feed, nourish
cocún: 1. cocoon
codlach: 1. sleep
cogadh: 1. war
coill: 1. forest, woods
coinín: 1. rabbit
coinneac: 1. brandy, cognac
coirce: 1. oats
coirnéal: 1. corner
colainn: 1. body
colgach: 1. angry, cross
comóir: 1. accompany
compordach: 1. comfortable
confadh: 1. rabies
contúirt: 1. danger, peril
contrÚilte: 1. erroneous, mistaken, wrong
copar: 1. copper
corpÚn: 1. body
corp: 1. body
corr éisc: 1. heron
cos: 1. leg | 2. leg, paw
crÚin: 1. sow
cré-umha: 1. bronze
cré: 1. clay
créafóg: 1. clay
cró: 1. blood
cróimiam: 1. chromium
craiceann: 1. skin
crann: 1. tree | 2. mast
crann teile: 1. lime-tree, linden-tree
craobh: 1. bough, branch
creid: 1. account, accredit, believe, deem
creig: 1. rock
crios: 1. zone
crogall: 1. crocodile
crua-ae: 1. liver
csileafón: 1. xylophone
cuach: 1. cuckoo
cuan: 1. harbor, harbour, port
cugróg: 1. cypres
cuiditheoir: 1. aid, assistant, helper | 2. aid, assistent, helper
cuil: 1. fly, housefly
cuileann: 1. holly
cuileog: 1. fly, housefly
cuma: 1. equal, even, level
cuntas: 1. account
cupÚn: 1. cup
curadh: 1. hero
curaí: 1. curry
dÚ: 1. two
dÚn: 1. poem
dÚsachtach: 1. crazy, insane, mad, nuts
déan réidh: 1. prepare
déanamh: 1. achieve, act, do, make, perform
déantús: 1. achieve, act, do, make, perform
díreach: 1. direct, straight
dóighiúil: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
dúisigh: 1. arouse, wake, awaken, wake up | 2. wake, wake up
damhÚin alla: 1. spiderweb
dathúil: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
dath: 1. colour, dye
daidí: 1. dad, daddy
daid: 1. dad, daddy
dainséar: 1. danger, peril
dair: 1. oak
daor: 1. costly, dear, expensive, pricey | 2. slave
deacair: 1. difficult, hard, inconvenient
dearthÚir: 1. brother
dearcÚn: 1. acorn
dearg: 1. red
dearmad: 1. forget
dearmadach: 1. forgetful
deasghnÚth: 1. ceremony
deas: 1. pretty
deatach: 1. smoke
deich: 1. ten
deir: 1. herpes
deireadh: 1. end, ending
deirfiúr: 1. sister
diúl: 1. suck
diallait: 1. saddle
dlí: 1. law
dobhareach: 1. hippo, hippopotamus
dochtúir: 1. doctor, physician
domhan: 1. world
do: 1. at, to, toward, towards
doimhin: 1. deep, profound
dona: 1. bad, miserable, nasty, poor
donn: 1. brown
dordbhdhil: 1. cello
drúchtín: 1. slug
drúthlann: 1. brothel
dreap: 1. climb
droichead: 1. bridge
droim: 1. back
dubh: 1. black
duÚn: 1. kidney
duan: 1. poem
duine: 1. person
duine éigin: 1. a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one
eaglach: 1. afraid
eaglais: 1. church, church-building, house of worship, place of worship
eala: 1. swan
eas: 1. waterfall | 2. waterfall
eascainne: 1. oath
easpag: 1. bishop
eilc: 1. elk, moose
eile: 1. other, another, else
eilifint: 1. elephant
eitinn: 1. tuberculosis
eitleÚn: 1. aeroplane, airplane, plane
eochair: 1. key, wrench
eochraí: 1. roe
fÚibhile: 1. beech
féar: 1. hay
féasóg: 1. beard
féileacÚn: 1. butterfly
fíon: 1. wine
fírinne: 1. truth | 2. reality, truth
fómhar: 1. harvest
fógair: 1. advertise, announce, give notice
fógraíocht: 1. ad, advertisement
fógra: 1. ad, advertisement
fós: 1. afresh, again, once more
fada: 1. long
fail: 1. hiccup
fair: 1. abide, expect, wait, await, wait for
faiteach: 1. afraid
falla: 1. wall
fan le: 1. abide, expect, wait, await, wait for
faomh: 1. accept, receive, take, take in
faoi: 1. across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon | 2. below, beneath, under, underneath
faoi bhun: 1. below, beneath, under, underneath
faolchu: 1. wolf
farraige: 1. sea
farraige mhór: 1. ocean
feÚ: 1. beech
feabhas: 1. goodness
fear: 1. fellow, man
feargach: 1. angry, cross
fearr: 1. better
feidhmeannach: 1. agent
feirm: 1. estate, farm, property, ranch
feoil: 1. meat
fia: 1. deer
fia mór: 1. elk, moose
fiacail: 1. tooth
fiafraigh: 1. ask
fige: 1. fig
fine: 1. family
fionn: 1. blond, fair
flaitheas: 1. kingdom
fliuch: 1. wet
focal: 1. word
foiche: 1. wasp
folamh: 1. empty, void
folracht: 1. blood
foltbhuí: 1. blond, fair
foraois: 1. forest, woods
forc: 1. fork
forma: 1. bench
fosfar: 1. phosphorus
fosta: 1. also, likewise, too
francach: 1. rat
fraochÚn: 1. hooker, whore
freagair: 1. answer, reply, respond
freagra: 1. answer, reply
freisin: 1. also, likewise, too
frog: 1. frog
fuar: 1. bleak, chilly, cold | 2. bleak, chilly, cold
fuil: 1. blood
fuinneag: 1. window
fuinseog: 1. ash
fuisce: 1. whisky, whiskey
gÚbh: 1. danger, peril
gé: 1. goose
gúna: 1. dress, gown, robe
gabha: 1. smith
gabhal: 1. bough, branch
gabhlóg: 1. fork
gadhar: 1. dog
gairdín: 1. garden
gaiscíoch: 1. hero
gallchnó: 1. walnut
gallúnach: 1. soap
gan: 1. without
gaoth: 1. wind
garsún: 1. boy, lad, laddie
gasúr: 1. boy, lad, laddie
gasra: 1. bough, branch
gealbhan: 1. sparrow
geal: 1. bright, clear, light
gealach: 1. moon
gearÚn: 1. accuse
gearranÚlach: 1. asthmatic, wheezy
giúis: 1. pine, pine-tree
gin: 1. birth
gléas: 1. prepare
glac: 1. accept, receive, take, take in
glas: 1. green
gleacaí: 1. acrobat
gleo: 1. ado, din, noise
gloine: 1. glass
gluaisteÚn: 1. car
gníomhaire: 1. agent
gnaíúil: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
gnaoi: 1. beauty
go: 1. at, to, toward, towards | 2. that
go brÚch: 1. always, ever
go buan: 1. always, ever
go hannamh: 1. seldom
go maith: 1. okay, well
go moch: 1. early
gorm: 1. blue
grÚig: 1. village
gram: 1. gram, gramme
gramadach: 1. grammar
grian: 1. sun
guais: 1. danger, peril
gunnÚn: 1. revolver
gunna: 1. gun, rifle
gur: 1. that
guta: 1. vowel
héadónachas: 1. hedonism
hata: 1. hat
hearóin: 1. heroin
heicseagÚn: 1. hexagon
heictiméadar: 1. hectometre
hiéana: 1. hyaena
iógart: 1. yoghourt, yoghurt
iúr: 1. yew-tree
i: 1. a, in, inside, into, on, per, within
i do bheatha: 1. alive
i dtólamh: 1. always, ever
i dteannta a chéile: 1. together
i gcónaí: 1. always, ever
i gceann a chéile: 1. together
i gcoinne: 1. across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon
i measc: 1. among, between
i n-aice: 1. at, beside, by, near, nearby, near to, next to
iaidín: 1. iodine
iarthar: 1. west, West
iarann: 1. iron
iarnóin: 1. afternoon
iarr: 1. ask
iarracht: 1. attempt, test
iarraidh: 1. attempt, test
iasc: 1. fish
iascaire: 1. fisherman
idir: 1. among, between
ifreanda: 1. infernal
ifreann: 1. hell
im: 1. butter
impigh: 1. ask, ask for, beg, bid, request
inchinn: 1. brain
iníon: 1. daughter
in éadan: 1. across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon
in éineacht: 1. together
in aghaidh: 1. across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon
inné: 1. yesterday
inniu: 1. today
iolair: 1. eagle
iomardaigh: 1. accuse
iompair: 1. carry, wear
ionadaí: 1. agent
ionsaí: 1. attempt, test
ionsaigh: 1. assault, attack
iora: 1. squirrel
is: 1. and
is dócha: 1. probably
istóiche: 1. at night, by night, during the night
lÚmh: 1. hand
lÚ: 1. day
lÚ breithe: 1. birthday
lÚithrigh: 1. appear, emerge, perform
lÚidir: 1. strong
lÚn: 1. complete, full
lí: 1. colour, dye
líon: 1. spiderweb | 2. net, network
líon tí: 1. family
lítear: 1. liter, litre
lúthchleasaí: 1. athlete
lúithnire: 1. athlete
lacha: 1. duck
ladhar: 1. toe
laistíos: 1. below, downstairs, underneath | 2. below, underneath
lampa: 1. lamp
laoch: 1. hero
laoi: 1. poem
lastuas: 1. above, over | 2. above, on top, overhead, upstairs
le chéile: 1. together
leabhar: 1. book
leathan: 1. broad
leathar: 1. skin | 2. leather
leaba: 1. bed
leanbaí: 1. baby
leann: 1. ale, beer
leas: 1. good, nice, okay
leis: 1. also, likewise, too
leisce: 1. laziness
leor: 1. enough, sufficient
liopa: 1. lip
litir: 1. letter
loch: 1. lake, loch
logh: 1. forgive, pardon
loingseoir: 1. sailor
lon: 1. blackbird
lon dubh: 1. blackbird
loscann: 1. frog
lubhóg shneachta: 1. snowflake
luch: 1. mouse
luamh: 1. yacht
luaidhe: 1. lead
luaith: 1. ash, cinder
luaithreadÚn: 1. ashtray
luch mhor: 1. rat
mÚthair chríonna: 1. grandmother
mÚthair mhor: 1. grandmother
mÚthairab: 1. abbess
mÚthair: 1. mother
méadar: 1. metre
méarchlÚr: 1. keyboard
méar coise: 1. toe
mí: 1. month
mí na Feabhra: 1. February
mí na Lúnasa: 1. August
mí na Nollag: 1. December
mí na Samhna: 1. November
míle: 1. mile | 2. thousand, one thousand
míol: 1. animal
míoleolaíocht: 1. zoology
móilín: 1. molecule
móimint: 1. instant, moment
móin: 1. peat
mór: 1. big, great, large
múchadh: 1. asthma, shortness of breath, wheeziness
múchtach: 1. asthmatic, wheezy
múinteoir: 1. instructor, teacher
múscail: 1. arouse, wake, awaken, wake up | 2. wake, wake up
mac: 1. son
mac dearthair: 1. nephew
mac deirféar: 1. nephew
mac tíre: 1. wolf
madra rua: 1. fox
maighnéad: 1. magnet
maith: 1. good, nice, okay | 2. forgive, pardon
maitheas: 1. good, nice, okay
maignéisiam: 1. magnesium
mainistir: 1. abbey
maircréal: 1. mackerel
mairnéalach: 1. sailor
mairteoil: 1. beef
maise: 1. beauty
maisiúil: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
mall: 1. slow
mam: 1. mam, mammy, mom, mommy
mamaí: 1. mam, mammy, mom, mommy
mamanna: 1. mam, mammy, mom, mommy
manach: 1. monk
maraí: 1. sailor
maraigh: 1. kill, liquidate, slay
marmalÚid: 1. jam, marmelade
meacan dearg: 1. carrot
meall: 1. tumor, tumour
mearcair: 1. mercury, quicksilver
meigeall: 1. beard
meirleach: 1. bandit
micreafón: 1. microphone
micreascóp: 1. microscope
milis: 1. gentle, soft, sweet, tender
milliún: 1. million
milliméadar: 1. millimetre
miocrób: 1. germ, microbe
mionn: 1. oath
mol: 1. advise, counsel
moladh: 1. advice, counsel
moncaí: 1. ape, monkey
muc: 1. hog, pig, swine
muiceoil: 1. pork
muiléad: 1. millet
muin: 1. back
muintir: 1. family
muirear: 1. family
murnÚn: 1. ankle
nÚire: 1. shame
néal: 1. cloud
níolón: 1. nylon
nítrigin: 1. nitrogen
nó: 1. or
nóiméad: 1. instant, moment
nach mór: 1. almost, nearly
na: 1. the
naoi: 1. nine
nathair: 1. serpent, snake
neamh: 1. heaven, sky
nead: 1. bed | 2. den, nest
neon: 1. neon
nia: 1. nephew
nicil: 1. nickel
nocht: 1. appear, emerge, perform
nua: 1. new, novel
ocht: 1. eight
oíche: 1. night
ocras: 1. hunger
ocsaigin: 1. oxygen
oirfide: 1. music
ola: 1. oil
olc: 1. bad, miserable, nasty, poor
ordóg: 1. thumb
orlach: 1. inch
os comhair: 1. before, in front of
os coinne: 1. before, in front of
ospídéal: 1. hospital
pÚipéar: 1. paper
pÚpa: 1. pope
píce: 1. fork
póg: 1. kiss
púma: 1. cougar, mountain lion, puma
paróiste: 1. parish
pian: 1. ache, pain
pingin: 1. penny
pioc: 1. nothing
pirimid: 1. pyramid
pis: 1. roe
piseog: 1. superstition
pitseÚmaí: 1. pyjamas
plúchadh: 1. asthma, shortness of breath, wheeziness
plúr: 1. flour, meal
plútóiniam: 1. plutonium
plaincéad: 1. blanket
platanam: 1. platinum
pocÚn: 1. he-goat
poll: 1. hole
port: 1. harbor, harbour, port
potaisiam: 1. potassium
prÚta: 1. potato
préamh: 1. root
praghas: 1. price
punt: 1. pound
rÚmh: 1. oar
ré: 1. age
réamhchlaonadh: 1. prejudice
réalta: 1. star
rí: 1. king
ríocht: 1. kingdom
rón: 1. seal, sea-dog
rúitín: 1. ankle
rabhadh: 1. alarm
rachmas: 1. capital
ramhar: 1. fat, grease
racún: 1. raccoon, racoon, washing-bear
raca: 1. comb
rachmasaí: 1. capitalist
radaitheoir: 1. radiator
radar: 1. radar
raibí: 1. rabbi
raidió: 1. radio, wireless
raidiam: 1. radium
raidis: 1. radish
reacht: 1. law
reachtas: 1. administration, management
reilig: 1. cemetery, God’s acre, graveyard
riar: 1. administration, management
riarachÚn: 1. administration, management
ribe: 1. hair
rince: 1. dance
rogha: 1. choice, election
rothar: 1. bike, cycle, bicycle
robÚlaí: 1. robber
robat: 1. robot
roimh: 1. before, in front of
roicéad: 1. rocket
ruibh: 1. brimstone, sulphur
sÚil: 1. heel | 2. heel
sÚr: 1. czar
sé: 1. six | 2. her, she
sé déag: 1. sixteen
séabra: 1. zebra
séipéal: 1. church, church-building, house of worship, place of worship
síceolaí: 1. psychologist
síceolaíocht: 1. psychology
síciatracht: 1. psychiatry
síciatraí: 1. psychiatrist
síol: 1. seed
só-eolaíocht: 1. zoology
sóidiam: 1. sodium
sóisialachas: 1. socialism
sóisialaí: 1. socialist
sú: 1. zoo
sú craobh: 1. raspberry
súigh: 1. suck
súil: 1. eye
súraic: 1. suck
sabhdÚn: 1. sultan
saghas: 1. kind, sort
sacar: 1. football, soccer
sagart: 1. clergyman, pastor, priest | 2. priest
saibhir: 1. affluent, rich, wealthy, well-off
saighdiúir: 1. pawn, soldier
salach: 1. dirty, filthy, nasty, soiled, unclean
salm: 1. psalm
saolú: 1. birth
saor: 1. cheap, inexpensive | 2. cheap, inexpensive
scéal: 1. account, narrative, story, tale
scéimh: 1. beauty
scadÚn: 1. herring
scamall: 1. cloud
scaoll: 1. alarm
sciamhach: 1. beautiful, fine, handsome, lovely
scian: 1. knife
scilling: 1. shilling
sclÚbhaí: 1. slave
scoil: 1. school
scríbhneoir: 1. clerk
seabhac: 1. hawk
seachain: 1. avoid, evade
seacht: 1. seven
seachtain: 1. week
seamlas: 1. butcher’s shop
seanmhÚthair: 1. grandmother
seanathair: 1. grandfather
seangÚn: 1. ant, emmet
searbh: 1. acetous, acid, sour, tart | 2. acid
searmanas: 1. ceremony
seasca: 1. sixty
seithe: 1. skin
seic: 1. check, cheque
seilide: 1. snail | 2. slug
seol: 1. sail
seomra codlata: 1. bedroom
seomra leapa: 1. bedroom
siúcra: 1. sugar
siúnéir: 1. carpenter
siad: 1. tumor, tumour
siar: 1. backward, backwards
silín: 1. cherry
sinc: 1. zinc
sioc: 1. freezing cold, frost
sionnach: 1. fox
siopa: 1. boutique, shop, store
siorÚf: 1. giraffe
slÚn: 1. adieu, farewell, bye, goodbye
sliabh: 1. mountain
smÚl: 1. cloud
sméar: 1. berry
sméar dubh: 1. blackberry
smig: 1. chin
smuigléir: 1. smuggler
smuigleÚil: 1. smuggle
snag: 1. hiccup
sneachta: 1. snow
snua: 1. colour, dye
socheolaíocht: 1. sociology
soirbhíoch: 1. optimist
soir: 1. east, eastward, eastwards
sorcóir: 1. cylinder, roller
spéir: 1. heaven, sky
spíonÚn: 1. gooseberry
srÚidbhaile: 1. village
srÚid: 1. street
srónbheannach: 1. rhino, rhinoceros
srón: 1. nose
sruth: 1. river
stÚisiún: 1. station
stÚn: 1. tin
stól: 1. stool
staighre: 1. staircase, stairs
stoc: 1. trumpet
stoca gearr: 1. sock
stoidiaca: 1. zodiac
stoirm: 1. storm
stróinséir: 1. foreigner, stranger
stroighin: 1. cement
suan: 1. sleep
suigh: 1. sit
suimint: 1. cement
sulfar: 1. brimstone, sulphur
tÚstÚil: 1. taste
téad: 1. spiderweb | 2. cord, rope, string
tóg: 1. climb
tóraí: 1. bandit
tabhair: 1. bring, fetch
taibhsigh: 1. appear, emerge, perform
taidhleoir: 1. diplomat
tairbhe: 1. good, nice, okay
taisme: 1. accident
taispeÚin: 1. appear, emerge, perform
taobh: 1. side
taobh thíos de: 1. below, beneath, under, underneath
tapaidh: 1. fast, quick, rapid, speedy, swift
tarbh: 1. bull
tar: 1. come
tarr: 1. abdomen, belly, tummy
tarraing: 1. suck
tart: 1. thirst
te: 1. warm | 2. hot
teach pobail: 1. church, church-building, house of worship, place of worship
teaghlach: 1. family
teanga: 1. tongue | 2. language, tongue
teith ó: 1. avoid, evade
teochreasach: 1. tropical
tiúilip: 1. tulip
ticéad: 1. bill, ticket, note
timpireacht: 1. anus, arse
timpiste: 1. accident
tionóisc: 1. accident
tionlaic: 1. accompany
tionscain: 1. begin, commence, start | 2. begin, commence, start
tirim: 1. dry
tobac: 1. tobacco
todóg: 1. cigar
toitín: 1. cigarette
tolg: 1. sofa
tollÚn: 1. tunnel
tosaigh: 1. begin, commence, start | 2. begin, commence, start
trÚthnóna: 1. afternoon
trÚ: 1. beach
trÚill: 1. slave
trí: 1. among, between | 2. three
trópaiceach: 1. tropical
traein: 1. train | 2. train
trasna: 1. through
treabhsar: 1. pants, trousers
triantÚn: 1. triangle
triantÚnach: 1. triangular
triantÚnacht: 1. trigonometry
triológ: 1. trilogy
troimpéad: 1. trumpet
trom: 1. burdensome, heavy, onerous
trombón: 1. trombone
trosc: 1. cod, codfish
truís: 1. pants, trousers
trumpa: 1. trumpet
tua: 1. axe
tuairim: 1. opinion
tuaisceart: 1. north, North
tuaisceartach: 1. northern
tuar ceatha: 1. rainbow
tuirseach: 1. tired
turcaí: 1. turkey
turtar: 1. tortoise
ubh: 1. egg
umha: 1. bronze
uair: 1. hour, o’clock, time
uaireadóir lÚimhe: 1. watch, wrist-watch
ualach: 1. burden, charge, load
uillinn: 1. angle
uisce: 1. water
uisce beatha: 1. whisky, whiskey
ulcha: 1. beard
ullmhaigh: 1. prepare
ullamh: 1. finished, ready, through
uncail: 1. uncle
urlÚr: 1. floor
BhÚrsÚ: 1. Warsaw
Bhín: 1. Vienna
Bhítneam: 1. Vietnam
Bheiniséala: 1. Venezuela

Related:

Best new Irish Movies (2016) – Top Netflix & Cinema

Best new Irish tv series (2016) – Netflix & TV