Turkish


English to Turkish


a: 1. bir
abbreviate: 1. ki.saltmak
abdomen: 1. kari.n | 2. kari.n | 3. göbek; kari.n
abide: 1. beklemek
abjure: 1. feshetmek; iptal etmek
able: 1. muktedir
abnormal: 1. anormal
abolish: 1. feshetmek; iptal etmek
abortive: 1. abes | 2. abes
abridge: 1. ki.saltmak
abrogate: 1. feshetmek; iptal etmek
abscess: 1. apse
absence: 1. bulunmayi.s,; yokluk
absent: 1. namevcut | 2. namevcut; yok
absent onself: 1. bi.rakmak
absolute: 1. mutlak; tam | 2. mutlak; tam | 3. mutlak; tam | 4. mutlak; tam
absolutely: 1. mutlaka; tamamen
abstract: 1. nazari; teorik
abstraction: 1. hi.rsi.zli.k
absurd: 1. abes; saçma
Abyssinia: 1. Habes,istan
acacia: 1. akasya
accede: 1. muvafakat etmek
accelerate: 1. hi.zlandi.rmak
accept: 1. kabul etmek
acceptable: 1. kabul edilebilir; münasip
access: 1. hücum; saldi.ri.s,
accident: 1. kaza; olay
acclaim: 1. alki.s,lamak; takdir etmek | 2. alkis,
acclamation: 1. alkis,
accompany: 1. es,lik etmek
accord: 1. izin vermek; müsaade etmek
accordion: 1. akordeon
account: 1. açi.klama | 2. açi.klama | 3. hesap | 4. inanmak
accountant: 1. muhasebeci
account for: 1. açi.klamak | 2. açi.klamak
accredit: 1. inanmak
accrue: 1. yetis,kin
accumulator: 1. akümülatör
accurate: 1. doguru; kat’î; kesin; tam | 2. tam
accusal: 1. suçlama
accusation: 1. suçlama
accuse: 1. itham etmek; suçlamak
acerbic: 1. aci.; keskin; s,iddetli
acerbity: 1. aci.li.k; sertlik | 2. aci.li.k
ache: 1. aci.mak | 2. aci.
achieve: 1. etmek; yapmak
achievement: 1. hareket; is,
acoustics: 1. akustik; ses düzeni
acquire: 1. almak; sati.n almak
acrobat: 1. akrobat; cambaz
across: 1. çaprazvari
across from: 1. aleyhinde; kars,i.
act: 1. hareket; is, | 2. etmek; yapmak
action: 1. hareket; is, | 2. muharebe
act of grace: 1. af
actor: 1. aktör
actress: 1. aktris
ad: 1. ilan; reklam
address: 1. adres
adjective: 1. bilgisinde
admirable: 1. takdire deguer
admiral: 1. amiral
admire: 1. çok beguenmek; hayran olmak
admit: 1. izin vermek; müsaade etmek
ado: 1. gürültü
adore: 1. taparcasi.na sevmek
advance: 1. hi.zlandi.rmak
advantage: 1. avantaj; yarar
advantageous: 1. avantajli.; yararli.
adverb: 1. zarf
advertise: 1. haber vermek; ilan etmek
advertisement: 1. ilan; reklam
advice: 1. nashihat; öguüt
advise: 1. fikir vermek; öguüt vermek
advocate: 1. avukat; savunucul
aerial: 1. anten; havaî
aeroplane: 1. tayyare; uçak
affair: 1. is,; macera; mesele
affecting: 1. aci.kli. | 2. aci.kli.
afford: 1. izin vermek; müsaade etmek
afresh: 1. tekrar; yine | 2. tekrar; yine
Africa: 1. Afrika
African: 1. Afrikali.
after: 1. arkasi.ndan; sonra | 2. arkasi.ndan; sonra
afternoon: 1. öguleden sonra
afterwards: 1. sonra; sonralari.
again: 1. tekrar; yine | 2. tekrar; yine
against: 1. aleyhinde; kars,i.
age: 1. yas,
agenda: 1. gündem
agent: 1. acente
aggression: 1. saldi.ri. | 2. hücum; saldi.ri.s,
aggro: 1. saldi.ri.
agree: 1. muvafakat etmek
agreeable: 1. hos,; uygun
aim: 1. hedef
air: 1. hava
aircraft: 1. uçak; uçaklar
airplane: 1. tayyare; uçak
airport: 1. tayyare mayadani. | 2. havalimani.
alarm: 1. çalar saat
alarmclock: 1. çalar saat
Albania: 1. Arnavutluk
Albanian: 1. Arnavut
album: 1. albüm
alcohol: 1. alkol
ale: 1. bira
algebra: 1. cebir
Algeria: 1. Cezayir
Algerian: 1. Cezayirli
all: 1. bütün
alligator: 1. Amerikan timsahi.
all over again: 1. tekrar; yine
allow: 1. izin vermek; müsaade etmek
alloy: 1. alas,i.m; halita
almanac: 1. almanak; takvim; yi.lli.k
almost: 1. hemen hemen
alms: 1. sadaka
alone: 1. yalni.z
alphabet: 1. alfabe
already: 1. daha s,imdiden; halihazi.rda
also: 1. da; de; dahi; keza
altitude: 1. irtifa
altogether: 1. bütün
aluminium: 1. alüminyum
aluminum: 1. alüminyum
always: 1. daima; her zaman
amateur: 1. amatör
ambassador: 1. büyük elçi
ambition: 1. ihtiras; tutku
ambitious: 1. hi.rsli.; muhteris; tutkulu
ambulance: 1. hasta arabasi.
America: 1. Amerika
American: 1. Amerikali. | 2. amerikali.
American Indian: 1. Ki.zi.lderili
ammonia: 1. amonyak
ammunition: 1. cephane
amnesty: 1. af
among: 1. arasi.nda
ampère: 1. amper
amputate: 1. bir uzvu kesmek
amuse: 1. egulendirmek
amusement: 1. egulence
an: 1. bir
anaemia: 1. anemi; kansi.zli.k
anarchist: 1. anars,ist
anarchy: 1. anars,i
Anatolia: 1. Anadolu
anatomy: 1. anatomi; beden yapi.si.
ancient: 1. antika
and: 1. ve
anecdote: 1. fi.kra; hikâye
anew: 1. tekrar; yine
angel: 1. melek
angle: 1. açi.
Angora: 1. Ankara
angry: 1. ki.zgi.n; öfkeli
animal: 1. hayvan; hayvansal | 2. hayvan; hayvansal
Ankara: 1. Ankara
ankle: 1. ayak bilegui
announce: 1. haber vermek; ilan etmek
annual: 1. yi.lli.k
annul: 1. feshetmek; iptal etmek
anonymous: 1. anonim; isimsiz
another: 1. bas,ka; bir daha; diguer bir
answer: 1. cevap vermek | 2. cevap
ant: 1. kari.nca
antenna: 1. anten; havaî
anthem: 1. ilahi
antique: 1. antika
anvil: 1. örs
ape: 1. maymun
apostrophe: 1. apostrof; virgül
appellation: 1. ad; isim
appetite: 1. arzu; istek; is,tah
applaud: 1. alki.s,lamak; takdir etmek
apple: 1. elma
appointment book: 1. gündem
appreciate: 1. beguenmek
approval: 1. alkis,
approve: 1. beguenmek
apricot: 1. kayi.si.
April: 1. nisan
apron: 1. önlük
aquarium: 1. akvaryum
Arab: 1. Arap
architect: 1. mimar
arena: 1. arena; bogua güres,i alani.
Argentina: 1. Arjantin
arm: 1. kol
armchair: 1. koltuk
army: 1. asker; ordu | 2. asker; ordu
aroma: 1. güzel koku
arrange: 1. düzenlemek; tertip etmek
arrival: 1. vari.s,
arrive: 1. varmak; vasi.l olmak
arrogant: 1. kibirli
arrow: 1. ok
art: 1. güzel sanat
artery: 1. atardamar
artist: 1. ressam; sanatkâr
as: 1. nasi.l | 2. nasi.l | 3. çünkü; yüzünden
ash: 1. kül
ashtray: 1. kül tablasi.
Asia: 1. Asya
Asia Minor: 1. Anadolu
as if: 1. sanki
ask: 1. sormak
asphalt: 1. asfalt
ass: 1. es,ek
assault: 1. saldi.rmak
asthma: 1. asti.m
as though: 1. sanki
astrology: 1. müneccimlik
astronaut: 1. astronot
astronomy: 1. astronomi
atheism: 1. dinsizlik
athlete: 1. atlet; sporcu
Atlantic: 1. Atlas Okyanusu
Atlantic Ocean: 1. Atlas Okyanusu
atlas: 1. atlas
atmosphere: 1. atmosfer; hava
atom: 1. atom
at present: 1. s,imdi
attack: 1. saldi.rmak | 2. hücum; saldi.ri.s,
August: 1. aguustos
aunt: 1. hala; teyze
Australia: 1. Avustralya
Australian: 1. Avustralyali.
Austria: 1. Avusturya
Austrian: 1. Avusturyali.
author: 1. yazar
autobus: 1. otobüs
automatic: 1. otomatik
autonomy: 1. özerklik
autumn: 1. sonbahar
await: 1. beklemek
axe: 1. balta
baby: 1. bebek
bachelor: 1. bekâr
backward: 1. geriye doguru
backwards: 1. geriye doguru
bacon: 1. domuz pastarmasi.
bacterium: 1. bakteriler
bad: 1. fena; kötü
badger: 1. porsuk
bag: 1. çanta; torba | 2. çanta; torba
baggage: 1. bagaj
bairn: 1. çocuk
bake: 1. fi.ri.nda pis,irmek
baker: 1. fi.ri.nci.
balcony: 1. balkon
balloon: 1. balon
bamboo: 1. I.ngiliz kami.s,i.
banana: 1. muz
bandage: 1. sargi.
bandit: 1. es,kiya; haydut
bank: 1. banka
bank-note: 1. kâgui.t para
banner: 1. bayrak
barbarian: 1. barbar
barbaric: 1. barbar; vahs,i
barber: 1. berber
bare: 1. çiplak
barely: 1. ancak; sadece; zar zor
barley: 1. arpa
barometer: 1. barometre
baron: 1. baron
barracks: 1. kis,la
barrel: 1. varil
barricade: 1. barikat
barrier: 1. engel
barrister: 1. avukat; savunucul
barrister-at-law: 1. avukat; savunucul
basket: 1. sepet
bastard: 1. piç
bathroom: 1. banyo; banyo odasi.
battery: 1. akümülatör
battle: 1. muharebe
bayonet: 1. süngü
bazaar: 1. çars,i.
be: 1. olmak
beach: 1. kumsal; plaj
be acquainted with: 1. tani.mak
beak: 1. gaga
be alive: 1. yas,amak
bean: 1. fasulye
beard: 1. sakal
be asleep: 1. uyumak
beast: 1. hayvan; hayvansal
beautiful: 1. güzel
beauty: 1. güzellik
because: 1. çünkü; yüzünden
become: 1. olmak | 2. olmak
bed: 1. yatak
bedroom: 1. yatak odasi.
bee: 1. ari.
beef: 1. si.gi.r eti
beefsteak: 1. biftek
beehive: 1. ari. kovani.
beer: 1. bira
beg: 1. dilenmek
beggar: 1. dilenci
begin: 1. bas,lamak
beginner: 1. acemi
behind: 1. arkasi.ndan; sonra | 2. arkasi.ndan; sonra
be hungry: 1. aci.kmak
Belgian: 1. Belçikali.
Belgium: 1. Belçika
belief: 1. inanç
believe: 1. inanmak
belly: 1. kari.n | 2. göbek; kari.n
belt: 1. kayi.s,; kemer
bench: 1. si.ra; tezgâh
benefit: 1. avantaj; yarar
be painful: 1. aci.mak
be sorry about: 1. aci.kmak
better: 1. daha iyi
between: 1. arasi.nda
beverage: 1. içilen s,ey
beyond: 1. çaprazvari
bicycle: 1. bisiklet | 2. bisiklet
big: 1. büyük
bike: 1. bisiklet | 2. bisiklet
bill: 1. gaga | 2. bilet
billiards: 1. bilardo
bird: 1. kus,
birth: 1. doguum
birthday: 1. doguum günü
bishop: 1. piskopos
bitter: 1. aci.; keskin; s,iddetli
bitterness: 1. aci.li.k; sertlik | 2. aci.li.k
black: 1. kara; siyah
bladder: 1. sidik torbasi.
blank: 1. beyaz
blanket: 1. battaniye
bleak: 1. soguuk
block: 1. abluka etmek
blockade: 1. abluka | 2. abluka etmek
blond: 1. sari.s,i.n
blood: 1. kan
blouse: 1. bulüz
blue: 1. mavi
boar: 1. erkek domuz
boat: 1. gemi; kayi.k; sandal
body: 1. beden; gövde; vücut
bomb: 1. bomba
bone: 1. kemik
book: 1. kitap
bookshop: 1. kitapçi. dükkani.
bookstore: 1. kitapçi. dükkani.
Bosporus: 1. Boguaziçi
boss: 1. patron
bottle: 1. s,is,e
bottom: 1. dip; ki.ç
boutique: 1. dükkân
box: 1. kutu
boxer: 1. boksör
boy: 1. çoçuk; ogulan
bra: 1. sütyen
bracelet: 1. bilezik | 2. bilezik
brain: 1. aki.l; beyin; dimagu
brake: 1. fren
brandy: 1. kanyak
Brazil: 1. Brezilya
Brazilian: 1. Brezilyali.
bread: 1. ekmek
breakfast: 1. sabah kahvalti.si.
breath: 1. nefes; nefes alma
breathe: 1. nefes almak; solumak
brick: 1. tugula
bridge: 1. köprü
brigade: 1. tugay
bright: 1. açi.k
bring: 1. getirmek
Britain: 1. Britanya
British: 1. I.ngiliz
bronze: 1. tunç
broom: 1. süpürge
brothel: 1. genelev
brother: 1. birader; erkek kardes,
brown: 1. kahverengi
bubble: 1. sidik torbasi.
bucket: 1. kova
buffalo: 1. manda
building: 1. bina
Bulgaria: 1. Bulgaristan
bullet: 1. mermi
bus: 1. otobüs
business: 1. is,; macera; mesele
business deal: 1. is,; macera; mesele
but: 1. fakat
butcher: 1. kasap
butter: 1. tereyagui.
butterfly: 1. kelebek
buy: 1. almak; sati.n almak | 2. almak; sati.n almak | 3. almak; sati.n almak | 4. almak; sati.n almak | 5. almak; sati.n almak | 6. almak; sati.n almak
by now: 1. daha s,imdiden; halihazi.rda
cabbage: 1. lahana
cabin: 1. kulübe
cage: 1. kafes
calendar: 1. takvim
calf: 1. dana
calorie: 1. kalori
camel: 1. deve
Canada: 1. Kanada
Canadian: 1. Kanadali.
canal: 1. kanal
canary: 1. kanarya
cancel: 1. feshetmek; iptal etmek
candle: 1. mum
cannibal: 1. yamyam
cannon: 1. top
capable: 1. muktedir
captain: 1. kaptan
car: 1. otomobil
card: 1. kart
carpenter: 1. dülger; marangoz
carrot: 1. havuç
carry: 1. nakletmek; tas,i.mak
case: 1. is,; macera; mesele
cat: 1. kedi.
catalogue: 1. katalog
catastrophe: 1. felaket
category: 1. kategori; si.ni.f
caterpillar: 1. ti.rti.l
cathedral: 1. büyük kilise
cauliflower: 1. karnabahar
cavalier: 1. s,övalye
caviar: 1. havyar
ceiling: 1. tavan
celebrate: 1. kutlamak
celery: 1. kereviz
cement: 1. çimento
cemetery: 1. mezarli.k
centennial: 1. asi.r; yüzyi.l
centimetre: 1. santimetre
centre: 1. merkez
century: 1. asi.r; yüzyi.l
ceremony: 1. tören
chain: 1. zincir
chair: 1. sandalye
channel: 1. kanal
chaos: 1. kaos; karmakari.s,i.k hal
chapter: 1. bölüm; ki.si.m
charity: 1. sadaka
chauffeur: 1. s,oför
check: 1. çek
cheese: 1. peynir
chemistry: 1. kimya | 2. kimya
cheque: 1. çek
cherry: 1. kiraz
chestnut: 1. kestane
chew: 1. çigunemek
chief: 1. patron
child: 1. çocuk | 2. çocuk
chilly: 1. soguuk
chimney: 1. baca
chin: 1. çene
China: 1. Çin
chocolate: 1. çikolata
cholera: 1. kolera
choose: 1. seçmek
Christ: 1. I.sa
Christian: 1. Hi.ristiyan
Christmas: 1. Noel
chromium: 1. krom
cigar: 1. puro; sigar
cigarette: 1. sigara
cinder: 1. kül
cinema: 1. sinema
circle: 1. daire
circus: 1. sirk
city: 1. kent; s,ehir
clap: 1. alki.s,lamak; takdir etmek
clarify: 1. açi.klamak
claw: 1. pençe
clay: 1. kil
clear: 1. açi.k | 2. açi.k
clearly: 1. açi.kça
clerk: 1. kâtip
clever: 1. açi.kgöz; zeki
client: 1. müs,teri; müvekkil
climate: 1. iklim
climb: 1. ti.rmanmak
clinic: 1. klinik
cloakroom: 1. vestiyer
clock: 1. saat
close: 1. kapamak
cloth: 1. bez; kumas,
clothes: 1. elbise
clothing: 1. elbise
cloud: 1. bulut
clover: 1. yonca
clown: 1. palyaço
club: 1. kulüp
coast: 1. ki.yi.; sahil
cobra: 1. kobra yi.lani.
cocaine: 1. kokain
cock: 1. horoz
coffee: 1. kahve
cognac: 1. kanyak
cold: 1. soguuk
colleague: 1. meslekdas,
collect: 1. biriktirmek; toplamak
collection: 1. koleksiyon
college: 1. yüksek okul
colonel: 1. albay
colour: 1. renk
comb: 1. taramak | 2. tarak
come: 1. gelmek
come about: 1. olmak
comedy: 1. komedi
comet: 1. kuyruklu yi.ldi.z
come to a halt: 1. durmak
comma: 1. virgül
commence: 1. bas,lamak
committee: 1. heyet; komite
communism: 1. komünizm
compass: 1. pusula
complain: 1. s,ikayet etmek
complaint: 1. s,ikâyet
conflict: 1. mücadele
congress: 1. kongre
consent: 1. muvafakat etmek
consider: 1. bakmak
convention: 1. kongre
corn: 1. dari.; mi.si.r
corner: 1. açi.
counsel: 1. avukat; savunucul | 2. fikir vermek; öguüt vermek | 3. nashihat; öguüt
count: 1. saymak
cow: 1. inek
crisis: 1. kriz
crocodile: 1. timsah
cross: 1. ki.zgi.n; öfkeli
crystal: 1. kristal
cucumber: 1. hi.yar; salatali.k
culture: 1. kültür
cunning: 1. açi.kgöz; zeki
curtail: 1. ki.saltmak
curtain: 1. perde
customer: 1. müs,teri; müvekkil
cut: 1. kesmek
cycle: 1. bisiklet
cyclone: 1. kasi.rga
cylinder: 1. silindir
cymbal: 1. büyük zil
cypres: 1. selvi
Cypriot: 1. Ki.bri.sli.
Cyprus: 1. Ki.bri.s
Czech: 1. Çek
Czechoslovakia: 1. Çekoslovakya
dad: 1. baba; babaci.gui.m
daddy: 1. baba; babaci.gui.m
daisy: 1. papatya
dance: 1. dans etmek | 2. dans
Dane: 1. Danimarkali.
danger: 1. tehlike
dangerous: 1. tehlikeli
daughter: 1. ki.z; ki.z evlat
day: 1. gün; gündüz
dead: 1. ölü; ölmüs,
deaf: 1. sagui.r
December: 1. arali.k
deem: 1. inanmak | 2. bakmak
Denmark: 1. Danimarka
depart: 1. bi.rakmak
depression: 1. kriz
dialect: 1. lehçe
dialogue: 1. diyalog; konus,ma
dictator: 1. diktatör
die: 1. ölmek
diet: 1. perhiz; rejim
difference: 1. fark
diligent: 1. çali.s,kan
din: 1. gürültü
diploma: 1. diploma
diplomat: 1. diplomat
directory: 1. katalog
dirty: 1. kirli
dismal: 1. aci.kli.
dispose of: 1. satmak
distant: 1. uzak
distinct: 1. açi.k
do: 1. etmek; yapmak
dog: 1. köpek
dog-kennel: 1. köpek kulübesi
dollar: 1. dolar
dolphin: 1. yunus baligui.
donkey: 1. es,ek
drag: 1. çekmek
draw: 1. çekmek
dreary: 1. aci.kli.
drink: 1. içilen s,ey | 2. içmek
driver: 1. s,oför
drop: 1. düs,mek
duchess: 1. düs,es
duck: 1. ördek
duke: 1. dük; duka
Dutch: 1. Hollandali. | 2. Hollandali.
Dutchman: 1. Hollandali. | 2. Hollandali.
dye: 1. renk
dynamite: 1. dinamit
eagle: 1. kartal
ear: 1. kulak
earring: 1. küe
earth: 1. toprak; yeryüzü
east: 1. doguu
Easter: 1. Paskalya
eastern: 1. doguuya ait
egg: 1. yumurta
Egypt: 1. Mi.si.r
Egyptian: 1. Mi.si.rli. | 2. Mi.si.rli.
eight: 1. sekiz
elbow: 1. dirsek
elder sister: 1. abla
elect: 1. seçmek
electric: 1. elektriki
electricity: 1. elektrik
elegant: 1. zarif
elephant: 1. fil
eleven: 1. on bi.r
elm: 1. karaaguaç
else: 1. bas,ka; bir daha; diguer bir
emergency: 1. kriz
emmet: 1. kari.nca
emperor: 1. imparator
empire: 1. imparatorluk
employ: 1. kullanmak
empress: 1. imparatoriçe
empty: 1. bos,
encyclopaedia: 1. ansiklopedi
end up: 1. varmak; vasi.l olmak
energy: 1. güç; kuvvet
engine: 1. makine | 2. motor
engineer: 1. mühendis
England: 1. I.ngiltere | 2. I.ngiltere
English: 1. I.ngiliz; I.ngilizce
Englishman: 1. I.ngiliz
enjoyable: 1. hos,; uygun
enter: 1. girmek
Ethiopia: 1. Habes,istan
Europa: 1. Avrupa | 2. Avrupa
Europe: 1. Avrupa
European: 1. Avrupali. | 2. Avrupali.
evening: 1. aks,am
ever: 1. daima; her zaman
everything: 1. bütün
ex-: 1. eski
exaggerate: 1. abartmak
excite pity: 1. aci.ndi.rmak
exit: 1. çi.kmak
expect: 1. beklemek
expire: 1. ölmek
explain: 1. açi.klamak | 2. açi.klamak
explanation: 1. açi.klama | 2. açi.klama
faint: 1. aciz
fair: 1. çars,i. | 2. sari.s,i.n
fall: 1. düs,mek
fancier: 1. amatör
far: 1. uzak
fast: 1. acele
father: 1. baba | 2. baba
February: 1. s,ubat
fellow: 1. erkek
fetch: 1. getirmek
field hospital: 1. hasta arabasi.
filthy: 1. kirli
find: 1. bulmak
fine: 1. güzel
Finland: 1. Finlandiya
fir: 1. köknar
fire: 1. ates,
fish: 1. bali.k
fisherman: 1. bali.kçi.
five: 1. bes,
fix up: 1. düzenlemek; tertip etmek
flag: 1. bayrak
flame: 1. alev
flavour: 1. güzel koku
flea: 1. pire
float: 1. yüzmek
fly: 1. uçmak
for: 1. çünkü; yüzünden
force: 1. kuvvet
forefather: 1. ata
foreign country: 1. ecnebi memlekette
forget: 1. unutmak
former: 1. eski
formula: 1. formül
foundation: 1. dip; ki.ç
fountain: 1. çes,me; fi.skiye
four: 1. dört
fox: 1. tilki
France: 1. Fransa
frankly: 1. açi.kça
French: 1. Fransi.z
Friday: 1. cuma
friend: 1. arkadas,
fun: 1. egulence
futile: 1. abes
gasolene: 1. benzin
gasoline: 1. benzin
gate: 1. kapi.
gateway: 1. kapi.
gather: 1. biriktirmek; toplamak
gaunt: 1. kös,eli | 2. aci.kli.
gazelle: 1. ceylan
gentle: 1. hos,; tatli.
geography: 1. cogurafya
geology: 1. jeoloji
geometry: 1. geometri
German: 1. Alman | 2. Alman
Germany: 1. Almanya
get: 1. varmak; vasi.l olmak | 2. olmak | 3. almak | 4. almak
ghost: 1. hortlak
giant: 1. dev
giraffe: 1. zürafa
girdle: 1. kayi.s,; kemer
girl: 1. ki.z
give: 1. vermek
give notice: 1. haber vermek; ilan etmek
go: 1. gitmek
goal: 1. hedef
go away: 1. bi.rakmak
God’s acre: 1. mezarli.k
go in: 1. girmek
go out: 1. çi.kmak
graveyard: 1. mezarli.k
great: 1. büyük
Great Britain: 1. Britanya
Greece: 1. Yunanistan
Greek: 1. Yunanli. | 2. Rumca
green: 1. yes,il
grey: 1. gri
ground: 1. dip; ki.ç
group: 1. grup
grow: 1. olmak | 2. olmak | 3. yetis,kin
guess: 1. sanmak
guest: 1. misafir
guilty: 1. suçlu
guitar: 1. gitar
gun: 1. top; tüfek; silah
gypsy: 1. çingene
haemorhoids: 1. basur
halt: 1. durmak
handsome: 1. güzel
hang onto: 1. tutmak
happen: 1. olmak
hardly: 1. ancak; sadece; zar zor
hardworking: 1. çali.s,kan
hare: 1. tavs,an
haste: 1. acele
hat: 1. s,apka
haul: 1. çekmek
have: 1. almak
he: 1. o
hear: 1. is,itmek
height: 1. irtifa
helpless: 1. aciz
her: 1. o
hill: 1. tepe
him: 1. o
hog: 1. domuz
hold: 1. tutmak
Holland: 1. Hollanda | 2. Hollanda
Hollander: 1. Hollandali.
holy: 1. kutsal
honor: 1. hürmet göstermek | 2. namus; s,eref
honour: 1. hürmet göstermek | 2. namus; s,eref
hooker: 1. orospu
hope: 1. ummak | 2. umut
horizon: 1. ufuk
horoscope: 1. burç; fali.; yi.ldi.z
horse: 1. at; beygir
horse-chestnut: 1. kestane
hot: 1. ki.zgi.n; si.cak
hotel: 1. otel
hour: 1. saat
house: 1. ev; mesken
housewife: 1. ev kadi.ni.
how: 1. nasi.l | 2. nasi.l | 3. nasi.l
human being: 1. adam
hundred: 1. yüz
Hungary: 1. Macaristan
hungry: 1. aç
hurried: 1. acele
hurt: 1. aci.mak | 2. aci.tmak
hut: 1. kulübe
hymn: 1. ilahi
ice: 1. dondurma | 2. buz
icecream: 1. dondurma
Iceland: 1. I.zlanda
idea: 1. fikir
idealist: 1. idealist; ülkücü
ideology: 1. ideoloji
if: 1. eguer; ise
important: 1. mühim
in a way: 1. sanki
India: 1. Hindistan
Indian: 1. Hintli | 2. Ki.zi.lderili
Indian corn: 1. dari.; mi.si.r
industrious: 1. çali.s,kan
in exchange for: 1. aleyhinde; kars,i.
inexperienced: 1. acemi
infant: 1. çocuk
insatiable: 1. açgözlü
intercessor: 1. avukat; savunucul
in what way: 1. nasi.l | 2. nasi.l
iodine: 1. iyod
Iran: 1. I.ran
Iranian: 1. I.ranli.
Ireland: 1. I.rlanda
Irish: 1. I.rlandali.
Irishman: 1. I.rlandali.
iron: 1. demir
irony: 1. alay; istihza
Islam: 1. I.slam
island: 1. ada
Israel: 1. I.srail | 2. I.srail
Istanbul: 1. I.stanbul
it: 1. o
Italian: 1. I.talyan; I.talyanca | 2. I.talyan; I.talyanca
Italy: 1. I.talya
ivory: 1. fildis,i
ivy: 1. sarmas,i.k
January: 1. ocak ayi.
Japan: 1. Japonya
Japanese: 1. Japonca; Japonyali. | 2. Japonca; Japonyali.
jaw: 1. çene
jawbone: 1. çene
Jew: 1. Musevi; Yahudi
job: 1. is,
Jordan: 1. Ürdün
journalist: 1. gazeteci
July: 1. temmuz
June: 1. haziran
kennel: 1. köpek kulübesi
key: 1. anahtar
kidney: 1. böbrek
kill: 1. öldürmek
kilo: 1. kilo
king: 1. kral
kingdom: 1. kraliyet
kitchen: 1. mutfak
kitten: 1. yavru kedi
knee: 1. diz
knife: 1. biçak; çaki.
knight: 1. s,övalye | 2. s,övalye
know: 1. tani.mak | 2. bilmek
know how: 1. bilmek
lad: 1. çoçuk; ogulan
laddie: 1. çoçuk; ogulan
lamp-shade: 1. abajur
lance: 1. mi.zrak
land: 1. toprak; yeryüzü
large: 1. büyük
lass: 1. ki.z
lawyer: 1. avukat; savunucul
lay hold of: 1. almak
leader: 1. patron
leaflet: 1. bros,ür
learn: 1. ögurenmek
leather: 1. deri
leave: 1. bi.rakmak
Lebanon: 1. Lübnan
lemon: 1. limon
lemonade: 1. limonata
leopard: 1. pars
lettuce: 1. marul; salata
lie: 1. yalan
life: 1. çoguulu
light: 1. açi.k | 2. aciz
like: 1. nasi.l | 2. beguenmek
likewise: 1. da; de; dahi; keza
lily: 1. zambak
liquidate: 1. öldürmek
listen: 1. dinlemek
live: 1. yas,amak
loaf: 1. ekmek
look: 1. bakmak
look at: 1. bakmak
look for: 1. aramak
lose: 1. kaybetmek
love: 1. sevmek
lovely: 1. hos,; uygun | 2. güzel
lower part of the body: 1. kari.n
Lucifer: 1. S,eytan
luggage: 1. bagaj
machine: 1. makine
maize: 1. dari.; mi.si.r
make: 1. etmek; yapmak
make use of: 1. kullanmak
malaria: 1. si.tma
man: 1. adam | 2. erkek
map: 1. kart
march: 1. yürümek
market: 1. çars,i.
matter: 1. is,; macera; mesele
mealies: 1. dari.; mi.si.r
menu: 1. kart
midday: 1. ögule vakti
miserable: 1. fena; kötü | 2. aci.kli.
modern: 1. modern
Mohammed: 1. Muhammet
Mohammedan: 1. Müslüman
molecule: 1. molekül
Monday: 1. pazartesi
money: 1. para
monk: 1. kes,is,
monkey: 1. maymun
month: 1. ay
monument: 1. abide
moon: 1. ay
morning: 1. sabah
Moslem: 1. Müslüman
mosque: 1. cami
mosquito: 1. sivrisinek
motel: 1. motel
moth: 1. güve
mother: 1. anne
mother-in-law: 1. kaynana
motor: 1. motor
motorcycle: 1. motosiklet
mountain: 1. dagu
mouse: 1. fare
mouth: 1. agui.z | 2. agui.z | 3. agui.z
movie theatre: 1. sinema
moving: 1. aci.kli. | 2. aci.kli.
Muhammad: 1. Muhammet
munition: 1. cephane
muscle: 1. kas
Muslim: 1. Müslüman
Mussulman: 1. Müslüman
naked: 1. çiplak
name: 1. ad; isim
nameless: 1. anonim; isimsiz
narrow: 1. dar
nasty: 1. fena; kötü
nation: 1. millet; ulus
national: 1. ulusal
naught: 1. si.fi.r
nearly: 1. hemen hemen
neighbour: 1. koms,u
nephew: 1. yeguen
new: 1. yeni
next: 1. sonra; sonralari.
nice: 1. hos,; uygun
niece: 1. yeguen
night: 1. gece
nightingale: 1. bülbül
nine: 1. dokuz
no: 1. deguil; hayi.r
noise: 1. gürültü
noisy: 1. gürültücü; gürültülü
nonsense: 1. abuk sabuk
noon: 1. ögule vakti
normal: 1. normal
north: 1. kuzey
northern: 1. kuzeye ait
Norway: 1. Norveç
Norwegian: 1. Norveçli | 2. Norveçce; Norveçli
nose: 1. burun
not: 1. deguil; hayi.r
note: 1. bilet
notebook: 1. defter
nothing: 1. hiçbir s,ey
nought: 1. si.fi.r
noun: 1. isim
novel: 1. yeni | 2. roman
November: 1. kasi.m
novice: 1. acemi
now: 1. s,imdi
nowhere: 1. hiçbir yerde
nude: 1. çiplak
null: 1. si.fi.r
nun: 1. rahibe
nut: 1. fi.ndi.k
nymph: 1. peri
oak: 1. mes,e
oath: 1. yemin
oats: 1. yulaf
obey: 1. itaat etmek
o’clock: 1. saat
October: 1. ekim
odd: 1. acayip
oil: 1. yagu
old: 1. eski
olive: 1. zeytin
omnibus: 1. otobüs
once more: 1. tekrar; yine
one: 1. bir
one hundred: 1. yüz
onion: 1. soguan
only: 1. yalni.z
only just: 1. ancak; sadece; zar zor
on the other side of: 1. çaprazvari
on time: 1. doguru; kat’î; kesin; tam
open: 1. açmak | 2. açi.k
openly: 1. açi.kça | 2. açi.kça
open up: 1. açmak
opposed to: 1. aleyhinde; kars,i.
opposite: 1. aleyhinde; kars,i.
orange: 1. portakal
Oriental: 1. doguuya ait
other: 1. bas,ka; bir daha; diguer bir
owl: 1. baykus,
oxygen: 1. oksijen
oyster: 1. istiridye
Pacific: 1. Büyük Okyanus
Pacific Ocean: 1. Büyük Okyanus
page: 1. sayfa
pail: 1. kova
pain: 1. aci.
Palestine: 1. Filistin
pamphlet: 1. bros,ür
paperback: 1. bros,ür
particular: 1. özel
pass away: 1. ölmek
pawn: 1. asker
peculiar: 1. acayip
perform: 1. girmek | 2. etmek; yapmak
peril: 1. tehlike
permit: 1. izin vermek; müsaade etmek
Persia: 1. I.ran
perspiration: 1. ter
petrol: 1. benzin
phantom: 1. hortlak
pheasant: 1. sülün
photograph: 1. fotoguraf | 2. fotoguraf
physicist: 1. fizikçi
physics: 1. fizik
pick out: 1. seçmek
pick up: 1. biriktirmek; toplamak | 2. almak
pig: 1. domuz
plain: 1. açi.k
plane: 1. tayyare; uçak
pleasant: 1. hos,; uygun
poison: 1. zehir
Poland: 1. Polonya
police: 1. emniyet; polis; zabi.ta
police-station: 1. karakol
politician: 1. politikaci.; siyaset adami.
pony: 1. midilli
poor: 1. fena; kötü
pork: 1. domuz eti
portal: 1. kapi.
Portugal: 1. Portekiz
Portuguese: 1. Portekizli | 2. Portekizli
postcard: 1. kartpostal
potato: 1. patates
precise: 1. tam
pressing: 1. acil
presume: 1. sanmak
pretty: 1. hos,; nefis
prompt: 1. doguru; kat’î; kesin; tam
provided that: 1. eguer; ise
publish: 1. açi.klamak
pull: 1. çekmek
punctual: 1. doguru; kat’î; kesin; tam
purchase: 1. almak; sati.n almak | 2. almak; sati.n almak | 3. almak; sati.n almak | 4. almak; sati.n almak
purpose: 1. hedef
quick: 1. acele
quite: 1. pek
rabbit: 1. tavs,an
railway station: 1. istasyon
rapid: 1. acele
read: 1. okumak
realize: 1. anlamak
receive: 1. kabul etmek | 2. almak
regard: 1. bakmak | 2. bakmak
regret: 1. aci.kmak
remit: 1. feshetmek; iptal etmek
remote: 1. uzak
reply: 1. cevap vermek | 2. cevap
respond: 1. cevap vermek
reveal: 1. açi.klamak
revolver: 1. revolver
Rhine: 1. Ren
rifle: 1. top; tüfek; silah
river: 1. i.rmak; nehir
roller: 1. silindir
Roman: 1. roman
Romania: 1. Rumanya | 2. Romanya
rooster: 1. horoz
run: 1. kos,mak
Russia: 1. Rusya
Russian: 1. Rusça | 2. Rus
Sabbath: 1. cumartesi
sack: 1. çanta; torba
sacred: 1. kutsal
sad: 1. aci.kli. | 2. aci.kli.
sadness: 1. aci.
salary: 1. maas,
salmon: 1. som bali.gui.
salt: 1. tuz
salty: 1. tuzlu
sand: 1. kum
sandal: 1. sandal
sandwich: 1. sandviç
Sassenach: 1. I.ngiliz
Satan: 1. S,eytan
Saturday: 1. cumartesi
say: 1. demek; söylemek
scarcely: 1. ancak; sadece; zar zor
scuffle: 1. muharebe
seaside: 1. ki.yi.; sahil
see: 1. görmek
seek: 1. aramak
sell: 1. satmak
send: 1. göndermek; yollamak
September: 1. eylül
serious: 1. mühim
seven: 1. yedi
shack: 1. kulübe
shamrock: 1. yonca
she: 1. o
shop: 1. dükkân
shore: 1. ki.yi.; sahil
shorten: 1. ki.saltmak
shortness of breath: 1. asti.m
shut: 1. kapamak
since: 1. çünkü; yüzünden
sister: 1. abla
sit: 1. oturmak
six: 1. alti.
slay: 1. öldürmek
sleep: 1. uyumak
slice: 1. kesmek
sly: 1. açi.kgöz; zeki
smart: 1. açi.kgöz; zeki
smith: 1. demirci; nalbant
smoke: 1. içmek
smokestack: 1. baca
society: 1. kulüp
soft: 1. hos,; tatli.
soil: 1. toprak; yeryüzü
soiled: 1. kirli
soldier: 1. asker
sole: 1. yalni.z
solicitor: 1. avukat; savunucul
solitary: 1. yalni.z
son: 1. oguul
song: 1. s,arki.
son-in-law: 1. damat
soon: 1. çok geçmeden; yaki.nda
sorrow: 1. aci.
soup: 1. çorba
spaceman: 1. astronot
Spain: 1. I.spanya
Spaniard: 1. I.spanyol
spear: 1. mi.zrak
special: 1. özel
speedy: 1. acele
spiderweb: 1. örümcek agui.
spine: 1. belkemigui
squirrel: 1. sincap
start: 1. bas,lamak
steak: 1. biftek
steamship: 1. vapur
stop: 1. durmak
storage battery: 1. akümülatör
store: 1. dükkân
strange: 1. acayip
straw: 1. hasi.rdan yapi.lmi.s,; saman
strawberry: 1. çilek
street: 1. cadde; sokak
strength: 1. kuvvet
struggle: 1. muharebe
subscriber: 1. abone
subscription: 1. abone
subsequently: 1. sonra; sonralari.
substantive: 1. isim
such a: 1. nasi.l
such as: 1. nasi.l
sultan: 1. sultan
Sunday: 1. pazar
suppose: 1. sanmak
surmise: 1. sanmak
surname: 1. soyadi.
swallow: 1. ki.rlangi.ç
swan: 1. kuguu
sweat: 1. terlemek | 2. ter
Swede: 1. I.sveçli
Sweden: 1. I.sveç
Swedish: 1. I.sveçli
sweet: 1. hos,; tatli.
swift: 1. acele
swim: 1. yüzmek
swine: 1. domuz
Swiss: 1. I.sviçreli | 2. I.sviçreli
Switzerland: 1. I.sviçre
sword: 1. ki.li.ç
syllable: 1. hece
symbol: 1. sembol
symmetric: 1. simetrik
symmetry: 1. baki.s,i.m; simetri
syntax: 1. cümle kurulus,u
Syria: 1. Suriye
Syrian: 1. Suriyeli
tail: 1. kyruk
tailor: 1. terzi
take: 1. kabul etmek | 2. almak
take in: 1. kabul etmek
take over: 1. almak; sati.n almak
tangerine: 1. mandalina
tangle: 1. kaos; karmakari.s,i.k hal
target: 1. hedef
taxi: 1. taksi
tea: 1. çay
tell: 1. demek; söylemek
tell a lie: 1. yalan
ten: 1. on
tender: 1. hos,; tatli.
thanks: 1. tes,ekkür
thank you: 1. tes,ekkür
theatre: 1. tiyatro
theft: 1. hi.rsi.zli.k
the Netherlands: 1. Hollanda
theology: 1. ilahiyat; teoloji
therapy: 1. tedavi
thermometer: 1. termometre
they: 1. onlar | 2. onlar
thigh: 1. kalça
thing: 1. madde; s,ey
think: 1. düs,ünmek
thirst: 1. susuzluk
thirsty: 1. susamis,
thorn: 1. dikenli çali.
thou: 1. sen; siz | 2. sen; siz | 3. sen; siz
three: 1. üç
throw: 1. atmak
Thursday: 1. pers,embe
ticket: 1. bilet
tiger: 1. kaplan
time: 1. saat
tin: 1. kalay
tobacco: 1. tütün
today: 1. bugün
toe: 1. ayak parmagui.
too: 1. da; de; dahi; keza
touching: 1. aci.kli. | 2. aci.kli.
town: 1. kent; s,ehir
tragedy: 1. aci.kli.
tragic: 1. aci.kli.
train: 1. tren | 2. tren
transmit: 1. göndermek; yollamak
trefoil: 1. yonca
Tuesday: 1. sali.
tug: 1. çekmek
tummy: 1. göbek; kari.n
two: 1. iki
unclean: 1. kirli
understand: 1. anlamak
United States of America: 1. Amerika; Birles,ik Devletler
unity: 1. birlik
university: 1. üniversite
upon: 1. aleyhinde; kars,i.
urgent: 1. acil
us: 1. biz
USA: 1. Amerika; Birles,ik Devletler
use: 1. kullanmak
useless: 1. abes | 2. abes
vacant: 1. açi.k
vain: 1. abes
vend: 1. satmak
very: 1. pek
very much: 1. pek
view: 1. bakmak
vigour: 1. kuvvet
voice: 1. ses | 2. ses
void: 1. bos,
volcano: 1. volkan
vote: 1. ses
vowel: 1. sesli harf
wage: 1. maas,
wages: 1. maas,
wait: 1. beklemek
wait for: 1. beklemek
walk: 1. yürümek
walnut: 1. ceviz
war: 1. savas,
warm: 1. i.li.k
watch: 1. saat | 2. bakmak
water: 1. su
we: 1. biz
weak: 1. aciz
weapon: 1. silah
wear: 1. nakletmek; tas,i.mak
Wednesday: 1. çars,amba
week: 1. hafta
wench: 1. ki.z
west: 1. bati.
western: 1. bati.ya ait
whale: 1. balina
what a: 1. nasi.l
what for: 1. niçin
wheeziness: 1. asti.m
whiskey: 1. viski
whisky: 1. viski
white: 1. beyaz | 2. beyaz
whore: 1. orospu
why: 1. niçin | 2. niçin
width: 1. genis,lik
wife: 1. es,; kari.
wind: 1. rüzgar
wine: 1. s,arap
winter: 1. ki.s,
without a name: 1. anonim; isimsiz
wool: 1. yün
word: 1. söz; sözcük
work: 1. çalis,mak | 2. is,
world: 1. dünya
worm: 1. kurt; solucan
worship: 1. taparcasi.na sevmek
wrench: 1. anahtar
write: 1. yazmak
yacht: 1. yat
ye: 1. sen; siz | 2. sen; siz
year: 1. sene
yearly: 1. yi.lli.k
yes: 1. evet
yesterday: 1. dün
yet: 1. daha s,imdiden; halihazi.rda
you: 1. sen; siz | 2. sen; siz | 3. sen; siz | 4. sen; siz
Yugoslav: 1. Yugoslav
Yugoslavia: 1. Yugoslavya
Yugoslavian: 1. Yugoslav
Yule: 1. Noel
zebra: 1. yaban es,egui; zebra
zero: 1. si.fi.r
zilch: 1. si.fi.r
zinc: 1. çinko
zone: 1. kayi.s,; kemer
zoo: 1. hayvanat bahçesi
zoology: 1. hayvanbilim; zooloji