Index


English to Swedish

ABC: 1. alfabet
Africa: 1. Afrika
African: 1. afrikansk | 2. afrikan
All Hallows: 1. allhelgonadag
All Saints’ Day: 1. allhelgonadag
American: 1. amerikansk | 2. amerikan | 3. amerikansk | 4. amerikan
American Indian: 1. indian
Annunciation: 1. bebådelsedag
Antarctic: 1. Sydpolen
April: 1. april
Arab: 1. arab
Arabian: 1. arabisk
Arabic: 1. arabisk
Arctic: 1. Nordpolen
Arctic Ocean: 1. Ishavet
Armenia: 1. Armenien
Ascension Day: 1. Kristi himmelsfärdsdag
Asia: 1. Asien
Asian: 1. asiatisk | 2. asiat
Asiatic: 1. asiatisk
Atlantic: 1. Atlanten
Atlantic Ocean: 1. Atlanten
August: 1. augusti
Australia: 1. Australien
Australian: 1. australisk | 2. australier
Austria: 1. Österrike
Austrian: 1. ostron
Baltic: 1. baltisk
Baltic Sea: 1. Östersjön
Bavaria: 1. Bajern | 2. Bajern
Bavarian: 1. bajersk | 2. bajrare
Belgian: 1. belgisk | 2. belgare
Belgium: 1. Belgien
Berlin: 1. berlinsk
Bible: 1. Bibel
Brazil: 1. Brasilien
Brazilian: 1. brasiliansk
Britain: 1. Brittannien, Storbrittannien
British: 1. brittisk
Briton: 1. britt
Brussels-sprouts: 1. brysselkål
Bulgaria: 1. Bulgarien
Canadian: 1. kanadensare
Caspian Sea: 1. Kaspiska havet
Catholic: 1. katolik
Chinaman: 1. kines
Chinese: 1. kinesisk | 2. kines
Christ: 1. Kristus
Christian: 1. kristen, kristlig | 2. kristen
Christianity: 1. kristendom
Christmas: 1. jul
Copenhagen: 1. Köpenhamn
Dalecarlia: 1. Dalarna
Dane: 1. dansk
Danish: 1. dansk
December: 1. december
Denmark: 1. Danmark
Dutch: 1. holländsk | 2. nederländsk
Dutchman: 1. holländare | 2. nederländare
East: 1. orient, ost, östan, öster
Easter: 1. påsk
Egypt: 1. Egypten
England: 1. England | 2. England
English: 1. engelsk
Englishman: 1. engelsman
Epiphany: 1. trettondag
Eskimo: 1. eskimå
Estonia: 1. Estland
Europa: 1. Europa | 2. Europa
Europe: 1. Europa
European: 1. europeisk | 2. europé
Far East: 1. Yttersta östern
February: 1. februar
Finland: 1. Finland
Finn: 1. finne
Finnish: 1. finsk
Flanders: 1. Flandern
Flemming: 1. flamländare
France: 1. Frankrike
French: 1. fransk | 2. franska
Frenchman: 1. fransman
Frenchwoman: 1. fransyska
French language: 1. franska
Friday: 1. fredag
Frisian: 1. fris | 2. fris
German: 1. tysk | 2. tyska
Germanic: 1. germansk
Germany: 1. Tyskland
German language: 1. tyska
God: 1. Gud
God’s acre: 1. kyrkogård
Good Friday: 1. långfredag
Great Britain: 1. Brittannien, Storbrittannien
Greece: 1. Grekland
Greek: 1. grekisk | 2. grek
Greek woman: 1. grekinna
Gulf of Bothnia: 1. Bottenviken, Bottniska viken
Gypsy: 1. tattare, zigenare
H-bomb: 1. vätebomb
Hebrew: 1. judisk | 2. jude
Holland: 1. Holland | 2. Nederländerna
Hollander: 1. holländare
Hungarian: 1. ungrare
Hungary: 1. Ungern
Iceland: 1. Island
Icelander: 1. islänning
Icelandic: 1. isländsk
India: 1. Indien
Indian: 1. indisk | 2. indian
Indian corn: 1. majs
Ireland: 1. Irland
Irish: 1. irländsk
Irishman: 1. irländare
Italian: 1. italiensk | 2. italienare
Italy: 1. Italien
January: 1. januari
Japanese: 1. japanesisk, japansk | 2. japanes
Javan: 1. javanesisk, javansk
Javanese: 1. javanesisk, javansk | 2. javan, javanes
Jew: 1. jude | 2. jude
Jewish: 1. judisk | 2. judisk
July: 1. juli
June: 1. juni
Lady Day: 1. bebådelsedag
Lapland: 1. Lappland
Laplander: 1. lapp
Lapp: 1. lappländsk, lapsk | 2. lapp
Lappish: 1. lappländsk, lapsk
Latvia: 1. Lettland
Little Red Ridinghood: 1. Rödluva
Little Snow White: 1. Snövit
Malay: 1. malajisk
March: 1. mars
Mason: 1. frimurare
Mauretanian: 1. mor
May: 1. maj
Mediterranean: 1. Medelhavet
Mexican: 1. mexikan
Middle Ages: 1. medeltida
Miss: 1. fröken
Mister: 1. herr
Mohammedan: 1. mohammedan
Monday: 1. måndag
Mongolia: 1. Mongoliet
Moor: 1. mor
Mormon: 1. mormon
Moscow: 1. Moskva
Moslem: 1. mohammedan
Mr.: 1. herr
Mr. and Mrs.: 1. herrskap | 2. herrskap
Mrs.: 1. fru
Muslim: 1. mohammedan
Mussulman: 1. mohammedan
Nazi: 1. nazist
Negro: 1. neger
New Year: 1. nyår
North: 1. nord
North America: 1. Nordamerika
North Sea: 1. Nordsjön
Norway: 1. Norge
Norwegian: 1. norsk | 2. norrman
November: 1. november
October: 1. oktober
Oriental: 1. orientalisk, ostlig, österländsk, östlig, östra
Pacific: 1. Söderhavet
Pacific Ocean: 1. Söderhavet
Parisian: 1. parisare
Parthian: 1. andel, del, part | 2. andel, del, part
Pentecost: 1. pingst
Persian: 1. perser
Poland: 1. Polen
Pole: 1. polack
Polish: 1. polsk
Portuguese: 1. portugis
Protestant: 1. protestant
Prussian: 1. preussare
Rhine-wine: 1. renskt vin
Rhine: 1. Rhen
Roman: 1. romersk | 2. romare | 3. romersk | 4. romare
Romania: 1. Rumänien | 2. Rumänien
Romanian: 1. rumänsk
Rome: 1. Rom
Rumanian: 1. rumänsk
Russia: 1. Ryssland | 2. Ryssland
Russian: 1. rysk | 2. ryss
Sabbath: 1. sabbat
Salvation Army: 1. frälsningsamé
Sassenach: 1. engelsman
Saturday: 1. lördag
Scandinavia: 1. Norden, Skandinavien | 2. Norden, Skandinavien
Scandinavian: 1. nordisk
Scot: 1. skotte
Scotland: 1. Skottland
Scotsman: 1. skotte
Scottish: 1. skotsk
Semitic: 1. semitisk
September: 1. september
Serb: 1. serbisk
Siberia: 1. Siberien
Siberian: 1. siberisk
Sicily: 1. Sicilien
Slavic: 1. slavisk
South America: 1. Sydamerika
Spain: 1. Spanien
Spaniard: 1. spanjor
Spitsbergen: 1. Spetsbergen
Sunday: 1. söndag
Swede: 1. svensk
Sweden: 1. Sverige
Swedish: 1. svensk | 2. svenska
Swedish language: 1. svenska
Swiss: 1. schweizisk | 2. schweizare
Switzerland: 1. Schweiz
TV: 1. television, TV
Teutonic: 1. germansk
Thursday: 1. torsdag
Tuesday: 1. tisdag
Turk: 1. turk
Turkey: 1. Turkiet
Twelfth-night: 1. trettondag
-able: 1. -bar
-ible: 1. -bar
-less: 1. -lös
USA: 1. Förenta staterna, USA
US citizen: 1. amerikan
Ukraine: 1. Ukraina | 2. Ukraina
United States of America: 1. Förenta staterna, USA
Volt: 1. volt
Walloon: 1. vallon
Wednesday: 1. onsdag
Wee Willie Winkie: 1. Jon Blund
West: 1. väst, väster
West Indies: 1. Västindien
Whitsunday: 1. pingst
Xanthippe: 1. ragata
Yule: 1. jul
ZIP code: 1. postnummer
… ago: 1. sedan
a: 1. i | 2. någon
abandon: 1. lämna
abandoned: 1. skamlös
abase: 1. förnedra, förödmjuka
abasement: 1. förödmjukelse
abashed: 1. blyg, brydd, förlägen
abattoir: 1. slakthus
abbess: 1. abbedissa
abbey: 1. abbotskloster
abbot: 1. abbot
abdomen: 1. buk
aberration: 1. fel, förvillelse, misstag
abhor: 1. avsky
abide: 1. forvänta, vänta, vänta sig | 2. lida
ability: 1. makt
abject: 1. nedrig
abjure: 1. arbeställa
able: 1. kompetent
abnormal: 1. abnorm | 2. oregelbunden
abode: 1. boning, bostad
abolish: 1. arbeställa
abominate: 1. avsky
aboriginal: 1. inhemsk | 2. infödd | 3. original
abort: 1. klicka
abortion: 1. abort, missfall
about-face: 1. förändring
about: 1. angående | 2. om, över, på | 3. cirka, ungefär, ungefärlig | 4. kring
above-board: 1. redlig, ärlig
above: 1. norr om, norra om | 2. uppe, upptill | 3. upp, uppåt
abrade: 1. hyvla
abridge: 1. avgränsa, begränsa
abroad: 1. ute | 2. utomlands, utrikes
abrogate: 1. arbeställa
abrupt: 1. oförhoppandes, oförmedlad, oförmodad, oväntad | 2. plötslig
absence: 1. frånvaro | 2. brist, lyte, saknad
absent: 1. frånvarande | 2. fråvarande
absent onself: 1. ge sig iväg
absolute: 1. absolut | 2. absolut | 3. absolut | 4. absolut | 5. komplett | 6. gränslös, hejdlös, obegränsad, oändlig
absolutely: 1. sannerligen
absolution: 1. benådning, förlåtelse, nåd
abstraction: 1. stöld, tjuvnad
abstruse: 1. mysteriös
abundance: 1. rikedom
abuse: 1. skälla ut | 2. missbruk, missförhållande | 3. förnärma, förölämpa | 4. förolämpning, förnärmelse
abysmal: 1. hopplös | 2. förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk
abyss: 1. avgrund, gap
academic: 1. student
academy: 1. akademi | 2. akademi
accelerator: 1. gastrampa
accelerator pedal: 1. gastrampa
accent: 1. accent
accept: 1. tacka ja till
acceptance: 1. accept
access: 1. anfall, angrepp, attack | 2. entré, inträde
accession: 1. förvärv | 2. ackvisition, förvärv
accidence: 1. slump, tillfällighet
accident: 1. ofall, olycksfall
acclaim: 1. applådera | 2. applåd, bifall | 3. godkännande
acclamation: 1. applåd, bifall
accommodating: 1. behjälplig
accommodation: 1. inredning | 2. boning, bostad
accomodate: 1. fullborda, ända | 2. biträda, hjälpa
accompaniment: 1. ackompanjemang
accomplish: 1. ernå
accomplished: 1. kompetent
accomplishment: 1. dåd, gärning, handling
accord: 1. överenskommelse, överenstämmelse | 2. harmoniera
accordance: 1. överenskommelse, överenstämmelse
according as: 1. alltefter, efter, jämlikt
according to: 1. alltefter, efter, jämlikt
account: 1. explikation | 2. faktura | 3. nota | 4. explikation | 5. betrakta | 6. konto | 7. tro | 8. motiv | 9. anse, tycka | 10. beskrivning
accountable: 1. förklarlig | 2. ansvarig | 3. ansvarig
accountant: 1. revisor
account book: 1. register
account for: 1. förklara, utlägga | 2. förklara, utlägga
accredit: 1. tro
accrue: 1. härstamma | 2. gro, växa
accumulation: 1. hop, mängd
accumulator: 1. batteri | 2. samlare
accurate: 1. ackurat, prompt | 2. ackurat, noga, precis
accusal: 1. anklagelse, beskyllning, klagomål, åtal
accusation: 1. anklagelse, beskyllning, klagomål, åtal
accusative: 1. ackusativ
accuse: 1. anklaga, beskylla, skylla
accuser: 1. klagande
accustomed: 1. bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig
acerbic: 1. amper, egg, gräll, gäll, skarp | 2. besk, bitter, kärv
acerbity: 1. skärpa
ache: 1. smäkta | 2. pina, smärta, värk | 3. längta efter, smäkta
achievable: 1. görlig
achieve: 1. förvärva | 2. ernå | 3. göra
achievement: 1. gärning, handling | 2. dåd, gärning, handling | 3. framgång
achromatic: 1. färglös
acid: 1. syra | 2. sarkastisk
acidify: 1. surna
acknowledge: 1. erkänna | 2. tacka för | 3. bekänna
acknowledgement: 1. bekännelse, konfession | 2. kontramärke, kvitto
acorn: 1. ekollon, ollon
acquaint: 1. tillkännagiva
acquaintance: 1. bekant | 2. kunskap, kännedom
acquire: 1. förvärva | 2. anskaffa, köpa
acquirement: 1. ackvisition
acquisition: 1. ackvisition | 2. förvärv | 3. ackvisition, förvärv | 4. anskaffning, inköp, köp | 5. anskaffning, inköp, köp
acquisitive: 1. begärlig, sniken, snål
acquittal: 1. avbetalning
acrimony: 1. skärpa
across from: 1. emot, inemot, mot
act: 1. gärning, handling | 2. aktstycke | 3. aktstycke | 4. göra | 5. dåd, gärning, handling | 6. påverka | 7. processa
action: 1. gärning, handling | 2. batalj, kamp, slag, slagsmål, strid | 3. dåd, gärning, handling | 4. rättegång
activate: 1. föranleda, förorsaka, orsaka
active: 1. aktiv | 2. aktiv | 3. aktiv
actor: 1. aktör
actress: 1. aktris, skådespelerska
actual: 1. faktisk | 2. real, reell
acuity: 1. skärpa | 2. väntan
ad: 1. anmälan, annons, avi, meddelande | 2. reklam
adage: 1. ordspråk
add: 1. addera, summera | 2. bifoga
adder: 1. huggorm
addition: 1. addition
additional: 1. extra
addled: 1. rutten, skämd | 2. dum
address: 1. adressera | 2. adress
address list: 1. adresskalender
add up: 1. addera, summera
adherents: 1. anhang
adieu: 1. adjö, hej då
adjective: 1. adjektiv
adjournment: 1. anstånd, uppskov
adjudication: 1. dom
adjustment: 1. inredning
adjutant: 1. adjutant
administer: 1. förvalta | 2. förvalta | 3. förvalta
administration: 1. regering
administrator: 1. administratör | 2. administratör
admiral: 1. amiral
admiration: 1. beundran
admire: 1. beundra
admirer: 1. beundrare
admission: 1. accept | 2. entré, inträde | 3. bekännelse, konfession
admission ticket: 1. inträdesbiljett
admit: 1. medge | 2. bekänna
admittance: 1. entré, inträde
admixture: 1. röra
admonition: 1. maning
ado: 1. bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen
adopt: 1. adoptere | 2. adoptere
adore: 1. förära, tillbedja
adorer: 1. tillbedjare
adorn: 1. smycka
adroit: 1. livaktig, livlig
adult: 1. myndig | 2. fullvuxen, vuxen | 3. vuxen
advance: 1. nalkas
advancement: 1. befordran
advantage: 1. fördel, gagn | 2. gagn
advantageous: 1. fördelaktig | 2. blid, gunstig, gynnsam | 3. nyttig
adventure: 1. äventyr
adventurous: 1. äventyrlig
adverb: 1. adverb
adversary: 1. vedersakare | 2. fiende, ovän
adverse: 1. motsatt | 2. fientlig, illasinnad | 3. ofördelaktig | 4. menlig
advert: 1. beakta | 2. reklam
advertence: 1. väntan
advertency: 1. väntan
advertise: 1. anmäla, annonsera, bebåda, meddela
advertisement: 1. anmälan, annons, avi, meddelande | 2. reklam
advice: 1. råd | 2. bekantgörande, tillkännagivande
advise: 1. rå, råda
advocate: 1. advokat, sakförare
aerodrome: 1. flygfält
aeroplane: 1. flygmaskin
affable: 1. snäll, vänlig
affair: 1. affär, sak | 2. fall
affect: 1. påverka
affectation: 1. affektation
affection: 1. kärlek
affiliation: 1. släkt, släktskap
affined: 1. anhörig, besläktad
affinity: 1. släkt, släktskap
affirm: 1. betrygga | 2. bejaka, jaka
affirmation: 1. löfte
affix: 1. befästa, fästa
afflict: 1. bedröva
affluence: 1. rikedom
affluent: 1. rik
afford: 1. alstra, producera
afraid: 1. rädd
afresh: 1. ånyo | 2. åter
after: 1. efter
afternoon: 1. eftermiddag
again: 1. ånyo | 2. åter
against: 1. emot, inemot, mot
age: 1. ålder, ålderdom | 2. epok
agency: 1. agentur
agent: 1. agent | 2. instrument, tyg, verktyg | 3. agent
aggrandize: 1. förstora
aggravate: 1. förarga
aggravating: 1. anstötlig
aggression: 1. anfall, angrepp, attack
aggressive: 1. offensiv
aggressor: 1. angripare
agile: 1. livaktig, livlig
agitated: 1. nervös
agitation: 1. agitation | 2. tumult
agog: 1. frågvis, nyfiken | 2. frågvis, nyfiken
agonize: 1. martera, pina, plåga, tortera
agonizing: 1. gruvlig, hemsk, hisklig
agony: 1. fruktan, rädsla
agrarian: 1. jordbrukare, lantbrukare
agreeable: 1. angenäm, anslående, behaglig, trevlig | 2. trevlig
agreement: 1. överenskommelse, överenstämmelse
agree with: 1. vara enig med, vara ense med
agriculture: 1. jordbruk, lantbruk, åkerbruk | 2. jordbruk, lantbruk, åkerbruk
ague: 1. feber
ah: 1. ack, åh
aid: 1. hjälpare | 2. biträda, hjälpa | 3. bistånd, biträde, hjälp
aide-de-camp: 1. adjutant
ailment: 1. sjuka, sjukdom
air: 1. luft
aircraft: 1. flygplan
airdrome: 1. flygfält
airfield: 1. flygfält
airplane: 1. flygmaskin
airport: 1. flyghamn
airy: 1. gles
akin: 1. anhörig, besläktad
alacrity: 1. entusiasm, hänförelse
alarm: 1. alarmere | 2. alarm, larm | 3. väckarur
alarmclock: 1. väckarur
alarmed: 1. förfärlig, hemsk
alas: 1. det var synd, tyvärr
alcohol: 1. alkohol, sprit
alcoholic: 1. drinkare, rumlare, supare
alder: 1. al
alderman: 1. rådman
ale: 1. öl
alert: 1. livaktig, livlig
alga: 1. alg
alien: 1. främmande, utländsk | 2. främmande | 3. motsatt
alike: 1. liknande
alimony: 1. underhålla
alive: 1. levande
all-knowing: 1. allvetande
all-powerful: 1. allrådande, allsmäktig
all: 1. allehanda | 2. allting | 3. mangrant
allegoric: 1. allegorisk
alley: 1. gränd
alliance: 1. allians
alloy: 1. legering
allude: 1. alludera, anspela
allusion: 1. anspelning, hänsyftning, häntydning
all about: 1. allestädes, överallt
all over again: 1. ånyo
all sorts: 1. varjehanda
all sorts of: 1. varjehanda
all the: 1. all, envar, varenda, varje
all the time: 1. oavlåtlig
almanac: 1. almanacka
almighty: 1. allrådande, allsmäktig
almond: 1. mandel
almost: 1. nästan
alms: 1. allmosa
alone: 1. ensam
alongside: 1. bredvid
alphabet: 1. alfabet | 2. alfabet
already: 1. allaredan, redan, ren
also: 1. också
altar: 1. altare
alter: 1. förvandla, förändras, ändra
alteration: 1. ändring | 2. förändring
alternative: 1. alternativ
although: 1. ehuru, ehuruväl, fastän, om än
altitude: 1. höjd
altogether: 1. allting
alum: 1. alun
always: 1. alltid, ständigt
amateur: 1. amatör
amaze: 1. förvåna
ambassador: 1. sändebud
ambiguous: 1. tvetydig
ambition: 1. ambition
ambitious: 1. ambitiös
ambulance: 1. ambulansbil, sjukbil
ammunition: 1. ammunition
among: 1. emellan, ibland, mellan
amount: 1. antal | 2. belopp, summa
amphitheatre: 1. amfiteatro
ample: 1. omfångsrik
anaemia: 1. anemi, blodbrist
analogy: 1. analogi
analysis: 1. analys
anarchist: 1. anarkist
anatomical: 1. anatomisk
anchor: 1. ankare
anchorage: 1. redd
anchovy: 1. ansjovis
and: 1. och
anecdote: 1. anekdot, historiett
anemone: 1. sippa
anew: 1. ånyo
angel: 1. ängel
angle: 1. hörn, smyg, vrå
angry: 1. arg, ilsken, vred, vredgad
anguish: 1. fruktan, rädsla
animal: 1. djurisk | 2. djur | 3. best, djur
anise: 1. anis
ankle: 1. ankel
annotation: 1. anteckning, not
announce: 1. anmäla, annonsera, bebåda, meddela
announcement: 1. bekantgörande, tillkännagivande
annoy: 1. förarga
annul: 1. arbeställa
anonymous: 1. anonym | 2. anonym
another: 1. annan
answer: 1. svara | 2. besked, genmäle, replik, svar
ant: 1. myra
anthem: 1. hymn, lovsång
antidote: 1. motgift | 2. morgift
antique dealer: 1. antikvitetshandlare
antithesis: 1. motsats | 2. motsats
anvil: 1. städ
any: 1. någon | 2. somliga
anybody: 1. någon
anything: 1. någonting, något
anywhere: 1. någonstans, någonstädes
apart: 1. särskild
apartment: 1. lägenhet
apartment building: 1. höghus
apart from: 1. utom | 2. utöver
ape: 1. apa
apiarist: 1. biodlare
apologize: 1. ursäkte sig | 2. ursäkte sig, undskylla sig
apostle: 1. apostel
apparatus: 1. apparat
appeal: 1. appell
appeal to: 1. anropa, åkalla
appear: 1. synas, tyckas
appearance: 1. anblick, anseende, vy | 2. anseende
appear to be: 1. synas, tyckas
appellation: 1. namn
appetite: 1. aptit, matlust
applaud: 1. applådera
apple-sauce: 1. äppelmos
apple-tart: 1. äppelkaka
apple-tree: 1. apel, äppelträd
apple: 1. äpple
appraise: 1. beräkna, taxera, uppskatta, värdera
appraiser: 1. värderingsman
appreciate: 1. värdesätta | 2. tycka om, uppskatta
apprehension: 1. häkte
approach: 1. annalkande
approval: 1. applåd, bifall | 2. godkännande
approve: 1. godkänna
approximately: 1. cirka, ungefär, ungefärlig
apricot: 1. aprikos
aptitude: 1. begåvning, gåva, talang
aqueduct: 1. akvedukt
arc: 1. båge
archangel: 1. ärkeängel
archbishop: 1. ärkebiskop
archipelago: 1. arkipelag | 2. arkipelag | 3. arkipelag
architect: 1. arkitekt, byggmästare
archive: 1. arkiv
archives: 1. arkiv
archivist: 1. arkivarie
are: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp
area: 1. areal
arithmetic: 1. aritmetik
arm: 1. beväpna, väpna | 2. arm
armchair: 1. emma
armpit: 1. armhåla
army: 1. armé, här
around: 1. kring
arouse: 1. väcka
arrange: 1. arrangera, inreda | 2. inreda
arrangement: 1. inredning
arrest: 1. anhålla, arrestera, häkta | 2. häkte
arrival: 1. ankomst, tillkomst
arrive: 1. ankomma
arrow: 1. pil
art: 1. konst
artery: 1. artär
arthritis: 1. gikt
artichoke: 1. kronärtskocka’ärtskocka
article: 1. artikel | 2. artikel | 3. artikel | 4. objekt
artificial: 1. artificiell, konstgjord | 2. onaturlig
artillery: 1. artilleri
artist: 1. artist, konstnär
as: 1. hur, huru, liksom, såsom | 2. hur, huru, liksom, såsom | 3. alltefter, efter, jämlikt | 4. sålunda
ascend: 1. dala
ascetic: 1. asketisk
ash: 1. aska | 2. ask
ashtray: 1. askkopp
ask: 1. fråga, spörja | 2. anmoda, ansöka, bedja
ask for: 1. anmoda, ansöka, bedja
ask forgiveness: 1. be om ursäkt
asparagus: 1. sparris
aspect: 1. anblick, anseende, vy
aspen: 1. asp
asphalt: 1. jordbeck
ass: 1. åsna
assailant: 1. angripare
assault: 1. anfalla | 2. storma
assemblage: 1. församling, möte, sammankomst, sammanträde
assemble: 1. montera
assent: 1. bejaka, jaka
assert: 1. hävda, påstå
assertion: 1. påstående
asset: 1. ackvisition, förvärv
assist: 1. biträda, hjälpa
assistent: 1. hjälpare
associate: 1. para
associate with: 1. ha ett förhållande med, umgås med
assortment: 1. sortiment
assure: 1. betrygga
aster: 1. aster
astonishment: 1. förvåning, förundran, förvåning, undran
astrologer: 1. stjärntydare
astronaut: 1. rymdpilot
astronomy: 1. astronomi
as … as: 1. lika … som | 2. lika … som
at: 1. på, till | 2. bi, hos, vid | 3. på | 4. vid
atelier: 1. ateljé
atheism: 1. ateism
atheist: 1. ateist, gudsförnekare
atlas: 1. atlas | 2. atlas
atmosphere: 1. atmosfär, dunstkrets, luftkrets
atom: 1. atom
atomic energy: 1. atomkraft
atom bomb: 1. atombomb
attach: 1. befästa, fästa
attack: 1. anfalla | 2. anfall, angrepp, attack
attacker: 1. angripare
attain: 1. förvärva | 2. ernå
attempt: 1. bemödande | 2. bepröva, försöka, probera, prova | 3. bemödande, försök
attend: 1. ansa, sköta, vårda | 2. bevista, åse
attention: 1. väntan
attest: 1. attestera, betyga
attic: 1. loft
attitude: 1. hållning
attraction: 1. attraktion
attractive: 1. lockande
at all: 1. alldeles
at home: 1. hemma, inne
at night: 1. om natten
at present: 1. nu
at some time: 1. någonsin
at that place: 1. där
at the same time: 1. i sänder
at variance: 1. oenig, oense
auction: 1. auktion
audience: 1. auditorium
audit: 1. besiktiga, kontrollera
auditory: 1. auditorium | 2. auditorium
augment: 1. förstora
aunt: 1. faster, moster, tant | 2. moster | 3. faster
authentic: 1. autentisk
author: 1. auktor, författare | 2. författare
automatic: 1. automatisk, självverkande, slentrianmässig
automoton: 1. automat
autumn: 1. höst
avail: 1. gagna
avalanche: 1. bergskred, lavin, skred
avaricious: 1. girig, njugg
avenge: 1. hämna
avenge oneself: 1. hämna
avenue: 1. allé
average: 1. medeltal
avidity: 1. begär, begäran
avoid: 1. kringgå, undfly
await: 1. forvänta, vänta, vänta sig
awaken: 1. väcka
awareness: 1. medvetande
axe: 1. bila, yxa
axis: 1. axel, hjulaxel, spindel
axle: 1. axel, hjulaxel, spindel
a few: 1. somliga
a little: 1. någorlunda | 2. lite, litet
a long time: 1. länge
baboon: 1. babian
baby: 1. baby
baby’s bottle: 1. nappflaska
bachelor: 1. ungkarl
back: 1. bak, rygg
backbiting: 1. förtal
backpack: 1. ryggsäck
backside: 1. stjärt
backward: 1. bakåt
backwards: 1. bakåt
back of the neck: 1. nacke
bacon: 1. fläsk, späck
bacterium: 1. bakterie
bad: 1. arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg | 2. rutten, skämd
badger: 1. grävling, grävsvin
bad luck: 1. otur
bag: 1. säck, väska | 2. säck, väska
baggage: 1. bagage, resgods
bairn: 1. barn, unge
bait: 1. agn
bake: 1. baka
baker: 1. bagare
bakery: 1. bageri
baker’s shop: 1. bagarbod
balance: 1. saldo
balance sheet: 1. bokslut
balcony: 1. altan, balkong
bale: 1. packe
ball-bearing: 1. glob, klot
ball: 1. bal | 2. glob, klot | 3. boll | 4. sfär
ballast: 1. ballast, barlast
ballet: 1. balett
balloon: 1. ballong
balm: 1. balsam
balsam: 1. balsam
balustrade: 1. balustrad
bamboo: 1. bambu
banana: 1. banan
band: 1. band
bandage: 1. bandage, förband | 2. bandage, förband
bandit: 1. bandit
banisters: 1. balustrad
bank-note: 1. sedel
bank: 1. bank | 2. bank, sandbank
bankruptcy: 1. bankrutt, cession, fallissemang, konkurs
bank clerk: 1. bankir
bank official: 1. bankir
banner: 1. flagg, flagga
banquet: 1. bankett
baptism: 1. dop, döpelse, kristning
baptize: 1. döpa, kristna
bar: 1. förhindra, hindra
barbarian: 1. barbar
barbaric: 1. barbarisk
barber: 1. frisör, hårfrisör
bare: 1. bar, naken
barely: 1. knappast, knappt, näppeligen
bark: 1. bark | 2. skälla | 3. bark
barley: 1. korn
barn: 1. barack | 2. kram
barometer: 1. barometer
baron: 1. baron, friherre
baroness: 1. baronessa
barrack: 1. barack
barracks: 1. kasern | 2. kasern
barrel: 1. fat, så, tunna | 2. rör
barren: 1. ofruktbar
barrier: 1. bom, slagbom
barrister-at-law: 1. advokat, sakförare
barrister: 1. advokat, sakförare
base: 1. basera | 2. nedrig
basement: 1. källare
bashfulness: 1. blyghet, bryderi, förlägenhet
basin: 1. bassäng | 2. skål
basket: 1. korg
bass: 1. abborre
bast: 1. bast
bat: 1. flädermus, läderlapp
bath: 1. badkar | 2. bad
bathing-suit: 1. baddräkt
bathing box: 1. badhytt
bathing suit: 1. baddräkt
bathroom: 1. badhus
baton: 1. stav, stång
battalion: 1. bataljon
battery: 1. batteri | 2. batteri | 3. batteri
battle: 1. batalj, kamp, slag, slagsmål, strid
bay: 1. vik
bayonet: 1. bajonett
bazaar: 1. krambod
be: 1. vara
beach: 1. strand
beak: 1. näbb
beam: 1. stråle | 2. balk, bjälke
bean: 1. böna
bear: 1. alstra, producera | 2. lida | 3. björn
beard: 1. skägg
bear the cost of: 1. bekosta
bear witness of: 1. attestera, betyga
beast: 1. best, djur
beast of prey: 1. rovdjur
beat: 1. banka, drabba, slå
beautiful: 1. skön, vacker
beauty: 1. skönhet
beaver: 1. bäver
because of: 1. på
become: 1. bli | 2. bli, bliva
become engaged: 1. förlova sig | 2. förlova sig
become engaged with: 1. förlova sig med | 2. förlova sig med
become the fiacée of: 1. förlova sig med
become the fiancé of: 1. förlova sig med
become the husband of: 1. gifta sig med
become the wife of: 1. gifta sig med
bed: 1. bädd, säng
bedroom: 1. sovrum, sängkammare
bee-keeper: 1. biodlare
bee-master: 1. biodlare
bee: 1. bi
beech: 1. bok
beef: 1. nötkött
beefsteak: 1. biff, biffstek
beehive: 1. bikupa
beer: 1. öl
beetle: 1. skalbagge | 2. skalbagge
before: 1. förrän
beg: 1. tigga | 2. anmoda, ansöka, bedja
beggar-woman: 1. tiggerska
beggar: 1. tiggare
begging: 1. tiggeri
begin: 1. begynna, börja | 2. begynna, börja
beginner: 1. nybörjare
beginning: 1. begynnelse, början | 2. begynnelse, början
behave: 1. bete sig, uppföra sig
behavior: 1. beteende, uppförande
behaviour: 1. beteende, uppförande
behind: 1. efter | 2. bakefter, baktill
belief: 1. övertygelse | 2. tro
believe: 1. tro
believe in: 1. tro på
belly: 1. buk
below: 1. nedan, nere | 2. under | 3. nedan, nere
belt: 1. bälte, gördel, rem
bench: 1. bänk
bend: 1. krok, krumbukt, kurva, sväng
beneath: 1. under
benefit: 1. fördel, gagn | 2. gagn
bent: 1. krokig
berry: 1. bär
beside: 1. bi, hos, vid | 2. bredvid | 3. vid
besides: 1. utöver
besiege: 1. belägra
best: 1. bäst
bet: 1. tippa
betray: 1. förråda
betrothal: 1. förlovning | 2. förlovning | 3. förlovning
better: 1. bättre
between: 1. emellan, ibland, mellan
beverage: 1. dryck
bevy: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp | 2. band
bewitch: 1. trolla
be able to: 1. gitta, må, mäkta, orka
be absent: 1. vara borta
be acquainted with: 1. känna
be afraid of: 1. vara rädd, vara rädd för
be alive: 1. leva
be ashamed: 1. blygas
be bankrupt: 1. göra konkurs
be bold: 1. töras, våga
be called: 1. heta, kallas
be fond of: 1. vara tokig i
be found: 1. befinna sig, må
be full: 1. mätta
be glad: 1. fröjda, njuta
be hungry: 1. hungra
be indignant: 1. harmas
be indignant with: 1. reta sig på
be in command: 1. befalla, kommendera
be lacking: 1. saknas
be located: 1. befinna sig, må
be lucky: 1. ha tur
be married: 1. gifta sig | 2. gifta sig
be missing: 1. vara borta | 2. saknas
be present: 1. bevista, åse
be quiet: 1. tiga
be related to: 1. vara släkt med
be similar: 1. likna
be sorry about: 1. ångra
be taken ill: 1. insjukna
be willing to: 1. vilja
be worth: 1. gälla
biased: 1. partisk
bible: 1. bibel
bicycle: 1. cykel | 2. cykel, följd, serie
bid: 1. anmoda, ansöka, bedja
big: 1. stor
bike: 1. cykel | 2. cykel, följd, serie
bile: 1. galla
bill-board: 1. anslagstavia
bill: 1. näbb | 2. biljett | 3. faktura | 4. nota
billiards: 1. biljard
bind: 1. binda | 2. binda, snöra
birch: 1. björk
bird: 1. fågel
birth: 1. börd, födelse
birthday: 1. födelsedag
bishop: 1. biskop
bit: 1. bit
bite: 1. bita, nappa | 2. bett
bitter: 1. besk, bitter, kärv
black: 1. svart | 2. svart
blackberry: 1. björnbär | 2. björnbär
blackberry bush: 1. björnbär
blackbird: 1. koltrast
bladder: 1. blåsa, bläddra
blade: 1. klinga | 2. strå | 3. stjälk, strå
blame: 1. skuld | 2. förebrå, förevita
blank: 1. blank, vit | 2. formulär
blanket: 1. dekan
blaspheme: 1. svära
blasphemer: 1. hädare
blasphemy: 1. gudsförmädelse, hädelse
bleak: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig | 2. kall
bleed: 1. blöda
blend: 1. blanda, sammanblanda
bless: 1. signa, välsigna
blessing: 1. välsignelse
blind: 1. blind
blister: 1. blåsa
block: 1. blockera | 2. block
blockade: 1. blockad | 2. blockera
block of flats: 1. höghus
blond: 1. blond, ljus
blood-relationship: 1. släkt, släktskap
blood: 1. blod
bloom: 1. blomma, blomster
blot: 1. fläck
blotter: 1. läskpapper
blotting paper: 1. läskpapper
blouse: 1. blus
blow: 1. hugg | 2. blåsa | 3. blåsa, fläkta
blow up: 1. försämra, förvärra
blue: 1. blå | 2. blå
blueberry: 1. blåbär
blunt: 1. ovass
blushing: 1. röd
board: 1. bräde, plank, tilja
boarding house: 1. pension
boarding school: 1. pension
boast: 1. skryta
boat: 1. båt | 2. slup
bodily: 1. kroppslig, lekamlig
body-: 1. kroppslig, lekamlig
body: 1. kroppslig, lekamlig | 2. kropp, lekamen
boil: 1. koka | 2. koka
bold: 1. diger, fet, tjock
bolt: 1. regla | 2. regel, rigel, slå
bomb: 1. bomb
bone: 1. ben
book-keeper: 1. bokförare, bokhållare
bookcase: 1. bokskåp
bookseller: 1. bokhandlare
boon: 1. välsignelse
boot: 1. stövel
boozer: 1. drinkare, rumlare, supare
border: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
bore: 1. borra | 2. borr
borrow: 1. låna
bosom: 1. bröst
boss: 1. anförare, chef | 2. mästare | 3. chef
botany: 1. botanik
both: 1. båda, bägge, vardera, ömse
bottle: 1. butelj, flaska
bottom: 1. botten, grund
bough: 1. gren, kvist
bouillon: 1. buljong
boulevard: 1. bulevard
boundary: 1. gräns
boutique: 1. affär, butik, handelsbod
bovine: 1. nöt
bovine animal: 1. nöt
bow: 1. båge
bowl: 1. skål
box-room: 1. förvaringsställe
box: 1. boxa | 2. kista, lår | 3. ask, dosa | 4. skål, stop, så, urna
boy: 1. gosse, pilt, pojke | 2. betjänt, dräng, tjänare
bra: 1. behå
brace: 1. spasm
bracelet: 1. armband | 2. armband | 3. armband
bracket: 1. spasm
brag: 1. skryta
brain: 1. hjärna
brake: 1. bromsa | 2. broms
bramble: 1. björnbär
branch: 1. gren, kvist | 2. fack, yrke
brandish: 1. svinga
brandy: 1. akvavit, brännvin | 2. konjak
brass: 1. mässing
brave: 1. behjärtad, tapper
bread: 1. bröd
bread and butter: 1. smörgås
break: 1. paus | 2. avbryta, bryta, knäcka | 3. bryta
breakable: 1. brytbar, bräcklig
break down: 1. slopa
bream: 1. braxen
breast: 1. bröst
breath: 1. anda
breathe: 1. andas
breathless: 1. andlös
breed: 1. uppfostra | 2. ras
breeze: 1. bris
brick: 1. tegelsten
bride: 1. fästmö | 2. brud
bridegroom: 1. brudgum
bridge: 1. bro
brief: 1. gen
brief case: 1. portfölj
brigade: 1. brigad
bright: 1. ljus
brim: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
brimstone: 1. svavel
bring along: 1. medbringa
bring up: 1. uppfostra
brink: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
brisk: 1. livaktig, livlig
brittle: 1. brytbar, bräcklig
broad: 1. vid
broadcast: 1. utskicka
broken: 1. kaputt
broker: 1. mäklare
bronze: 1. brons
brooch: 1. brosch
broom: 1. kvast, sopkvast
brothel: 1. bordell
brother-in-law: 1. svåger
brother: 1. broder, bror
brothers and sisters: 1. syskon
brow: 1. ögonbryn
brown: 1. brun | 2. brun
brush: 1. borsta | 2. borste
brutal: 1. ovänlig, snäsig
bubble: 1. blåsa, bläddra
bucket: 1. bytta, hink
bud: 1. knopp
buddy: 1. kamrat, kompis
buffalo: 1. buffel
bug: 1. insekt, kryp
build: 1. bygga | 2. mura | 3. snickra
builder: 1. byggmästare
building-plot: 1. byggnadstomt
building-site: 1. byggnadstomt
building: 1. byggnad
building contractor: 1. byggmästare
build from wood: 1. snickra
bulk: 1. omfång, storhet, storlek
bulky: 1. omfångsrik
bull: 1. tjur
bullet: 1. kula
bulletin: 1. bulletin
bumblebee: 1. humla
bump: 1. puckel
bunch: 1. knippa, knyte, packe
bundle: 1. knippa, knyte, packe
bungalow: 1. enplansvilla
bunker: 1. kasematt
burden: 1. ladda, lasta | 2. frakt
burdensome: 1. tung, viktig
bureau: 1. byrå, kontor
burglar: 1. inbrottstjuv
burial: 1. begravning
burn: 1. brinna
burn down: 1. förbränna
burst: 1. rämna | 2. rämna
bury: 1. begrava, jordfästa | 2. begrava
bush: 1. buske | 2. buske
business: 1. affär, sak | 2. affär, handel
businessman: 1. affärsman | 2. affärsman, handelsman
business deal: 1. affär, sak
business friend: 1. affärsvän
business relation: 1. affärsförbindelse
but: 1. utom | 2. men | 3. likafullt, oaktat
butcher: 1. slaktare
butcher’s shop: 1. slakteri
butter: 1. smör
butterfly: 1. fjäril
button: 1. knapp | 2. knapp
buy: 1. anskaffa, köpa | 2. anskaffa, köpa | 3. anskaffa, köpa | 4. anskaffa, köpa | 5. anskaffa, köpa | 6. anskaffa, köpa | 7. anskaffning, inköp, köp
buyer: 1. köpare
buzz: 1. surra
by-laws: 1. statut
by-way: 1. avtagsväg, avväg
by: 1. bi, hos, vid | 2. alltifrån, av, efter | 3. på | 4. alltefter, efter, jämlikt | 5. per
bye: 1. adjö, hej då | 2. adjö så länge, hej så länge, vi ses
byname: 1. binamn, vedernamn
by accident: 1. händelsevis, tillfälligtvis
by chance: 1. händelsevis, tillfälligtvis
by means of: 1. per
by mistake: 1. av misstag
by night: 1. om natten
by now: 1. allaredan, redan, ren
by no means: 1. ingalunda
by ship: 1. båtledes
by the way: 1. apropå
cabbage: 1. kål
cabin: 1. hydda, hytt | 2. kajuta, koja
cabinet: 1. kabinett | 2. skåp
cable: 1. kabel
cactus: 1. kaktus
cadaver: 1. as, kadaver
cadger: 1. snyltgäst, tallricksslickare
café: 1. kafé
cage: 1. bur
cake: 1. kaka
calculate: 1. beräkna, uträkna
calculation: 1. beräkning | 2. nota
calendar: 1. kalender
calf: 1. kalv | 2. tjockben, vad
call: 1. benämna, heta, kalla | 2. kalla, ropa
caller: 1. besökande
call box: 1. telefonhytt
camel: 1. kamel
camera: 1. fotografiapparat
camphor: 1. kamfer
camping ground: 1. kampingplats, läger
camping site: 1. kampingplats, läger
canal: 1. grav, kanal
canary: 1. kanariefågel
cancel: 1. arbeställa
cancer: 1. kräfta
candidate: 1. sökande, tjänstsökande
candle: 1. ljus
cane: 1. stav, stång
canker: 1. kräfta
cannibal: 1. kannibal
cannon: 1. kanon
canoe: 1. kanot
canteen: 1. fältflaska
cap: 1. huv, mössa
cape: 1. kap
capital: 1. kapital | 2. huvudstad
capital city: 1. huvudstad
caprice: 1. hugskott, kapris, nyck
capsule: 1. kapsyl
captain: 1. kapten | 2. kapten, skeppare
capture: 1. fånga
car: 1. bil
carafe: 1. karaff, karaffin
caravan: 1. karavan
carburettor: 1. förgasare, karburator
card: 1. karta, kort
cardboard: 1. kartong
cardiac: 1. hjärtlig
care: 1. omtanke, sorg
career: 1. karriär
careful: 1. försiktig, varlig, varligen, varsam
careless: 1. oaktsam, ouppmärksam
caress: 1. smeka | 2. smek
carnation: 1. nejlika
carnival: 1. karneval
carp: 1. karp
carpenter: 1. snickare
carrot: 1. morot
carry: 1. bära
case: 1. affär, sak | 2. fall | 3. fall
cashier: 1. kassör
cashier’s stand: 1. kassa
casino: 1. kasino
castigate: 1. aga
castigation: 1. aga
castle: 1. borg, slott | 2. torn
cat: 1. katt
catalogue: 1. katalog
catarrh: 1. katarr
catastrophe: 1. katastrof
catch: 1. fånga
category: 1. kategori
caterpillar: 1. larv, mask
cathedral: 1. dom, katedral
cauliflower: 1. blomkål
cause: 1. föranleda, förorsaka, orsaka | 2. orsak
cause pain: 1. bedröva
cause pain to: 1. bedröva
caution: 1. varna, varsko, åtvarna
cautious: 1. försiktig, varlig, varligen, varsam
cavalier: 1. riddare
cavalry: 1. kavalleri
cave: 1. grotta
caviar: 1. kaviar
ceaselessly: 1. oavlåtlig
cedar: 1. ceder
cede: 1. cedere
ceiling: 1. tak
celebrate: 1. festa, ha fest, kalasa
celebrating one’s birthday: 1. fira födelsedagen, fylla år, ha födelsedag
celebration: 1. fest, kalas
celery: 1. selleri
celestial: 1. himmelsk
cell: 1. cell | 2. cell
cellar: 1. källare
cello: 1. violoncell
cement: 1. cement, kitt
cemetery: 1. kyrkogård
censor: 1. censurera | 2. censur
centennial: 1. århundrade, sekel
centimetre: 1. centimeter
centipede: 1. tusenfoting
central: 1. central
centre: 1. center
century: 1. århundrade, sekel
ceremony: 1. ceremoni | 2. ceremoni
certain: 1. given, säker, trygg
certainly: 1. ju
certainty: 1. visshet
certificate: 1. aktstycke | 2. attest
chain: 1. kedja
chair: 1. stol
chairman: 1. president
chalk: 1. krita
chamber: 1. gemak, kammare
champagne: 1. champagne
champion: 1. mästare
chance: 1. slump, tillfällighet | 2. händelse, tillfälle
change: 1. förvandla, förändras, ändra | 2. förvandla, förväxla, förändra, växla | 3. förvandla, ändra | 4. ändring | 5. förändring
channel: 1. grav, kanal | 2. rör
chaos: 1. kaos, oordning, trassel
chapter: 1. kapitel
character: 1. art, karaktär | 2. art, natur | 3. tecken
characteristic: 1. karakterisk
characterize: 1. karakterisera
charge: 1. frakt
charity: 1. allmosa
charm: 1. behag
charming: 1. behagfull
chase: 1. driva, fösa | 2. förfölja | 3. jaga
chase away: 1. förjaga
chasm: 1. avgrund, gap
chaste: 1. kysk, sedesam, tuktig
chastise: 1. aga
chastisement: 1. aga
chat: 1. prata, snacka
chatter: 1. prata, snacka
chauffeur: 1. chaufför
cheap: 1. billig
cheat: 1. niding, rackare, skurk | 2. bedragare | 3. bedra, bedraga, lura, narra
check: 1. besiktiga, kontrollera | 2. check
checker: 1. besiktningsman, kontrollant, kontrollör
check up on: 1. besiktiga, kontrollera
cheek: 1. kind
cheerful: 1. glad, kry | 2. gladlynt
cheers: 1. gutår, skål
cheese: 1. ost
chemist: 1. apotekare
chemistry: 1. kemi | 2. kemi
chemist’s shop: 1. apotek
cheque-book: 1. checkbok
cheque: 1. check
cherry: 1. körsbär
chess-board: 1. schackbräde
chessboard: 1. schackbräde
chest: 1. bröst | 2. kista, lår
chestnut: 1. kastanje | 2. kastanje
chewing-gum: 1. tuggummi
chew the cud: 1. idissla
chick: 1. kyckling
chicken: 1. kyckling | 2. höna | 3. höns
chief: 1. anförare, chef | 2. överman | 3. chef
chief of police: 1. kommissarie, poliskommissarie
child: 1. telning, unge | 2. barn, unge | 3. barn, unge
childless: 1. barnlös
chilly: 1. kall
chimney: 1. skorsten
chin: 1. haka
chisel: 1. mejsel
chive: 1. gräslök
chlorine: 1. klor
chocolate: 1. choklad
choice: 1. val, valakt
choke: 1. strypa
choose: 1. kora
chop: 1. hugga, yxa
chord: 1. ackord
chorus: 1. kor
chrestomathy: 1. urval
christen: 1. döpa, kristna
christening: 1. dop, döpelse, kristning
chromium: 1. krom
chronicle: 1. krönika
chuck: 1. smeka | 2. smek
church-building: 1. kyrka | 2. kyrka
church: 1. kyrka | 2. kyrka
cigar: 1. cigarr
cigarette: 1. cigarrett
cinder: 1. aska
cinema: 1. biograf | 2. kina
circle: 1. cirkel | 2. krets, rund
circumstances: 1. situation
circus: 1. cirkus
citation: 1. anförande | 2. anförande, citat
cite: 1. anföra, citera
citizen: 1. medborgare
city: 1. världsstad | 2. stad
city hall: 1. rådhus, stadshus
civil status: 1. civilstånd
clamp: 1. spasm
clap: 1. applådera
clarify: 1. förklara, utlägga
clasp: 1. häkta
class: 1. klass | 2. kurs
classic: 1. klassisk
classical: 1. klassisk
claw: 1. klo, tass
clay: 1. ler, lera
clean: 1. lutter, ren | 2. luttra, rena, rengöra, rensa, sovra
cleanse: 1. luttra, rena, rengöra, rensa, sovra
clear: 1. ljus | 2. klar, tydlig
clef: 1. klav
clergyman: 1. präst
clerk: 1. skrivare
clever: 1. fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug
client: 1. köpare | 2. kund
clientèle: 1. klientel
climate: 1. klimat
climb: 1. kliva, klättra | 2. dala
clinic: 1. klinik
cloak: 1. kappa
cloakroom: 1. garderob, kapprum
clock: 1. klocka, ur
close: 1. intim, såt | 2. smal, trång | 3. när
closet: 1. skåp
clothes-press: 1. garderob, klädskåp
clothes: 1. beklädnad, klädedräkt, kläder, klädsel
clothing: 1. beklädnad, klädedräkt, kläder, klädsel
cloud: 1. moln, sky
clover: 1. klöver, väppling
club: 1. klubb
cluster: 1. knippa, knyte, packe
co-occupant: 1. sambo
co-operate: 1. medverka, samarbeta
coal: 1. kol
coast: 1. kust
coat: 1. paletå
cock: 1. tupp
cockroach: 1. bobba
cocktail: 1. drink
cocoa: 1. kakao
coconut: 1. kokosnöt
cod: 1. kabeljo, torsk
coddle: 1. kela
code: 1. kod
codfish: 1. kabeljo, torsk
coffee-house: 1. kafé
coffee: 1. kaffe
coffin: 1. likkista
cognac: 1. konjak
cohabit: 1. bo ihop
coin: 1. mynt
coir: 1. kor
cold: 1. kall | 2. köld | 3. förkylning | 4. snuva
collar: 1. krage
colleague: 1. kollega
collect: 1. församla, samla
collection: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp | 2. samling
college: 1. kollegium
colonel: 1. överste
colony: 1. koloni
colossal: 1. kolossal
colour: 1. färg
column: 1. pelare, spalt | 2. spalt | 3. rubrik
comb: 1. kamma
combine: 1. ansluta
come: 1. härstamma | 2. komma
comedy: 1. komedi
comet: 1. komet
come about: 1. bli | 2. hända, inträffa, passera
come across: 1. möta
come close: 1. nalkas
come closer: 1. nalkas
come on: 1. nalkas
come together: 1. para
come to an end: 1. sluta
comfort: 1. trösta
comfortable: 1. bekväm
comic: 1. komisk
comical: 1. komisk
coming: 1. ursprunglig
comma: 1. komma
command: 1. befalla, kommendera | 2. befallning, befäl, kommando, order | 3. befalla, påbjuda | 4. befallning, befäl, order, påbud
commander: 1. befälhavare, kommendant
commence: 1. begynna, börja | 2. begynna, börja
commencement: 1. begynnelse, början | 2. begynnelse, början
commend: 1. berömma, lova, prisa | 2. anbefalla, förorda, rekommendera
commendable: 1. berömlig
commerce: 1. affär, handel
commission: 1. kommission
committee: 1. kommitté
commodity: 1. artikel | 2. vara
common: 1. gemensam
commonplace: 1. banal | 2. trivial
commotion: 1. agitation | 2. skandal
communication: 1. bekantgörande, tillkännagivande
communism: 1. kommunism
community: 1. gemenskap, kommun
companion: 1. kamrat, kompis
company: 1. affärshus
compare: 1. jämföra, likna
comparison: 1. jämförelse, liknelse, sammanlikning
compartment: 1. fack, yrke | 2. kupé
compass: 1. kompass
compassion: 1. medlidande, misskund
compel: 1. förplikta, tvinga
compensate: 1. belöna
compensation: 1. belöning
competent: 1. kompetent
competition: 1. konkurrens, tävlan | 2. tävling
complain: 1. klaga
complete: 1. komplett | 2. full
compliment: 1. komplimang
compose: 1. komponera | 2. komponera
composer: 1. kompositör, tonsättare
computation: 1. beräkning
computer: 1. datamaskin, dator
comrade: 1. kamrat, kompis
conceal: 1. fördölja, gömma, hysa
concede: 1. medge
concept: 1. koncept
concern: 1. beträffa | 2. omtanke, sorg
concerning: 1. angående | 2. om, över, på
concert: 1. konsert
conclusion: 1. konklusion | 2. resultat
concord: 1. ackord, överenskommelse, överenstämmelse
concrete: 1. betong | 2. konkret
concurrence: 1. överenskommelse, överenstämmelse
condemn: 1. döma | 2. missbilliga
condition: 1. kondition | 2. situation
condom: 1. kondom
conduct: 1. föra | 2. beteende, uppförande
conduct oneself: 1. bete sig, uppföra sig
confectioner: 1. konditor
confectionery: 1. konditori
confess: 1. bekänna | 2. bikta, skrifta sig
confession: 1. bekännelse, konfession | 2. bikt, skriftermål, syndabekännelse
confide: 1. ha förtroende för
confidence: 1. förtroende, tillit | 2. förtroende, tillit
confine: 1. avgränsa, begränsa
confiscate: 1. konfiskera
conflict: 1. konflikt
congratulate: 1. gratulera
congress: 1. kongress
conifer: 1. barrträd
connect: 1. ansluta | 2. binda, snöra
connect up: 1. ansluta
conquer: 1. erövra
consciousness: 1. medvetande
conservative: 1. konservativ
conserve: 1. behålla, förvara, konservera
consider: 1. betrakta | 2. beskåda, kika, skåda, titta
consolation: 1. tröst
console: 1. trösta
consonant: 1. konsonant, medljud
conspiracy: 1. komplott
constant: 1. konstant | 2. oupphörlig
construct: 1. bygga
consul: 1. konsul
consulate: 1. konsulat
consult: 1. konsultera, rådfråga
consume: 1. förbruka
contact: 1. kontakt
container: 1. skål, stop, så, urna
contempt: 1. förakt
contented: 1. belåten, nöjd
contention: 1. påstående
contents: 1. innehåll
contest: 1. tävling
continent: 1. fastland, världsdel
continual: 1. konstant
contract: 1. kontrakt
contractor: 1. byggmästare
contradistinction: 1. motsats
contralto: 1. altröst, altstämma
contralto voice: 1. altröst, altstämma
contrary: 1. motsatt | 2. motsatt
contrast: 1. motsats | 2. kontrast
control: 1. härska, regera
controller: 1. besiktningsman, kontrollant, kontrollör
control oneself: 1. behärska sig
convention: 1. kongress
conversation: 1. konversation
conversion: 1. ändring | 2. förändring
conviction: 1. övertygelse
convince: 1. överbevisa, övertyga
cook: 1. koka | 2. kokerska, köksa | 3. kock
cool: 1. sval
cooperate: 1. medverka, samarbeta
copper: 1. koppar
copy: 1. exemplar | 2. efterbilda, kopiera | 3. avskrift, kopia
cord: 1. lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck
cordial: 1. hjärtlig | 2. hjärtlig | 3. hjärtlig
core: 1. kärna
cork: 1. kork
corkscrew: 1. korkskruv
corn: 1. liktorn | 2. majs
corner: 1. hörn, smyg, vrå
cornflower: 1. blåklint, klint
coronation: 1. kröning
corporal: 1. kroppslig, lekamlig
corporeal: 1. kroppslig, lekamlig
corpse: 1. as, kadaver
corpulent: 1. diger, fet, tjock
correct: 1. korrekt | 2. korrigera
correspond: 1. korespondera
cost: 1. kosta
costly: 1. dyr, dyrbar
costume: 1. klädedräkt, kostym
cotton-wool: 1. vadd
cotton: 1. bomull
couch: 1. kanapé
cough: 1. hosta | 2. hosta
counsel: 1. advokat, sakförare | 2. rå, råda | 3. råd
count: 1. greve | 2. beräkna, uträkna
counter: 1. boddisk
countless: 1. otalig, tallös
country: 1. landsbygd, landsort | 2. land
countryman: 1. landsbo
countryside: 1. landsbygd, landsort
count in: 1. addera, summera
couple: 1. äkta par, gift par
coupon: 1. kupong
coupé: 1. kupé
courage: 1. mandom, mod
courageous: 1. behjärtad, tapper
course: 1. kurs | 2. fat | 3. trivial
court: 1. gård, gårdstomt
courteous: 1. artig, hövlig
courtyard: 1. gård, gårdstomt
cousin: 1. kusin | 2. kusin
cover: 1. betäcka, hölja, skyla, täcka, övertäcka
covet: 1. begära
covetousness: 1. begär, begäran
cow: 1. ko
crab: 1. krabba
crack: 1. knaka | 2. rämna
cradle: 1. födelseort
cramped: 1. smal, trång
crane: 1. kran | 2. kran | 3. kran
crawl: 1. krypa, kräla
crayfish: 1. kräfta
craziness: 1. galenskap | 2. vansinne, vanvett
crazy: 1. dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden
cream: 1. kräm
create: 1. skapa | 2. komponera
creature: 1. skapelse, varelse
credit: 1. kredit
creep: 1. krypa, kräla
crew: 1. besättning
cricket: 1. syrsa
crime: 1. förbrytelse, illgärning, missdåd, ogärning
criminal: 1. brottslig, kriminal | 2. brottsling, förbrytare, ogärningsman
crisis: 1. kris
criticism: 1. kritik
crocodile: 1. krokodil
crook: 1. niding, rackare, skurk
cross: 1. arg, ilsken, vred, vredgad | 2. kors
crossword puzzle: 1. korsord
cross roads: 1. vägkorsning, vägmöte
crow: 1. kråka | 2. kråka
crowd: 1. hop, mängd | 2. hop
crucify: 1. korstfästa
crude oil: 1. nafta
cruel: 1. grym
crush: 1. anlopp | 2. krossa
cry: 1. skri, skrik | 2. grina, gråta
crystal: 1. kristall
cry out: 1. hojta, skria, skrika, skråla
cube: 1. kub
cuckoo: 1. gök
cucumber: 1. gurka
cultivate: 1. avla
culture: 1. kultur
cunning: 1. fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug
cup: 1. kopp
cupboard: 1. skåp
curate: 1. adjunkt
cure: 1. hela
currant: 1. vinbär
current: 1. ström | 2. ström, ströming
currently: 1. nutida, nuvarande
curry: 1. kurry
curse: 1. svära | 2. förbanna, fördöma
curtain: 1. förhänge
curve: 1. krok, krumbukt, kurva, sväng
curved: 1. krokig
cushion: 1. dyna, hyende, kudde
cuss: 1. svära
custom-house: 1. tull
custom: 1. vana
customary: 1. bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig
customer: 1. kund
cut: 1. meja | 2. hugga, yxa
cutlet: 1. kotlett
cycle: 1. cykel | 2. cykel, följd, serie
cyclone: 1. cyklon, virvelvind
cylinder: 1. cylinder
cynical: 1. cynisk
cypres: 1. cypress
czar: 1. tsar
daffodil: 1. narciss
dagger: 1. dolk
daily: 1. alldaglig
daily paper: 1. dagblad, journal
damage: 1. haveri
dame: 1. dam
dance: 1. bal | 2. dansa | 3. dans
dancer: 1. dansös
dandruff: 1. mjäll
danger: 1. fara, våda
dangerous: 1. farlig, vådlig
dare: 1. töras, våga
darkness: 1. dunkelhet, mörker
darling: 1. älskling
data: 1. material
date-palm: 1. dadelpalm
date: 1. dadel | 2. dadel | 3. datera | 4. datum
date palm: 1. dadelpalm
daughter-in-law: 1. sonhustru, svärdotter
daughter: 1. dotter
dawn: 1. dagning
day: 1. dag
daybreak: 1. dagning
dazed: 1. oredig
dazzle: 1. blända, förblinda, förblända
dead: 1. avliden, död
deadly: 1. dödlig
deaf: 1. döv
deaf and dumb: 1. dövstum
deal with: 1. behandla, traktera
dear: 1. ansedd | 2. kär, rar, söt | 3. dyr, dyrbar | 4. kostbar | 5. dyr, dyrbar
death: 1. död
debt: 1. skuld
decanter: 1. karaff, karaffin
deceitful: 1. bedräglig
deceive: 1. bedra, bedraga, lura, narra
deceiver: 1. bedragare
decide: 1. besluta
declaim: 1. deklamera
declaration: 1. förklaring
declaration of policy: 1. program
declare: 1. betyga, förklara
decorate: 1. smycka
decree: 1. dekret
dedicate: 1. ägna
deem: 1. tro | 2. anse, tycka | 3. beskåda, kika, skåda, titta
deep: 1. djup
deer: 1. hjort, hjärna
defeat: 1. nederlag | 2. besegra
defence: 1. försvar, värn
defend: 1. försvara, värja, värna
defense: 1. försvar, värn
defiantly: 1. trots
deformed: 1. abnorm
defray the cost of: 1. bekosta
degree: 1. grad | 2. titel
delay: 1. anstånd, uppskov
deliver: 1. avleverera, leverera
delivery: 1. leverans
delta: 1. delta
democracy: 1. folkvälde
demolish: 1. slopa
demonstrate: 1. exponera | 2. exponera
den: 1. kyffe, ruckel | 2. kyffe, näste
dentist: 1. dentist, tandläkare
deny: 1. förneka, neka
depart: 1. ge sig iväg
department: 1. fack, yrke
dependant on: 1. beroende
dependence: 1. beroende
dependent: 1. avhängig, beroende
deportment: 1. beteende, uppförande
deposit: 1. deponera
depository: 1. lada
depressed: 1. deprimerad, nedstämd
depression: 1. kris
depth: 1. djup | 2. djuphet, djuplek | 3. djup, djuphet, djuplek
derive: 1. härstamma
derrick: 1. kran
describe: 1. beskriva
description: 1. beskrivning
desert: 1. ödemark, öken | 2. lämna
deserving: 1. värdig
design: 1. rita, teckna | 2. ritning, teckning
desire: 1. önska | 2. längtan, önskan
desk: 1. skrivbord
desolate: 1. tröstlös
despair: 1. misströsta | 2. förtvivlan, misströstan
desperate: 1. desperat, förtvivlad | 2. hopplös
despise: 1. förakta, missakta
despite: 1. trots | 2. trots
despotic: 1. despotisk
dessert: 1. efterrätt
destroy: 1. förinta, förstöra
detached: 1. fristående
detached house: 1. fristående hus
detail: 1. detalj
detective: 1. detektiv
detention: 1. häkte
determine: 1. befästa, fästa
detrimental: 1. ofördelaktig
device: 1. apparat
devil: 1. djävul, fan
devote: 1. ägna
dew: 1. dagg
diabetes: 1. sockersjuka
diagram: 1. figur, gestalt
dial: 1. platta, skiva
dialect: 1. allmogespråk, bygdemål, dialekt, folkmål, landsmål
diamond: 1. diamant
diarrhoea: 1. diarré
diary: 1. diarium
dictate: 1. diktera
dictionary: 1. ordbok
die: 1. avlida, dö | 2. tärning
diet: 1. diet
difference: 1. olikhet, skillnad
different: 1. olik | 2. olik, olika
differently: 1. annorlunda
difficult: 1. mödosam, svår
difficulty: 1. svårighet
dig: 1. gräva
dike: 1. damm, fördämning, vall
diligent: 1. arbetsam
dimension: 1. omfång, storhet, storlek
diminutive: 1. liten
din: 1. bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen
diploma: 1. aktstycke | 2. diplom
direct: 1. rak, rät
direction: 1. direktion, kosa, riktning
directions: 1. instruktion
director: 1. direktör
directory: 1. katalog
dirty: 1. smutsig
dis-: 1. o-
disabled: 1. invalid
disadvantage: 1. nackdel
disagreeing: 1. oenig, oense
disagreement: 1. oenighet | 2. oenighet
disappear: 1. försvinna
disappoint: 1. göra besviken | 2. göra besviken
disappointment: 1. besvikelse | 2. besvikelse, missräkning
disapprove: 1. missbilliga
disapprove of: 1. missbilliga
disc: 1. platta, skiva
disciples: 1. anhang
discipline: 1. disciplin
discontent: 1. agg
discontented: 1. missbelåten, missnöjd
discontentedness: 1. agg
discord: 1. oenighet | 2. oenighet
discount: 1. diskont
discover: 1. upptäcka
discovery: 1. upptäckt
discrete: 1. diskret
discuss: 1. diskutera, orda om | 2. diskutera, orda om
disease: 1. sjuka, sjukdom
disgust: 1. vämjelse, äckel
dish: 1. fat | 2. fat
disinfect: 1. desinficera, smittrena
dislike: 1. tycka illa om
dismal: 1. banal | 2. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig | 3. ledsen, sorgsen | 4. sur
dismayed: 1. förfärlig, hemsk
dismiss: 1. avskicka
disobedient: 1. olydig | 2. olydig
dispatch note: 1. adresskort, adresslapp
display: 1. parad
displeased: 1. missbelåten, missnöjd
displeasure: 1. agg
dispose of: 1. avyttra, försälja, sälja
disposition: 1. begåvning, gåva, talang
dissatisfaction: 1. agg
dissatisfied: 1. missbelåten, missnöjd
dissemble: 1. skrymta
dissension: 1. oenighet | 2. oenighet
dissolve: 1. lösa
distance: 1. avstånd, distans
distil: 1. destillera
distinct: 1. klar, tydlig
distress: 1. bedröva
distribute: 1. utdela
distribution: 1. utdelning
district: 1. amt, distrikt, krets, rote | 2. kvarter
distrust: 1. misstro
dive: 1. dyka
divide: 1. dela
divine: 1. gudomlig
divorce: 1. skilsmässa
divorced: 1. skild, frånskild | 2. skild, frånskild
do: 1. göra
dock: 1. syra
doctor: 1. doktor, läkare
document: 1. aktstycke | 2. dokument
doe: 1. hind
dog: 1. hund
dogma: 1. dogm
doll: 1. docka
domestic: 1. inhemsk
domestic animal: 1. husdjur
donate: 1. skänka
donkey: 1. åsna
don’t mention it: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
door: 1. dörr
double: 1. dubbel | 2. dubblera, fördubbla
doubt: 1. tvivla
doubtful: 1. tvivelaktig
dough: 1. deg
dove: 1. duva
down: 1. ned, nedvänd, ner | 2. ned, nedvänd, ner
downstairs: 1. nedan, nere
dowry: 1. hemgift
dozen: 1. dussin
do business: 1. handla
drag: 1. dra, draga, hala
dragon: 1. drake
drama: 1. dram, drama
draw: 1. rita, teckna | 2. dra, draga, hala
drawer: 1. låda
drawers: 1. underbyxor
drawing: 1. ritning, teckning
dreadful: 1. förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk
dream: 1. drömma | 2. dröm
dreary: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig
dress: 1. klänning
drill: 1. borra
drink: 1. rumla, supa | 2. dryck
drink to excess: 1. rumla, supa
drip: 1. droppa | 2. droppe
drive: 1. driva, fösa
driver: 1. chaufför
drive away: 1. förjaga
drive on: 1. driva, fösa
driving-licence: 1. körkort
dromedary: 1. dromedar
droop: 1. hänga
drop: 1. falla, ramla | 2. droppe
drown: 1. drukna | 2. dränka
drug: 1. läkemedel, medicin
drugstore: 1. apotek
drunk: 1. berudsad, drucken, full, rusig
drunkenness: 1. dryckenskap
dry: 1. torr
dryness: 1. torka
dual: 1. dubbel
duchess: 1. hertiginna
duchy: 1. hertigdöme
duck: 1. and, anka
duke: 1. hertig
dumb: 1. stum
dumbfounded: 1. förfärlig, hemsk
duplicate: 1. multiplicera
during the night: 1. om natten
dusk: 1. halvdager, skumrask, skymning
dust: 1. damm
dwarf: 1. dvärg
dwell: 1. bo, bygga
dwelling: 1. boning, bostad
dye: 1. färg | 2. färg
dynamite: 1. dynamit
each: 1. all, envar, varenda, varje
each other: 1. varandra, varann, varannan
eager: 1. begärlig, sniken, snål
eagerness: 1. begär, begäran
eagle: 1. örn
eagle owl: 1. uv
ear: 1. öra
earl: 1. greve
early: 1. bittida, tidig
earn: 1. förtjäna
earnest: 1. allvarlig
earth: 1. jord
earthquake: 1. jordbävning
east: 1. orient, ost, östan, öster
eastern: 1. orientalisk, ostlig, österländsk, östlig, östra
easy: 1. lätt
echo: 1. genljuda | 2. eko, genklang, genljud
economy: 1. ekonomi
ecstasy: 1. extas
edge: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
edging: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
edible: 1. ätbar, ätlig
edition: 1. utgift
editor: 1. redaktör
educate: 1. uppfostra
education: 1. uppfostran
eel: 1. ål
effect: 1. effekt | 2. resultat
effort: 1. bemödande | 2. möda, omak
egg: 1. ägg
egg nog: 1. äggtoddy
eight: 1. åtta
eighteen: 1. aderton, arton
eighteenth: 1. adertonde, artonde
eighth: 1. åttonde
eighty: 1. åtti, åttio
elastic: 1. elastisk
elbow: 1. armbåge
elder: 1. fläder
elect: 1. kora
election: 1. val, valakt
electric: 1. elektrisk
electricity: 1. elektricitet
element: 1. element
elemental: 1. elementär
elementary: 1. elementär
elements: 1. alfabet
elephant: 1. elefant
elevator: 1. hiss
eleven: 1. elva
eleventh: 1. elfte
elf: 1. älva
elk: 1. älg
elm: 1. alm
else: 1. annan | 2. annorlunda
elsewhere: 1. annanstans, annorstädes
embankment: 1. damm, fördämning, vall
emblem: 1. emblem
embrace: 1. famna, omfamna | 2. krama, omfamna
emerald: 1. smaragd
emergency: 1. kris
emigrate: 1. utvandra
emissary: 1. sändebud
emmet: 1. myra
emotion: 1. känsla, sinnesrörelse
emperor: 1. kejsare
empire: 1. kejsardöme
employ: 1. engagera | 2. använda, begagna, bruka
employee: 1. arbetstagare, löntagare
employer: 1. arbetsgivare, löngivare | 2. arbetsgivare, löngivare
empress: 1. kejsarinna
emptiness: 1. tomhet
empty: 1. tom
enchantment: 1. trolleri
encounter: 1. möta
encyclopaedia: 1. encyklopedi
end: 1. fullborda, ända | 2. sluta | 3. slut, ända, ände
ending: 1. slut, ända, ände
endure: 1. lida | 2. tåla
end up: 1. ankomma | 2. sluta
enemy: 1. fiende, ovän
energy: 1. energi, ork
engagement: 1. förlovning | 2. förlovning | 3. förlovning
engine: 1. lok, lokomotiv | 2. maskin | 3. motor
engineer: 1. ingenjör
enigma: 1. gåta
enjoy: 1. fröjda, njuta
enjoyable: 1. angenäm, anslående, behaglig, trevlig
enlarge: 1. förstora
enmity: 1. fiendskap
enthusiasm: 1. entusiasm, hänförelse
entice: 1. förföra, förleda | 2. förföra, förleda
entire: 1. hel
entirely: 1. alldeles
entomb: 1. begrava
entrance: 1. inträde
entrust: 1. ha förtroende för
envious: 1. avundsam, jalu
envoy: 1. sändebud
envy: 1. avundas | 2. avund, jalusi
episode: 1. episod
epoch: 1. epok
equal: 1. lik, jämlik
equally: 1. desslikes, samt
equator: 1. ekvator
equilibrium: 1. balans, jämvikt
era: 1. epok | 2. era, ära
erect: 1. grunda, instifta
err: 1. fela, mista sig, mistaga sig
error: 1. fel, förvillelse, misstag
escape: 1. rymma, undkomma | 2. undflykt
escort: 1. eskort
establish: 1. grunda, instifta
estate: 1. bondgård, gård, säteri
esteem: 1. betrakta
estimate: 1. beräkna, taxera, uppskatta, värdera
ethical: 1. etisk
eunuch: 1. eunuck, snöping
evade: 1. kringgå, undfly
even: 1. flack, jämn | 2. lik, jämlik | 3. jämna | 4. regelmässig
evening: 1. afton, kväll
evening meal: 1. aftonmåltid
event: 1. händelse, tillfälle
ever: 1. någonsin | 2. alltid, ständigt
everlasting: 1. ändlös
every: 1. all, envar, varenda, varje
everybody: 1. all, envar, varenda, varje
everything: 1. allting
everywhere: 1. allestädes, överallt
every kind of: 1. allehanda
every one: 1. all, envar, varenda, varje
evident: 1. synbarligen, uppenbar
exaggerate: 1. förstora
examination: 1. examen, undersökning
examine: 1. bepröva, undersöka
example: 1. exempel, förebild, föredöme
exceed: 1. överstiga, överträffa
except: 1. utom | 2. utöver
except for: 1. utöver
excise-duty: 1. accis
excise: 1. accis
exclusively: 1. bara, blott, endast
excuse: 1. urskulda, ursäkta
excuse me: 1. förlåt, ursäkta
excuse oneself: 1. be om ursäkt
executioner: 1. bödel, mästerman
exercise-book: 1. skrivbok
exercise: 1. inöva, öva | 2. övning
exhausted: 1. genomtrött, uppgiven
exhibit: 1. exponera | 2. exponera | 3. exponera, utställa
exhibition: 1. exposition, utställning
exhortation: 1. maning
existence: 1. existens, tillvaro
exit: 1. utgång
expect: 1. forvänta, vänta, vänta sig
expectation: 1. förväntan
expel: 1. förjaga
expensive: 1. dyr, dyrbar | 2. kostbar | 3. dyr, dyrbar
experiment: 1. försök
expire: 1. sluta | 2. avlida, dö
explain: 1. förklara, utlägga | 2. förklara, utlägga
explanation: 1. explikation | 2. explikation
explode: 1. explodera
exposition: 1. exposition, utställning
express: 1. uttrycka
expression: 1. uttryck
extend: 1. omfång, storhet, storlek
extensive: 1. omfångsrik | 2. rymlig, vid
exterminate: 1. utplåna
extra: 1. extra
extraordinary: 1. synnerlig, utomordentlig
eye: 1. öga
eyebrow: 1. ögonbryn
eyelid: 1. ögonlock
fabric: 1. väv
face: 1. anlete, ansikte, min
facile: 1. lätt
facilitate: 1. lätta
fact: 1. faktum
faction: 1. part, parti
factory: 1. fabrik | 2. fabrik
factual: 1. faktisk
faculty: 1. fakultet
fail: 1. klicka
failure: 1. bankrutt, cession, fallissemang, konkurs
faint: 1. klen, svag | 2. svimma
fair: 1. krambod | 2. blond, ljus | 3. riktig
fairy tale: 1. saga
faith: 1. förtroende, tillit
faithful: 1. lojal
falcon: 1. falk
fall: 1. falla, ramla
fall ill: 1. insjukna
fall in love with: 1. bli kär i, bli förälskad i, förälska sig i | 2. bli kär i, bli förälskad i, förälska sig i
false: 1. dolsk, falsk | 2. osann
family: 1. familj
famine: 1. hungersnöd
famous: 1. beryktad, berömd, frejdad | 2. renommerad
fanatical: 1. fanatisk
fancier: 1. amatör
fantasy: 1. fantasi
farewell: 1. adjö, hej då | 2. avsked
farm: 1. bondgård, gård, säteri | 2. arrende
farmer: 1. arrendator | 2. bonde | 3. jordbrukare, lantbrukare
farming: 1. jordbruk, lantbruk, åkerbruk
farm out: 1. förpakta
fashion: 1. mod
fasten: 1. befästa, fästa | 2. regla
fast train: 1. blixttåg, snälltåg
fat: 1. diger, fet, tjock | 2. fett
father-in-law: 1. svärfader, svärfar
father: 1. fader, far | 2. pater
fatherland: 1. fädernesland, hemland
fatherless: 1. faderlös
fault: 1. skuld
favor: 1. befrämja | 2. gunst, nåd, ynnest
favour: 1. befrämja | 2. gunst, nåd, ynnest
favourable: 1. blid, gunstig, gynnsam
façade: 1. fasad
fear: 1. fruktan, rädsla | 2. vara rädd, vara rädd för
feather: 1. fjäder, penna
fee: 1. honorar
feeding-bottle: 1. nappflaska
feign: 1. låtsas som om
fellow: 1. karl, man
felt: 1. filt
female: 1. kvinnlig | 2. kvinnlig
female cook: 1. kokerska, köksa
female hairdresser: 1. hårfrisörska
female laborer: 1. arbeterska
female singer: 1. sångerska
female teacher: 1. lärarinna
femal labourer: 1. arbeterska
femal worker: 1. arbeterska
feminine: 1. kvinnlig
fence: 1. bom, slagbom | 2. tjuvgömmare
fence off: 1. hägna
ferry: 1. färja
fertile: 1. fruktbar, givande
fertilizer: 1. dynga
festival: 1. fest, kalas
fetch: 1. avhämta, hala
fever: 1. feber
fiancé: 1. fästman
fiancée: 1. fästmö
fiber: 1. fiber, tåga
fibre: 1. fiber, tåga
fief: 1. län
field: 1. åker | 2. fält | 3. fält | 4. fält
field hospital: 1. ambulansbil, sjukbil
fifteen: 1. femton
fifteenth: 1. femtonde
fifth: 1. femte
fifty: 1. femti, femtio
fig: 1. fikon
fight: 1. kämpa, slåss, strida
figure: 1. figur, gestalt | 2. beräkna, uträkna
file: 1. fila | 2. fil, rasp | 3. fil, kö, rad, räcka
files: 1. arkiv
fill: 1. fylla, ifylla, uppfylla
filling station: 1. bensinstation
fill in: 1. fylla, ifylla, uppfylla
fill up: 1. fylla, ifylla, uppfylla
filter: 1. filtrera, sila | 2. sil
filthy: 1. smutsig
fin: 1. fena
final: 1. ändlig
financial: 1. finansiell
find: 1. finna, hitta, upphitta
find oneself: 1. befinna sig, må
fine: 1. skön, vacker | 2. böter, dagsböter, plikt, straffavgift, vite
finger: 1. finger
finish: 1. fullborda, ända
finished: 1. färdig, redo, tillreds
fir: 1. gran
fire: 1. eld
firewood: 1. ved
firing-cap: 1. kapsyl
firm: 1. affärshus
first: 1. första
first name: 1. förnamn
fish: 1. fiska | 2. fisk
fisherman: 1. fiskare
fishing rod: 1. metspö
fist: 1. näve
fit together: 1. harmoniera
five: 1. fem
fix: 1. befästa, fästa | 2. reparera, rätta
fixed: 1. stadig
fix up: 1. arrangera, inreda
fjord: 1. fjord
flag: 1. flagg, flagga | 2. standar
flame: 1. flamma, låga
flannel: 1. flanell
flat-iron: 1. strykjärn
flat: 1. lägenhet | 2. flack, jämn
flatter: 1. lisma, smickra
flattery: 1. smicker
flax: 1. lin
flea: 1. loppa
flee: 1. rymma, undkomma | 2. fly, rymma
fleet: 1. flotta | 2. flotta
flesh: 1. kött
flexible: 1. smidig
flight: 1. flykt
fling: 1. svinga
flint: 1. kisel
float: 1. flyta | 2. simma | 3. sväva
flood: 1. flod, högvatten | 2. flod, högvatten
floor: 1. våning | 2. golv, tilja
flour: 1. mjöl
flow: 1. rinna, strömma | 2. ström
flower: 1. blomma, blomster
fluent: 1. flytande
flute: 1. flöjt
fly: 1. flyga | 2. fluga
foam: 1. fradga, lödder, skum
fog: 1. dimma, mist, tjocka, töcken
fold: 1. vecka | 2. veck
folder: 1. skrivbok
foliage: 1. löv
folk: 1. folk
follow: 1. följa
following: 1. anhang
fondle: 1. smeka
food: 1. mat, maträtt
fool: 1. narr | 2. dumbom, dumhuvud
foolish: 1. befängd, vettlös | 2. dum
foot: 1. fot, tass | 2. fot, tass
for: 1. för | 2. på
force: 1. förplikta, tvinga | 2. kraft, styrka
forecast: 1. varsla | 2. varsla
forehead: 1. panna
foreign: 1. främmande, utländsk | 2. främmande
foreigner: 1. främmande, utlänning | 2. främling, utbörding
foreign country: 1. utland
forest: 1. skog
foretell: 1. varsla | 2. varsla
forge: 1. smida
forget-me-not: 1. förgätmigej
forget: 1. glömma, uteglömma
forgetful: 1. glömsk, minesslö
forgive: 1. benåda, förlåta
fork: 1. gaffel, grep
form: 1. bilda, dana, forma, formera | 2. formulär
formal: 1. ceremoniell | 2. formell
formidable: 1. synnerlig, utomordentlig
formula: 1. formel
forsake: 1. lämna
fortunate: 1. lycklig
forty: 1. fyrti, fyrtio
for a long time: 1. länge
for example: 1. till exempel
for instance: 1. till exempel
for rent: 1. till uthyrning
for sake of: 1. på
for sale: 1. till salu
foul weather: 1. oväder
found: 1. grunda, instifta
foundation: 1. botten, grund
fountain: 1. fontän, springvatten | 2. brunn
four: 1. fyra
fourteen: 1. fjorton
fourteenth: 1. fjortonde
fourth: 1. fjärde
fowl: 1. höna | 2. höns
fox: 1. mickel, räv
fragile: 1. brytbar, bräcklig
free-standing: 1. fristående
free: 1. avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freedom: 1. frihet
freemason: 1. frimurare
freeze: 1. frysa
freezing cold: 1. frost
frequently: 1. ofta
fresh water: 1. sötvatten | 2. sötvatten
friend: 1. väninna | 2. buss, vän, kompis, vän
friendly: 1. snäll, vänlig | 2. vänskaplig
friendship: 1. vänskap
frieze: 1. fris
fright: 1. fruktan, rädsla, ångest
frindge: 1. frans
fringe: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
frog: 1. groda
from: 1. av | 2. alltifrån, efter | 3. från, ifrån, ut, utav
from where: 1. varifrån
frontier: 1. gräns
frost: 1. frost | 2. frost
froth: 1. fradga, lödder, skum
fruit-tree: 1. fruktträd
fruit: 1. frukt
fuel: 1. brännmaterial, bränsle
full-grown: 1. myndig | 2. fullvuxen, vuxen
full: 1. full | 2. mätt
full payment: 1. avbetalning
fun: 1. fröjd
function: 1. ämbete
fund: 1. fond | 2. kassa
funeral: 1. begravning
fungus: 1. svamp
funnel: 1. tratt
funny: 1. komisk
fur: 1. päls
furious: 1. rasande, ursinnig
furnace: 1. kamin, spis
furnish: 1. avleverera, leverera | 2. möblera
furnished: 1. möblerad
furniture: 1. bohag, möblemang
furniture van: 1. flyttbil
future: 1. tillkommande | 2. framtid
fuzzy: 1. dimmig, disig, töcknig
gadfly: 1. broms
gag: 1. fars, narri, puts, skoj, skämt, upptåg, vits
gain: 1. förvärv | 2. förtjäna | 3. vinst
gall: 1. galla
gallery: 1. galleri
gallop: 1. fyrsprång, galopp
galosh: 1. galosch
game: 1. lek, spel
gang: 1. band
gaol: 1. fängelse | 2. fängelse | 3. fängelse
gape: 1. gapa, gäspa
garden: 1. trädgård
gardener: 1. trädgårdsmästare
garland: 1. girland
garlic: 1. vitlök
garrison: 1. garnison
gas: 1. gas
gasolene: 1. bensin
gasoline: 1. bensin
gate: 1. port
gateway: 1. port
gather: 1. församla, samla
gathering: 1. församling, möte, sammankomst, sammanträde
gaunt: 1. smal, tunn | 2. ledsen, sorgsen
gawk: 1. gapa, gäspa
gay: 1. glad, kry | 2. gladlynt
gaze: 1. stirra
gazelle: 1. gasell
gem: 1. juvel, ädelsten
general: 1. general | 2. universal, universell | 3. allmän
generality: 1. allmänhet
generally: 1. i allmänhet
generative: 1. sexuell
generous: 1. givmild
gentle: 1. söt | 2. blid, mild
gentleman: 1. herre
genuinly: 1. sannerligen
geography: 1. geografi
geological: 1. geologisk
geometry: 1. geometri
gesture: 1. gest
get: 1. förvärva | 2. ankomma | 3. ernå | 4. avhämta, hala | 5. bli, bliva | 6. fatta, ta, taga | 7. anamma, bekomma, få, undfå
get a divorce: 1. skiljas
get divorced: 1. skiljas
get married: 1. gifta sig | 2. gifta sig
get mouldy: 1. mögla
get tired: 1. tröttna
ghastly: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig | 2. gruvlig, hemsk, hisklig
gherkin: 1. gurka
ghost: 1. gast, spöke
giant: 1. jätte | 2. jätte
gift: 1. gåva, present, skänk
gigantic: 1. jättelik
gill: 1. gäl
gin: 1. genever
ginger: 1. ingefära
giraffe: 1. giraff
girder: 1. balk, bjälke
girdle: 1. bälte, gördel, rem
girl: 1. flicka, jänta, mö, tös
give: 1. skänka | 2. ge, giva | 3. presentera
give an account: 1. rapportera
give in: 1. cedere
give notice: 1. anmäla, annonsera, bebåda, meddela
give off an odour: 1. dofta
give pain to: 1. bedröva
give rise to: 1. föranleda, förorsaka, orsaka
give up: 1. cedere
give way: 1. cedere
glad: 1. glad
gladness: 1. fröjd
glass: 1. glas | 2. glas
glasses: 1. glasögon
glaze: 1. glasyr
glide: 1. glida, slira
globe: 1. glob, klot | 2. jordglob, jordklot
glove: 1. handske
glow: 1. glöda | 2. glöd
glow with heat: 1. glöda
glue: 1. lim | 2. limma | 3. lim
gnat: 1. mygga
gnaw: 1. gnaga
go: 1. gå | 2. fara, åka
goat: 1. get
goblet: 1. bägare, kalk, pokal
god: 1. gud
gold-mine: 1. guldgruva
gold: 1. guld
goldfish: 1. guldfisk
goldsmith: 1. guldsmed
good-bye: 1. avsked
good-hearted: 1. godhjärtad, godmodig
good-natured: 1. snäll, vänlig
good: 1. bra, god
goodbye: 1. adjö, hej då | 2. avsked | 3. adjö så länge, hej så länge, vi ses
goodness: 1. godhet
good afternoon: 1. goddag
good day: 1. goddag
good evening: 1. god afton, god kväll
good health: 1. gutår, skål
good morning: 1. god morgon
goose: 1. gås
gooseberry: 1. krusbär
gossip: 1. prata, snacka
gout: 1. gikt
govern: 1. härska, regera
government: 1. regering
gown: 1. klänning
go away: 1. ge sig iväg
go broke: 1. göra konkurs
go for a walk: 1. promenera, spatsera
go through: 1. uppleva
go up: 1. dala
grade: 1. grad | 2. rang
grain: 1. korn | 2. korn, spannmål, säd
gram: 1. gram
grammar: 1. grammatik, grammatika, språklära
gramme: 1. gram
grandchild: 1. barnbarn
granddaughter: 1. dotterdotter, sondotter
grandfather: 1. farfar, farfader, mormoder, mormor
grandmother: 1. farmor, mormor
grandparents: 1. farföräldrar, morföräldrar
grandson: 1. dotterson, sonson
granite: 1. granit
grant: 1. medge
granule: 1. korn
grape: 1. druva, vindruva
grapevine: 1. vinstock
grapple: 1. fånga
grass: 1. gräs
grasshopper: 1. gräshoppa | 2. gräshoppa
gratitude: 1. tack
grave: 1. graf
gravel: 1. kisel
graveyard: 1. kyrkogård
gravy: 1. spad, sås
grease: 1. fett
great: 1. stor
greediness: 1. begär, begäran
greedy: 1. begärlig, sniken, snål
green: 1. grön | 2. grön
greenweed: 1. ginst
greet: 1. hälsa
greeting: 1. hälsning
grenade: 1. granat
grey: 1. grå | 2. grå
grief: 1. bedrövelse
grisly: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig
groan: 1. aja sig | 2. stöna
grocer: 1. specerihandlare
grotto: 1. grotta
ground-floor: 1. bottenvåning
ground: 1. botten, grund | 2. jord | 3. terräng
grounds: 1. terräng
group: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp | 2. grupp
grow: 1. bli | 2. bli, bliva | 3. gro, växa | 4. avla
grown-up: 1. myndig | 2. vuxen
grow sour: 1. surna
grub: 1. gräva | 2. larv
grudge: 1. agg | 2. agg | 3. agg
gruesome: 1. förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk
gruff: 1. ovänlig, snäsig
guarantee: 1. garantera
guard: 1. vakta | 2. vaktare, väktare | 3. garde | 4. konduktör
guess: 1. gissa | 2. anta
guest: 1. gäst
guide: 1. vägledare | 2. gid | 3. gid | 4. föra
guidebook: 1. gid
guilt: 1. skuld
guiltless: 1. oskyldig
guilty: 1. skyldig
guitar: 1. gitarr
gulf: 1. avgrund, gap
gum: 1. tandkött
gun: 1. gevär
gunpowder: 1. krut
gymnastics: 1. gymnastik
gypsy: 1. tattare, zigenare
habit: 1. vana
hack: 1. hugga, yxa
hail: 1. hagel
hair: 1. hår
hairdresser: 1. hårfrisörska | 2. frisör, hårfrisör
hairpiece: 1. peruk
half: 1. halv | 2. hälft
hall: 1. hall
ham: 1. skinka
hammer: 1. hamra | 2. hammare
hand-bag: 1. handväska
hand: 1. arbetare | 2. hand
handbook: 1. gid
handle: 1. behandla, traktera
handlebars: 1. styre
handsome: 1. skön, vacker
hang: 1. hänga | 2. hänga upp
hangman: 1. bödel, mästerman
hang onto: 1. behålla, hålla
happen: 1. bli | 2. hända, inträffa, passera
happiness: 1. lycka
happy: 1. lycklig | 2. glad
harbor: 1. hamn
harbour: 1. hamn
hard: 1. hård | 2. mödosam, svår | 3. hård
hardly: 1. knappast, knappt, näppeligen
hardworking: 1. arbetsam
hare: 1. hare
harem: 1. harem
harmful: 1. menlig
harmonica: 1. harmonika
harmonize: 1. harmoniera
harmony: 1. harmoni, samklang
harp: 1. harpa
harrier: 1. kyrka
harrow: 1. harva
harsh: 1. ovänlig, snäsig
harvest: 1. hösta, skörda | 2. gröda, skörd
haste: 1. hast
hat: 1. hatt
hate: 1. hata | 2. hat
haul: 1. dra, draga, hala
have: 1. ha, hava | 2. anamma, bekomma, få, undfå
have bad luck: 1. ha otur
have compassion on: 1. ha medlidande, ha medlidande med, tycka synd om
have confidence in: 1. ha förtroende för
have enough: 1. mätta
have faith: 1. ha förtroende för
have faith in: 1. ha förtroende för
have good luck: 1. ha tur
have got: 1. ha, hava
have to: 1. böra, må, måste
hawk: 1. hök
hay: 1. hö
hazard: 1. slump, tillfällighet | 2. riskera, våga, äventyra | 3. risk
hazel-tree: 1. hassel
hazel: 1. hassel
hazelnut: 1. hasselnöt
he-goat: 1. bock
he: 1. han
head: 1. huvud | 2. huvud | 3. huvud | 4. huvud
headache: 1. huvudvärk
header: 1. rubrik
heading: 1. titel
heal: 1. hela
health: 1. hälsa, sundhet
healthy: 1. sund
heap: 1. hop, mängd | 2. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp | 3. stack
hear: 1. höra
heart-: 1. hjärtlig
heart: 1. hjärta
hearty: 1. hjärtlig | 2. hjärtlig | 3. hjärtlig
heat: 1. glöd | 2. hetta
heath: 1. hed
heaven: 1. himmel, sky
heavenly: 1. himmelsk
heavenly body: 1. himlakropp, världskropp
heavy: 1. tung, viktig
hectolitre: 1. hektoliter
hedge: 1. häck
heel: 1. häl | 2. häl
height: 1. höjd | 2. höjd
heighten: 1. försämra, förvärra
heir: 1. arvinge
hell: 1. helvete
hello: 1. hej, hejsan
helm: 1. styre
helmet: 1. hjälm
help: 1. biträda, hjälpa | 2. bistånd, biträde, hjälp
helper: 1. hjälpare
helpful: 1. behjälplig
helpless: 1. hjälplös
hemisphere: 1. halvklot
hemp: 1. hampa
her: 1. sin, sitt | 2. hon | 3. hennes
herb: 1. gräs
herd: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp
here: 1. hit
hereditary: 1. ärftlig
heresy: 1. kätteri
heretic: 1. kättare
hero: 1. hjälte
heroic: 1. hjältemodig
heroin: 1. hjältinna
heroine: 1. hjältinna
heron: 1. häger
herring: 1. sill
herself: 1. själv
hesitate: 1. tveka
hesitation: 1. tvekan
hiccup: 1. hicka | 2. hicka
hidden: 1. dold
hide: 1. päls | 2. fördölja, gömma, hysa
hideous: 1. gruvlig, hemsk, hisklig
high school: 1. gymnasium, latinläroverk
high tide: 1. flod, högvatten
hill: 1. backe, kulle
him: 1. han
himself: 1. själv
hind: 1. hind
hinge: 1. gångjärn, hängsle
hinny: 1. mulåsna
hint: 1. alludera, anspela | 2. tipp
hip: 1. höft
hippo: 1. flodhäst
hippopotamus: 1. flodhäst
hire: 1. engagera | 2. hyra, leja | 3. hyra, lega
his: 1. hans | 2. sin, sitt
history: 1. historia
hit: 1. banka, drabba, slå | 2. knacka
hither: 1. hit
hoarse: 1. hes
hock: 1. renskt vin
hoe: 1. skyffel
hog: 1. gris, svin
hold: 1. behålla, hålla
hole: 1. glugg, hål, kyffe
holy: 1. helig
home: 1. hem, hemåt | 2. hem
homy: 1. hemtrevlig, trevlig
honest: 1. redlig, ärlig
honey: 1. honung
honor: 1. hedra, ära | 2. heder, honnör, ära
honorary: 1. hederlig
honour: 1. hedra, ära | 2. heder, honnör, ära
hoof: 1. hov, klöv
hook: 1. häkta | 2. metkrok | 3. hake
hooker: 1. hora, sköka
hooter: 1. horn
hope: 1. hoppas | 2. hopp, förhoppning, förväntan
horizon: 1. horisont
horizontal: 1. horisontal
horn: 1. horn | 2. horn
horrible: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig | 2. förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk | 3. gruvlig, hemsk, hisklig
horse-chestnut: 1. kastanje
horse-fly: 1. broms
horse-radish: 1. pepparrot
horse: 1. häst
horsepower: 1. hästkraft | 2. hästkraft
horseradish: 1. pepparrot
horseshoe: 1. hovjärn, hästsko
hospitable: 1. gästfri, gästvänlig
hospital: 1. sjukhem, sjukhus
hospitality: 1. gästvänskap
host: 1. värd
hostage: 1. gisslan
hostel: 1. gästgivargård, värdshus
hostess: 1. värdinna
hostile: 1. fientlig, illasinnad
hot: 1. het
hotel: 1. hotell
hour: 1. timme
house-owner: 1. husägare
house: 1. hus
housefly: 1. fluga
house of worship: 1. kyrka
hovel: 1. kyffe, ruckel
hover: 1. sväva
how: 1. hur, huru, liksom, såsom | 2. hur, huru, liksom, såsom | 3. hur, huru, liksom, såsom
however: 1. likafullt, oaktat
howl: 1. råma
how many: 1. hur mycket
how much: 1. hur mycket
hug: 1. krama, omfamna
huge: 1. jättelik | 2. kolossal
hull: 1. kasko
hum: 1. surra
human: 1. mänsklig
human being: 1. människa
human race: 1. mänsklighet
humor: 1. humor
humour: 1. humör | 2. humör | 3. humor
humourous: 1. humoristisk
hump: 1. puckel
hundred: 1. hundra, ett hundra
hunger: 1. hunger, svält
hungry: 1. hungrig
hunt: 1. jaga
hunter: 1. jägare
hurray: 1. hurra
hurricane: 1. orkan
hurried: 1. hastig
hurt: 1. smärta | 2. såra
husband: 1. make, äkta make, man
husk: 1. bark
hut: 1. hydda, hytt
hyaena: 1. hyena
hydrogen bomb: 1. vätebomb
hygiene: 1. hygien
hygienic: 1. hygienisk
hymn: 1. hymn, lovsång
hypnosis: 1. hypnos
hypnotic trance: 1. hypnos
hypnotist: 1. hypnotisör
hypnotize: 1. hypnotisera
hypothesis: 1. hypotes
hypothetical: 1. hypotetisk
hysteria: 1. hysteri
hysterical: 1. hysterisk
ice: 1. glass | 2. is
iceberg: 1. isberg
icecream: 1. glass
idea: 1. idé | 2. koncept
ideal: 1. ideal | 2. ideal
identical: 1. identisk
idiot: 1. fåne, idiot
idol: 1. avgud, idol
if: 1. om, såvida, såvitt
il-: 1. o-
ill: 1. dålig, sjuk
illness: 1. sjuka, sjukdom
illuminate: 1. belysa
illusion: 1. illusion
illustrate: 1. illustrera
im-: 1. o-
image: 1. bild | 2. figur, gestalt
imitate: 1. efterbilda, imitera
immaterial: 1. likgiltig, liknöjd
immensely rich: 1. stenrik
immigrate: 1. invandra
impartial: 1. neutral | 2. opartisk, oväldig
impatient: 1. otålig | 2. otålig
impel: 1. driva, fösa
impertinent: 1. fräck, uppkäftig
imply: 1. beteckna, betyda, teckna
important: 1. viktig
impossible: 1. omöjlig
imposter: 1. bedragare
improve: 1. bättra
in-: 1. o-
in: 1. i
incense: 1. rökelse
inch: 1. tum
inconceivable: 1. obegriplig, ofattlig
inconvenient: 1. mödosam, svår
incorrect: 1. oriktig, orätt
increase: 1. förstora
incredible: 1. otrolig
incubate: 1. häcka, ruva
indeed: 1. ju | 2. sannerligen
independant: 1. oberoende, självständig | 2. oberoende, oavhängig, själfständig
index: 1. tabell
indicate: 1. utpeka | 2. uppvisa
indication: 1. varsel
indifferent: 1. likgiltig, liknöjd
indignant: 1. harmlig
indistinct: 1. oklar
individual: 1. individuell | 2. individ
industrial: 1. industriell
industrious: 1. arbetsam
industry: 1. industri
inebriety: 1. dryckenskap
inexpensive: 1. billig
inexplicable: 1. oförklarlig
infant: 1. barn, unge
infantry: 1. fotfolk, infanteri
infection: 1. infektion
inference: 1. konklusion
infertile: 1. ofruktbar
influence: 1. påverka
inform: 1. tillkännagiva
inhabitant: 1. inbyggare, invånare
inherit: 1. ärva
inheritance: 1. arv
inhibit: 1. förhindra, hindra
initial: 1. initialbokstav | 2. initialbokstav
injury: 1. sår
ink-well: 1. bläckhorn
ink: 1. bläck
inkpot: 1. bläckhorn
inlet: 1. fjord
inn: 1. gästgivargård, värdshus
innkeeper: 1. värd
innocence: 1. oskuld
innocent: 1. oskyldig
inquiry: 1. rundfråga
inquisitive: 1. frågvis, nyfiken | 2. frågvis, nyfiken
insane: 1. dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden
insane asylum: 1. hospital
insanity: 1. galenskap | 2. vansinne, vanvett
insatiable: 1. omättlig
insect: 1. insekt, kryp
inside: 1. i
inspect: 1. besiktiga, inspektera
inspection: 1. inspektion
inspector: 1. besiktningsman, inspektor | 2. inspektor
install: 1. inreda, inställa
instant: 1. momang, moment, ögonblick
instinct: 1. instinkt
instruction: 1. instruktion | 2. undervisning
instructor: 1. lektor, lärare
instrument: 1. instrument
insubordinate: 1. olydig | 2. olydig
insult: 1. skälla ut | 2. förnärma, förölämpa
insurance: 1. assurans, försäkring
insure: 1. försäkra
inter: 1. begrava
intercessor: 1. advokat, sakförare
interest: 1. intresse
interesting: 1. intressant
interment: 1. begravning
intermission: 1. paus
international: 1. internationell
interpret: 1. tolka
interpreter: 1. tolk
interrupt: 1. avbryta
interval: 1. intervall
interview: 1. intervjua
intestine: 1. tarm
intestines: 1. inälvor
intimate: 1. intim, såt
into: 1. i
intolerant: 1. intolerant, ofördragsam
intoxicated: 1. berudsad, drucken, full, rusig
introduce: 1. presentera
invective: 1. skällsord
invention: 1. uppfinning | 2. uppfinning
inverted comma: 1. anföringstecken
investigation: 1. examen, undersökning | 2. rundfråga
invincible: 1. oövervinnelig
invitation: 1. bjudning, inbjudan, inbjudning, invit
invite: 1. bjuda, inbjuda, invitera, uppbjuda
invoice: 1. faktura
invoke: 1. anropa, åkalla
inwards: 1. in, inåt
in action: 1. aktiv | 2. aktiv
in exchange for: 1. emot, inemot, mot
in front of: 1. förrän
in no way: 1. ingalunda
in order to: 1. för
in spite of: 1. trots | 2. trots
in the evening: 1. om aftarna
in the morning: 1. om morgonen
in vain: 1. förgäves
in what way: 1. hur, huru, liksom, såsom | 2. hur, huru, liksom, såsom
iron: 1. järn- | 2. järn | 3. strykjärn
island: 1. ö
itch: 1. klia, klå | 2. klåda
its: 1. sin, sitt
itself: 1. själv
it doesn’t matter: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
ivory: 1. elfenben
ivy: 1. murgröna
jack: 1. billyftare
jackal: 1. schakal
jacket: 1. jacka
jail: 1. fängelse | 2. fängelse | 3. fängelse
jam: 1. marmelad
jaw: 1. käft
jawbone: 1. käft
jaws: 1. gap, käft
jay: 1. skrika
jealous: 1. jalu
jealousy: 1. jalusi
jeer at: 1. håna
jelly-fish: 1. manet
jenny-ass: 1. åsninna
jerk: 1. rycka
jest: 1. skoja, skämta
jewel: 1. juvel, ädelsten | 2. juvel, ädelsten
jeweller: 1. juvelerare | 2. juvelerare
job: 1. arbete, verk | 2. ämbete
join: 1. ansluta | 2. para | 3. binda, snöra | 4. ena
joint: 1. gemensam
joke: 1. skoja, skämta | 2. fars, narri, puts, skoj, skämt, upptåg, vits
journal: 1. dagblad, journal
journalist: 1. journalist, publicist, tidningsman
journey: 1. färd, resa
joy: 1. fröjd
judge: 1. döma | 2. domare | 3. bedöma
judgment: 1. dom, omdöme
jug: 1. kruka, stop | 2. kanna | 3. skål, stop, så, urna
juice: 1. saft
jumbled up: 1. konfys
jump: 1. hoppa, skutta | 2. hopp, skutt
june bug: 1. majbagge
just: 1. riktig | 2. bara, blott, endast | 3. just, nyss
justice: 1. rätt
just now: 1. just, nyss
kangaroo: 1. känguru
keel: 1. köl
keen: 1. livaktig, livlig
keep: 1. vakta | 2. behålla, förvara, konservera | 3. observera | 4. rädda
keeper of the records: 1. arkivarie
kernel: 1. kärna
kettle: 1. kokare
key: 1. nyckel
kick: 1. sparka | 2. spark
kidney: 1. njure
kill: 1. avliva, avrätta, dräpa
kiln: 1. kamin, spis
kilo: 1. kilogram
kilometre: 1. kilometer
kind: 1. snäll, vänlig | 2. godhjärtad, godmodig | 3. sort
kindle: 1. antända
king: 1. dam | 2. furste, konung, kung
kingdom: 1. konungarike, kungarike
kirk: 1. kyrka
kiss: 1. kyssa, pussa | 2. kyss, puss
kitchen: 1. kök
kite: 1. kyrka
klaxon: 1. horn
knapsack: 1. ryggsäck
knead: 1. knåda
knee: 1. knä
knife: 1. kniv
knight: 1. riddare | 2. springare
knock: 1. knacka
knot: 1. knut
know: 1. känna | 2. veta
knowledge: 1. kunskap, kännedom | 2. kunskap, kännedom
know how: 1. veta
laboratory: 1. laboratorium
laborer: 1. arbetare
labourer: 1. arbetare
lace: 1. pund
lack: 1. brist, lyte, saknad
lad: 1. gosse, pilt, pojke
ladder: 1. stege
laddie: 1. gosse, pilt, pojke
ladies and gentlemen: 1. herrskap | 2. herrskap
lady: 1. dam | 2. fru, dam
lake: 1. insjö, sjö
lamb: 1. lamm
lame: 1. lam
lamp: 1. lampa
lance: 1. lans, spjut
land: 1. land | 2. jord
landlady: 1. värdinna
landlord: 1. värd
landscape: 1. landskap
landslide: 1. skred
lane: 1. gränd
language: 1. språk, tungomål
larch: 1. lärkträd
large: 1. stor
lark: 1. lärka
larva: 1. larv
lass: 1. flicka, jänta, mö, tös
last: 1. siska | 2. förgången
lasting: 1. oupphörlig
last night: 1. i afse, i går
laud: 1. berömma, lova, prisa
laugh: 1. skratta
laughter: 1. skratt, åtlöje
laundress: 1. tvätterska
lava: 1. lava
law: 1. lag
lawn: 1. gräsmatta
lawsuit: 1. rättegång
lawyer: 1. advokat, sakförare
laxative: 1. laxativ
lay: 1. lägga
layman: 1. lekman
lay down: 1. lägga, ställa, sätta
lay hold of: 1. fatta, ta, taga
lazy: 1. lat
lead: 1. föra | 2. bly
leader: 1. anförare, chef
leaf: 1. blad
leaflet: 1. broschyr
lean: 1. stödja | 2. smal, tunn
leap-year: 1. skottår
leap: 1. hoppa, skutta | 2. hopp, skutt
learn: 1. lära
lease: 1. hyreskontrakt
leather: 1. läder
leave: 1. ge sig iväg | 2. lämna
lector: 1. lektor
lecturer: 1. lektor
leech: 1. blodigel
leek: 1. vitlök
left: 1. vänster
leg: 1. ben | 2. ben
legal: 1. rättslig
legation: 1. legation
legend: 1. legend, saga, sägen, sägn
legible: 1. läslig
legitimize: 1. legitimera
lemon: 1. citron
lemonade: 1. limonad, saft
lend: 1. låna | 2. låna av
length: 1. längd | 2. längd
lengthen: 1. förlänga
lens: 1. lins
lentil: 1. lins
lesson: 1. lektion, läxa
let: 1. uthyra
letter: 1. brev | 2. bokstav
letterbox: 1. brevlåda
lettuce: 1. salad, sallat
let know: 1. tillkännagiva
level: 1. flack, jämn | 2. lik, jämlik | 3. jämna | 4. horisontal | 5. nivå
lever: 1. hissa, upphisa, upphäva, upphöja
lewd: 1. okysk, osedlig, sedeslös
liberal: 1. liberal
librarian: 1. bibliotekarie
library: 1. bibliotek
lie: 1. ligga | 2. ljuga | 3. lögn
lieutenant: 1. löjtnant
life-boat: 1. livbåt, livräddningsbåt, räddningsbåt, skeppsbåt
life: 1. levnad, liv
lift: 1. hissa, upphisa, upphäva, upphöja | 2. hiss
light: 1. antända | 2. ljus | 3. belysa | 4. ljus | 5. klen, svag | 6. lätt
lighthouse: 1. fyr, fyrtorn
lighting: 1. belysning
lightning: 1. blixt
like: 1. hur, huru, liksom, såsom | 2. liknande | 3. tycka om, uppskatta
likely: 1. antaglig, sannolik, trolig
likewise: 1. också | 2. desslikes, samt
like that: 1. sålunda
lilac: 1. syren
lily-of-the-valley: 1. konvalje, liljekonvalje
lily: 1. lilja
limb: 1. lem
lime-tree: 1. lind
lime: 1. kalk
limit: 1. avgränsa, begränsa | 2. gräns
limp: 1. halta
linden-tree: 1. lind
line: 1. linje | 2. fil, kö, rad, räcka
lineage: 1. tillkomst, upphov, uppkomst, ursprung
link: 1. montera
lion: 1. lejon
lip: 1. läpp
liqueur: 1. likör
liquid: 1. vätska
liquidate: 1. avliva, avrätta, dräpa
lira: 1. lyra
listen: 1. höra, lyssna, åhöra
listener: 1. hörare, åhorare
liter: 1. liter
literature: 1. litteratur
litre: 1. liter
little: 1. liten
live: 1. bo, bygga | 2. leva
lively: 1. spirituell
liver: 1. lever
liver sausage: 1. leverkorv
live in lodgings: 1. hyra ett rum
live together: 1. bo ihop
live to see: 1. uppleva
living alone: 1. ensamstående
lizard: 1. ödla
load: 1. ladda, lasta | 2. frakt
loaf: 1. bröd
loan: 1. låna
loathe: 1. avsky
lobster: 1. hummer
local: 1. lokal, ortlig
location: 1. ort
loch: 1. fjord | 2. insjö, sjö
lock: 1. lås | 2. låsa
locust: 1. gräshoppa
logic: 1. logik
long: 1. lång | 2. länge
longing: 1. begär
longitude: 1. longitud
long for: 1. längta efter, smäkta
look: 1. anblick, anseende, vy | 2. beskåda, kika, skåda, titta
looking-glass: 1. spegel
look after: 1. vakta
look at: 1. beskåda, kika, skåda, titta
look for: 1. leta, söka
lord: 1. herre
lorry: 1. lastbil | 2. lastbil
lose: 1. förlora, mista
loss: 1. förlust | 2. förlust
lottery: 1. lotteri
loud: 1. ljudelig, ljudlig
lounge: 1. salong
louse: 1. lus
love: 1. älska | 2. kärlek | 3. vara tokig i
lovely: 1. angenäm, anslående, behaglig, trevlig | 2. skön, vacker | 3. kär, rar, söt | 4. behagfull
lover: 1. älskarinna | 2. älskare
low: 1. låg | 2. nedrig
low tide: 1. ebb
loyal: 1. lojal
luck: 1. tur
luggage-van: 1. bagagevagn
luggage: 1. bagage, resgods
lukewarm: 1. ljum
lump: 1. bit
lunacy: 1. galenskap | 2. vansinne, vanvett
lunatic: 1. dåre, galning, stolle
lung: 1. lunga
lupine: 1. lupin, vargböna
lust: 1. passion
luxury: 1. lyx
lyceum: 1. lyceum
lying-in woman: 1. barnsängskvinna
lynx: 1. lo, lodjur
lyre: 1. lyra
lyric: 1. text
machine: 1. maskin
mackerel: 1. makrill
mad: 1. dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden
madam: 1. fru
madness: 1. galenskap | 2. vansinne, vanvett
magazine: 1. magasin
magic: 1. trolleri
magical: 1. magisk
magnet: 1. magnet
magnetic: 1. magnetisk
magpie: 1. skata
maid: 1. städerska, städhjälp, tjänarinna, tjänstflicka
mail: 1. post
mailbox: 1. brevlåda
mailman: 1. posttjänsteman
mainland: 1. fastland, världsdel
maintain: 1. behålla, förvara, konservera
maize: 1. majs
major: 1. major
major road: 1. huvudled
make-up: 1. smink
make: 1. göra
make … acquaintance: 1. göra bekantskap med
make a mistake: 1. fela, mista sig, mistaga sig
make a noise: 1. bullra, larma, ramla
make a note: 1. annotera, anteckna, notera
make clean: 1. luttra, rena, rengöra, rensa, sovra
make fast: 1. befästa, fästa
make fun of: 1. håna
make up: 1. smink
make use of: 1. nyttja | 2. använda, begagna, bruka
make war: 1. kriga
male: 1. manlig
male cook: 1. kock
malt: 1. malt
mam: 1. mamma
mammy: 1. mamma
man: 1. människa | 2. karl, man
manage: 1. förvalta | 2. förvalta
manager: 1. administratör, förvaltare | 2. administratör | 3. direktör
maneuver: 1. manöver
mankind: 1. mänsklighet
manner: 1. maner, sätt
manoeuvre: 1. manöver
mantle: 1. kappa
manure: 1. dynga
many: 1. många
manoeuvre: 1. manöver
map: 1. landkarta | 2. karta, kort | 3. landkarta
maple: 1. lönn
marble: 1. marmor
march: 1. gå, löpa
margarine: 1. margarin
mark: 1. märke | 2. märke | 3. signal | 4. tecken
market: 1. krambod | 2. marknad | 3. marknad, torg
marketplace: 1. marknad, torg
marmelade: 1. marmelad
marriage: 1. äktenskap
married: 1. gift | 2. gift
married people: 1. äkta par, gift par
marry: 1. gifta sig | 2. gifta sig | 3. gifta sig med | 4. gifta sig med
marsh: 1. kärr, moras, sump, träsk
marten: 1. mård
martial: 1. krigisk
martyr: 1. martyr
marvel: 1. förvåna sig, undra
marvel at: 1. förvåna sig, undra
masculine: 1. manlig
mask: 1. mask
mason: 1. murare
mass: 1. hop, mängd | 2. hop
massive: 1. massiv
mast: 1. mast
master: 1. mästare
master builder: 1. byggmästare
match: 1. sticka, tändsticka
material: 1. materiell | 2. material
maternal aunt: 1. moster
maternal grandfather: 1. morfar
maternal grandmother: 1. mormor
maternal grandparents: 1. morföräldrar
maternal uncle: 1. morbroder, morbror
mathematics: 1. matematik
matter: 1. affär, sak | 2. fall | 3. materia
mattress: 1. madrass
mature: 1. mogen
maximum: 1. maxiumum
maybe: 1. kanhände, kanske, måhände, törhända
mayhap: 1. kanhände, kanske, måhände, törhända
mayor: 1. borgmästare
meadow: 1. äng | 2. äng
meal: 1. mjöl | 2. måltid
mealies: 1. majs
mean: 1. beteckna, betyda, teckna | 2. mena
meaning: 1. bemärkelsedag, betydelse
means: 1. instrument, tyg, verktyg
measles: 1. mässling
measured: 1. ceremoniell
medal: 1. medalj
medicine: 1. läkemedel, medicin
meet: 1. mötas, träffas | 2. möta
meeting: 1. möte | 2. församling, möte, sammankomst, sammanträde
mellowness: 1. vekhet
melody: 1. låt, melodi, trall
melon: 1. melon
melt: 1. smälta | 2. smälta
melting: 1. töväder
member: 1. lem | 2. partigängare
memory: 1. minne
menace: 1. hota | 2. hot, hotelse
mend: 1. flicka
mental: 1. andlig
menu: 1. karta, kort | 2. matsedel | 3. matsedel
merchandise: 1. vara
merchant: 1. affärsman, handelsman | 2. affärsman, handelsman
mercury: 1. kvicksilver
merry: 1. glad, kry | 2. gladlynt
message: 1. bekantgörande, tillkännagivande
messenger: 1. sändebud
metal: 1. metall
metalled: 1. sten-, stenig
method: 1. metod
metre: 1. meter
metropolis: 1. världsstad | 2. världsstad | 3. huvudstad
microscope: 1. mikroskop
midget: 1. dvärg
midwife: 1. ackuschörska, barnmorska | 2. ackuschörska, barnmorska
mild: 1. blid, mild
mile: 1. mil
milk: 1. mjölk | 2. mjölka
miller: 1. mjölnare
million: 1. miljon, million
mind: 1. ande, själ | 2. observera
mine: 1. gruva | 2. gruva | 3. mina
miner: 1. gruvarbetare
mineral: 1. mineral
mingle: 1. blanda, sammanblanda
minister: 1. departementschef, minister
ministry: 1. ministär
minority: 1. mindretal
mint: 1. mynta
minute: 1. minut
miracle: 1. under, vidunder
miraculous: 1. underbar, vidunderlig
mirror: 1. spegel
miscarriage: 1. abort, missfall
miscarry: 1. klicka
miscellaneous: 1. varjehanda
miser: 1. gnidare, knusslare
miserable: 1. arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg | 2. arm, behövande, fattig | 3. ledsen, sorgsen
miserly: 1. girig, njugg
miss: 1. missa | 2. sakna
mist: 1. dimma, mist, tjocka, töcken
mistake: 1. fel, förvillelse, misstag
mistress: 1. mästarinna
misty: 1. dimmig, disig, töcknig
misunderstanding: 1. missförstånd
mitten: 1. handske
mix: 1. blanda, sammanblanda
mixture: 1. röra
moan: 1. stöna
mock: 1. håna
mockery: 1. hån, spe
mode: 1. maner, sätt | 2. mod
model: 1. modell | 2. schema
modern: 1. modern
modest: 1. blygsam
moist: 1. fuktig
mold: 1. mögel
mole: 1. mullvad
molecule: 1. molekyl
mom: 1. mamma
moment: 1. momang, moment, ögonblick
mommy: 1. mamma
monastery: 1. kloster
money-box: 1. kassa
money: 1. mynt, pengar
money box: 1. kassa
monk: 1. munk, pater
monkey: 1. apa
monopoly: 1. monopol
monotonous: 1. entonig | 2. entonig
monster: 1. monster, odjur, vidunder
month: 1. månad
monument: 1. minnesmärke, minnesvård, monument, vård
mood: 1. mod | 2. humör
moon: 1. måne
moor: 1. stepp
moorage: 1. redd
mooring: 1. redd
moose: 1. älg
moped: 1. moped
more: 1. mer, mera
morning: 1. morgon
morphia: 1. morfin
morphine: 1. morfin
mortgage: 1. gravitation, hypotek, inteckning
mosque: 1. moské
moss: 1. lav, mossa
most: 1. mest
moth: 1. nattfjäril
mother-in-law: 1. svärmor
mother: 1. moder, mor
motive: 1. motiv
motor: 1. motor
motorcycle: 1. motorcykel
motorist: 1. bilist | 2. bilist
motto: 1. devis
mould: 1. mögel
mount: 1. montera
mountain-ash berry: 1. rönnbär
mountain: 1. berg
mountain chain: 1. berg
mourning: 1. likfärd
mouse: 1. mus, råtta
mousetrap: 1. råttfälla
moustache: 1. mustasch
mouth: 1. gap, käft | 2. mun | 3. mun | 4. mun
move: 1. flytta | 2. flyttning
movie theatre: 1. biograf
mow: 1. meja
mucus: 1. slem
mud: 1. dy, mudder, gyttja, slam, sörja
mule: 1. mula
multiply: 1. multiplicera | 2. multiplicera
multitude: 1. hop, mängd | 2. hop
mummy: 1. mumie
munition: 1. ammunition
murder: 1. mörda | 2. dråp, mandråp, mord
murderer: 1. dråpare, mördare | 2. baneman, mördare
murk: 1. dunkelhet, mörker
muscle: 1. muskel, sena
muse: 1. musa, sångmö
museum: 1. museum
mushroom: 1. svamp | 2. champignon
music: 1. musik
musical: 1. musikalisk
musician: 1. musikant, musiker
mussel: 1. mussla
must: 1. böra, må, måste
mustard: 1. senap
mute: 1. stum
mutton: 1. fårkött
muzzle: 1. gap, käft
my: 1. min, mitt
mysterious: 1. mysteriös
mystery: 1. mysterium
mystic: 1. mystisk
mystical: 1. mystisk
myth: 1. myt
nail-brush: 1. nagelborste
nail: 1. spika | 2. nagel, spik | 3. nagel
naked: 1. bar, naken
name: 1. namn
nameless: 1. anonym
namely: 1. nämligen
nape: 1. nacke
napkin: 1. servett
narcissus: 1. narciss
narrate: 1. berätta
narrative: 1. berättelse, historia
narrow: 1. smal, trång
nasturtium: 1. krasse, tusch
nasty: 1. förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig | 2. ful | 3. arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg | 4. ohederlig, oärlig | 5. nedrig
nation: 1. nation | 2. folk
national: 1. nationell
nationality: 1. nationalitet
native: 1. infödd
natural: 1. naturlig
natural gas: 1. naturgas
nature: 1. art, karaktär | 2. natur | 3. art, natur
naught: 1. nolla
nausea: 1. vämjelse, äckel
navy: 1. marin, sjömakt
naïf: 1. naiv
naïve: 1. naiv
near-sighted: 1. kortsynt, närsynt
near: 1. bi, hos, vid | 2. när
nearby: 1. bi, hos, vid | 2. när
nearly: 1. nästan
nearness: 1. närhet
near to: 1. bi, hos, vid
necessary: 1. behövlig
neck: 1. hals
necklace: 1. halsband
need: 1. behöva | 2. behov, förnödenhet
needle: 1. nål | 2. nål | 3. knappnål, nål
negative: 1. negativ
negligent: 1. oaktsam, ouppmärksam
negotiate: 1. handla
neigh: 1. gnägga
neighbour: 1. granne
neighbourhood: 1. kvarter
neither: 1. ingen
neither … nor: 1. varken … eller
nephew: 1. brorson, brorsson, systerson
nerve: 1. nerv
nervous: 1. nervös
nest: 1. kyffe, näste
net: 1. nät
nettle: 1. brännässla, nässla
network: 1. nät
neutral: 1. neutral
never: 1. aldrig
nevertheless: 1. likafullt, oaktat
never mind: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
new: 1. ny
newspaper: 1. dagblad, journal
next: 1. kommande
next of kin: 1. närmaste
next to: 1. bi, hos, vid | 2. bredvid
nice: 1. angenäm, anslående, behaglig, trevlig | 2. bra, god | 3. läcker, smakfull, smaklig
niche: 1. nisch
nickel: 1. nickel
nickname: 1. binamn, vedernamn
niece: 1. brorsdotter, systerdotter
niggard: 1. gnidare, knusslare
night: 1. natt
nightingale: 1. näktergal
nightmare: 1. mara
night prayers: 1. aftonbön
nine: 1. nie, nio
nineteen: 1. nitton
nineteenth: 1. nittonde
ninety: 1. nitti, nittio
ninth: 1. nionde
nipple: 1. spene, vårta | 2. spene, vårta
nitrogen: 1. kväve
no-one: 1. ingen
no: 1. nej
nobility: 1. adel
noble: 1. ädel
nobleman: 1. jarl, ädling
nobody: 1. ingen
node: 1. knut
noise: 1. bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen
non-attendance: 1. frånvaro
non-commissioned officer: 1. underofficer
noncom: 1. underofficer
none: 1. ingen
normal: 1. normal
north: 1. norrut | 2. nord
northern: 1. nordlig, norr, norra
northward: 1. norrut
northwards: 1. norrut
nose: 1. näsa
nostril: 1. näsborr
not: 1. ej, icke, ingen, intet
note: 1. biljett | 2. annotera, anteckna, notera | 3. anteckning, not
notebook: 1. skrivbok | 2. annotationsbok, notisbok
noteworthy: 1. anmärkningsvärd, märklig, märkvärdig
nothing: 1. ingenting, intet
notice-board: 1. anslagstavia
notice: 1. affisch, anslag | 2. märka | 3. bekantgörande, tillkännagivande
notion: 1. begrepp
notwithstanding: 1. trots
not at all: 1. ingalunda | 2. alldeles icke, alls icke, inte alls
not on any account: 1. ingalunda
nought: 1. noll | 2. nolla
noun: 1. substantiv
novel: 1. ny | 2. roman
now: 1. nå, nåväl | 2. nu
nowadays: 1. nutida, nuvarande
nowhere: 1. ingenstans, ingenstädes
nucleus: 1. kärna
nude: 1. bar, naken
null: 1. nolla
number: 1. husnummer | 2. antal | 3. nummer
numberplate: 1. nummerplåt
number of the house: 1. husnummer
numeral: 1. nummer
nun: 1. nunna
nurse: 1. ansa, sköta, vårda | 2. sjuksköterska | 3. sjukvårdare, vårdare
nursery school: 1. lekskola
nut: 1. nöt
nuts: 1. dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden
nymph: 1. nymf
oak: 1. ek
oar: 1. åra
oasis: 1. oas
oath: 1. ed
oats: 1. havre
obedient: 1. hörsam, lydig | 2. hörsam, lydig
obey: 1. hörsamma, lyda, åtlyda
object: 1. objekt
obscure: 1. obskur
observe: 1. observera
obstacle: 1. hinder
obstetrician: 1. ackuschörska, barnmorska | 2. ackuschör | 3. ackuschör
obtain: 1. förvärva
obvious: 1. synbarligen, uppenbar
occasion: 1. gång
occur: 1. hända, inträffa, passera
occurence: 1. händelse, tillfälle
ocean: 1. ocean
oculist: 1. ögonläkare
odd: 1. egendomlig, märkvärdig
odor: 1. doft
odour: 1. doft
of: 1. av
offence: 1. anstöt, förargelse, förtrytelse, harm
offend: 1. skälla ut | 2. förnärma, förölämpa
offensive: 1. offensiv
offer: 1. offert | 2. presentera | 3. presentera | 4. presentera | 5. bjuda
office: 1. byrå, kontor | 2. byrå, kontor | 3. ämbete
officer: 1. officer | 2. ämbetsman
official: 1. officiell | 2. ämbetsman
offset: 1. avstånd, distans
offspring: 1. telning, unge
often: 1. ofta
of all sorts: 1. varjehanda
of ill repute: 1. ökländ
of noble birth: 1. adlig, av adel
of sand: 1. sandig
of silk: 1. av siden
of the body: 1. kroppslig, lekamlig
of the sun: 1. solig
of the winter: 1. vinterlig
of which: 1. vars
oh: 1. ack, åh
oil: 1. olja
okay: 1. bra, god | 2. bra, väl
old-fashioned: 1. gammaldags, gammalmodig, urmodig
old: 1. gammal | 2. gammal | 3. gammal, åldrig
olive: 1. oliv
omelette: 1. omelett
omen: 1. varsel
omnibus: 1. omnibus
omnipotence: 1. allmakt
omnipotent: 1. allrådande, allsmäktig
omniscient: 1. allvetande
on: 1. i | 2. på | 3. per | 4. om, över, på
once more: 1. åter
one: 1. någon | 2. en, ett
onerous: 1. tung, viktig
one another: 1. varandra, varann, varannan
one hundred: 1. hundra, ett hundra
one thousand: 1. tusen, ett tusen
onion: 1. lök
only: 1. bara, blott, endast | 2. ensam
only just: 1. knappast, knappt, näppeligen
on account of: 1. på
on the occasion of: 1. infall
on time: 1. ackurat, prompt
on top: 1. uppe, upptill
opal: 1. opal
open: 1. stänga | 2. stängd
open up: 1. stänga
opera: 1. opera
operate: 1. operera
operation: 1. operation
operative: 1. arbetare
ophtalmologist: 1. ögonläkare
opine: 1. anse, tycka
opinion: 1. mening, uppfattning, omdöme, tycke, åsikt
opponent: 1. vedersakare
opportunity: 1. händelse, tillfälle
opposed to: 1. emot, inemot, mot
opposite: 1. emot, inemot, mot | 2. motsatt
opposition: 1. motsats
oppress: 1. trycka
optician: 1. optiker
optimism: 1. optimism
option: 1. alternativ
oracle: 1. orakel
orange: 1. apelsin, orange
orchestra: 1. orkester
order: 1. befalla, kommendera | 2. orden | 3. befalla, påbjuda | 4. befallning, befäl, order, påbud
ordinarily: 1. gemenligen, merendels
ore: 1. malm
organ: 1. organ | 2. orgel
organization: 1. organisation
original: 1. original | 2. original
originate: 1. härstamma
ornament: 1. smycka
orthodox: 1. renlärig
ostrich: 1. struts
other: 1. annan
other than: 1. utom
ought to: 1. böra, må, måste
our: 1. vår
out: 1. ute
outfit: 1. klädedräkt, kostym
outline: 1. silhuett
outside: 1. ute
outskirts: 1. periferi
out of: 1. från, ifrån, ut, utav
out of date: 1. gammaldags, gammalmodig, urmodig
out of order: 1. kaputt
oval: 1. oval
oven: 1. kamin, spis
overall: 1. total | 2. hel
overcoat: 1. paletå
overhead: 1. uppe, upptill
overpower: 1. ockupera
overshoe: 1. galosch
over there: 1. där
ow: 1. ack, åh
owing to: 1. på
owl: 1. uggla
own: 1. innehava, äga
owner: 1. ägare
ox: 1. oxe
oxygen: 1. syre
oyster: 1. ostron
o’clock: 1. timme
pace: 1. steg
pack: 1. packa | 2. packa, packe
packet: 1. paket
pad: 1. block
pagan: 1. hednisk | 2. hedning
pail: 1. bytta, hink
pain: 1. pina, smärta, värk
painful: 1. pinsam, smärtsam
paint: 1. färga, måla | 2. färg | 3. måla
painter: 1. målare | 2. målare
painting: 1. målning, tavla
pair: 1. duo, par | 2. duo, par
pal: 1. kamrat, kompis
palace: 1. palats
pale: 1. glåmig
palm: 1. palm
palmtree: 1. palm
pamper: 1. kela
pamphlet: 1. broschyr | 2. pamflett
panic: 1. panik
pantechnicon: 1. flyttbil
pantechnicon van: 1. flyttbil
panties: 1. underbyxor
pantomime: 1. pantomim
pants: 1. benkläder, byx, byxa, byxor
paper-hanger: 1. tapetserare
paper: 1. dokument | 2. tapetsera
paperback: 1. broschyr
paperer: 1. tapetserare
parachute: 1. fallskärm
parade: 1. parad
paradise: 1. paradis
paraffin-oil: 1. fotogen, petroleum
paraffin: 1. paraffin
paragraph: 1. paragraf
parallel: 1. parallel
paralyse: 1. förlama
parapet: 1. balustrad
parasite: 1. parasit, snyltgäst | 2. parasit, snyltväxt | 3. snyltgäst, tallricksslickare
parcel: 1. paket
pardon: 1. benåda, förlåta | 2. benådning, förlåtelse, nåd
parenthesis: 1. spasm
parents-in-law: 1. svärföräldrar
parents: 1. föräldrar
parish: 1. prästgård, socken
park: 1. park
parliament: 1. parlament
parlour: 1. salong
parrot: 1. papegoja
parsley: 1. persilja
part: 1. andel, del, part | 2. andel, del, part | 3. roll
partial: 1. partisk
particular: 1. särskild | 2. speciell
partridge: 1. rapphöna
party: 1. anhang | 2. fest, kalas | 3. part, parti
passable: 1. gångbar
passenger: 1. passagerare, trafikant
passion: 1. glöd | 2. passion
passionate: 1. passionerad
passport: 1. pass
pass away: 1. avlida, dö
paste: 1. deg
pastor: 1. präst, katolsk präst | 2. kyrkoherde, pastor, prost, präst
patch: 1. flicka
patch up: 1. flicka
pate: 1. huvud
patent: 1. oktroj, patent
paternal aunt: 1. faster
paternal grandfather: 1. farfader, farfar
paternal grandmother: 1. farmor
paternal grandparents: 1. farföräldrar
paternal uncle: 1. farbroder, farbror
path: 1. bana | 2. gång, stig, stråt
patience: 1. tålamod
patient: 1. tålig, tålmodig | 2. patient
patriarch: 1. patriark
patrol: 1. patrull
patron: 1. beskyddare
pattern: 1. schema
pause: 1. paus
pavement: 1. gångbana, trottoar
pavilion: 1. paviljong
paw: 1. ben
pawn: 1. pion | 2. knekt, soldat
pay: 1. betala, erlägga
payment: 1. avbetalning | 2. betalning, likvid
pay attention: 1. beakta
pay attention to: 1. beakta | 2. ta hänsyn till
pay off: 1. avbetala
pay the expenses of: 1. bekosta
pea: 1. ärt, ärta
peace: 1. fred
peach: 1. persika
peacock: 1. påfågel
pear: 1. päron
pearl: 1. pärla
peasant: 1. landsbo
peculiar: 1. egendomlig, märkvärdig
pedal: 1. pedal, trampa
pedestrian: 1. fotgängare
peel: 1. bark
peer: 1. stirra
pelican: 1. pelikan
pelvis: 1. skål
pen-knife: 1. fickkniv, fällkniv
pencil: 1. blyertspenna
peninsula: 1. halvö
pension: 1. pension
people: 1. folk
pepper: 1. peppar
per: 1. i | 2. för
percent: 1. procent
percentage: 1. procent
perchance: 1. kanhände, kanske, måhände, törhända
perform: 1. göra | 2. presentera
perfume: 1. parfym
perhaps: 1. kanhände, kanske, måhände, törhända
peril: 1. fara, våda
period: 1. period
periodical: 1. tidskrift
periphery: 1. periferi
perish: 1. förgås
permanent: 1. konstant
perplexed: 1. oredig
persecute: 1. förfölja
persecution: 1. förföljande, förföljelse
person: 1. person
personal: 1. personlig
personality: 1. art, karaktär
personal number: 1. personnummer
perspiration: 1. svett
persuade: 1. överbevisa, övertyga
pessimistic: 1. pessimistisk
pestilence: 1. pest
pet: 1. kela
petrol: 1. bensin
petroleum: 1. fotogen, petroleum
phantom: 1. gast, spöke
pharmaceutical: 1. läkemedel, medicin
pheasant: 1. fasan
phenomenon: 1. fenomen
philosopher: 1. filosof
phlegm: 1. slem
phone booth: 1. telefonhytt
phosphorus: 1. fosfor
photograph: 1. fotografera | 2. fotografera
photographer: 1. fotograf | 2. fotograf
photography: 1. fotografi
physical: 1. kroppslig, lekamlig
physician: 1. doktor, läkare
physics: 1. fysik
piano: 1. piano
pick: 1. sticka | 2. plocka
pick out: 1. kora
pick up: 1. avhämta, hala | 2. församla, samla | 3. fatta, ta, taga
picture: 1. bild | 2. figur, gestalt | 3. målning, tavla
picture postcard: 1. vykort
pie: 1. tårta
piece: 1. andel, del, part | 2. bit
piece of furniture: 1. möbel
pig: 1. gris, svin
pigeon: 1. duva | 2. duva
pigeonhole: 1. fack, yrke
pigmy: 1. dvärg
pike: 1. gädda
pile: 1. hop, mängd | 2. stack
pilgrimage: 1. pilgrim
pill: 1. piller
pillar: 1. pelare, spalt
pillow: 1. huvudgärd
pilot: 1. lotsa | 2. lots | 3. lots
pin: 1. knappnål, nål
pine-tree: 1. fur, fura, pinie, pinje, tall
pine: 1. fur, fura, pinie, pinje, tall
pineapple: 1. ananas
pink: 1. nejlika
pioneer: 1. pionär, pionjär
pious: 1. gudlig
pip: 1. korn
pipe: 1. pipa | 2. rör
pirate: 1. pirat, sjörövare
pistol: 1. pistol
pit: 1. kärna
pitcher: 1. kruka, stop
pitch black: 1. becksvart
pity: 1. ha medlidande, ha medlidande med, tycka synd om | 2. medlidande, misskund
pivot: 1. spindel
placard: 1. affischera | 2. affisch, anslag
place: 1. ort | 2. ort | 3. lägga, ställa, sätta
place of birth: 1. födelseort
place of worship: 1. kyrka
plague: 1. pest
plaice: 1. rödspotta, rödspätta
plain: 1. slätt | 2. klar, tydlig
plan: 1. projekt
plane-tree: 1. platan
plane: 1. flygmaskin | 2. platan | 3. hyvla | 4. hyvel
planet: 1. planet
plank: 1. bräde, plank, tilja
plant: 1. plantera | 2. plant
plate: 1. fat | 2. tallrik
platform: 1. kaj, perrong | 2. program
platinum: 1. platina
platter: 1. fat
plausible: 1. trolig, trovärdig | 2. trovärdig
play: 1. leka, spela | 2. leka, spela | 3. leka, spela | 4. skådespel, teaterpjäs
plaza: 1. torg
pleasant: 1. angenäm, anslående, behaglig, trevlig | 2. trevlig
please: 1. varsågod | 2. behaga
pleased: 1. belåten, nöjd
pleasure: 1. behag | 2. fröjd
plot: 1. intrig | 2. komplott
plough: 1. plöja | 2. plog
pluck: 1. plocka
plug: 1. gnista, tändstift
plug in: 1. ansluta
plum: 1. plommen
plume: 1. plym
plunder: 1. roffa, råna, röva
plunge: 1. dyka
pocket: 1. ficka
poem: 1. dikt
poet: 1. diktare, skald
poetry: 1. poesi
point out: 1. uppvisa
poison: 1. förgifta | 2. gift
poisonous: 1. ettrig, giftig
pole: 1. grav | 2. påle, stör | 3. pol
police-station: 1. polisstation
police: 1. polis
policeman: 1. konstapel, poliskonstapel | 2. konstapel, poliskonstapel
policy: 1. politik
polish: 1. glansslipa, polera
polite: 1. artig, hövlig
politeness: 1. artighet
political: 1. politisk
politician: 1. politiker, statsman
politics: 1. politik
polyp: 1. polyp
pond: 1. damm
pool: 1. para | 2. bassäng
poor: 1. arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg | 2. arm, behövande, fattig | 3. arm, fattig
pope: 1. påve
poplar: 1. poppel
poppy: 1. vallmo
popular: 1. populär
population: 1. befolkning
porch: 1. partvalv | 2. veranda
porcupine: 1. piggsvin
pork: 1. fläsk
port: 1. hamn
portable: 1. portativ
portal: 1. inträde | 2. port
portent: 1. varsel
porter: 1. dörvakt, dörvaktare, portvakt, portvaktare, vaktmästare | 2. bärare, stadsbud
portfolio: 1. portfölj
port side: 1. babord
position: 1. position
possess: 1. innehava, äga
possession: 1. egendom
possible: 1. möjlig
possibly: 1. kanhände, kanske, måhände, törhända
post-paid: 1. portofri
post: 1. affischera | 2. påle, stör | 3. ämbete | 4. post
postage: 1. porto
postage stamp: 1. frimärke
postal code: 1. postnummer
postcard: 1. brevkort
poster: 1. affisch, anslag
postman: 1. brevbärare, postbud
post office: 1. postkontor
post up: 1. affischera
pot: 1. kanna
potato: 1. potatis
pound: 1. pund
pour: 1. gjuta, hälla, stöpa
poverty: 1. armod, fattigdom
powder: 1. pulver
powerful: 1. mäktig
practicable: 1. gångbar
practical: 1. praktisk | 2. real, reell
practice: 1. övning | 2. praktik
practise: 1. inöva, öva
praise: 1. berömma, lova, prisa | 2. beröm
prawn: 1. räkna
pray: 1. bedja
prayer: 1. bön
preach: 1. predika
preacher: 1. predikant
precipice: 1. avgrund, gap
precise: 1. ackurat, noga, precis
precursor: 1. varsel
preferably: 1. hellre
pregnant: 1. havande | 2. dräktig
prejudice: 1. fördom
preparation: 1. beredelse, förberedelse
prepare: 1. bereda, förbereda, tillaga, tillreda
presage: 1. varsel
prescription: 1. recept
presence: 1. närvaro
present: 1. gåva, present, skänk | 2. presentera | 3. presentera | 4. presentera | 5. närvarande
present with: 1. presentera
preservative: 1. preventivmedel
preserve: 1. behålla, förvara, konservera
president: 1. president
press: 1. trycka | 2. tryckpress
pressure: 1. tryck
presume: 1. anta
pretend: 1. låtsas som om
pretext: 1. förevändning, undanflykt, undflykt
prevent: 1. förhindra, hindra
prey: 1. fångst, kap
price: 1. pris
pricey: 1. dyr, dyrbar
pride: 1. stolthet
primeval forest: 1. urskog
primitive: 1. primitiv
primrose: 1. viva
prince: 1. furste, prins
princess: 1. furstinna
principality: 1. furstendöme
principle: 1. princip
print: 1. trycka
prison: 1. fängelse | 2. fängelse | 3. fängelse
privilege: 1. privilegium
probable: 1. antaglig, sannolik, trolig
probably: 1. troligtvis
problem: 1. problem
procedure: 1. förfäringssätt
proceed: 1. processa
process: 1. förfäringssätt | 2. process
procession: 1. procession
proclamation: 1. förklaring | 2. proklamation
produce: 1. alstra, producera | 2. realisera
product: 1. alster, produkt
production: 1. alstring
profess: 1. bekänna
profession: 1. profession
professor: 1. professor
profile: 1. profil
profit: 1. profitera | 2. vinst
profound: 1. djup
programme: 1. program
project: 1. projekt
proletarian: 1. proletär
promise: 1. lova | 2. löfte
prompt: 1. ackurat, prompt
proof: 1. bevis, gärd, prov
prop: 1. stöd
propaganda: 1. propagando
property: 1. bondgård, gård, säteri | 2. egenskap | 3. egenskap, kvalitet | 4. egendom | 5. besittning
prophesy: 1. varsla | 2. varsla
prophet: 1. profet, siare
prose: 1. prosa
prosecute: 1. förfölja
protect: 1. beskydda, freda, skydda, värja, värna
protection: 1. beskydd, beskärm
protest: 1. protest
prototype: 1. urbild
protégé: 1. skyddsling
protégée: 1. skyddsling
proud: 1. stolt
prove: 1. bevisa
proverb: 1. ordspråk
provided that: 1. om, såvida, såvitt
province: 1. landskap, län, provins
provincial: 1. provinsiell
proximity: 1. närhet
psalm: 1. psalm
pseudonym: 1. pseudonym
psyche: 1. psyke, själ
psychiatrist: 1. psykiater, psykiatriker
psychiatry: 1. psykiatri, själsläkekonst
psychic: 1. psykisk
public: 1. allmän, offentlig, publik | 2. publik
publicity: 1. propagando
public square: 1. torg
publish: 1. offentliggöra, publicera
publisher: 1. förläggare, utgivare
pudding: 1. pudding
pull: 1. rycka | 2. dra, draga, hala
pull down: 1. slopa
pulpit: 1. kateder
pulsate: 1. pulsera
pulse: 1. puls
pump: 1. pumpa | 2. pump
punctual: 1. ackurat, prompt
punish: 1. aga | 2. bestraffa, näpsa, straffa
punishment: 1. straff
puppet: 1. docka
purchase: 1. anskaffa, köpa | 2. anskaffa, köpa | 3. anskaffa, köpa | 4. anskaffa, köpa | 5. anskaffning, inköp, köp | 6. anskaffning, inköp, köp | 7. anskaffning, inköp, köp | 8. anskaffning, inköp, köp | 9. anskaffning, inköp, köp
purchaser: 1. köpare
purchase money: 1. köpesumma
pure: 1. gedigen, idel, oblandad, pur
purge: 1. luttra, rena, rengöra, rensa, sovra
purple: 1. purpur
purse: 1. börs, portmonnä
pursue: 1. förfölja
pursuit: 1. förföljande, förföljelse
push: 1. puffa, stöta | 2. knäck, puff, stöt, törn
put: 1. lägga, ställa, sätta
putty: 1. kitt
put down: 1. lägga, ställa, sätta
put in order: 1. inreda
put on the stage: 1. presentera
put out of countenance: 1. förfärlig, hemsk
put up with: 1. lida | 2. tåla
puzzle: 1. gåta
puzzle over: 1. grubbla
pyjamas: 1. pyjamas
pyramid: 1. pyramid
quadrangle: 1. fyrhörning
quality: 1. egenskap | 2. egenskap, kvalitet
quarrel: 1. gräla, tvista | 2. gräl, kiv, tvist
quarter: 1. kvarter
quarter of an hour: 1. kvart
quash: 1. förinta, förstöra
quay: 1. kaj, perrong
queen: 1. dam | 2. drottning, furstinna
question: 1. fråga, spörsmål
quicksilver: 1. kvicksilver
quit: 1. lämna
quite: 1. bra, hart, mycket, mäkta | 2. alldeles
quiver: 1. bäva, dallra, darra, skälva
quotation: 1. anförande | 2. anförande, citat
quotation mark: 1. anföringstecken
quote: 1. anföra, citera | 2. anföringstecken
rabbi: 1. rabbin
rabbit: 1. kanin
rabies: 1. rabies
raccoon: 1. sjubb
race: 1. springa | 2. ras
rack one’s brains: 1. grubbla
racoon: 1. sjubb
radiate: 1. stråla
radio: 1. radio
radish: 1. rädisa
raffle: 1. lotteri
raft: 1. flotte
rag: 1. lapp
ragout: 1. ragu
railing: 1. balustrad
railroad: 1. järnväg
railway: 1. järnväg
rain: 1. regna | 2. regn
rainbow: 1. regnbåge
raincoat: 1. regnrock
raise: 1. uppfostra | 2. hissa, upphisa, upphäva, upphöja
raise the alarm: 1. alarmere
rake: 1. kratta, räfsa | 2. kratta, räfsa
ram: 1. bagge, gumse, vädur
ranch: 1. bondgård, gård, säteri
rancour: 1. agg | 2. agg | 3. agg
rand: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
rank: 1. rang | 2. fil, kö, rad, räcka
rapier: 1. värja
rare: 1. rar, sällsam, sällspord, sällsynt
raspberry: 1. hallon
rat: 1. råtta
rate: 1. rang | 2. beräkna, taxera, uppskatta, värdera
rather: 1. någorlunda | 2. lite, litet | 3. ju | 4. hellre
ravine: 1. bergklyfta
raw: 1. okokt
ray: 1. stråle | 2. streck, strimla, strimma
razor-blade: 1. rakblad
razor: 1. rakkniv
reach: 1. ernå
reaction: 1. reaktion
reactionary: 1. reaktionär
read: 1. läsa
reading matter: 1. lektyr
ready: 1. färdig, redo, tillreds
real: 1. faktisk | 2. real, reell
reality: 1. sanning
realization: 1. begrepp
realize: 1. begripa
really: 1. sannerligen
rear-lamp: 1. baklykta
rear-light: 1. baklykta
reason: 1. orsak | 2. motiv
rebel: 1. rebell
rebound: 1. studsa
rebuke: 1. missbilliga | 2. förebrå, förevita
recall: 1. ihågkomma, minnas
receipt: 1. betalningsbevis | 2. kontramärke, kvitto
receive: 1. tacka ja till | 2. anamma, bekomma, få, undfå
recess: 1. paus
recipe: 1. recept
recite: 1. deklamera
recline: 1. ligga
recognize: 1. erkänna
recollect: 1. ihågkomma, minnas
recollection: 1. minne | 2. hågkomst, minne
recommend: 1. anbefalla, förorda, rekommendera
recommendable: 1. rekommendabel
recommendation: 1. anbefallning, förord, rekommendation
record: 1. platta, skiva | 2. förslag, rapport, utlåtande | 3. inregistrera, registrera | 4. register | 5. rekord
records: 1. arkiv
recover: 1. hela
recovery: 1. räddning
recruit: 1. rekryt
rector: 1. rektor
red: 1. röd | 2. röd | 3. röd
reek: 1. osa, stinka | 2. dofta
reflect on: 1. begrunda, besinna, betänka, övertänka
refusal: 1. vägran
refuse: 1. neka, vägra
regal: 1. furstlig, konungslig
regard: 1. betrakta | 2. beskåda, kika, skåda, titta | 3. beskåda, kika, skåda, titta
regiment: 1. regemente
region: 1. gebit, område, trakt, ängd
register: 1. inregistrera, registrera | 2. register | 3. rekommendera
regret: 1. ångra
regrettable: 1. beklaglig
regrettably: 1. det var synd, tyvärr
regular: 1. regelmässig
regularly: 1. ofta
regulations: 1. reglemente | 2. statut
reindeer-sledge: 1. ackja
reindeer-sleigh: 1. ackja
reject: 1. tacka nej till | 2. neka, vägra
rejoice: 1. fröjda, njuta
relate: 1. berätta
related: 1. anhörig, besläktad
relation: 1. förhållande, relation
relations: 1. släkt
relationship: 1. släkt, släktskap
relative: 1. anförvant, blodsfrånde, blodsförvant, frände, släkting
relatives: 1. släkt
release: 1. befria, fria
reliable: 1. pålitlig, tillförlitlig
relief: 1. lättnad | 2. lättnad
relieved: 1. lättad
religion: 1. religion
religious: 1. religiös, troende
relinquish: 1. cedere
rely on: 1. ha förtroende för, lita på | 2. ha förtroende för, lita på
remain: 1. förbli, förbliva, stanna
remainder: 1. rest, slump
remarkable: 1. anmärkningsvärd, märklig, märkvärdig
remedy: 1. hela
remember: 1. ihågkomma, minnas
remit: 1. arbeställa
removal: 1. flyttning
rent: 1. hyra, lega | 2. hyra
rental: 1. hyra, lega
renter: 1. hyresgäst
rent money: 1. hyra
rent out: 1. uthyra
repair: 1. reparera, rätta
repay: 1. återbetala, återgälda
repeat: 1. upprepa
repentance: 1. ruelse
repertoire: 1. repertoar
replete: 1. mätt
reply: 1. svara | 2. besked, genmäle, replik, svar
report: 1. rapportera | 2. förslag, rapport, utlåtande | 3. bekantgörande, tillkännagivande
repose: 1. rasta | 2. rast, ro, vila
representation: 1. figur, gestalt
representative: 1. agent
reproach: 1. förebrå, förevita | 2. förebråelse
reproduction: 1. reproduktion
reprove: 1. förebrå, förevita
reptile: 1. kräldjur, reptil
republic: 1. republik
request: 1. anmoda, ansöka, bedja | 2. anmodan, bön
require: 1. behöva
rescue: 1. rädda
resemblance: 1. likhet
resemble: 1. likna
resentment: 1. agg | 2. agg | 3. agg | 4. agg
reservoir: 1. bassäng
residence: 1. boning, bostad
respect: 1. ha respekt för, respektera | 2. respekt, undseende
respiration: 1. andhämtning, andning
respond: 1. svara
responsibility: 1. ansvar | 2. ansvar
responsible: 1. ansvarig | 2. ansvarig
rest: 1. rest, slump | 2. rasta | 3. rast, ro, vila
restaurant: 1. restaurang
restrain: 1. härska, regera
restraint: 1. självbehärskning
restrict: 1. avgränsa, begränsa
result: 1. härstamma | 2. resultat | 3. resultat
retirement: 1. pension
reveal: 1. offentliggöra, publicera
revenge: 1. hämnd
revolution: 1. revolution
revolutionary: 1. revolutionär
revolver: 1. revolver
reward: 1. belöna | 2. belöning
rhino: 1. noshörning
rhinoceros: 1. noshörning
rhyme: 1. rimma | 2. rim
rhythm: 1. rytm
rice: 1. ris, risgryn
rich: 1. rik
riddle: 1. gåta
ride: 1. rida | 2. fara, åka
ridiculous: 1. löjlig
rifle: 1. gevär
right: 1. korrekt
righteous: 1. riktig
righteousness: 1. rätt
rigid: 1. styv
rim: 1. brädd, kant, marginal, remsa, ren
ring: 1. ring
riot: 1. tumult
ripe: 1. mogen
ripen: 1. mogna
risk: 1. riskera, våga, äventyra | 2. risk
ritual: 1. ritual
rival: 1. rival
river: 1. flod, flöde, ström, älv
road: 1. bana | 2. gång, stråt, väg
roam: 1. irra
roar: 1. råma
roar with laughter: 1. gapskratta
roast: 1. halstra, rosta
roastbeef: 1. rostbiff
rob: 1. råna, utblotta | 2. bestjäla | 3. roffa, råna, röva
robber: 1. rånare, rövare
robe: 1. klänning
rock: 1. klippa
rocket: 1. raket
roe: 1. rådjur
rogue: 1. niding, rackare, skurk
role: 1. roll
roll: 1. bulle, semla | 2. rulla
roller-blind: 1. rullgardin
roller: 1. cylinder
rolling in money: 1. stenrik
roof: 1. tak
room: 1. utrymme | 2. gemak, kammare
rooster: 1. tupp
root: 1. rot
rope: 1. lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck
rose: 1. ros
rostrum: 1. tribun
rotten: 1. rutten, skämd
rough: 1. ovänlig, snäsig
round: 1. rund | 2. runda | 3. kring
round off: 1. runda
route: 1. gång, stråt, väg
routine: 1. rutin
row-boat: 1. roddbåt
row: 1. fil, kö, rad, räcka
rowan berry: 1. rönnbär
rowing-boat: 1. roddbåt
royal: 1. furstlig, konungslig
rub: 1. gnida, gno, gnugga, riva
rubber: 1. gummi, kautschuk | 2. kondom
ruby: 1. rubin
rudder: 1. styre | 2. roder, styre
rude: 1. gensvarig, oartig, oblyg, oförsynt, ohövlig
rudiments: 1. alfabet
ruin: 1. ruinera | 2. ruin
rule: 1. härska, regera
ruler: 1. linjal | 2. härskare
rules: 1. reglemente
rumor: 1. rykte
rumour: 1. rykte
rump: 1. stjärt
run: 1. springa | 2. kila, raka
run away: 1. fly, rymma
run for election: 1. söka
rust: 1. rosta | 2. rost
rusty: 1. rostig
rye: 1. råg
régime: 1. regim
rôle: 1. roll
sack: 1. säck, väska
sacrament: 1. sakrament
sacred: 1. helig
sad: 1. ledsen, sorgsen | 2. ledsen
saddle: 1. sadel
sadness: 1. bedrövelse | 2. bedrövelse, förtrytelse, grämelse
safe: 1. säker
safety-pin: 1. säkerhetsnål
safety: 1. behåll | 2. behåll
safety pin: 1. säkerhetsnål
sagacious: 1. klok, vettig
sage: 1. klok, vettig
sail: 1. segla | 2. segel
sailor: 1. sjöman
saint: 1. helgon
salad: 1. salad, sallat
salamander: 1. salamander
salary: 1. arvode, avlöning, lön, sold
sale: 1. försäljning
sales activity: 1. marknad
saliva: 1. dregel, saliv, spott
salivate: 1. dregla
sallow: 1. glåmig
salmon: 1. lax
salon: 1. salong
salt: 1. salt
salty: 1. salt
salt water: 1. saltvatten
salute: 1. hälsa
salvage: 1. räddning
salvation: 1. räddning
sample: 1. mönster, provbit
sanctuary: 1. helgedom
sanctum: 1. helgedom
sand-: 1. sandig
sand: 1. sandig | 2. sand
sandal: 1. sandal
sandbank: 1. bank, sandbank
sap: 1. saft
sarcastic: 1. sarkastisk
sardine: 1. sardin | 2. sardin
satisfied: 1. belåten, nöjd | 2. mätt
sauce: 1. spad, sås
sauna: 1. badstuga, bastu
sausage: 1. korv
savage: 1. ostyrig, vild, vildsint
save: 1. rädda | 2. spara
saw: 1. såga | 2. såg
say: 1. säga
say goodbye: 1. säga adjö, säga adjö till
say goodbye to: 1. säga adjö, säga adjö till
say yes: 1. bejaka, jaka
scaffold: 1. schavott
scale: 1. fjäll
scandal: 1. anstöt, förargelse, förtrytelse, harm | 2. förtal | 3. skandal
scar: 1. ärr
scarcely: 1. knappast, knappt, näppeligen
scatter: 1. gjuta, hälla, stöpa
scene: 1. scen
scenery: 1. landskap
scent: 1. doft
sceptre: 1. scepter, spira
schedule: 1. kommunikationstabell, tidtabell
scheme: 1. projekt | 2. schema
school: 1. skola
science: 1. vetenskap
scientific: 1. vetenskaplig
scientist: 1. vetenskapsman
scissors: 1. sax
scold: 1. förebrå, förevita
scrap: 1. lapp
scratch: 1. klå, klösa, krafsa, riva
scream: 1. hojta, skria, skrika, skråla
screw: 1. skruva | 2. skruv
screwdriver: 1. skruvmejsel
scuffle: 1. batalj, kamp, slag, slagsmål, strid
sculptor: 1. bildhuggare, skulptör
scythe: 1. lie
sea-dog: 1. säl
sea: 1. hav, sjö
seagull: 1. fiskmås, fiskmåse, mås, måse
seal: 1. säl
seaside: 1. kust
season: 1. säsong, årstid
seat: 1. sittplats
seaweed: 1. alg
second: 1. andra, andre, annan | 2. sekund
secret: 1. dold, hemlig, lönnlig
secretary: 1. sekretarere
sect: 1. sekt
section: 1. fack, yrke | 2. sektion
secure: 1. befästa, fästa | 2. säker
security: 1. behåll
seduce: 1. förföra, förleda
see: 1. möta | 2. se, skåda, skönja, titta
seed: 1. frö
seek: 1. leta, söka
seem: 1. synas, tyckas
self-command: 1. självbehärskning
self-confidence: 1. självförtroende
self-conscious: 1. blyg, brydd, förlägen
self-control: 1. självbehärskning
self-possession: 1. självbehärskning
self-reliance: 1. självförtroende
self: 1. själv
sell: 1. avyttra, försälja, sälja
send: 1. sända
sender: 1. adressant | 2. adressant
sense: 1. begrepp
sentence: 1. mening, sats | 2. döma
separate: 1. särskild | 2. dela
serenade: 1. serenad
serf: 1. träl
sergeant: 1. sergeant
series: 1. serie
serious: 1. viktig | 2. allvarlig
sermon: 1. predikan
serpent: 1. orm, snok
servant: 1. städerska, städhjälp, tjänarinna, tjänstflicka | 2. betjänt, dräng, tjänare
service: 1. tjänst
set: 1. apparat | 2. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp | 3. serie
settlement: 1. koloni
set straight: 1. göra besviken
seven: 1. sju
seventeen: 1. sjutton
seventeenth: 1. sjuttonde
seventh: 1. sjunde
seventy: 1. sjutti, sjuttio
several times: 1. alltemellanåt, emellanåt, ibland
sew: 1. sy
sewer: 1. avlopp, kloak
sex: 1. kön | 2. sex
sexual: 1. sexuell
shack: 1. barack | 2. hydda, hytt
shade: 1. skugga
shadow: 1. skugga
shallop: 1. slup
shallow: 1. grund
shame: 1. blygsel, nesa, skam
shamrock: 1. klöver, väppling
shanty: 1. barack
shape: 1. bilda, dana, forma, formera
share: 1. aktie | 2. dela | 3. andel, del, part | 4. andel, del, part | 5. portion
shark: 1. haj
sharp: 1. amper, egg, gräll, gäll, skarp | 2. amper, egg, gräll, gäll, skarp
sharpen: 1. skärpa, slipa
sharpness: 1. skärpa
shatter: 1. krossa
shave: 1. raka
shawl: 1. schal
she-ass: 1. åsninna
she-bear: 1. björnhona, björninna
she-goat: 1. get
she-wolf: 1. varghona, varginna
she: 1. hon
sheaf: 1. knippa, knyte, packe
shed: 1. barack | 2. kram | 3. gjuta, hälla, stöpa
sheep: 1. får
sheet: 1. blad
shell: 1. snäcka | 2. bark
shelter: 1. kasematt
shield: 1. skylt
ship: 1. fartyg, skepp
ship’s boat: 1. slup
shirt: 1. skjorta
shiver: 1. bäva, dallra, darra, skälva
shoe-lace: 1. skoband
shoe: 1. sko
shoo: 1. driva, fösa
shop: 1. affär, butik, handelsbod | 2. shoppa
shopkeeper: 1. butiksinnehavare
shopping street: 1. affärsgata
shore: 1. kust
short-sighted: 1. kortsynt, närsynt
short: 1. gen | 2. gen
shortage: 1. brist, lyte, saknad
shortcoming: 1. brist, lyte, saknad
shorthand: 1. snabbskrift
shorts: 1. knäbyxor
short pants: 1. knäbyxor
short story: 1. novell
should: 1. böra, må, måste
shoulder: 1. axel, skuldra
shout: 1. hojta, skria, skrika, skråla | 2. skri, skrik
show: 1. uppvisa | 2. skådespel, spektakel
shower: 1. duscha | 2. dusch
shrew: 1. ragata
shrub: 1. buske | 2. buske
shuffle: 1. blanda, sammanblanda
shy: 1. blyg, brydd, förlägen
shyness: 1. blyghet, bryderi, förlägenhet
siblings: 1. syskon
sick: 1. dålig, sjuk
side-way: 1. avtagsväg, avväg
side: 1. flank, kant, sida | 2. part, parti
sideboard: 1. skåp
sidewalk: 1. gångbana, trottoar
siege: 1. belägring
sieve: 1. sikt, sil, såll
sift: 1. harpa, sikta, sålla
sigh: 1. sucka
sight: 1. anblick, anseende, vy
sign-board: 1. skylt
sign: 1. varsel | 2. bevis, gärd, prov | 3. signal | 4. tecken | 5. skriva, teckna, underskriva, underteckna
signal: 1. signal | 2. tecken
signature: 1. namnteckning, underskrift
signify: 1. beteckna, betyda, teckna
silent: 1. tyst
silhouette: 1. silhuett
silk-: 1. av siden
silk: 1. av siden | 2. siden, silke
silken: 1. av siden
silkworm: 1. silkesmask
sill: 1. tröskel
silver: 1. silver
similar: 1. liknande
similarity: 1. likhet
simple: 1. simpel
simplify: 1. förenkla
sin: 1. synda | 2. synd
since: 1. alltifrån, av, efter | 2. alltifrån, efter
sinew: 1. sena
sinful: 1. syndig
sing: 1. sjunga
singer: 1. sångerska | 2. sångare
singing: 1. sång
single: 1. ogift | 2. ensamstående
sink: 1. sjunka
sir: 1. herr
sister-in-law: 1. svägerska
sister: 1. syster
sit: 1. häcka, ruva | 2. sitta
sitting-room: 1. salong
situation: 1. situation
six: 1. sex
sixteen: 1. sexton
sixteenth: 1. sextonde
sixth: 1. sjätte
sixtieth: 1. sextionde
sixty: 1. sexti, sextio
size: 1. omfång, storhet, storlek | 2. storhet, storlek | 3. storlek
skeleton: 1. benrangel, skelett | 2. benrangel, skelett
skeptical: 1. klentrogen
skin: 1. päls | 2. hud, skinn | 3. skinna
skinflint: 1. gnidare, knusslare
skirt: 1. kjol, kjortel
skull: 1. hjässa, huvudskål, skalle
sky: 1. himmel, sky
slander: 1. bakdanta, baktala, förtala, häda, nedsvärta | 2. förtal
slaughterhouse: 1. slakthus
slave: 1. slav, träl
slay: 1. avliva, avrätta, dräpa
sleep: 1. sömn
sleeping-accomodation: 1. sängplats
sleeping-car: 1. sovvagn
sleeping-place: 1. sängplats
sleeve: 1. ärm
slender: 1. smal, tunn | 2. smäcker, smärt
slim: 1. smäcker, smärt
slip: 1. glida, slira
slipper: 1. toffel
slippery: 1. hal, halkig
slogan: 1. devis
sloop: 1. slup
sloth: 1. trögdjur
slow: 1. långsam | 2. långsam, trög
sly: 1. fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug
smack: 1. smacka
small: 1. liten
smallpox: 1. koppor
smart: 1. fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug
smash: 1. krossa
smell: 1. osa, stinka | 2. dofta | 3. doft
smell bad: 1. osa, stinka
smile: 1. le, mysa, småle | 2. leende, småleende
smith: 1. smed
smoke: 1. ryka, röka | 2. rök
smokers: 1. rökkupé
smokestack: 1. skorsten
smooth: 1. flack, jämn | 2. glatt
smuggle: 1. smuggla
snail: 1. snigel, snäcka
snake: 1. orm, snok
sneeze: 1. nysa
snow: 1. snö
snowdrop: 1. snödroppe | 2. snödroppe
snow white: 1. snövit
so: 1. sålunda | 2. sålunda | 3. sålunda
soap: 1. såpa, tvål
sobriquet: 1. binamn, vedernamn
social: 1. social | 2. social
socialism: 1. socialism
society: 1. klubb | 2. samhälle, samliv, sammanlevnad
sock: 1. socka, strumpa, strumpsocka
sofa: 1. kanapé | 2. sofa
soft: 1. söt | 2. len, mjuk, mör, vek
soften up: 1. lena
softness: 1. vekhet
soil: 1. jord | 2. förorena, nedsmutsa, orena, smutsa | 3. jord
soiled: 1. smutsig
solair: 1. solig
soldier: 1. knekt, soldat
sole: 1. fotsula | 2. ensam | 3. sjötunga, tunga
solicitor: 1. advokat, sakförare
solitary: 1. ensam
soloist: 1. solist
solve: 1. lösa
some: 1. någorlunda | 2. någon | 3. somliga
somebody: 1. någon
someone: 1. någon
something: 1. någonting, något
sometime: 1. någonsin
sometimes: 1. alltemellanåt, emellanåt, ibland
somewhat: 1. någorlunda
somewhere: 1. någonstans, någonstädes
some one: 1. någon
son-in-law: 1. måg, svärson
son: 1. son
sonata: 1. sonat
song: 1. visa
soon: 1. snart
soot: 1. sot
sorcery: 1. trolleri | 2. häxeri
sorrel: 1. syra
sorrow: 1. bedrövelse | 2. bedrövelse, förtrytelse, grämelse
sorrowful: 1. ledsen
sort: 1. sort
sound: 1. ljuda, låta, tona | 2. ljud
sound the alarm: 1. alarmere
soup: 1. soppa
sour: 1. surna | 2. ovänlig, snäsig
source: 1. brunn
south: 1. sydlig, södra | 2. söder, syd
southern: 1. sydlig, södra
sovereign: 1. suverän | 2. suverän
sow: 1. so | 2. så
so … as: 1. lika … som
so long: 1. adjö så länge, hej så länge, vi ses
spa: 1. badort, brunn
space: 1. utrymme
spaceman: 1. rymdpilot
spacious: 1. rymlig, vid
spade: 1. gräva | 2. skyffel, spade | 3. spade
spare: 1. spara
spare time: 1. ferier, semester
spark: 1. gnista
spark plug: 1. gnista, tändstift
sparrow: 1. sparv, gråsparv, tätting
speak: 1. tala
speaker’s platform: 1. tribun
spear: 1. lans, spjut
special: 1. särskild | 2. speciell
speciality: 1. fack, yrke
specimen: 1. mönster, provbit
spectacle: 1. skådespel, spektakel
spectacles: 1. glasögon
speechless: 1. stum
speed-limit: 1. hastighetsgräns
speed: 1. fart | 2. hastighet, tempo
speed limit: 1. hastighetsgräns
spell: 1. stava
sphere: 1. sfär
spider: 1. spindel
spiderweb: 1. spindelväv
spinach: 1. spenat
spine: 1. ryggrad | 2. ryggrad | 3. ryggrad
spinster: 1. fröken
spiral: 1. spiral
spirit: 1. anda
spiritualism: 1. spiritism
spite: 1. agg
splinter: 1. splittra, sticka
split: 1. klyva
sponge: 1. svamp
sponger: 1. snyltgäst, tallricksslickare
spoon: 1. sked
sporadic: 1. sporadisk
sport: 1. idrott, sport
sportsman: 1. sportsman
spot: 1. ort | 2. fläck
spray gun: 1. pistol
spring: 1. brunn | 2. vår | 3. hoppa, skutta
springtime: 1. vår
spruce-fir: 1. gran
spruce: 1. gran
spy: 1. snoka, speja, spionera | 2. kunskapare, snok, spejare, spion
square: 1. torg
square decametre: 1. flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp
square metre: 1. kvadratmeter
squatter: 1. husockupant
squeeze: 1. trycka
squirrel: 1. ekorre
stab: 1. sticka
stack: 1. stack
stage-manager: 1. regissör
stage: 1. station
staid: 1. allvarlig
staircase: 1. trappa
stairs: 1. trappa
stake: 1. påle, stör
stalk: 1. strå | 2. strå | 3. stjälk, strå
stallion: 1. hingst
stamp: 1. frimärke
stamped: 1. portofri
stanchion: 1. påle, stör
stand: 1. kram
standard: 1. standar
staple: 1. spasm
star: 1. stjärna
stare: 1. stirra
starling: 1. stare
start: 1. begynna, börja | 2. begynna, börja | 3. begynnelse, början | 4. begynnelse, början
state: 1. hävda, påstå | 2. betyga, förklara | 3. stat
statement: 1. förklaring
statement of policy: 1. program
station: 1. station
statistics: 1. statistik
statue: 1. bildstod, staty
statute: 1. statut
stay: 1. förbli, förbliva, stanna
stay over: 1. förbli, förbliva, stanna
steak: 1. biff, biffstek
steam: 1. dunst, imma
steel: 1. stål
stem: 1. strå | 2. stam
stench: 1. stank
stenography: 1. snabbskrift
step: 1. steg
steppe: 1. stepp
sterile: 1. steril
stew: 1. ragu
stick: 1. stav, stång | 2. limma | 3. klibba
stiff: 1. ceremoniell | 2. styv
still: 1. desslikes, ännu
sting: 1. sticka | 2. gadd
stingy: 1. girig, njugg
stink: 1. osa, stinka
stipulation: 1. kondition
stocking: 1. strumpa
stock exchange: 1. börs
stoic: 1. stoisk
stoical: 1. stoisk
stomach: 1. mage
stomach ache: 1. knip, magknip
stone-cutter: 1. stenhuggare
stone: 1. sten-, stenig | 2. sten
stonemason: 1. stenhuggare
stop: 1. station
storage battery: 1. batteri
storage room: 1. förvaringsställe
store: 1. affär, butik, handelsbod
storey: 1. våning
stork: 1. stork
storm: 1. storma | 2. storm
story: 1. våning | 2. historia | 3. berättelse, historia
stove: 1. kamin, spis
straight: 1. rak, rät
straightedge: 1. linjal
straightforward: 1. simpel
strait: 1. sund
strange: 1. främmande | 2. egendomlig, märkvärdig
stranger: 1. främling, utbörding
strangle: 1. strypa
straw: 1. halm
strawberry: 1. jordgubbe
stream: 1. ström | 2. bäck, å
street: 1. gata
streetcar: 1. spårvagn
strength: 1. kraft, styrka
stress: 1. accent
stride: 1. steg
strike: 1. banka, drabba, slå | 2. knacka | 3. strejka | 4. strejk
striking: 1. påfallande
string: 1. sena | 2. lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck
strip: 1. streck, strimla, strimma
stripe: 1. streck, strimla, strimma
stroke: 1. smeka | 2. smek
stroll: 1. promenad, spatsertur | 2. promenera, spatsera
strong: 1. kraftfull, kraftig, stark
struggle: 1. kämpa, slåss, strida | 2. batalj, kamp, slag, slagsmål, strid
student: 1. student
studio: 1. ateljé
study: 1. studera | 2. studera | 3. studie, studium
stumble: 1. snava, snubbla
stupid: 1. dum
sturgeon: 1. stör
sty: 1. stia
style: 1. stil
subject: 1. subjekt | 2. tema
subscribe: 1. abonnera
subscriber: 1. abonnent
subscribe to: 1. abonnera
subscription: 1. abonnemang
subsidy: 1. subsidier
substantive: 1. substantiv
subterfuge: 1. knep, konstgrepp
subtle: 1. subtil
suburb: 1. förort, förstad
subway: 1. tunnelbana
success: 1. framgång
such: 1. sådan | 2. sålunda
such a: 1. hur, huru, liksom, såsom | 2. sådan
such as: 1. hur, huru, liksom, såsom
suck: 1. suga
sudden: 1. plötslig
suffer: 1. lida
sugar-bowl: 1. sockerskål
sugar-cane: 1. sockerrör
sugar: 1. socker
sugarbowl: 1. sockerskål
suggest: 1. utpeka
suggestion: 1. suggestion
suit: 1. klädedräkt, kostym
sulphur: 1. svavel
sum: 1. belopp, summa
summer: 1. sommar
summon: 1. kalla, ropa
sun-: 1. solig
sun: 1. solig | 2. sol
sunbeam: 1. solstråle
sunflower: 1. solros
sunrise: 1. soluppgång
sunset: 1. solnedgång
superficial: 1. grund
superior: 1. överman
superstition: 1. skrock, vantro, vidskepelse, övertro
superstitious: 1. vantrogen, vidskeplig
supervise: 1. besiktiga, kontrollera
supper: 1. aftonmåltid
supply: 1. avleverera, leverera
support: 1. stödja | 2. stöd
supporter: 1. partigängare
supporters: 1. anhang
suppose: 1. anta
sure: 1. given, säker, trygg
surely: 1. ju
surgeon: 1. kirurg
surgical: 1. kirurgisk
surgical operation: 1. operation
surly: 1. ovänlig, snäsig
surmise: 1. anta
surname: 1. efternamn, släknamn, tillnamn
surpass: 1. överstiga, överträffa
surprise: 1. förvåning, förundran, förvåning, undran | 2. överraskning
surround: 1. kringgå, omgiva
suspect: 1. misstro | 2. anta
suspicion: 1. misstro, misstroende, otro | 2. aning, antagande, misstanke
suspicious: 1. misstrogen, otrogen | 2. antaglig
sustain: 1. stödja
sustained: 1. konstant | 2. oupphörlig
swallow: 1. svala
swamp: 1. kärr, moras, sump, träsk
swan: 1. svan
swarm: 1. svärm
swear: 1. svära | 2. svära
sweat: 1. svettas, transpirera | 2. svett
sweep: 1. sopa
sweet: 1. söt
swim: 1. simma
swimming-bath: 1. bassäng
swimming-pool: 1. bassäng
swimming trunks: 1. simbyxor
swindle: 1. bedrägeri, svek
swine: 1. gris, svin
swing: 1. svinga
swoon: 1. svimma
sword: 1. svärd, värja
sycamore: 1. lönn | 2. platan
syllable: 1. stavelse
symbol: 1. symbol
symmetric: 1. symmetrisk
sympathetic: 1. anslående, sympatisk
sympathy: 1. sympati
symphony: 1. symfoni
synagogue: 1. synagoga
syrup: 1. sirap
system: 1. system
systematic: 1. systematisk
table-cloth: 1. bordduk, duk
table: 1. tabell | 2. bord
tablet: 1. tabell
tabulation: 1. tabell
tail-light: 1. baklykta
tail: 1. stjärt, svans
tailor: 1. skräddare
take: 1. tacka ja till | 2. fatta, ta, taga
take account of: 1. ta hänsyn till
take along: 1. medbringa
take down: 1. slopa
take in: 1. tacka ja till
take into account: 1. ta hänsyn till | 2. betrakta
take leave: 1. säga adjö, säga adjö till
take leave from: 1. säga adjö, säga adjö till
take offence at: 1. reta sig på
take over: 1. anskaffa, köpa
taking: 1. anskaffning, inköp, köp
taking over: 1. anskaffning, inköp, köp
tale: 1. berättelse, historia
talent: 1. begåvning, gåva, talang
talk: 1. tala
talkative: 1. språksam
tame: 1. tam
tangerine: 1. mandarin
tangle: 1. kaos, oordning, trassel
tank: 1. behållare
tapestry: 1. tapet
tar: 1. tjära
tart: 1. tårta
taste: 1. smaka | 2. smak | 3. smaka
tasteless: 1. smaklös
tasty: 1. läcker, smakfull, smaklig
tax: 1. taxera | 2. taxa, tribut
taxi: 1. droskbil, hyrbil
tea-pot: 1. tekanna
tea: 1. te
teach: 1. undervisa
teacher: 1. lärarinna | 2. lektor, lärare
tear: 1. tår
technical: 1. teknisk
technics: 1. teknik
technique: 1. teknik
teeth: 1. bett
teetotaller: 1. absolutist
telegram: 1. telegram
telegraph: 1. telegrafera | 2. telegraf
telephone: 1. anropa, telefonera | 2. telefon
telephone booth: 1. telefonhytt
telephone kiosk: 1. telefonhytt
television: 1. television, TV
tell: 1. säga | 2. befalla, påbjuda | 3. berätta
tell a lie: 1. ljuga
temper: 1. humör
temperature: 1. temperatur
temple: 1. tinning | 2. tempel
tempt: 1. förföra, förleda
temptation: 1. förförelse
ten: 1. tie, tio
tenant: 1. hyresgäst
tendency: 1. håg
tender: 1. söt | 2. presentera | 3. bjuda | 4. anbud, förslag
tenderness: 1. vekhet
tendon: 1. sena
tend to: 1. ansa, sköta, vårda
tenor: 1. tenor
tenth: 1. tionde
term: 1. term
terminate: 1. fullborda, ända
terms: 1. kondition
term of abuse: 1. skällsord
terrace: 1. terrass
terraced house: 1. radhus
terrace house: 1. radhus
terrain: 1. terräng
terrible: 1. förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk
territory: 1. mark
terrorism: 1. terrorism
test: 1. examen, undersökning | 2. bepröva, försöka, probera, prova | 3. bemödande, försök
testament: 1. testamente
testify: 1. attestera, betyga
testimony: 1. attest
text: 1. text
textile: 1. väv
than: 1. än
thank: 1. tacka
thankful: 1. tacksam | 2. tacksam
thankless: 1. otacksam
thanks: 1. tack | 2. tack ska du ha, tack tack
thank for: 1. tacka för
thank you: 1. tack ska du ha, tack tack
thank you very much: 1. tack så mycket
that: 1. vad | 2. som, vem, vilken | 3. sålunda
that’s all right: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
that’s okay: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak | 2. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
that’s too bad: 1. det var synd, tyvärr
that kind of: 1. sådan
that way: 1. sålunda | 2. dit
thaw: 1. töväder
theatre: 1. teater
theatre play: 1. skådespel, teaterpjäs
theft: 1. stöld, tjuvnad
their: 1. sin, sitt
theme: 1. tema
theory: 1. teori
there: 1. dit | 2. där | 3. där
thermometer: 1. termometer
these days: 1. nutida, nuvarande
the Antarctic: 1. Sydpolen
the Arctic: 1. Nordpolen
the Dustman: 1. Jon Blund
the Netherlands: 1. Nederländerna
the Sandman: 1. Jon Blund
the Ukraine: 1. Ukraina | 2. Ukraina
the power of suggestion: 1. suggestion
thick: 1. diger, fet, tjock
thickness: 1. tjockhet, tjocklek
thief: 1. tjuv
thigh: 1. höft
thin: 1. smal, tunn
thing: 1. objekt
think: 1. anse, tycka | 2. tänka | 3. begrunda, besinna, betänka, övertänka
think about: 1. begrunda, besinna, betänka, övertänka
third: 1. tredje
thirst: 1. törst
thirsty: 1. törstig
thirteen: 1. tretton
thirteenth: 1. trettonde
thirty: 1. tretti, trettio
this evening: 1. i afton
this way: 1. hit
thither: 1. dit
thorn: 1. tagg, torn, törne
thou: 1. du, ni | 2. du, ni | 3. du, ni
though: 1. ehuru, ehuruväl, fastän, om än
thought: 1. tanke
thousand: 1. tusen, ett tusen
thread: 1. garn, tråd
threat: 1. hot, hotelse
threaten: 1. hota
three: 1. tre
threshold: 1. tröskel
thrifty: 1. njugg, sparsam
throat: 1. strupe
throb: 1. pulsera
throne: 1. tron
through: 1. per | 2. färdig, redo, tillreds | 3. på | 4. genom, igenom
throw: 1. kasta, vräka
throw up: 1. kräkas, spy
thrush: 1. talltrast, trast
thrust: 1. puffa, stöta
thumb: 1. tumme | 2. tumme
thunder: 1. tordön, åska
thus: 1. sålunda | 2. sålunda
ticket: 1. biljett
tidy: 1. inreda
tie: 1. binda, snöra
tie up: 1. binda, snöra
tiger: 1. tiger
tile: 1. häll, kakel
till: 1. kassa | 2. inpå, intill, tills
tillage: 1. jordbruk, lantbruk, åkerbruk
timber: 1. trä
time-table: 1. kommunikationstabell, tidtabell
time: 1. gång | 2. timme | 3. tid
time off: 1. ferier, semester
timidity: 1. blyghet, bryderi, förlägenhet
tin: 1. tenn
tiny: 1. liten
tip: 1. tipp | 2. betjäningsavgift, dricks, drickspengar
tired: 1. trött
tired out: 1. genomtrött, uppgiven
title: 1. titel
titmouse: 1. mes
to: 1. på, till | 2. för
toad: 1. padda
toast: 1. halstra, rosta
tobacco: 1. tobak
toe: 1. tå
toga: 1. toga
together: 1. ihop, tillsammans, samman, tillhopa
toilet-paper: 1. toalettpapper
toilet: 1. avträde, klosett, toalett
token: 1. bevis, gärd, prov | 2. signal | 3. tecken
tolerant: 1. tolerant
tolerate: 1. tåla
tomato: 1. tomat
tomb: 1. graf
tone: 1. ton
tongue: 1. tunga | 2. språk, tungomål
too: 1. också | 2. alltför
tool: 1. instrument, tyg, verktyg
tooth-brush: 1. tandborste
tooth-paste: 1. tandkräm
tooth: 1. tand
toothache: 1. tandvärk
toothpick: 1. tandpetare
too much: 1. alltför
topgallant mast: 1. braxen
topic: 1. tema
torch: 1. bloss, fackla, marschall
tortoise: 1. sköldpadda
torture: 1. martera, pina, plåga, tortera | 2. marter, pina, tortyr
torturer: 1. bödel
total: 1. total
total abstainer: 1. absolutist
touch: 1. beröra | 2. beröring
tourist: 1. turist
tourist agency: 1. resebyrå
toward: 1. på, till | 2. angående
towards: 1. på, till | 2. angående | 3. kring
tower: 1. torn
town-hall: 1. rådhus
town: 1. köping | 2. stad
town hall: 1. rådhus, stadshus
toy: 1. leksak
to some extent: 1. någorlunda
trade: 1. handla | 2. affär, handel | 3. handla
tradition: 1. praxis, tradition
traditional: 1. hävdvunnen
traffic: 1. trafik
train: 1. järnvägståg | 2. järnvägståg
tram: 1. spårvagn
transformation: 1. ändring | 2. förändring
transgress: 1. synda
transgression: 1. synd
translate: 1. översätta
translation: 1. översättning
transmit: 1. sända
transport: 1. befordra, forsla, frakta, transportera | 2. befordran, transport
travel: 1. fara, åka | 2. fara, färdas
traveller: 1. resande, trafikant
travel agency: 1. resebyrå
treacherous: 1. förrädisk
treasure: 1. skatt
treat: 1. behandla, traktera
treatment: 1. behandling
tree: 1. träd
trefoil: 1. klöver, väppling
tremble: 1. bäva, dallra, darra, skälva
triangle: 1. trehörning, triangel
triangular: 1. trehörnig, triangulär
trick: 1. knep, konstgrepp
trickery: 1. knep, konstgrepp
trip: 1. färd, resa
triple: 1. trefaldig
trite: 1. banal
triumph: 1. triumfera | 2. triumf
tropical: 1. tropisk
trouble: 1. svårighet | 2. problem
trousers: 1. benkläder, byx, byxa, byxor
trout: 1. forell
truck: 1. lastbil | 2. lastbil
true: 1. sann
truly: 1. sannerligen
trumpet: 1. trumpet
trunk: 1. kappsäck, koffert | 2. stam
trust: 1. ha förtroende för | 2. förtroende, tillit | 3. ha förtroende för
trustworthy: 1. pålitlig, tillförlitlig
trust in: 1. ha förtroende för, lita på | 2. ha förtroende för, lita på
truth: 1. sanning | 2. sanning
try: 1. bepröva, försöka, probera, prova
tub: 1. kar
tube: 1. rör | 2. ventil
tuberculosis: 1. tuberkulos
tug: 1. rycka | 2. dra, draga, hala
tulip: 1. tulpan
tummy: 1. buk
tummy ache: 1. knip, magknip
tumult: 1. tumult
tune: 1. låt, melodi, trall
tunnel: 1. tunnel
tup: 1. bagge, gumse, vädur
turkey: 1. kalkon
turn: 1. vrida, vända | 2. vända | 3. fil, kö, rad, räcka
turn around: 1. vrida, vända
turn away: 1. avskicka
turn round: 1. vrida, vända
turn to good account: 1. nyttja
twelfth: 1. tolfte
twelve: 1. tolv
twentieth: 1. tjugonde
twenty-one: 1. tjugoen, tjugoett
twenty: 1. tjugo, tjugu
twig: 1. ris
twins: 1. tvilling | 2. tvillingar
two: 1. tu, tvenne, två
two hundred: 1. två hundra
type: 1. typ
typewriter: 1. skrivmaskin
typical: 1. typisk
tyrannize: 1. tyrannisera
tyrant: 1. tyrann
udder: 1. juver, spene
ugly: 1. ful
umbrella: 1. paraply
un-: 1. o- | 2. -lös
unarmed: 1. vapenlös
unbearable: 1. odräglig
uncertain: 1. oviss
uncle: 1. farbror, farbroder, morbroder, morbror | 2. morbroder, morbror | 3. farbroder, farbror
unclean: 1. smutsig
unconscious: 1. medvetslös
uncooked: 1. okokt
uncover: 1. upptäcka
under: 1. under
underground: 1. tunnelbana | 2. underjordisk
underneath: 1. nedan, nere | 2. under | 3. nedan, nere | 4. ned, nedvänd, ner
underpants: 1. underbyxor
understand: 1. begripa
understandable: 1. begriplig, fattlig
under age: 1. minderårig, omyndig, underårig
undulate: 1. bölja
unemployed: 1. arbetslös
unfortunately: 1. det var synd, tyvärr
ungrateful: 1. otacksam
unhappy: 1. olycklig
uniform: 1. uniform
unimportant: 1. oviktig
unintelligible: 1. obegriplig, ofattlig
unintentional: 1. oavsiktlig
union: 1. union
unique: 1. unik
unite: 1. ansluta | 2. ena
unity: 1. enhet
universal: 1. universal, universell
universality: 1. allmänhet
universe: 1. allt, världsalltet, världrymd
university: 1. universitet
unkind: 1. ovänlig, snäsig
unknown: 1. obekant, okänd
unmarried: 1. ogift
unmarried woman: 1. fröken
unpack: 1. uppacka
unpleasant: 1. ovänlig, snäsig
unreliable: 1. opålitlig
unripe: 1. omogen
unripe fruit: 1. kart
unthankful: 1. otacksam
until: 1. inpå, intill, tills
untrue: 1. osann
unusual: 1. ovan
up: 1. upp, uppåt
uphill: 1. upp, uppåt
upon: 1. på | 2. emot, inemot, mot | 3. om, över, på
upset: 1. oredig
upstairs: 1. uppe, upptill
upwards: 1. upp, uppåt
urban: 1. stadslik
us: 1. vi | 2. oss
use: 1. använda, begagna, bruka | 2. begagnande, bruk
used to: 1. bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig
useful: 1. nyttig
use up: 1. utnöta | 2. förbruka | 3. förbruka
usual: 1. bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig | 2. allmän
usually: 1. gemenligen, merendels
usurp: 1. ockupera
uterus: 1. livmoder
utilize: 1. nyttja
vacation: 1. ferier, semester | 2. ferier, semester
vaccinate: 1. vaccinera
vaccine: 1. vaccin
vacuum-cleaner: 1. dammsugare
vacuum cleaner: 1. dammsugare
valiant: 1. behjärtad, tapper
valley: 1. dal, däld
valuable: 1. dyr, dyrbar
value: 1. valör, värde
valve: 1. ventil
vampire: 1. vampyr
vanilla: 1. vanilj
vapor: 1. dunst, imma
vapour: 1. dunst, imma
varnish: 1. fernissa
vary: 1. variera
vase: 1. vas
vast: 1. rymlig, vid
vat: 1. kar
vegetable: 1. grönsaker
vehicle: 1. fordon, åkdon
veil: 1. dok
vein: 1. åder, ådra
vend: 1. avyttra, försälja, sälja
vengeance: 1. hämnd
venture: 1. riskera, våga, äventyra
veranda: 1. veranda
verb: 1. verb
verdict: 1. dom
verify: 1. besiktiga, kontrollera
vermin: 1. ohyra
vermouth: 1. vermut
very: 1. bra, hart, mycket, mäkta
very much: 1. bra, hart, mycket, mäkta
vessel: 1. skål, stop, så, urna | 2. vas | 3. fartyg, skepp
vest: 1. skjorta
vibrate: 1. dallra
vicar: 1. präst, katolsk präst
victim: 1. slaktoffer
victor: 1. besegrare
view: 1. anblick, anseende, vy | 2. utsikt, vy | 3. beskåda, kika, skåda, titta
viewpoint: 1. synpunkt
vigour: 1. kraft, styrka
viking: 1. viking
vile: 1. nedrig
village: 1. by
villain: 1. träl
vine: 1. vinstock
vinegar: 1. ättika
violet: 1. viol
violin: 1. violin
viper: 1. huggorm
virgin: 1. jungfrulig | 2. jungfru
virginal: 1. jungfrulig
visa: 1. visum
visible: 1. skönjbar, synlig
visit: 1. besök, visit
visitor: 1. besökande
visé: 1. visum
vixen: 1. ragata | 2. rävhona
viz.: 1. nämligen
vocabulary: 1. ordbok
voice: 1. mål, röst, stämma | 2. röst
void: 1. tom
volcano: 1. vulkan
volume: 1. volym | 2. volym
voluntary: 1. godvillig, självmant | 2. gärna
vomit: 1. kräkas, spy
vote: 1. rösta | 2. mål, röst, stämma
vowel: 1. självljud
voyage: 1. färd, resa
vulgar: 1. trivial
vulture: 1. gam
wadding: 1. vadd
wade: 1. vada
waffle: 1. våffla
wage: 1. arvode, avlöning, lön, sold
wager: 1. tippa
wages: 1. arvode, avlöning, lön, sold
wage war: 1. kriga
wait: 1. forvänta, vänta, vänta sig
waiter: 1. kypare, vaktmästare
waiting-room: 1. väntrum, väntsal
waiting room: 1. väntrum, väntsal
wait for: 1. forvänta, vänta, vänta sig
wake: 1. väcka | 2. vakna
wake up: 1. väcka | 2. vakna
walk: 1. gå, löpa | 2. promenad, spatsertur
wall: 1. mur | 2. vägg
wallet: 1. börs, portmonnä
wall covering: 1. tapet
walnut: 1. valnöt
wander: 1. irra
want: 1. behov, förnödenhet | 2. längtan, önskan | 3. vilja
war: 1. krig
wardrobe: 1. garderob, klädskåp
warehouse: 1. magasin
wares: 1. vara
warlike: 1. krigisk
warm: 1. hjärtlig | 2. hjärtlig | 3. hjärtlig | 4. varm
warmth: 1. värme
warn: 1. varna, varsko, åtvarna
warrant: 1. garantera
warrior: 1. krigare, militär
wart: 1. vårta
wash: 1. tvätta | 2. tvätta
washing-bear: 1. sjubb
wasp: 1. geting
waste: 1. slösa, öda, ödsla | 2. slöseri
watch: 1. armbandsur, klockarmband | 2. klocka, ur | 3. klocka, ur | 4. beskåda, kika, skåda, titta
watchmaker: 1. urmakare
watchword: 1. devis
watch out for: 1. beakta
watch over: 1. vakta
water-bottle: 1. fältflaska
water-colour: 1. akvarell
water: 1. vatten
waterfall: 1. kaskad, vattenfall | 2. kaskad, vattenfall | 3. kaskad, vattenfall
waterlily: 1. näckros
wave: 1. bölja | 2. svinga
wave about: 1. svinga
wax: 1. vax
way: 1. bana | 2. vana | 3. maner, sätt | 4. gång, stråt, väg
way out: 1. utgång
we: 1. vi
weak: 1. klen, svag
wealth: 1. rikedom
wealthy: 1. rik
weapon: 1. vapen
wear: 1. bära
wear out: 1. utnöta
weasel: 1. vessla
weather: 1. väder
weave: 1. väva
wedding-feast: 1. bröllop
wedding-party: 1. bröllop
wedding: 1. bröllop
week-end: 1. veckoslut
week: 1. vecka
weep: 1. grina, gråta
weight: 1. vikt
welcome: 1. välkommen
well-known: 1. bekant, känd, veterlig
well-mannered: 1. artig, hövlig
well-off: 1. rik
well: 1. bra, väl | 2. bläckhorn | 3. nå, nåväl | 4. sund
well then: 1. nå, nåväl
wench: 1. flicka, jänta, mö, tös
west: 1. väst, väster | 2. väster
western: 1. västlig, västra
wet: 1. våt
whale: 1. val, valfisk
wharf: 1. kaj, perrong
what: 1. vad | 2. vad
what a: 1. hur, huru, liksom, såsom
what a pity: 1. det var synd, tyvärr
wheat: 1. vete
wheel: 1. hjul
when: 1. när | 2. när | 3. när | 4. när
whence: 1. varifrån
where: 1. vart, varthän | 2. vart, varthän | 3. var | 4. där, var
where … to: 1. vart, varthän | 2. vart, varthän
which: 1. som, vem, vilken | 2. som, vem, vilken
which one’s: 1. vars
while: 1. tid
whim: 1. hugskott, kapris, nyck
whisper: 1. tissla, viska
white: 1. hvit | 2. blank, vit | 3. vit
whither: 1. vart, varthän | 2. vart, varthän
who: 1. som, vem, vilken
whole: 1. hel
wholly: 1. alldeles
whore: 1. hora, sköka
whose: 1. vars
wide: 1. rymlig, vid
widow: 1. änka
widower: 1. änkeman, änkling
width: 1. bredd, vidd | 2. bredd
wife: 1. hustru, maka, äkta maka
wig: 1. peruk
wild: 1. ostyrig, vild, vildsint
wild boar: 1. vildsvin
wild duck: 1. and
will: 1. testamente | 2. vilja
willing: 1. gärna
willingness: 1. vilja
willow: 1. pil, vide
win: 1. förtjäna
wind: 1. vind
window: 1. fönster
wine: 1. vin
wing: 1. vinge
winter-: 1. vinterlig
winter: 1. vinterlig | 2. vinter
win over: 1. besegra
wipe out: 1. utplåna
wireless: 1. radio
wisdom: 1. klokhet, visdom, vishet
wise: 1. klok, vettig
wish: 1. önska | 2. längtan, önskan | 3. vilja | 4. vilja
witch: 1. häxa
witchcraft: 1. trolleri
with: 1. med | 2. per | 3. vid
within: 1. i
without: 1. förutan, utan
without a name: 1. anonym
with reference to: 1. angående
with young: 1. dräktig
witness: 1. bevista, åse
witty: 1. spirituell
wizardry: 1. trolleri
woe: 1. ve
wolf: 1. ulv, varg
wolverine: 1. järv
woman: 1. kvinna
womb: 1. livmoder
wonder: 1. förvåna sig, undra | 2. förvåning, förundran, förvåning, undran
wonted: 1. bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig
wood: 1. trä
wooden: 1. av trä, trä-
woodpecker: 1. hackspett
woods: 1. skog
wool: 1. ull, ylle
word: 1. ord
work-room: 1. ateljé
work: 1. arbeta, verka | 2. arbete, verk
worker: 1. arbetare
working man: 1. arbetare
workman: 1. arbetare
workshop: 1. ateljé
work hard: 1. gno, träla
work of art: 1. konstalster, konstföremål
work out: 1. beräkna, uträkna
world: 1. värld
worldglobe: 1. jordglob, jordklot
worldwide: 1. universal, universell
worm: 1. mask
worn out: 1. genomtrött, uppgiven
worse: 1. sämre
worship: 1. förära, tillbedja
worshipper: 1. tillbedjare
worst: 1. sämst
worth: 1. valör, värde
worthless: 1. värdelös
worthy: 1. värdig
wound: 1. såra | 2. sår
wrangle: 1. gräla, tvista
wreath: 1. girland
wrench: 1. nyckel
wrist-watch: 1. armbandsur, klockarmband
wrist: 1. handled, handlov, handlove | 2. handled
write: 1. skriva | 2. komponera
writer: 1. författare
write down: 1. annotera, anteckna, notera
writing-desk: 1. skrivbord
writing desk: 1. skrivbord
wrong: 1. oriktig, orätt
xylophone: 1. xylofon
yacht: 1. jakt
yard: 1. rå | 2. rå | 3. gård, gårdstomt
ye: 1. du, ni | 2. du, ni
year: 1. år
yearn: 1. längta efter, smäkta
yeast: 1. jäst
yellow: 1. gul | 2. gul
yes: 1. ja
yesterday: 1. igår
yet: 1. desslikes, ännu | 2. allaredan, redan, ren | 3. likafullt, oaktat
yield: 1. cedere
yoghourt: 1. yoghurt
yoghurt: 1. yoghurt
yon: 1. där
yonder: 1. dit | 2. där
you: 1. du, ni | 2. du, ni | 3. du, ni | 4. du, ni
young: 1. telning, unge | 2. ung, ungdomlig
youngster: 1. ungdom
youth: 1. ungdom, uppväxtår | 2. ungdom | 3. ungdom
you’re welcome: 1. det gör ingenting, för all del, ingen orsak
zenith: 1. zenit
zephyr: 1. sefyr
zero: 1. noll | 2. nolla
zilch: 1. nolla
zinc: 1. zink
zipper: 1. blixtlås
zone: 1. zon
zoology: 1. zoologi