Polish


English to Polish

1. czy; czyz.by
a: 1. w | 2. ktos’ | 3. po
abandon: 1. opus’cic’
abashed: 1. zaz.enowany
abbreviate: 1. skrócic’
aberration: 1. bl-a,d; pomyl-ka
abide: 1. czekac’ | 2. przebywac’ | 3. cierpiec’ | 4. doczekac’ sie,
abiding: 1. trwal-y
abjure: 1. odebrac’
able: 1. zdolny
abode: 1. mieszkanie
abortive: 1. daremny
about: 1. odnos’nie | 2. o | 3. wokól-; dookol-a; okol-o
above: 1. na górze; u góry | 2. do góry; w góre,
above all: 1. zwl-aszcza; szczególnie
above-board: 1. uczciwy | 2. szczery
abridge: 1. skrócic’
abroad: 1. za granica,
absence: 1. brak
absent: 1. nieobecny
absent onself: 1. usuna,c’
absolute: 1. absolutny; bezwzgle,dny | 2. absolutny; bezwzgle,dny | 3. absolutny; bezwzgle,dny | 4. absolutny; bezwzgle,dny
absolutely: 1. rzeczywis’cie | 2. koniecznie | 3. rzeczywis’cie
absorb: 1. dysponowac’
abstract: 1. powstrzymywac’ | 2. zabrac’
abstruse: 1. tajemniczy
abuse: 1. obraz.ac’ | 2. zame,czac’
abysmal: 1. okropny; straszny
academic: 1. student
academy: 1. uczelnia; szkol-a wyz.sza
accede: 1. zgadzac’ sie,
accept: 1. przyjmowac’
accidence: 1. przypadek
accident: 1. wypadek
accidental: 1. dodatkowy
accommodation: 1. urza,dzenie; impreza | 2. mieszkanie
accomodate: 1. kon’czyc’ | 2. pomagac’
accompany: 1. towarzyszyc’; odprowadzac’
accomplish: 1. osia,gac’; uzyskac’ | 2. urzeczywistniac’; zrealizowac’ | 3. wykonac’; spel-nic’
accomplished: 1. dos’wiadczony
accomplishment: 1. wykonanie; spel-nienie
accord: 1. pozwalac’
according as: 1. wedl-ug
accordingly: 1. przeto; wie,c; zatem
according to: 1. wedl-ug
accordion: 1. harmonijka
account: 1. rachunek | 2. konto | 3. wierzyc’ | 4. mniemac’; s’adziec’
account for: 1. wyjas’niac’
accredit: 1. wierzyc’
accrue: 1. rosna,c’; rós’c’ | 2. zwie,kszyc’ sie,
accumulation: 1. masa
accurate: 1. akuratny; punktualny | 2. dokl-adny; precyzyjny
accustom: 1. miec’ zwyczaj; byc’ w zwyczaju
acerbic: 1. ostry
ache: 1. bolec’; dolegac’ | 2. ból
achievable: 1. realizowalny
achieve: 1. osia,gac’; uzyskac’ | 2. urzeczywistniac’; zrealizowac’ | 3. robic’; czynic’ | 4. wykonac’; spel-nic’
achievement: 1. sukces; powodzenie
acknowledge: 1. wyznawac’; przyznawac’ sie,
acknowledgement: 1. wyznanie; przyznanie sie,
acquaint: 1. informowac’ | 2. zawiadomic’
acquaintance: 1. znajomy
acquire: 1. kupic’
acquirement: 1. osia,gnie,cie
acquisition: 1. kupno; zakup | 2. kupno; zakup
acquittal: 1. wykonanie; spel-nienie
across: 1. po drugiej stronie; poprzez
across from: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian
act: 1. robic’; czynic’ | 2. wpl-ywac’
activate: 1. powodowac’; sprawiac’
active: 1. pracowity
activity: 1. zaje,cie
actor: 1. aktor
act out: 1. urzeczywistniac’; zrealizowac’
actual: 1. realny; rzeczywisty
actually: 1. rzeczywis’cie | 2. faktycznie
actuate: 1. ruszac’
ad: 1. ogl-oszenie
adage: 1. przysl-owie
Adam: 1. Adam
add: 1. dodawac’
addition: 1. dodawanie
additional: 1. dodatkowy
addled: 1. gl-upi
address: 1. adres
add up: 1. dodawac’
adept: 1. dos’wiadczony
adieu: 1. z.egnaj
adjourn: 1. odkl-adac’; przesuwac’
adjustment: 1. urza,dzenie; impreza
administration: 1. rza,d
admiration: 1. podziw
admire: 1. podziwiac’
admission: 1. wyznanie; przyznanie sie,
admit: 1. dopus’cic’ | 2. wyznawac’; przyznawac’ sie, | 3. pozwalac’
adorn: 1. ozdabiac’
advantage: 1. zaleta; korzys’c’
adversary: 1. przeciwnik | 2. nieprzyjaciel
adverse: 1. przeciwny
advert: 1. uwaz.ac’; zwracac’ uwage,
advertisement: 1. ogl-oszenie
aerodrome: 1. lotnisko
aeroplane: 1. samolot
a few: 1. jacys’; kilka; kilkoro
affable: 1. uprzejmy
affair: 1. sprawa; afera
affect: 1. wpl-ywac’
affection: 1. mil-os’c’
affix: 1. umocowac’; ustalic’
affluent: 1. bogaty
afford: 1. pozwalac’
afoot: 1. piechota,
afresh: 1. znowu; ponownie; od nowa | 2. znowu; ponownie
after: 1. za | 2. potem; za
afternoon: 1. popol-udnie
afterwards: 1. potem
again: 1. znowu; ponownie; od nowa | 2. znowu; ponownie
against: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian
age: 1. wiek
agent: 1. narze,dzie; instrument; przyrza,d
agitate: 1. potrza,sac’
agitated: 1. zdenerwowany
agog: 1. zaciekawiony
agonize: 1. zame,czac’
agree: 1. uzgodnic’ | 2. zgadzac’ sie,
agreeable: 1. mil-y; przyjemny
agreement: 1. zgoda
ague: 1. gora,czka
ahead: 1. przedtem; na przodzie
aid: 1. pomagac’ | 2. pomoc
ailment: 1. choroba
aim: 1. cel | 2. starac’ sie,
aimless: 1. bezcelowy
air: 1. powietrze
aircraft: 1. samolot
airdrome: 1. lotnisko
airfield: 1. lotnisko
airplane: 1. samolot
airport: 1. lotnisko | 2. lotnisko
ajar: 1. otwarty
alacrity: 1. entuzjazm
alas: 1. niestety
album: 1. album
ale: 1. piwo
Algeria: 1. Algieria
Algiers: 1. Algier
alien: 1. przeciwny
a little: 1. troche,; iles’ | 2. troszeczke,
all: 1. wszelki; wszelaki | 2. wszystko | 3. kaz.da ilos’c’ | 4. wszyscy
all about: 1. wsze,dzie
all of it: 1. kaz.da ilos’c’
all over again: 1. znowu; ponownie; od nowa
allow: 1. zostawic’; pus’cic’ | 2. pozwalac’
all the: 1. kaz.dy
all the more: 1. tym bardziej
all the time: 1. tymczasem
almond: 1. migdal-
almost: 1. prawie; niemal
alone: 1. sam
a long time: 1. dl-ugo
a lot: 1. duz.o
alphabet: 1. alfabet; abecadl-o
already: 1. juz.
also: 1. takz.e; tez.; równiez.
altar: 1. ol-tarz
although: 1. choc’
altitude: 1. wysokos’c’
altogether: 1. wszystko
always: 1. zawsze
amaze: 1. zadziwiac’
American: 1. Amerykanin | 2. Amerykanin
among: 1. mie,dzy
amount: 1. suma; ilos’c’
amphitheatre: 1. amfiteatr
amusing: 1. zabawny
and: 1. i; a; oraz; zas’
anew: 1. znowu; ponownie; od nowa
angel: 1. aniol-
angina: 1. angina
angle: 1. róg; ka,t
angry: 1. rozgniewany
animal: 1. zwierzak; zwierze, | 2. zwierze,
anniversary: 1. rocznica
annotation: 1. nuta; nota
another: 1. inny
answer: 1. odpowiadac’ | 2. odpowiedz’
anthem: 1. pies’n’
antibiotic: 1. antybiotyk
antidote: 1. odtrutka
Antony: 1. Antoni
any: 1. ktos’ | 2. jacys’; kilka; kilkoro
anybody: 1. ktos’
anything: 1. cos’
anyway: 1. jakos’
anywhere: 1. gdzies’
apart: 1. osobno; oddzielnie; szczególnie
apart from: 1. oprócz
apparently: 1. oczywis’cie | 2. pozornie
appear: 1. pojawiac’ sie, | 2. wygla,dac’; miec’ wygla,d | 3. zdawac’ sie,
appear to be: 1. zdawac’ sie,
appellation: 1. nazwa; nazwisko; imie,
apple: 1. jabl-ko
apple-tree: 1. jabl-on’
appraise: 1. oceniac’
appreciate: 1. lubic’; cenic’
approach: 1. zbliz.yc’ sie,
April: 1. kwiecien’
aptitude: 1. talent
architect: 1. architekt
architecture: 1. architektura
archive: 1. archiwum
archives: 1. archiwum
argue: 1. spierac’ sie,
arise: 1. urodzic’ sie,
arm: 1. zbroic’; uzbrajac’ | 2. ramie,
army: 1. armja; wojsko | 2. armja; wojsko
around: 1. wokól-; dookol-a; okol-o
arrange: 1. urza,dzac’; organizowac’ | 2. porza,dkowac’
arrangement: 1. urza,dzenie; impreza
arrival: 1. przyjazd; wjazd
arrive: 1. przyjechac’; przyjs’c’
art: 1. sztuka
article: 1. artykul- | 2. artykul- | 3. przedmiot; obiekt
article of clothing: 1. ubranie
artist: 1. artysta
as: 1. jak | 2. jak | 3. wedl-ug | 4. w ten sposób | 5. poniewaz.; bo
as a matter of fact: 1. faktycznie
ascend: 1. is’c’ w góre,
ascertain: 1. stwierdzac’; konstatowac’
as for the rest: 1. zreszta,
ashtray: 1. popielniczka
Asian: 1. Azjata
as if: 1. niby; jakby
ask: 1. pytac’ | 2. prosic’
ask for: 1. prosic’
ask forgiveness: 1. przepraszac’
assemblage: 1. zebranie; konwent
assigned job: 1. praca
assist: 1. pomagac’
as though: 1. niby; jakby
at: 1. ku; do | 2. obok | 3. po
at all: 1. zupel-nie
at first: 1. pocza,tkowo
at last: 1. w kon’cu | 2. koniec kon’ców
at least: 1. przynajmniej
at long last: 1. koniec kon’ców
atmosphere: 1. nastrój
at most: 1. najbardziej
at once: 1. zaraz; natychmiast
at present: 1. teraz; obecnie
at some time: 1. kiedys’
attach: 1. umocowac’; ustalic’
attain: 1. osia,gac’; uzyskac’
attempt: 1. starac’ sie, | 2. kl-opot; staranie; zabiegi | 3. próbowac’
attend: 1. piele,gnowac’ | 2. byc’ obecni
attentively: 1. uwaz.nie
at that place: 1. tam
at the outset: 1. pocza,tkowo
at the same time: 1. jednoczes’nie
attract: 1. przycia,gna,c’
August: 1. sierpien’
aunt: 1. ciocia
authentic: 1. autentyczny
author: 1. autor | 2. autor; pisarz
autobus: 1. autobus
autumn: 1. jesien’
average: 1. s’rodek
avoid: 1. unikac’
await: 1. czekac’ | 2. doczekac’ sie,
away: 1. precz
awfully: 1. okropnie; strasznie
azalea: 1. azalia
bachelor: 1. kawaler
bad: 1. zl-y
bad job: 1. przykros’c’; nieuprzejmos’c’
badly: 1. z’le
bag: 1. worek; torba | 2. worek; torba
bairn: 1. dziecko
baker: 1. piekarz
balcony: 1. balkon
ball: 1. bal
ballpoint pen: 1. dl-ugopis
banana: 1. banan
banquet: 1. bankiet | 2. uczta; przyje,cie; biesiada
bar: 1. przeszkoda
barber: 1. fryzjer
barely: 1. zaledwie
barracks: 1. koszary | 2. koszary
barrel: 1. beczka
barrier: 1. przeszkoda
bathe: 1. ka,pac’
bathroom: 1. l-azienka
bazaar: 1. dom handlowy
be: 1. byc’
be able to: 1. móc
be absent: 1. byc’ nieobecnym
be acquainted with: 1. znac’
be afraid of: 1. bac’ sie,
be ailing: 1. chorowac’
be alive: 1. z.yc’
beam: 1. promien’; radio
be angry: 1. gniewac’ sie,
bear: 1. cierpiec’
be ashamed: 1. wstydzic’ sie,
be asleep: 1. spac’
beast: 1. zwierze,
beat: 1. bic’
beautiful: 1. pie,kny; l-adny
beautiful woman: 1. s’licznotka
beauty: 1. pie,knos’c’ | 2. s’licznotka
be aware of: 1. miec’ s’wiadomos’c’
be bold: 1. os’mielic’ sie,
be bored: 1. nudzic’ sie,
be born: 1. urodzic’ sie,
because: 1. poniewaz.; bo
be closed: 1. zamykac’ sie,
become: 1. stawac’ sie, | 2. zostac’; stawac’ sie,
become accustomed: 1. przyzwyczaic’ sie,
be conscious of: 1. miec’ s’wiadomos’c’
bed: 1. l-óz.ko
beef: 1. wol-owina
beefsteak: 1. befsztyk
beer: 1. piwo
beet: 1. burak
before: 1. przed
be found: 1. znajdowac’ sie,
beg: 1. prosic’
begin: 1. zaczynac’
beginner: 1. pocza,tkuja,cy
beginning: 1. pocza,tek
be glad: 1. cieszyc’ sie,; radowac’ sie,
behave: 1. zachowywac’ sie,
behind: 1. za | 2. potem; za
behold: 1. oto
be interested: 1. interesowac’ sie,
be in the habit of: 1. miec’ zwyczaj; byc’ w zwyczaju
be lacking: 1. brakowac’
be late: 1. spóz’niac’ sie,
believe: 1. wierzyc’
be located: 1. znajdowac’ sie,
beloved: 1. kochany
below: 1. pod | 2. pod spodem; na spodzie
be married: 1. wyjs’c’ za ma,z. | 2. oz.enic’ sie,
be missing: 1. byc’ nieobecnym | 2. brakowac’
beneath: 1. pod
benefit: 1. zaleta; korzys’c’
be painful: 1. bolec’; dolegac’
be present: 1. byc’ obecni
be right: 1. miec’ sl-usznos’c’
Berlin: 1. Berlin; Barlin
beseech: 1. bl-agac’
beside: 1. obok
besides: 1. zreszta, | 2. oprócz | 3. oprócz tego | 4. dalej
best: 1. najlepszy
be succesful: 1. prosperowac’; powodzic’ sie,
be suitable: 1. byc’ zdatnym
be taken ill: 1. zachorowac’
be thirsty: 1. byc’ spragnionym
be tired of something: 1. nudzic’ sie,
better: 1. lepszy
between: 1. mie,dzy
beverage: 1. napój
be willing to: 1. chciec’
be worth: 1. byc’ wartym
be worthy of: 1. byc’ wartym
beyond: 1. po drugiej stronie; poprzez
bicycle: 1. rower
bid: 1. prosic’
bide: 1. doczekac’ sie,
big: 1. duz.y
bike: 1. rower
bill: 1. bilet | 2. rachunek
bind: 1. wia,zac’; l-a,czyc’
binocular: 1. lorneta
binoculars: 1. lorneta
birch: 1. brzoza
bird: 1. ptak
birthday: 1. urodziny
bishop: 1. biskup
black: 1. czarny
blame: 1. przewinienie
blank: 1. bial-y | 2. formularz
bleak: 1. smutny | 2. zimny
blind: 1. s’lepy
block: 1. blok
bloom: 1. kwiat
blouse: 1. bluzka
blueberry: 1. borówka
blunt: 1. tepy
blushing: 1. czerwony
board of directors: 1. zarza,d
boat: 1. l-odz’
body: 1. cial-o
bold: 1. gruby
bomb: 1. bomba
bonbon: 1. cukierek
bon-bon: 1. cukierek
bone: 1. kos’c’
book: 1. ksia,z.ka | 2. zamawiac’
bookcase: 1. szafa na ksia,z.ki
book-keeper: 1. buhalter
bookshop: 1. ksie,garnia
bookstore: 1. ksie,garnia
borrow: 1. poz.yczac’ | 2. poz.yczac’
boss: 1. szef; zwierzchnik | 2. szefo
both: 1. oba; obaj; oboje; obie
bother: 1. kre,powac’; przeszkadzac’
bottle: 1. butelka
bouquet: 1. bukiet
boutique: 1. sklep
bovine: 1. byk; wól-
bovine animal: 1. byk; wól-
box: 1. sl-abo | 2. pudel-ko | 3. pojemnik; naczynie
boy: 1. chl-opiec
brave: 1. dzielny | 2. odwaz.ny; s’mial-y
bread: 1. chleb
break: 1. l-amac’; rwac’
breakfast: 1. s’niadanie
bribe: 1. przekupic’
bridge: 1. most
brief: 1. krótki
bright: 1. jasny
bring: 1. przynies’c’
British: 1. brytyjski
broad: 1. szeroki
brother: 1. brat
brown: 1. bra,zowy; brunatny
brutal: 1. nieuprzejmy
Budapest: 1. Budapeszt
build: 1. budowac’
building: 1. budowla; budynek
Bulgar: 1. Bul-gar
Bulgaria: 1. Bul-garia
Bulgarian: 1. Bul-gar
bureau: 1. biuro; urza,d
burgomaster: 1. sol-tys
burn: 1. palic’ sie,; spalac’
burn down: 1. spalic’
bus: 1. autobus
bush: 1. krzak
business: 1. sprawa; afera | 2. handel
business deal: 1. sprawa; afera
busy: 1. zaje,ty
but: 1. ale; lecz | 2. jednak
butcher: 1. rzez’nik
butter: 1. masl-o
button: 1. guzik | 2. guzik
buy: 1. kupic’ | 2. kupic’ | 3. kupic’ | 4. kupic’ | 5. kupic’ | 6. kupic’ | 7. kupno; zakup
by: 1. obok | 2. przez; do | 3. wedl-ug | 4. za pomoca,
by accident: 1. przypadkiem
by chance: 1. przypadkiem | 2. z okazji
bye: 1. z.egnaj | 2. do widzenia
by fours: 1. we czworo
by means of: 1. za pomoca,
by no means: 1. w z.aden sposób
by now: 1. juz.
by twos: 1. we dwoje
cabin: 1. chata
cabinet: 1. szafa
café: 1. kawiarnia
cake: 1. ciasto
calculate: 1. liczyc’
calculation: 1. rachunek
call: 1. nazwac’; wynmienic’ | 2. wol-ac’
calm: 1. spokój | 2. spokojny
calm down: 1. uspokoic’ sie,
camp of tents: 1. obozowisko
Canada: 1. Kanada
candle: 1. s’wieca
candlestick: 1. lichtarz
capable: 1. zdolny
capital: 1. stolica
capital city: 1. stolica
capture: 1. l-apac’; chwytac’
car: 1. auto; samochód
cardiac: 1. serdeczny
care: 1. troszczyc’ sie,; dbac’
care for: 1. leczyc’
carefully: 1. troskliwie; starannie
carnation: 1. goz’dzik
carriage: 1. wagon
carry: 1. nies’c’; nosic’
case: 1. sprawa; afera
castle: 1. zamek
cat: 1. kot
catarrh: 1. katar
catch: 1. l-apac’; chwytac’ | 2. trafic’
cathedral: 1. katedra
cause: 1. czynic’ czyms’; skl-aniac’ do czegos’ | 2. powodowac’; sprawiac’
cease: 1. przestac’
celebrate: 1. s’wie,towac’; obchodzic’
centennial: 1. wiek; stulecie
centre: 1. s’rodek; centrum
century: 1. wiek; stulecie
ceremony: 1. uroczystos’c’
certain: 1. pewny; przes’wiadczony
certainly: 1. przeciez.; wszak
certainty: 1. pewnos’c’
chair: 1. krzesl-o
chairman: 1. prezes; przewodnicza,cy
chalice: 1. kieliszek
chamber: 1. pokój
chance: 1. przypadek | 2. okazja; przypadek; zdarzenie | 3. szansa
change: 1. zmieniac’ | 2. zmieniac’ sie,
chap: 1. osobnik
character: 1. natura
characterize: 1. charakteryzowac’
charming: 1. uroczy
chase: 1. przes’ladowac’ | 2. gonic’ | 3. polowac’
chat: 1. gawe,dzic’
chatter: 1. gawe,dzic’
cheap: 1. tani | 2. tani
cheaply: 1. tanio | 2. tanio | 3. tanio
cheat: 1. l-otr
check: 1. czek
cheerful: 1. wesol-y
cheese: 1. ser
cheque: 1. czek
cherry: 1. wis’nia; owoc wis’ni
cherry-tree: 1. wis’nia; drzewo wis’niowe
chest: 1. sl-abo
chief: 1. szef; zwierzchnik | 2. gl-ówny | 3. szefo
chiefly: 1. zwl-aszcza; szczególnie | 2. gl-ównie
child: 1. dziecko | 2. dziecko
chilli: 1. papryka
chilly: 1. zimny
Chinaman: 1. Chin’czyk
Chinese: 1. Chin’czyk
chocolate: 1. czekolada
choose: 1. wybrac’; wybierac’
Christ: 1. Chrystus
Christian: 1. chrzes’cijanin
Christmas: 1. Boz.e Narodzenie
chunk: 1. bryl-a
church: 1. kos’ciól-
church-building: 1. kos’ciól-
cigarette: 1. papieros
cinema: 1. kino | 2. sztuka filmowa
circle: 1. towarzystwo
city: 1. miasto
civilization: 1. cywilizacja
civilize: 1. cywilizowac’
civilized: 1. cywilizowany
clarify: 1. wyjas’niac’
class: 1. kurs
clean: 1. czysty | 2. czys’cic’
cleanse: 1. czys’cic’
clear: 1. jasny
clearly: 1. jasno; wyraz’nie
climb: 1. is’c’ w góre,
clip: 1. strzyc
cloak: 1. pl-aszcz
clock: 1. zegar
clod: 1. bryl-a
close: 1. zamykac’ | 2. zamykac’ sie, | 3. bliski | 4. blisko
closed: 1. zamknie,ty
closet: 1. szafa
cloth: 1. material-
clothe: 1. ubierac’
cloud: 1. chmura
club: 1. klub | 2. towarzystwo
club member: 1. klubowicz
coach: 1. wagon
coal: 1. we,giel
coast: 1. wybrzez.e
coat: 1. pl-aszcz
cocktail: 1. koktajl
coffee: 1. kawa
coffee-house: 1. kawiarnia
coin: 1. moneta
cold: 1. zimny | 2. zimno
colonel: 1. pul-kownik
colony: 1. osada; kolonia
colour: 1. kolorowac’; farbowac’ | 2. kolor
comb: 1. czesac’ | 2. grzebien’
combat: 1. zwalczac’
come: 1. pójs’c’; przychodzic’
come about: 1. stawac’ sie, | 2. zdarzyc’ sie,; wydarzyc’ sie,
come across: 1. spotykac’
come back: 1. powrócic’
come close: 1. zbliz.yc’ sie,
come closer: 1. zbliz.yc’ sie,
come on: 1. zbliz.yc’ sie,
come to a halt: 1. zatrzymac’ sie,
come true: 1. realizowac’ sie,
comma: 1. przecinek
command: 1. rozkazywac’
commence: 1. zaczynac’
commencement: 1. pocza,tek
commend: 1. chwalic’ | 2. polecic’
commendable: 1. chwalebny
commerce: 1. handel
commodity: 1. towar
common: 1. wspólny | 2. zwykl-y
communicate: 1. powiadamiac’; komunikowac’
compare: 1. porównywac’
comparison: 1. porównanie
compel: 1. zmusic’
complain: 1. skarz.yc’ sie,
complete: 1. uzupel-niac’ | 2. pel-en; pel-ny
completely: 1. w pel-ni
complex: 1. kompleks
compose: 1. komponowac’ | 2. tworzyc’ dziel-o; pisac’
composer: 1. kompozytor
composition: 1. kompozycja
comprise: 1. zawierac’
computer: 1. komputer
conceal: 1. ukrywac’; chowac’
concern: 1. dotyczyc’
concerning: 1. odnos’nie | 2. o
concert: 1. koncert
concert-room: 1. sala koncertowa
concrete: 1. konkretny
condition: 1. warunek | 2. stan
conduct: 1. kierowac’; prowadzic’ | 2. prowadzic’
conduct oneself: 1. zachowywac’ sie,
conference: 1. konferencja
confess: 1. wyznawac’; przyznawac’ sie, | 2. wyznawac’; przyznawac’ sie,
confession: 1. wyznanie; przyznanie sie, | 2. wyznanie; przyznanie sie,
confidence: 1. naiwnos’c’
confront: 1. przeciwstawiac’ sie,
congenital: 1. od urodzenia
Congo: 1. rzeka Kongo
congratulate: 1. gratulowac’
connect: 1. zwia,zac’ | 2. wia,zac’; l-a,czyc’
consent: 1. zgadzac’ sie, | 2. zgoda
consequently: 1. przeto; wie,c; zatem
consider: 1. patrzec’
consist: 1. skl-adac’ sie,; polegac’
construct: 1. budowac’
contact: 1. kontakt
contain: 1. zawierac’
container: 1. pojemnik; naczynie
contend with: 1. zwalczac’
contented: 1. zadowolony
contents: 1. zawartos’c’; tres’c’
continue: 1. trwac’
contrary: 1. przeciwny | 2. przeciwny
control: 1. uruchamiac’ | 2. panowac’; rza,dzic’
conversation: 1. rozmowa
converse: 1. rozmawiac’ | 2. rozmawiac’
convey: 1. przekazac’
cook: 1. gotowac’
cooperate: 1. wspól-pracowac’
co-operate: 1. wspól-pracowac’
copper: 1. miedz’
cord: 1. sznur
cordial: 1. serdeczny
corner: 1. róg; ka,t
corpulent: 1. gruby
correct: 1. poprawiac’ | 2. wl-as’ciwy
correspond: 1. korespondowac’
cost: 1. kosztowac’
costly: 1. drogi; kosztowny
cottage: 1. domek; chatka
cough: 1. kaszlec’ | 2. kaszel
count: 1. liczyc’
count in: 1. dodawac’
country: 1. kraj
couple: 1. mal-z.onkowie; mal-z.en’stwo
courage: 1. odwaga
courageous: 1. odwaz.ny; s’mial-y
course: 1. kurs
courtesy: 1. grzecznos’c’
cow: 1. krowa
Cracow: 1. Kraków
cream: 1. krem
create: 1. tworzyc’ | 2. tworzyc’ dziel-o; pisac’
crime: 1. zbrodnia
Croat: 1. Chorwat
crockery set: 1. serwis; zastawa
crook: 1. l-otr
cross: 1. rozgniewany | 2. przejs’c’
crowd: 1. masa | 2. tl-um
cruel: 1. okrulny
cry: 1. pl-akac’
cuff: 1. mankiet
culture: 1. kultura
cupboard: 1. szafa
cure: 1. leczyc’
curious: 1. zaciekawiony
curl: 1. fryzowac’; ukl-adac’ wl-osy
current: 1. obecny | 2. wspól-czesny
cushion: 1. poduszka
custom: 1. zwyczaj
cut: 1. strzyc | 2. cia,c’
cycle: 1. rower
Czech: 1. Czech
dad: 1. tatus’
daddy: 1. tatus’
daily: 1. codziennie
daily paper: 1. dziennik
daisy: 1. stokrotka
damage: 1. szkoda
dance: 1. bal | 2. tan’czyc’ | 3. taniec
Dane: 1. Dun’czyk
danger: 1. niebezpieczen’stwo
dangerous: 1. niebezpieczny
dare: 1. os’mielic’ sie,
data: 1. material-
date: 1. data
day: 1. dzien’
daydream: 1. marzyc’ | 2. marzenie
dear: 1. szanowany; szanowny | 2. drogi | 3. drogi | 4. drogi; kosztowny
December: 1. grudzien’
decide: 1. decydowac’; postanowic’
decision: 1. decyzja
declaration of policy: 1. program
decorate: 1. ozdabiac’
dedicate: 1. dedykowac’; pos’wie,cac’
deem: 1. wierzyc’ | 2. mniemac’; s’adziec’ | 3. patrzec’
deer: 1. jelen’
defend: 1. bronic’
defiantly: 1. wbrew; na przekór
definitely: 1. koniecznie
degree: 1. stopien’ | 2. tytul-
delay: 1. spóz’nienie | 2. odkl-adac’; przesuwac’
delicacy: 1. smakol-yk
delight: 1. oczarowac’
demand: 1. z.a,dac’; postulowac’
dentist: 1. dentysta
depart: 1. usuna,c’
depend: 1. zalez.ec’
deprive: 1. pozbawic’
deprive … of: 1. pozbawic’
descend: 1. zejs’c’
describe: 1. opisac’
descry: 1. zobaczyc’; ujrzec’
desert: 1. opus’cic’
deserving: 1. godny
design: 1. plan
desire: 1. pragna,c’; z.yczyc’ | 2. z.yczenie; pragnienie
despite: 1. pomimo | 2. wbrew; na przekór
destine: 1. przeznaczyc’
destroy: 1. niszczyc’
destruction: 1. zniszczenie
detail: 1. szczegól-; detal
determine: 1. ustalac’; determinowac’ | 2. umocowac’; ustalic’
devote: 1. dedykowac’; pos’wie,cac’
diagram: 1. plan
dial: 1. pl-yta; dysk
dictionary: 1. sl-ownik
die: 1. umierac’
difference: 1. róz.nica
different: 1. odmienny; inny; róz.ny
differently: 1. inaczej; gdzie indziej
difficult: 1. trudny
diligent: 1. pilny
diminutive: 1. mal-y
dining-room: 1. jadalnia
dinner: 1. obiad
direct: 1. kierowac’; prowadzic’
directly: 1. wprost; prosto
director: 1. dyrektor
disadvantage: 1. wada
disappear: 1. znikac’
disarm: 1. rozbroic’
disc: 1. pl-yta; dysk
discrete: 1. dyskretny
discuss: 1. dyskutowac’ | 2. omówic’
discussion: 1. dyskusja
disease: 1. choroba
dislike: 1. nie lubiec’; pogardzac’
dismal: 1. smutny | 2. smutny
dispose of: 1. sprzedawac’
disposition: 1. dyspozycja | 2. talent
dispute: 1. spierac’ sie,
dissolve: 1. rozpuszczac’; rozwia,zywac’
district: 1. dzielnica
disturb: 1. kre,powac’; przeszkadzac’
diverse: 1. róz.ny; rozmaity
divide: 1. dzielic’
do: 1. robic’; czynic’ | 2. fryzowac’; ukl-adac’ wl-osy
doctor: 1. doktor | 2. lekarz
dog: 1. pies
don’t mention it: 1. nie ma za co
door: 1. drzwi
dot: 1. punkt; kropka
double: 1. podwójny
doubt: 1. wa,tpic’
draw out: 1. wydobyc’
dreadful: 1. okropny; straszny
dream: 1. marzyc’ | 2. marzenie | 3. s’nic’ | 4. sen
dreary: 1. smutny
dress: 1. suknia | 2. ubierac’
drink: 1. pic’ alkohol | 2. napój | 3. pic’
drink to excess: 1. pic’ alkohol
drive away: 1. wyjechac’
drive off: 1. wyjechac’
drive out: 1. wydobyc’
droop: 1. wisiec’
dry: 1. suchy | 2. suszyc’
dual: 1. podwójny
during: 1. podczas; gdy
dust: 1. kurz | 2. odkurzac’
Dutchman: 1. Holender
duty: 1. obowia,zek
dwell: 1. mieszkac’
dwelling: 1. mieszkanie
dye: 1. kolor
each: 1. po | 2. kaz.dy
ear: 1. ucho
early: 1. wczesny | 2. wczes’nie
early in the morning: 1. wczes’nie rano
earmark: 1. przeznaczyc’
earn: 1. zarabiac’
earnest: 1. powaz.ny
earth: 1. ziemia
easily: 1. l-atwo
east: 1. wschód
easy: 1. l-atwy
eat up: 1. zjes’c’
eavesdrop: 1. podsl-uchac’
edit: 1. redagowac’
editor: 1. redaktor
editorial office: 1. redakcja
effort: 1. kl-opot; staranie; zabiegi
egg: 1. jajko
eight: 1. osiem
eighteen: 1. osiemnas’cie
eighteenth: 1. osiemnasty
eighth: 1. ósmy
eight hundred: 1. osiemset
eighty: 1. osiemdziesia,t
elect: 1. wybrac’; wybierac’
elegant: 1. elegancki
elephant: 1. sl-on’
elevator: 1. winda
else: 1. inny | 2. inaczej; gdzie indziej | 3. dalej; w dalszym cia,gu
elsewhere: 1. w innym miejscu
embody: 1. wcielic’
emerge: 1. pojawiac’ sie,
employ: 1. uz.ywac’
encounter: 1. spotykac’ | 2. spotkanie
end: 1. kon’czyc’ | 2. koniec
endeavour: 1. starac’ sie,
ending: 1. koniec
end up: 1. przyjechac’; przyjs’c’
endure: 1. trwac’ | 2. cierpiec’
enemy: 1. nieprzyjaciel
energetic: 1. energiczny
engine: 1. maszyna | 2. silnik
engineer: 1. inz.ynier
Englishman: 1. Anglik
enigma: 1. zagadka
enjoy: 1. cieszyc’ sie,; radowac’ sie,
enjoyable: 1. mil-y; przyjemny
enjoy oneself: 1. zabawiac’ sie,; bawic’ sie,
enormous: 1. olbrzymi
enormously: 1. ogromnie
enough: 1. wystarczaja,cy
enter: 1. wprowadzac’ do s’rodka | 2. wejs’c’ | 3. wpisac’
entertaining: 1. zabawny
enthusiasm: 1. entuzjazm
entice: 1. kusic’
entire: 1. cal-kowity
entirely: 1. zupel-nie
envelope: 1. koperta
environment: 1. okolica
environs: 1. okolica
equally: 1. tak samo
erect: 1. zal-oz.yc’; ustanowic’
err: 1. mylic’ sie,; bl-a,dziec’
error: 1. bl-a,d; pomyl-ka
especially: 1. zwl-aszcza; szczególnie
Esperantist: 1. esperantysta
establish: 1. zal-oz.yc’; ustanowic’ | 2. stwierdzac’; konstatowac’
estimate: 1. oceniac’
ethos: 1. nastrój
Europa: 1. Europa | 2. Europa
Europe: 1. Europa
European: 1. Europejczyk
evade: 1. unikac’
even: 1. nawet
evening: 1. wieczór
evening meal: 1. kolacja
event: 1. okazja; przypadek; zdarzenie
ever: 1. kiedys’ | 2. zawsze
every: 1. kaz.dy
everybody: 1. kaz.dy
every kind of: 1. wszelki; wszelaki
every one: 1. kaz.dy
everyone’s: 1. kaz.dego
everything: 1. wszystko
everywhere: 1. wsze,dzie
exact: 1. wl-as’ciwy
exactly: 1. dokl-adnie | 2. wl-as’nie; wl-as’ciwie
exaggerate: 1. przesadzac’
examination: 1. egzamin
examine: 1. egzaminowac’
exceed: 1. przewyz.szac’
exceedingly: 1. nadzwyczajnie; niezwykle
except: 1. oprócz
except for: 1. oprócz
exclusively: 1. tylko; dopiero
excursion: 1. wycieczka
excuse: 1. uniewinniac’
excuse me: 1. wybacz
excuse oneself: 1. przepraszac’
exercise: 1. zadanie
exertion: 1. wysil-ek
exist: 1. istniec’
exit: 1. wychodzic’; wyjs’c’
expect: 1. czekac’
expectation: 1. oczekiwanie
expensive: 1. drogi | 2. drogi; kosztowny
experience: 1. dos’wiadczenie | 2. przez.ycie | 3. przez.yc’
experienced: 1. dos’wiadczony
expert: 1. dos’wiadczony
expire: 1. umierac’
explain: 1. wyjas’niac’
explode: 1. wybuchna,c’
express: 1. wydobyc’ | 2. wyrazic’; wyraz.ac’
expression: 1. mina
extension: 1. przyrostek
external: 1. zewne,trzny
extraordinarily: 1. nadzwyczajnie; niezwykle
extraordinary: 1. nadzwyczajny; niezwykl-y
extremely: 1. ogromnie; bardzo | 2. ogromnie
eye: 1. oko
face: 1. twarz
facile: 1. l-atwy
faction: 1. partia
factory: 1. fabryka | 2. fabryka
fade: 1. zbledna,c’
faint: 1. sl-aby
fair: 1. sprawiedliwy
fairy tale: 1. bajka
faithful: 1. wierny
fall ill: 1. zachorowac’
family: 1. rodzina
famous: 1. sl-awny
fancy: 1. wyobraz.ac’ | 2. marzyc’
fantasy: 1. fantazja
fare: 1. czuc’ sie,
farewell: 1. z.egnaj | 2. poz.egnanie
fast: 1. szybki | 2. szybko
fasten: 1. umocowac’; ustalic’
fat: 1. gruby
father: 1. ojciec | 2. ojciec
father-in-law: 1. tes’c’
fatherland: 1. ojczyzna
fault: 1. przewinienie
favor: 1. przysl-uga
favour: 1. przysl-uga
fear: 1. bac’ sie, | 2. strach
feast: 1. uczta; przyje,cie; biesiada
feather: 1. pióro
February: 1. luty
feel: 1. odczuwac’ | 2. uczucie
feeling: 1. uczucie
fellow: 1. osobnik | 2. ma,z.; me,z.czyzna
fellow-creature: 1. bliz’ni
female: 1. kobieta; samica
female teacher: 1. nauczycielka
fervor: 1. zapal-; gorliwos’c’
fervour: 1. zapal-; gorliwos’c’
fetch: 1. przynies’c’
fever: 1. gora,czka
fewer: 1. mniej
fewest: 1. najmniej
field: 1. pole | 2. pole | 3. pole
fifteen: 1. pie,tnas’cie
fifteenth: 1. pie,tnasty
fifth: 1. pia,ty
fifty: 1. pie,c’dziesia,t
fight: 1. walczyc’ | 2. zwalczac’
fight against: 1. zwalczac’
figure: 1. liczyc’
files: 1. archiwum
fill: 1. wypel-nic’
fill in: 1. wypel-nic’
fill up: 1. wypel-nic’
film: 1. film
finally: 1. w kon’cu
find: 1. znalez’c’
find oneself: 1. znajdowac’ sie,
fine: 1. pie,kny; l-adny | 2. znakomity; wyborny; s’wietny
finger: 1. palec
finish: 1. kon’czyc’
finished: 1. gotowy
Finn: 1. Fin
fire: 1. ogien’ | 2. strzelac’
firing: 1. strzelanina
firmly: 1. mocno; trwale; niezachwianie
first: 1. pierwszy | 2. najpierw; po pierwsze
firstly: 1. najpierw; po pierwsze
first of all: 1. najpierw; po pierwsze
fish: 1. ryba
fisherman: 1. rybak
fit: 1. byc’ zdatnym
five: 1. pie,c’
fix: 1. ustalac’; determinowac’ | 2. umocowac’; ustalic’ | 3. naprawiac’
fix up: 1. urza,dzac’; organizowac’
flat-iron: 1. z.elazko
float: 1. pl-ywac’
floor: 1. pie,tro | 2. podl-oga
flour: 1. ma,ka
flower: 1. kwiat
flu: 1. grypa
fly: 1. mucha
fog: 1. mgl-a
food: 1. potrawa
fool: 1. gl-upiec
foolish: 1. gl-upi
foot: 1. stopa | 2. stopa
for: 1. podczas; gdy | 2. aby; dla | 3. poniewaz.; bo
for a long time: 1. dl-ugo
forbid: 1. zabraniac’
force: 1. zmusic’ | 2. sil-a; moc
forefather: 1. praojciec
foresee: 1. przewidywac’
forest: 1. las
for every reason: 1. z kaz.dego powodu
forget: 1. zapominac’
forget-me-not: 1. niezapominajka
forgive: 1. przebaczac’
form: 1. formowac’; ksztal-towac’ | 2. ksztal-t; forma | 3. formularz
former: 1. poprzedni; przedni
formerly: 1. przedtem; na przodzie
formidable: 1. nadzwyczajny; niezwykl-y
for no reason: 1. z z.adnego powodu
forsake: 1. opus’cic’
for some reason: 1. z jakiegos’ powodu
for the rest: 1. zreszta,
fortress: 1. warownia; twierdza
forty: 1. czterdzies’ci
found: 1. zal-oz.yc’; ustanowic’
four: 1. cztery
fourth: 1. czwarty | 2. c’wiartka
fraction: 1. ul-amek
France: 1. Francja
freedom: 1. wolnos’c’
freezing cold: 1. mróz
Frenchman: 1. Francuz
frequent: 1. ucze,szczac’ | 2. cze,sty
frequently: 1. cze,sto
fresh: 1. s’wiez.y
Friday: 1. pia,tek
friend: 1. przyjaciel
friendly: 1. uprzejmy
friendship: 1. przyjaz’n’
from: 1. przez; do | 2. z
from where: 1. ska,d
frost: 1. mróz
fruit: 1. owoc
full: 1. pel-en; pel-ny | 2. syty
full of zeal: 1. gorliwy; zapalony
fully: 1. w pel-ni
fun: 1. przyjemnos’c’
function: 1. dzial-ac’; funkcjonowac’
funny: 1. zabawny
further: 1. dalej; w dalszym cia,gu
furthermore: 1. dalej
futile: 1. daremny
gain: 1. zarabiac’
gallant: 1. dzielny
gallery: 1. galeria
gape at: 1. gapic’ sie,
garden: 1. ogród
gardener: 1. ogrodnik
garment: 1. ubranie
gate: 1. brama
gateway: 1. brama
gathering: 1. zebranie; konwent
gaunt: 1. smutny | 2. smutny
gay: 1. wesol-y
gazette: 1. gazeta
general: 1. general-
generally: 1. ogólnie; generalnie
generation: 1. generacja
gentle: 1. sl-odki
gentleman: 1. pan
genuine: 1. autentyczny
genuinly: 1. rzeczywis’cie
German: 1. niemiecki | 2. Niemiec
get: 1. przyjechac’; przyjs’c’ | 2. osia,gac’; uzyskac’ | 3. czynic’ czyms’; skl-aniac’ do czegos’ | 4. zostac’; stawac’ sie, | 5. wzia,c’; brac’ | 6. otrzymac’
get married: 1. wyjs’c’ za ma,z. | 2. oz.enic’ sie,
get off: 1. zejs’c’
get tired: 1. zme,czyc’ sie,
get wet: 1. zmokna,c’
gift: 1. podarunek
gin: 1. jal-owcówka; dz.in
give: 1. dac’; dawac’ | 2. przedstawiac’
give back: 1. oddawac’
give rise to: 1. powodowac’; sprawiac’
give utterance to: 1. wydobyc’
gladness: 1. rados’c’
glove: 1. re,kawiczka
go: 1. is’c’; pojechac’ | 2. jechac’
goal: 1. cel
goat: 1. koza
go away: 1. usuna,c’
go beyond: 1. przejs’c’
goblet: 1. kieliszek
go down: 1. zejs’c’
go fast: 1. s’pieszyc’ sie,
go for a walk: 1. spacerowac’
go in: 1. wejs’c’
gold: 1. zl-oto
good: 1. dobrzy
goodbye: 1. z.egnaj | 2. poz.egnanie | 3. do widzenia
good-bye: 1. poz.egnanie
good day: 1. dzien’ dobry
good evening: 1. dobry wieczór
good morning: 1. dzien’ dobry
good-natured: 1. uprzejmy
goodness: 1. dobroc’
good night: 1. dobranoc
go out: 1. wychodzic’; wyjs’c’
go through: 1. dos’wiadczyc’ | 2. doz.yc’
go to bed: 1. pol-oz.yc’ sie, do l-óz.ka
go to sleep: 1. zasna,c’
go up: 1. is’c’ w góre,
govern: 1. panowac’; rza,dzic’
government: 1. rza,d
gown: 1. suknia
grade: 1. stopien’
grandfather: 1. dziadek
grandmother: 1. babka
granny: 1. babcia
grapple: 1. l-apac’; chwytac’
great: 1. znakomity; wyborny; s’wietny | 2. duz.y
great-grandfather: 1. pradziadek
greatgrandson: 1. prawnuk
Greek: 1. Grek
green: 1. zielony
greeting: 1. pozdrowienie
grey: 1. szary; siwy
grip: 1. grypa
groschen: 1. grosz
ground: 1. teren
grounds: 1. teren
group: 1. grupa
grow: 1. stawac’ sie, | 2. zostac’; stawac’ sie, | 3. rosna,c’; rós’c’
gruesome: 1. okropny; straszny
gruff: 1. nieuprzejmy
guarantee: 1. gwarantowac’
guard: 1. gwardia; druz.yna
guess: 1. przypuszczac’
guest: 1. gos’c’
guide: 1. kierowac’; prowadzic’ | 2. przewodnik | 3. prowadzic’
guidebook: 1. przewodnik
guilt: 1. przewinienie
guiltless: 1. niewinny
guy: 1. osobnik
gypsy: 1. Cygan
habit: 1. zwyczaj
hail: 1. grad
hair: 1. wl-os
hairdresser: 1. fryzjer
half: 1. pol-owa
halt: 1. zatrzymac’ sie, | 2. zatrzymac’
ham: 1. szynka
hand: 1. podawac’; wre,czac’ | 2. robotnik | 3. re,ka | 4. przekazac’
handbook: 1. przewodnik
hand over: 1. podawac’; wre,czac’ | 2. przekazac’
handsome: 1. pie,kny; l-adny
hang: 1. wisiec’ | 2. powiesic’
happen: 1. stawac’ sie, | 2. zdarzyc’ sie,; wydarzyc’ sie,
harbor: 1. port
harbour: 1. port
hard: 1. trudny
hardly: 1. zaledwie | 2. trudno
hardworking: 1. pilny | 2. pracowity
hare: 1. zaja,c
harsh: 1. nieuprzejmy
hat: 1. kapelusz
hate: 1. nienawidziec’
have: 1. miec’ | 2. otrzymac’
have a good time: 1. zabawiac’ sie,; bawic’ sie,
have a tendency: 1. byc’ skl-onnym
have at one’s disposal: 1. dysponowac’
have compassion on: 1. wspól-czuc’
have got: 1. miec’
have the right to: 1. miec’ prawo
have to: 1. musiec’
hazard: 1. przypadek
he: 1. on
head: 1. kierowac’; prowadzic’ | 2. gl-owa | 3. gl-owa | 4. gl-owa | 5. gl-owa
headache: 1. ból gl-owy
heading: 1. tytul-
health: 1. zdrowie
healthy: 1. zdrów; zdrowy
heap: 1. masa
hear: 1. sl-yszec’
heart: 1. serce
heart-: 1. serdeczny
hearty: 1. serdeczny
heaven: 1. niebo
height: 1. wysokos’c’
hello: 1. czes’c’; czol-em
helmet: 1. kask
help: 1. pomagac’ | 2. pomoc
her: 1. swój; swoje; swoja; swe | 2. ona | 3. jej
here are: 1. oto
here is: 1. oto
heroin: 1. bohaterka
heroine: 1. bohaterka
herself: 1. sam; osobis’cie
hesitate: 1. wahac’ sie,
hide: 1. ukrywac’; chowac’
high: 1. wysoki
him: 1. on
himself: 1. sam; osobis’cie
hinder: 1. kre,powac’; przeszkadzac’
hip: 1. biodro
his: 1. jego | 2. swój; swoje; swoja; swe
hit: 1. bic’ | 2. uderzac’; pukac’ | 3. trafic’
hobby: 1. hobby
hog: 1. s’winia
holder: 1. pochwa; futeral-
Holland: 1. Holandia
holy: 1. s’wie,ty
home: 1. dom
honest: 1. uczciwy
honor: 1. zaszczyt; honor
honour: 1. zaszczyt; honor
hooter: 1. róg
hope: 1. miec’ nadzieje, | 2. nadzieja
horn: 1. róg | 2. róg
horrible: 1. okropny; straszny
horse: 1. kon’
hospitable: 1. gos’cinny
hot: 1. gora,cy
hotel: 1. hotel
hour: 1. godzina
house: 1. dom
housefly: 1. mucha
house of worship: 1. kos’ciól-
how: 1. jak | 2. jak | 3. jak
however: 1. jednak
how many: 1. który | 2. ile
how much: 1. ile
huge: 1. olbrzymi
human being: 1. czl-owiek
human race: 1. ludzkos’c’
hundred: 1. sto
Hungarian: 1. We,gier
hungry: 1. gl-odny
hunt: 1. polowac’
hurry: 1. s’pieszyc’ sie, | 2. ponaglac’; byc’ pilnym
hurt: 1. bolec’; dolegac’
husband: 1. ma,z.
hut: 1. chata
hymn: 1. pies’n’
ice: 1. lody | 2. lód
icecream: 1. lody
idea: 1. pomysl-; idea; mys’l
if: 1. jez.eli; o ile
ill: 1. chory
illness: 1. choroba
image: 1. obraz
imagine: 1. wyobraz.ac’
immediately: 1. zaraz; natychmiast
immense: 1. olbrzymi
impartial: 1. neutrala
imply: 1. miec’ znaczenie; znaczyc’
important: 1. powaz.ny
impossible: 1. niemoz.liwy
impress: 1. robic’ wraz.enie
impression: 1. impresja; wraz.enie
in: 1. w
in addition: 1. oprócz tego | 2. dalej
in a way: 1. niby; jakby
inborn: 1. od urodzenia
inbred: 1. od urodzenia
incendiary bomb: 1. bomba zapalaja,ca
include: 1. zawierac’
inconvenient: 1. trudny
incorrect: 1. niewl-as’ciwy
increase: 1. zwie,kszyc’ sie,
indeed: 1. faktycznie | 2. przeciez.; wszak | 3. rzeczywis’cie
in detail: 1. szczegól-owo; detalicznie
indicate: 1. pokazac’
industrial: 1. przemysl-owy
industrious: 1. pilny
industry: 1. pilnos’c’ | 2. przemysl-
in every way: 1. w kaz.dy sposób
in exchange for: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian
inexpensive: 1. tani | 2. tani
in fact: 1. rzeczywis’cie | 2. faktycznie
infant: 1. dziecko
influence: 1. wpl-ywac’
influenza: 1. grypa
inform: 1. informowac’ | 2. zawiadomic’
in front of: 1. przed
ingenious: 1. genialny
ink: 1. atrament
inkpot: 1. kal-amarz
ink-well: 1. kal-amarz
innate: 1. od urodzenia
innocent: 1. niewinny
in no way: 1. w z.aden sposób
in order to: 1. aby; dla
inquisitive: 1. zaciekawiony
insert: 1. wprowadzac’ do s’rodka
inside: 1. w
in spite of: 1. pomimo | 2. wbrew; na przekór
instant: 1. chwila; moment
instruction: 1. pouczenie; nauczka
instructor: 1. nauczyciel
insult: 1. obraz.ac’
intend: 1. zamierzac’
interest: 1. zaciekawiac’
interesting: 1. ciekawy
interrupt: 1. przerwac’
interview: 1. wywiad
in that way: 1. w ten sposób
in the beginning: 1. pocza,tkowo
in the evening: 1. wieczorem
in the meantime: 1. tymczasem
in the morning: 1. rano
into: 1. w
introduce: 1. przedstawiac’
in vain: 1. daremnie
investigation: 1. egzamin
invitation: 1. zaproszenie
invite: 1. zaprosic’
in what way: 1. jak | 2. jak
iron: 1. z.elazo | 2. prasowac’ | 3. z.elazko
iron clothes: 1. prasowac’
island: 1. wyspa
issue: 1. wydac’
it: 1. ono; to
Italian: 1. Wl-och
its: 1. swój; swoje; swoja; swe
itself: 1. sam; osobis’cie
jacket: 1. marynarka
January: 1. styczen’
Japanese: 1. Japon’czyk
jealous: 1. zazdrosny
jeer at: 1. szydzic’
jest: 1. z.atrowac’
Jew: 1. Z.yd
jewel: 1. klejnot
jeweller: 1. jubiler
job: 1. robota; praca | 2. praca
join: 1. przyl-a,czyc’ sie,; dol-a,czyc’ sie, | 2. pol-a,czyc’ | 3. zwia,zac’ | 4. wia,zac’; l-a,czyc’
joint: 1. wspólny
joke: 1. z.atrowac’
Joseph: 1. Józef
journal: 1. dziennik
journalist: 1. dziennikarz
journey: 1. podróz.
joy: 1. rados’c’
jubilee: 1. jubileusz
jug: 1. dzban | 2. pojemnik; naczynie
juice: 1. sok
July: 1. lipiec
jump: 1. skakac’
jungle: 1. dz.ungla
just: 1. sprawiedliwy | 2. tylko; dopiero | 3. zaraz; natychmiast | 4. wl-as’nie; wl-as’ciwie | 5. dopiero co; przed chwila,
just now: 1. dopiero co; przed chwila,
keep: 1. wykonac’; spel-nic’
keep on: 1. trwac’
keepsake: 1. pamia,tka
kilo: 1. kilogram
kind: 1. uprzejmy | 2. usl-uz.ny; uczynny
kindness: 1. uprzejmos’c’
king: 1. król
kiss: 1. cal-owac’ | 2. pocal-unek
kitchen: 1. kuchnia
klaxon: 1. róg
knee: 1. kolano
knife: 1. nóz.
knock: 1. uderzac’; pukac’
knot: 1. wia,zac’ | 2. we,zel-
know: 1. znac’ | 2. wiedziec’
know how: 1. wiedziec’ | 2. potrafic’
laborer: 1. robotnik
labourer: 1. robotnik
lack: 1. brak
lad: 1. chl-opiec
laddie: 1. chl-opiec
ladies and gentlemen: 1. pan’stwo | 2. pan’stwo
lake: 1. jezioro
lamp: 1. lampa
land: 1. wyla,dowac’ | 2. kraj | 3. ziemia
large: 1. duz.y
last: 1. poprzedni; przedni | 2. trwac’ | 3. ostatni
lasting: 1. trwal-y
late: 1. póz’ny | 2. póz’no
laud: 1. chwalic’
laugh: 1. s’miac’ sie,
lay down: 1. kl-as’c’
lay hold of: 1. wzia,c’; brac’
lazy: 1. leniwy
lead: 1. kierowac’; prowadzic’ | 2. prowadzic’
leader: 1. szef; zwierzchnik
leaf: 1. arkusz; kartka; lis’c’
leap: 1. skakac’
learn: 1. uczyc’ sie,
least: 1. najmniej
leave: 1. usuna,c’ | 2. opus’cic’ | 3. zostawic’; pus’cic’
leave behind: 1. pozostawic’
lector: 1. lektor
lecture: 1. prelekcja
lecturer: 1. lektor
left: 1. lewy
leg: 1. noga | 2. noga
legend: 1. legenda
legible: 1. czytelny
lemon: 1. cytryna
lend: 1. poz.yczyc’ | 2. poz.yczac’
lengthwise: 1. wzdl-uz.
less: 1. mniej
lesson: 1. lekcja
let: 1. zostawic’; pus’cic’
let know: 1. zawiadomic’
letter: 1. list | 2. litera
level: 1. poziom
library: 1. biblioteka
lie: 1. lez.ec’
lie down: 1. pol-oz.yc’ sie,
lieutenant: 1. porucznik
life: 1. z.ycie
lift: 1. winda
light: 1. jasny | 2. s’wiatl-o | 3. sl-aby | 4. lekki
lightly: 1. sl-abo
like: 1. jak | 2. lubic’; cenic’
like this: 1. w ten sposób
likewise: 1. takz.e; tez.; równiez. | 2. tak samo
lilac: 1. bez; lilak
line: 1. linia
linguistic: 1. je,zykowy
lion: 1. lew
listen: 1. sl-uchac’
listener: 1. sl-uchacz
liter: 1. litr
literal: 1. dosl-ownie
literature: 1. literatura
litre: 1. litr
little: 1. mal-y
live: 1. mieszkac’ | 2. z.yc’
lively: 1. sprytny; dowcipny
live through: 1. przez.yc’
live to see: 1. dos’wiadczyc’ | 2. doz.yc’
loaf: 1. chleb
loan: 1. poz.yczac’
location: 1. miejsce; miejscowos’c’
loch: 1. jezioro
lofty: 1. wysoki
London: 1. Londyn
long: 1. dl-ugi | 2. dl-ugo
look: 1. wygla,dac’; miec’ wygla,d | 2. oto | 3. patrzec’ | 4. spojrzenie
look after: 1. zadbac’
look at: 1. patrzec’
lord: 1. pan
lose: 1. gubic’; tracic’
lounge: 1. salon; sala
love: 1. kochac’ | 2. mil-os’c’
loved: 1. kochany
lovely: 1. mil-y; przyjemny | 2. pie,kny; l-adny | 3. przepie,kny; przes’liczny | 4. drogi | 5. uroczy
lower-arm: 1. przedramie,
luck: 1. szcze,s’cie; traf | 2. szansa
lump: 1. bryl-a
lunatic: 1. szaleniec
lung: 1. pl-uco
lust: 1. pasja
lyric: 1. tekst
machine: 1. maszyna
magazine: 1. gazeta | 2. czasopismo; rewia
mail: 1. poczta
main: 1. gl-ówny
mainly: 1. zwl-aszcza; szczególnie
major: 1. gl-ówny
make: 1. robic’; czynic’ | 2. czynic’ czyms’; skl-aniac’ do czegos’
make a mistake: 1. mylic’ sie,; bl-a,dziec’
make a noise: 1. hal-asowac’
make clean: 1. czys’cic’
make fast: 1. umocowac’; ustalic’
make fun of: 1. szydzic’
make glad: 1. uradowac’; ucieszyc’
make use of: 1. uz.ywac’
male: 1. me,ski
malicious: 1. zl-os’liwy
mam: 1. mama; mamusia
mammy: 1. mama; mamusia
man: 1. czl-owiek | 2. ma,z.; me,z.czyzna
manager: 1. dyrektor
mankind: 1. ludzkos’c’
mansion: 1. gmach
mantle: 1. pl-aszcz
manuscript: 1. re,kopis; manuskript
many: 1. wielu; liczni
margarine: 1. margaryna
maritime: 1. morski
married people: 1. mal-z.onkowie; mal-z.en’stwo
marry: 1. oz.enic’ | 2. wydac’ za ma,z. | 3. wyjs’c’ za ma,z. | 4. oz.enic’ sie,
marvel: 1. dziwic’ sie,
marvel at: 1. dziwic’ sie,
masculine: 1. me,ski
mask: 1. maska
mass: 1. masa | 2. tl-um
master: 1. nauczyc’ sie,; wyuczyc’ sie,
match: 1. zapal-ka
material: 1. material- | 2. material-
maternal uncle: 1. wuj
matter: 1. sprawa; afera
may: 1. miec’ prawo
maybe: 1. moz.e
mayhap: 1. moz.e
mayor: 1. sol-tys
meal: 1. ma,ka
mean: 1. zamierzac’ | 2. s’rodek | 3. miec’ znaczenie; znaczyc’
means: 1. narze,dzie; instrument; przyrza,d
meanwhile: 1. tymczasem
medical: 1. leczniczy
medicine: 1. medycyna
meet: 1. spotykac’
meeting: 1. zebranie; konwent
memento: 1. pamia,tka
memory: 1. pamie,c’
menu: 1. jadl-ospis
merchandise: 1. towar
merry: 1. wesol-y
metal: 1. metal
metropolis: 1. stolica
Mexico: 1. Meksyk
Mexico City: 1. miasto Meksyk
midday: 1. pol-udnie
midday meal: 1. obiad
middle: 1. s’rodek
milk: 1. mleko
million: 1. milion
mine: 1. kopalnia | 2. kopalina | 3. kopalina
mineral: 1. mineralny
minister: 1. minister; górnik
minus: 1. minus
minute: 1. minuta
mischievous: 1. zl-os’liwy
miserable: 1. zl-y | 2. smutny | 3. biedny | 4. smutny
mist: 1. mgl-a
mistake: 1. bl-a,d; pomyl-ka
Mister: 1. pan
misunderstand: 1. z’le rozumiec’
misunderstanding: 1. nieporozumienie
mitten: 1. re,kawiczka
mock: 1. szydzic’
model: 1. wzorzec; model
modern: 1. nowoczesny
modest: 1. skromny
modesty: 1. skromnos’c’
mom: 1. mama; mamusia
moment: 1. chwila; moment
mommy: 1. mama; mamusia
Monday: 1. poniedzial-ek
money: 1. pienia,dze
month: 1. miesia,c
monument: 1. pomnik
mood: 1. nastrój
moon: 1. ksie,z.yc
more: 1. bardziej; wie,cej | 2. dalej; w dalszym cia,gu
moreover: 1. zreszta, | 2. oprócz tego | 3. dalej
morning: 1. ranek
Moscow: 1. Moskwa
most: 1. najbardziej; najwie,cej
mother: 1. matka
mother-in-law: 1. tes’ciowa
motion picture: 1. film
motor: 1. silnik
motto: 1. dewiza; zasada poste,powania; waluta
mountain: 1. góra
mourn: 1. opl-akac’
mouse: 1. mysz
mouth: 1. usta | 2. usta | 3. usta
move: 1. ruszac’ | 2. zmienic’ miejsce
movement: 1. ruch
movie: 1. film
movie theatre: 1. kino
Mr.: 1. pan
Mr. and Mrs.: 1. pan’stwo | 2. pan’stwo
multicoloured: 1. wielobarwny
multitude: 1. masa | 2. tl-um
murder: 1. mordowac’
museum: 1. muzeum
music: 1. muzyka
musical: 1. muzyczny
must: 1. musiec’
mutiny: 1. bunt; powstanie
my: 1. mój; moja; moje | 2. moi
mysterious: 1. tajemniczy
name: 1. nazwa; nazwisko; imie,
namely: 1. mianowicie
narrate: 1. opowiadac’
narrative: 1. opowiadanie
nasty: 1. brzydki | 2. zl-y | 3. zl-os’liwy
nation: 1. naród
national: 1. narodowy
native: 1. od urodzenia
nature: 1. natura | 2. natura
naught: 1. zero
near: 1. obok | 2. bliski | 3. blisko
nearby: 1. obok | 2. bliski | 3. blisko
nearly: 1. prawie; niemal
nearness: 1. bliskos’c’
near to: 1. obok
necessary: 1. konieczny
neck: 1. szyja
necklace: 1. naszyjnik; kolia
necktie: 1. krawat
need: 1. potrzebowac’
needle: 1. szpilka
needlewoman: 1. krawcowa
neglect: 1. lekcewaz.yc’
Negro: 1. Murzyn
neighbour: 1. sa,siad | 2. bliz’ni
neighbourhood: 1. dzielnica
neither: 1. ani | 2. nikt
nervous: 1. zdenerwowany
neutral: 1. neutrala
never: 1. nigdy
nevertheless: 1. jednak
new: 1. nowy
news: 1. nowina; rzecz nowa
newspaper: 1. gazeta | 2. dziennik
next: 1. potem | 2. bliski
next to: 1. obok
nice: 1. mil-y; przyjemny | 2. dobrzy | 3. smaczny
Nigeria: 1. Nigeria
night: 1. noc
nine: 1. dziewie,c’
no: 1. nie
nobody: 1. nikt
node: 1. we,zel-
no doubt: 1. niewa,tpliwie
noisy: 1. hal-as’liwy
none: 1. nikt
noon: 1. pol-udnie
no-one: 1. nikt
no-one’s: 1. niczyj; nikogo
nor: 1. ani
north: 1. pól-noc
Norwegian: 1. Norweg
nose: 1. nos
not: 1. nie
not an ace: 1. z.adna ilos’c’
not at all: 1. w z.aden sposób | 2. wcale nie; zupel-nie nie
note: 1. bilet | 2. nuta; nota
not easily: 1. trudno
nothing: 1. nic
notice: 1. zauwaz.yc’ | 2. uwaga; spostrzez.enie
not on any account: 1. w z.aden sposób
notwithstanding: 1. pomimo
nought: 1. zero | 2. zero
novel: 1. nowy | 2. powies’c’
novelty: 1. nowina; rzecz nowa
November: 1. listopad
now: 1. no | 2. teraz; obecnie
nowhere: 1. nigdzie
null: 1. zero
number: 1. numer
numeral: 1. numer
nurse: 1. piele,gnowac’
obey: 1. byc’ posl-usznym
object: 1. przedmiot; obiekt
obligation: 1. obowia,zek
obliging: 1. usl-uz.ny; uczynny
observation: 1. uwaga; spostrzez.enie
observe: 1. wykonac’; spel-nic’
obviously: 1. oczywis’cie
occasion: 1. raz
occupation: 1. zaje,cie
occupy: 1. zajmowac’
occur: 1. zdarzyc’ sie,; wydarzyc’ sie,
occurence: 1. okazja; przypadek; zdarzenie
o’clock: 1. godzina
October: 1. paz’dziernik
Oder: 1. Odra
of: 1. przez; do
of course: 1. oczywis’cie; rozumie sie,
offend: 1. obraz.ac’
offer: 1. przedstawiac’ | 2. przedstawiac’ | 3. przedstawiac’ | 4. proponowac’
office: 1. biuro; urza,d
officer: 1. oficer | 2. urze,dnik
official: 1. urze,dowy; sl-uz.bowy | 2. urze,dnik
often: 1. cze,sto
of the sea: 1. morski
of the winter: 1. zimowy
of which: 1. czyj; którego
oil: 1. olej
oil of olives: 1. oliwa
okay: 1. dobrzy | 2. dobrze | 3. wl-as’nie; wl-as’ciwie
old: 1. stary | 2. stary
old man: 1. starzec
olive: 1. oliwka
olive-oil: 1. oliwa
omnibus: 1. autobus
on: 1. w | 2. za pomoca, | 3. dalej; w dalszym cia,gu | 4. o | 5. na
once: 1. pewnego razu
once more: 1. znowu; ponownie
one: 1. ktos’ | 2. jeden; pewien
one at a time: 1. pojedynczo
one hundred: 1. sto
one thousand: 1. tysia,c
on foot: 1. piechota,
only: 1. tylko; dopiero | 2. sam
only just: 1. zaledwie
on occasion: 1. pewnego razu | 2. z okazji
on that account: 1. dlatego
on the contrary: 1. przeciwnie | 2. przeciwnie
on the left: 1. po lewej
on the other hand: 1. z drugiej strony
on the other side of: 1. po drugiej stronie; poprzez
on the right: 1. po prawej stronie; na prawo
on time: 1. akuratny; punktualny
on top: 1. na górze; u góry
open: 1. otwierac’ | 2. otwarty
open up: 1. otwierac’
opera: 1. opera
operate: 1. dzial-ac’; funkcjonowac’ | 2. uruchamiac’
operative: 1. robotnik
opine: 1. mniemac’; s’adziec’
opinion: 1. opinia
opponent: 1. przeciwnik
opportunity: 1. okazja; przypadek; zdarzenie
opposed to: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian
opposite: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian | 2. przeciwny
oppress: 1. s’ciskac’
or: 1. albo; lub
orange: 1. pomaran’cza
orchestra: 1. orkiesta
orchid: 1. orchidea
ordain: 1. przeznaczyc’
order: 1. zamawiac’ | 2. zamówienie | 3. porza,dek | 4. rozkazywac’
ordinarily: 1. zwykle
ordinary: 1. zwykl-y
ornament: 1. ozdabiac’
ornamental: 1. zdobniczy
other: 1. inny
otherwise: 1. przeciwnie
ought to: 1. musiec’
our: 1. nasz
outer: 1. zewne,trzny
outing: 1. wycieczka
out of: 1. z
outside: 1. poza; na zewna,trz | 2. zewne,trzny
outside of: 1. poza; na zewna,trz
overall: 1. cal-kowity
overcoat: 1. pl-aszcz
overhead: 1. na górze; u góry
over there: 1. tam
own: 1. wl-asny
pace: 1. krok
packet: 1. paczka
pad: 1. blok
page: 1. strona
pain: 1. ból
paint: 1. kolorowac’; farbowac’ | 2. malowac’
painter: 1. malarz
painting: 1. obraz
pair: 1. para | 2. para
palace: 1. pal-ac
pale: 1. blady
pants: 1. spodnie
paper: 1. papier
paprika: 1. papryka
paradise: 1. raj
parcel: 1. paczka
pardon: 1. przebaczac’
parents: 1. rodzice
Paris: 1. Paryz.
parish: 1. parafia
park: 1. park
parlour: 1. salon; sala
part: 1. cze,s’c’ | 2. cze,s’c’
Parthian: 1. cze,s’c’ | 2. cze,s’c’
partially: 1. cze,s’ciowo
participate: 1. uczetniczyc’
partly: 1. cze,s’ciowo
party: 1. partia
pass: 1. spe,dzac’ | 2. przekazac’
pass away: 1. umierac’
passion: 1. pasja
passport: 1. paszport
pass the night: 1. przenocowac’
pate: 1. gl-owa
paternal uncle: 1. stryj
patience: 1. cierpliwos’c’
patient: 1. pacjent
pauper: 1. biedak
paw: 1. noga
pawn: 1. z.ol-nierz
pay: 1. pl-acic’
pay attention: 1. uwaz.ac’; zwracac’ uwage,
pay attention to: 1. uwaz.ac’; zwracac’ uwage,
pay out: 1. wydawac’
peace: 1. pokój
peaceful: 1. pokojowy
pear: 1. gruszka
pear-tree: 1. grusza
pen: 1. pióro
pencil: 1. ol-ówek
pepper: 1. pieprz
per: 1. w | 2. aby; dla
perceive: 1. zobaczyc’; ujrzec’
percent: 1. procent
percentage: 1. procent
perchance: 1. moz.e
perfect: 1. udoskonalac’
perform: 1. pojawiac’ sie, | 2. wejs’c’ | 3. robic’; czynic’ | 4. wykonac’; spel-nic’ | 5. przedstawiac’
perhaps: 1. moz.e
peril: 1. niebezpieczen’stwo
period: 1. punkt; kropka
periodical: 1. gazeta | 2. czasopismo; rewia
perish: 1. gina,c’; umrzec’
permission: 1. zgoda
permit: 1. pozwalac’
persecute: 1. przes’ladowac’
person: 1. osoba | 2. osobnik
personal: 1. wl-asny
petticoat: 1. halka
phonograph: 1. gramofon
photograph: 1. fotografia; zdje,cie | 2. zdje,cie; fotografia
physician: 1. lekarz
physics: 1. fizyka
pianist: 1. pianista
pianoforte: 1. fortepian
pick out: 1. wybrac’; wybierac’
pick up: 1. wzia,c’; brac’
picture: 1. obraz | 2. obraz
picture postcard: 1. widokówka; pocztówka
pie: 1. tort
piece: 1. cze,s’c’
piece of furniture: 1. mebel
pig: 1. s’winia
pile: 1. masa
pill: 1. pigul-ka
pin: 1. szpilka
pink: 1. goz’dzik
pitcher: 1. dzban
pity: 1. wspól-czuc’
place: 1. miejsce; lokal | 2. miejsce; miejscowos’c’ | 3. kl-as’c’
place of worship: 1. kos’ciól-
plan: 1. planowac’ | 2. plan
plane: 1. samolot | 2. plan
platform: 1. peron | 2. program
plausible: 1. wiarygodny
play: 1. grac’; bawic’ sie, | 2. grac’; bawic’ sie, | 3. grac’; bawic’ sie, | 4. sztuka teatralna
plaza: 1. plac
pleasant: 1. mil-y; przyjemny
please: 1. prosze,; zachciej; racz | 2. podobac’ sie,
pleased: 1. zadowolony
pleasing: 1. przyjemny; l-adny
pleasure: 1. przyjemnos’c’
plume: 1. pióro
plus: 1. plus
pocket: 1. kieszen’
poet: 1. poeta
poetry: 1. poezja
point: 1. punkt; kropka
point out: 1. pokazac’
poison: 1. trucizna
Poland: 1. Polska
politeness: 1. grzecznos’c’
Pomerania: 1. Pomorze
poor: 1. zl-y | 2. biedny
poor man: 1. biedak
poppy: 1. mak
pork: 1. wieprzowina
port: 1. port
portal: 1. brama
Portuguese: 1. Portugalczyk
pose: 1. pozowac’
possibility: 1. moz.liwos’c’ | 2. moz.liwos’c’
possible: 1. moz.liwy
possibly: 1. moz.e
post: 1. poczta
postman: 1. listonosz
postpone: 1. odkl-adac’; przesuwac’
postulate: 1. z.a,dac’; postulowac’
potato: 1. ziemniak
pour: 1. lac’
practical: 1. praktyczny | 2. realny; rzeczywisty
practice: 1. zadanie
practice of medicine: 1. medycyna
Prague: 1. Praga
praise: 1. chwalic’
pray: 1. modlic’ sie,
precede: 1. wyprzedzac’
precise: 1. dokl-adny; precyzyjny
prefer: 1. wolec’
preferably: 1. raczej
prehistory: 1. prehistoria
premier: 1. premier
prepare: 1. przygotowac’
present: 1. podarunek | 2. obecny | 3. wspól-czesny | 4. przedstawiac’ | 5. przedstawiac’ | 6. przedstawiac’
presentation: 1. przedstawienie
present with: 1. przedstawiac’
president: 1. prezes; przewodnicza,cy
press: 1. prasa | 2. s’ciskac’ | 3. ponaglac’; byc’ pilnym
presume: 1. przypuszczac’
pretty: 1. l-adny
previous: 1. poprzedni; przedni
previously: 1. przedtem; na przodzie
price: 1. cena
pricey: 1. drogi; kosztowny
prime minister: 1. premier
prince: 1. ksia,z.e,
principal: 1. gl-ówny
principally: 1. zwl-aszcza; szczególnie
print: 1. drukowac’
prior: 1. poprzedni; przedni
private: 1. prywatny
probably: 1. prawdopodobnie
problem: 1. problem
produce: 1. realizowac’
profess: 1. wyznawac’; przyznawac’ sie,
professional: 1. zawód
professor: 1. profesor
programme: 1. program
prohibit: 1. zabraniac’
promise: 1. obiecywac’
prompt: 1. akuratny; punktualny
pronounce: 1. wymawiac’ | 2. wymawiac’
proper: 1. wl-as’ciwy
property: 1. cecha
prosecute: 1. przes’ladowac’
prospectus: 1. prospekt
prosper: 1. prosperowac’; powodzic’ sie,
proud: 1. dumny
proverb: 1. przysl-owie
provided that: 1. jez.eli; o ile
province: 1. prowincja
provost: 1. sol-tys
proximity: 1. bliskos’c’
pseudonym: 1. pseudonim
public square: 1. plac
publish: 1. wydac’
publisher: 1. wydawnictwo
publishing house: 1. wydawnictwo
pull out: 1. wydobyc’
pullover sweater: 1. sweter
punctual: 1. akuratny; punktualny
punish: 1. karac’
purchase: 1. kupic’ | 2. kupic’ | 3. kupic’ | 4. kupic’ | 5. kupno; zakup | 6. kupno; zakup | 7. kupno; zakup | 8. kupno; zakup | 9. kupno; zakup
pure: 1. czysty
purge: 1. czys’cic’
purpose: 1. cel
purse: 1. portfel
pursue: 1. przes’ladowac’
put: 1. kl-as’c’
put down: 1. kl-as’c’
put in: 1. wprowadzac’ do s’rodka
put in order: 1. porza,dkowac’
put off: 1. zdja,c’
put on: 1. nal-oz.yc’
put on the stage: 1. przedstawiac’
put to sleep: 1. usypiac’
put up with: 1. cierpiec’
puzzle: 1. zagadka
quality: 1. cecha
quarrel: 1. kl-ócic’ sie,
quarter: 1. dzielnica
quarter of an hour: 1. kwadrans
quash: 1. niszczyc’
quay: 1. peron
question: 1. pytanie; problem; zagadnienie
quick: 1. szybki
quickly: 1. szybko
quiet: 1. spokój
quinsy: 1. angina
quit: 1. opus’cic’
quite: 1. mniej wie,cej | 2. bardzo; nader | 3. zupel-nie
quiver: 1. drz.ec’
radio: 1. radio
railroad: 1. kolej
railway: 1. kolej
railway carriage: 1. wagon
rain: 1. deszcz
rapid: 1. szybki
rate: 1. oceniac’
rather: 1. troche,; iles’ | 2. troszeczke, | 3. przeciez.; wszak | 4. s’rednio; w s’rodku | 5. raczej
ray: 1. promien’; radio
reach: 1. osia,gac’; uzyskac’
read: 1. czytac’
read again: 1. przeczytac’ ponownie
reader: 1. czytelnik
readiness: 1. gotowos’c’
reading matter: 1. czytanka
read over again: 1. przeczytac’ ponownie
ready: 1. gotowy
real: 1. realny; rzeczywisty
reality: 1. prawda
realize: 1. rozumiec’ | 2. miec’ s’wiadomos’c’
really: 1. rzeczywis’cie
rebellion: 1. bunt; powstanie
recall: 1. pamie,tac’ | 2. przypomniec’
receive: 1. przyjmowac’ | 2. otrzymac’
recent: 1. s’wiez.y
recline: 1. lez.ec’
recognize: 1. rozpoznac’; uznac’ | 2. rozpoznac’; uznac’
recollect: 1. pamie,tac’ | 2. przypomniec’
recollection: 1. pamie,c’
recommend: 1. polecic’
record: 1. pl-yta; dysk
record-player: 1. gramofon
records: 1. archiwum
recover: 1. wyzdrowiec’
red: 1. czerwony | 2. czerwony
reflect on: 1. przemys’lec’
regard: 1. patrzec’ | 2. patrzec’
register: 1. polecic’
regrettably: 1. niestety
regularly: 1. cze,sto | 2. regularnie
rejoice: 1. cieszyc’ sie,; radowac’ sie,
relate: 1. opowiadac’
release: 1. zostawic’; pus’cic’
religion: 1. religia
relish: 1. l-akomic’ sie,
remain: 1. zostawac’
remember: 1. pamie,tac’ | 2. przypomniec’
repair: 1. naprawiac’
repeat: 1. powtarzac’
repeatedly: 1. wielokrotnie
replete: 1. syty
reply: 1. odpowiadac’ | 2. odpowiedz’
report: 1. informowac’ | 2. powiadamiac’; komunikowac’
repose: 1. wypoczywac’
request: 1. prosic’
require: 1. potrzebowac’ | 2. z.a,dac’; postulowac’
re-read: 1. przeczytac’ ponownie
reserve: 1. zamawiac’ | 2. rezerwowac’
residence: 1. mieszkanie
respond: 1. odpowiadac’
rest: 1. wypoczywac’
restaurant: 1. restauracja
restrain: 1. powstrzymywac’ | 2. panowac’; rza,dzic’
retardation: 1. spóz’nienie
return: 1. oddawac’ | 2. powrócic’ | 3. powrót
reveal: 1. ujawnic’; odkryc’
review: 1. recenzja
revolt: 1. bunt; powstanie
revue: 1. czasopismo; rewia
rice: 1. ryz.
rich: 1. bogaty
rich man: 1. bogacz
riddle: 1. zagadka
ride: 1. jechac’
ridiculous: 1. s’mieszny
right: 1. prawy | 2. wl-as’ciwy | 3. wl-as’nie; wl-as’ciwie
right away: 1. zaraz; natychmiast
righteous: 1. sprawiedliwy
righthand: 1. prawy
right now: 1. zaraz; natychmiast
river: 1. rzeka
roam: 1. wl-óczyc’ sie,
rob: 1. okras’c’
robe: 1. suknia
rogue: 1. l-otr
roll: 1. bul-ka
Roman: 1. powies’c’
Romania: 1. Rumunia
Romanian: 1. Rumun
Rome: 1. Rzym
roof: 1. dach
room: 1. pokój
root: 1. zakorzenic’ sie,; przyja,c’ sie, | 2. rdzen’
rope: 1. sznur
rose: 1. róz.a
rose-bush: 1. krzak róz.y
rough: 1. nieuprzejmy
round: 1. wokól-; dookol-a; okol-o
ruin: 1. rujnowac’ | 2. ruina
rule: 1. panowac’; rza,dzic’
run: 1. dzial-ac’; funkcjonowac’ | 2. biec
run across: 1. trafic’
rush: 1. s’pieszyc’ sie,
Russian: 1. Rosjanin
Sabbath: 1. sobota
sack: 1. worek; torba
sacred: 1. s’wie,ty
sad: 1. smutny | 2. smutny
sagacious: 1. ma,dry
sage: 1. ma,dry
sallow: 1. blady
salon: 1. salon; sala
salt: 1. sól
saltshaker: 1. solniczka
same: 1. taki sam | 2. to samo
sandwich: 1. kanapka
sap: 1. sok
Sassenach: 1. Anglik
satisfied: 1. zadowolony | 2. syty
Saturday: 1. sobota
save: 1. oszcze,dzac’
say: 1. powiedziec’
scales: 1. waga
scarcely: 1. zaledwie
scatter: 1. lac’
school: 1. szkol-a
science: 1. nauka
scientific: 1. naukowy
scissors: 1. noz.yczki
Scot: 1. Szkot
Scotsman: 1. Szkot
script: 1. scenariusz
sculptor: 1. rzez’biarz
sculpture: 1. rzez’ba
sea: 1. morski | 2. morze
sea-: 1. morski
seamstress: 1. krawcowa
seaside: 1. wybrzez.e
seat: 1. siedziba
second: 1. drugi
secret: 1. tajemnica
secure: 1. umocowac’; ustalic’
see: 1. spotykac’ | 2. widziec’ | 3. troszczyc’ sie,; dbac’
seem: 1. zdawac’ sie,
seemingly: 1. pozornie
seldom: 1. rzadko
self: 1. sam; osobis’cie
self-conscious: 1. zaz.enowany
sell: 1. sprzedawac’
send: 1. posyl-ac’
sensation: 1. uczucie
sense: 1. odczuwac’
sensitive: 1. uczuciowy
sentence: 1. zdanie
separate: 1. dzielic’
separately: 1. osobno; oddzielnie; szczególnie
September: 1. wrzesien’
Serb: 1. Serb
sergeant: 1. sierz.ant
serious: 1. powaz.ny | 2. powaz.ny
serve: 1. sl-uz.yc’
settlement: 1. osada; kolonia
seven: 1. siedem
seventeen: 1. siedemnas’cie
seventeenth: 1. siedemnasty
seventh: 1. siódmy
seventy: 1. siedemdziesia,t
severe: 1. ostry; srogi
shack: 1. chata
shake: 1. potrza,sac’
shallowly: 1. powierzchownie
shape: 1. formowac’; ksztal-towac’ | 2. ksztal-t; forma
share: 1. dzielic’ | 2. cze,s’c’ | 3. cze,s’c’ | 4. porcja
sharp: 1. ostry | 2. ostry | 3. dokl-adnie
shave: 1. golic’
shawl: 1. szalo
she: 1. ona
shear: 1. strzyc
shed: 1. lac’
sheep: 1. owca
sheet: 1. arkusz; kartka; lis’c’
shelf: 1. pól-ka
shine: 1. bl-yszczec’ | 2. s’wiecic’
ship: 1. statek
shirt: 1. koszula
shiver: 1. drz.ec’
shock: 1. potrza,sac’
shoot: 1. strzelac’
shop: 1. sklep | 2. sklep
shore: 1. wybrzez.e
short: 1. krótki
shortage: 1. brak
shortcoming: 1. brak
shorten: 1. skrócic’
short story: 1. nowela
should: 1. musiec’
shoulder: 1. plecy
show: 1. pokazac’ | 2. przedstawienie
shower: 1. przysznic; natrysk
shrub: 1. krzak
shut: 1. zamykac’ | 2. zamknie,ty
shy: 1. zaz.enowany
sick: 1. chory
side: 1. strona; bok | 2. partia
sideboard: 1. szafa
sightseeing trip: 1. wycieczka
signify: 1. miec’ znaczenie; znaczyc’
silence: 1. spokój
silver: 1. srebro
simple: 1. prosty; zwykl-y
since: 1. przez; do | 2. poniewaz.; bo
sincere: 1. szczery
sincerity: 1. szczeros’c’ | 2. szczeros’c’
sing: 1. s’piewac’
singer: 1. s’piewak
single: 1. pojedynczy
singly: 1. pojedynczo
sir: 1. pan
sister: 1. siostra
sit: 1. siedziec’
sit down: 1. usia,s’c’
sitting-room: 1. salon; sala
six: 1. szes’c’
sixteen: 1. szesnas’cie
sixteenth: 1. szesnasty
sixth: 1. szósty
sixtieth: 1. szes’c’dziesia,ty
sixty: 1. szes’c’dziesia,t
size: 1. wielkos’c’
ski: 1. jez’dzic’ na nartach | 2. narta
skin: 1. skóra
skirt: 1. spódnica
sky: 1. niebo
sky blue: 1. bl-e,kitny
Slav: 1. Sl-owianin
sleep: 1. spac’
sleepy: 1. senny
slender: 1. zgrabny
slice: 1. cia,c’
slim: 1. zgrabny
slogan: 1. dewiza; zasada poste,powania; waluta
Slovak: 1. Sl-owak
small: 1. mal-y
smile: 1. us’miechac’ sie, | 2. us’miech
smoke: 1. palic’; dymic’
sneeze: 1. kichac’
snow: 1. s’nieg
so: 1. przeto; wie,c; zatem | 2. w ten sposób | 3. w ten sposób | 4. w ten sposób
soap: 1. mydl-o
social: 1. socjalny
society: 1. klub | 2. towarzystwo
socket: 1. pochwa; futeral-
sofa: 1. sofa
soft: 1. sl-odki
soil: 1. ziemia
soldier: 1. z.ol-nierz
sole: 1. sam
solitary: 1. sam
so long: 1. do widzenia
solve: 1. rozpuszczac’; rozwia,zywac’
somber: 1. smutny
some: 1. troche,; iles’ | 2. ktos’ | 3. pewien; jakis’ | 4. jacys’; kilka; kilkoro
somebody: 1. ktos’
somehow: 1. jakos’
some kind of: 1. jakis’
someone: 1. ktos’
some one: 1. ktos’
someone’s: 1. czyjs’
something: 1. cos’
something new: 1. nowina; rzecz nowa
sometime: 1. kiedys’
sometimes: 1. pewnego razu
somewhat: 1. troche,; iles’
somewhere: 1. gdzies’
son: 1. syn
song: 1. pies’n’
soon: 1. wkrótce
soul: 1. dusza
soup: 1. zupa
sour: 1. nieuprzejmy
south: 1. pol-udnie
souvenir: 1. pamia,tka
Spaniard: 1. Hiszpan
spare: 1. oszcze,dzac’
spare time: 1. urlop; wczasy
speak: 1. mówic’
spectacle: 1. przedstawienie
speed: 1. szybkos’c’
speedy: 1. szybki
spend: 1. wydawac’ | 2. spe,dzac’
spend the night: 1. przenocowac’
spider: 1. paja,k
spiderweb: 1. paje,czyna
spinach: 1. szpinak
spinster: 1. panna
spoon: 1. l-yz.ka
sport: 1. sport
spot: 1. miejsce; miejscowos’c’ | 2. punkt; kropka
spring: 1. wiosna | 2. skakac’
springtime: 1. wiosna
square: 1. plac
squeeze: 1. s’ciskac’
stage: 1. stacja
stage-manager: 1. rez.yser
staid: 1. powaz.ny
staircase: 1. schody
stairs: 1. schody
stand: 1. stac’
stand up to: 1. przeciwstawiac’ sie,
star: 1. gwiazda
start: 1. zaczynac’ | 2. pocza,tek
state: 1. stan | 2. pan’stwo
statement of policy: 1. program
station: 1. dworzec | 2. stacja
stature: 1. postawa; budowa cial-a
stay: 1. pobyt | 2. zostawac’
stay for: 1. doczekac’ sie,
stay over: 1. zostawac’
steak: 1. befsztyk
steal: 1. kras’c’
steam: 1. para; opar
steamship: 1. parowiec
step: 1. krok
step-father: 1. ojczym
still: 1. jeszcze
stipulation: 1. warunek
stomach: 1. z.ol-a,dek
stone: 1. kamien’
stop: 1. przystanek; postój | 2. zatrzymac’ sie, | 3. zatrzymac’ | 4. stacja | 5. przestac’
store: 1. sklep | 2. sklep
storey: 1. pie,tro
story: 1. pie,tro | 2. opowiadanie
straigh ahead: 1. wprost; prosto
straightforward: 1. prosty; zwykl-y
strech: 1. napinac’
street: 1. ulica
streetcar: 1. tramwaj
strength: 1. sil-a; moc
strict: 1. ostry; srogi
stride: 1. krok
strike: 1. bic’ | 2. zakorzenic’ sie,; przyja,c’ sie, | 3. uderzac’; pukac’ | 4. trafic’
striking: 1. trafny
string: 1. sznur
strive for: 1. da,z.yc’
stroll: 1. spacerowac’
strong: 1. mocny; silny
strongly: 1. mocno; silnie
struggle: 1. walczyc’
student: 1. student
study: 1. studiowac’
stupid: 1. gl-upi
style: 1. styl
subdue: 1. podporza,dkowac’
subject: 1. temat
subjugate: 1. podporza,dkowac’
subordinate: 1. podwl-adny
subsequently: 1. potem | 2. przeto; wie,c; zatem
subtract: 1. odejmowac’
subtraction: 1. odejmowanie
suburb: 1. przedmies’cie
succeed: 1. miec’ powodzenie; odnies’c’ sukces
success: 1. sukces; powodzenie
such: 1. taki | 2. w ten sposób
such a: 1. jak | 2. taki
such as: 1. jak
suffer: 1. cierpiec’
sufficient: 1. wystarczaja,cy
suffix: 1. przyrostek
sugar: 1. cukier
suggest: 1. sugerowac’
suit: 1. byc’ zdatnym
suitcase: 1. walizka
sum: 1. suma; ilos’c’
summer: 1. lato
summon: 1. wol-ac’
sun: 1. sl-on’ce
Sunday: 1. niedziela
superficial: 1. powierzchniowy
superior: 1. wyz.szy
superscription: 1. napis
supper: 1. kolacja
suppose: 1. przypuszczac’
sure: 1. pewny; przes’wiadczony
surely: 1. przeciez.; wszak
surly: 1. nieuprzejmy
surmise: 1. przypuszczac’
surname: 1. nazwisko
surpass: 1. przewyz.szac’
surprise: 1. niespodzianka
surroundings: 1. okolica
survive: 1. przez.yc’
Swede: 1. Szwed
Sweden: 1. Szwecja
sweet: 1. sl-odki | 2. smakol-yk
swift: 1. szybki
swiftly: 1. szybko
swim: 1. pl-ywac’
swine: 1. s’winia
Swiss: 1. Szwajcar
switch: 1. wl-a,czac’
syllable: 1. sylaba
sympathetic: 1. sympatyczny
symphonic: 1. symfoniczny
syrup: 1. syrop
table: 1. stól-
take: 1. przyjmowac’ | 2. zajmowac’ | 3. wzia,c’; brac’
take an interest: 1. interesowac’ sie,
take away: 1. zabrac’
take care: 1. troszczyc’ sie,; dbac’
take in: 1. przyjmowac’
take note: 1. stwierdzac’; konstatowac’
take off: 1. zdja,c’
take one’s measure for: 1. przymierzyc’
take over: 1. kupic’
take steps: 1. starac’ sie,
taking: 1. kupno; zakup
taking over: 1. kupno; zakup
tale: 1. opowiadanie
talent: 1. talent
talk: 1. mówic’
talkative: 1. gadatliwy
tall: 1. wysoki
tango: 1. tango
tardy: 1. póz’ny
target: 1. cel
tart: 1. tort
Tartar: 1. Tatar
task: 1. praca
taste: 1. gust
tasty: 1. smaczny
Tatar: 1. tatarski
taxi: 1. taksówka
tea: 1. herbata
teach: 1. nauczac’
teacher: 1. nauczycielka | 2. nauczyciel
teapot: 1. czajnik
telephone: 1. telefonowac’ | 2. telefon
television: 1. telewizja
television set: 1. telewizor
tell: 1. powiedziec’ | 2. rozkazywac’ | 3. opowiadac’
temperature: 1. temperatura
tempt: 1. kusic’
ten: 1. dziesie,c’
tendency: 1. skl-onnos’c’
tender: 1. sl-odki | 2. przedstawiac’ | 3. proponowac’
tend to: 1. piele,gnowac’
tented camp: 1. obozowisko
tenth: 1. dziesia,ty
terminate: 1. kon’czyc’
terms: 1. warunek
terrace: 1. taras
terrain: 1. teren
terrible: 1. okropny; straszny
test: 1. egzamin | 2. próbowac’
text: 1. tekst
textbook: 1. podre,cznik
than: 1. niz.; od
thank: 1. dzie,kowac’
thanks: 1. dzie,kuje,; dziekujemy
thank you: 1. dzie,kuje,; dziekujemy
that: 1. z.e | 2. co | 3. kto; który | 4. w ten sposób
that kind of: 1. taki
that much: 1. tyle
that one: 1. tamten
that one over there: 1. tamten
that one’s: 1. tego
that … over there: 1. tamten
that over there: 1. tamto
that way: 1. w ten sposób
the: 1. tym | 2. im…
theatre: 1. teatr
theatre play: 1. sztuka teatralna
the day after tomorrow: 1. pojutrze
their: 1. ich | 2. swój; swoje; swoja; swe
theme: 1. temat
then: 1. wtedy
the Netherlands: 1. Holandia
there: 1. oto | 2. tam | 3. tam
there are: 1. sa,
therefore: 1. dlatego
there is: 1. sa,
these: 1. to
they: 1. oni; one | 2. oni; one
thick: 1. gruby
thief: 1. zl-odziej
thimble: 1. naparstek
thing: 1. rzecz | 2. przedmiot; obiekt
think: 1. mniemac’; s’adziec’ | 2. mys’lec’ | 3. przemys’lec’
think about: 1. przemys’lec’
thirsty: 1. spragniony
this: 1. to | 2. ten
this here: 1. to
this way: 1. w ten sposób
those: 1. tamto
thou: 1. ty; pan; pani; panna; wy | 2. ty; pan; pani; panna; wy | 3. ty; pan; pani; panna; wy
though: 1. choc’
thought: 1. mys’l
thousand: 1. tysia,c
three: 1. trzy
thrifty: 1. oszcze,dny
throat: 1. gardl-o
through: 1. za pomoca, | 2. gotowy | 3. przez; na wskros’
throw: 1. rzucac’
Thursday: 1. czwartek
thus: 1. przeto; wie,c; zatem | 2. w ten sposób | 3. w ten sposób | 4. w ten sposób
ticket: 1. bilet
tidbit: 1. smakol-yk
tidy: 1. porza,dkowac’
tie: 1. krawat | 2. wia,zac’; l-a,czyc’
tie up: 1. wia,zac’; l-a,czyc’
till: 1. do; az. do
time: 1. raz | 2. godzina | 3. czas
time off: 1. urlop; wczasy
tired: 1. zme,czony
title: 1. tytul-
to: 1. ku; do | 2. aby; dla
today: 1. dzisiaj
together: 1. razem
tomato: 1. pomidor
tomorrow: 1. jutro
tone: 1. tona
tongue: 1. je,zyk
too: 1. takz.e; tez.; równiez. | 2. za; zbyt; zbytnio
tool: 1. narze,dzie; instrument; przyrza,d
too much: 1. za; zbyt; zbytnio
tooth: 1. za,b
toothache: 1. ból ze,ba
topic: 1. temat
torment: 1. zame,czac’
to some extent: 1. troche,; iles’
to tell the truth: 1. prawde, mówia,c
tourist: 1. turysta
toward: 1. ku; do
towards: 1. ku; do | 2. wokól-; dookol-a; okol-o
towel: 1. re,cznik
town: 1. miasto
toy: 1. zabawka
trade: 1. handel
tradition: 1. tradycja
traditional: 1. tradycyjny
traffic: 1. ruch
tragic: 1. tragiczny
train: 1. pocia,g | 2. pocia,g
tram: 1. tramwaj
tranquil: 1. spokojny
transfer: 1. przejs’c’ | 2. zmienic’ miejsce
translate: 1. tl-umaczyc’
transmit: 1. posyl-ac’
transport: 1. przenosic’
travel: 1. jechac’
treasure: 1. skarb
treat: 1. leczyc’
tree: 1. drzewo
tremble: 1. drz.ec’
trip: 1. podróz.
trouble: 1. problem | 2. kre,powac’; przeszkadzac’
troublesome: 1. z.enuja,cy; kre,puja,cy
trousers: 1. spodnie
truly: 1. rzeczywis’cie
truth: 1. prawda | 2. prawda
try: 1. próbowac’
Tuesday: 1. wtorek
tulip: 1. tulipan
Turk: 1. Turek
turn: 1. obrócic’
turn around: 1. obrócic’
turn on: 1. wl-a,czac’
turn round: 1. obrócic’
TV: 1. telewizja
TV set: 1. telewizor
twenty: 1. dwadzies’cia
twin: 1. bliz’niak
twist: 1. twist
two: 1. dwa
two hundred: 1. dwies’cie
type: 1. pisac’ na maszynie
typewriter: 1. maszyna do pisania
ugly: 1. brzydki
ultimately: 1. w kon’cu
umbrella: 1. parasol
uncle: 1. stryj; wujek | 2. wuj | 3. stryj
under: 1. pod
underground: 1. podziemny
underneath: 1. pod | 2. pod spodem; na spodzie
understand: 1. rozumiec’
undertake: 1. starac’ sie,
undoubtedly: 1. niewa,tpliwie
undress: 1. rozebrac’
unfortunately: 1. niestety
unite: 1. pol-a,czyc’
United States of America: 1. Stany Zjednoczone
university: 1. uniwersytet
unkind: 1. nieuprzejmy
unmarried woman: 1. panna
unpleasant: 1. nieuprzejmy
until: 1. do; az. do
up: 1. do góry; w góre,
uphill: 1. do góry; w góre,
upon: 1. przeciw; naprzeciw; w zamian | 2. o | 3. na
upper-arm: 1. nadramie,
upper arm: 1. nadramie,
upstairs: 1. na górze; u góry
upwards: 1. do góry; w góre,
urge: 1. ponaglac’; byc’ pilnym
urgently: 1. pilnie
us: 1. my
USA: 1. Stany Zjednoczone
US citizen: 1. Amerykanin
use: 1. uz.ywac’
useless: 1. daremny
usual: 1. zwykl-y
usually: 1. zwykle
utter: 1. wydobyc’
vacation: 1. urlop; wczasy
vain: 1. daremny
valiant: 1. odwaz.ny; s’mial-y
valise: 1. walizka
valley: 1. dolina
valuable: 1. drogi
value: 1. wartos’c’
vapor: 1. para; opar
vapour: 1. para; opar
variable: 1. zmienny; urozmaicony
varied: 1. róz.ny; rozmaity
various: 1. róz.ny; rozmaity
veiled: 1. skryty
vend: 1. sprzedawac’
verbatim: 1. dosl-ownie
very: 1. bardzo; nader
very much: 1. bardzo; nader
vessel: 1. pojemnik; naczynie | 2. statek
vice-versa: 1. odwrotnie
vicious: 1. zl-os’liwy
victory: 1. zwycie,stwo
view: 1. panorama | 2. patrzec’ | 3. widok
viewpoint: 1. punkt widzenia
vigour: 1. sil-a; moc
village: 1. wies’
violet: 1. fiol-ek
violin: 1. skrzypce
virtuoso: 1. wirtuoz
visible: 1. widoczny
visit: 1. wizyta; odwiedziny
visit regularly: 1. ucze,szczac’
vitamin: 1. witamina
viz.: 1. mianowicie
vocabulary: 1. sl-ownik
voluntary: 1. che,tny
voyage: 1. podróz.
waggon: 1. wagon
wait: 1. czekac’ | 2. doczekac’ sie,
waiter: 1. kelner
wait for: 1. czekac’ | 2. doczekac’ sie,
waiting-room: 1. poczekalnia
waiting room: 1. poczekalnia
wall: 1. s’ciana; mur
wallet: 1. portfel
waltz: 1. walc
wander: 1. wl-óczyc’ sie,
want: 1. z.yczenie; pragnienie | 2. chciec’
war: 1. wojna
warehouse: 1. magazyn; duz.y sklep | 2. dom towarowy
wares: 1. towar
warm: 1. serdeczny | 2. ciepl-y
warmly: 1. ciepl-o
warning: 1. ostrzez.enie
warrant: 1. gwarantowac’
Warsaw: 1. Warszawa
wash: 1. myc’
watch: 1. zegarek | 2. zegar | 3. patrzec’
watch out for: 1. uwaz.ac’; zwracac’ uwage,
watchword: 1. dewiza; zasada poste,powania; waluta
water: 1. woda
way: 1. zwyczaj
we: 1. my
weak: 1. sl-aby
weakly: 1. sl-abo
wealthy: 1. bogaty
wear: 1. nies’c’; nosic’ | 2. nosic’
weather: 1. pogoda
wed: 1. oz.enic’ | 2. wydac’ za ma,z.
Wednesday: 1. s’roda
week: 1. tydzien’
weep: 1. pl-akac’
weigh: 1. waz.yc’ | 2. miec’ cie,z.ar; waz.yc’
weight: 1. odwaz.nik
welcome: 1. witac’
well: 1. dobrze | 2. kal-amarz | 3. no | 4. zdrów; zdrowy
well-off: 1. bogaty
well then: 1. no
west: 1. zachód
wet: 1. mokry
wharf: 1. peron
what: 1. co | 2. co
what a: 1. jak
what for: 1. dlaczego
what kind of: 1. jaki | 2. jaki
what number: 1. który
what’s more: 1. zreszta,
what sort of: 1. jaki | 2. jaki
when: 1. gdy | 2. gdy; kiedy | 3. gdy; kiedy | 4. gdy; kiedy
whence: 1. ska,d
where: 1. gdzie | 2. gdzie
whereas: 1. podczas; gdy
which: 1. kto; który | 2. kto; który
which one’s: 1. czyj; którego
while: 1. podczas; gdy | 2. czas
whilst: 1. podczas; gdy
white: 1. bial-y | 2. bial-y
who: 1. kto
whole: 1. cal-kowity | 2. cal-os’c’
wholly: 1. zupel-nie
whose: 1. czyj; którego
why: 1. dlaczego | 2. dlaczego
wife: 1. z.ona
willing: 1. che,tny
willingly: 1. che,tnie
win: 1. zarabiac’
wind: 1. wiatr
window: 1. okno
wind up: 1. napinac’
wine: 1. wino
winter: 1. zimowy | 2. zima
winter-: 1. zimowy
wireless: 1. radio
wise: 1. ma,dry
wisely: 1. ma,drze
wish: 1. pragna,c’; z.yczyc’ | 2. z.yczenie; pragnienie | 3. chciec’
with: 1. z | 2. za pomoca,
with difficulty: 1. trudno
within: 1. w
without: 1. bez
without fail: 1. koniecznie
withstand: 1. przeciwstawiac’ sie,
with wisdom: 1. ma,drze
witness: 1. byc’ obecni
witty: 1. sprytny; dowcipny
woman: 1. kobieta
wonder: 1. dziwic’ sie,
wonderful: 1. cudowny; wspanial-y
woods: 1. las
word: 1. sl-owo
word-for-word: 1. dosl-ownie
work: 1. dzial-ac’; funkcjonowac’ | 2. uruchamiac’ | 3. pracowac’ | 4. robota; praca | 5. dziel-o
worker: 1. robotnik
working man: 1. robotnik
workman: 1. robotnik
work out: 1. liczyc’
workplace: 1. pracownia; zakl-ad
world: 1. s’wiat
worry: 1. troszczyc’ sie,; dbac’
worth: 1. wartos’c’
worthy: 1. godny
wrangle: 1. kl-ócic’ sie,
write: 1. pisac’ | 2. tworzyc’ dziel-o; pisac’
writer: 1. autor; pisarz
writing: 1. pismo; dokument
wrong: 1. niewl-as’ciwy
ye: 1. ty; pan; pani; panna; wy | 2. ty; pan; pani; panna; wy
year: 1. rok
yellow: 1. z.ól-ty
yes: 1. tak
yesterday: 1. wczoraj
yet: 1. jeszcze | 2. juz. | 3. jednak
yon: 1. tam
yonder: 1. tam
you: 1. ty; pan; pani; panna; wy | 2. ty; pan; pani; panna; wy | 3. ty; pan; pani; panna; wy | 4. ty; pan; pani; panna; wy
young: 1. ml-ody
youngster: 1. ml-odzieniec
young woman: 1. dziewczyna
your: 1. twój; wasz
you’re welcome: 1. nie ma za co
youth: 1. ml-odos’c’ | 2. ml-odzieniec
Yule: 1. Boz.e Narodzenie
Zaire: 1. rzeka Kongo
zeal: 1. zapal-; gorliwos’c’
zealous: 1. gorliwy; zapalony
zero: 1. zero | 2. zero
zilch: 1. zero