Hungarian


English to Hungarian

<question particle>: 1. vajon
abacus: 1. abakusz | 2. abakusz | 3. abakusz
abandon: 1. elhagy | 2. lemond
abbess: 1. apátn<!u 0151>ö
abbey: 1. apátság
abbot: 1. apát
abbreviation: 1. rövidítés | 2. rövidítés
ABC: 1. ábécé
abdicate: 1. lemond
abdication: 1. lemondás
abdomen: 1. has; alhas | 2. has; alhas | 3. has
abdominal: 1. altesti
aberration: 1. hiba
abet: 1. agitál | 2. segít | 3. támogat
abhor: 1. utál
abhorrence: 1. utálatosság
abhorrent: 1. utálatos
abide: 1. vár; várakozik
abjure: 1. megsemmisít
Abkhazia: 1. Abházia
Abkhazian: 1. abház | 2. abház
ablative: 1. ablativus; távolító
ablaze: 1. ízzó
able: 1. képes
abnormal: 1. abnormális | 2. abnormális; abnormis
abnormity: 1. anomália
abolish: 1. megsemmisít
abominable: 1. utálatos
abominate: 1. utál
abomination: 1. utálatosság | 2. utálatosság
abort: 1. abortál; megszakít
abortion: 1. abortusz; megszakítás
abound: 1. b<!u 0151>övelkedik
about: 1. körülbelül | 2. körül; körülbelül
about<!u 2010>-face: 1. változás
above: 1. alant
above<!u 2010>-board: 1. becsületes
abroad: 1. külföldön
abrogate: 1. megsemmisít
abruptly: 1. hirtelen
abscess: 1. fekély
abscissa: 1. abszcissza
absent: 1. távollév<!u 0151>ö | 2. távollév<!u 0151>ö
absinth: 1. abszint
absolute: 1. abszolút; tökéletes | 2. abszolút; tökéletes | 3. abszolút; tökéletes | 4. abszolút; tökéletes | 5. szükségszer<!u 0171>ü
absolutely: 1. abszolút; teljesen | 2. mindenképpen; okvetlenül
absolute ruler: 1. autokrata; zsarnok
absolutism: 1. abszolútizmus
absorb: 1. diszponál
absorption: 1. abszorpció
abstention: 1. tartózkodás
abstinence: 1. tartózkodás
abstract: 1. absztrakt; elvont
absurd: 1. abszurd; képtelen
absurdity: 1. abszurditás; képtelenség
abundance: 1. b<!u 0151>öség | 2. b<!u 0151>öség
abundant: 1. b<!u 0151>öséges; b<!u 0151>övelked<!u 0151>ö
abundantly: 1. b<!u 0151>öséggel; b<!u 0151>öven
abysmal: 1. szörny<!u 0171>ü
abyss: 1. mélység
Abyssinia: 1. Abesszínia | 2. Etiópia
Abyssinian: 1. abesszin | 2. abesszin; etióp
acacia: 1. akác
academic: 1. akadémiai | 2. diák
academician: 1. akadémikus
academy: 1. akadémia
accede: 1. egyezik
accelerate: 1. gyorsít
accent: 1. hangsúlyoz | 2. hangsúly | 3. akcentus
accentuate: 1. hangsúlyoz
accept: 1. akceptál; elfogad
acceptable: 1. elfogadható | 2. elfogadandó
acceptance: 1. elfogadás
accepted: 1. elfogadott
acceptor: 1. elfogadó
access: 1. attak; roham; támadás
accession: 1. szerzemény
accessory: 1. gyorsító
accident: 1. baleset
acclaim: 1. szaval | 2. szavalat | 3. tapsol
acclamation: 1. szavalat
accommodation: 1. alkalmazás
accomodate: 1. segít
accompany: 1. kísér; elkísér
accomplish: 1. elér | 2. teljesít
accord: 1. megegyezés; összhangzat
accordance: 1. megegyezés; összhangzat
according as: 1. szerint
according to: 1. szerint
accordion: 1. harmonika
accost: 1. megszólít
account: 1. felvilágosítás | 2. kalkulus; számítás | 3. számla
accredit: 1. akkreditál
accretion: 1. növekedés
accrue: 1. n<!u 0151>ö | 2. n<!u 0151>ö; n<!u 0151>övekszik
accumulate: 1. felhalmoz
accumulation: 1. tömeg
accumulator: 1. akku; akkumulátor
accurate: 1. pontos; precíz
accusal: 1. vád
accusation: 1. vád | 2. besúgás; feljelentés
accusative: 1. accusativus; tárgyeset
accuse: 1. vádol | 2. besúg; feljelent
accused: 1. vádlott
acerbic: 1. éles; hegyes | 2. keser<!u 0171>ü
acerbity: 1. élesség
acetate: 1. acetát
acetone: 1. aceton
acetous: 1. savanyú
acetylene: 1. acetilén
ache: 1. fáj | 2. fájdalom | 3. sóvárog; vágyakozik
achieve: 1. megszerez | 2. elér | 3. esinál; tesz | 4. teljesít
achievement: 1. cselekmény; tett
Achilles: 1. Achilles
Achilles’ heel: 1. Achilles<!u 2010>-sarok
acid: 1. savanyú | 2. sav
acolyte: 1. beavatott; híve; tag | 2. tag
acoustic: 1. akusztikai; akusztikus
acoustics: 1. akusztika
acquaint: 1. informál; tájékoztat | 2. tudat
acquire: 1. megszerez | 2. vásárol; vesz
acquired: 1. tanult; megtanult
acquisition: 1. szerzemény | 2. vásárlás | 3. vásárlás | 4. vásárlás
acrimony: 1. élesség
acrobat: 1. akrobata; légtornász
acrobatic: 1. akrobatikus
acrobatics: 1. akrobatika
Acropolis: 1. Akropolisz
across: 1. keresztül
across from: 1. ellen
act: 1. cselekszik; tesz | 2. cselekmény; tett | 3. akt | 4. akta | 5. esinál; tesz
action: 1. tevékenység | 2. cselekmény; tett
activate: 1. aktivizál; mozgósít
active: 1. agilis; tevékeny | 2. aktív | 3. aktív | 4. aktív
activity: 1. tevékenység | 2. aktivitás
act of grace: 1. amnesztia; közkegyelem
actor: 1. m<!u 0171>üvész; szinész
actress: 1. színészn<!u 0151>ö
actual: 1. igazi
acuity: 1. élesség
acupuncture: 1. akupunktúra
acute: 1. akut; heveny
ad: 1. hirdetmény; reklám
adagio: 1. adaggio
Adam: 1. Ádám
adapt: 1. alkamaz; illeszt | 2. alkamaz; illeszt
adapted: 1. alkalmazott
add: 1. összead | 2. hozzáad | 3. hozzáépít
addition: 1. hozzáadás; összeadás | 2. hozzáadás
additional: 1. egyéb; más
addled: 1. buta
address: 1. címez | 2. cím | 3. megszólít
address list: 1. címjegyzék
add up: 1. összead
adept: 1. beavatott; híve; tag
adequate: 1. adekvát; alkamas; megfelel<!u 0151>ö
adherent: 1. beavatott; híve; tag
adherents: 1. tagság | 2. párttagság | 3. követ<!u 0151>ök
adieu: 1. viszlát; viszontlátásra; a viszontlátásra
adjacent: 1. melletti | 2. szomszédos
adjourn: 1. elodáz; halaszt; halogat
adjunct: 1. hozzáadás
adjust: 1. alkamaz; illeszt
adjutant: 1. adjutáns
administer: 1. adminisztrál; intéz | 2. adminisztrál; intéz | 3. adminisztrál; intéz
administration: 1. adminisztráció; nyilvántartás | 2. kormány
administrator: 1. adminisztrátor; intéz<!u 0151>ö
admiral: 1. admirális; tengernagy
admiration: 1. csodálat
admire: 1. bámul; csodál
admission: 1. elfogadás
admit: 1. megadni
ado: 1. lárma; zaj
Adonis: 1. Adónisz
adopt: 1. adoptál; örökbefogad | 2. adoptál; örökbefogad
adopted: 1. adoptált
adoration: 1. imádás
adore: 1. imád
adored one: 1. imádott
adorer: 1. imádó
adrenaline: 1. adrenalin
Adriatic: 1. Adria; Adriai<!u 2010>-tenger
Adriatic Sea: 1. Adria; Adriai<!u 2010>-tenger
adroit: 1. ügyes | 2. élénk
adult: 1. feln<!u 0151>ött
advantage: 1. el<!u 0151>öny
advantageous: 1. kedvenc
adventitious: 1. gyorsító
adventure: 1. kaland
adverb: 1. adverbium
adversary: 1. ellenfél | 2. ellenség
advertisement: 1. hirdetmény; reklám
advice: 1. tanács
advocate: 1. ügyvéd
aerial: 1. antenna
aerodrome: 1. repül<!u 0151>ötér
aeronautics: 1. repülés
aeroplane: 1. repül<!u 0151>ögép
aerosol: 1. aeroszol; spray
affable: 1. kedves; nyájas
affair: 1. dolog; ügy
affect: 1. meghat
affection: 1. szeretet
affectionate: 1. odaadó
affix: 1. végz<!u 0151>ödés
affluent: 1. gazdag
Afghan: 1. afganisztáni | 2. afgán
Afghanistan: 1. Afganisztán
Afghan woman: 1. afgán
afire: 1. ízzó
aflame: 1. ízzó
afoot: 1. gyalog
afresh: 1. ismét; újra | 2. ismét; újra
Africa: 1. Afrika
African: 1. afrikai | 2. afrikai
Afrikaans: 1. búr
Afro<!u 2010>-Asian: 1. afroázsiai | 2. afro<!u 2010>-ázsiai
after: 1. után
afternoon: 1. délután
afterwards: 1. aztán; azután; kés<!u 0151>öbb; utána
again: 1. ismét; újra | 2. ismét; újra
against: 1. ellen
agape: 1. agapé; szeretet<!u 2010>-lakoma
agave: 1. agávé
age: 1. kor
agency: 1. ügynökség
agent: 1. ágens; ügynök
aggrandize: 1. nagyít
aggrandizement: 1. nagyítás; nagyobbítás
aggravate: 1. ront
aggression: 1. agresszió | 2. attak; roham; támadás
aggressive: 1. agressziós; agresszív | 2. agressziós; agresszív | 3. agresszív; támadó | 4. támadó
aggro: 1. agresszió
agile: 1. kecses | 2. élénk
agitate: 1. agitál | 2. meghat
agitation: 1. agitálás
aglow: 1. ízzó
agog: 1. kiváncsi | 2. kíváncsi
agonize: 1. agonizál; haldoklik
agony: 1. agónia; haldoklás
agrarian: 1. földm<!u 0171>üves
agree: 1. egyezik
agreeable: 1. kellemes
agreeably: 1. kellemesen
agreement: 1. megegyezés; összhangzat
agriculture: 1. földm<!u 0171>üvelés | 2. agronómia
agriculturist: 1. agronómus
agronomics: 1. agronómia
ah: 1. á
aid: 1. asszisztens | 2. segít | 3. segítség | 4. segít | 5. segítség
aide<!u 2010>-de<!u 2010>-camp: 1. adjutáns
ailment: 1. betegség
aim: 1. céloz | 2. cél
air: 1. leveg<!u 0151>ö | 2. ária
aircraft: 1. repül<!u 0151>ögép
airdrome: 1. repül<!u 0151>ötér
airfield: 1. repül<!u 0151>ötér
airmail: 1. légiposta
airplane: 1. repül<!u 0151>ögép
airport: 1. repül<!u 0151>ötér | 2. repül<!u 0151>ötér
alabaster: 1. alabástrom
alarm: 1. figyelmeztet; riaszt | 2. riadó
Alaska: 1. Alaszka
Albania: 1. Albánia
Albanian: 1. albán
albatross: 1. albatrosz
Albert: 1. Albert
album: 1. album
alchemy: 1. alkímia
alcohol: 1. szesz | 2. alkohol
alcoholic: 1. alkoholista | 2. alkoholista
aldehyde: 1. aldehid
ale: 1. sör
alert: 1. élénk
Alexander: 1. Sándor
Alexandria: 1. Alexandria
alga: 1. alga
algebra: 1. algebra
algebraic: 1. algebrai
Algeria: 1. Algéria
Algerian: 1. algériai
Algiers: 1. Algír
algorithm: 1. algoritmus
alibi: 1. alibi
alien: 1. utálatos
all: 1. minden | 2. mind
all about: 1. mindenhol; mindenütt
allegory: 1. allegória
allergy: 1. allergia
alliance: 1. szövetség
alligator: 1. alligátor
alliteration: 1. alliteráció
all of it: 1. mind
all over again: 1. ismét; újra
all the: 1. minden; mindenki
almanac: 1. almanach
almost: 1. majdnem
alms: 1. alamizsna
aloe: 1. aloé
alone: 1. egyedül
alpaca: 1. alpakka
alphabet: 1. ábécé | 2. ábécé
alphabetical: 1. alfabetikus
Alps: 1. Alpesek; Alpok
also: 1. is; szintén
altar: 1. oltár
alteration: 1. változás
alternate: 1. váltakozik
alternative: 1. altenatíva
altitude: 1. magasság
altogether: 1. minden
altruism: 1. altruizmus
altruistic: 1. altruista | 2. altruista
aluminium: 1. alumínium
aluminum: 1. alumínium
always: 1. mindenkor; mindig
amateur: 1. amat<!u 0151>ör
Amazon: 1. amazon
ambassador: 1. nagykövet
ambiguous: 1. kett<!u 0151>ös
ambition: 1. ambícío; törekvés
ambitious: 1. ambiciózus
ambivalence: 1. ambivalencia; kett<!u 0151>össég
amen: 1. ámen
America: 1. Amerika
American: 1. amerikai | 2. amerikai | 3. amerikai
Americanize: 1. amerikanizál
americium: 1. amerícium
amethyst: 1. ametiszt
ammonia: 1. ammónia
amnesty: 1. amnesztia; közkegyelem
among: 1. között
amorphous: 1. alaktalan; amorf
amount: 1. szám
ampère: 1. amper
amphitheatre: 1. amfiteátrum
amphora: 1. amfóra
ample: 1. terjedelmes
amplitude: 1. amplitúdó; kilengés
amputate: 1. amputál
amputation: 1. amputáció; amputálás | 2. amputáció; amputálás
Amsterdam: 1. Amszterdam
amulet: 1. amulett; érem
amuse: 1. szórakoztat
amusement: 1. szórakozás
amusing: 1. szórakoztató | 2. vidámmá tev<!u 0151>ö
anachronism: 1. anakronizmus
anaconda: 1. anakonda
anaemia: 1. anémia; vérszegénység
anaesthesist: 1. altatóorvos
anagram: 1. anagramma
analogous: 1. analóg
analogy: 1. analógia; párhuzam
analyse: 1. analizál; elemez
anapaest: 1. anapesztus
anarchist: 1. anarchista
anarchy: 1. anarchia; káosz
anatomical: 1. anatómiai
anatomist: 1. anatómus | 2. anatómus
anatomy: 1. anatómia
ancient: 1. antik; régi
and: 1. és
Andalusia: 1. Andalúzia
Andromeda: 1. Androméda
anecdote: 1. anekdóta
anew: 1. ismét; újra
angel: 1. angyal
angelic: 1. angyali
angle: 1. szöglet
Anglican: 1. anglikán
Anglo<!u 2010>-Saxon: 1. angolszász
angry: 1. haragos; mérges
aniline: 1. anilin
animal: 1. állat | 2. állat
animate: 1. animál
anise: 1. ánizs
ankle: 1. boka
anniversary: 1. évforduló
annul: 1. megsemmisít
anode: 1. anód
anomaly: 1. anomália
anonymous: 1. anoním; névtelen | 2. névtelen
another: 1. egyéb; más; másik; másmilyen
answer: 1. felel; válaszol | 2. felel; válasz
ant: 1. hangya
Antarctic: 1. Antarktisz | 2. antarktikus; antarktiszi
antelope: 1. antilop
antenna: 1. antenna
anthology: 1. antológia
anthracite: 1. antracit
anthropologist: 1. antropológus
anthropology: 1. antropológia
antibiotic: 1. antibiotikum
Antilles: 1. Antillák
antimony: 1. antimon
antique: 1. antik; régi
anti<!u 2010>-Semite: 1. antiszemita; zsidóellenes
anti<!u 2010>-Semitic: 1. antiszemita
anti<!u 2010>-Semitism: 1. antiszemitizmus
antiseptic: 1. antiszeptikus
anti<!u 2010>-tank gun: 1. páncélököl
antithesis: 1. antagonizmus | 2. antitézis
Antony: 1. Antal
anus: 1. végbél
anything: 1. valami
anywhere: 1. valahol
aorta: 1. aorta
apart: 1. különálló
apathy: 1. apátia
Apennines: 1. Appeninek
aphorism: 1. aforizma
Aphrodite: 1. Afrodité
apiarist: 1. méhész
apiary: 1. kaptár; méhkas
apocalypse: 1. végítélet
apocryphal: 1. apokrif
Apollo: 1. Apolló
apostle: 1. apostol
apostolic: 1. apostoli
apostrophe: 1. aposztróf
apparatus: 1. apparátus; készülék
appear: 1. felt<!u 0171>ünik; megjelenik
appearance: 1. nézet; kinézet | 2. látszat
appellation: 1. név
appendix: 1. függelék
appetite: 1. étvágy
applaud: 1. szaval | 2. tapsol
apple: 1. alma
apple juice: 1. almalé
apple<!u 2010>-sauce: 1. almapüré
apple<!u 2010>-tree: 1. almafa
apply: 1. alkalmaz; applikál
appointment: 1. randevú
appreciate: 1. kedvel; szeret
apprehension: 1. letartóztatás
approach: 1. odalép | 2. közeledés
approval: 1. szavalat
approximately: 1. körülbelül
apricot: 1. barack; sárgabarack
April: 1. április
aptitude: 1. tálentum; tehetség
aquamarine: 1. akvamarin; tengerkék
aquarium: 1. akvárium
aquatic: 1. víz<!u 2010>-
aqueduct: 1. vízvezeték
Arab: 1. arab
arabesque: 1. arabeszk
Arabia: 1. Arábia
Arabian: 1. arab
Arabian woman: 1. arab
Arabic: 1. arab
arbitrary: 1. tetsz<!u 0151>öleges
Arcadia: 1. Árkádia
archaeologist: 1. archeológus; régész
archaic: 1. archaikus; avítt; elavult; <!u 0151>ösi
archaism: 1. archaizmus
Archimedes: 1. Archimédesz
architect: 1. építész
architecture: 1. architektúra; építészet
archive: 1. archívum
archives: 1. archívum
Arctic: 1. Arktisz | 2. arktiszi; sarki
Ardennes: 1. Ardennek
ardent: 1. ízzó
area: 1. terület
arena: 1. aréna
Argentina: 1. Argentína
Argentine: 1. argentína
argue: 1. társalog
argument: 1. érv; indok
aria: 1. ária
Ariadne: 1. Ariadné
arise: 1. születik
aristocracy: 1. arisztokrácia
aristocrat: 1. arisztokrata
arithmetic: 1. aritmetika; számtan
arm: 1. fegyverez | 2. kar
armature: 1. armatúra
armchair: 1. fotel
Armenia: 1. Örményország
Armenian: 1. örmény
Armenian woman: 1. örmény
armoury: 1. arzenál
army: 1. had; sereg; hadsereg | 2. had; sereg; hadsereg
aroma: 1. aroma; íz
around: 1. körül; körülbelül
arrange: 1. rendez; szervez
arrest: 1. letartóztat | 2. letartóztatás
arrival: 1. beutazás; érkezés
arrive: 1. érkezik; megérkezni
arrogant: 1. arrogáns | 2. szerénytelen | 3. követel<!u 0151>öz<!u 0151>ö
arse: 1. végbél
arsenal: 1. arzenál
art: 1. m<!u 0171>üvészet
artery: 1. ér; artéria
artichoke: 1. articsóka
article: 1. cikk
artificial: 1. mesterséges
artisan: 1. iparos; kézm<!u 0171>üves
artist: 1. artista; m<!u 0171>üvész
Aryan: 1. árja
as: 1. hogy; milyen; mint | 2. hogy; milyen; mint | 3. szerint | 4. amúgy; így | 5. mert
asbestos: 1. azbeszt
ash: 1. hamu
Asia: 1. Ázsia
Asian: 1. ázsiai
ask: 1. kérdez
asparagus: 1. spárga
aspect: 1. nézet; kinézet
asphalt: 1. aszfalt
aspire: 1. aspirál; sóvárog
aspire to: 1. aspirál; sóvárog
aspirin: 1. aszpirin
ass: 1. szamár
assault: 1. támad
assembly: 1. gy<!u 0171>ülés; kozgy<!u 0171>ülés | 2. gy<!u 0171>ülés
assert: 1. állít
assets: 1. aktíva
assimilate: 1. asszimilál
assist: 1. segít | 2. segít
assistant: 1. adjunktus | 2. asszisztens
association: 1. szövetség
Assyria: 1. Asszíria
asthma: 1. asztma
astronaut: 1. asztronauta; <!u 0171>ürhajós
asymmetric: 1. asszimetrikus
asymmetrical: 1. asszimetrikus
at: 1. mellett | 2. mellett
at all: 1. teljesen
atavism: 1. atavizmus; csökevény
atheism: 1. ateizmus; hitetlenség
atheist: 1. ateista; hitetlen
Athena: 1. Athén
Athene: 1. Athén
Athens: 1. Athén
athlete: 1. atléta
at home: 1. itthon
Atlantis: 1. Atlantisz
atlas: 1. atlasz
atmosphere: 1. atmoszféra; légör
at night: 1. éjjel
atoll: 1. atoll
atom: 1. atom
at present: 1. most
atrocity: 1. utálatosság
attack: 1. támad | 2. attak; roham; támadás
attain: 1. megszerez | 2. elér
attend: 1. látogat
attentive: 1. figyelmes; körültekint<!u 0151>ö
at that place: 1. oda; ott
attitudinize: 1. affektál
attract: 1. csábít; vonz
attune: 1. alkamaz; illeszt
auction: 1. aukció
audience: 1. hallgatóság; közönség
auditory: 1. auditórium
augment: 1. nagyít
August: 1. augusztus
aunt: 1. nagynéni
aurora: 1. hajnal
Australia: 1. Ausztrália
Australian: 1. ausztrál | 2. ausztrál
Australian woman: 1. ausztrál
Austria: 1. Ausztria
Austrian: 1. osztrák | 2. osztrák
author: 1. szerz<!u 0151>ö | 2. szerz<!u 0151>ö
autism: 1. autizmus
autobiography: 1. önéletrajz
autobus: 1. busz; autóbusz
autocrat: 1. autokrata; zsarnok
autodidact: 1. autodidakta; önképz<!u 0151>ö
automatic: 1. automata
automoton: 1. automata
autonomic: 1. autonóm; önálló
autonomous: 1. autonóm; önálló
autonomy: 1. autonomia; önállóság
autumn: 1. <!u 0151>ösz
avaricious: 1. fösvény; zsugori
avenue: 1. sugárút
average: 1. átlag
aversion: 1. antipátia; ellenszenv
aviation: 1. repülés
await: 1. vár; várakozik
away: 1. messze
awful: 1. utálatos
axiom: 1. axióma
azimuth: 1. azimut
Babel: 1. Bábel | 2. Babilón
baby: 1. baba; bébi; kisbaba
Babylon: 1. Bábel | 2. Babilón
Babylonia: 1. Babilónia
Bacchus: 1. Bacchus
back: 1. hát
bacon: 1. szalonna
bacterium: 1. baktérium
bad: 1. rossz
bag: 1. zsák | 2. zsák
baggage: 1. poggyász
bairn: 1. gyermek
bake: 1. süt
bakelite: 1. bakelit
baker: 1. pék
balalaika: 1. balalajka
balcony: 1. balkon; erkély
baldachin: 1. baldachin
Balkans: 1. Balkán
ball: 1. bál | 2. labda | 3. szféra
ballad: 1. ballada
ballade: 1. ballada
ballast: 1. ballaszt
ballet: 1. balett
ballet dancer: 1. balett<!u 2010>-táncos
ball<!u 2010>-frame: 1. abakusz
ballistics: 1. ballisztika
balloon: 1. ballon
balustrade: 1. ballusztrád
banana: 1. banán
band: 1. banda
bandage: 1. kötés
bandit: 1. bandita
banisters: 1. ballusztrád
bank: 1. bank
banquet: 1. bankett
baptize: 1. keresztel
bar: 1. bár; söröz<!u 0151>ö
barbarian: 1. barbár
barber: 1. fodrász
bard: 1. bárd
barely: 1. alig
baritone: 1. bariton
bark: 1. ugat
barley: 1. árpa
baron: 1. báró
baroque: 1. barokk
barracks: 1. kaszárnya | 2. kaszárnya
barrel: 1. barrel; hordó
barricade: 1. barrikád
barrier: 1. akadály; korlát
barrister: 1. ügyvéd
barrister<!u 2010>-at<!u 2010>-law: 1. ügyvéd
basalt: 1. bazalt
basement: 1. pince
basilica: 1. bazilika; székesegyház
basket: 1. kosár
Basque: 1. baszk | 2. baszk
bastard: 1. fattyú
bastion: 1. bástya
bath: 1. fürd<!u 0151>ökád | 2. fürd<!u 0151>ö
bathe: 1. fürdet; mosdat | 2. fürdik
bathing<!u 2010>-suit: 1. fürd<!u 0151>öruha
bathing suit: 1. fürd<!u 0151>öruha
baton: 1. bot; husáng
battery: 1. akku; akkumulátor
bauxite: 1. bauxit
bayonet: 1. bajonett
bazaar: 1. bazár | 2. áruház
bazooka: 1. páncélököl
be: 1. lenni
be about: 1. cirkulál; köröz
beach: 1. strand
beak: 1. cs<!u 0171>ür
be alive: 1. él
beam: 1. sugár
bean: 1. bab
bear: 1. szül | 2. medve
beard: 1. szakáll
be asleep: 1. alszik
beast: 1. állat
beat: 1. ür; ver
beautiful: 1. gyönyör<!u 0171>ü; szép
be born: 1. születik
because: 1. mert
because of: 1. miatt
become: 1. lesz | 2. lesz
bed: 1. ágy
bedroom: 1. hálószoba
bee: 1. méh
beef: 1. marhahús
beefsteak: 1. beafsteak; bifsztek; maharsült
beehive: 1. kaptár; méhkas
bee<!u 2010>-keeper: 1. méhész
bee<!u 2010>-master: 1. méhész
beer: 1. sör
beeswax: 1. méhviasz
befit: 1. illik
be fitting: 1. illik
before: 1. el<!u 0151>ött
begonia: 1. begónia
behind: 1. mögött | 2. után
behold: 1. tessék
be late: 1. késik
Belgian: 1. belga | 2. belga
Belgian woman: 1. belga
Belgium: 1. Belgium
Belgrade: 1. Belgrád
belladonna: 1. belladonna
belles<!u 2010>-lettres: 1. szépm<!u 0171>üvészet
belly: 1. has; alhas | 2. has
belong to: 1. tartozik; hozzátartozik
below: 1. alá | 2. alant
belt: 1. öv
be near death: 1. agonizál; haldoklik
beneath: 1. alá
benefit: 1. el<!u 0151>öny
Benelux: 1. Benelux<!u 2010>-országok
be on duty: 1. <!u 0151>örködik; ügyel
be painful: 1. fáj
bergamot: 1. bergamott
Berlin: 1. Berlin
Bermudas: 1. Bermudák
Berne: 1. Bern
beside: 1. mellett | 2. mellett
be sorry about: 1. sajnál
Bessarabia: 1. Besszarábia
Bethlehem: 1. Betlehem
betrayal: 1. álnokság
between: 1. között
beverage: 1. ital
bevy: 1. banda
be washed ashore: 1. odaúszik
be willing to: 1. akar
beyond: 1. keresztül
bicycle: 1. bicikli; kerékpár | 2. bicikli; kerékpár
big: 1. nagy
bike: 1. bicikli; kerékpár | 2. bicikli; kerékpár
bikini: 1. bikini; fürd<!u 0171>üruha
bill: 1. cs<!u 0171>ür | 2. jegy | 3. kalkulus; számítás
billiards: 1. biliárd
bind: 1. f<!u 0171>üz; köt
biologist: 1. biológus
bird: 1. madár
birth: 1. születés
birthday: 1. születésnap
biscuit: 1. keksz
bitter: 1. keser<!u 0171>ü
bizarre: 1. bizarr; furcsa
black: 1. fekete
bladder: 1. hólyag
blank: 1. fehér
blaspheme: 1. káromol
bleak: 1. hideg
blend: 1. kever
bless: 1. áld
blind: 1. vak; világtalan
block: 1. blokk; tömb
blockade: 1. blokád
blond: 1. sz<!u 0151>öke
blood: 1. vér
bloom: 1. virág
blotter: 1. itatós
blotting paper: 1. itatós
blouse: 1. blúz
blow: 1. fúj
blue: 1. kék
Bluebeard: 1. Kékszakáll
blueberry: 1. áfonya
blunt: 1. tompa
blushing: 1. piros
boat: 1. csónak
body: 1. test
boil: 1. forr
bold: 1. kövér; terebélyes; vastag
Bolivia: 1. Bolivía
Bolshevik: 1. bolsevista
bomb: 1. bomba
bonbon: 1. bombon
bon<!u 2010>-bon: 1. bombon
bone: 1. csont
book: 1. könyv
bookcase: 1. könyvszekrény
booking<!u 2010>-office: 1. jegypénztár
book<!u 2010>-keeper: 1. könyvelö
boot: 1. czizma
booze: 1. szesz
borax: 1. bórax
bosom: 1. mell; mellkas
botany: 1. botanika; növénytan
bottle: 1. flaska; üveg
bottom: 1. alja
boulevard: 1. körút
boundary: 1. határ
bouquet: 1. csokor
boutique: 1. bolt; butik; üzlet
bovine: 1. marha; tehén; ökör
bovine animal: 1. marha; tehén; ökör
box: 1. doboz
boy: 1. fiú
brace: 1. armatúra
bracelet: 1. karköt<!u 0151>ö; karperec | 2. karköt<!u 0151>ö
brain: 1. agy; agyvel<!u 0151>ö
brake: 1. fék
brandy: 1. konyak
brass: 1. sárgaréz | 2. sárgaréz
brat: 1. kölyök
brave: 1. bátor; h<!u 0151>ös | 2. bátor
Brazil: 1. Brazília
Brazilian: 1. brazil
bread: 1. kenyér
breakfast: 1. reggeli
breast: 1. mell; mellkas
breath: 1. lélegzet
Breton: 1. breton
brick: 1. tégla
bridge: 1. híd
brief: 1. alacsony; rövid
brigade: 1. brigád
bring: 1. odavisz
bring close together: 1. kozelít
brisk: 1. élénk
Britain: 1. Nagy<!u 2010>-Britannia
British: 1. brit
Briton: 1. brit
broad: 1. terjedelmes
broccoli: 1. brokkoli
bronze: 1. bronz
brooch: 1. mellt<!u 0171>ü
broom: 1. sepr<!u 0171>ü
brother: 1. fivér
brown: 1. barna
brush: 1. kefe
Brussels: 1. Brüsszel
bubble: 1. hólyag
Bucharest: 1. Bukarest
bud: 1. burzsoá; polgár
Budapest: 1. Budapest
budget: 1. büdzsé; költségvetés | 2. büdzsé; költségvetés
buffet: 1. büfé
buffoon: 1. harlekin
bug: 1. rovar
build: 1. épít
building: 1. épület
bulb: 1. ampulla
Bulgaria: 1. Bulgária
bulk: 1. kiterjedés; terjedelem
bulky: 1. terjedelmes
bulldozer: 1. bulldózer
bullet: 1. golyó
bulletin: 1. bulletin
burdensome: 1. nehéz
bureau: 1. iroda
burn: 1. ég; elég; lángol
bus: 1. busz; autóbusz
business: 1. dolog; ügy
business deal: 1. dolog; ügy
businessman: 1. üzletember
but: 1. hanem | 2. ámde
butcher: 1. levág; öl; leöl; mészárol | 2. mészáros
butter: 1. vaj
butterfly: 1. pillangó
button: 1. gomb | 2. gomb
buy: 1. vásárol; vesz | 2. vásárol; vesz | 3. vásárol; vesz | 4. vásárol; vesz | 5. vásárol; vesz | 6. vásárol; vesz | 7. vásárlás
buyer: 1. vásárló
by: 1. mellett | 2. szerint
bye: 1. viszlát; viszontlátásra; a viszontlátásra
by night: 1. éjjel
cabaret: 1. kabaré
cabbage: 1. káposzta
cabin: 1. fülke
cabinet: 1. szekrény
Caesar: 1. Cézár
caesium: 1. cézium
café: 1. cukrászda; káféház; presszó
Cain: 1. Káin
Cairo: 1. Kairó
cake: 1. kalács
calculation: 1. kalkulus; számítás
calendar: 1. naptár
calf: 1. borjú
California: 1. Kalifornia
call: 1. hív
call on: 1. látogat
calm: 1. csendes
Cambodia: 1. Kambodzsa
Cambodian: 1. kambodzsai
Cambodian woman: 1. kambodzsai
camel: 1. teve
camera: 1. fényképez<!u 0151>ögép
camping ground: 1. tábor
camping site: 1. tábor
Canaan: 1. Kánaán | 2. Kánaán
Canada: 1. Kanada
Canadian: 1. kanadai | 2. kanadai
Canadian woman: 1. kanadai
canal: 1. csatorna
cancel: 1. megsemmisít
candle: 1. gyerta
cane: 1. bot; husáng
canopy: 1. baldachin
capable: 1. képes
capital: 1. f<!u 0151>öváros
capital city: 1. f<!u 0151>öváros
captain: 1. kapitány
capture: 1. megfog
car: 1. autó; kocsi
cardboard: 1. karton
cargo: 1. rakomány
carnation: 1. szegf<!u 0171>ü
carpenter: 1. ács; asztalos
carpet: 1. sz<!u 0151>önyeg
carrot: 1. sárgarépa
carry: 1. visz
Carthage: 1. Karthágó
case: 1. dolog; ügy
Castile: 1. Kasztília
castle: 1. vár
cat: 1. macska
catch: 1. megfog
cathedral: 1. székesegyház
cauliflower: 1. karfiol
cease: 1. megsz<!u 0171>ünik
cede: 1. enged
celebrate: 1. celebrál
celebrity: 1. filmsztár
cell: 1. sejt
cellar: 1. pince
cement: 1. cement
cemetery: 1. temet<!u 0151>ö
censor: 1. cenzúráz
centennial: 1. század; évszázad
Central America: 1. Közép<!u 2010>-Amerika
centre: 1. centrum; központ
century: 1. század; évszázad
ceremony: 1. ceremónia
certain: 1. bizonyos; biztos
certificate: 1. akta
Ceylon: 1. Ceylon
chain: 1. lánc
chair: 1. szék
chamber: 1. szoba
champagne: 1. pezsg<!u 0151>ö
champion: 1. bajnok
change: 1. változik | 2. változás
channel: 1. csatorna
chapter: 1. fejezet
character: 1. természet
charity: 1. alamizsna
charlatan: 1. sarlatán
charm: 1. amulett; érem
charming: 1. bájos; elb<!u 0171>üvöl<!u 0151>ö
chase: 1. <!u 0171>üz | 2. vadászik
chasm: 1. mélység
chaste: 1. erkölcsös
chat: 1. cseveg; fecseg
chatter: 1. cseveg; fecseg
cheap: 1. olcsó | 2. olcsó
check: 1. csekk
cheek: 1. orca
cheerful: 1. vidám
cheese: 1. sajt
chemistry: 1. kémia; vegytan | 2. kémia; vegytan
chemist’s shop: 1. gyógyszertár; patika
cheque: 1. csekk
cherry: 1. cseresznye
chest: 1. mell; mellkas
chicken: 1. tyúk | 2. tyúk
child: 1. gyermek | 2. gyermek
Chile: 1. Chile
chilly: 1. hideg
chimpanzee: 1. csimpánz
chin: 1. áll
China: 1. Kína
Chinaman: 1. kínai
Chinese: 1. kínai
chocolate: 1. csokoládé
choice: 1. választék
choose: 1. választ
chord: 1. akord
christen: 1. keresztel
Christmas: 1. karácsony
church: 1. templom
church<!u 2010>-building: 1. templom
Cicero: 1. Ciceró
cider: 1. almabor
cigar: 1. szivar
cigarette: 1. cigaretta
cinder: 1. hamu
cinema: 1. mozi
cipher: 1. szám; számjegy
circle: 1. kör
circuit: 1. áramkör
circulate: 1. cirkulál; köröz
circus: 1. cirkusz
cistern: 1. ciszterna; vízgy<!u 0171>üjt<!u 0151>ö
citadel: 1. citadella
cite: 1. idéz
city: 1. város
civil: 1. civil; polgári
civilian: 1. civil; polgári
civilization: 1. civilizáció
civilize: 1. civilizál
claim: 1. követel
clap: 1. tapsol
clay: 1. agyak
clean: 1. tiszta | 2. tisztít
cleanse: 1. tisztít
clerk: 1. író
clever: 1. ügyes | 2. okos
client: 1. vásárló
climb: 1. mászik
clock: 1. óra
closet: 1. szekrény
clothes: 1. ruházat
clothing: 1. ruházat
cloud: 1. felh<!u 0151>ö
clover: 1. lóhere
coal: 1. szén
coast: 1. tengerpart
coat: 1. kabát
cocoa: 1. kakaó
cod: 1. t<!u 0151>ökehal
codfish: 1. t<!u 0151>ökehal
coffee: 1. kávé
coffee<!u 2010>-house: 1. cukrászda; káféház; presszó
coffin: 1. korporsó
cognac: 1. konyak
cold: 1. hideg
collar: 1. gallér
college: 1. kollégium
Cologne: 1. Köln
colour: 1. szín
comb: 1. fés<!u 0171>ü
come: 1. jön
come about: 1. lesz | 2. történik
come across: 1. találkozik
comfortably: 1. kellemesen
commonplace: 1. banális; közönséges
commotion: 1. agitálás
complain: 1. panaszkodik
complaint: 1. panasz
complete: 1. abszolvál
computer: 1. számítógép
concede: 1. megadni
concentrated: 1. s<!u 0171>ür<!u 0171>ü
concert: 1. hangverseny; koncert
concord: 1. akkord; megegyezés; összhangzat
concrete: 1. beton
concurrence: 1. megegyezés; összhangzat
conference: 1. konferencia
confront: 1. ellenálló
connect: 1. összeköt
consent: 1. egyezik
constantly: 1. állandóan | 2. állandóan
construct: 1. épít
consulate: 1. konzulátus
continually: 1. állandóan
continue: 1. tart
continuously: 1. állandóan
contradistinction: 1. antagonizmus
contrast: 1. antagonizmus
conversation: 1. beszélgetés
conversion: 1. változás
cook: 1. szakács
cookie: 1. keksz
copious: 1. b<!u 0151>öséges; b<!u 0151>övelked<!u 0151>ö
copper: 1. réz
copy: 1. másolat
cord: 1. kötél
corkscrew: 1. dugóhúzó
corn: 1. kukorica
corner: 1. sarok
corpulent: 1. kövér; terebélyes; vastag
correct: 1. helyes
Corsica: 1. Korzika
Corsican: 1. korzikai
Corsican woman: 1. korzikai
Costa Rican: 1. costa<!u 2010>-ricai
costly: 1. drága
cotton: 1. pamut
cough: 1. köhög | 2. köhög
counsel: 1. ügyvéd | 2. tanács
count in: 1. összead
counting<!u 2010>-frame: 1. abakusz
country: 1. ország
courage: 1. bátorság
courageous: 1. bátor
courteous: 1. udvarias
cousin: 1. unokafivér
cow: 1. tehén
cramp<!u 2010>-iron: 1. armatúra
craziness: 1. <!u 0151>örület
credit card: 1. hitelkártya
crime: 1. b<!u 0171>üntény
Croat: 1. horvát
Croatia: 1. Horvátország
cross: 1. haragos; mérges
crowd: 1. tömeg | 2. tömeg
Cuba: 1. Kuba
Cuban: 1. kubai
cubic metre: 1. köbméter
cucumber: 1. uborka
culture: 1. kultúra
cunning: 1. okos
cup: 1. csésze
cupboard: 1. szekrény
Cupid: 1. Ámor
curious: 1. kíváncsi
current: 1. aktuális; id<!u 0151>öszer<!u 0171>ü
currently: 1. mostanában
curse: 1. káromol
curtain: 1. függöny
cuss: 1. káromol
cut: 1. vág
cybernetics: 1. kibernetika
cycle: 1. bicikli; kerékpár
cyclone: 1. ciklon
cylinder: 1. cilinder
cymbal: 1. cimbalom
cynical: 1. cinikus
cypres: 1. ciprus
Cyprian woman: 1. ciprusi
Cypriot: 1. ciprusi
Cyprus: 1. Ciprus
czar: 1. cár
Czech: 1. cseh
Czechoslovakia: 1. Csehszlovákia
Czech Republic: 1. Cseh Köztársaság
Czech woman: 1. cseh
dad: 1. apa; apu
daddy: 1. apa; apu
dahlia: 1. dália
daily paper: 1. újság
dainty: 1. kellemes
damage: 1. veszélyeztet | 2. rongál; megrongál
dame: 1. dáma; hölgy; úrhölgy
damn: 1. átkoz
dance: 1. bál | 2. táncol | 3. tánc
Dane: 1. dán
danger: 1. veszély
dangerous: 1. veszélyes
Danube: 1. Duna
dare: 1. merészel
dark: 1. sötét
date: 1. datolya | 2. dátum | 3. randevú
daughter: 1. lány
dawn: 1. hajnal
day: 1. nap
daydream: 1. ábrándozik | 2. ábrándkép
deaf: 1. süket
deal with: 1. odalép
dean: 1. dékán
dear: 1. drága; kedves | 2. drága | 3. drága
death: 1. halál
death throes: 1. agónia; haldoklás
debt: 1. adósság
December: 1. december
decide: 1. dönt; határoz
decipher: 1. visszafejt
declaim: 1. szaval
declaration: 1. deklaráció
declaration of policy: 1. m<!u 0171>üsor; program
declare: 1. deklarál; nyilvánít
décor: 1. dekoráció; díszítés
decoration: 1. dekoráció; díszítés
decree: 1. dekrétum; határozat
dedicate: 1. dedikál; szentel
deep: 1. mély
defend: 1. véd; óv
defendant: 1. vádlott
deficit: 1. deficit; hiány
define: 1. definiál
definite: 1. végleges
definitely: 1. mindenképpen; okvetlenül
definitive: 1. végleges
degree: 1. fok
delay: 1. elodáz; halaszt; halogat
delegate: 1. delegál; kiküld
delicate: 1. kellemes
delta: 1. delta
democracy: 1. demokrácia
democrat: 1. demokrata
demon: 1. démon
demonstrate: 1. bemutat; demonstrál
demonstration: 1. demonstráció
Denmark: 1. Dánia
denounce: 1. besúg; feljelent
dense: 1. s<!u 0171>ür<!u 0171>ü
dentist: 1. forgorvos
department: 1. osztály; részleg
depress: 1. deprimál
derive: 1. derivál; származtat
descry: 1. meglát; megpillant
desert: 1. sivatag | 2. elhagy
design: 1. rajzol
desire: 1. kíván; vágyik
despot: 1. despota; zsarnok
dessert: 1. desszert
destroy: 1. rombol; ront
detailed: 1. részletes
detective: 1. detektív; nyomozó
detention: 1. letartóztatás
determine: 1. determinál; meghatároz | 2. definiál
deviation: 1. deviáció; eltérés
device: 1. apparátus; készülék
devil: 1. ördög; sátán
devote: 1. dedikál; szentel
devoted: 1. odaadó | 2. odaadó
dexterous: 1. ügyes
dial: 1. lemez
dialect: 1. dialektus; tájszólás
dialogue: 1. dialógus; párbeszéd
diameter: 1. átmér<!u 0151>ö
diarrhoea: 1. hasmenés
dictator: 1. diktátor; kényúr; zsarnok
dictatorship: 1. diktatúra; zsarnokság
dictionary: 1. szótár
diesel: 1. diesel; dízel
diet: 1. diéta; fogyókúra
difficult: 1. nehéz
digest: 1. emészt
digit: 1. szám; számjegy
dignity: 1. méltóság
dilemma: 1. dilemma
diligent: 1. szorgalmas
dim: 1. sötét
dimension: 1. kiterjedés; terjedelem | 2. dimenzió; kiterjedés
diminutive: 1. kis
din: 1. lárma; zaj
Diogenes: 1. Diogenész
diploma: 1. akta | 2. diploma
diplomat: 1. diplomata
direct: 1. irányít
director: 1. igazgató; direktor
dirty: 1. piszkos
disc: 1. lemez
disciples: 1. tagság | 2. párttagság | 3. követ<!u 0151>ök
discrete: 1. bizalmas; diszkrét
discrimination: 1. diszkrimináció; megkülönböztetés
discuss: 1. vitat; megvitat; vitázik
disease: 1. betegség
dislike: 1. antipátia; ellenszenv
dismal: 1. banális; közönséges | 2. ocsmány; ronda
dispose of: 1. árul; elad
disposition: 1. tálentum; tehetség
dispute: 1. társalog
dissymmetric: 1. asszimetrikus
distance: 1. távolság
distil: 1. desztillál
distraction: 1. szórakoztatás | 2. szórakoztatás
distribute: 1. szór; terjeszt
district: 1. járás; kerület
dive: 1. alábuktat
diverse: 1. eltér<!u 0151>ö; különböz<!u 0151>ö; más<!u 2010>-más; sokféle
diversion: 1. szórakoztatás | 2. szórakoztatás
divide: 1. oszt
do: 1. esinál; tesz
doctor: 1. doktor; orvos | 2. orvos
document: 1. akta | 2. dokumentum; irat; okmány; ügyirat
dog: 1. kutya
dogma: 1. dogma
dollar: 1. dollár
dominion: 1. domínium
donate: 1. adományoz; ajándékoz
donkey: 1. szamár
door: 1. ajtó
dose: 1. adag; dózis
dossier: 1. dosszié; mappa
dot: 1. pont
doubt: 1. kételkedik; kétkedik
dove: 1. galamb
dram: 1. aperitif
drama: 1. dráma; szinm<!u 0171>ü
draw: 1. csábít; vonz | 2. rajzol | 3. merít
drawers: 1. alsónadrág
dreadful: 1. szörny<!u 0171>ü
dream: 1. ábrándozik | 2. ábrándkép | 3. álmodik | 4. álom
dreary: 1. ocsmány; ronda
drink: 1. iszik | 2. ital | 3. iszik
drink to excess: 1. iszik
drive: 1. <!u 0171>üz
drive on: 1. <!u 0171>üz
driver: 1. sof<!u 0151>ör
dromedary: 1. dromedár
drop: 1. esik | 2. lelök
drowsy: 1. álmos
drug: 1. gyógyszer; orvosság
drugstore: 1. gyógyszertár; patika
drum: 1. dob
dry: 1. száraz
dry cleaner’s: 1. patyolat; tisztító
duck: 1. kacsa
dull: 1. tompa
dumb: 1. néma
during: 1. alatt; közben; míg
during the night: 1. éjjel
dust: 1. por
Dutchman: 1. holland | 2. holland
Dutch woman: 1. holland
dye: 1. szín
dynamite: 1. dinamit
each: 1. mindegyik
each other: 1. egymás
eagle: 1. sas
ear: 1. fül
earring: 1. fülbevaló
earth: 1. föld
east: 1. kelet
Easter: 1. húsvét
easy: 1. könny<!u 0171>ü
eel: 1. angolna
egg: 1. tojás
Egypt: 1. Egyiptom
eight: 1. nyolc
eighteen: 1. tizennyolc
eighty: 1. nyolcvan
elbow: 1. könyök
elect: 1. választ
election: 1. választék
elements: 1. ábécé
elephant: 1. elefánt
elevator: 1. felvonó
eleven: 1. tizenegy
else: 1. egyéb; más; másik; másmilyen
elsewhere: 1. máshol; másutt
embassy: 1. követség; nagykövetség | 2. követség; nagykövetség
embroider: 1. hímez
emerge: 1. felt<!u 0171>ünik; megjelenik
emmet: 1. hangya
employ: 1. használ
empty: 1. üres
encounter: 1. találkozik
end up: 1. érkezik; megérkezni
endure: 1. tart
enemy: 1. ellenség
energy: 1. energia
engine: 1. gép
engineer: 1. mérnök
England: 1. Anglia | 2. Anglia
English: 1. angol
Englishman: 1. angol
enjoyable: 1. kellemes
enlarge: 1. nagyít
enlargement: 1. nagyítás; nagyobbítás
enormous: 1. óriási
enough: 1. eléggé
entertaining: 1. szórakoztató
entire: 1. egész
entirely: 1. teljesen
entrance: 1. bejárat
envelope: 1. boriték
eradicate: 1. gyökereztet
error: 1. hiba
Esperanto: 1. eszperanto
estate: 1. gazdaság
Estonia: 1. Észtország
Estonian: 1. észt
Estonian woman: 1. észt
Ethiopia: 1. Etiópia
Ethiopian: 1. etiópiai | 2. etiópiai
Europa: 1. Európa | 2. Europa
Europe: 1. Európa
European: 1. európai
evening: 1. este
Evening Star: 1. Vénusz
ever: 1. mindenkor; mindig
every: 1. mindegyik
everybody: 1. mindenki
every one: 1. mindenki
everyone’s: 1. mindenkié
everything: 1. minden
everywhere: 1. mindenhol; mindenütt
exclusively: 1. csak
excuse me: 1. bocsánat
exit: 1. kijárat
expect: 1. vár; várakozik
expensive: 1. drága | 2. drága
expertness: 1. ügyesség
expression: 1. kifejezés
extend: 1. kiterjedés; terjedelem
extensive: 1. terjedelmes | 2. széles
eye: 1. szem
face: 1. arc
facile: 1. könny<!u 0171>ü
factory: 1. gyár | 2. gyár
faint: 1. gyenge
fair: 1. bazár | 2. sz<!u 0151>öke
fall: 1. esik
family: 1. család
famous: 1. híres
fancier: 1. amat<!u 0151>ör
fancy: 1. ábrándozik
fare: 1. érez
Far East: 1. Távol<!u 2010>-Kelet
farewell: 1. viszlát; viszontlátásra; a viszontlátásra | 2. búcsú
farm: 1. gazdaság
farmer: 1. földm<!u 0171>üves
fashionable: 1. divatos
fast: 1. gyors
fat: 1. kövér; terebélyes; vastag | 2. zsír
father: 1. atya | 2. atya
father<!u 2010>-in<!u 2010>-law: 1. após
fatherless: 1. apátlan
favourable: 1. kedvenc
feather: 1. toll
February: 1. február
feel: 1. érez
fellow: 1. férfi
female adorer: 1. imádó
female worshipper: 1. imádó
ferry: 1. komp
fetch: 1. odavisz
fifteen: 1. tizenöt
fifty: 1. ötven
fig: 1. füge
fight: 1. harcol; k<!u 0171>üzd; verekszik
figure: 1. szám; számjegy
file: 1. dosszié; mappa
files: 1. archívum
filthy: 1. piszkos
find: 1. talál
fine: 1. gyönyör<!u 0171>ü; szép | 2. kit<!u 0171>ün<!u 0151>ö | 3. kellemes | 4. pénzbírság
finger: 1. ujj
finish: 1. végigvisz | 2. készít
finish off: 1. végigvisz
Finland: 1. Finnország
Finn: 1. finn
Finnish woman: 1. finn
fire: 1. t<!u 0171>üz
first: 1. eleinte
firstly: 1. eleinte
first of all: 1. eleinte
fish: 1. hal
fisherman: 1. halász
fist: 1. ököl
fit: 1. alkamaz; illeszt
five: 1. öt
fix: 1. alkamaz; illeszt | 2. determinál; meghatároz
fix up: 1. rendez; szervez
Flanders: 1. Flandria
flapper: 1. serdül<!u 0151>ö
flavour: 1. aroma; íz
flea: 1. bolha
float: 1. úszik
floor: 1. szint | 2. padló
flour: 1. liszt
flower: 1. virág
flu: 1. influenza
flute: 1. furulya
fly: 1. repül; száll | 2. légy
followers: 1. párttagság | 2. követ<!u 0151>ök
following: 1. tagság | 2. követ<!u 0151>ök
food: 1. étel | 2. táplálék
foolish: 1. buta
foot: 1. láb | 2. láb
football: 1. futball
for: 1. alatt; közben; míg | 2. miatt | 3. mert
forecast: 1. jósol
forefather: 1. <!u 0151>ösapa
foreign country: 1. külföld
foretell: 1. jósol
for every reason: 1. mindenért
for example: 1. például
forget: 1. elfelejt
for instance: 1. például
fork: 1. villa
forsake: 1. elhagy
for sake of: 1. miatt
fortunately: 1. szerencsére
forty: 1. negyven
foundation: 1. alja
fountain<!u 2010>-pen: 1. tölt<!u 0151>ötoll
fountain pen: 1. tölt<!u 0151>ötoll
four: 1. négy
fourteen: 1. tizennégy
fowl: 1. tyúk
fox: 1. róka
France: 1. Franciaország
French: 1. francia
Frenchman: 1. francia
Frenchwoman: 1. francia
frequently: 1. gyakran
fresh: 1. friss
Friday: 1. péntek
friend: 1. barátn<!u 0151>ö | 2. barát
friendly: 1. kedves; nyájas | 2. baráti
friendship: 1. barátság
frog: 1. béka
from there: 1. onnan
from where: 1. honnan
frontier: 1. határ
fruit: 1. gyümölcs
fun: 1. szórakozás | 2. öröm
fungus: 1. gomba
funny: 1. szórakoztató
gag: 1. tréfa; viccel
gain: 1. szerzemény
Galicia: 1. Galícia
gallant: 1. bátor; h<!u 0151>ös
game: 1. játék
gang: 1. banda
gangster: 1. gengszter
gaol: 1. fogház | 2. fogház | 3. fogház
garage: 1. garázs
garden: 1. kert
garlic: 1. fokhagyma
gas: 1. gáz
gasolene: 1. benzin
gasoline: 1. benzin
gate: 1. kapu
gateway: 1. kapu
gaunt: 1. vékony
gay: 1. vidám
gem: 1. ékszer
general: 1. általános | 2. általános
generally: 1. általában; általánosan
Geneva: 1. Genf
gentle: 1. édes
gentleman: 1. bácsi; úr
genuinely: 1. tényleg
German: 1. német | 2. német | 3. német
German woman: 1. német
Germany: 1. Németország
get: 1. megszerez | 2. érkezik; megérkezni | 3. elér | 4. lesz | 5. vesz
get tired: 1. elfárad
get up: 1. feláll
Ghent: 1. Gent
girdle: 1. öv
girl: 1. lány
give: 1. adományoz; ajándékoz | 2. ad; nyújt
give birth to: 1. szül
give in: 1. enged
give up: 1. enged | 2. lemond
give way: 1. enged
glad: 1. boldog
gladness: 1. boldogság | 2. bodogság
glasses: 1. szemüveg
glove: 1. keszty<!u 0171>ü
glow: 1. ízzik | 2. ízzás
glow with heat: 1. ízzik
glue: 1. enyo; ragaszto | 2. enyv; ragaszto
go: 1. megy; elmegy | 2. utazik
goal: 1. cél
god: 1. isten
God’s acre: 1. temet<!u 0151>ö
go for a walk: 1. sétál
gold: 1. arany
golf: 1. öböl
good: 1. jó
goodbye: 1. viszlát; viszontlátásra; a viszontlátásra | 2. búcsú
good<!u 2010>-bye: 1. búcsú
good day: 1. jó napot; jó napot kívánok
good evening: 1. jó estét; jó estét kívánok
good morning: 1. jó napot; jó napot kívánok; jó reggelt; jó reggelt kívánok
good<!u 2010>-natured: 1. kedves; nyájas
good night: 1. jó éjszakát; jó éjszakát
go on pilgrimage: 1. zarándokol
goose: 1. liba
gooseberry: 1. egres
go through: 1. tapasztal
government: 1. kormány
grade: 1. fok
gram: 1. gramm
grammar: 1. nyelvtan
gramme: 1. gramm
grandfather: 1. nagyapa
grandson: 1. unoka
grant: 1. megadni
grape: 1. sz<!u 0151>öl<!u 0151>ö
grapple: 1. megfog
grass: 1. f<!u 0171>ü
graveyard: 1. temet<!u 0151>ö
gravy: 1. mártás
grease: 1. zsír
great: 1. kit<!u 0171>ün<!u 0151>ö | 2. nagy
Great Britain: 1. Nagy<!u 2010>-Britannia
great<!u 2010>-grandfather: 1. <!u 0151>ösapa
great<!u 2010>-grandmother: 1. <!u 0151>ösanya
Greece: 1. Görögország
Greek: 1. görög
Greek woman: 1. görög
green: 1. zöld
Greenland: 1. Grönland | 2. Grönland
greeting: 1. üdvözlés
grey: 1. szürke
grip: 1. influenza
ground: 1. alja
ground<!u 2010>-floor: 1. földszint
group: 1. csoport
grow: 1. lesz | 2. lesz | 3. n<!u 0151>ö
grown<!u 2010>-up: 1. feln<!u 0151>ött
growth: 1. növekedés | 2. növekedés
gruesome: 1. utálatos | 2. szörny<!u 0171>ü
Guatemala: 1. Guatemala
guest: 1. vendég
guide: 1. irányít
guilty: 1. b<!u 0171>ünös
guitar: 1. gitár
gulf: 1. mélység | 2. öböl
gymnastics: 1. torna
gypsy: 1. cigány
hair: 1. haj
hairdresser: 1. fodrász
half: 1. félig | 2. fél
hall: 1. hall
ham: 1. sonka
hammer: 1. kalapács
hand: 1. kéz
handkerchief: 1. zsebkend<!u 0151>ö
handsome: 1. gyönyör<!u 0171>ü; szép
hang onto: 1. tartani
Hannibal: 1. Hannibál
happen: 1. lesz | 2. történik
happy: 1. boldog
harbor: 1. kiköt<!u 0151>ö
harbour: 1. kiköt<!u 0151>ö
hard: 1. kemény | 2. nehéz | 3. kemény
hardly: 1. alig
hardworking: 1. szorgalmas
hare: 1. nyúl
harm: 1. ártani | 2. kár
harvest: 1. aratás
hat: 1. kalap
hate: 1. utálni
have a bath: 1. fürdik
have at one’s disposal: 1. diszponál
have to: 1. kell; kötelez<!u 0151>ö; muszáj
hazard: 1. kockázat
he: 1. <!u 0151>ö
head: 1. fej | 2. fej | 3. fej | 4. fej
headache: 1. fejfájás
headlight: 1. fényszóró
health: 1. egészég
healthy: 1. egészéges
heap: 1. felhalmoz | 2. tömeg
hear: 1. hall
heart: 1. szív
heat: 1. ízzás
heaven: 1. ég; égbolt
heavy: 1. nehéz
hectolitre: 1. hektoliter
heel: 1. sarok
height: 1. magasság | 2. magasság
helmet: 1. sisak
help: 1. segít | 2. segítség | 3. segít | 4. segítség
helper: 1. asszisztens
hen: 1. tyúk
her: 1. <!u 0151>ö
herb: 1. f<!u 0171>ü
here are: 1. tessék
here is: 1. tessék
herring: 1. hering
hideous: 1. utálatos
high: 1. magas
hill: 1. domb; hegy
him: 1. <!u 0151>ö
hip: 1. csíp<!u 0151>ö
Hippocrates: 1. Hippokratész
history: 1. történelem
hit: 1. ür; ver
hobby: 1. hobbi | 2. hobbi
hog: 1. disznó; sertés
hold: 1. tartani
hole: 1. lyuk
holiday: 1. szabadság; ünnep
Holland: 1. Hollandia | 2. Hollandia
Hollander: 1. holland
home: 1. haza; otthon
Homer: 1. Homérosz
Honduras: 1. Honduras
honest: 1. becsületes
honey: 1. méz
Hongkong: 1. Hongkong
honor: 1. tisztelet
honour: 1. tisztelet
hoodlum: 1. gengszter
hooter: 1. kürt
hope: 1. remélni
hope for: 1. aspirál; sóvárog
horn: 1. kürt | 2. kürt
horrible: 1. utálatos | 2. ocsmány; ronda | 3. szörny<!u 0171>ü
horror: 1. utálatosság
horse: 1. ló
hospital: 1. kórház
host: 1. szállásadó
hotel: 1. szálloda
hour: 1. óra
house: 1. haz
housefly: 1. légy
housekeeper: 1. házvezet<!u 0151>ön<!u 0151>ö
house of worship: 1. templom
how: 1. hogy | 2. hogy; milyen; mint | 3. hogy; milyen; mint
however: 1. ámde
how many: 1. hány
how much: 1. hány
huge: 1. óriási
hundred: 1. száz
Hungarian: 1. magyar | 2. magyar | 3. magyar
Hungarian woman: 1. magyar
Hungary: 1. Magyarország
hungry: 1. éhes
hunt: 1. vadászik
hurt: 1. fáj
husband: 1. férj
hypocrite: 1. álszent
hypocritical: 1. álszent; álszenteskedik
ice: 1. fagylalt | 2. jég
icecream: 1. fagylalt
Iceland: 1. Izland
Icelander: 1. izlandi
idea: 1. ötlet
if: 1. ha
ill: 1. beteg
illiterate: 1. analfabéta | 2. analfabéta; írástudatlan
illness: 1. betegség
illustration: 1. ábra
image: 1. festmény; kép
immense: 1. óriási
impartial: 1. semleges
impatient: 1. türelmetlen
impel: 1. <!u 0171>üz
important: 1. fontos
imposter: 1. sarlatán
improve: 1. javít
in action: 1. aktív | 2. aktív
incendiary bomb: 1. gyujtóbomba
incite: 1. agitál
inconvenient: 1. nehéz
increase: 1. nagyít | 2. nagyítás; nagyobbítás | 3. n<!u 0151>ö; n<!u 0151>övekszik | 4. sokszorosítás; többszörösés
indeed: 1. tényleg
India: 1. India
Indian: 1. hindu | 2. hindu
Indian corn: 1. kukorica
Indian woman: 1. hindu
Indonesia: 1. Indonézia
Indonesian: 1. indonéz
Indonesian woman: 1. indonéz
industrious: 1. szorgalmas
industry: 1. szorgalom | 2. ipar
in every way: 1. mindeképpen; mindenhogy
in exchange for: 1. ellen
inexpensive: 1. olcsó | 2. olcsó
infant: 1. gyermek
influenza: 1. influenza
inform: 1. informál; tájékoztat | 2. tudat
information: 1. felvilágosítás
in front of: 1. el<!u 0151>ött
injure: 1. rongál; megrongál
ink: 1. tinta
inquisitive: 1. kiváncsi | 2. kíváncsi
insanity: 1. <!u 0151>örület
insect: 1. rovar
instant: 1. pillanat
instead of: 1. helyett
instructor: 1. tanár; tanító
insurance: 1. biztosítás
intelligent: 1. intelligens
intend: 1. céloz
intercessor: 1. ügyvéd
interesting: 1. érdekes
interpreter: 1. tolmács
in the evening: 1. este
in what way: 1. hogy | 2. hogy; milyen; mint
Iran: 1. Irán; Perszia
Iranian: 1. iráni; persza
Iranian woman: 1. iráni; persza
Iraq: 1. Irak
Iraqi: 1. iraki
Iraquian: 1. iraki
Ireland: 1. Írország
Irish: 1. ír
Irishman: 1. ír
Iriswoman: 1. ír
iron: 1. vas
irrigate: 1. öntöz
island: 1. sziget
Israel: 1. Izrael | 2. Izrael
it: 1. <!u 0151>ö
Italian: 1. olasz | 2. olasz
Italian woman: 1. olasz
Italy: 1. Olaszország
jail: 1. fogház | 2. fogház | 3. fogház
jam: 1. dzsem; gyümölcsiz
Jamaica: 1. Jamaika
January: 1. január
Japan: 1. Japán
Japanese: 1. japán
Japanese woman: 1. japán
Java: 1. Jáva
Javanese: 1. jávai
Javanese woman: 1. jávai
jaw: 1. állkapocs
jawbone: 1. állkapocs
Jericho: 1. Jerichó
Jerusalem: 1. Jeruzsálem
jester: 1. harlekin
Jew: 1. zsidó
jewel: 1. ékszer | 2. ékszer
job: 1. munka
join: 1. csatlakozik | 2. összeköt
joke: 1. tréfa; viccel
Jordan: 1. Jordánia
Jordanian: 1. jordán
journal: 1. újság
journalist: 1. újságíró
joy: 1. boldogság | 2. bodogság
July: 1. július
jump: 1. ugrik
June: 1. június
jungle: 1. dzsungel
just: 1. csak
Kashmir: 1. Kasmír
keen: 1. élénk
keep: 1. teljesít
keep on: 1. tart
key: 1. kulcs
kidney: 1. vese
kilo: 1. kilogramm
kind: 1. kedves; nyájas
kindle: 1. meggyújt
kindness: 1. kedvesség; nyájasság
king: 1. király
kiss: 1. csókol | 2. csók
kitchen: 1. konyha
klaxon: 1. kürt
knee: 1. térd
knife: 1. kés
Koran: 1. Korán
Korea: 1. Korea
Korean: 1. koreai
Kurd: 1. kurd
Kurdistan: 1. Kurdisztán
lad: 1. fiú
ladder: 1. létra
laddie: 1. fiú
lady: 1. dáma; hölgy; úrhölgy | 2. néni
lake: 1. tó
lamb: 1. bárány
land: 1. kiköt | 2. ország | 3. föld
landscape: 1. tájkép
language: 1. nyelv
Laos: 1. Laosz
Laotian: 1. laoszi
Lapland: 1. Lappföld
Laplander: 1. lapp
Lapp: 1. lapp
Lappish woman: 1. lapp
Lapponian woman: 1. lapp
large: 1. nagy
lass: 1. lány
last: 1. tart
Latvia: 1. Lettország
Latvian: 1. lett
Latvian woman: 1. lett
lawyer: 1. ügyvéd
lay down: 1. találkozik
lay hold of: 1. vesz
lazy: 1. lusta
leaf: 1. levél
leaflet: 1. brosúra
lean: 1. segít; támogat; támogatás | 2. vékony
leap: 1. ugrik
learn: 1. tanul
learnt: 1. tanult; megtanult
leather: 1. b<!u 0151>ör
leave: 1. elhagy
Lebanese: 1. libanoni
Lebanon: 1. Libanon
leek: 1. fokhagyma
left: 1. bal
leg: 1. lábszár
lemon: 1. citrom
length: 1. hosszúság | 2. hosszúság
lens: 1. lencse
let know: 1. tudat
Lett: 1. lett
letter: 1. levél
library: 1. könyvtár
lie: 1. fekszik | 2. hazudik
life: 1. élet
lift: 1. felvonó
light: 1. meggyújt | 2. fény | 3. gyenge
lightning: 1. villám
like: 1. hogy; milyen; mint | 2. kedvel; szeret
likewise: 1. is; szintén
lime: 1. mész
limit: 1. határ
lion: 1. oroszlán
lip: 1. ajak
liqueur: 1. lik<!u 0151>ör
liquor: 1. szesz
listen: 1. hallgat
listener: 1. hallgató
liter: 1. liter
Lithuanian woman: 1. litván
litre: 1. liter
little: 1. kis
live: 1. él
liver: 1. máj
live to see: 1. tapasztal
loaf: 1. kenyér
loathe: 1. utál
lobster: 1. homár
loch: 1. tó
lock: 1. lakat
lofty: 1. magas
logical: 1. logikus
London: 1. London
Londoner: 1. londoni
long: 1. hosszú
long for: 1. sóvárog; vágyakozik
look: 1. nézet; kinézet | 2. tessék | 3. tekintet
lord: 1. bácsi; úr
loud: 1. hangos
love: 1. imád; kedvel; szeret | 2. szeretet
lovely: 1. kellemes | 2. gyönyör<!u 0171>ü; szép | 3. gyönyör<!u 0171>ü | 4. drága; kedves | 5. bájos; elb<!u 0171>üvöl<!u 0151>ö
lover: 1. szeret<!u 0151>ö | 2. szeret<!u 0151>ö
lower: 1. leenged
lower<!u 2010>-arm: 1. alsókar
lower part of the body: 1. has; alhas
luck: 1. szerencse
luggage: 1. poggyász
lunacy: 1. <!u 0151>örület
lung: 1. tüd<!u 0151>ö
Luxemburg: 1. Luxemburg | 2. Luxemburg
Luxemburger: 1. luxemburgi
Macedonia: 1. Macedónia
Macedonian: 1. macedón
machine: 1. gép
madam: 1. néni
madness: 1. <!u 0151>örület
Madonna: 1. Madonna; Sz<!u 0171>üzanya
Madrid: 1. Madrid
mail: 1. posta
maintain: 1. érvel
maize: 1. kukorica
make: 1. esinál; tesz
make a noise: 1. hangoskodik; lármáz; zajong
make clean: 1. tisztít
make use of: 1. használ
male cook: 1. szakács
mam: 1. anya; anyu
mammy: 1. anya; anyu
man: 1. férfi
manage: 1. adminisztrál; intéz | 2. adminisztrál; intéz | 3. irányít
manager: 1. menedzser | 2. adminisztrátor; intéz<!u 0151>ö | 3. menedzser | 4. igazgató; direktor
Manchuria: 1. Mandzsúria
map: 1. térkép | 2. térkép
market: 1. bazár
marmelade: 1. dzsem; gyümölcsiz
Mars: 1. Mars
mask: 1. álarc
mass: 1. tömeg | 2. tömeg
master: 1. megtanul
match: 1. gyufa
mathematics: 1. matematika
matter: 1. dolog; ügy | 2. anyag
mattress: 1. ágybetét
mature: 1. érett
maybe: 1. esetleg; talán
mayhap: 1. esetleg; talán
meal: 1. liszt
mealies: 1. kukorica
measurement: 1. dimenzió; kiterjedés
meat: 1. hús
medicine: 1. gyógyszer; orvosság
meet: 1. találkozik
melon: 1. dinnye
member: 1. tag | 2. párttag
memorize: 1. kívülr<!u 0171>ül megtanul
menu: 1. étlap
merchant: 1. üzletember | 2. üzletember
merry: 1. vidám
metal: 1. fém
metre: 1. méter
metropolis: 1. f<!u 0151>öváros
Mexican: 1. mexikói
Mexican woman: 1. mexikó
Mexico: 1. Mexikó
milk: 1. tej
mingle: 1. kever
minute: 1. perc
miscarriage: 1. abortusz; megszakítás
miscarry: 1. abortál; megszakít
miserable: 1. rossz | 2. szegény
miserly: 1. fösvény; zsugori
mistake: 1. hiba
Mister: 1. bácsi; úr
mitten: 1. keszty<!u 0171>ü
mix: 1. kever
mom: 1. anya; anyu
moment: 1. pillanat
mommy: 1. anya; anyu
Monday: 1. hétf<!u 0151>ö
money: 1. pénz
Mongolia: 1. Mongólia
month: 1. hónap
moon: 1. hold
morning: 1. reggel
Moscow: 1. Moszkva
mosquito: 1. szúnyog
mother: 1. anya
mother<!u 2010>-in<!u 2010>-law: 1. anyós
motor road: 1. autópálya; sztráda; autósztráda
motorway: 1. autópálya; sztráda; autósztráda
motto: 1. deviza
mount: 1. alkamaz; illeszt
mountain: 1. hegy
mouse: 1. egér
moustache: 1. bajusz
mouth: 1. száj | 2. száj | 3. száj
move: 1. meghat
movie theatre: 1. mozi
Mr.: 1. bácsi; úr
Mrs.: 1. néni
multicoloured: 1. színes; tarka
multitude: 1. tömeg | 2. tömeg
murder: 1. gyilkol; öl
museum: 1. múzeum
mushroom: 1. gomba
music: 1. zene
must: 1. kell; kötelez<!u 0151>ö; muszáj
mustard: 1. mustár
mute: 1. néma
nail: 1. szeg | 2. köröm
name: 1. név
nameless: 1. névtelen
Naples: 1. Nápoly
narrate: 1. elmond
nasty: 1. csúnya; ronda | 2. ocsmány; ronda | 3. rossz
national: 1. nemzeti
nationality: 1. állampolgárság
nature: 1. természet | 2. természet
navy: 1. sötétkék
near: 1. mellett
nearby: 1. mellett | 2. szomszédos
nearly: 1. majdnem
near to: 1. mellett
neck: 1. nyak
necktie: 1. nyakkend<!u 0151>ö
need: 1. igényel
needle: 1. t<!u 0171>ü | 2. t<!u 0171>ü | 3. t<!u 0171>ü
neighbour: 1. szomszéd
neighbouring: 1. szomszédos
Nepal: 1. Nepál
Nepalese: 1. nepáli
neutral: 1. semleges
never: 1. soha
nevertheless: 1. ámde
new: 1. új
Newfoundland: 1. Új<!u 2010>-Fundland
New Guinea: 1. Új<!u 2010>-Guinea
news: 1. hír | 2. hírek; újdonságok
New South Wales: 1. Új<!u 2010>-Dél<!u 2010>-Wales
newspaper: 1. újság
New Year: 1. szilveszter
New Zealand: 1. Uj<!u 2010>-Zéland
New Zealander: 1. új<!u 2010>-zélandi
next: 1. aztán; azután; kés<!u 0151>öbb; utána | 2. jöv<!u 0151>ö
next to: 1. mellett
Nicaragua: 1. Nikaragua
Nicaraguan: 1. nikaraguai
nice: 1. kellemes | 2. jó | 3. finom
Nigeria: 1. Nigéria
Nigerian: 1. nigériai
night: 1. éjszaka
Nile: 1. Nílus
Nimrod: 1. Nimród
nine: 1. kilenc
nineteen: 1. tizenkilenc
ninety: 1. kilencven
nip: 1. aperitif
no: 1. nem
Noah: 1. Noé
noise: 1. lárma; zaj
noisy: 1. zajos
non<!u 2010>-military: 1. civil; polgári
nonsense: 1. abszurditás; képtelenség
Norman: 1. normann | 2. normann
north: 1. észak
North Africa: 1. Észak<!u 2010>-Afriko
North African: 1. észak<!u 2010>-afrikai
North America: 1. Észak<!u 2010>-Amerika
North American: 1. észak<!u 2010>-amerikai
Northern Ireland: 1. Észak<!u 2010>-Irország
Norway: 1. Norvégia
Norwegian: 1. norvég | 2. norvég
nose: 1. orr
not: 1. nem
note: 1. jegy
nothing: 1. semmi
notice: 1. hirdetés
nourishment: 1. táplálék
novel: 1. új
novelty: 1. hír
now: 1. most
nowadays: 1. mostanában
number: 1. szám
numeral: 1. szám; számjegy
nun: 1. apáca
nurse: 1. ápolón<!u 0151>ö
nut: 1. dió
oak: 1. tölgy
oar: 1. evez<!u 0151>ö
oats: 1. zab
observe: 1. teljesít
obtain: 1. megszerez
obtainable: 1. megszerezhet<!u 0151>ö
obtuse: 1. tompa
occupy: 1. elfolglal
occur: 1. történik
o’clock: 1. óra
October: 1. október
odd: 1. bizarr; furcsa
office: 1. iroda
offset: 1. távolság
often: 1. gyakran
of use: 1. alkalmas
oh: 1. á
oil: 1. olaj
okay: 1. jó
old: 1. id<!u 0151>ös; öreg | 2. öreg
old man: 1. agg
olive: 1. olajbogyó
omnibus: 1. busz; autóbusz
on account of: 1. miatt
once more: 1. ismét; újra
one: 1. egy
one another: 1. egymás
one hundred: 1. száz
onerous: 1. nehéz
one thousand: 1. ezer
on foot: 1. gyalog
onion: 1. hagyma
only: 1. csak | 2. egyedül
only just: 1. alig
on the other side of: 1. keresztül
on time: 1. pontos; precíz
on top: 1. alant
opponent: 1. ellenfél
opposed to: 1. ellen
opposite: 1. ellen
opposition: 1. antagonizmus
oppress: 1. fog; vesz
option: 1. altenatíva
or: 1. vagy
orange: 1. narancs
orange juice: 1. narancslé
ordinarily: 1. általában
other: 1. egyéb; más; másik; másmilyen
ought to: 1. kell; kötelez<!u 0151>ö; muszáj
overall: 1. egész
overcoat: 1. kabát
overhead: 1. alant
over there: 1. oda; ott
overthrow: 1. lelök
ow: 1. á
owing to: 1. miatt
Pacific: 1. Egyenlít<!u 0151>ö
Pacific Ocean: 1. Egyenlít<!u 0151>ö
packet: 1. csomag
pad: 1. blokk; tömb
pain: 1. fájdalom
pair: 1. pár | 2. pár
Pakistan: 1. Pakisztán
Pakistani: 1. pakisztáni | 2. pakisztáni
Pakistani woman: 1. pakisztáni
Palestine: 1. Palesztína
Palestinian: 1. palesztín | 2. palesztín
pamphlet: 1. brosúra
Panama: 1. Panama
Panamanian: 1. panamai
Panamanian woman: 1. panamai
pancake: 1. palacsinta
panic: 1. pánik
panties: 1. alsónadrág
pants: 1. nadrág
paper: 1. dokumentum; irat; okmány; ügyirat | 2. papír
paperback: 1. brosúra
Papuan: 1. pápua
parachute: 1. ejt<!u 0151>öerny<!u 0151>ö
parapet: 1. ballusztrád
parcel: 1. csomag
parents: 1. szül<!u 0151>ök
Paris: 1. Párizs
parliament: 1. országház
parsley: 1. petrezselyem
part: 1. rész
particular: 1. különálló
particularly: 1. f<!u 0151>öleg; különösen
partridge: 1. fogoly
party: 1. tagság | 2. követ<!u 0151>ök
party members: 1. párttagság
passion: 1. ízzás
passport: 1. paszport; útlevél
pate: 1. fej
patient: 1. türelmes | 2. beteg
paw: 1. lábszár
pawn: 1. katona
pay: 1. fizet
pea: 1. borsó
peace: 1. béke
peach: 1. barack
pear: 1. körte
peg: 1. aperitif
pencil: 1. ceruza
Penelope: 1. Pénelopé
Pentecost: 1. Pünkösd
pepper: 1. bors
perceive: 1. meglát; megpillant
perchance: 1. esetleg; talán
perform: 1. felt<!u 0171>ünik; megjelenik | 2. esinál; tesz | 3. teljesít
perhaps: 1. esetleg; talán
peril: 1. veszély
period: 1. pont
Persia: 1. Irán; Perszia | 2. Perzsia
Persian: 1. iráni; persza
Persian woman: 1. iráni; persza | 2. persza
person: 1. ember; személy
Peru: 1. Peru
petrol: 1. benzin
pharmaceutical: 1. gyógyszer; orvosság
Philippine Islands: 1. Fülöp<!u 2010>-szigetek
Philippines: 1. Fülöp<!u 2010>-szigetek
photograph: 1. fényképez | 2. fénykép | 3. fénykép | 4. fényképez
physician: 1. orvos
piano: 1. zongora
pick out: 1. választ
pick up: 1. vesz
picture: 1. festmény; kép
piece: 1. rész
pig: 1. disznó; sertés
pigeon: 1. galamb
pile: 1. tömeg
pile up: 1. felhalmoz
pillow: 1. párna
pilot: 1. pilóta | 2. pilóta
pin: 1. t<!u 0171>ü
pine: 1. feny<!u 0151>öfa
pineapple: 1. ananász
pine<!u 2010>-tree: 1. feny<!u 0151>öfa
pink: 1. szegf<!u 0171>ü
pity: 1. kár; sajnálatos dolog
placard: 1. hirdet | 2. hirdetés
place: 1. alkamaz; illeszt | 2. találkozik
place of worship: 1. templom
plane: 1. repül<!u 0151>ögép
plant: 1. növény
platform: 1. m<!u 0171>üsor; program
play: 1. játszik | 2. játszik | 3. játszik
plaza: 1. tér
plea: 1. érv; indok
pleasant: 1. kellemes
pleasantly: 1. kellemesen
pleasantness: 1. kellemesség
pleasure: 1. öröm
plentiful: 1. b<!u 0151>öséges; b<!u 0151>övelked<!u 0151>ö | 2. b<!u 0151>öséges; b<!u 0151>övelked<!u 0151>ö
plenty: 1. b<!u 0151>öség
plum: 1. szilva
plume: 1. toll
plunge: 1. alábuktat
pocket: 1. zseb
poet: 1. költ<!u 0151>ö
point: 1. pont
poison: 1. méreg
Poland: 1. Lengyelország
police: 1. rend<!u 0151>örség
policeman: 1. rend<!u 0151>ör | 2. rend<!u 0151>ör
police<!u 2010>-station: 1. rend<!u 0151>örf<!u 0151>ökapitányság
Polish woman: 1. lengyel
polite: 1. udvarias
politician: 1. államférfi; államférfiú; politikus
pool: 1. uszoda
poor: 1. rossz | 2. szegény
pork: 1. sertéshús
port: 1. kiköt<!u 0151>ö
portal: 1. bejárat | 2. kapu
porter: 1. ajtónálló | 2. hordár
Portugal: 1. Portugália
Portuguese: 1. portugál
Portuguese woman: 1. portugál
pose: 1. affektál
possibly: 1. esetleg; talán
post: 1. hirdet | 2. posta
postage stamp: 1. bélyeg
postcard: 1. levelez<!u 0151>ölap
poster: 1. hirdetés
post office: 1. posta | 2. posta
post<!u 2010>-paid: 1. bérmentesített
postpone: 1. elodáz; halaszt; halogat
post up: 1. hirdet
potato: 1. burgonya; krumpli
pound: 1. font
practical: 1. igazi
practice: 1. alkalmaz; applikál
precipice: 1. mélység
prefer: 1. preferál
pregnant: 1. terhes | 2. terhes
premium: 1. ázsió
prepare: 1. készít
prepay: 1. bérmetesít
present: 1. aktuális; id<!u 0151>öszer<!u 0171>ü
present<!u 2010>-day: 1. aktuális; id<!u 0151>öszer<!u 0171>ü
press: 1. fog; vesz
presume: 1. követel
pretty: 1. csinos
price: 1. ár
pricey: 1. drága
print: 1. nyomtat
prison: 1. fogház | 2. fogház | 3. fogház
probably: 1. valószín<!u 0171>üleg
proclamation: 1. deklaráció
profession: 1. hivatás; foglalkozás
profound: 1. mély
profuse: 1. b<!u 0151>öséges; b<!u 0151>övelked<!u 0151>ö
programme: 1. m<!u 0171>üsor; program
prompt: 1. pontos; precíz
pronunciation: 1. kiejtés
property: 1. gazdaság | 2. min<!u 0151>öség
prophesy: 1. jósol
Proteus: 1. Próteusz
prove: 1. bemutat; demonstrál
provided that: 1. ha
prudish: 1. álszemérmes
Prussia: 1. Poroszország
Prussian: 1. porosz
pseudonym: 1. álnév
pseudo<!u 2010>-science: 1. áltudomány
pub: 1. bár; söröz<!u 0151>ö
public square: 1. tér
pullover sweater: 1. pulóver
punctual: 1. pontos; precíz
purchase: 1. vásárlás | 2. vásárol; vesz | 3. vásárol; vesz | 4. vásárol; vesz | 5. vásárol; vesz | 6. vásárlás | 7. vásárlás | 8. vásárlás | 9. vásárlás | 10. vásárlás
purchaser: 1. vásárló
pure: 1. tiszta
purge: 1. tisztít
purpose: 1. cél
put: 1. találkozik
put down: 1. találkozik
put on: 1. aktivizál; mozgósít | 2. rátesz
put on airs: 1. affektál
put on stamps: 1. bérmetesít
put together: 1. összetesz
put up: 1. alkamaz; illeszt
pyjamas: 1. pizsama
quack: 1. sarlatán
quality: 1. min<!u 0151>öség
quantity: 1. összeg
quash: 1. rombol; ront
queen: 1. királyn<!u 0151>ö
question: 1. kérdés
quick: 1. gyors
quiet: 1. csendes
quit: 1. elhagy
quite: 1. eléggé | 2. igen; nagyon | 3. teljesen
quote: 1. idéz
rabbit: 1. házinyúl
radio: 1. rádió
railing: 1. ballusztrád
railway station: 1. állomásépület
rain: 1. es<!u 0151>ö
rainbow: 1. szivárvány
raincoat: 1. es<!u 0151>ökabát; es<!u 0151>ököpeny
raise the alarm: 1. figyelmeztet; riaszt
ranch: 1. gazdaság
rapid: 1. gyors
raspberry: 1. málna
rat: 1. patkány
rather: 1. eléggé
ray: 1. sugár
razor: 1. borotva
reach: 1. elér
read: 1. olvas
real: 1. igazi
reality: 1. igazság
realize: 1. ért; megért
really: 1. tényleg
receive: 1. akceptál; elfogad
recent: 1. friss
recite: 1. szaval
recline: 1. fekszik
record: 1. lemez
records: 1. archívum
red: 1. piros | 2. piros
Red Sea: 1. Vörös<!u 2010>-tenger
refined: 1. kellemes
regret: 1. sajnál
regularly: 1. gyakran
relate: 1. elmond
religion: 1. vallás
religious: 1. vallásos
relinquish: 1. enged
remaining: 1. egyéb; más
remit: 1. megsemmisít
rendezvous: 1. randevú
renounce: 1. lemond
reply: 1. felel; válaszol | 2. felel; válasz
report: 1. informál; tájékoztat
repose: 1. pihen
require: 1. igényel
resign: 1. lemond | 2. lemond
respond: 1. felel; válaszol
rest: 1. pihen
restaurant: 1. étterem
rest of: 1. egyéb; más
reverie: 1. ábrándozás
rheumatism: 1. reuma
rhythm: 1. ritmus
rice: 1. rizs
rich: 1. gazdag
ride: 1. utazik
right: 1. jobb; jobboldali | 2. helyes
righthand: 1. jobb; jobboldali
ring: 1. gyürü
ripe: 1. érett
rise: 1. feláll
risk: 1. kockázat
river: 1. folyó
road: 1. út
Rocky Mountains: 1. Sziklás<!u 2010>-hegység
roller: 1. cilinder
Romania: 1. Románia | 2. Románia
Romanian: 1. román
Romanian woman: 1. román
romantic: 1. romantikus
Rome: 1. Róma
roof: 1. tet<!u 0151>ö
room: 1. tér | 2. szoba
root: 1. gyökér
rope: 1. kötél
round: 1. kerek | 2. kerekít | 3. körül; körülbelül
roundabout: 1. körül
round off: 1. kerekít
route: 1. út
rubber: 1. gumi
rubbish: 1. abszurditás; képtelenség
rudiments: 1. ábécé
run: 1. szalad
Russia: 1. Oroszország
Russian: 1. orosz | 2. orosz
Russian woman: 1. orosz
rust: 1. rozsda
rye: 1. rozs
Sabbath: 1. szombat
sack: 1. zsák
saddle: 1. nyereg
sadist: 1. szadista
sadness: 1. szomorúság
sagacious: 1. intelligens
Sahara: 1. Szahara
saint: 1. szent
salad: 1. saláta
salami: 1. szalámi
salt: 1. só
sand: 1. homok
sandwich: 1. szendvics
Sardina: 1. Szardínia
Sardinia: 1. Szardínia
Sassenach: 1. angol
Saturday: 1. szombat
sauce: 1. mártás
Saudi Arabia: 1. Szaúd<!u 2010>-Arábia
sausage: 1. kolbász
say: 1. mond; szól
Scandinavia: 1. Skandinávia | 2. Skandinávia
Scandinavian: 1. skandináv
Scandinavian woman: 1. skandináv
scarcely: 1. alig
scenery: 1. tájkép
schedule: 1. menetrend
school: 1. iskola
science: 1. tudomány
scissors: 1. olló
Scot: 1. skót
Scotland: 1. Skócia
Scotsman: 1. skót
Scotswoman: 1. skót
Scottish: 1. skót
screw: 1. csavar
sea: 1. tenger
seaside: 1. tengerpart
seaweed: 1. alga
secondary: 1. gyorsító
secret: 1. titok
secretary: 1. titkárn<!u 0151>ö
see: 1. találkozik | 2. lát | 3. látogat
Sein: 1. Szajna
selfless: 1. odaadó | 2. odaadó
self<!u 2010>-taught man: 1. autodidakta; önképz<!u 0151>ö
sell: 1. árul; elad
send: 1. küld
Senegal: 1. Szenegál
sense: 1. érez
separate: 1. különálló | 2. oszt
September: 1. szeptember
Serb: 1. szerb
Serbia: 1. Szerbia | 2. Szerbia
serious: 1. fontos
serpent: 1. kígyó
serve: 1. <!u 0151>örködik; ügyel
set: 1. apparátus; készülék
seven: 1. hét
seventeen: 1. tizenhét
seventy: 1. hetven
several times: 1. néha
sew: 1. varr
sex: 1. szex
shamrock: 1. lóhere
share: 1. akció | 2. oszt | 3. rész
sharp: 1. éles | 2. hegyes
sharpen: 1. élesít
sharpness: 1. élesség
shave: 1. borotvál
she: 1. <!u 0151>ö
sheep: 1. juh
sheet: 1. levél
shine: 1. csillog; villog
ship: 1. hajó
shirt: 1. ing
shoe: 1. cip<!u 0151>ö
shoo: 1. <!u 0171>üz
shop: 1. bolt; butik; üzlet
shore: 1. tengerpart
short: 1. alacsony; rövid | 2. alacsony; rövid
shortness of breath: 1. asztma
should: 1. kell; kötelez<!u 0151>ö; muszáj
shoulder: 1. váll
shower: 1. tus
shuffle: 1. kever
Siam: 1. Sziám | 2. Sziám; Thaiföld
Siberia: 1. Szibéria
Sicilian: 1. szicíliai
Sicilian woman: 1. szicíliai
Sicily: 1. Szicília
sick: 1. beteg
sideboard: 1. szekrény
sideline: 1. hobbi
sight: 1. nézet; kinézet
silk: 1. selyem
silver: 1. ezüst
since: 1. mert
sing: 1. énekel
Singapore: 1. Szingapúr
single: 1. n<!u 0151>ötlen
sir: 1. bácsi; úr
sister: 1. lánytestvér
sister<!u 2010>-in<!u 2010>-law: 1. ángy
sit: 1. ül
sit down: 1. leül
six: 1. hat
sixteen: 1. tizenhat
sixty: 1. hatvan
size: 1. kiterjedés; terjedelem
ski: 1. síel
skilfulness: 1. ügyesség
skill: 1. ügyesség
skillful: 1. ügyes
skillfulness: 1. ügyesség
skin: 1. b<!u 0151>ör
skirt: 1. alj
sky: 1. ég; égbolt
slaughter: 1. levág; öl; leöl; mészárol
Slavonia: 1. Szlavónia
sleep: 1. alszik | 2. alszik; alvás
sleepy: 1. álmos; aluszékony
slender: 1. vékony
slice: 1. vág
slogan: 1. deviza
slothful: 1. lusta
Slovak: 1. szlovák
Slovakia: 1. Szlovákia
Slovak woman: 1. szlovák
Slovene: 1. szlovén
Slovenia: 1. Szlovénia
Slovenian: 1. szlovén
slow: 1. lassú | 2. lassú
sly: 1. okos
small: 1. kis
smart: 1. okos
smoke: 1. füst
snail: 1. kukac
snake: 1. kígyó
snifter: 1. aperitif
snorter: 1. aperitif
snow: 1. hó
so: 1. amúgy; így | 2. amúgy; így | 3. amúgy; így
soap: 1. szappan
soccer: 1. futball
sociology: 1. szociológia
sodium: 1. nátrium
sofa: 1. szófa
Sofia: 1. Szófia | 2. Szófia
soft: 1. édes | 2. puha
soil: 1. föld
soiled: 1. piszkos
soldier: 1. katona
sole: 1. egyedül
solicitor: 1. ügyvéd
solitary: 1. egyedül
Somalia: 1. Szomália | 2. Szomália
something: 1. valami
something new: 1. hír
sometimes: 1. néha
somewhere: 1. valahol
son: 1. fiú
soon: 1. hamar; csakhamar; hamarosan; nemsokára
sorrow: 1. szomorúság
soul: 1. lélek
sound: 1. hangzik
sound the alarm: 1. figyelmeztet; riaszt
soup: 1. leves
sour: 1. savanyú
south: 1. dél
sow: 1. anyadisznó
space: 1. tér
spaceman: 1. asztronauta; <!u 0171>ürhajós
spacious: 1. széles
Spain: 1. Spanyolország
Spaniard: 1. spanyol
Spanish: 1. spanyol
Spanish woman: 1. spanyol
speak: 1. beszél
special: 1. különálló
specially: 1. f<!u 0151>öleg; különösen
spectacles: 1. szemüveg
speechless: 1. néma
speed: 1. gyorsaság; sebesség
speed up: 1. gyorsít
speedy: 1. gyors
sperm: 1. sperma
sphere: 1. szféra
spice: 1. f<!u 0171>üszerez | 2. f<!u 0171>üszer
spider: 1. pók
spinach: 1. spenót
spirits: 1. szesz
spoil: 1. rongál; megrongál
spoon: 1. kanál
spot: 1. pont
spring: 1. tavasz | 2. ugrik
springtime: 1. tavasz
square: 1. tér
squeeze: 1. fog; vesz
stack: 1. felhalmoz
staircase: 1. lepcs<!u 0151>ö
stairs: 1. lepcs<!u 0151>ö
stallion: 1. apamén
stammer: 1. dadog
stamp: 1. bélyeg
stamped: 1. bérmentesített
stand: 1. feláll | 2. áll
stand up: 1. feláll
stand up to: 1. ellenálló
star: 1. csillag | 2. filmsztár
start: 1. aktivizál; mozgósít
state: 1. állít | 2. deklarál; nyilvánít
statement of policy: 1. m<!u 0171>üsor; program
station: 1. állomás
station<!u 2010>-master: 1. állomásf<!u 0151>önök
steak: 1. beafsteak; bifsztek; maharsült
steal: 1. lop
steel: 1. acél
steer: 1. irányít
stick: 1. bot; husáng
still: 1. még
stingy: 1. fösvény; zsugori
stir up: 1. agitál
stomach: 1. gyomor
stone: 1. k<!u 0151>ö
stop: 1. megsz<!u 0171>ünik | 2. megszüntet
storage battery: 1. akku; akkumulátor
store: 1. bolt; butik; üzlet
storey: 1. szint
storm: 1. vihar
story: 1. szint | 2. történelem
strategy: 1. stratégia
strawberry: 1. eper; földieper; szamóca
street: 1. utca
stress: 1. hangsúlyoz | 2. hangsúly
strike: 1. ür; ver
string: 1. kötél
stroll: 1. sétál
strong: 1. er<!u 0151>ös
strong drink: 1. szesz
structure: 1. struktúra
struggle: 1. harcol; k<!u 0171>üzd; verekszik
student: 1. diák
studio: 1. stúdió
stupid: 1. buta
stutter: 1. dadog
subject: 1. alapötlet
subscriber: 1. el<!u 0151>öfizet<!u 0151>ö; megrendel<!u 0151>ö
subscription: 1. el<!u 0151>öfizetés; megrendelés
subsequently: 1. aztán; azután; kés<!u 0151>öbb; utána
subway: 1. földalatti
succeed: 1. sikerül
such: 1. amúgy; így
such a: 1. hogy; milyen; mint
such as: 1. hogy; milyen; mint
suckle: 1. szoptat
Sudan: 1. Szudán
sufficiently: 1. eléggé
sugar: 1. cukor
suitable: 1. alkalmas
sultan: 1. szultán
summer: 1. nyár
summon: 1. hív
sun: 1. napsütés | 2. nap
Sunday: 1. vasárnap
sunshine: 1. napsütés
support: 1. segít; támogat; támogatás | 2. támogat
supporter: 1. tag | 2. párttag
supporters: 1. tagság | 2. követ<!u 0151>ök
sure: 1. bizonyos; biztos
surprise: 1. meglep
sustain: 1. segít; támogat; támogatás | 2. támogat
swan: 1. hattyú
swear: 1. káromol
Swede: 1. svéd
Sweden: 1. Svédország
sweep: 1. söpör
sweet: 1. édes
sweet potato: 1. batáta
swift: 1. gyors
swim: 1. úszik
swimming<!u 2010>-bath: 1. uszoda
swimming<!u 2010>-pool: 1. uszoda
swine: 1. disznó; sertés
Swiss: 1. svájci
switch: 1. kapcsol
Switzerland: 1. Svájc
swotch on: 1. aktivizál; mozgósít
Syria: 1. Szíria
Syrian: 1. szír
system: 1. szisztéma
table: 1. asztal
table<!u 2010>-cloth: 1. abrosz; terít<!u 0151>ö
tackle: 1. odalép
tail: 1. farok
tailor: 1. szabó
take: 1. akceptál; elfogad | 2. elfolglal | 3. vesz
take action: 1. cselekszik; tesz
take along: 1. összehív
take in: 1. akceptál; elfogad
take over: 1. vásárol; vesz
taking: 1. vásárlás
taking over: 1. vásárlás
talent: 1. tálentum; tehetség
talisman: 1. amulett; érem
talk: 1. beszél
tall: 1. magas
Talmud: 1. Talmud
tank: 1. ciszterna; vízgy<!u 0171>üjt<!u 0151>ö
Tanzania: 1. Tanzánia
target: 1. cél
tart: 1. savanyú
Tartar: 1. tatár
taste: 1. íz
tasty: 1. finom
tax: 1. adó
taxi: 1. taxi
taxidriver: 1. taxisof<!u 0151>ör
taxi<!u 2010>-driver: 1. taxisof<!u 0151>ör
tea: 1. tea
teach: 1. oktat; tanít
teacher: 1. tanár; tanító
telephone: 1. telefonál | 2. telefon
television: 1. televízió; tévé
tell: 1. mond; szól | 2. elmond
tell a lie: 1. hazudik
temperature: 1. láz
ten: 1. tíz
tender: 1. édes | 2. árverseny
tent: 1. sátor
termite: 1. termesz
terrible: 1. szörny<!u 0171>ü
Thailand: 1. Sziám | 2. Sziám; Thaiföld
Thames: 1. Temze
thank: 1. köszön
thanks: 1. kösz; köszönöm
thank you: 1. kösz; köszönöm
that: 1. mi; mit | 2. amely; ami; ki; melyik | 3. amúgy; így
that one: 1. az
that one over there: 1. az
that … over there: 1. az
that way: 1. amúgy; így
the: 1. a; az
the Antarctic: 1. Antarktisz
the Arctic: 1. Arktisz
theatre: 1. színház
the day after tomorrow: 1. holnapután
the day before yesterday: 1. tegnapel<!u 0151>ött
The Hague: 1. Hága
theme: 1. alapötlet
then: 1. akkor
thence: 1. onnan
the Netherlands: 1. Hollandia
theology: 1. teológia
there: 1. tessék | 2. oda; ott | 3. oda; ott
thereabout: 1. körül
thereabouts: 1. körül
thermometer: 1. lázmér<!u 0151>ö
these days: 1. mostanában
the Ukraine: 1. Ukrajna
the Vatican: 1. Vatikán
they: 1. <!u 0151>ök | 2. <!u 0151>ök
thick: 1. s<!u 0171>ür<!u 0171>ü | 2. kövér; terebélyes; vastag
thief: 1. tolvaj
thigh: 1. comb
thin: 1. vékony
think: 1. gondol
thirst: 1. szomjúság
thirsty: 1. szomjas
thirteen: 1. tizenhárom
thirty: 1. harminc
this: 1. ez | 2. ez
thorn: 1. tövis; tüske
thou: 1. maga; maguk; önök; te; ti | 2. maga; maguk; önök; te; ti | 3. maga; maguk; önök; te; ti
thousand: 1. ezer
thread: 1. szál
three: 1. három
throat: 1. torok
through: 1. miatt
throw: 1. dob
throw<!u 2010>-back: 1. atavizmus; csökevény
thumb: 1. hüvelykujj | 2. hüvelykujj
thunder: 1. mennydörgés
Thursday: 1. csütörtök
thus: 1. amúgy; így | 2. amúgy; így
Tibet: 1. Tibet
ticket: 1. jegy
tie: 1. nyakkend<!u 0151>ö
tiger: 1. tigris
till: 1. amíg
timber: 1. fa
time: 1. óra | 2. id<!u 0151>ö
time<!u 2010>-table: 1. menetrend
tin: 1. ón
tired: 1. fáradt
tobacco: 1. dohány
tobacconist’s: 1. dohánybolt; trafik
today: 1. ma
toe: 1. lábujj
together: 1. együtt
toilet: 1. árnyékszék; WC
Tokyo: 1. Tokió
tomato: 1. paradicsom
tomorrow: 1. holnap
Tom Thumb: 1. Hüvelyk Matyi
tongue: 1. nyelv | 2. nyelv
too: 1. is; szintén
tooth: 1. fog
tooth<!u 2010>-brush: 1. fogkefe
topic: 1. alapötlet
topical: 1. aktuális; id<!u 0151>öszer<!u 0171>ü
topicality: 1. aktualitás; id<!u 0151>öszer<!u 0171>üseg
tourist: 1. turista
tourist agency: 1. utazási iroda
towards: 1. körül; körülbelül
towel: 1. törülköz<!u 0151>ö
town: 1. város
toy: 1. játég
train: 1. vonat | 2. vonat
transformation: 1. változás
translate: 1. fordít
transmit: 1. küld
transparant: 1. átlátszó
travel: 1. utazik | 2. utazik
travel agency: 1. utazási iroda
treacherous: 1. álnok
treachery: 1. álnokság
tree: 1. fa
trefoil: 1. lóhere
Trieste: 1. Trieszt
trifle: 1. bagatell; semmiség
trigonometry: 1. trigonometria
trite: 1. banális; közönséges
trousers: 1. nadrág
Troy: 1. Trója
true: 1. igaz
truly: 1. tényleg
truth: 1. igazság
Tuesday: 1. kedd
tulip: 1. tulipán
tummy: 1. has
tune: 1. alkamaz; illeszt
Tunis: 1. Tunisz | 2. Tunisz
Tunisia: 1. Tunézia
Turin: 1. Torinó
Turk: 1. török
turkey: 1. pulyka
Turkish lady: 1. török
Turkish woman: 1. török
Turkmenistan: 1. Türkménia
turn: 1. eltér
turn on: 1. aktivizál; mozgósít | 2. kapcsol
TV: 1. televízió; tévé
twelve: 1. tizenkett<!u 0151>ö
twenty: 1. húsz
two: 1. kett<!u 0151>ö
typewriter: 1. frógép
typical: 1. tipikus
udder: 1. t<!u 0151>ögy
Uganda: 1. Uganda
ugly: 1. csúnya; ronda
Ukraine: 1. Ukrajna
Ukrainian: 1. ukrán
Ukrainian woman: 1. ukrán
umbrella: 1. eserny<!u 0151>ö
uncle: 1. nagybácsi
unclean: 1. piszkos
under: 1. alá
underground: 1. földalatti
underneath: 1. alá | 2. alant
underpants: 1. alsónadrág
understand: 1. ért; megért
United States of America: 1. Egyesült Államok; Amerikai Egyesült Államok
universal: 1. általános
unmarried: 1. n<!u 0151>ötlen
until: 1. amíg
upon: 1. ellen
upper<!u 2010>-arm: 1. felsökar
upper arm: 1. felsökar
upstairs: 1. alant
up<!u 2010>-to<!u 2010>-date: 1. aktuális; id<!u 0151>öszer<!u 0171>ü
Ural: 1. Urál
urchin: 1. kölyök
Uruguay: 1. Uruguay
us: 1. mi
USA: 1. Egyesült Államok; Amerikai Egyesült Államok
US citizen: 1. amerikai
use: 1. használ
usual: 1. általános
usually: 1. általában
vacuum<!u 2010>-cleaner: 1. porszívó
vacuum cleaner: 1. porszívó
valiant: 1. bátor
valuable: 1. drága
value: 1. érték
varied: 1. eltér<!u 0151>ö; különböz<!u 0151>ö; más<!u 2010>-más; sokféle
various: 1. eltér<!u 0151>ö; különböz<!u 0151>ö; más<!u 2010>-más; sokféle
vast: 1. széles
Vatican: 1. Vatikán
veal: 1. borjúhús
vegetable: 1. f<!u 0151>özelék; zöldség
vend: 1. árul; elad
Venus: 1. Vénusz | 2. Vénusz
very: 1. igen; nagyon
very much: 1. igen; nagyon
vessel: 1. hajó
vest: 1. alsóing
victim: 1. áldozat
Vienna: 1. Bécs
Vietnam: 1. Vietnam
Vietnamese: 1. vietnámi
Vietnamese woman: 1. vietnámi
view: 1. nézet; kinézet
vigour: 1. aktivitás
village: 1. falu
vinegar: 1. ecet
violin: 1. heged<!u 0171>ü
visit: 1. látogat
Vistula: 1. Visztula
vitamin: 1. vitamin
vocabulary: 1. szótár
voice: 1. hang | 2. hang
void: 1. üres
Volga: 1. Volga
vote: 1. hang
wait: 1. vár; várakozik
waiter: 1. pincér
wait for: 1. vár; várakozik
wall: 1. fal
want: 1. akar
war: 1. háború
warm: 1. meleg
Warsaw: 1. Varsó
wash: 1. mos | 2. tisz
watch: 1. karóra | 2. óra
watchword: 1. deviza
water: 1. víz | 2. öntöz
water<!u 2010>-: 1. víz<!u 2010>-
water<!u 2010>-colour: 1. akvarell; vízfestmény
way: 1. út
way out: 1. kijárat
we: 1. mi
weak: 1. gyenge
weaken: 1. gyengít
wealthy: 1. gazdag
weapon: 1. fegyver
wear: 1. visz
weather: 1. id<!u 0151>ö
Wednesday: 1. szerda
week: 1. hét
week<!u 2010>-end: 1. hétvége
weight: 1. súly
weird: 1. bizarr; furcsa
well: 1. egészéges
well<!u 2010>-mannered: 1. udvarias
well<!u 2010>-off: 1. gazdag
wench: 1. lány
west: 1. nyugat
wet: 1. vizes
what: 1. mi; mit | 2. mi; mit
what a: 1. hogy; milyen; mint
what for: 1. miért
wheat: 1. búza
wheeziness: 1. asztma
when: 1. mikor | 2. mikor | 3. mikor | 4. mikor
whence: 1. honnan
where: 1. hova; hová | 2. hol | 3. hol
whereas: 1. alatt; közben; míg
where … to: 1. hova; hová
wherever: 1. akárhova; akárhová
which: 1. amely; ami; ki; melyik | 2. amely; ami; ki; melyik
while: 1. alatt; közben; míg | 2. id<!u 0151>ö
whilst: 1. alatt; közben; míg
whimstone: 1. bazalt
whiskey: 1. whisky
whisky: 1. whisky
white: 1. fehér | 2. fehér
whither: 1. hova; hová
Whitsunday: 1. Pünkösd
who: 1. amely; ami; ki; melyik
whole: 1. egész
wholly: 1. teljesen
why: 1. miért | 2. miért
wide: 1. széles
wife: 1. feleség
wind: 1. szél
window: 1. ablak
wine: 1. bor
wing: 1. repül<!u 0151>ö
winter: 1. tél
wire: 1. drót
wireless: 1. rádió
wish: 1. kíván; vágyik | 2. akar
with: 1. mellett
without: 1. nélkül
without a name: 1. névtelen
without fail: 1. mindenképpen; okvetlenül
withstand: 1. ellenálló
with young: 1. terhes
woman: 1. asszony; n<!u 0151>ö
wood: 1. fa
wool: 1. gyapjú
word: 1. szó
work: 1. munka
worldwide: 1. általános
worship: 1. imádás | 2. imád
worshipper: 1. imádó
worth: 1. érték
wrench: 1. kulcs
wrist<!u 2010>-watch: 1. karóra
write: 1. ír
writer: 1. szerz<!u 0151>ö
xerography: 1. xerográfia
xylophone: 1. xilofon
yam: 1. batáta
yard: 1. yard | 2. yard
ye: 1. maga; maguk; önök; te; ti | 2. maga; maguk; önök; te; ti
year: 1. év
year<!u 2010>-book: 1. évkönyv
yearly: 1. évenként
yearn: 1. sóvárog; vágyakozik
yellow: 1. sárga
Yemen: 1. Jemen
Yemeni: 1. jemeni | 2. jemeni
Yemeni woman: 1. jemeni
yes: 1. igen
yesterday: 1. tegnap
yet: 1. még | 2. ámde
yield: 1. enged
yoghourt: 1. joghurt
yoghurt: 1. joghurt
yon: 1. oda; ott
yonder: 1. oda; ott
you: 1. maga; maguk; önök; te; ti | 2. maga; maguk; önök; te; ti | 3. maga; maguk; önök; te; ti | 4. maga; maguk; önök; te; ti
young: 1. fiatal
younger brother: 1. öcs
youngster: 1. fiatalember
youth: 1. fiatalember
Yugoslav: 1. jugoszláv
Yugoslavia: 1. Jugoszlávia
Yugoslavian: 1. jugoszláv
Yugoslav woman: 1. jugoszláv
Yule: 1. karácsony
Zaïre: 1. Zaire | 2. Zaire
Zambia: 1. Zambia
zodiac: 1. állatkör
zoology: 1. állattan
Zulu: 1. zulu