An overview of the great Finnish language from English to Finnish. It has been taken from Freedict.

a joku
a little jonkin verran
a lot of moni
abandon alistua
abashment pula
abdomen vatsa
aberration virhe
abet ärsyttää, kiihottaa
abide kärsiä, pysyä, odottaa
able pätevä, kykenevä
abortive turha
about noin, ympärillä
above yläpuolella, ylhäällä
above-board rehellinen
above all etenkin
abrasive terävä
abroad ulkomailla
abrupt äkillinen, jyrkkä
absent poissaoleva
absolute täydellinen
absolutely ehdottomasti
absorb imeä
abstract tehdä yhteenveto, tehdä johtopäätös
abundant runsas
abuse kiduttaa
academy of music musiikiopisto
accede suostua
accent mahtipontisuus
accept ottaa vastaan
acceptance hyväksyminen
accidence sattuma
accident tapaturma
accidental muu
acclaim taputtaa käsiään
acclivity rinne
accomodate auttaa, lopetta
accompany saattaa
accomplish saavuttaa
according to pitkin
accordion harmonikka
account tili
accurate täsmällinen, tarkka
accuse syyttää
acid happo
acquire hankkia
across poikki
across from vastaan
act vaikuttaa, tehdä, teko, toimia
action teko
actor näyttelijä
actual todellinen
ad ilmoitus
add lisätä, laskea yhteen
add up laskea yhteen
additional muu
address osoite
adieu hyvästi
admonish kehottaa
advantageous hyödyllinen, suopea
advertisement mainos, ilmoitus
advice neuvoa
advise neuvoa
aeroplane lentokone
affable ystävällinen
affair asia
affix kiinnittää
Africa Afrikka
African afrikkalainen
after jälkeen
afternoon iltapäivä
afterwards sitten
again jälleen
against vastaan
age ajanjakso, ikä
agitate kiihottaa
agony tuska
agree suostua
agreeable miellyttävä
aid auttaa
aim päämäärä, ponnistella, koettaa, maali
air ilma
air-plane lentokone
airplane lentokone
airport lentokenttä
ale olut
alien vieras
all jokainen
all about kaikkialla
all over again jälleen
allow sallia, jättää
allude viitata
almost melkein
alone yksin
along pitkin
already jo
also myös
although vaikka
altitude korkeus
altogether kaikki
always aina
America Amerikka
American amerikkalainen
among kesken
amount summa
amuse huvittaa
anchor ankkuri
and ja
anew jälleen
angel enkeli
anguish tuska
animal eläin
anoint voidella
another toinen
answer vastata
any joku
anybody joku
anything jokin
anywhere jossakin
apart eri
apart from paitsi
ape apina
appall ällistyttää
apparatus koje
appear tulla näkyviin, näyttää
appear to be näyttää
appellation nimi
appetite ruokahalu
applaud taputtaa käsiään
apple omena
appraise arvioida
appreciate arvostaa
approve hyväksyä
approximately noin
April huhtikuu
Arab arabi
Arabian arabialainen
Arabic arabialainen
arbitrary mielivaltainen
arc kaari
arise syntyä
arm käsivarsi
around ympärillä
arouse herättää
arrange järjestää
art taide
article esine
as miten
as if ikäänkuin
as though ikäänkuin
ascertain todeta
ash tuhka
Asian aasialainen
ask pyytää, kysyä
ask for pyytää
asparagus parsa
aspen haapa
aspire pyrkiä
aspire to pyrkiä
ass aasi
assault hyökätä
assemblage kokous
assemble asentaa
assent myöntää
assist auttaa
associate liittyä
at vieressä, luona
at all aivan, tahansa
at least ainakin
at once heti
at present nyt
at some time jolloinkin
at the rate of kohti
Atlantic Atlantti
Atlantic Ocean Atlantti
atmosphere ilmapiiri
attach kiinnittää
attack hyökätä
attain saavuttaa, hankkia
attempt koettaa, ponnistella
attend hoitaa, käydä vieraissa
attentive tarkkaavainen
attest todistaa
attitudinize olla olevinaan
attract houkutella
audit tarkastaa
auditor tarkastaja
August elokuu
aurora aamurusko
Australia Australia
Australian australialainen
authority arvovalta
automobile auto
autumn syksy
avaricious saita
avenge kostaa
avenge oneself kostaa
average keskiarvo, keskipiste
avid ahne
avoid välttää
await odottaa
awaken herättää
away pois
baby vauva
back selkä
back of the neck niska
background tausta
bacon ihra
badger mäyrä
bag säkki
bake leipoa
ball tanssiaiset, pallo
ball-bearing pallo
bank ranta
banner lippu
bare alaston
barely tuskin
bark haukkua
barrel putki
base alusta
basement kellari
basin vati
basis alusta
bass ahven
bathe kylvettää
baton keppi
be olla
be able to voida
be acquainted with tuntea
be afraid of pelätä
be alive elää
be angry suuttua
be appropriate sopia
be asleep nukkua
be aware of tajuta
be bored ikävöidä
be born syntyä
be called olla nimeltään
be conscious of tajuta
be delirious hourailla
be different erota
be effective vaikuttaa
be fitting sopia
be in labour synnyttää
be indignant närkästyä
be lacking puuttua
be lenient with armahtaa
be missing puuttua
be on duty päivystää
be quiet vaieta
be right olla oikeassa
be situated sijaita
be sorry about valittaa
be suitable kelvata
be tired of something ikävöidä
be vacant olla avoinna
be willing to tahtoa
be worthy of ansaita
beak nokka
beam säde, hirsi
bear kärsiä, synnyttää, tuottaa
bear witness of todistaa
beard parta
beast eläin
beat lyödä
beautiful kaunis
because koska
because of vuoksi
become tulla joksikin
bed vuode
bee mehiläinen
beer olut
befit sopia
before edessä
beg pyytää
beget siittää
begin aloittaa
beginning alku
behave käyttäytyä
behold tässä
believe uskoa
bellow ammua
belly vatsa
below alla
belt vyö
bench alusta, pulpetti
bend kallistaa, taivuttaa
beneath alla
bent käyrä
beside luona, vieressä
besides paitsi
bet lyödä vetoa
betray pettää
between kesken
bewitch taikoa
beyond ohi
bicycle polkupyörä
bid pyytää
big iso
bike polkupyörä
bill lippu, nokka
bind sitoa
binding nauha
binoculars kiikari
birch koivu
bird lintu
bite purra
black musta
blade terä
blame syyttää, moittia
blank valkea
blaspheme herjata
bleat ammua
blend sekoittaa
bless siunata
blind sokea
blond vaalea
blood veri
bloom kukka
blot tahra
blouse pusero
blow puhaltaa
blue sininen
board taulu
boat soutuvene
body keho
boil kiehua
bold paksu
bolt lukita
bone luu
book kirja, tilata
boot saapas
border ranta
bore porata, ikävystyyää
borrow lainata
bosom rinta
boss päällikkö, isäntä
botch hutiloida
both molemmat
bother vaivata
bottle pullo
bottom pohja
bough oksa
boundary raja
boutique myymälä
bovine härkä
bovine animal härkä
bow kaari
bowl vati
box rasia, säiliö
boy poika
boy scout partiolainen
boyscout partiolainen
brain aivot
brake jarru
branch oksa, lokero
brandish heiluttaa
brandy konjakki
brave uljas, rohkea
Brazil Brasilia
Brazilian brasilialainen
bread leipä
break särkeä, tauko
bream lahna
breast nisä, rinta
breathe hengittää
breed kasvattaa, rotu
bridge silta
bright vaalea, loistava
brilliant loistava
brim reuna
bring up kasvattaa
Britain Iso-Brittania
British brittiläinen
broad leveä
brother veli
brown ruskea
brush harja
bucket ämpäri
buffet tarjoiluhuone
bug hyönteinen
build rakentaa, veistää
build from wood veistää
bulk laajuus
bullet kuula
bump kyttyrä
bungle hutiloida
burden lasti
burn palaa
burst haljeta
business kauppa, asia
business deal asia
but kuitenkin, mutta
butcher teurastaa
butter voi
butterfly perhonen
button nappi
buy ostaa
buzz surista
by vieressä
by no means ei kuinkaan
by now jo
bye hyvästi
cabbage kaali
cabin mökki, hytti
cabinet kaappi
cadaver ruumis
cadre kehys
cake kakku
calculate laskea
calendar kalenteri
call kutsua
call on käydä vieraissa
calm tyyni
can voida
Canada Kanada
Canadian kanadalainen
canal kanava
candle kynttilä
cane keppi
capable kykenevä
caprice oikku
captain kapteeni
capture pyydystää
car auto
card kortti
care huolehtia
care for parantaa
caress hyväillä
carp karppi
carriage vaunu
carrot porkkana
carry kantaa
cart kärryt
cartridge haulipanos
case asia
cash käteinen
cashier’s stand kassa
castle torni
cat kissa
catalog luettelo
catalogue luettelo
catch pyydystää
caterpillar toukka
Catholic katolinen
cauliflower kukkakaali
cause tehdä, syy
caution varoittaa
cave kolo
cavity kolo
cease lakata
cede väistyä
ceiling laipio
celebrate juhlia
celebration juhla
cell solu
cellar kellari
cello sello
cent sentti
center keskus
centre keskus
ceremonious juhlallinen
certain varma
certainly han
chain ketju
chair tuoli
chairman puhemies
chalk liitu
chamber huone
chance mahdollisuus, sattuma
change muuttaa
channel putki, kanava
chap olio
character merkki
charge lasti
chariot kärryt
charlatan puoskari
charming suloinen
chase karkottaa, metsästää
chat lörpötellä
chatter lörpötellä
cheat pettää, roisto
check tarkastaa
check up on tarkastaa
cheek poski
cheerful iloinen
cheese juusto
cherry kirsikka
chest rinta
chicken kukko
chief päällikkö
chiefly etenkin
child lapsi, jälkeläinen
chilli chilipippuri
China Kiina
Chinese kiinalainen
chocolate suklaa
choke tukehduttaa
choose valita
chop hakata
Christ Kristus
Christian kristitty
Christmas joulu
chuck hyväillä
chunk kimpale
church kirkko
cider siideri
cigarette savuke
cinder tuhka
cipher numero
circle ympyrä
circumstances tilanne
circus sirkus
cite siteerata
city kaupunki
clap taputtaa käsiään
class kurssi
clay savi
clean puhdas
cleanly cut netto
clear selvä, vaalea
clef nuottiavain
clever viekas, taitava
client asiakas
climate ilmasto
clip leikata
cloak takki
clock kello
clod kimpale
close sulkea, läheinen
closet kaappi
cloth kangas, liina
cloud pilvi
club kerho
coach vaunu
coal hiili
coffee kahvi
cognac konjakki
collect kerätä
collide törmätä
column pylväs
comb kammata
come tulla
come about tapahtua
come across tavata
come to a halt pysähtyä
come together liittyä
comfort lohduttaa
command käskeä
commence aloittaa
commencement alku
commend ylistää, kunnioittaa
commodity tavara
common yhteinen, tavallinen
community kunta
compare verrata
compartment vaunuosasto, lokero
compass kompassi
compatible yhteneväinen
compete kilpailla
competent pätevä
complaint valitus
complete täysi, täydellinen
complicate mutkistaa
compose laatia, säveltää
conceal piilottaa
concentrated tiheä
concern suhtautua
concert konsertti
condition tila, ehto, tilanne
condom kondomi
conduct opastaa
conduct oneself käyttäytyä
confide luottaa
confirm vahvistaa
conflict ristiriita
confuse hämmentää
congratulate onnitella
congruent yhteneväinen
conjecture otaksua
connect kytkeä, sitoa
connect up kytkeä
connection liitto
conscience omatunto
consent suostua
conserve säilyttää
consider katsella, harkita
consist of koostua
console lohduttaa
constant pysyvä
construct rakentaa
consume kuluttaa
contact kosketus
container säiliö
contented tyytyväinen
continent maanosa
contingent mahdollinen
continual pysyvä
continue jatkaa, kestää
contribute maksaa osansa
control hallita
convince vakuuttaa
cook keittää
copper kupari
copy jäljentää, yksilö
cord köysi, jänne
core ydin
cork korkki
corn maissi
corner kulma
corpse ruumis
corpulent paksu
correct korjata, oikea
correspond vaihtaa kirjeitä
corroborate vahvistaa
cost maksaa
costume puku
cotton puuvilla
counsel neuvoa
count laskea, luetella
country maa
coupé vaunuosasto
coupon kuponki
courageous rohkea
course kurssi, vati
court piha
courteous kohtelias
courtyard piha
cover peittää
crane kurki
crazy hullu
creak narista
create luoda, laatia
crook roisto
cross risti
crowd kasa
crude raaka
cruel julma
cruise risteillä
crush survoa, murskata
cry itkeä
cry out huutaa
cuckoo käki
cultivate viljellä
cultured sivistynyt
cunning viekas
cup kuppi
cupboard kaappi
cure parantaa
curious kummallinen
curse herjata
curtain verho
curved käyrä
cuss herjata
custom tapa
customer asiakas
cut leikata, hakata
cycle polkupyörä, jakso
czar tsaari
damage pilata
damn tuomita kadotukseen
dance tanssiaiset
Dane tanskalainen
danger vaara
Danish tanskalainen
Danube Tonava
date päivämäärä
dawn aamurusko
day päivä
daydream uneksia
deaf kuuro
deal with neuvotella
dear kallis
decayed raihnas
deceive pettää
December joulukuu
decide päättää
deck laivan kansi
decoy houkutella
decrepit raihnas
deem arvella, uskoa, katsella
deep syvä
deer hirvi
defeat voittaa
defecate ulostaa
define määritellä
definitely ehdottomasti
degree aste
delight hurmata
delight in nauttia
demand vaatia
den pesä
Denmark Tanska
denounce antaa ilmi
dense tiheä
department lokero
deposit tallettaa
desert autiomaa
deserve ansaita
deserving arvoinen
design piirtää
desire haluta
despite huolimatta
destiny osa
detailed seikkaperäinen
determine määritellä, kiinnittää
develop kehittyä
device koje
dexterous taitava
dial kiekko
die kuolla
differ erota
difference erotus
dig kaivaa
digit numero
dike pato
dilapidated raihnas
diligent ahkera
dimension laajuus, ulottuvuus
direct suora, opastaa, suunnata
directory luettelo
disc kiekko
discipline kuri
discrete tahdikas
discuss pohtia
dish vati
disk kiekko
dismal surullinen
dismay ällistyttää
dispose of myydä
dissemble teeskennellä
distance etäisyys
distinct selvä
distinguish erottaa
distract häiritä
distribution vanavesi
disturb vaivata
diverse erilainen
divert häiritä
divide jakaa
do tehdä
doctor lääkäri
dog koira
donkey aasi
door ovi
dot piste
doubt epäillä
dove kyyhkynen
down untuva
drag vetää, laahata
dragonfly sudenkorento
draw ammentaa, vetää, piirtää
drawers alushousut
dream uni, uneksia
dreary surullinen
dress puku
drill porata
drink juoda
drive karkottaa
drive on karkottaa
droop riippua
drop pudota
drown hukkua
drug lääke
drum rumpu
drunk juopunut
dry kuiva
duck sorsa
dues jäsenmaksu
dull tylppä
dumb mykkä
dung lanta
during aikana
dusk hämärä
dust pöly
Dutch hollantilainen
Dutchman hollantilainen
duty velvollisuus
dwell asua
each jokainen
eager for ahne
eagle kotka
ear korva
early aikaisin, aikainen
earn voittaa
earnest vakava
earth maa
easel alusta
east itä
East itä
Easter pääsiäinen
easy helppo
eat syödä
edge ranta, reuna
edit toimittaa
edition painos
educate kasvattaa
educated sivistynyt
eel ankerias
effect teho
egg muna
Egypt Egypti
Egyptian egyptiläinen
eight kahdeksan
eighteen kahdeksantoista
eighth kahdeksas
eighty kahdeksankymmentä
elect valita
electricity sähkö
element alkuaine, osanen
elephant norsu
eleven yksitoista
elk hirvi
else toinen
embankment pato
embarrassment pula
emblem tunnus
emerge tulla näkyviin
eminent etevä
emphasis mahtipontisuus
employ palkata, käyttää
empty tyhjä
encounter tavata
encourage yllyttää
end loppu, lopetta
endeavour ponnistella, koettaa
ending loppu
endure kestää, kärsiä
engine kone, veturi, moottori
England Englanti
English englantilainen
Englishman englantilainen
enigma arvoitus
enjoy nauttia
enjoyable miellyttävä
enough kylliksi
entertain häiritä
enthusiasm innostus
entire koko
entirely aivan
entrust antaa tehtäväksi
envelope kirjekuori
envy kadehtia
epoch ajanjakso
equal yhtäläinen
equator päiväntasaaja
equilibrium tasapaino
era ajanjakso
erect perustaa
erotic aistillinen
err erehtyä
errand sanoma
error virhe
escape päästä karkuun
especially etenkin
essence olemus
establish todeta, perustaa
estate maatila
esteem harkita, kunnioittaa
estimate arvioida
ethos ilmapiiri
Europe Eurooppa
European eurooppalainen, euroopalainen
evade välttää
even yhtäläinen, tasainen, vieläpä
evening ilta
eventual mahdollinen
ever jolloinkin, tahansa
every jokainen
every kind of kaikenlainen
everyone jokainen
everyone’s jokaisen
everything kaikki
everywhere kaikkialla
evident ilmeinen
evolve kehittyä
exact oikea, täsmällinen
examine tutkia
example esimerkki
except paitsi
excite ärsyttää
exclusively vain
excrement lanta
exercise-book vihko
exhibition näyttely
exist olla olemassa
expect odottaa
expensive kallis
experienced kokenut
expert kokenut
expire kuolla
explode räjähtää
explore tutkia
export viedä maasta
exposition näyttely
express ilmaista
expression ilme
extend ojentaa, laajuus
extensive avara
exterminate hävittää
extinguish sammuttaa
extreme äärimmäinen
eye silmä
face kasvot
facile helppo
fact tosiasia
factory tehdas
faint pyörtyä
fair markkinat, vaalea, oikeudenmukainen
fairy haltia
faithful uskollinen
fall pudota
falsify väärentää
fame maine
family perhe
fancy uneksia
fantasy mielikuvitus
fare voida
farewell hyvästi
farm vuokrata maata, vuokrasopimus, maatila
fashion muoti
fast luja, nopea
fasten lukita, kiinnittää
fat rasva, paksu
fate osa
fateful kohtalokas
father isä
faucet hana
favourable suopea
fear pelätä, tuska
feather kynä
feature piirre
February helmikuu
feed syödä, ravita
feel tuntea
fellow mies, olio
ferry proomu
fervor into
fervour into
festival juhla
fever kuume
fiancé sulhanen
fiber säie
fibre säie
fiction kuvitelma
field pelto
fifteen viisitoista
fifth viides
fifty viisikymmentä
figure numero, laskea
file viilata, rivi
filter suodattaa
find löytää
fine kaunis
finger sormi
finish lopetta
finished valmis
Finland Suomi
Finnish suomalainen
fire tuli
firm luja
fish kala
fit kelvata
five viisi
fix kiinnittää
fix up järjestää
flag lippu
flame liekki
flat tasainen, laakea
flatter imarrella
flee paeta, päästä karkuun
fleet laivasto
flesh liha
fling heiluttaa
flirt hakkailla
flit hakkailla
float uida
floor kerros, lattia
flounder rimpuilla
flour jauhot
flow virrata
flower kukka
fluff untuva
fluid aalto
flute huilu
flutter hakkailla
fly kärpänen, lentää
foam vaahto
fog sumu
fold taivuttaa
folder vihko
folk kansa
follow seurata
fondle hyväillä
foolish tyhmä
foot jalka
for aikana, koska, varten
for every reason mistä tahansa syystä
for no reason turhanpäiten
for sake of vuoksi
for some reason jostakin syystä
force tyrkyttää
foreign vieras
forge takoa
forget unohtaa
forgive antaa anteeksi
fork haarukka
form muoto
fortunate onnellinen
fortune osa, onnetar
forty neljäkymmentä
found perustaa
foundation pohja
fountain kaivo
four neljä
fourteen neljätoista
fourth neljäs, neljännestunti
fowl kukko
fragment osanen
frame kehys
framework kehys
free vapaa
freeze pakastaa
French ranskalainen
Frenchman ranskalainen
frequently usein
fresh tuore
Friday perjantai
friend ystävä
friendly ystävällinen
frog sammakko
from ulos, lähtien
frontier raja
froth vaahto
fruit hedelmä
frying-pan pannu
frying pan pannu
fuel polttoaine
full kylläinen, täysi
fun huvi
function toimia, virka
fund rahasto, kassa
fungus sieni
fur turkis, talja
fur coat turkis
fur piece turkis
furious raivoisa
furnace uuni
further edelleen
futile turha
future tuleva
gain voittaa
gallant uljas
gallery parveke
gamut sävelasteikko
gape töllistellä
garden puutarha
gas kaasu
gate ovi
gather tehdä johtopäätös, kerätä
gathering kokous
gawk töllistellä
gay iloinen
gazette sanomalehti
general yleinen
generate siittää
generation sukupolvi
genius nerous
gentle makea, lempeä
geography maantiede
germ itu
German saksalainen
Germany Saksa
gesture ele
get hankkia, saada, tulla joksikin, ottaa
get along edistyä
gift lahja
girder hirsi
girdle vyö
gist olemus
give antaa
give birth synnyttää
give in väistyä
give up alistua, väistyä
give way väistyä
gladness ilo
glass juomalasi, lasi
glide liukua
globe pallo
glorify kunnioittaa
glove hansikas
glow hehkua
glow with heat hehkua
glue liima, liimata
go ajaa, mennä
go for a walk olla kävelyllä
go on jatkaa
goal päämäärä, maali
goblet malja
goblin tonttu
God Jumala
gold kulta
golf lahti
good hyvä
good-bye hyvästi
good-natured ystävällinen
goodbye hyvästi
goose hanhi
govern hallita
government inspector tarkastaja
gown puku
graceful siro
grade aste, muistiinpano
grain vilja, jyvä
grandfather isoisä
granule jyvä
grape rypäle
grapple pyydystää
grass ruoho
grate narista, kaapia
grave hauta
gravel sora
gravy kastike
gray harmaa
grease rasva
great iso
Great Britain Iso-Brittania
Greece Kreikka
greedy ahne
Greek kreikkalainen
green vihreä
greet tervehtiä
greeting tervehdys
grey harmaa
grind jauhaa
grit sora
groan huokailla
ground pohja, maa
grounds maa
group ryhmä
grow kasvaa, tulla joksikin, viljellä
growl nurista
grub kaivaa, toukka
gruel puuro
grumble nurista
guarantee taata
guard vartioida
guess olettaa, aavistaa
guest vieras
guide opastaa, suunnata
guilty syyllinen
guitar kitara
gulf lahti
guy olio
habit tapa
hack hakata
hail raesade
hair hius
half puolikas
halt pysähtyä
ham kinkku
hand käsi
handle neuvotella
handsome kaunis
hang riippua
hang onto pitää
happen tapahtua
happy onnellinen
harbor satama
harbour satama
hardly tuskin
hardworking ahkera
hare jänis
harmonica sointuoppi
harvest korjata
hat hattu
haul vetää
have saada, omistaa
have compassion on sääliä
have effect vaikuttaa
have faith luottaa
have faith in luottaa
have got omistaa
have to täytyä
hay heinät
hazard sattuma, vaarantaa
he hän
head pää, opastaa
head of cattle nauta
healthy terve
heap kasa
hear kuulla
heart sydän
heat lämmittää
heaven taivas
Hebrew juutalainen
hedge pensasaita
height korkeus
helix potkuri
helmet kypärä
help auttaa
her hän
here are tässä
here is tässä
hero sankari
herring silli
herself itse
hide piilottaa, talja
high korkea
highway valtakatu
hillside rinne
him hän
himself itse
hinder vaivata
hint viitata
hip lonkka
hire palkata, vuokrata
history historia
hit lyödä, iskeä
hold pitää
holder pidin
hole reikä
Holland Alankomaat
Hollander hollantilainen
home koti
honest rehellinen
honey hunaja
hook haka
hope toivoa
hope for pyrkiä
horizon horisontti
horse hevonen
horse-radish piparjuuri
horseradish piparjuuri
hotel hotelli
hour tunti
house talo
housefly kärpänen
how miten
how many paljonko, monesko
how much paljonko
however kuitenkin
hum surista
human being ihminen
humane inhimillinen
humble nöyrä
hump kyttyrä
hundred sata
Hungarian unkarilainen
Hungary Unkari
hunt metsästää
husband puoliso
hut mökki
hyaena hyeena
hyena hyeena
I minä
ice jää
Iceland Islanti
idea aate
if jos
ignore olla välittämättä
ill-fated kohtalokas
illustrate kuvittaa
image kuva
imitate jäljitellä
imp tonttu
impel yllyttää, karkottaa
imply merkitä
important tärkeä
impose tyrkyttää
imposter puoskari
impression teho, vaikutus
in a way ikäänkuin
in cash käteinen
in every way kaikin tavoin
in exchange for vastaan
in front of edessä
in no way ei kuinkaan
in order to varten
in spite of huolimatta
in turn vuoron perään
incite kiihottaa, ärsyttää
incline kallistaa
inclined taipuvainen
income korko
indeed han
index taulukko
India Intia
Indian intialainen
Indian corn maissi
indicate näyttää, viitata
induce tehdä johtopäätös
indulge armahtaa
industrious ahkera
infant lapsi
infer tehdä johtopäätös
inherit periä
initiate tehdä aloite
injure pilata
ink muste
inner sisäinen
inquiry kysely
insane hullu
insect hyönteinen
insist vaatimalla vaatia
inspect tarkastaa
inspiration luomisvire
instant hetki
instead of sijaan
instigate yllyttää
instinct vaisto
intelligent älykäs
intense voimakas
intensive voimakas
interchange vaihtaa
interest kiinnostaa
interesting kummallinen
intermission tauko
internal sisäinen
interpret tulkita
intestine suoli
intoxicated juopunut
intrigue juonitella
introduce esittää
investigate tutkia
investigation kysely
invite kutsua
Ireland Irlanti
Irish irlantilainen
Irishman irlantilainen
iron rauta
island saari
Israel Israel
Israelian israelilainen
it se
Italian italialainen
Italy Italia
item osanen
itself itse
January tammikuu
Japan Japani
Japanese japanilainen
jeer at pilkata
jest laskea leikkiä
jewel jalokivi
Jewish juutalainen
job virka
join sitoa, liittyä
joint yhteinen
joke laskea leikkiä
journey matka
joy ilo
judge tuomita
jug ruukku, säiliö
juice mehu
July heinäkuu
jump hypätä
June kesäkuu
just juuri, oikeudenmukainen, vain
just now juuri
keel köli
keep pelastaa, säilyttää, vartioida
keep an eye on tähystää
keep on kestää
kernel ydin
key sävelasteikko
kiln uuni
kilo kilogramma
kind ystävällinen, laji
king kuningas
kirk kirkko
kiss suudella
knee polvi
knock iskeä
knot solmu
know tuntea, tietää
know how tietää
labour synnyttää
lacquer lakka
lagoon laguuni
lake järvi
lament valitella
lamp lamppu
land maa
landscape maisema
language kieli
lapsed raihnas
large iso
larva toukka
last viimeinen, kestää
lath riuku
laud ylistää, kunnioittaa
laugh nauraa
launch laskea vesille
law laki
lay down panna
lay hold of ottaa
lay out levittää
layer kerros
lead opastaa, lyijy
leader päällikkö
leaf lehti
league liitto
lean nojata
leap hypätä
learn oppia
learned sivistynyt
lease vuokrata maata
leather nahka
leave jättää
lecture luento
leg sääri
lemon sitruuna
lemonade limonaadi
lend lainata
lens linssi
let jättää
letter kirjain, kirje
letterbox postilaatikko
lettuce lehtisalaatti
level taso, yhtäläinen, tasainen
lever nostaa
liberal vapaamielinen
lie maata, valehdella
lift nostaa
light valo, vaalea
lightning salama
like miten, arvostaa
like this siten
limb jäsen
limit raja
line viiva, rivi
link asentaa
lion leijona
lip huuli
liquid aalto
list lista
listen kuunnella
liter litra
litre litra
live asua
lively henkevä
liver maksa
load lasti
loaf leipä
loan lainata
lobster hummeri
location paikka
loch järvi
lock lukko, lukita
lofty korkea
logical reasoning järki
long pitkä
long for kaivata
look katsella, tässä
look after hoitaa, vartioida
look at katsella
look for etsiä
lorry kuorma-auto
lose kadottaa
loud äänekäs
love rakastaa
lovely suloinen, kallis, miellyttävä, kaunis
loyal uskollinen
luck osa, mahdollisuus
lull tuutia
lump kimpale, massa, pala
lunch lounas
lung keuhko
lure houkutella
lurid terävä
lust intohimo
lute luuttu
lyric teksti
machine kone
mad hullu
maestro mestari
magazine sanomalehti
mail posti
mailbox postilaatikko
mainland maanosa
mainly etenkin
maintain säilyttää
maize maissi
make tehdä
make a mistake erehtyä
make a noise meluta
make fast kiinnittää
make fun of pilkata
make use of käyttää
malicious ilkeä
man mies, ihminen
manage suunnata
manner tapa
mantle takki
map kortti, kartta
March maaliskuu
march marssia
mark leimata, merkki
market markkinat
marsh suo
marvel ihmetellä
marvel at ihmetellä
mask naamari
mass kasa, massa
master mestari, isäntä
mat matto
match tulitikku
material kangas
matter asia
May toukokuu
may voida
me minä
meal jauhot
mealies maissi
mean merkitä
meaning merkitys
means keino, koje
measure mitata
measurement ulottuvuus
meat liha
medicine lääke
meditate miettiä
meet tavata
meeting kokous
melody sävelmä
melon meloni
melt sulattaa
member jäsen
menace uhata
mention mainita
menu ruokalista, kortti
merchandise tavara
merit ansaita
merry iloinen
mess puuro
message sanoma
meter metri
method menetelmä
metre metri
Mexican meksikolainen
Mexico Meksiko
middle keskipiste
middleclass citizen porvari
migrate vaeltaa
mild lempeä
mile peninkulma
milk lypsää, maito
mill tehdas
millimeter millimetri
millimetre millimetri
million miljoona
mind mieli
mingle sekoittaa
minute minuutti
mirror peili
mischievous ilkeä
miserly saita
misery kurjuus
mist sumu
mistake virhe
mitten hansikas
mix sekoittaa
moan huokailla
mock pilkata
mode tapa, muoti
model malli, kaava
modest vaatimaton
moment hetki
Monday maanantai
money raha
money-box kassa
money box kassa
monkey apina
month kuukausi
mood ilmapiiri
moon kuu
moose hirvi
morals siveellisyys
more enemmän, edelleen
mores tapa
morning aamu
most eniten
motive vaikutin
motor moottori
motor-car auto
motor car auto
mount asentaa
mountain vuori
mouse hiiri
mouth suu
move liikuttaa
much moni
mud loka, lima
multitude kasa
murder murhata
murmur kohista
muscle lihas
muse runotar
museum museo
mush puuro
mushroom sieni
music musiikki
musical instrument soitin
musical time tahti
must täytyä
mustard sinappi
mute mykkä
mutter kohista
mutton lammas
mutual vastavuoroinen
naif lapsellinen
naïf lapsellinen
nail kynsi, naula
naive lapsellinen
naïve lapsellinen
naked alaston
name nimi
nape niska
nasty inhottava, ilkeä
nation kansa, kansakunta
nationality kansallisuus
near läheinen
near to vieressä
nearby läheinen
nearly melkein
neat netto
necessary välttämätön
neck kaula
need tarvita
needle neula
Negro neekeri
neigh ammua
neighbor naapuri
neighbour naapuri
neither eikä
nest pesä
net netto, verkko
network verkko
never ei koskaan
nevertheless kuitenkin
new uusi
newspaper sanomalehti
next sitten, läheinen
next to vieressä
nice miellyttävä, hyvä
night yö
nine yhdeksän
nineteen yhdeksäntoista
ninety yhdeksänkymmentä
ninth yhdeksäs
no ei
no-one ei kukaan
no-one’s ei kenenkään
noble jalo
nobody ei kukaan
node solmu
none ei lainkaan
norm sääntö
normal säännönmukainen
north pohjoinen
North pohjoinen
Norway Norja
Norwegian norjalainen
nose nenä
not ei
not at all ei kuinkaan
note muistiinpano, lippu
notebook vihko
nothing ei mikään
notice juliste, huomata
notwithstanding huolimatta
nought nolla
nourish ravita
novel uusi
November marraskuu
now no, nyt
nowhere ei missään
nucleus ydin
nude alaston
number numero
numeral numero
nurse hoitaa
nut pähkinä
nuts hullu
o’clock tunti
oats kaura
object esine
obligation velvollisuus
obstinate itsepäinen
obtain hankkia
obtuse tylppä
obvious ilmeinen
occasion kerta
occupy varata
occur tapahtua
ocean valtameri
October lokakuu
odd kummallinen
of course tietysti
offer ehdottaa
office virka
officer virkailija
official virkailija
offset etäisyys
offspring jälkeläinen
often usein
oil öljy
oil of olives oliiviöljy
okay hyvä
old vanha
olive oliivi
olive-oil oliiviöljy
omnibus bussi
on account of vuoksi
on the other side of poikki
on time täsmällinen
on top ylhäällä
one yksi
one hundred sata
one thousand tuhat
onion sipuli
only yksin, vain
only just tuskin
opera ooppera
operate toimia
opine arvella
opposed to vastaan
opposition vastustus
oppress puristaa
or tai
orange appelsiini
order järjestys, käskeä, tilata
ordinary tavallinen
organ urut
other toinen
ought to täytyä
out of ulos
outfit puku
outside ulkopuolella
outside of ulkopuolella
oval soikea
oven uuni
over yläpuolella
overall koko
overhead ylhäällä
overthrow kumota
overture alkusoitto
owe olla velkaa
own oma, omistaa
pace askel
Pacific Tyyni Valtameri
Pacific Ocean Tyyni Valtameri
pack pakata
page sivu
pail ämpäri
paint maalata
pair pari
Pakistan Pakistan
Pakistani pakistanilainen
pale kalpea
panties alushousut
pants housut
paper paperi
pardon antaa anteeksi
parish seurakunta
park puisto
parrot papukaija
parsley persilja
part osa
particle osanen
particular eri
party juhla
pass mennä ohi, viettää
pass away kuolla
pass by mennä ohi
passion intohimo
past ohi
pate pää
path polku
pattern kaava
pause tauko
paw jalka, sääri
pay maksaa
peace rauha
peach persikka
peak kärki
peal soida
peanut maapähkinä
pear päärynä
pearl helmi
peat turve
peculiar kummallinen
pedal poljin
pelvis vati
pen kynä
pencil lyijykynä
people kansa
pepper pippuri
perfect täydellinen
perform tulla näkyviin, esittää, tehdä
peril vaara
period piste
periodical sanomalehti
perish tuhoutua
permanent pysyvä
permit sallia
perplexed ymmällä
perplexity pula
persevere pysyä
persist pysyä
person henkilö, olio
personal oma
persuade suostuttaa, vakuuttaa
pharmaceutical lääke
phase vaihe
phenomenon ilmiö
philately postimerkkeily
photograph valokuvata, valokuva
physician lääkäri
physics fysiikka
piano piano
pick pistää
pick out valita
pick up kerätä, ottaa
picture kuva
piece pala, osa
piece of furniture huonekalu
pig sika
pigeon kyyhkynen
pigeonhole lokero
pike hauki
pile kasa
pillar pylväs
pin neula
pine mänty
pine tree mänty
pious hurskas
pip jyvä
pipe piippu, putki
pirate merirosvo
piston mäntä
pit ydin
pity sääliä
pizza pizza
placard juliste
place panna, huone, paikka
plain selvä
plan suunnitella
plane lentokone
plank taulu
plant kasvi
plastic muovi
plate lautanen
platform ulkoportaat, laituri
platter vati
play leikkiä
plaza tori
pleasant miellyttävä
please miellyttää
pleased tyytyväinen
pleasure huvi
plough kyntää
plug in kytkeä
plunder ryöstää
pocket tasku
point piste, kärki
point out näyttää
Pole puolalainen
polite kohtelias
polka polkka
pool liittyä
poor kurja
pork sianliha
port satama
pose olla olevinaan
position paikka
possess omistaa
possible mahdollinen
post virka, posti
postage postimaksu
poster juliste
postulate vaatia
pot ruukku
potato peruna
pound survoa
pour kaataa
practical todellinen
praise ylistää
pray rukoilla
precise tarkka
precize netto
prefer pitää parempana
premium palkinto
present esittää, lahja
preserve säilyttää
president puhemies
press puristaa
pressing kiireellinen
presume olettaa
price hinta
print painaa
private yksityinen
prize palkinto
probable todennäköinen
probably luultavasti
proceed edistyä, menetellä
proceed with jatkaa
produce tuottaa
profession ammatti
profit hyötyä
profound syvä
program ohjelmoida
programme ohjelmoida
progress edistyä
promise luvata
prompt täsmällinen
pronounce ääntää
propeller potkuri
proper oikea
property laatu, ominaisuus, maatila
propose ehdottaa
protect suojella, suojata
Protestant protestanttinen
proud ylpeä
prove näyttää toteen
provided that jos
provisional tilapäinen
provoke ärsyttää
prudent älykäs
public yleisö
public square tori
pull vetää
pulverize jauhaa
pump pumpata
punctual täsmällinen
punish rangaista
purchase ostaa
pure puhdas
purpose päämäärä, maali
push työntää
push along työntää
put panna
put down panna
put on airs olla olevinaan
put out sammuttaa
put up with kärsiä
putrefy mädätä
puzzle arvoitus, hämmentää, ällistyttää
quack puoskari
quaint kummallinen
quality laatu, ominaisuus
quantity määrä
quay laituri
quell tukehduttaa
quick nopea
quiet tyyni
quite sangen
quiver vavista
quote siteerata
rabbit kani
race rotu
radical jyrkkä
radio radio
radish retiisi
raft lautta
rag repale
railroad rautatie
railway rautatie
railway carriage vaunu
railway platform ulkoportaat
rain sade, sataa
raise nostaa, kasvattaa
rake haravoida
ranch maatila
rank rivi
rapid nopea
rasp kaapia
raspberry vadelma
rat rotta
rate arvioida
rather han, kylliksi
raw raaka
ray juova, säde
re- jälleen-
reach saavuttaa
reaction vastavaikutus
read lukea
ready valmis
real todellinen
realise ymmärtää, tajuta
reality totuus
realize ymmärtää, tajuta
realm valtakunta
reason järki, vaikutin, syy
reasonable älykäs
rebel kapinoida
rebuke moittia
recall muistaa
receive saada, ottaa vastaan
recent tuore
recess tauko
reciprocal vastavuoroinen
recline maata
recollect muistaa
recommend suositella
record kiekko, kirjata
recruit värvätä
red punainen
reduce supistaa
reef luoto
regard katsella, harkita
register suositella, kirjata
regret valittaa
regrettably surukseni
regularly usein
relate suhtautua, kertoa
relative suhteellinen, sukulainen
release jättää
relinquish väistyä
relish herkutella
remain jäädä
remaining muu
remedy keino
remember muistaa
renounce alistua
renown maine
repeat toistaa
repent katua
replete kylläinen
reply vastata
report selostaa
repose levätä
reproach moittia
reprove moittia
request pyytää
require tarvita, vaatia
rescue pelastaa
research tutkia
reserve tilata
resign alistua
resources keino
respond vastata
rest levätä
rest of muu
restaurant ravintola
restrain hallita
return korko
reverse vastakkainen
reversed vastakkainen
review selostaa
revolt kapinoida
rhyme riimi
rhythm rytmi
rice riisi
rich rikas
rickety raihnas
riddle arvoitus
ride ratsastaa, ajaa
right oikeanpuolinen, oikeus, oikea
right away heti
right now heti
righteous oikeudenmukainen
righthand oikeanpuolinen
rigid kankea
rigorous ankara
rim reuna
ring rengas, soida
riot mellakka
rip repiä
risk vaarantaa
rival kilpailla
river joki
road tie
roam vaeltaa
roast paistaa
rob ryöstää
robe puku
rock tuutia, kallio, keinuttaa
roe mäti
rogue roisto
roll sämpylä, kääriä
roll up kääriä
romance romanssi
romanticism romantiikka
roof katto
room huone
rope köysi
rose ruusu
rot mädätä
rough raaka
round ympärillä, pyöreä
rouse kiihottaa, ärsyttää
route tie
row rivi, soutaa
rubber kondomi
rule hallita
rum rommi
run toimia, juosta
run away paeta
rung porras
Russian venäläinen
rust ruoste
rustle suhista
sack säkki
sad surullinen
safe varma
sagacious älykäs, viisas
sage viisas
sail purje
salary palkka
sales activity markkinat
sallow kalpea
salmon lohi
salt suola
salute tervehtiä
same samanlainen
sample näyte
sand hiekka
sandwich voileipä
sap mehu
Sassenach englantilainen
satisfied kylläinen, tyytyväinen
saturate kyllästää
sauce kastike
sausage makkara
save säästää, pelastaa
saw sahata
say sanoa
say yes myöntää
scale asteikko, sävelasteikko
scar arpi
scarcely tuskin
scatter kaataa
scene kohtaus
scenery maisema
scheme kaava
school koulu
science tiede
scold kehottaa, moittia
Scotland Skotlanti
Scotsman skotlantilainen
Scottish skotlantilainen
scout partiolainen
scrap repale
scrape raapia
scratch raapia, kynsiä
scream huutaa
screw ruuvi
screw up hutiloida
sea meri
seagull lokki
season vuodenaika
second sekunti, toinen
secretary sihteeri
secure varma
see huolehtia, tavata, nähdä, käydä vieraissa
seek etsiä
self itse
sell myydä
send lähettää
sense tuntea, merkitys
sentence lause
separate eri, jakaa
September syyskuu
serene tyyni
serious tärkeä, vakava
serve päivystää, palvella
set koje
set a trap väijyä
set a trap for väijyä
seven seitsemän
seventeen seitsemäntoista
seventh seitsemäs
seventy seitsemänkymmentä
several useahkot
severe ankara
sex sukupuoli
shack mökki
shade varjo
shadow varjo
shake pudistaa
shape muoto
share jakaa, osa, osake
shark hai
sharp terävä
shatter murskata
she hän
shear leikata
shed kaataa
sheep pässi
sheet lehti
sheet metal pelti
shelf hylly
shelter suojata
sherry sherry
shine loistaa, valaista
ship laiva
shirt paita
shiver vavista
shock pudistaa
shoe kenkä
shoo karkottaa
shop myymälä
shore ranta
should täytyä
shoulder hartia
shout huutaa
shove työntää
show näyttää
shower suihkuttaa
shuffle sekoittaa
shut sulkea
side sivu
sideboard kaappi
sign merkki
signal merkki
signify merkitä
sill kynnys
silver hopea
similar yhtäläinen
simple yksinkertainen
sin synti
since koska, lähtien
sing laulaa
sip imeä
sit istua
situation tilanne
six kuusi
sixteen kuusitoista
sixth kuudes
sixty kuusikymmentä
size laajuus
skillful taitava
skin iho, talja
skirt hame
sky taivas
slat riuku
slaughter teurastaa
sleeve hiha
slice leikata
slime lima
slip liukua
slope rinne
slug etana
sly viekas
smart viekas
smash murskata
smear voidella
smell haistaa
smoke savuta
smooth sileä, tasainen
snack lounas
sneeze aivastaa
snow lumi
so siis, siten
soap saippua
society seura, kerho
socket pidin
sofa sohva
soft makea, pehmeä
sole yksin
solemn juhlallinen
solitary yksin
some muutama, jonkin verran, joku
some kind of jonkinlainen
somebody joku
somehow jotenkin
someone joku
someones jonkun
something jokin
somewhere jossakin
son poika
sonata sonaatti
songbook laulukirja
soon kohta
soot noki
sort laji
soul sielu
sound soida
soup keitto
source kaivo
south etelä
South Africa Etelä-Afrikka
sow kylvää
spacious avara
spade kaivaa
Spain Espanja
Spaniard espanjalainen
Spanish espanjalainen
spare armahtaa, säästää
spare part pala
sparrow varpunen
speak puhua
special eri
specimen näyte
speechless mykkä
speedy nopea
spend viettää
spinach pinaatti
spine selkäranka
spirit henki
spoil hutiloida, pilata
sponge sieni
spoon lusikka
spot tahra, piste, paikka
spread levittää, voidella
spread out levittää
spring kevät, kaivo, hypätä
springtime kevät
spur on yllyttää
spy on tähystää
square neliö, tori
squeeze puristaa
squirrel orava
stab pistää
stable luja
stage vaihe, asema
stair porras
stamp leimata
stamp-collecting postimerkkeily
stand seisoa
standard sääntö
star tähti
start tehdä aloite, aloittaa, alku
state tila, valtio, valtakunta
station rautatieasema, asema
statue patsas
stay jäädä
stay over jäädä
steal varastaa
steam höyry
steel teräs
steep jyrkkä
steer suunnata
step askel, porras
stick keppi, liimata
stiff kankea
still vielä
stimulate kiihottaa, ärsyttää, yllyttää
sting pistää
stingy saita
stipulation ehto
stir liikuttaa
stir up kiihottaa
stock varasto
stocking sukka
stoke lämmittää
stone kivi
stop lakata, pysähtyä, asema
store myymälä
storey kerros
stork kattohaikara
story kerros, historia
stove uuni
straight suora
straight past ohi
straightforward yksinkertainen
strange vieras
stream joki
strech jännittää
strech out ojentaa
street katu
streetcar raitiovaunu
strict ankara
stride askel
strike iskeä, lyödä
striking osua
string jänne, köysi
stringent ankara
strip juova, nauha
stripe juova
strive for pyrkiä
stroke hyväillä
stroll olla kävelyllä
strong voimakas
struggle painia, rimpuilla
stubborn itsepäinen
study opiskella
stupid tyhmä
style tyyli
subject aihe
subscribe tilata
subscription jäsenmaksu
subsequently sitten
subtle hienon hieno
succeed menestyä
such as miten
suck imeä
sudden äkillinen
suffer kärsiä
suffice riittää
sufficiently kylliksi
suffocate tukehduttaa
sugar sokeri
suggest ehdottaa, viitata
suit puku, kelvata, sopia
sum summa
summarize tehdä yhteenveto
summer kesä
summit kärki
summon kutsua
sun aurinko
Sunday sunnuntai
supervise tarkastaa
support nojata
supporter jäsen
suppose olettaa
suppress tukehduttaa
sure varma
surely han
surmise olettaa, otaksua
surprise yllättää
suspect epäillä
sustain nojata
sustained pysyvä
swallow pääskynen
swamp suo
swan joutsen
swap vaihtaa
swear herjata, vannoa
sweat hikoilla
Swede ruotsalainen
Sweden Ruotsi
Swedish ruotsalainen
sweet makea
swift nopea
swim uida
swing keinuttaa, heiluttaa
swish suhista
Swiss sveitsiläinen
switch kytkeä
Switzerland Sveitsi
swoon pyörtyä
sympathy myötätunto
symphony sinfonia
system järjestelmä
table taulukko, pöytä
tablet taulukko
tabulation taulukko
tact tahti
tail häntä
take ottaa, ottaa vastaan, varata
take care huolehtia
take in ottaa vastaan
take note todeta
take steps ponnistella
taken aback ymmällä
talent kyky
talk puhua
tall korkea
tame koulia
tangerine mandariini
tap hana
tape nauha
taste maku
tea tee
teach opettaa
tear repiä, kyynel
teat nisä
telegraph lennätin
telephone puhelin
tell sanoa, käskeä, kertoa, antaa tehtäväksi
tell a lie valehdella
temporary tilapäinen
ten kymmenen
tend to hoitaa
tendency taipumus
tender makea
tension jännitys
tent teltta
terminate lopetta
terms ehto
terrain maa
terror kauhu
test koettaa
testify todistaa
text teksti
than kuin
thank kiittää
that se, kuka, että
that one se
that over there se
that way siten
the … the mitä … sitä
the Netherlands Alankomaat
them ne, he
theme aihe
then silloin, siis
there siellä, sinne
therefore siis, siksi
they he, ne
thick tiheä, paksu
thigh reisi
thing esine
think arvella, ajatella
think to oneself miettiä
think well of kunnioittaa
third kolmas
thirteen kolmastoista
thirty kolmekymmentä
this tämä
thither sinne
thorn piikki
those se
though vaikka
thousand tuhat
thread lanka
threaten uhata
three kolme
thresh puida
threshold kynnys
through valmis, läpi
throw heittää
thrust työntää
thumb peukalo
thunder ukkonen
Thursday torstai
thus siten
ticket lippu
tickle kutittaa
tie sitoa
tie up sitoa
till kassa
tilt kallistaa
timber puu
time aika, kerta, tunti
tin pelti
tin plate pelti
tiny pikkuinen
tip kärki
tired väsynyt
to varten
to-day tänään
to some extend jonkin verran
toast malja, paistaa
tobacco tupakka
today tänään
token merkki
tomato tomaatti
tomb hauta
tomorrow huomenna
tongue kieli
too myös, liiaksi
too much liiaksi
tool koje
tooth hammas
tooth-brush hammasharja
tooth-paste hammastahna
toothache hammassärky
topic aihe
torment kiduttaa
torture kiduttaa
touch koskettaa
tourist matkailija
tow laahata
tower torni
town kaupunki
trace jälki
track jälki
trade kauppa
tradition perinne
traffic liikenne
train juna, koulia
trait piirre
tram raitiovaunu
trample on tallata
tranquil tyyni
transgression synti
translate kääntää
transmit lähettää
travel matkustaa, ajaa
tread tallata
treat neuvotella, parantaa
tree puu
tremble vavista
tressle alusta
triangle kolmio
trill liverre
trip matka
trouble vaivata
trousers housut
trout taimen
truck kuorma-auto
true tosi
trumpet torvi
trunk matkalaukku
trust luottaa
truth totuus
try koettaa
tube putki
Tuesday tiistai
tug vetää
tulip tulppaani
tummy vatsa
tumult mellakka
tune virittää, sävelmä
tunnel tunneli
Turkey Turkki
turkey kalkkuna
Turkish turkkilainen
turn kääntää, kumota, muuttaa, poiketa, rivi, sorvata
turn around kääntää
turn on kytkeä
turn over kumota
turn round kääntää
twelve kaksitoista
twenty kaksikymmentä
twilight hämärä
two kaksi
type tyyppi
typeset latoa
uncle setä
under alla
underpants alushousut
understand ymmärtää
undertake ponnistella, yrittää
unfortunately surukseni
United Nations Yhdistyneet Kansakunnat
United States of America Yhdysvallat, Amerikka
until saakka
untroubled tyyni
upset kumota
upstairs ylhäällä
urgent kiireellinen
us me
US citizen amerikkalainen
USA Yhdysvallat, Amerikka
use käyttää
use up kuluttaa
useful hyödyllinen
useless turha
usual tavallinen, yleinen
vain turha
valiant rohkea
valid pätevä
valley laakso
valuable kallis
value arvo
vanilla vanilja
vapor höyry
vapour höyry
varied erilainen
various erilainen
vary vaihdella
vase astia
vast avara
veal vasikanpaisti
vegetable vihannes
vegetate kasvaa
vend myydä
venture vaarantaa
verse säe
verve innostus
very sangen
very much sangen
vessel astia, laiva, säiliö
vibrate värähdellä
vicious ilkeä
view katsella
village kylä
vinegar ettika
violet orvokki
violin viulu
vision näky
visit käydä vieraissa
vivacity innostus
vodka vodka
void tyhjä
vote äänestää
voyage matka
wage palkka
wager lyödä vetoa
wages palkka
waggon vaunu
wail valitella
wait odottaa
wait for odottaa
waiter tarjoilija
wake herättää
wake up herättää
walk marssia
wall seinä, muuri
walnut saksanpähkinä
wander vaeltaa
wander about vaeltaa
want tahtoa
war sota
wares tavara
warm lämmin
warn varoittaa
warrant taata
wash pestä
wasp ampiainen
watch kello
watch over vartioida
water vesi
water-melon vesimeloni
Watt watti
wave heiluttaa, laine
wave about heiluttaa
way tie, tapa
we me
wealthy rikas
wear kantaa
weather sää
weave kutoa
Wednesday keskiviikko
week viikko
weep itkeä
weigh painaa
well no, terve, kaivo
well-informed sivistynyt
well-known tuttu
well-mannered kohtelias
well-off rikas
well then no
west länsi
West länsi
whale valas
wharf laituri
what mikä
what for miksi
what kind of millainen
what number monesko
what sort of millainen
wheel pyörä
when milloin
where missä
where … to minne
which kuka
which one kuka
which one’s kenen
while aikana
whilst aikana
whim oikku
whiskey viski
whisky viski
whisper kuiskata
whistle viheltää
white valkea
who kuka
whole koko
wholly aivan
whose kenen
why miksi
wide avara
widow leskirouva
widower leski
willingly mielellään
win voittaa
win over voittaa
wind tuuli, kääriä
wind up kääriä, jännittää
window ikkuna
wine viini
winter talvi
wipe out hävittää
wireless radio
wise viisas
wish tahtoa, haluta
with luona, kanssa
without ilman
without fail ehdottomasti
witty henkevä
woe voi
wolf susi
wonder ihmetellä
wood puu
woodpecker tikka
wool villa
word sana
work toimia, työskennellä
work out laskea
workbench alusta
world maailma
worm mato
worry huolehtia
worth arvo
worthy arvoinen
wrestle painia
write laatia, kirjoittaa
writhe rimpuilla
yacht huvivene
yard piha
yawn haukotella
year vuosi
yearn kaivata
yellow keltainen
yes kyllä
yesterday eilen
yet jo, kuitenkin, vielä
yoghourt jogurtti
yoghurt jogurtti
yoke ies
yonder siellä
you sinä
young nuori, jälkeläinen
Yugoslav jugoslaavi, jugoslavialainen
Yugoslavia Jugoslavia
Yugoslavian jugoslaavi, jugoslavialainen
Yule joulu
zeal into
zero nolla
zone vyöhyke