a	iemand, in, op, per, binne, enigiemand
a few	enige, sommige, enkele
a little	nogal, taamlik
a long time	lank, geruime tyd
a lot of	baie, party
a while	ewe
aback	agter
abacus	abakus
abandon	verlaat
abandoned	immoreel
abase	verneder
abasement	verlaging
abashment	skaamte
abate	verminder
abatement	afslag
abattoir	abattoir
abduct	ontvoer
aberration	fout
abet	help, ondersteun
abetter	handlanger
abettor	handlanger
abide	wag, wag vir, uithou, staan, verwag
abiding	permanent, vas
ability	vermoë, kwalifikasie
abjure	kanselleer, afsweer
able	geskoolde
abnegate	afsweer
abode	woning
abolish	kanselleer
abolition	opsegging
aboriginal	inheems, oorspronklik, binnelands
abortive	vrugteloos
about	omtrent, so, van, sowat, oor
above	oor, bogenoemd, bo, hierbo
above-board	eerlik
above-mentioned	bogenoemd
above all	veral, hoofsaaklik
abridge	verminder
abridgement	oorsig
abridgment	oorsig
abrogate	kanselleer
abrogation	opsegging
abscond	weghardloop
absent onself	vertrek
absolutely	beslis, sowaar, werklik, definitief, regtig, darem
absolution	vergifnis
abstract	oorsig
abstruse	misterieus
absurd	sinneloos
abundant	oorgenoeg
Abyssinian	Abessiniër
academic	student
accent	beklemtoon
accentuate	beklemtoon
accept	aanvaar, neem, aanneem
acceptance	aanvaarding
accessible	toeganklik
accessory	sekondêr, handlanger
accidence	morfologie
accident	ongeluk
accommodation	afspraak, woning
accomodate	eindig, help
accomplice	handlanger
accomplish	bereik, presteer, behaal
according to	volgens
account	rekening, rapport
accountant	rekenmeester
accumulator	battery
accurate	juis
accustom	gewoond wees
ache	seer wees
Achilles	Achilles
Achilles' heel	Achilleshiel
Achilles' tendon	hakskeensening
acquaintance	kennis
acquire	verwerf, behaal
acronym	akroniem
across from	teen, jeens
act	pleeg, daad, maak, optree, doen
action	daad, aksie
activist	aktivis
activity	aksie
actor	akteur
actress	aktrise
actual	effektief
actually	sowaar
ad	advertensie
Adam	Adam
Adam's apple	komhalertjie, adamsappel
add	toevoeg, byvoeg
additional	nog 'n
address	adres, toespreek, adresseer
addressee	geadresseerde
Aden	Aden
adjacent	naburig
adjust	verstel
administration	administrasie, beheer, kontrole
admiral	admiraal
admire	bewonder
admit	bieg
ado	lawaai, ophef
Adonis	Adonis
adornment	sieraad
Adriatic	Adriatiese See
Adriatic Sea	Adriatiese See
adult	volwasse
advance	naderkom
advantage	voordeel
advantageous	gunsteling-
adventure	avontuur
adverb	bywoord
adverbial	bywoordelik
advertise	adverteer, meld
advertisement	advertensie
advice	advies, raad
advise	aanraai
advocate	advokaat
Aegean Sea	Egeïese See
aerogramme	lugposbrief
aeroplane	vliegtuig
affable	vriendelik
affair	saak, ding
affect	aandoen, aangry, beïnvloed
affection	aandoening, emosie
affix	vasmaak, vasstel, bepaal
Afghan	Afghaan
Afghanistan	Afghanistan, Afganistan
Africa	Afrika
African	Afrikaans, Afrikaan
Afrikaans	Afrikaans
Afrikaans language	Afrikaans
Afrikander	Boer, Afrikaner
Afrikaner	Boer, Afrikaner
Afro-Asian	Afro-Asiaties
after	na, agter, nadat, oor
afterwards	later, daarna
again	weer
against	jeens, teen
age	ouderdom
ago	gelede
agreeable	heerlik, aangenaam, lekker
agreed	top
agreement	afspraak
agricultural school	landbouskool
ahead	voorheen, vroeër, voort, vorentoe
aid	help, assistent, hulp
aim	oogmerk, doel, bedoel
air	lug
air-mail	lugpos
air-plane	vliegtuig
air letter	lugposbrief
airfield	vliegveld, lughawe
airplane	vliegtuig
airport	lughawe
Aix-la-Chapelle	Aken
alarm clock	wekker
Albania	Albanië
Albanian	Albaniese taal, Albanees, Albaans, Albanies
Albanian language	Albaniese taal, Albanies
alcohol	alkohol
alder	elsboom, els
ale	bier
alert	lewendig
Aleutian Islands	Aleoete
Alexandria	Alexandrië
Algeria	Algerië
Algerian	Algeryns, Algeryn
Algiers	Algiers
alibi	alibi
alien	teenoorgesteld, vreemd
all	almal, elke, al die, elkeen
all about	oral
All Hallows	Allerheilige
all of a sudden	skielik
all of it	alles
all over again	weer
All Saints' Day	Allerheilige
All Souls' Day	Allersiele
all the same	ewe
all the time	solank, tegelyk, intusse
allow	laat
almost	byna, amper
alms	aalmoes
alone	alleen, enigste, slegs, net
along	volgens
alongside	langs
alphabet	alfabet
Alps	Alpe
already	al, klaar, alreeds, reeds
Alsace	die Elsas, Elsas
Alsatian	Elsasser, Elsasies
also	ook
alter	verander
alternative	keuse
altogether	alles
aluminium	aluminium
aluminum	aluminium
always	steeds, altyd
amateur	amateur
amaze	verbaas
amazing	wonderbaarlik
Amazon	Amasone
America	Amerika
American	Amerikaans, Amerikaner
American Indian	Indiaan, Rooihuid
ammunition	ammunisie
among	tussen
amortize	afskryf
amount	aantal, bedrag
ampere	ampère
ampère	ampère
amuse	amuseer
amusement	vermaak
analysis	analise
and	en
Andalusia	Andalusië
anew	weer
Anglo-Saxon	Angel-Saksies, Angel-Sakser
Angola	Angola
animal	dier
annotation	kommentaar
announce	meld, adverteer
annual	jaarliks
annul	kanselleer
another	ander, nog 'n
answer	beantwoord, antwoord
Antarctic	Suidpool-, Antarktika
Antarctic Ocean	Suidelike Yssee
Antilles	Antille
anvil	aambeeld
anxious	bekommerd
any	enige, enkele, enigiemand, sommige, iemand
any time	enige tyd
anybody	iemand, enigiemand
anything	enigiets, iets
anywhere	êrens
apart	afsonderlik
apartment	woonstel
ape	aap
Apocalypse	Openbaring, Apokalips
apparatus	toestel
appeal to	oproep
appear	verskyn, lyk, skyn
appear to be	skyn, lyk
appellation	naam
appendix	bylae
apple	appel
apply	toepas
appoint	aanstel
appointment	afspraak, aanstelling
appointment to office	aanstelling
appreciate	lief wees vir, waardeer, hou van
approach	naderkom
appropriate	geskikt
approximately	sowat, omtrent, so
apricot	appelkoos
April	April
Apulia	Apulië
aquarium	akwarium
Arab	Arabier
Arabia	Arabië
Arabian	Arabies
Arabic	Arabies
archive	argief
Arctic	Noordpool, noordpool-
Arctic Ocean	Yssee
Ardennes	Ardenne
area	gebied, oppervlakte
arena	arena
Areopagus	Areopagus
Argentina	Argentinië
Argentine	Argentyns, Argentyn
Argentinean	Argentyns
Argus	Argus
arise	styg
arm	arm
Armenia	Armenië
Armenian	Armenies, Armeniër
army	leër
arrange	reël
arrival	aankoms, koms
arrive	arriveer, beland, aankom
arrogant	pretensieus
arrow	pyl
art	kuns
art gallery	kunsgalery
article	artikel
artificial	kunstig, onnatuurlik
artist	kunstenaar
artistic	kunstig
Aryan	Ariër, Aries
as	hoe, so lyk, soos
as ... as	so ... soos
as if	asof
as regards	ten opsigte van
as though	asof
as to	ten opsigte van
ascend	styg, opstaan, opgaan
Ascension Day	Hemelvaartdag
ash	as
Ash Wednesday	Asdag
Asia	Asië
Asia Minor	Klein-Asië
Asian	Asiaties, Asiaat
Asiatic	Asiaties
ask	vra
ask for	vra
aspire	aansoek doen
aspire to	aansoek doen
ass	groutjie, donkie, esel
assault	aanval, aanslag
assemblage	vergadering
assemble	saamgaan
assent	bevestig
assign	daag
assigned job	taak
assist	help
assistant	assistent
assistent	assistent
associate	aansluit
association	vereniging
assure	verseker, seker maak, sertifiseer
Assyria	Assirië
Assyrian	Assiries, Assiriër
astonishing	wonderbaarlik
asylum	toevlugsoord
at	teen, naby, om, langs, jeens, by
at a strech	namekaar
at all	heeltemal
at home	tuis
at last	uiteindelik
at least	ten minste
at night	snags
at once	dadelik
at present	nou, tans
at some time	eendag, eers
at the right time	betyds, op tyd
Athena	Athene
Athene	Athene
Athenian	Athener
Athens	Athene
athlete	atleet
Atlantic	Atlanties, Atlantiese Oseaan
Atlantic Ocean	Atlantiese Oseaan
Atlas	Atlas
attach	vasstel, vasmaak, bepaal
attack	aanval
attain	verwerf, presteer, bereik, behaal
attempt	aanpak, probeer, poging
attend	verpleeg, kuier, bywoon
attention	aandag
Attic	Atties
attract	lok
attraction	aantrekkingskrag
attractive	aantreklik
audit	kontroleer
Augean stable	Augiasstal
Augeas	Augias
August	Augustus
aunt	tant
Australia	Australië
Australian	Australiër, Australies
Austria	Oostenryk
Austrian	Oostenryker, Oostenryks
author	skrywer
authority	gesag
autobus	bus
automobile	motor
autonomous	onafhanklik
autumn	herfs
available	beskikbaar
average	gemiddeld, medium
avid	gretig
avoid	vermy
await	verwag, wag, wag vir
away	ver
Azores	Asoriese Eilande
Aztec	Astekies
Baal	Baäl
baboon	bobbejaan
baby	baba
Babylonia	Babilonië
Babylonian	Babilonies
Bacchus	Bacchus
back	terug, rug
background	agtergrond
backside	agterent
backward	agterlik
backwards	agter
bad	kwaai, sleg
badger	ratel
badly	sleg
bag	tas
baggage	bagasie
bake	bak
baker	bakker
Balkans	Balkan
ball	bal
ballet	ballet
Baltic	Balties
Baltic Sea	Oossee
banana	piesang
band	skare
bandage	verband
bank	oewer, bank
bank-note	noot
bank note	noot
banknote	noot
bankrupt	bankrot
banner	vlag
Bantu	Bantoe-, Bantoe
bar	drinkpan
barber	barbier, haarkapper
barely	skaars
bark	skil
barrel	buis
Basel	Basel
basement	kelder
basic	basies
basin	bak
basket	mandjie
basketball	basketbal
Basle	Basel
Basque	Baskies, Bask
Batavian	Bataviaan, Bataaf, Batavier
bath	bad
bathing-suit	swempak
bathing suit	swempak
bathroom	badkamer
baton	stok
battery	battery
battle	geveg
Bavaria	Beiere
Bavarian	Beier
bay	baai
bazaar	mark, afdelingswinkel
be	wees
be able to	kan
be absent	ontbreek
be acquainted with	ken
be adrift	dryf
be alive	leef
be allowed to	mag
be appropriate	pas
be ashamed	skaam hom
be asleep	slaap
be aware of	besef
be bankrupt	bankrot raak
be bold	waag
be careful	oppas
be considered	in aanmerking kom
be different	verskil
be encamped	kampeer
be fitting	betaam
be fond of	mal wees oor
be found	verkeer, voorkom
be glad	geniet
be hungry	honger wees
be in the habit of	gewoond wees
be lacking	foresti
be late	agter wees
be located	verkeer, voorkom
be married	trou
be missing	ontbreek, foresti
be painful	seer wees
be present	bywoon
be sorry about	jammer wees
be succesful	floreer
be thirsty	dors wees
be willing to	wil
be worthy of	verdien
beach	strand
bead	kraal
beak	snawel
beam	radio
bear	uithou, staan, beer, oplewer, produseer
beast	dier
beast of prey	roofdier
beautiful	deftig, mooi
beautiful woman	skone
beauty	skone
because	aangesien, omdat, want, deurdat
because of	weens
become	raak, word
becoming	geskikt
bed	bed
Bedouin	swerwer, woestynbewoner
bedroom	slaapkamer
bedstead	bababed
Beduin	woestynbewoner, swerwer
beech	beuk
beef	beesvleis
beefsteak	kruisskyf
beer	bier
befit	betaam
before	voordat, voor
beg	vra
begin	begin, instel
beginner	beginner
beginning	begin
behave	gedra hom
behaviour	houding
behind	agterent, agter
Belgian	Belg, Belgies
Belgium	België
Belgrade	Belgrado
believe	glo, meen
bellflower	klokkie, koppies-en-pierings, mariëteklokke
belong to	behoor aan
below	onder, onderaan
bench	skool
bend	buig
beneath	onder
benefit	voordeel, profyt
Bengal	Bengalees, Bengale
Berlin	Berlyn, Berlyns
Berliner	Berlyner
Bern	Bern
Berne	Bern
beseech	smeek
beside	naby, om, langs, by
best	beste
Bethlehem	Betlehem
betrayal	verraad
better	beter
between	tussen
bevy	skare
beyond	verby
bible	bybel
Bible	Bybel
bicycle	fiets
bid	vra
big	groot
bike	fiets
bikini	bikini
bill	rekening, kaartjie, snawel
billiards	biljart
bind	bind
binding	band
birch	berk, berkeboom
bird	voël
birth	geboorte
birthday	verjaarsdag
bishop	biskop
bison	bison, Amerikaanse buffel
bite	byt
bitter	bitter
black	swart
Black Sea	Swart See
blank	wit, blank, vorm
blanket	deken
bleak	koud, donker, onaangenaam
blend	meng
bless	seën
blind	blind
block	blok
Bloemfontein	Bloemfontein
blood	bloed
blood-red	bloedrooi
blood red	bloedrooi
bloom	blom
blouse	bloese
blow	waai, slag, blaas
blue	blou
Bluebeard	Bloubaard
boardroom	raadskamer
boast	spog
bobbin	spoel
body	liggaam, lyf
Boer	Boer
Bohemia	Boheme
Bohemian	Boheems
boil	kook
Bolivia	Boliwië
Bolivian	Boliwies
Bolshevik	Bolsjewis, Bolsjewiek
bolt	knip
Bombay	Bombaai
bonus	bonus
book	bestel, boek
book-keeping	boekhou
booking-office	kaartjieskantoor
border	oewer
bore	boor
boring	vervelig
borrow	leen
bosom	bors
boss	baas
both	altwee, albei
bottle	bottel
bottom	agtergrond, agterent
bough	tak
boundary	grens
boutique	winkel
bovine	bees
bovine animal	bees
bowl	bak
box	boks, pot, doos
boxer	bokser
boy	seun
Brabant	Brabant
Brabantine	Brabander, Brabants
bracket	hakie
brag	spog
brain	brein
brake	rem
branch	afdeling, vak, tak
brandish	swaai
brandy	brandewyn
Braunschweig	Brunswyk
Brazil	Brasilië
Brazilian	Brasiliaans, Brasiliaan
bread	brood
break	pouse, breek
breakable	breekbaar
breakfast	ontbyt
breast	bors
breathe	asem
breed	ras, teel, oplei, aanhou
Bretagne	Bretagne
bribe	bederf
brick	baksteen
bride	verloofde
bridge	brug
brief	kort
bright	skitterend, pragtig, blink, helder
bright blue	potblou
brilliant	blink, pragtig, skitterend
bring	bring
bring along	saambring, meebring
bring up	oplei
brisk	lewendig
Britain	Groot-Brittanje
British	Brits
Briton	Brit
Brittany	Bretagne
brittle	breekbaar
broken	stukkend
broker	eiendomsagentskap
brothel	hoerhuis, bordeel
brother	broer
brow	wenkbrou
brown	bruin
Bruges	Brugge
Brunswick	Brunswyk
brush	borsel
Brussels	Brussel, Brussels
Brussels-sprouts	Brusselse spruitjies
Bucharest	Boekarest
Buddha	Boeddha
Buddhism	Boeddhisme
Buddhist	Boeddhist
buddy	makker
budget	begroting
buffalo	buffel
buffer	buffer
buffoon	nar
builder	bouer
building	gebou
Bulgar	Bulgaar
Bulgaria	Bulgarye
Bulgarian	Bulgaar, Bulgaars
bulk	grootte
bull	bul
bullet	koeël
bumper	buffer
bunch	bondel
bundle	bondel
burden	laai, belaai
burdensome	swaar
bureau	buro, kantoor
burglar	inbreker
Burgundy	Boergondië
Burma	Birma
Burmese	Birmees, Birmaan
burn	brand, aanbrand, verbrand
bus	bus
bus stop	bushalte
bush	struik
bushbuck	bosbok
Bushman	Boesman
business	ding, saak, handel
business deal	saak, ding
businessman	handelaar, sakeman
busstop	bushalte
busy	beset, besig
but	nietemin, egter, maar
butcher	slag, slagter
butter	botter
buttocks	agterent
buy	koop
by	jeens, by, per, teen, om, langs, deur, met, naby
by day	bedags
by means of	met, per, deur
by night	snags
by now	al, reeds, klaar, alreeds
bye	tot siens
Byzantine	Bisantyns
Byzantium	Bisantium
cabaret	kabaret
cabinet	kas, kabinet
cadaver	lyk
cadre	raamwerk
Caesar	Caesar
cafetaria	kafeteria
cage	hok
Cain	Kain
Cairo	Kaïro
calculation	rekening
California	Kalifornië
call	noem
call at	aandoen
call on	kuier
caller	besoeker
calm	kalm
calm down	bedaar
Calvary	Kruisberg, Kalvarieberg
Calvin	Calvyn
camel	kameel
camera	kamera
Cameroon	Kameroen
Cameroun	Kameroen
camp	kampeer
camp of tents	kamp
camp out	kampeer
campaign	veldtog
camping ground	kamp, kampeerterrein
camping site	kamp, kampeerterrein
can	blik, kan
Canada	Kanada
Canadian	Kanadees
canal	kanaal
Canary	Kanaries
Canary Islands	Kanariese Eilande
cancel	kanselleer
cancer	kanker
candidate	applikant, kandidaat
candle	kers
Candlemas	Vrouedag, Maria-ligmis
cane	stok
canker	kanker
Canterbury bell	mariëteklokke, koppies-en-pierings, klokkie
Canticles	Hooglied
cap	pet
Cape	Kaaps
Cape Province	Kaapprovinsie, die Kaapprovinsie
Cape Town	Kaapstad
capital	hoofstad
capital city	hoofstad
Capitol	Kapitool
Capricorn	Steenbok
captain	kaptein
capture	vat, vang
car	motor, kar
car park	parkeerplek
cardiac	innig
care	sorg
care about	bekommer hom
care for	behandel
careful	sorgvuldig, versigtig
Carmelite	Karmeliet
Carpathians	Karpate
carpet	mat
carrot	wortel
carry	dra
carry out	uithou, staan
cart	kar
Carthage	Carthago
Carthaginian	Carthager
case	saak, ding
cash	kontant
casino	casino
Caspian Sea	Kaspiese See
casserole	pan
cassette	kasset
cast a shadow	oorskadu
Castillian	Kastiliaans
castle	kasteel, toring
catalog	katalogus
catalogue	katalogus
Catalonia	Katalonië
Catalonian	Katalaans
catch	vang, vat, tref
Catholic	katoliek
Catholisism	katolisisme
Caucasus	Kaukasus
cause	aandoen, rede, veroorsaak
caution	waarsku
cautious	versigtig
cave	grot
cavern	grot
cease	ophou
cede	afstaan
Celebes	Celebes
celebration	party, viering, selebrasie
celebrity	ster
cellar	kelder
Celt	Kelt
Celtic	Kelties
cent	sent
centennial	eeu
centimeter	sentimeter
centimetre	sentimeter
central	sentraal
century	eeu
certainly	seker, tog, sekerlik
certificate	sertifikaat
certify	verseker, seker maak, sertifiseer
Ceylon	Ceylon
chair	stoel
chairman	voorsitter
challenge	uitdaging
chamber	kamer
chance	gebeurtenis, geleentheid, kans
change	verander, kleingeld
channel	kanaal, buis
chaos	chaos
character	teken, karakter
characteristic	kenmerkend, tipies
chariot	kar
charity	naasteliefde
charming	lieflik
chase	ten doel hê, jaag, dryf
cheap	goedkoop
cheat	ploert
check	kontroleer, tjek
check up on	kontroleer
cheek	wang
cheerful	vrolik
chemist's shop	apteek
chemistry	chemie
cheque	tjek
cheque-book	tjekboek
chess	skaak
chest	bors
chew	kou
chicken	hoender, hen
chief	baas
chiefly	hoofsaaklik, veral
child	kind
Chile	Chili
Chilean	Chileen, Chileens
chilly	koud
chimpanzee	sjimpansee
China	Sjina, China
Chinese	Sjinees, Chinees
chocolate	sjokolade
choice	keuse
choke	onderdruk
choose	verkies, kies
Christ	Christus
Christian	Christen
Christian name	voornaam, doopnaam
Christianity	Christendom
Christmas	Kersfees, Kersmis
Christmas-tree	kersboom
Christmas feast	Kersmis, Kersfees
Christmas tree	kersboom
church	kerk
cigar	sigaar
cigarette	sigaret
cinder	as
Cinderella	Asepoestertjie
cinema	bioskoop, fliekhuis
cipher	syfer
circumstance	omstandigheid
circumstances	situasie, toestand
cite	aanhaal
city	stad
civilization	beskawing
clamp	hakie
clan	kliek
clap	klik
clarify	verduidelik
class	kursus, klas
classic	klassiek
classical	klassiek
clean	suiwer, skoonmaak, skoon
cleanly cut	netjies
cleanse	skoonmaak
clear	helder, opklaar
clearly	duidelik
clerk	kantoorklerk
clever	slim, kunstig
click	klik
client	kliënt
climate	klimaat
climb	opgaan, klim
clinic	kliniek
clip	sny
clique	kliek
close	innig, toemaak, eerskomende, naby, aanstaande, na
close-up	voorgrond
closed	toe
closet	kas
clothe	klee
clothes	klere
clothing	klere
clown	nar
club	klub
cluster	bondel
clutch	koppelaar, gryp
co-operate	saamwerk
coal	steenkool
coast	kus
coat	jas
cobra	kobra
cock	haan
cocktail	kelkie
cod	kabeljou
code	kode
codfish	kabeljou
codicil	bylae
coffee	koffie
coil	spoel
coin	munt, geldstuk, muntstuk
cold	koud
colleague	kollega
collect	versamel, bymekaarbring
collection	insameling, bundel, versameling
college	kollege
collide	bots
collision	botsing
Cologne	Keulen
colony	kolonie
colour	kleur
Columbus	Columbus
column	kolom, rubriek
comb	kam
combination	kombinasie
combine	verbind
come	kom
come about	word, gebeur, plaatsvind, geskie, raak
come across	ontmoet, sien
come back	terugkom
come close	naderkom
come closer	naderkom
come to a halt	gaan staan, stilhou
come to an end	ophou
come together	aansluit
comedy	komedie
comfort	troos
comfortable	gerieflik, gemaklik
commander	kommandant
commence	begin, instel
commencement	begin
commend	prys
commerce	handel
commission	opdrag, kommissie
commodity	artikel
common	gewoon
commonplace	alledaags
commotion	skandaal, aanstoot
communicate	meedeel
communication	kennisgewing, berig
compact	kompak
companion	makker
company	firma
compare	vergelyk
comparison	vergelyking
compartment	koepee, kompartement, vak, afdeling
compel	verplig, dwing
compensate	beloon
compensation	vergelding
competition	kompetisie, wedstryd
complain	kla
complete	aanvul, vol
completely	vol
comprise	bevat
computer	rekenaar
comrade	makker
concept	opvatting
concern	verkeer
concerned	betrokke
concerning	van, ten opsigte van
concert	konsert
conclusion	uitslag, gevolgtrekking
condition	staat, toestand, situasie
conduct	bestuur, lei, houding
conduct oneself	gedra hom
confess	bieg
confide	vertrouwe stel in
confidence	vertroue
confirm	bevestig, erken
conflagration	brand
conform	pas
Confucius	Confucius
confuse	verwar
Congo	Kongo
congregate	saamgaan
conjunction	voegwoord
connect	bind, verbind
connection	verbinding, konneksie
conscience	gewete
consequently	dus, gevolglik
conserve	bewaar
consider	kyk, oorweeg, kyk na
considerably	aansienlik
consolation	troos
console	troos
constant	vas
constantly	permanent
consternation	konsternasie
constitution	grondwet
consul	konsul
consult	raadpleeg
consume	verorber
consumer	verbruiker
contact	kontak
contain	bevat
container	pot, boks
contented	tevrede
contents	inhoud
contest	kompetisie, wedstryd
continent	vasteland
continual	vas
continually	permanent
contract	kontrak
contrary	teenoorgesteld
contrast	teenstelling
control	regeer
conversation	onderhoud, gesprek
convert	bekeer
convey	oordra, inlewer
cook	kook
cooking pot	pan
cool	koel
cooperate	saamwerk
Copenhagen	Kopenhagen
copyright	kopiereg
cordial	innig
core	pit
Corinthian	Korinthies
cork	kurk
corn	mielies
corpse	lyk
correct	reg, juis
corroborate	erken, bevestig
corrode	aantas
cosmetic powder	poeier
cost	kos
costly	waardevol, duur
costume	pak klere
coterie	kliek
cough	hoes
counsel	advies, aanraai, raad
count	tel, in aanmerking kom
coupé	kompartement, koepee
courage	moed, dapperheid, durf
course	kursus
court	hof
cousin	neef
cover	dek
cow	koei
cower	hurk, ineenkrimp
crawl	kruip
crayfish	kreef
crazy	mal
cream	vla, room
create	skep, kreëer
credit card	kredietkaart
creep	kruip
Crete	Kreta
Crimea	Krim, die Krim
crisis	krisis
criticize	kritiseer
Croat	Kroaat
Croatia	Kroasië
Croatian	Kroaties
crockery set	eetservies
crocodile	krokodil
crook	ploert
cross	oorsteek, oorskry, kruis
crouch	hurk
crowd	skare, menigte, massa, stapel
crude	rou
cruel	wreedaardig
crutch	kruk
cry out	skreeu
crystal	kristal
Cuba	Kuba
Cuban	Kubaan, Kubaans
cube	kubus
cultivate	aankweek, kweek
culture	kultuur
cunning	slim
cup	koppie
cupboard	kas
Cupid	Kupido, Cupido
Curaçao	Curaçao
cure	behandel
curious	nuuskierig
curl	roer
current	huidig
curry	kerrie
curtain	gordyn
cushion	kussing
custom	gebruik, gewoonte
customer	kliënt
cut	afskakel, sny
cut a connection	afskakel
cut off	afsny
cycle	fietsry, fiets
cynical	sinies
Cypriot	Cipries, Ciprioot
Cypriote	Ciprioot, Cipries
Cyprus	Ciprus
Czech	Tsjeggies, Tsjeg
Czechoslovak	Tsjeg, Tsjeggies
Czechoslovakia	Tsjeggo-Slowakye
Czechoslovakian	Tsjeg, Tsjeggies
dabbler	amateur
daily	alledaags, daagliks
dainty	teer, delikaat
Dalmatia	Dalmasië
damage	bederf, skade
damaged	stukkend
dame	dam
dance	dans
Dane	Deen
Danish	Deens
Danube	Donau
Dardanelles	Dardanelles
dare	waag
dark	duister, donker
darling	skat
darn	verbrands
date	datum, dateer, afspraak
daughter	dogter
day	day
Day of Atonement	Versoendag
dazed	deurmekaar, verward, verbysterd
de luxe	luukse
dead	dood
deaden	afskryf
deaf	doof
deal	uitdeel
dear	geag, duur
death	dood
debris	afval
debt	skuld
decade	dekade
December	Desember
decent	behoorlik
decently	behoorlik
decide	besluit
declaration	verklaring
declare	verklaar
decor	dekor
décor	dekor
decoration	dekor, sieraad
decoy	lok
decrease	verminder
dedicate	spandeer
deem	meen, dink, glo, kyk na, kyk
deep	diep
deer	hert
defeat	verslaan
defend	verdedig
defiantly	ten spyte van
define	bepaal
definitely	beslis, definitief
definition	definisie
degree	graad
delay	vertraging
delicacy	lekkers
delicate	teer, delikaat
delicious	kostelik
delight in	geniet
delightful	verruklik
deliver	lewer, aflewer, inlewer
delivery	aflewering
deluxe	luukse
demand	vereis
democracy	demokrasie
democratic	demokraties
den	grot
Denmark	Denemarke
dentist	tandarts
depart	vertrek
department	afdeling, vak, departement
department store	afdelingswinkel
departure	vertrek
depict	uitbeeld
deport	deporteer
deportment	houding
deposit	deponeer
depression	krisis
depth	diepte
descend	daal, afgaan
description	beskrywing
desert	verlaat
deserve	verdien
design	skets, plan
desire	verlang
desk	lessenaar
despite	ten spyte van
dessert	nagereg
destiny	lot
detail	besonderheid, detail
determine	vasstel, vasmaak, bepaal
detrimentally	nadelig
Deuteronomy	Deuteronomium
develop	ontwikkel
development	ontwikkeling, evolusie
device	toestel
devil	duiwel, josie
devote	spandeer
dexterous	kunstig
diagram	plan
dial	skyf, plaat
diamond	diamant
dictionary	woordeboek
die	sterf
diet	dieet
differ	verskil
difference	verskil
different	verskillend
differently	anders
difficult	moeilik
difficulty	moeilikheid
digit	syfer
dilettante	amateur
dim	donker, duister
dimension	grootte, dimensie, afmeting
diminish	verminder
diminutive	klein
din	lawaai, ophef
dining-room	eetkamer
dinner	dinee, middagete
diploma	diploma
direct	rig, lei, bestuur, direk
direction	rigting
directions	instruksie
directly	regop
director	direkteur, bestuurder
directory	katalogus
dirty	vuil
disadvantageously	nadelig
disappear	verdwyn
disc	plaat, skyf
discharge	ontslaan
discipline	dissipline
discount	afslag
discover	ontdek
discovery	ontdekking
disease	siekte, kwaal
dish up	opskep, inskep
disk	skyf, plaat
dismal	alledaags, donker, onaangenaam
dismiss	wegstuur, ontslaan
disposal	lus
dispose of	verkoop
dispute	kwessie
distance	afstand
distant	ver
distinct	helder
distraction	ontspanning
distribute	uitdeel
ditch	sloot
diversion	ontspanning
divorced	geskei
do	maak, vervaardig, doen, pleeg
doctor	dokter
document	dokument
dog	hond
doll	pop
domestic	binnelands, gesins-, inheems
Dominican	Dominikaans
donkey	esel, donkie, groutjie
door	deur
Dorian	Dories
Doric	Dories
dot	punt
doubt	twyfel
down	ondertoe
downstairs	onderaan
dozen	dosyn
draft	konsep
drag	trek, sleep
Drakensberg Mountains	Drakensberge
drama	drama
draw	gelykheid, trek
draw out	ontlok, uithaal
drawer	laai
dreary	donker, onaangenaam
dress	klee
drift	dryf
drink	suip, drink
drink to excess	drink, suip
drip	drup
drive	dryf
drive out	uithaal, ontlok
driving-licence	rybewys
drizzle	motreën
drizzling rain	motreën
droop	hang
drop	afval, val, verminder
drug	medisyne
drugstore	apteek
drum	trommel
drunk	dronk
dry	dor, droog
dryness	droogte
duck	eend
during	tydens, gedurende, terwyl, vir
during the day	bedags
dusk	skemer
Dutch	Nederlands, Hollands
Dutchman	Nederlander, Hollander
duty	verpligting, plig
dwarf	dwerg
dwell	woon
dwelling	woning
dye	kleur
each	elkeen, almal, elke
each other	mekaar
eager for	gretig
eagle	arend
ear	oor
early	vroeg, vroegtydig
earn	wen, verdien
earth	aarde
East	ooste
east	ooste
East Germany	Oos-Duitsland
Easter	Pase, Paasfees
eastern	oostelik
easy	maklik
eat	eet
eat up	verorber
echo	eggo
economical	ekonomies
ecstasy	ekstase
Edam	Edam
edelweiss	edelweiss
Eden	Eden
edge	oewer
Edinburgh	Edenburg
edition	uitgawe
educate	oplei
education	onderwys, opleiding
eel	aal, paling
effect	effek, uitslag, impak, indruk
effort	moeite, poging
egg	ei
Egypt	Egipte
Egyptian	Egiptenaar, Egipties
eight	ag
eighteen	agtien
eighth	agste
eighty	tagtig
elect	kies, verkies
election	keuse
electric	elektries
electricity	elektrisiteit
electron	elektron
elegant	elegant
element	item
elemental	elementêr
elementary	elementêr
elephant	olifant
elevator	hyser
eleven	elf
elm	iep, olm
Elsass	die Elsas, Elsas
else	ander
elsewhere	elders
emerge	verskyn
emergency	krisis
emigrate	emigreer
eminent	puik
emotion	emosie, aandoening
employ	gebruik
employee	werknemer
employer	werkgewer
empty	pap
enchanter	towenaar
encounter	sien, ontmoet
encourage	aanmoedig
end	eindig, einde, ophou
end up	ophou
ending	einde
endure	staan, uithou
enemy	vyand
energy	energie
engine	masjien
engineer	ingenieur
England	Engeland
English	Engels
English language	Engels
Englishman	Engelsman
enjoy	geniet
enjoyable	heerlik, lekker, aangenaam
enormous	enorm, geweldig
enormously	deeglik
enough	genoeg, nogal
entangle	verwar
enter	insit
enterprise	onderneming
entertainment	vermaak
enthusiasm	geesdrif
enthusiastic	geesdriftig
entire	hele, volledig
entirely	heeltemal
entrance	toegang
environment	omgewing
environs	omgewing
Epiphany	Driekoningefees, Driekoninge
equality	gelykheid
equally	ewe
equilibrium	balans
equipment	uitrusting, akkomodasie
Eros	Kupido, Cupido
errand	opdrag, boodskap
erroneous	onjuis, verkeerd
error	fout
escape	ontkom aan, ontsnap
Eskimo	Eskimo
especially	veral, hoofsaaklik
Esperantist	esperantis
Esperanto	Esperanto
essay	stelling
estate	plaas, nalatenskap, boereplaas
esteem	aansien, oorweeg
Estonia	Estland
Estonian	Ests, Est
et caetera	ensovoorts
et cetera	ensovoorts
etc.	ens.
eternal	ewig
Ethiopia	Ethiopië
Ethiopian	Ethiopiër
Etruria	Etrurië
Etrurian	Etruskies, Etruries, Etruriër
Etruscan	Etruries, Etruskies, Etruriër
Euphrates	Eufraat
Europe	Europa
European	Europeaan, witmens, blanke, Europeër, Europees
Euxine Sea	Swart See
Eva	Eve
evade	vermy
even	selfs, reëlmatig
evening meal	aandete
event	insident, voorval, gebeurtenis, geleentheid
ever	eendag, eers
ever since	sedert
every	elke, elkeen, almal
every kind of	allerhande
everyone	elkeen, elke, almal
everyone's	almal se
everything	alles
everywhere	oral
evolution	evolusie, ontwikkeling
ex-	voormalige, vroeëre
exact	juis, reg
exactly	net, presies
examination	eksamen, ondersoek, navorsing
examine	ondersoek
example	voorbeeld
exceptional	uitsonderlik
excessive	ekstreem
exchange	sentrale
excitement	opwinding
exclude	uitsluit
exclusive	uitgesluit
exclusively	slegs, net
excursion	uitstappie
excuse me	verskoon my
exercise	oefen, oefening
exert	beoefen
exhausted	uitgeput
exhibition	uitstalling
exist	bestaan
exit	uitgaan
Exodus	Eksodus
expect	wag, wag vir, verwag
expenses	besteding
expensive	duur
experience	deurmaak, ervaring, ondervinding
experienced	ervare
experiment	eksperiment
expert	ervare
expire	sterf, ophou
explain	verklaar, verduidelik
explanation	verduideliking
exploration	navorsing
explosion	ontploffing
export	uitvoer
exposition	uitstalling
express	uitdruk, ontlok, uithaal
expression	gesig, uitdrukking
extend	grootte
extensive	uitgestrek
exterminate	uitroei
extinguish	doodmaak, blus
extra	ekstra
extreme	ekstreem
extremely	deeglik
eye	oog
eyebrow	wenkbrou
fabricate	vervaardig
face	gesig
facile	maklik
facilitate	fasiliteer
fact	feit
factory	fabriek
fade	verbleik
faint	flou word, swak
fair	regverdig, mark, billik
fairly	taamlik
fairy	gees, fee
faith	vertroue
fall	afval, val
false	verkeerd, vals
family	familie, gesin
famous	beroemd
fancier	amateur
fancy	verbeeld hom
far	ver
far away	ver
farm	plaas, boereplaas
fascinate	fassineer
fashion	mode
fast	gou, haastig, vinnig
fasten	vasstel, bepaal, vasmaak
fat	vetterig, vet
fate	lot
father	pa
Father Christmas	Kersvader
fatty	vet, vetterig
favourable	gunsteling-
fear	vrees
Feast of Expiation	Versoendag
Feast of Tabernacles	Loofhuttefees
feather	veer
February	Februarie
feed	eet
feel	voel, voel
female	vroulik
female hairdresser	kapster
female student	damestudent
female teacher	onderwyseres
feminine	vroulik
fertile	vrugbaar
festival	party
fetch	bring
feudal	feodaal
fever	koors
feverish	koorsig
fiancée	verloofde
field	veld
fifteen	vyftien
fifth	vyfde
fifty	vyftig
fight	veg
figure	syfer
file	tou
fill	vol maak, invul
fill in	invul, vol maak
fill up	invul, vol maak
film	rolprent, prent, film
filthy	vuil
final examination	eindeksamen
finally	uiteindelik
find oneself	voorkom
find out	hoor
fine	deftig, teer, uitstekend, boete, puik, delikaat
finger	vinger
finish	eindig
finished	gereed, bereid, klaar
Finland	Finland
Finn	Finlander, Fin
Finnish	Fins
fir	denneboom, den
fire	brand, vuur, ontslaan
firm	ferm, firma, stewig
first	eers, eerste
first aid	noodhulp
first of all	eers
firstly	eers
fish	vis, visvang
fisherman	visser
fishing rod	hengel
fist	vuis
fit	pas
fit in	pas
fitting	behoorlik
five	vyf
fix	vasstel, vasmaak, bepaal, regmaak
fix up	reël
flag	vlag
flame	vlam
Flanders	Vlaandere
flare	flikker
flare up	flikker
flat	woonstel
flatter	vlei
flee	ontsnap, ontkom aan, vlug
Flemming	Vlaming
Flemmish	Vlaams
fling	swaai
float	dryf, swem
flock	trop, kudde
flood	oorstroom
floor	verdieping
flow	vloei, loop, stroom
flower	blom
flu	griep
fluid	vloeistof
Flushing	Vlissingen
flute	fluit
fly	vlieg
foam	skuim
fog	mis
follow	volg
following	volgende
food	kos, voedsel
foolish	dom
foot	poot, voet
football	sokker
for	terwyl, vir, tydens, want, gedurende, om te
for ... together	namekaar
for a long time	lank, geruime tyd
for ever	ewig
for sake of	weens
for the greater part	merendeels
for the most part	merendeels
for the reason that	aangesien, omdat, deurdat
for the time being	tydelik
force	krag, verplig, mag, dwing
forecast	voorspelling
foreground	voorgrond
forehead	voorkop
foreign	vreemd
foreign country	buiteland
forest	bos
forever	ewig
foreward	vorentoe, voort
forget	vergeet
forgive	vergeef
fork	vurk
form	gedaante, vorm
formal	formeel
former	vroeëre, voormalige
formerly	voorheen, vroeër
forsake	verlaat
fortunate	gelukkig
fortune	lot
forty	veertig
fossil	fossiel
foundation	agtergrond
fountain	bron
four	vier
fourteen	veertien
fourth	vierde
fowl	hoender, hen
fragile	breekbaar
fragment	item, stuk
frame	raamwerk
framework	raamwerk
France	Frankryk
Franconia	Frankeland
Frankish	Frankies
free	vry, gratis
freedom	vryheid
freeze	vries
freezer	vrieshok
French	Frans, Franse taal
French language	Franse taal, Frans
frequently	dikwels
fresh	vars
fresh water	vars water
Friday	Vrydag
friend	vriend, vriendin
friendly	vriendelik
Friesland	Friesland
Frisian	Fries
frog	padda
from	uit, van ... af, vanaf
from here	hiervandaan
from there	daarvandaan
frontier	grens
froth	skuim, roer
frozen	bevrore
fruit	vrug
fry	bak
frying-pan	pan
fuel	brandstof
full	vol
full-grown	volwasse
fully	vol
fun	plesier, genot, vermaak
function	funksie, loop, werk
fund	fonds
furlough	verlof
furnish	inlewer, lewer, aflewer
further	meer
futile	vrugteloos
future	toekoms
Gaelic	Kelties
gain	verdien, wen, profyt, wins
Galician	Galicies
gallery	galery
game	wedstryd
garage	garage, motorhawe
garden	tuin
gardening	tuinmaak
gargle	spoel
gas	gas
gasolene	petrol
gasoline	petrol
gate	deur
gather	saamgaan, bymekaarbring, versamel
gathering	vergadering
Gaul	Gallië
gaunt	skraal, maer, dun
gay	vrolik
gazette	koerant
GDR	Oos-Duitsland
gear-box	ratkas
gear-case	ratkas
gem	juweel
general	generaal, algemeen
generally	in die algemeen
generation	geslag, generasie
Genesis	Genesis
Geneva	Geneve
Genoa	Genua
genre	genre
gentle	lieflik, soet
genuinely	regtig, darem
genuinly	sowaar, rektig, werklik
geographic	geografies
geographical	geografies
German	Duitse taal, Duits, Duitser, Germaan
German language	Duitse taal, Duits
German measles	Duitse masels, rooihond
Germanic	Germaans
Germany	Duitsland
get	oppik, vat, verwerf, neem, raak, aankom, bekom
get cold	koud word
get married	trou
get off	afgaan
get out	afklim
get out of a car	afklim
get up	styg, opstaan
ghastly	onaangenaam
Ghent	Gent
ghost	gees, spook
giant	reus
gift	donasie, geskenk
giraffe	kameelperd
girl	meisie, dogter
give	aangee, gee
give back	terugbesorg
give in	afstaan
give notice	adverteer, meld
give rise to	veroorsaak, aandoen
give up	afstaan
give way	afstaan
glad	bly
gladness	vreugde
glamor	gesag
glamour	gesag
glass	glas
glasses	bril
glide	gly
glorify	prys
glorious	beroemd
glue	plak
gnu	wildebees
go	sal, ry, gaan
go astray	afdwaal
go away	vertrek
go beyond	oorskry, oorsteek
go broke	bankrot raak
go down	daal, afgaan
go fast	haas, gou maak
go for a walk	wandel
go out	uitgaan
go to the cinema	fliek
go to the movies	fliek
go up	styg, opstaan, opgaan
go with	saamgaan
goal	oogmerk, doel
god	god
God	God
gold	goue, goud
Gold Coast	Goudkus
golden	goue
Golden Fleece	Gulde Vlies
golden yellow	goudgeel
goldfish	goudvis
golf	golf, gholf
Golgotha	Kruisberg, Kalvarieberg
good	gaaf, goed
good-natured	vriendelik
good afternoon	middag, goeiemiddag
good evening	goeienaand, naand
Good Friday	Goeie Vrydag
good morning	goeiemôre
good night	goeienag
goodbye	tot siens
goods	ware
gossip	klets
Gothic	Goties
Gouda	Gouda
gourd	pampoen
govern	regeer
government	regering
grab	gryp
grade	graad
gradually	stadigaan
Grail	Graal
gram	gram
grammar	grammatika
gramme	gram
granddad	oupa
granddaughter	kleindogter
grandson	kleinkind, kleinseun
granny	ouma
grape	druif
grapple	vat, vang
grasp	gryp
grass	gras
grass green	grasgroen
grate	rooster
gravy	sous
gray	grys
grease	vet
greasy	vetterig, vet
great	puik, kostelik, groot
Great Britain	Groot-Brittanje
Greece	Griekeland
greedy	gretig
Greek	Grieks, Griek
green	groen
Greenland	Groenland
greet	groet
greeting	groet
grey	grys
grid	rooster
grill	rooster
grip	griep, gryp
gripped	geïnteresseerd
grisly	onaangenaam
grotto	grot
ground	grond
group	groep
grow	kweek, word, aankweek, raak
guarantee	waarborg
guard	kondukteur
guess	vermoë, veronderstel, meen
guest	gas
guide	lei, bestuur, gids, rig
guidebook	gids
guiltless	onskuldig
guilty	skuldig
Guinea	Guinee
gulf	golf, gholf
gymnastics	gimnastiek
gypsum	gips
Gypsy	sigeuner
gypsy	sigeuner
habit	gebruik, gewoonte
haemorhoids	aambeie
haemorrhoid	aambei
hail	hael
hair	hare
hairdresser	haarkapper, kapster
hairs	hare
Haiti	Haïti
halt	gaan staan, keer, stop, stilhou
hamburger	burger, hamburger
hand	werker, oordra, hand, inlewer
hand over	oordra, inlewer
handbook	gids
handicraft	beroep
handle	hanteer
handsome	deftig, mooi
hang	hang, ophang
hang onto	behou, vashou, hou
happen	word, raak, gebeur, geskie, plaatsvind
happiness	geluk
happy	gelukkig, bly
harbor	hawe
harbour	hawe
hard	moeilik
hardly	skaars
haste	haas
hat	hoed
hate	haat
haul	trek
Havana	Havanna
have	kry, ontvang, bekom, hê
have faith	vertrouwe stel in
have faith in	vertrouwe stel in
have got	hê
have to	moet
Hawaii	Hawaiï
Hawaiian	Hawaïes
he	hy
head	kop, lei
headache	hoofpyn
header	rubriek
heading	graad
headquarters	hoofkwartier
health	gesondheid
healthy	fiks, gesond
heap	menigte, massa, stapel, skare, klomp
hear	hoor
heart	hart
hearty	innig
heat	hitte
heath	heide
heaven	hemel
heavy	swaar
Hebrew	Hebreër, Jood, Israeliet, Hebreeus
Hebrides	Hebride
hell	hel
Hellenian	Grieks, Helleens
Hellenic	Grieks, Helleens
hello	dag, hallo
helmet	helm
help	help, hulp
helper	assistent
Helvetia	Helvesië, Switserland
hemorrhoid	aambei
hen	hoender
hence	hiervandaan
her	haar, sy, hulle
herd	trop, kudde
here	hierheen, hier
hero	held
heroic	heldhaftig
heroin	heroïen
heroine	heldin
hers	hare
herself	self
Highlander	Hooglander
him	hy, hom
himself	self
Hindoo	Hindoes, Hindoe-, Hindoe
Hindu	Hindoes, Hindoe-, Hindoe
hint	wenk
hip	heup
hippo	seekoei
hippopotamus	seekoei
hire	huur
his	hulle, sy, syne, haar
history	geskiedenis, verhaal
hit	klap, tref
hither	hierheen
hockey	hokkie
hold	vashou, hou, behou
holder	houer
hole	lek, sloot, gat
Holland	Holland
Hollander	Hollander
home	huis toe
honest	eerlik
honey	heuning
honor	huldig
honour	huldig
hooker	hoer
hooter	toeter
hope	hoop
hope for	aansoek doen
horrible	onaangenaam
horror	horror
horse	perd
hospitable	gasvry
hospital	hospitaal
hospitality	gasvryheid
hostile	vyandelik
hotel	hotel
hour	uur
house	huis
housefly	vlieg
how	hoe, as, so lyk, soos
how are you?	hoe gaan dit met u?
how do you do?	hoe gaan dit met u?
how far	hoe ver
how many	hoeveelste, hoeveel
how much	hoeveel
however	maar, egter, nietemin
hue	skakering
huge	enorm, geweldig
human	menslik
human being	mens, mensekind
hundred	honderd
Hungarian	Hongaars, Hongaar
Hungary	Hongarye
hungry	honger
hunt	jaag
hunt after	ten doel hê
hunt for	ten doel hê
hunter	jager
hurried	haastig
hurry	haas, gou maak
hurt	seer wees, beseer
husband	man, eggenoot
husk	skil
hyaena	hiëna, strandwolf
hyena	strandwolf, hiëna
hygienic	higiënies
hypothesize	veronderstel
I	my, ek
Iberian	Iberies
ice	ys
icecream	ys
Iceland	Ysland
Icelander	Yslander
Icelandic	Yslands
idea	idee, opvatting
ideal	ideaal
idiom	idioom
if	as, indien
ignore	ignoreer
ill	siek
ill fate	lot
illness	siekte, kwaal
image	beeld
imagination	verbeelding
imagine	verbeeld hom
immediately	dadelik
immense	enorm, geweldig
immigrate	immigreer
immune	onvatbaar
implicate	verwar
imply	beteken
import	invoer
important	erg, belangrik, ernstig
impress	beïndruk
impressable	sensitief
impression	indruk, effek, impak
in	in, per, binne, op
in a way	asof
in any event	in elk geval
in cash	kontant
in exchange for	teen, jeens
in fact	sowaar
in front of	voor
in order to	om te
in question	betrokke
in short supply	karig
in spite of	ten spyte van
in the daytime	bedags
in the evening	saans
in the meantime	tegelyk, intusse, solank
in the morning	smôrens
in time	op tyd, betyds
in what way	hoe
incinerate	verbrand
inclination	lus
inclined	geneig
include	bevat
including	insluitend
inclusively	insluitend
inconvenient	moeilik
incorrect	onjuis
incubate	broei
indeed	darem, sowaar, regtig, werklik, tog, rektig
independant	onafhanklik
index	indeks
India	Indië
Indian	Indiaan, Rooihuid, Indies, Indiër, Indiaans
Indian corn	mielies
indicate	wys, aandui, vertoon, toon
individual	individueel, persoonlik
Indo-China	Agter-Indië, Indo-Sjina, Indo-China
Indo-European	Indo-Europees, Indo-Europeaan, Indo-Germaans
Indo-Germanic	Indo-Germaans, Indo-Europees
Indonesia	Indonesië
Indonesian	Indonesiër, Indonesies
industry	industrie, nywerheid
inexpensive	goedkoop
infant	kind
inference	gevolgtrekking
influence	beïnvloed
influenza	griep
inform	in kennis stel, meedeel
information	inligting, kennisgewing, informasie, berig
inhale	inasem
inherit	erf
initial	voorletter
inject	inspuit
injection	inspuiting
injure	bederf
injury	wond
innocent	onskuldig
inordinate	ekstreem
inquiry-office	inligtingskantoor
inquisitive	nuuskierig
insane	mal
insert	insit
inside	in, op, per, binne
insist	aandring
inspector	inspekteur, inspektisto
instant	rukkie, oomblik
instantly	dadelik
institute	inrigting, instituut
instruction	instruksie, onderrig
instructor	onderwyser
insubordinate	opstandig
insulation	isolasie
insurance	versekering
insure	verseker
intellect	gees
intelligent	intelligent
intend	bedoel
intense	intens
intensive	intens
intention	plan
interchange	inruil, wissel
interest	belangstelling
interested	geïnteresseerd
interesting	interessant
intermission	pouse
international	internasionaal
interpret	vertolk
interpretation	vertolking
interview	onderhoud
intimate	innig
into	op, per, in, binne
intoxicated	dronk
introduce	bekendstel, bedien, vertoon, voorstel
introduction	inleiding
invent	uitvind
investigation	eksamen, navorsing, ondersoek
invitation	uitnodiging
invite	nooi, uitnooi
invoice	rekening
invoke	oproep
Ionian	Ionies
Irak	Irak
Iraki	Iraaks, Irakiër
Iran	Iran, Persië
Iranian	Iranies, Iraniër
Iraq	Irak
Iraqi	Irakiër, Iraaks
Iraquian	Irakiër, Iraaks
Ireland	Ierland
Irish	Iers
Irishman	Ier
iron	yster
Islam	Mohammedanisme, Islam
Islamic	Slams, Mohammedaans, Islamities
island	eiland
isn't it	nè
isn't that so	nè
isolation	isolasie
Israel	Israel
Israelian	Israeli, Israelies
Israelite	Israeliet, Israelities
Israelitish	Israelities
issue	afkondig
Istanbul	Konstantinopel, Istanboel
Italian	Italianer, Italiaan, Italiaans
Italy	Italië
item	item
its	hulle, haar, sy
itself	self
ivory	ivoor
jackal	jakkals
Jamaica	Jamaika
January	Januarie
Japan	Japan
Japanese	Japanner, Japans, Japannees
Java	Java
Javan	Javaans
Javanese	Javaan, Javaans
jealous	jaloers
Jehovah	Jehova
Jerusalem	Jerusalem
jester	nar
Jesus	Jesus
Jew	Hebreër, Jood, Israeliet
jewel	juweel
jeweller	juwelier
Jewish	Hebreeus, Joods
job	arbeid, werk, taak
Johannesburg	Johannesburg
join	bymekaarbring, toetree tot, verbind, bind
joining	aansluiting
Jordan	Jordaan
Joseph	Josef
journalist	joernalis
journey	reis
joy	vreugde
judge	oordeel
judgment	oordeel
jug	bak, boks, pot
juice	sap
July	Julie
jump	sprong
junction	aansluiting
June	Junie
junto	kliek
jurisprudence	reg
jurist	prokureur
just	net, regverdig, nou net, billik, so net, slegs
just now	so net, nou net
justice	geregtigheid
kangaroo	kangeroe
karma	karma
keen	lewendig
keep	teel, bewaar, aanhou
keepsake	aandenking
Kenya	Kenia
kernel	pit
key	sleutel
kick	skop
kidney	nier
kilo	kilogram
kilometer	kilometer
kilometre	kilometer
kind	vriendelik, soort
kindle	aan die brand steek
kindness	vriendelikheid
king	dam, koning
kingdom	koninkryk
kirk	kerk
kiss	kus, soen
kitchen	kombuis
knee	knie
knife	mes
knock	klap
knot	knoop
know	ken, weet
know how	weet
knowledge	kennis
Kremlin	Kremlin
Krishna	Krisjna
laborer	werker
labourer	werker
lamb	lam
lamp	lamp
land	aarde, daal
landscape	landskap
language	taal
Lapland	Lapland
Laplander	Laplander, Lap
Lapp	Laplander, Lap, Laplands
Lappish	Laplands
larch	lorkboom, lork
large	groot
lass	meisie, dogter
last	vroeëre, verlede, laaste, afgelope, voormalige
lasting	permanent, vas
late	laat
later	later
later on	later
Latin	Latyns, Latyn
Latvia	Letland
Latvian	Let, Lets
laud	prys
laugh	lag
laurel	lourier
law	wet, reg
lawsuit	proses
lawyer	advokaat, prokureur
lay-by	parkeerplek
lay down	sit
lay hold of	optel, vat, neem, oppik
layer	laag
layman	leek
lazy	lui
lead	bestuur, lei
leader	baas, leier
leaflet	brosjure
lean	maer, dun, skraal
leap	sprong
learn	leer
learn of	hoor
least	minste
leather	leer
leather goods	leerware
leave	verlof, laat, verlaat, vertrek
Lebanon	Libanon
lectern	lessenaar
lector	lektor
lecturer	lektor
left	linkerkant
left side	linkerkant
leg	been, poot
legend	legende
Leiden	Leiden
lemon	suurlemoen
lemon juice	suurlemoensap
lend	uitleen
length	lengte
leopard	luiperd, tier
less	minder
lessen	verminder
lesson	les
let	laat
let know	meedeel
Lett	Let
letter	brief
Lettish	Lets
lettuce	kropslaai, blaarslaai
lever	optrek
Leyden	Leiden
Liberia	Liberië
library	biblioteek
Libya	Libië
Libyan	Libiër, Libies
licence	lisensie
lie	lê
lie encamped	kampeer
Liège	Luik
life	lewe
lift	optrek, hyser, styg
light	swak, aan die brand steek, helder, lig
like	lief wees vir, waardeer, as, hou van, soos, hoe
like this	so
lily	lelie
limb	lid
lime-tree	lindeboom
limit	grens
linden-tree	lindeboom
line	tou, lyn
lineage	herkoms
linguist	linguïs
linguistic	linguïsties
link	skakel
lion	leeu
liquid	vloeistof
Lisbon	Lissabon
list	lys
listen	luister naar, luister
liter	liter
literature	literatuur, letterkunde
Lithuania	Litaue
Lithuanian	Litaus, Litauer
litre	liter
little	min, klein
little by little	stadigaan
live	woon
live through	deurmaak
liver	lewer
livestock	vee
living-room	sitkamer
living room	sitkamer
Livonia	Lyfland
Livonian	Lyflands
load	laai, belaai
loaf	brood
loan	lening
lobster	kreef
local	plaaslik
locate	plaas
location	plek
logical	logies
logical reasoning	rede
London	Londen
lonely	eensaam
long	lang
long for	verlang
look	lyk, kyk na, kyk
look at	kyk, kyk na
look for	soek
Lorraine	Lotaringe
lorry	vragmotor
lose	verloor
lose one's way	verdwaal
loss	verlies
Lothringen	Lotaringe
loud	hard
love	mal wees oor, liefde, liefhê
love of one's neighbour	naasteliefde
lovely	kostelik, heerlik, aangenaam, lekker, duur, deftig
lover	geliefde
Low German	Nederduits, Platduits
Lucerne	Lusern
Lucifer	Lucifer, Satan
luck	geluk, kans, lot
luggage	bagasie
lump	massa, stuk
lung	long
lure	lok
luxurious	luukse
luxury	luukse, weeldeartikel
lyric	teks
Macedonia	Macedonië
Machiavelli	Machiavelli
machine	masjien
mad	mal
Madagascar	Madagaskar
Madonna	Madonna, Moedermaagd
Madrid	Madrid
magazine	koerant, tydskrift
magician	towenaar
maid	bediende
mainland	vasteland
mainly	hoofsaaklik, veral
maintain	bewaar, argumenteer
maize	mielies
major road	hoofweg
make	maak, doen, pleeg, vervaardig
make-up	grimering
make certain	seker maak, verseker, sertifiseer
make clean	skoonmaak
make fast	vasmaak, vasstel
make up	grimering, grimeer
make use of	gebruik
Malacca	Malakka
Malay	Slams, Maleis
male	manlik
Malta	Malta
Maltese	Maltees, Malteser
mammal	soogdier
man	mens, mensekind
manage	bestuur, rig
management	beheer, administrasie, kontrole
manager	direkteur, bestuurder
Manchuria	Mantsjoerye
mango	veselperske, mango
manipulate	hanteer
manner	wys, wyse
manufacture	vervaardig
many	party, baie
map	kaart
march	stap
March	Maart
mark	teken, seël
market	mark
marketplace	mark
marriage	huwelik
married	getroud
marry	trou
marvel	verbaas hom
marvel at	verbaas hom
Mary	Maria
masculine	manlik
mask	masker
mass	menigte, skare, massa, stapel
master	baas
match	wedstryd, vuurhoutjie
material	materieel
mathematical	wiskundig
mathematics	wiskunde
matrimony	huwelik
matter	saak, ding
mature	ryp
Mauretanian	Moors
Mauritanian	Moor
maximum	maksimum
may	kan, mag
May	Mei
maybe	miskien
me	ek, my
meager	skraal, maer
meal	maaltyd, ete
mealies	mielies
mean	bedoel, beteken, gemiddeld
meander	kronkel
meaning	plan, betekenis
meanwhile	tegelyk, solank, intusse
measurement	dimensie, afmeting
meat	vleis
Mecca	Mekka
mechanic	werktuigkundige
medical	medies
medicine	medisyne
meet	ontmoet, oplaai, sien, saamgaan
meeting	vergadering
Melanesia	Melanesië
Melanesian	Melanesies, Melanesiër
melody	wysie, wys
member	lid
membership	lidmaatskap
memento	aandenking
memory	herinnering
menace	bedreiging, bedreig, dreigement
mentally deficient	agterlik
mention	noem, vermeld
menu	spyskaart
merchant	handelaar, sakeman
merit	verdien
merry	vrolik
message	boodskap
meter	meter
metre	meter
metropolis	hoofstad
Mexican	Mexikaans
Mexico	Mexiko
midday meal	dinee, middagete
middle	gemiddeld, medium
Middle East	Middel-Ooste
middleclass citizen	burger
midget	dwerg
migrate	swerf
mile	myl
milk	melk
millimeter	millimeter
millimetre	millimeter
million	miljoen
mind	gees
mine	myne, myn
mineral	mineraal
mingle	meng
minimum	minimum
mining	mynbou
minister	minister
minute	minuut
minutes	boetekaartjie
miracle	wonder
miraculous	wonderbaarlik
miserable	arm, kwaai, sleg
missionary	sendeling
mist	mis
mistake	fout
mistaken	verkeerd, onjuis
mix	meng
mixture	mengsel
mode	wyse, wys, mode
model	skema
moderate	matig
modern	modern
mole	mol
moment	oomblik, rukkie
momentarily	enige tyd, ewe
Monday	Maandag
money	geld
money order	poswissel
Mongol	Mongool
Mongolia	Mongolië
Mongolian	Mongools, Mongool
monk	monnik
monkey	aap
monster	monster
Montenegrin	Montenegryn, Montenegryns
Montenegro	Montenegro
month	maand
monument	monument
Moor	Moor
Moorish	Moors
moral	moreel
more	meer
more than	oor
Moresque	Moors
Moroccan	Marokkaans, Marokkaan
Morocco	Marokko
morphology	morfologie
morsel	hap
Moscow	Moskou
most	meeste
mostly	merendeels
motel	motel
moth	nagvlinder, mot
mother	ma
motion picture	rolprent, film, prent
motor-car	motor
motor-cyclist	motorfietsryer
motor car	motor
motor road	deurpad
motorcycle	motorfiets
motorway	deurpad
mountain	berg
mouse	muis
mouth	mond
mouthful	hap
move	verhuis, verplaas, aangry, roer, beweeg
movement	beweging
movie	film, prent, rolprent
movie theatre	fliekhuis, bioskoop
Mozambique	Mosambiek
much	baie
multitude	skare, stapel, massa, menigte
munition	ammunisie
murderer	moordenaar
Muscovite	Moskowiet
museum	museum
music	musiek
musical instrument	musiekinstrument
must	moet
mutineer	rebel
mutton	skaapvleis
my	my
myself	myself
mysterious	misterieus
myth	mite
nail	nael
nail-varnish	naelpolitoer
name	naam
namely	naamlik
Namibia	Namibië
napkin	servette
narrative	storie, verhaal
nasty	sleg, lelik, immoreel, kwaai, vuil
Natal	Natal
national	nasionaal
nationality	nasionaliteit
native	inheems
natural	natuurlik
natural gas	aardgas
naturally	natuurlik, van nature
nature	karakter, natuur
Ndebele	Ndebele
near	aanstaande, na
near to	by, naby, langs
nearby	langsaan, na, eerskomende, naburig, naby
nearer	nader
nearest	naaste, eerskomende
nearly	amper, byna
neat	netjies
necessary	nodig
neck	nek, hals
necktie	das
need	nodig hê
Negro	swarte
neighbor	buurman
neighbour	buurman
neighbouring	naburig
nephew	neef
net	netjies
nevertheless	egter, nietemin, maar
new	nuut
New South Wales	Nieu-Suid-Wallis
New Year's Day	Nuwejaarsdag
news	nuus
newspaper	koerant
next	volgende, eerskomende, aanstaande, daarna, later
next to	langs, naby, by
Nguni	Nguni
nice	gaaf, lekker, smaaklik, aangenaam, heerlik, goed
Nigeria	Nigeria
night	nag
night club	nagklub
night spot	nagklub
nine	nege
nineteen	negentien
ninety	negentig
no	nee
no-one	niemand nie
nobody	niemand nie
node	knoop
noise	ophef, lawaai
none	niks
norm	standaard
normal	normaal
North America	Noord-Amerika
northern	noordelik
Norway	Noorweë
Norwegian	Noorweegs, Noorweër, Noor, Noors
nose	neus
not	nee
not at all	glad nie
not yet	nog niet
note	kaartjie, kommentaar
nothing	niks, niks nie
notice	opmerking, merk, advies, opmerk
notification	advies
notwithstanding	ten spyte van
nourishment	voedsel, kos
novel	nuut
novelty	nuus
November	November
novice	nuweling
now	toe, nou, tans
nowhere	nêrens nie
nuance	skakering
nucleus	pit
number	nommer, aantal
numeral	syfer, nommer
nurse	verpleeg, suster, verpleegster
nursery school	kleuterskool
nuts	mal
o'clock	uur
O.K.	top
oak	eik
oath	eed
obey	gehoorsaam
obligation	plig, verpligting
oblique	skeef
observation	opmerking
obtain	verwerf, behaal
occasion	voorval, insident, maal, gebeurtenis, keer
occupation	beroep
occur	gebeur, plaatsvind, geskie
occurence	insident, geleentheid, voorval, gebeurtenis
ocean	oseaan
October	Oktober
odd	eienaardig
odor	reuk, geur
odour	geur, reuk
of course	natuurlik
of noble birth	edel
offer	bied, aanbod, voorstel
office	buro, kantoor
official	amptelik, offisieel
offset	afstand
offspring	kind
often	dikwels
oh	o, ach
oil	olie
OK	goed, top
okay	top, goed, gaaf
old	oud
old-fashioned	outyds, ouderwets, oudmodies
omnibus	bus
on	op, om, jeens, teen
on account of	weens
on end	namekaar
on foot	te voet
on the contrary	inteendeel
on the left	links
on the right	regs
on top	bo
on top of	boonop
once more	weer
one	een
one another	mekaar
one hundred	honderd
one thousand	duisend
onerous	swaar
onion	ui
only	slegs, enigste, net, alleen
only just	skaars
open	oopmaak, oop
open up	oopmaak
openly	openlik
opera	opera
operate	opereer, loop, werk
operation	operasie
operative	werker
opine	dink
opinion	opinie, opvatting, visie, mening
opportunity	voorval, insident, geleentheid, gebeurtenis
opposite	teenoorgesteld, oorkant
oppress	druk
option	keuse
or	of
or not	nè
orange	lemoen
Orange	Oranje
orange-coloured	oranje
Orange Free State	Oranje-Vrystaat
orchard	boord
orchestra	orkes
orchid	orgidee
order	bestel, orde, bestelling
ordinarily	gewoonlik
ordinary	gewoon
organization	organisasie
organize	organiseer
Oriental	oostelik
origin	oorsprong, herkoms
originally	oorspronklik
ornament	sieraad
orphan	weeskind, ouerloos
ostrich	volstruis
other	ander
ouch	ai
ought to	moet
our	ons
ours	ons s'n
out of	van ... af, uit
out of date	oudmodies, outyds, ouderwets
out of order	stukkend
outfit	pak klere
outing	uitstappie
outline	skets
outside	buite
outside of	buite
over	bo, oor
overall	hele, volledig, totaal
overcoat	jas
overflowing	oortollig
overhaul	verbysteek
overhead	bo
overtake	verbysteek, verbygaan
owe	skuld
own	besit, eie
owner	eienaar
pack	pakket, pak
package	pak
packet	pakkie
pad	blok
page	bladsy
pain	pyn
painful	seer
painting	skildery
pal	makker
pamphlet	brosjure
papaw	papaja
papaya	papaja
paper	dokument
paperback	brosjure
paradise	paradys
parcel	pakkie
pardon	vergeef, vergifnis
parent	ouer
parenthesis	hakie
parents	ouers
Paris	Parys
park	parkeer
parking bay	parkeerplek
parking garage	parkeerplek
parrot	papegaai
part	gedeelte, deel, rol, stuk
partially	gedeeltelik, deels
participate	deelneem
particle	item
particular	spesiaal, afsonderlik
partly	deels, gedeeltelik
party	party
pass	verbykom, deurbring, verlof, aangee, verbygaan
pass away	sterf
pass by	verbykom, verbygaan
passenger	passasier
passer-by	verbyganger
past	verby, verlede
pastor	dominee, predikant
pate	kop
path	wandelpad
patience	geduld
patient	geduldig
pattern	patroon, skema
pause	pouse
pavement	trottoir
pavilion	pawiljoen
paw	voet, been, poot
pawn	soldaat
pay	betaal
pay attention	oppas
pay attention to	inrig vir
pay out	spandeer
pea	ertjie
peace	vrede
peaceful	vreedsaam
peaceloving	vreedsaam
peach	perske
pear	peer
peculiar	eienaardig
peel	skil
Peiping	Peking
Peking	Peking
pelvis	bak
pen	veer
peninsula	skiereiland
pension	pensioen
pensioner	pensionaris, pensioentrekker
pepper	peper
per	op, in, per, binne
percent	persent
percentage	persent
perform	vertoon, doen, verskyn, pleeg, bedien, maak
perfume	parfuum
perhaps	miskien
period	punt
periodical	koerant, tydskrift
permanent	vas
perplexed	verward, verbysterd, deurmekaar
Persian	Persies
Persian Gulf	Persiese Golf
person	persoon
personal	persoonlik, eie
personality	karakter
petrol	petrol
phantom	spook, gees
pharmaceutical	medisyne
phase	fase
Philippine	Filippyns
Philistine	Filistyn
photograph	foto
physician	dokter
piano	klavier, piano
pick out	verkies, kies
pick up	optel, oplaai, versamel, oppik, bymekaarbring
picnic	piekniek, piekniek hou
picture	beeld, skildery
picturesque	skilderagtig
pie	tert
piece	gedeelte, deel, stuk
piece of furniture	meubel
Pietermaritzburg	Pietermaritzburg
pig	vark
pigeonhole	afdeling, vak
pigmy	dwerg
pile	aambei, menigte, skare, klomp, stapel, massa
pill	pil
pillar	kolom
pimple	puisie
pine	pyn, masboom, den
pine-apple	pynappel
pine tree	den, pyn, masboom
pineapple	pynappel
pink	ligroos, pienk
pious	godsdienstig
pipe	pyp, buis
pit	pit, sloot
pitch black	pikswart
place	plek, plaas, sit
place of refuge	toevlugsoord
plain	helder
plan	projek, plan, konsep, beplan
plane	plan, vliegtuig
plant	plant
plantation	plantasie
plaster of Paris	gips
plastic	plastiek
plate	plak, bord
platform	perron, leiding
play	speel
playground	baan
pleasant	heerlik, lekker, aangenaam
please	asseblief
pleased	tevrede
pleasure	genot, plesier
plus	plus
pocket	sak
poem	gedig
poet	digter
poetry	poësie
point	punt
point out	aandui, vertoon, toon
point out to be	bleik
poisonous	giftig
Poland	Pole
Pole	Pool
police	polisie
police-station	polisiestasie
policeman	poliesman
policy	beleid
Polish	Pools
political	politiek, polities
politician	politikus
politics	beleid
pony	ponie
pool	aansluit
poor	kwaai, arm, sleg
pope	pous
poplar	populier
popular	populêr, gewild
population	bevolking
porch	stoep
port	hawe
portal	toegang
porter	kruier
Portuguese	Portugees
Portuguese language	Portugees
position	posisie, houding
possess	besit
possession	besit
possibility	moontlikheid
possible	moontlik
possibly	miskien
post	pos, betrekking
post-office	poskantoor
post office	poskantoor
postage	posgeld
postcard	briefkaart
postulate	vereis
pot	pot
potato	aartappel
pour	giet
poverty	armoede
powder	poeier
power station	sentrale
practical	prakties
practice	toepas, beoefen, oefening
practise	oefen
praise	prys
prawn	garnaal
pray	bid
prayer	gebed
preacher	predikant
precise	juis
precize	netjies
preface	inleiding
preferably	liewer, sommer
prejudicially	nadelig
prepare	voorberei
prescription	resep
presence	teenwoordigheid
present	donasie, bekendstel, voorstel, bedien, geskenk
present-day	huidig
presentation	vertoning, opvoering
preserve	inmaak, bewaar
president	voorsitter
press	pers, druk
pressing	dringend
prestige	gesag
presume	veronderstel, vermoë, meen
Pretoria	Pretoria
prevent	voorkom
previous	vroeëre, voormalige
previously	vroeër, voorheen
price	prys
pricey	duur
primary school	laerskool
primitive	primitief
principle	beginsel
prior	voormalige, vroeëre
private	privaat, privaat-
privilege	voorreg
probably	waarskynlik, seker
problem	probleem
process	proses
proclaim	afkondig
proclamation	verklaring
produce	produseer, oplewer
product	produk
production	produksie
profess	bieg
profession	beroep
professional	professioneel
professor	professor
profile	deursnee
profit	wins, profyt
profound	diep
prognosis	voorspelling
program	program
programme	program
project	konsep, projek
promote	bevorder
promotion	promosie, bevordering
promulgate	afkondig
pronunciation	uitspraak
proof	bewys
proper	juis, behoorlik
property	boereplaas, plaas
prophecy	voorspelling
proportion	verhouding
proposal	voorstel
propose	bied
prosper	floreer
prosperity	welvaart
protest	protesteer, beswaar, protes
protocol	boetekaartjie
proud	trots
provided that	indien
province	provinsie
provisional	tydelik
prudish	preuts
psychiatrist	psigiater
psychologist	sielkundige
pub	drinkpan
puberty	puberteit
public	publiek
publish	afkondig
publisher	uitgewer
pudding	poeding
pull	trek
pump	pomp
pumpkin	pampoen
punishment	straf
puppet	pop
purchase	koop
pure	skoon, suiwer
purge	skoonmaak
puritan	puriteins
purpose	doel, oogmerk
pursue	ten doel hê
put	sit
put away	wegsteek, bêre, insit
put down	sit
put in	insit
put off	lê, uittrek, afhaal
put on	aanskakel, omsit, aantrek, aansit, opsit
put out	blus, doodmaak
put right	verstel
put up with	uithou, staan
puzzle	verwar
Pyrenees	Pireneë
qualification	kwalifikasie
quarrel	kwessie, rusie maak, rusie, argument
quarter of an hour	kwartier
quay	perron
queen	dam
quell	onderdruk
question	kwessie, navraag, vraag
quick	haastig, vinnig
quickly	vinnig, gou
quiet	kalm
quite	baie
quote	aanhaal
rabbi	rabbi
race	spoed, ras, jaag
radio	radio
radium	radium
rag	flard
rain	reën
rainbow	reënboog
raise	oplei, aanhou, optrek, teel
ranch	plaas, boereplaas
rank	tou
rapid	vinnig, haastig
rare	skaars
raspberry	framboos
rat	rot
rate	verhouding
rather	tog, nogal, taamlik
rattle	klik
raw	rou
ray	radio
reach	presteer, bereik, behaal
react	reageer
read	lees
ready	bereid, gereed
real	effektief
realise	verstaan, besef
reality	waarheid
realize	verstaan, besef
really	werklik, rektig, regtig, darem
realm	staat
rear	teel, aanhou
reason	rede
reasonable	matig
rebate	afslag
rebel	rebel
rebellious	opstandig
recall	onthou
receive	neem, ontvang, bekom, kry, aanneem, aanvaar
recent	vars
recently	onlangs
receptionist	ontvangsdame
recess	pouse
recipe	resep
recline	lê
recognise	herken
recognize	herken
recollect	onthou
recollection	herdenking, herinnering
recommend	aanbeveel
recommendation	aanbeveling
record	plaat, registreer, rapport, register, skyf
rector	prinsipaal
red	rood
Red Indian	Indiaans
reference	verwysing
refined	teer, delikaat
refusal	weiering, bedanking
refuse	weier
regard	aansien, oorweeg, kyk na, kyk
regime	regime
régime	regime
region	streek, gebied
register	aanbeveel, registreer, register
regret	jammer wees
regrettably	jammer
regular	reëlmatig
regularly	dikwels
regulation	voorskrif, reël
reject	weier
rejection	bedanking
rejoice	geniet
relate	verkeer, vertel
related	verwant
relation	verband, opsig
release	verlos, laat, vrymaak
religion	godsdiens
religious	godsdienstig
relinquish	afstaan
rely on	vertroue stel in
remain	bly
remainder	res, afval
remark	opmerking
remember	onthou
remit	kanselleer
remote	ver
remotely	ver
repair	regmaak
repeat	herhaal
replace	vervang
reply	antwoord
report	meld, in kennis stel, rapport, meedeel
repose	rus
represent	uitbeeld
representative	verteenwoordiger
reptile	reptiel
republic	republiek
request	versoek, vra
require	vereis, nodig hê
reserve	bestel, bespreek
residence	woning
respect	aansien, respek, respekteer
respond	antwoord, reageer
responsible	verantwoordelik, aanspreeklik
rest	rus, afval, res
restrain	regeer
result	uitslag
resumé	oorsig
retardation	vertraging
retarded	agterlik
retire	aftree
retired person	pensioentrekker, pensionaris
retiree	pensioentrekker, pensionaris
retirement	pensioen
return	terugbesorg, terugkom
return-ticket	retoerkaartjie
reveal	ontwikkel, afkondig
reverse	teenoorgesteld
reversed	teenoorgesteld
revise	nasien
revolver	rewolwer
revue	tydskrift
reward	vergelding, beloon
rhino	renoster
rhinoceros	renoster
rice	rys
rich	ryk
ride	ry
ride a horse	perdry
rider	bylae
right	reg, juis
right-angle	reghoekig
right-hand side	regterkant
righteous	regverdig, billik
righteousness	geregtigheid
rinse	spoel
riot	lawaai
ripe	ryp
rise	styg, opstaan
rite	ritus
river	rivier
road	pad
roam	swerf
roast	braai
robot	robot
robust	stewig, ferm
rock	rots
rogue	ploert
role	rol
rôle	rol
roll	rolletjie
Romania	Roemenië
Romanian	Roemeen, Roemeniër
Rome	Rome
room	kamer
rooster	haan
root	wortel
rose	roos
rough	rou
rough draft	konsep
round	rond
route	pad, roete
row	tou
rub	vryf
rubbish	afval
ruby	robyn
rule	regeer, reël
Rumania	Roemenië
Rumanian	Roemeen, Roemeniër
rump	agterent
run	strek, loop, werk, spoed, hardloop, jaag
run across	tref
run away	vlug
run for election	aansoek doen
rural	plattelands
rush	gou maak, haas
Russia	Rusland
Russian	Russies, Rus
rye	rog
sack	tas, ontslaan
saddle	saal
safe	veilig
safety	sekerheid, veiligheid
sagacious	intelligent
sail	seil
Saint Helena	Sint Helena
salad	slaai
salary	salaris
salesman	verkoopsman
salt	sout
salute	groet
sample	monster
sanctify	heilig
sanction	sanksie
sand	sand
sandal	sandaal
sap	sap
sardine	sardien
Sardinian	Sardinies
Sassenach	Engelsman
Satan	Satan, Lucifer
satellite	trawant
satisfied	tevrede
sauce	sous
saucepan	pan
sausage	wors
save	spaar, bespaar
say	sê
say goodbye	afskeid neem
say yes	bevestig
scale	skaal
scandal	aanstoot, skandaal
scarcely	skaars
scatter	giet
scene	toneel
scenery	landskap
scent	geur, reuk
schedule	rooster
scheme	projek, konsep, skema
scholar	student
scholary report	rapport
school	skool
school desk	lessenaar
school holidays	skoolvakansie
science	wetenskap
scissors	skêr
Scot	Skot
Scotland	Skotland
Scotsman	Skot
Scottish	Skots
scoundrel	ploert
scrap	flard
scratch	krap
scream	skreeu
screen	skerm
script	skrif
scuffle	geveg
sea	see
seal	seehond, rob
seaside	kus
seat	sitplek
second	tweede
secondary	sekondêr
secret	geheim
secretary	sekretaresse
sector	sektor
secure	veilig
security	sekerheid, veiligheid
security officer	sekuriteitsbeampte
see	sorg, ontmoet, sien, kuier
seed	saad
seek	soek
seem	lyk, skyn
seemly	geskikt
seize	gryp
seldom	selde
self	self
sell	verkoop
send	stuur, oorsend
send for	ontbied
sender	afsender
sense	voel
sensitive	sensitief
sentence	sin
separate	afsonderlik
September	September
Serb	Serwies, Serwiër
Serbia	Serwië
serious	erg, belangrik, ernstig
serpent	slang
servant	bediende
serve	voorsit, bedien
service	diens, erediens
set	kliek, toestel
settlement	kolonie
seven	sewe
seventeen	sewentien
seventh	sewende
seventy	sewentig
several	verskeie
several times	somtyds
sew	naaldwerk doen
sex	seks, geslag
shade	skakering, skadu
shadow	skadu
shake	skok
shall	gaan, sal
shame	skaamte
shampoo	sjampoe
shape	vorm, gedaante
share	stuk, porsie, deel, gedeelte
shark	haai
sharp	presies
shave	skeer
she	haar, sy
sheaf	bondel
shear	sny
shed	giet
sheep	skaap
sheet	laken, plak
shelf	rakkie
shell	skil
shelter	toevlugsoord
shepherd	herder
sherry	xeres, sjerrie
ship	skip
shirt	hemp
shock	skok
shoe	skoen
shoot dead	doodskiet
shop	winkel
shore	oewer, kus
short	kort
should	moet
shoulder	skouer
shout	skreeu
show	vertoon, aandui, toon
show window	winkelvenster, venster
shower	stort
shrink	ineenkrimp
shrub	struik
shuffle	meng
shut	toe, toemaak
Siamese	Siamees
sick	siek
side	kant
sideboard	kas
sidewalk	trottoir
sightseeing trip	uitstappie
sign	teken, bewys
signal	teken
signature	handtekening
significant	betekenisvol
signify	beteken
silently	stilswygend
silver	silwer
sin	oortree, oortreding, sonde
since	want, sedert, aangesien, vanaf, omdat
sing	sing
singer	sanger
single	ongetroud
sister	suster
sit	broei, sit
sitting room	sitkamer
situation	situasie, toestand
six	ses
sixteen	sestien
sixth	sesde
sixty	sestig
size	grootte
skeleton	geraamte
sketch	skets
ski	ski
skillful	kunstig
skimpy	maer, skraal
skin	vel
skinny	skraal, maer
skirt	rok, romp
sky	hemel
slab	plak
slanting	skeef
slaughter	slag
slaughterhouse	abattoir
slave	slaaf
slender	dun
slice	skyf, sny, plak
slim	verslank
slip	gly
slot	gleuf
slothful	lui
Slovak	Slowakies, Slowaaks, Slowaak
Slovakia	Slowakye
Slovene	Sloween
Slovenian	Sloweens, Sloween
sly	slim
small	klein
smart	slim
smell	reuk, geur, ruik
smile	glimlag
smoke	rook
snake	slang
snow	sneeu
snow white	spierwit, sneeuwit
so	dus, tog, so, gevolglik
so ... as	so ... soos
so long	tot siens
soak	week
soccer	sokker
social	sosiaal
society	klub, samelewing, vereniging
sock	sokkie
socket	houer
sofa	sofa
soft	lieflik, soet, sag
soften up	week
soil	aarde, besoedel, grond
soiled	vuil
soldier	soldaat
sole	alleen, tongvis, enigste
solely	slegs, net
solid	stewig, ferm
solitary	eensaam, alleen, enigste
solution	oplossing
some	enige, enigiemand, enkele, iemand, nogal, sommige
somebody	iemand, enigiemand
someone	enigiemand, iemand
something	enigiets, iets
something new	nuus
sometimes	somtyds
somewhere	êrens
son	seun
Song of Solomon	Hooglied
Song of Songs	Hooglied
soon	binnekort, nou-nou, netnou
sorcerer	towenaar
sort	soort
soul	gees
sound	klank, lui, klink
source	bron
south	suide, suidelik
South Africa	Suid-Afrika
South African	Suid-Afrikaans, Suid-Afrikaner
South America	Suid-Amerika
southern	suidelik
souvenir	aandenking
spacious	uitgestrek
Spain	Spanje
Spanish	Spaanse taal, Spaans
Spanish language	Spaanse taal, Spaans
spare	bespaar, spaar
spare part	stuk
sparrow	mossie
speak	praat, gesels
special	afsonderlik, spesiaal
specific	spesifiek
specimen	monster
spectacles	bril
spectator	toeskouer
speed	spoed, snelheid
speed-limit	snelheidsgrens
speed limit	snelheidsgrens
speedy	haastig, vinnig
spend	oordra, deurbring, spandeer, aangee
sperm	sperma
spiral	spiraal
spit	spuug
split	bars
spoil	bederf
spool	spoel
spoon	lepel
sport	sport
sports ground	sportgrond
spot	punt, plek
spread	afgee
spring	lente, bron
springtime	lente
square	reghoekig
squash	pampoen, muurbal
squat	hurk
squeeze	druk
squeeze out	pars
squirrel	eekhoring, eekhorinkie
stack	stapel, klomp
staff	staf
stage	fase, leiding
staircase	trap
stairs	trap
stand	opstaan
stand up	opstaan
standard	standaard
staple	hakie
star	ster
start	begin, instel, aanskakel
state	toestand, staat, verklaar, situasie
statement	verklaring
station	stasie
statue	standbeeld, beeld
stay	bly, verblyf
stay over	bly
steak	kruisskyf
steal	steel
steel	staal
steer	rig, bestuur
stem	stam
stencil	patroon
stick	stok, plak
still	nog
stir	aangry, roer
stocking	kous
stomach	maag
stop	ophou, keer, stilhou, stop, gaan staan
storage battery	battery
store	winkel
storey	verdieping
story	storie, verdieping, verhaal, geskiedenis
stow	bêre, wegsteek, insit
straigh ahead	regop
straight	direk
straight ahead	reguit aan
straight along	reguit aan
straight past	verby
strained	strak, gespanne
strange	vreemd, eienaardig
strategic	strategies
strawberry	aarbei
stray off	afdwaal
strech	opwen
street	straat
strength	krag, mag
stress	beklemtoon
stretcher	draagbaar
strike	staking, klap, tref
strip	band
stroll	wandel
stroller	voetslaner, wandelaar, stapper
strong	sterk
structure	struktuur
struggle	veg, geveg
student	student, damestudent
study	studie, studeer
stupid	dom
sturdy	stewig, ferm
style	styl
subject	onderwerp
subsequently	later, dus, gevolglik, daarna
subsidy	subsidie
substitute	vervang
suburb	voorstad
succeed	slaag
success	sukses, welvaart
such	so 'n
such a	so 'n
such as	as, hoe, so lyk, soos
Sudan	Soedan
suddenly	skielik
sufficient	genoeg
suffocate	onderdruk
sugar	suiker
sugar-cane	suikerriet
suggest	bied, aandui
suit	pas, pak klere
suitable	behoorlik, geskikt
sultan	sultan
sum	bedrag
summer	somer
summons	dagvaarding
sun	son
Sunday	Sondag
sunshine	son
super highway	deurpad
superfluous	oortollig
supermarket	supermark
supervise	kontroleer
supper	aandete
supply	inlewer, lewer, voorraad, aflewer
support	ondersteun
supporter	lid
suppose	meen, veronderstel, vermoë
suppress	onderdruk
surgeon	chirurg
surgical operation	operasie
surmise	meen, vermoë, veronderstel
surname	van
surplus	surplus
surprise	verrassing
surroundings	omgewing
survive	deurmaak
suspicion	suspisie
sustain	ondersteun
swallow	sluk
swap	wissel, inruil
swarm	swerm
swear	sweer
Swede	Sweed
Sweden	Swede
Swedish	Sweeds
sweet	lieflik, soet, lekkers
swift	vinnig, haastig
swiftly	gou
swim	swem, dryf
swimming-bath	swembad
swing	swaai
Swiss	Switser
switch on	aanskakel
Switzerland	Switserland
swoon	flou word
symbol	simbool
sympathy	simpatie
symphony	simfonie
system	stelsel
T-shirt	T-hemp
table	tafel
table-cloth	tafeldoek
tail	stert
take	aanneem, aanvaar, oppik, neem, optel
take along	saambring, meebring
take care	sorg
take care of	bekommer hom
take in	aanvaar, neem, aanneem
take leave	afskeid neem
take off	lê, uittrek, afhaal
take part	deelneem
take the place of	vervang
tale	storie, verhaal
talk	praat, gesels
tangle	chaos
tank	tenk
tape	band
tardy	laat
tart	tert
task	taak
taskmaster	balju
taste	smaak, proe
tasty	smaaklik
taxi	huurmotor, taxi
taxi-driver	taxidrywer, taxibestuurder
taxidriver	taxibestuurder, taxidrywer
tea	tee
teach	oplei, leer
teacher	onderwyseres, onderwyser
tear	traan
tease	pla
technical	tegnies
technology	tegnologie
telegram	telegram
telegraph	telegrafeer
telephone	skakel, telefoon
television	TV, televisie
television set	televisiestel
tell	vertel, sê
temperature	temperatuur
template	patroon
temple	tempel
templet	patroon
temporarily	provizore
temporary	tydelik
temptation	versoeking
ten	tien
tend to	verpleeg
tendency	lus
tender	lieflik, soet, sorgvuldig
tennis	tennis
tension	spanning
tent	tent
term	term
terminate	eindig
test	eksamen, probeer, navorsing, toets, aanpak, poging
testimony	sertifikaat
Teuton	Germaan
Teutonic	Germaans
text	teks
than	as
thank	dank
thank you	dankie
thankful	dankbaar
thanks	dankie
thanks to	danksy
that	dit daardie, watter, daardie een, dat, daardie
that one	daardie een, daardie, die
that over there	dit, dit daardie
that way	so
the	die
the Antarctic	Antarktika
the Arctic	Noordpool
the day before yesterday	eergister
the power of suggestion	suggestie
the Transvaal	Transvaal
the Ukraine	Oekraine
the Vatican	Vatikaan
theatre	teater
their	sy, hulle, haar
theirs	hulle s'n
them	hulle
theme	onderwerp
then	dan, dus, tog, destyds
thence	daarvandaan
there	daar
therefore	tog, daarom, dus
these	hierdie, dit hierdie, dit
thesis	stelling
they	hulle
thief	dief
thin	maer, skraal, dun
think	dink, oorweeg
think about	oorweeg
third	derde
thirsty	dors
thirteen	dertien
thirty	dertig
this	hierdie, dit hierdie, dit, dié
this afternoon	vanmiddag
this evening	vanaand
this here	dit hierdie
those	dit, daardie, dit daardie, dié
thou	jou, jy
thought	gedagte
thousand	duisend
threat	dreigement, bedreiging
threaten	bedreig
three	drie
throat	keel
through	klaar, bereid, gereed, deur, met
throughout	dwarsdeur
throw	gooi
thumb	duim
Thursday	Donderdag
ticket	kaartjie
tidbit	lekkers
tie	bind, das
tie up	bind
tiger	tier, Indiese tier
timber	hout
time	maal, keer, tyd, uur
time-table	rooster
tin	blik
tin can	blik
tint	kleur, skakering
tip	fooitjie, wenk
tired	moeg
tiresome	vervelig
title	graad
to	aan, om te, na, toe, na ... toe, vir
to-day	vandag
to me	my
to some extend	taamlik, nogal
to tell the truth	eintlik
to the left	links
to the right	regs
to them	hulle
to us	ons
to you	julle, u, jou
toad	padda
toast	braai
tobacco	tabak, twak
today	vandag
toe	toon
together	saam, bymekaar
together with	saam met
toilet	toilet
token	teken, bewys
tomato	tamatie
tomorrow	môre
tomorrow evening	môreaand
tomorrow morning	môreoggend
tone	toon
tongue	taal
too	te, ook
too much	te
toothache	tandpyn
top	vermink
topic	onderwerp
tortoise	skilpad
total	totaal
tourist bureau	toeristeburo
tournament	toernooi
tow	sleep
toward	na ... toe, aan, na, vir, toe
towards	toe, vir, na ... toe, aan, na
tower	toring
town	stad
trade	beroep, handel
tradition	tradisie
traditional	tradisioneel
traffic	verkeer
traffic block	verkeersknoop
traffic congestion	verkeersknoop
traffic jam	verkeersknoop
traffic rules	verkeersreëls
tragedy	tragedie
train	trein
tranquil	kalm
transfer	oorsteek, oorskry, verplaas
transgress	oortree
transgression	oortreding, sonde
Transkei	Transkei, die Transkei
translate	vertaal
translation	vertaling
transmit	stuur, oorsend
transparant	transparant
transport	vervoer
Transvaal	Transvaal
travel	reis, ry
treachery	verraad
treasure	skat
treat	onthaal, behandel
tree	boom
tree-trunk	stam
tribe	stam
trip	reis
trite	alledaags
tropical	tropies
trouble	probleem, moeilikheid
trout	forel
truck	vragmotor
true	waar, reg, werklik
truly	darem, regtig, werklik, rektig
truncate	vermink
trunk	koffer, stam
trust	vertroue, vertrouwe stel in
trust in	vertroue stel in
truth	waarheid
try	probeer, aanpak
try on	aanpas
tub	bak
tube	buis
Tuesday	Dinsdag
tug	trek
tulip	tulp
tumult	lawaai
tune	wysie, wys
Turk	Turk
turkey	kalkoen
Turkey	Turkye
Turkish	Turks
turn	draai, tou, wissel, afwyk, verander
turn away	wegstuur
turn on	aanskakel
turnpike	deurpad
TV	televisie, TV
TV set	televisiestel
Twelfth-night	Driekoninge, Driekoningefees
twelve	twaalf
twenty	twintig
twenty-one	een en twintig, een-en-twintig
twice	tweekeer
twilight	skemer
twins	tweeling
twist	kronkel
two	twee
type	tipe, blokletter
typical	tipies, eienaardig
typist	tikster
tyre	band
ugly	lelik
Ukraine	Oekraine
Ukrainian	Oekrains, Oekrainer
ultimately	uiteindelik
umbrella	sambreel
unclean	vuil
uncover	ontdek
under	onder
underneath	onder, onderaan
understand	besef, verstaan
understanding	verband, begrip
undress	ontklee
unemployed	werkloos
unemployment	werkloosheid
unfortunately	ongelukkig, jammer
unhappy	ongelukkig
uniform	uniform
unique	uniek
unite	bymekaarbring
United States of America	VSA, Amerika
unity	eenheid
universe	heelal
university	universiteit
unless	tensy
unmarried	ongetroud
unpack	uitpak
until	totdat, tot, tot by
untrue	verkeerd
upon	op
upset	verward, deurmekaar, verbysterd
upstairs	bo
uranium	uraan
urgent	dringend
us	ons
US citizen	Amerikaner
USA	Amerika, VSA
use	gebruik
use up	verorber
used up	uitgeput
useless	vrugteloos
user	gebruiker
usual	algemeen, gewoon
usually	gewoonlik
utter	ontlok, uithaal
Vaal	Vaal
vacant	vakant
vain	vrugteloos
Valhalla	Walhalla
valley	vlei
valuable	duur, waardevol
value	waarde
variety	variasie
vast	uitgestrek
vat	bak
Vatican	Vatikaan
vegetable	groente
vehicle	voertuig
vein	aar
vend	verkoop
Venezuela	Venezuela
Venezuelan	Venezolaans, Venezolaan
veranda	stoep
verb	werkwoord
verify	kontroleer
vermin	ongedierte
verse	vers
version	versie
very	baie
very much	baie
very well	uitstekend, gaaf
vessel	skip, boks, pot
victim	slagoffer
victory	oorwinning
Vienna	Weens
Viennese	Weens
Vietnamese	Vietnamees
view	kyk, kyk na, uitsig
viewpoint	standpunt
vigour	mag, krag
village	dorp
vinegar	asyn
violet	pers, viooltjie
violin	viool
viper	adder
virus	virus
visible	sigbaar
visit	kuier, besoek
visitor	besoeker
visitor's register	besoekersboek
vitamin	vitamine, vitamien
viz.	naamlik
vocabulary	woordeboek
void	pap
volcano	vulkaan
Volga	Wolga
voltage	spanning
volume	volume
volunteer	vrywilliger
voyage	reis
vulture	gier
wage	salaris
wages	salaris
wait	verwag, wag, wag vir
wait for	wag vir, wag, verwag
waiter	kelner
waiting-room	wagkamer
waiting room	wagkamer
Wales	Wallis
Walhalla	Walhalla
walk	stap
wall	muur
Wallonia	Waleland
wander	swerf
wander about	swerf
want	wil
war	oorlog
warehouse	afdelingswinkel
wares	ware
warlock	towenaar
warm	warm
warn	waarsku
warning	waarskuwing
warrant	waarborg
washroom	waskamer
watch	polshorlosie, horlosie, armhorlosie
watch out for	oppas
water	water
water-melon	waatlemoen
Watt	watt
wave	swaai
wave about	swaai
wax	was
way	pad, wyse, gewoonte, wys, gebruik
we	ons
weak	swak
wealthy	ryk
wear	dra
weather	weer
Wednesday	Woensdag
week-end	naweek
weekly	weekliks
weight	gewig
welcome	welkom
well	fiks, toe, put, gesond, goed
well-being	welvaart
well-known	bekend
well-off	ryk
Welsh	Wallies
Welshman	Walliser
western	westelik, Westers
Western Islands	Hebride
wet	nat
whale	walvis
wharf	perron
what	wat
what for	hoekom, waarom
what kind of	watter soort
what number	hoeveelste
what sort of	watter soort
what time	hoe laat
what?	wat?
wheel	wiel
when	wanneer, as
when?	wanneer?
where	waar
where ... to	waarnatoe, waar ... heen, waarheen
which	wie, wat, watter
which one	watter, wie, wat
which one's	wie se
while	tydens, vir, terwyl, gedurende
whilst	terwyl, tydens, vir, gedurende
whip	roer
whirl	roer
whiskey	whisky
whisky	whisky
white	blank, wit
white man	witmens, blanke
who	wat, wie, watter
who?	wie?
whole	hele, volledig
wholly	heeltemal
whore	hoer
whose	wie se
why	waarom, hoekom
wide	uitgestrek
widow	weduwee
widower	wewenaar
wife	gade, vrou
wildebeest	wildebees
will	gaan, sal
willingly	graag
willingness	wil
willow	wilgerboom
win	wen, verdien
win over	verslaan
wind	wind
wind around	kronkel
wind up	opwen
window	venster
wine	wyn
wing	vleuel
winter	winter
wipe out	uitroei
wireless	radio
wisdom	wysheid
wish	verlang, wil
witch	heks
with	by, om, deur, met, saam met
with reference to	ten opsigte van, in verband met
within	per, op, binne, in
without	sonder
without delay	dadelik
without fail	beslis, definitief
witness	bywoon
wizard	towenaar
woe	o wêreld, ah
wolf	wolf
woman	vrou
wonder	verbaas hom
wonderful	wonderbaarlik
wood	hout
woods	bos
wool	wol
word	woord
work	loop, werk, arbeid
worker	werker
world	wêreld
worm	wurm
worry	sorg
worship service	erediens
worth	waarde
wound	wond
wrangle	rusie maak
wrap up	pak
wrench	sleutel
wrist-watch	polshorlosie, armhorlosie
write	skryf
write off	afskryf
writer	skrywer
writing	skrif
written	skriftelik
wrong	onjuis, verkeerd
Xhosa	Xhosa, Xhosa-
Xhosa woman	Xhosavrou
yacht	jag
yard	yard
year	jaar
yearly	jaarliks
yearn	verlang
yell	gil
yellow	geel
yes	ja
yesterday	gister
yet	nog, al, alreeds, egter, reeds, maar, nietemin
yoghourt	yoghurt
yoghurt	yoghurt
yonder	daar
you	jou, julle, jy, u
young	jonk, kind
youngster	jongmens
your	julle, u, jou
yours	u s'n, julle s'n, joune
yourself	uself
youth	jongmens
Yule	Kersfees
Zaire	Kongo
Zambia	Zambia
zebra	sebra
Zeus	Zeus
Zimbabwe	Zimbabwe
zoo	dieretuin
Zulu	Zoeloe
Zulu language	Zoeloe