abbedi	abbey
abe	ape, monkey
abonnement	subscription
aborre	bass
abrikos	apricot
absces	abscess
addere	add, add up
adel	nobility
adlyde	obey
admiral	admiral
adresse	address
advare	caution, warn
advarsel	warning
advent	advent
afbenyttelse	use
afdeling	branch, compartment, department, pigeonhole
afgang	departure
afgrund	abyss, chasm
afhænge af	be dependent on, depend onldepend upon
aflægger	layer
afrejse	absent onself, depart, go away, leave, drive away
afrikaner	African
afsked	farewell, goodbye, good-bye
afskedige	discharge, dismiss, fire, sack
afsky	abhorrence, abomination, horror
afstamning	lineage
afstand	distance, offset
aften	evening
aftensmad	evening meal, supper
afvigelse	aberrance, aberration
afvise	reject
agent	agent
agerhøne	partridge
agern	acorn
agte	esteem, think well of
agtelse	esteem, regard
agterstavn	poop, poopdeck, stern
agurk	cucumber
ahorn	maple
akacie	acacia
akademi	academy
akkord	accord, agreement, chord, settlement
akkumulator	accumulator, battery, storage battery
akrobat	acrobat
aksel	axis, axle
aktie	share
akvarel	water-colour
akvarium	aquarium
al	all, each, every, everyone
alarm	alarm
albue	elbow
alder	age
aldrig	never
alene	alone, only, sole, solitary
alfabet	alphabet
alibi	alibi
alkohol	alcohol
all	altogether, everything
alle	all
allé	avenue
allehelgensdag	All Hallows, All Saints' Day
allerede	already, by now, yet
allesjælesdag	All Souls' Day
almisse	alms
Alper	Alps
alter	altar
altid	always
altså	so, then, therefore
aluminium	aluminium, aluminum
alvorlig	earnest, serious
amatør	amateur, fancier
ambassadør	ambassador
ambolt	anvil
Amerika	America
amerikaner	American, US citizen
amerikanerinde	American woman
ananas	pine-apple, pineapple
anbefale	recommend, register
anbefalet brev	registered letter
anbefaling	recommendation
and	duck
andel	share
anden	second
andetsteds	elsewhere
anførelsestegn	inverted comma, quotation mark, quote
angivelse	declaration, proclamation, statement
angreb	access, attack
angribe	assault, attack
angst	agony, anguish, fear, fright
angå	concern
ankel	ankle
anker	anchor
anklage	accuse, denounce
ankomme	arrive, get
ankomst	arrival
anliggende	affair, business, business deal, case, matter
anmelde	reserve
annonce	ad, advertisement
ansigt	face
ansjos	anchovy
anslag	assault
anstrengelse	tension
ansvarlig	responsible
ansøger	candidate
antage	guess, presume, suppose, surmise
antal	amount, number
apotek	chemist's shop, drugstore
apoteker	chemist
apparat	apparatus, device, set
appelsin	orange
appetit	appetite
applaus	acclamation
april	April
apropos	by the way
araber	Arab
arbejde	work, job
arbejder	worker, hand, laborer, labourer, operative
arbejdsløs	unemployed
arbejdsløshed	unemployment
arena	arena
Argentina	Argentina
argentinier	Argentine
arkiv	archive, archives, files, records
arm	arm
armbånd	bracelet
arnested	hearth
aroma	aroma, flavour
arrestere	arrest
art	kind, sort
arterie	artery
artikel	article
artilleri	artillery
artiskok	artichoke
artist	artist
arv	inheritance
arve	inherit
Asien	Asia
ask	ash
aske	ash, cinder
askebæger	ash-tray
asparges	asparagus
assistent	aid, assistant, helper
astma	asthma
astronomi	astronomy
asyl	asylum, place of refuge, shelter
atlantisk	Atlantean, Atlantic
atlas	atlas
atlet	athlete
atom	atom
atten	eighteen
attest	certificate, testimony
august	August
auktion	auction
aula	lounge, parlour, salon, sitting room
automat	automoton
automobil	car, automobile, motor car, motor-car
autor	author
autoritet	authority
avertere	advertise, announce, give notice
avis	gazette, magazine, newspaper, periodical
avle	breed, keep, raise, rear
baby	baby
bacon	bacon
bad	bath
bade	bathe
badebukser	swimming trunks
badedragt	bathing suit, bathing-suit
badekar	bath
badested	bathroom, spa
bagage	baggage, luggage
bagagevogn	luggage-van
bage	bake
bager	baker
bageri	bakery
bagom	behind
bagtale	slander
bajonet	bayonet
bakke	hill
bal	ball, dance
balkon	balcony
ballast	ballast
ballet	ballet
ballon	balloon
bambus	bamboo
banan	banana
bandage	bandage
bande	band, bevy, gang, blaspheme, cuss, curse, swear
bandit	bandit
bange	afraid, timid
bank	bank
bankanvisning	check, cheque
banke	hit, knock, strike
barak	barn, shed, stand
bark	bark, husk, peel, shell
barm	bosom
barn	child, offspring, young, infant
barnebarn	granddaughter, grandson
barometer	barometer
basis	base, basis
batteri	battery
beboer	inhabitant
bebrejdelse	reproach
bed	bed
bede	ask, ask for, beg, bid, request, pray
bedrag	swindle
bedrage	cheat, deceive
bedre	better
bedrøvet	dismal, gaunt, miserable, sad, dreary
bedst	best
bedstefader	grandfather
bedstemoder	grandmother
befalet brev	registered letter
befaling	command, order
befolkning	population
befæste	attach, determine, fasten, fix, affix, make fast
begejstring	enthusiasm
begrave	bury, entomb, inter
begynde	begin, commence, start
begyndelse	beginning, commencement, start
behage	please
behagelig	agreeable, enjoyable, lovely, nice, pleasant
behandle	care for, cure, treat, discuss, deal with, handle
behandling	treatment
beholde	conserve, keep, maintain, preserve, save, rescue
beholder	barrel, jug, box, container, vessel, vase
behov	need
behøve	need, require
bekende	admit, confess, profess
bekendt	acquaintance
beklage	be sorry about, regret, mourn
beklædning	article of dress, garment
bekvem	comfortable
Belgien	Belgium
belgier	Belgian
beløb	amount, sum
belønne	compensate, reward
belønning	compensation, reward
bemærkning	remark
ben	leg, paw, bone
benyttelse	use
benzin	gasolene, gasoline, petrol
benægte	deny
benådning	absolution, pardon
beregne	calculate, count, figure, work out
beretning	bulletin, information, communication, errand
berømt	famous, glorious
berøre	touch
berøring	touch
besejre	defeat, win over
besidde	own, possess
besiddelse	possession
beskadige	damage, injure, spoil
beskeden	modest
beskrive	describe
beskrivelse	description
beskytte	protect
beskyttelse	protection
beskæftigelse	occupation
beslutning	decision
beslutte	decide
bestemmelse	destiny, fate
bestik	holder, socket
bestille	book, order, reserve
bestilling	order
bestræbe sig	aim, attempt, endeavour, take steps, undertake
bestyrer	director, manager
besvær	complaint
besættelse	occupation
besøge	attend, call on, see, visit
besøgn	visit
betale	pay
betaling	payment
betingelse	condition, stipulation, terms
beton	concrete
betoning	accent, stress
betragte	consider, deem, look, look at, regard, view
betyde	imply, mean, signify
betydning	meaning
beundre	admire
bevare	hang onto, hold
bevidsthed	awareness, consciousness
bevidstløs	unconscious
bevis	proof, sign, token
bevise	prove
bevægelig	mobile
bevægelse	movement
bevæggrund	motive, reason
beværtning	treat
bi	bee
bibel	bible
Bibel	Bible
bibliotek	library
bide	bite
bidrage	contribute
bifald	acclaim, acclamation, approval
bil	car, automobile, motor car, motor-car
bilag	appendix, codicil, rider
billard	billiards
bille	beetle
billede	image, picture, painting, portrait
billet	bill, ticket, note
billethul	booking-office
billig	cheap, inexpensive
binde	bind, connect, join, tie, tie up
biograf	cinema, movie theatre
birk	birch
biskop	bishop
bitter	bitter
bjerg	mountain
bjælke	beam, girder
bjørn	bear
blad	leaf, sheet
blande	blend, mingle, mix, shuffle
blanding	mixture
bleg	pale, sallow
blik	sheet metal, tin, tin plate, look
blind	blind
blind person	blind, sightless person
blindhed	blindness
blive	become, come about, grow, happen, get, remain
blod	blood
blod-	bloody
blok	block, pad
blokade	blockade
blomkål	cauliflower
blomme	plum
blomst	bloom, flower
blomsterbuket	bouquet
blond	blond, fair
bluse	blouse
bly	lead
blyant	pencil
blæk	ink
blænde	dazzle
blære	bladder, bubble
blæse	blow
blød	soft
blå	blue
bo	dwell, live
bog	book
boghandel	bookshop
boghandler	bookseller
bogstav	letter
bokser	boxer
bold	ball
bolsje	bonbon, bon-bon
bombe	bomb
bomuld	cotton
bonde	farmer, rancher
bondegård	estate, farm, property, ranch
bor	bore
bord	table
borddug	table-cloth
bordel	brothel
bore	bore, drill
borger	middleclass citizen
borgmester	mayor, burgomaster, provost
bort	away
botanik	botany
bouillon	bouillon
bov	bow, prow
brasilianer	Brazilian
Brasilien	Brazil
bred	bank, border, edge, shore, broad
bredde	width
bregne	fern
bremse	brake, gadfly, gad-fly, horsefly, horse-fly
brev	letter
brevkasse	letterbox, mailbox
brevkort	postcard
brevpapir	writing-paper
brigade	brigade
briket	bar
briller	glasses, spectacles
bringe	bring, fetch
briste	burst, split
bro	bridge
broche	brooch
brochure	leaflet, pamphlet, paperback
broder	brother
broderdatter	niece
brodersøn	nephew
brombær	blackberry
bror	brother
brud	bride, fiancée, fragment, lump, piece
brudgom	fiancé
brudstykke	fragment, lump, piece
brug	use
bruge	employ, use, make use of
brumme	growl, grumble
brun	brown
brusebad	shower
bryst	bosom, breast, chest
brække	break
brænde	burn
brændenælde	nettle
brændpunkt	focus
brændsel	fuel
bræt	shelf, board, plank
brød	bread, loaf
brønd	fountain, well
bud	ambassador, emissary, envoy, messenger
bue	arc, bow
buffet	buffet
bug	abdomen, belly, tummy
bugserbåd	tug, tugboat
bugt	bay, golf, gulf
bukser	pants, trousers
bus	bus, autobus, omnibus
busk	bush, shrub
butik	boutique, shop, store
by	city, town
byde	offer, offer up, sacrifice, propose, suggest
byg	barley
bygge	build, construct
bygning	building
bytte	booty
bæger	chalice, goblet
bæk	stream
bælte	belt, girdle
bænk	bench, easel, tressle, workbench
bær	berry
bære	carry, wear
bøde	fine
bøf	steak, beefsteak
bøffel	buffalo
bøg	beech
bøje	bend, incline, be inclined
bøje sig	stoop, bend
bøjet	bent, curved
bølge	wave
bøn	request
bønne	bean
bønskrift	petition
børs	purse, wallet
børste	brush
bøsse	gun
båd	boat
både	both
bånd	bond, tie
cement	cement
champagne	champagne
champignon	mushroom
chauffør	conductor, driver, chauffeur
chef	boss, chief, leader, superior
chokolade	chocolate
cigar	cigar
cigaret	cigarette
cirkel	circle
citere	cite, quote
citron	lemon
cognac	brandy, cognac
cykel	bike, cycle, bicycle
da	then
daddel	date
dadle	reproach, rebuke, reprove, scold
dag	day
daggry	dawn, daybreak
daglig	daily
dal	valley
dam	pond
dame	dame, king, queen, lady
damp	steam, vapor, vapour
damspil	checkers
Danmark	Denmark
dansk kvinde	Danish woman
dansker	Danish woman, Dane
datter	daughter
datum	date
de	them, they
De	you
de Forenede Stater	United States of America, USA
debat	debate
december	December
deficit	deficit
dekan	dean
dekoration	decor, décor, decoration, ornament
del	part, piece, share
dele	divide, separate, share
delegation	delegation
delegeret	delegate, deputy, representative
dels	partially, partly
deltagelse	condolences
delvis	partially, partly
Dem	you
dem	them
demokrati	democracy
den	it
dens	its
derefter	afterwards, next, subsequently
Deres	your
derfra	from there, thence
derhen	there, thither
derpå	next, then, thereafter
derunder	below, downstairs, underneath
desinficere	disinfect
dessert	dessert
desuden	besides, in addition, moreover, furthermore
det	it
dets	its
dialekt	dialect
diamant	diamond
diameter	diameter
diarré	diarrhoea
did	there, thither
dig	you
dige	dike, embankment
digter	poet
digtning	poetry
din	your
direktør	director, manager
dirigent	manager
disciplin	discipline
diskussion	discussion
distrikt	district
dit	your
diæt	diet
dobbelt	double, dual
dok	dock
doktor	doctor
dolk	dagger
dom	judgment
domkirke	cathedral
dommer	judge
donkraft	jack
dosis	dose
doven	lazy
drager	porter
drama	drama
dreng	boy
drik	beverage, drink
drikke	drink
drikkepenge	tip
droge	drug
drukken	drunk, intoxicated
drukne	drown
dræbe	kill, liquidate, slay
drøftelse	discussion
drømme	dream
du	thou, you
due	dove, pigeon
dug	dew
dum	foolish, stupid
dun	down, fluff
dusin	dozen
dyb	deep, profound
dybde	depth
dygtig	able, capable
dykke	dive, plunge, sink
dynamit	dynamite
dynd	mud, slime
dyr	animal, beast, dear, expensive, lovely, valuable
dyrke	adore, worship
dæk	deck, tyre
dække	cover
dæmning	dike, embankment
dø	die, expire, pass away
død	dead, death
dømme	judge, condemn, sentence
dør	door, gate
døv	deaf
døvstum	deaf and dumb
dårlig	bad, miserable, nasty, poor
dårligt	badly
dåse	box
dåseoplukkner	tin-opener
ebbe	low tide
ed	oath
edderkop	spider
edikke	vinegar
efter	after
efterhånden	gradually, little by little
efterlade	leave behind
efterligne	imitate
efterligning	imitation
eftermiddag	afternoon
efternavn	surname
efterår	autumn
eg	oak
egen	own, personal
egenskab	property, quality
egern	squirrel
egnethed	ability
eje	own, possess
ejendom	possession, property, ownership
ejendommelig	characteristic, typical
ejer	owner
ekko	echo
eksempel	example
eksemplar	copy
eksil	exile
eksistens	existence
eksistere	exist
eksperiment	experiment
eksprestog	corridor train, corridor-train
elefant	elephant
elektricitet	electricity
element	element
elendighed	misery
elevator	elevator, lift
eller	or
elleve	eleven
elm	elm
elske	love
embede	function, job, office, post
embedsmand	officer, official
emblem	emblem
en	one, a, an
en gang	once, one time
en og tyve	twenty-one
end	than
ende	end, ending
endelig	at last, finally, ultimately
endetarmsåbning	anus
endnu	still, yet
endnu ikke	not yet
ener	unit
energi	energy
eneste	unique
eng	meadow
engang	once, one time
engel	angel
engelsk	English, English language
England	England
englænder	Englishman, Sassenach
englænderinde	English, Englishwoman
enhed	unit
enighed	agreement, consent, permission
enkelt	simple, straightforward
enkelthed	detail
ensian	gentian
epoke	age, epoch, era
erfaring	experience
erhverv	accession, acquisition, gain
erhvervelse	accession, acquisition, asset
erhvervs-	professional
erindring	memory, recollection
erklære	declare, state
erobre	conquer
es	ace
et	one, a, an
etage	floor, storey, story
Europa	Europe
europæer	European
eventyr	adventure
evne	possibility
fabel	fable
fabrik	factory
fabrikere	fabricate, manufacture
facade	facade, façade
fad	course, dish, platter
fader	father
fagforening	corporation, trade-union, labour-union, syndicate
fakkel	torch
faktum	fact
fakultet	faculty
fald	fall
falde	drop, fall
falsk	false
familie	family
fane	flag, standard
fange	capture, catch, grapple
far	father
fare	danger, peril, go, ride, travel
farlig	dangerous
fart	speed
farve	paint, colour, dye, tint
farvel	adieu, farewell, bye, goodbye, good-bye
fast	fixed, fast, firm, stable, robust, sturdy, solid
fastland	continent, mainland
fattig	miserable, poor
fattigdom	poverty
feber	fever
februar	February
fed	fat, fatty, greasy
fedt	fat, grease
fegekost	broom
feje	sweep
fejghed	cowardice
fejl	aberration, error, mistake
fejre	celebrate
feltflaske	flask, canteen, water-bottle
fem	five
femte	fifth
femten	fifteen
ferie	vacation, spare time, time off
fernis	lacquer
fersken	peach
ferskvand	fresh water
fest	celebration, festival, party
festmåltid	banquet, feast
figen	fig
figur	figure, diagram, image, picture, representation
fil	file
filial	affiliate, branch
film	film, motion picture, movie
filt	felt
finde	find
finger	finger
finne	fin
fire	four
firkant	square
firkantet	square
firma	company, firm
firs	eighty
fisk	fish
fiske	fish
fjeder	spring
fjende	enemy
fjendskab	enmity
fjerde	fourth
fjernsynsapparat	TV set, television set
fjorten	fourteen
fjorten dage	fortnight, two weeks
flad	even, flat, level, smooth
flag	banner, flag
flagermus	bat
flamme	flame
flaske	bottle
flid	industry
flip	collar
flise	tile
flittig	diligent, hardworking, industrious
flod	high tide, river
flonel	flannel
flue	fly, housefly
flugt	flight, run
flyde	flow
flydende	fluid, liquid
flygte	flee, run away
flytte	move
flyve	fly
flyvemaskine	plane, aeroplane, airplane, air-plane
fløde	cream
flødeskum	whipped cream
fløjte	flute
fløte	whistle
flåde	fleet
fod	foot, paw
fodre	feed, nourish
fodsål	sole
fold	fold, furrow, wrinkle
folde	fold
folk	folk, nation, people
for	too, too much
foragt	contempt
foragte	despise
forandre	alter, change, turn
forberede	prepare
forbi	beyond, past, straight past, because, for, since
forbigangen	former, last, previous, prior
forbinde	connect, connect up, plug in
forbindelse	connection
forblive	remain, stay, stay over
forbrydelse	crime
forbrænding	combustion
forbyde	forbid, prohibit
fordampe	evaporate
fordel	advantage, benefit
fordele	distribute
fordeler	distributor
fordeling	distribution
fordom	prejudice
fordre	demand, postulate, require
fordøje	digest
fordøjelse	digestion
foredrag	lecture
foregive	give as an excuse, pretend, feign
forel	trout
forene	join, unite
foreslå	offer, propose, suggest
forestille	fancy, imagine, introduce, perform, present
foretage	undertake
foretrække	prefer
forfald	decay
forfatter	author, writer
forfængelig	conceited, frivolous, vain
forfængelighed	vanity
forfølge	chase, persecute, prosecute, pursue
forgifte	poison
forgæves	in vain
forhen	ahead, formerly, previously
forhindre	bar, inhibit, prevent, hinder
forhold	relation, understanding
forklare	explain, clarify
forklaring	explanation
forkølelse	cold
forlove sig med	fall in love with
forlægger	publisher
form	form, shape
formel	formula
formular	blank, form
fornavn	first name, Christian name
fornemelse	emotion
fornuft	intellect, mind, reason, logical reasoning
fornuftig	prudent, reasonable, sensible, sagacious, sage
forny	renew
fornærme	abuse, insult, offend
fornærmelse	abuse
fornøjelse	fun, pleasure
forplejning	treat
forsamles	assemble, congregate, gather, meet
forsamling	meeting, assemblage, gathering
forsigtig	careful, cautious
forsigtighed	caution
forsikre	assure, certify, make certain
forsikring	insurance
forskellig	different
forskrække	frighten, terrify
forslag	offer, proposal, suggestion
forstad	suburb
forstyrre	bother, disturb, hinder, trouble
forstå	understand, realise, realize
forsvar	defence, defense
forsvare	defend
forsvinde	disappear
forsætligt	deliberately, on purpose
forsøg	attempt, effort
forsøge	attempt, test, try
forsømme	neglect
fortid	past
fortjene	earn, gain, win, be worthy of, deserve, merit
fortov	pavement, sidewalk
fortryllende	charming, lovely
fortsætte	continue, go on, proceed with
fortsættelse	continuation
fortvivle	despair
fortvivlelse	despair
fortælle	relate, tell
fortælling	narrative, story, tale
forudse	foresee
forudsige	forecast, foretell, prophesy
forvente	pay attention, watch out for
forvirre	confuse, puzzle
forældre	parents
forødelse	waste
forår	spring, springtime
fotograf	photographer
fra tid til anden	now and then
fradrage	subtract
frakke	coat, overcoat
Frankrig	France
fransk	French, French language
franskmand	Frenchman
fraværelse	absence
fraværende	absent
fred	peace
fredag	Friday
fremad	ahead, foreward
fremkomst	appearance
fremmed	alien, foreign, strange
fremskridt	progress
fremtid	future
fremtidig	future
fri	free
frihed	freedom
frimurer	freemason, Mason
frimærke	stamp, postage stamp
frisk	fresh, recent
frisør	barber, hairdresser
frost	freezing cold, frost
fru	madam, Mrs.
frue	madam, Mrs.
frugt	fruit
frugtbar	fertile, fruitful
fryse	freeze
frø	frog
frøken	Miss
fugl	bird
fugtig	moist
fuld	complete, full
fuldende	finish, accomodate, end, terminate, prepare
fylde	fill, fill in, fill up
fyldepen	fountain-pen, fountain pen
fyr	pine, pine tree
fyrre	forty
fyrtårn	lighthouse
fælde	snare, trap
fælg	felly, felloe, rim
fængsel	jail, gaol, prison
færdig	finished, ready, through
fæstning	fortification
fætter	cousin
fødsel	birth
fødseldag	birthday
følelse	emotion, feel, feeling, sensation
følge	consequence, consistency, result, follow
følsom	sensitive
føre	conduct, guide, lead
fører	conductor, driver, chauffeur
først	first, firstly, first of all
første	first
førstehjælp	first-aid, first aid
får	sheep
fårekød	mutton
gabe	yawn
gade	street
gaffel	fork
gage	salary, wage, wages
gammel	old
gang	occasion, time
garage	garage
gardin	curtain
garnison	garrison
gartner	gardener
gave	gift, present
gavmild	generous
gear	gear
ged	goat
gedde	pike
genkende	recognise, recognize
gennemsigtig	transparant
gennemsnit	average
gennemsnitlig	average, mean
gensidig	mutual, reciprocal
gentage	repeat
gentagelse	repetition
gentagne gange	repeatedly
geografi	geography
gerne	willingly
gerrig	avaricious, miserly, stingy
gevær	gun, rifle
gift	married, poison
gifte sig	marry, be married, get married
giftig	poisonous
giraf	giraffe
give	give
give efter	cede, give in, give up, give way, relinquish
give ud	pay out, spend
glas	glass
glat	smooth
glemme	forget
glide ud	skid, slip
glæde	gladness, joy
gnide	rub
gnist	spark
god	good, nice, okay
god aften	good evening
god dag	good day
god morgen	good morning
god nat	good night
goddag	hello
godhjertet	good-hearted, kind
godt	OK, okay, well
grad	degree, grade
gradvis	gradually, little by little
granit	granite
gratis	for nothing, free, gratis
gratulere	congratulate
grave	dig, grub, spade
gren	bough, branch
gribe	clutch, grab, grasp, grip, seize, get
grim	nasty, ugly
grimasse	grimace
grubearbejder	miner
grund	bottom, foundation, ground
grusom	cruel
græde	cry, weep
Grækenland	Greece
græker	Greek
grænse	boundary, frontier, limit
græs	grass
græshoppe	grasshopper, locust
grævling	badger
grød	gruel, mess, mush
grøn	green
grønsager	vegetable
grå	gray, grey
Gud	God
gul	yellow
guld	gold
gulerod	carrot
gulv	floor
gummi	rubber
gunstig	advantageous, favourable
gyldig	valid
gymnastik	gymnastics
gæld	debt
gælle	gill
gæst	guest
gætte	guess
gødning	fertilizer, manure
gøg	cuckoo
gøre	act, do, make, perform
gøre ren	clean, cleanse, make clean, purge
gå	go, march, walk
gå foran	precede
gå ud	exit, go out, absent onself, depart, go away
gård	court, yard, courtyard
gås	goose
had	hate
hade	hate
hage	chin
hagl	hail
haj	shark
hakke	hoe
hale	tail
hals	neck
halte	limp
halvdel	half
halvfems	ninety
halvfjers	seventy
halvtreds	fifty
halvø	peninsula
ham	him
hammer	hammer
han	he, him
handel	business, commerce, trade
handle	do business, trade, negotiate
handling	act, action
handske	glove, mitten
hane	faucet, tap, cock, rooster
hans	his
hare	hare
hasselnød	hazelnut
hast	haste, speed
hastighedsgrænse	speed-limit, speed limit
hat	hat
hav	sea
have	have, have got, garden
have ret	be right
have uret	be wrong
havn	harbor, harbour, port
havre	oats
hed	hot
hedde	be called
hede	heath
hejre	heron
hel	entire, overall, whole
held	luck
heller ikke	neither
hellere	preferably
hemmelig	secret
hemmelighed	secret
hende	her
hendes	her
hensigt	aim, goal, purpose, intention, meaning, plan
hente	fetch, get, pick up
hentydning	allusion
her	here
herfra	from here, hence
herhen	here, hither
herre	Mister, Mr., sir
hest	horse
hestekraft	horsepower
hid	here, hither
hilse	greet, salute
hilsen	greeting
himmel	heaven, sky
himmerig	heaven, sky
hinanden	each other, one another
hindbær	raspberry
hindre	bar, hinder, inhibit, prevent, bother, disturb
historie	story, history
hjem	home
hjemme	at home
hjerne	brain
hjerte	heart
hjul	wheel
hjælp	help, aid
hjælpe	accomodate, aid, assist, help
hjørne	corner
hofte	hip
holde	hang onto, hold
holdeplats	stop
Holland	Holland
hollænder	Dutchman, Hollander
honning	honey
horn	horn, hooter
hospital	hospital
hoste	cough
hotel	hotel
hov	hoof
hoved	head, pate
hovedpine	headache
hr.	Mister, Mr., sir
hud	skin
hue	cap
hukommelse	memory, recollection
hul	concave, hollow, hole
hummer	lobster
hun	her, she
hund	dog
hundrede	hundred, one hundred
hurtig	speedy, fast, quick, rapid, swift
hurtigt	fast, quickly, swiftly
hus	house
huske	recall, recollect, remember
husmoder	housewife
hustru	wife
hvad	what
hvad er klokken?	what time is it?
hval	whale
hvede	wheat
hveps	wasp
hverken ... eller	neither ... nor
hvid	blank, white
hvidløg	garlic
hvile	repose, rest
hviske	whisper
hvordan har De det?	how are you?, how do you do?
hyre	hire
hytte	cabin, hut, shack
hæl	heel
hænge	droop, hang
hær	army
hævn	revenge, vengeance
hø	hay
høflig	courteous, polite, well-mannered
høflighed	politeness
høj	high, lofty, tall, loud
højde	height, altitude
højtid	celebration, festival, party
høne	chicken, hen, fowl
hør	flax
høre	hear, find out, learn of
hørelse	hearing
høst	autumn, harvest
høste	harvest
høvl	plane
håb	hope
håbe	hope
hånd	hand
håndklæde	towel
håndkuffert	suitcase, valise
håndled	wrist
hår	hair
hård	hard
hårdhed	hardness
i	a, in, inside, into, per, within
I	you
i aften	this evening
i dag	today, to-day
i det mindste	at least
i eftermiddag	this afternoon
i familie	related
i forgårs	the day before yesterday
i går	yesterday
i går aftes	last night
i morgen aften	tomorrow evening
i morgen tidlig	tomorrow morning
i morges	this morning
i nat	tonight
i overmorgen	the day after tomorrow
i tide	at the right time, in time
iagttagelse	observation, notice
idé	idea
igen	again, all over again, anew, once more
igennem	through
ihjelskyde	shoot dead
ild	glow, heat, passion, fire
iltog	fast train
imitlertid	for, during, while, whilst
imod	across from, against, in exchange for, opposed to
indbildning	illusion
indbo	accommodation, arrangement
indbyde	invite
indbydelse	invitation
indbygger	inhabitant
indeholde	comprise, contain, include
indenfor	inside
inder	Indian
indeslutte	include
indflydelse	influence
indføre	import
indgang	entrance, portal, access
indhegning	fence, palisade
indhold	contents
Indien	India
indkomst	income, return
indpakke	pack, package, wrap up
indre	inner, internal
indskrænke	abridge, confine, limit, restrict
indsuge	absorb
indtryk	impression
ingeniør	engineer
ingenlunde	by no means, in no way, not at all
ingensteds	nowhere
institution	institution
intelligent	intelligent, sagacious
interessant	interesting
interesse	interest
international	international
intetsteds	nowhere
involde	intestines
Irland	Ireland
irlænder	Irishman
is	ice, icecream
Italien	Italy
italiener	Italian
iver	fervor, fervour, zeal
ja	yes
jage	chase, hunt
januar	January
Japan	Japan
japaner	Japanese
jeg	I, me
jer	you
jeres	your
jern	iron
jernbane	railroad, railway
jord	earth, land, soil
jordbær	strawberry
jordskælv	earthquake
journalist	journalist
jul	Christmas, Yule
juli	July
juni	June
juvelér	jeweller
kafé	café
kaffe	coffee
kaffekande	coffee-pot
kage	cake
kahyt	cabin
kaj	platform, quay, wharf
kalde	call, summon
kalk	lime
kalkun	turkey
kalv	calf
kalvekød	veal
kam	comb
kamp	battle, scuffle, struggle
kanal	canal, channel
kande	jug, pot
kanin	rabbit
kapitel	chapter
kaptajn	captain
kar	tub, vat
karakter	character, nature, personality
karburator	carburettor
karpe	carp
kartoffel	potato
kaserne	barracks
kasket	cap
kasserolle	casserole, saucepan
kastanie	chestnut
kaste	throw
kaste op	throw up, vomit
kaste tilbage	reflect
kat	cat
katedral	cathedral
kaution	pledge, security
kede	bore
kedel	kettle
kejser	emperor
kemi	chemistry
kende	be acquainted with, know
kikkert	binoculars
kiks	biscuit
kilde	fountain, source, spring
kildre	tickle
Kina	China
kind	cheek
kineser	Chinese
kinin	quinine
kirke	church, kirk
kirkegård	cemetery, graveyard
kirsebær	cherry
kirurg	surgeon
kiste	box, chest
kjole	dress, gown, robe
klage	complain
klar	clear, distinct, plain
klatre	climb
klippe	rock, clip, cut, shear, boulder
klo	claw
klog	cultured, educated, learned, well-informed
klokke	bell
klæbe	stick
klæbrig	sticky
klæde sig	dress
klæder	clothes, clothing
knap	button
knappenål	pin, needle
kneb	subterfuge, trick, trickery
kniv	knife
knude	knot, node
knurre	growl, grumble
knuse	crush, shatter, smash
knæ	knee
knægt	boy, servant
knæle	kneel
knæppe	barely, hardly, only just, scarcely
ko	cow
kobber	copper
kobling	clutch
kofanger	buffer, bumper
koge	boil, cook
kokkepige	cook, female cook
kold	bleak, chilly, cold
kolera	cholera
kombination	combination
komité	committee
komme	come
komme sig	recover
kompas	compass
konditori	confectionery
konduktør	guard
kone	wife, woman
konkurrence	competition
konkurrere	compete, rival
konsulat	consulate
konto	account
kontor	office, bureau
kontorist	clerk
kontrolere	audit, check, check up on, supervise, verify
konvolut	envelope
kop	cup
kopi	copy
kopiere	copy
kopper	smallpox
kor	chorus, coir
kors	cross
korsvej	cross roads
kort	short, brief
kost	broom
koste	cost
krabbe	crab
kradse	scratch
kraft	force, strength, vigour
krage	crow
krebs	crayfish
kridt	chalk
krig	war
kristen	Christian
kristendom	Christianity
kritik	criticism
kritisere	criticize
kro	hostel, inn
krokodille	crocodile
krop	body
krybe	crawl, creep
kuffert	trunk
kugle	bullet
kul	coal
kulør	colour, dye
kumme	basin, bowl, pelvis
kun	exclusively, just, only
kunde	client, customer
kundskab	knowledge
kunne	be able to, can, may
kunst	art
kunstig	artificial
kupé	compartment, coupé
kurv	basket
kusine	cousin
kvarter	quarter of an hour
kviksølv	quicksilver
kvinde	woman
kvindelig	female, feminine
kvittering	receipt
kvæle	choke, strangle
kys	kiss
kysse	kiss
kyst	coast, seaside, shore
kæbe	jaw, jawbone
kæde	chain
kælder	basement, cellar
kæmme	comb
kæmpe	fight, struggle
kær	dear, expensive, lovely, valuable
kærlighed	love
kærne	core, nucleus, kernel, pit
køb	purchase
købe	buy, purchase
København	Copenhagen
købmand	merchant, businessman
kød	flesh, meat
køkken	kitchen
køl	keel
køler	radiator
kølig	cool
køn	pretty, sex
køre	drive
kørekort	driving-licence
køretilladelse	driving-licence
køretøj	vehicle
kål	cabbage
kålorm	caterpillar
kårde	rapier
lade	barrack, barn, shack, shanty, shed
lade sig skille	get a divorce, get divorced
lade vandet	urinate
lagen	sheet
laks	salmon
lam	lamb
lampe	lamp
land	country, countryside, land
lande	land
landgang	gangway
landkort	map
landmand	farmer
landsby	village
landsmand	compatriot
lang	long
langsom	slow
langsomt	leasurely, slowly
lap	rag, scrap
larm	ado, din, noise
lastrum	hold
lastvogn	lorry, truck
latter	laughter
latterlig	ridiculous
lav	low, shallow, superficial
le	scythe, laugh
lede	govern, head up, restrain
leder	leader
ledsage	accompany
leg	game
legation	legation
lege	play
legeme	body
legering	alloy
lejlighed	abode, accommodation, dwelling, residence, chance
lektie	lecture
ler	clay
let	easy, facile, bright, light
leve	be alive
levende	alive
lever	liver
lidt	a little, some, to some extend
lige	equal, even, level, direct, straight
ligevægt	equilibrium
ligge	lie, recline
ligne	resemble
lignende	similar
lille	diminutive, little, small
lind	lime-tree, linden-tree
linie	line
linse	lentil
liste	list
liter	liter, litre
liv	life
livlig	alert, brisk, keen
loft	ceiling
loftsrum	attic
lokomotiv	engine
lomme	pocket
lommetørklæde	handkerchief
London	London
loppe	flea
lov	law
love	promise
luft	air
lufthavn	airport
lugt	odor, odour, scent, smell
lugte	give off an odour, reek, smell
lugte af	smell of
lukke	close, shut
lukket	closed, shut
luksus	luxury
lunge	lung
lunken	lukewarm
lus	louse
lyd	sound
lyde	sound
lydig	obedient
lykkelig	fortunate, happy
lykkeligvis	unfortunately
lykkes	succeed
lyn	lightning
lys	bright, clear, light, candle
lytte	listen
lytte til	listen
lyve	lie, tell a lie
læbe	lip
læder	leather
læg	furrow, wrinkle, calf
læge	doctor, physician
lægge	lay, lay down, place, put, put down
lægge sig	lie down
lægge vægt på	accent, accentuate, emphasize
læne sig	lean
længd	length
lære	learn
lærer	instructor, teacher
lærk	larch
læs	burden, charge, load
læse	read
løbe	run
løbe på skøjter	skate
løbe sammen	converge
løfte	lever, lift, raise, promise
løg	onion
løgn	lie
løn	salary, wage, wages
løne	borrow, lend, loan
lørdag	Saturday
løs	loose
løslade	allow, leave, let, release
løve	lion
låg	cover, hood, lid
lån	loan
låne	lend, borrow, loan
lår	thigh
lås	lock
mad	food
madras	mattress
mager	gaunt, lean, meager, skimpy, skinny, thin
maj	May
makrel	mackerel
male	grind, pulverize, paint
maler	painter
malke	milk
mand	husband, fellow, man
mandag	Monday
mandlig	male, masculine
mandskab	crew
maner	manner, mode, way
mange	many
mangel	absence, lack, shortage, shortcoming
marchere	march, walk
mark	field
marmor	marble
marts	March
maskinskrive	type
maskinskriverske	typist
masse	lump, mass
mast	mast
materie	pus
mave	stomach
mavesmerter	stomach ache, tummy ache
med	with
meddele	report, let know, inform
meddelelse	notification, notice
medekrog	hook
medesnøre	line
medestang	fishing rod
medicinsk	medical
medlem	member, supporter, limb
medlidenhed	compassion, pity
meget	quite, very, very much
mejeri	dairy
mejsel	chisel
mekaniker	mechanic
mel	flour, meal
mellem	among, between
men	but
mening	opinion
menneske	man, human being
menneskelig	human
mer og mer	increasingly, more and more
mere	more, further
messing	brass
metal	metal
middag	dinner, midday meal, noon
midnat	midnight
midte	average, middle
mig	me
mil	mile
mild	gentle, mild
militær	military
million	million
min	my
mindre og mindre	less and less
mine	my
minut	minute
misforstå	misunderstand
misunde	envy
misundelig	envious, jealous
misundelse	envy
mit	my
mod	courage
mode	fashion, mode
model	model
moden	mature, ripe
moder	mother
moderne	modern
modig	brave, courageous, valiant
modsat	alien, contrary, opposite
modstand	resistance
modtage	accept, receive, take, take in, get, have
modtager	addressee, consignee, recipient
modvilje	aversion, dislike
monument	monument
mor	mother
mord	murder
morgen	morning
morgenmad	breakfast
morsom	amusing, entertaining, funny
motorcykel	motorcycle
motorhjælm	bonnet, hood
muldvarp	mole
mulig	possible
multiplicere	multiply, duplicate
mund	mouth
mur	wall
mursten	brick
mus	mouse
musiker	musician
muskel	muscle
myg	gnat
myndighed	board of directors
mynte	mint
myre	ant
mælk	milk
mængd	crowd, heap, mass, multitude, pile
møbler	furniture
møde	come across, encounter, meet, see
møl	moth
mønster	sample, specimen
mørk	bleak, dark, dismal, dreary, dim
mørke	darkness, murk
møtrik	nut
måge	seagull
mål	aim, goal, purpose, measure, measurement
måle	measure
måltid	meal
måne	moon
måned	month
måske	maybe, perhaps, possibly
måtte	have to, must, ought to, should
nat	night
nation	nation
natur	nature
naturlig	natural
naturligvis	naturally
navn	appellation, name
nedad	down
nederdel	skirt
nederlag	defeat
negl	nail
nem	easy, facile
nemlig	namely, viz.
nerve	nerve
nervøs	nervous
net	net, network
ni	nine
niende	ninth
nitten	nineteen
niveau	level
nogensinde	at some time, ever
nogensteds	anywhere, somewhere
nok	certainly, enough, sufficient, rather
nol	nought, zero
nord	north, North
nordlig	northern
nordmand	Norwegian
Norge	Norway
norsk	Norwegian
november	November
nu	at present, now
nu for tiden	currently, nowadays, these days
nu til dags	currently, nowadays, these days
nulke	hiccough, hiccup
nummer	number, numeral
nummerplade	numberplate
ny	new, novel
nyde	delight in, enjoy
nyhed	news, novelty, something new
nylig	recently
nyse	sneeze
nysgerrig	inquisitive, curious
nyttig	advantageous, useful
næb	beak, bill
nær	nearby, close
nære	feed, nourish
næring	food, nourishment
nærværende	current, present, present-day
næse	nose
næst	nearest, next
næsten	almost, nearly
næve	fist
nødbremse	communication-cord
nødvendig	necessary
nødvendighed	necessity
nøgen	bare, naked, nude
nøgenhed	nakedness, nudity
nøgle	key, wrench
nå	now, well, well then
nål	needle
når	when
offentlig	public
officer	officer
ofte	frequently, often, regularly
og	or, and
også	also, too
okse	ox
oksekød	beef
oktober	October
olie	oil
om	a, in, inside, into, per, within, about, round
om aftenen	in the evening
om forladelse	excuse me
omfang	circumference, outskirts, periphery
omfavne	embrace, hug
omgive	surround
omgivelse	environment, environs, surroundings
omtale	mention
omtrent	about, approximately
ond	bad, miserable, nasty, poor
onkel	uncle
onsdag	Wednesday
opad	above, up, upwards
opblæse	inflate
opdage	discover, uncover
opdagelse	discovery
opdrage	breed, bring up, educate, raise
opdragelse	education
opfinde	invent
opfindelse	invention
opføre sig	behave, conduct oneself
opførsel	behaviour, conduct, deportment
opgave	job, assigned job, task
opgivelse	declaration, proclamation, statement
ophold	stay
opholde	detain, hold back, retain
ophøre	cease, stop
oplag	edition
oplyse	illuminate, light
oplysningskontor	inquiry-office
opløse	dissolve
opmuntre	encourage
opmærksom	attentive
opmærksomhed	attention
oppumpe	pump
oprindelig	aboriginal
oprindelse	origin
oprøre	excite
opsigt	sensation
opslag	notice, placard, poster
opstand	mutiny, rebellion, revolt
ord	word
ordbog	dictionary, vocabulary
ordinær	common, ordinary, usual
ordne	arrange, fix up
ordning	order
ordre	order
ordsprog	proverb
orm	worm
os	us
ost	cheese
otte	eight
ottende	eighth
oven	above, on top, overhead, upstairs
overalt	all about, everywhere
overdrive	exaggerate
overflade	summit, surface, top
overgå	exceed, surpass
overraske	surprise
overraskelse	surprise
overskæg	moustache
oversætte	translate
oversættelse	translation
overtale	persuade
overtro	superstition
overtyde	convince, persuade
ovn	furnace, kiln, oven, stove
pakke	pack, package, wrap up, packet, parcel
pakke ud	unpack
pande	forehead
papegøje	parrot
papir	paper
papirhandel	stationer's shop
papirkurv	paper-basket
paraply	umbrella
Paris	Paris
parre sig	mate
parti	faction, party, side
pas	passport
passager	passenger
passe	conform, fit, fit in
passende	of use, suitable
patient	patient
patron	cartridge
peber	pepper
peberrod	horse-radish, horseradish
pedal	pedal
pels	fur, fur coat, fur piece
penge	money
pengeseddel	bank note, banknote
perron	platform, quay, wharf, railway platform
persille	parsley
person	person
personlig	personal
petroleum	paraffin-oil, petroleum
pibe	pipe
pige	girl, lass
pil	willow
pinse	Pentecost, Whitsunday
pjalt	rag, scrap
plads	place, location, spot, plaza, square
plage	annoy
plan	design, diagram, plan, plane
planere	plan
planlægge	make a project of, plan, sketch
plante	plant
pleje	attend, nurse, tend to
plet	blot, spot
pligt	duty, obligation
plov	plough
pludselig	abrupt, sudden
pludseligt	all of a sudden, suddenly
plukke	pick, pluck, tear off
plyndre	plunder, rob
pløje	plough
polak	Pole
Polen	Poland
politibetjent	policeman
politik	policy, politics
politisk	political
politistation	police-station
poppel	poplar
populær	popular
portier	porter
porto	postage
Portugal	Portugal
portugiser	Portuguese
postbud	postman
posthus	post-office, post office
pote	foot, paw
praktisk	practical
prale	boast, brag
presse	press
prins	prince
prinsesse	princess
pris	price
privat	private
problem	problem, trouble
proces	lawsuit
produkt	product
professor	professor
profitere	profit
program	program, programme
proptrækker	corkscrew, cork-screw
protestere	protest
præst	clergyman, pastor, priest
prøve	attempt, test, try
pude	pillow, cushion
pudse sin næse	blow one's nose
pukkel	bump, hump
pumpe	pump
punkt	dot, period, point, spot
pære	bulb, pear
pølse	sausage
på	from, of, since, a, inside, into, per, within, on
påske	Easter
påskud	pretext
race	breed, race
radise	radish
rand	edge, rim, brim, rand
ransage	search
rasende	furious
rask	healthy, well
rat	joystick, steering wheel, steering-wheel
reagere	react, respond
reb	cord, rope, string
recitere	recite
redde	keep, save, rescue
redningsbælte	life-belt, lifebelt, safety-belt
redningsbåd	life-boat
regel	regulation, rule
regelmæssig	even, regular
regere	control, govern, restrain, rule
regering	government
regn	rain
regnbue	rainbow
regne	rain
regning	bill, calculation
rejse	travel, journey, trip, voyage
rejse sig	rebel, revolt
rejsende	traveler, traveller
reklame	advertisement
rekreation	distraction, diversion
ren	clean, pure
reparere	mend, patch, patch up, repair, fix
reservere	reserve
rest	remainder, rest
restaurant	restaurant
resultat	conclusion, effect, result
ret	right
retfærdig	fair, just, righteous
retfærdighed	justice, righteousness
retning	direction
rette	correct
revidere	revise
ribben	rib
ribs	currant
ride	ride
ridse	abrasion, scratch
rig	rich, wealthy, well-off
rigdom	abundance, wealth
rigtig	correct, exact, proper, right
ringe	ring, jingle, tinkle
ris	rice
risiko	hazard, risk
riskere	hazard, risk, venture
rive itu	tear
ro	row, repose, rest
rod	root
roe	turnip
rolig	calm, quiet, tranquil
rolle	part, role, rôle
ror	handlebars, helm, rudder
rose	commend, glorify, laud, praise, rose
rosenkål	Brussels-sprouts
rotte	rat
ru	coarse, rough
rug	rye
ruinere	ruin
rulle	roll
rullegardin	roller-blind
rum	room, space
rund	round
rundstykke	roll
Rusland	Russia
russer	Russian
rusten	rusty
ryg	back
ryge	smoke
rygere	smokers
rygrad	spine
rygte	rumor, rumour, reputation
rykke	move
ryste	shake, shock, quiver, shiver, tremble
ræv	fox
rød	red
rødgran	fir
rødspætte	plaice
røg	smoke
rør	barrel, channel, pipe, tube
røre sig	move
rå	raw, uncooked
råb	cry, shout
råbe	call, summon
råd	advice, counsel
råde	advise, counsel
rådhus	town-hall, city hall, town hall, townhall
rådne	putrefy, rot
sadel	saddle
saft	juice, sap
sagfører	advocate, lawyer
saks	scissors
salat	lettuce, salad
salg	sale
salt	salt
saltvand	salt water
samle	collect, gather, pick up
samling	collection
sammenligne	compare
sammenligning	comparison
samtykke	mutual understanding, accommodation, agreement
sand	sand, true
sandhed	reality, truth
sandsynlig	probable, likely
sandsynligvis	probably
sang	song
sanger	singer
sans	sense
sauce	gravy, sauce
sav	saw
save	saw
scene	scene
se	see
se after	look after, nurse
se på	consider, deem, look, look at, regard, view
se ud	appear, look
sejl	sail
sejle	sail
sejr	victory
sejsten	sixteen
seks	six
sekund	second
seler	braces, suspenders
selskab	society
selv	even
selvstarter	starter
sen	late, tardy
sende	send, transmit
seng	bed
sennop	mustard
sent	late
september	September
servere	serve, introduce, perform, present
serviet	napkin
sidde	sit
side	side, page
sidst	last
sidste nat	last night
sige	say, tell
sige goddag	greet, salute
signalhorn	hooter, horn
sigte	aim, intend
sikker	certain, sure
sikkerhed	safety, security
sikkerhedsnål	safety-pin, safety pin
sild	herring
silke	silk
sin	her, his, its, their
sit	her, his, its, their
sjette	sixth
sjov	comic, comical, funny
sjælden	rare, seldom
Sjælland	Zealand
skab	cabinet, closet, cupboard, sideboard
skade	damage
skadelig	harmful
skamme sig	be ashamed
skammel	stool
Skandinavien	Scandinavia
skarp	abrasive, lurid, sharp
skat	tax
ske	become, come about, grow, happen, spoon, occur
skelne	differentiate
skib	ship, vessel
skilsmisse	divorce
skind	fur, hide, skin
skinke	ham
skinne	shine
skinsyge	jealousy
skive	dial, disc, disk, record
skjorte	shirt
skjule	conceal, hide
skjule sig	hide, hide oneself
sko	shoe
skobånd	shoe-lace
skole	school
skomager	shoemaker
skorsten	fireplace, hearth
Skotland	Scotland
skotte	Scot, Scotsman
skov	forest, woods
skovl	shovel
skrabe	scrape, scratch
skridt	pace, step, stride
skrige	cry out, scream, shout
skrivemaskine	typewriter
skrue	helix, propeller, screw
skruenøgle	spanner
skruetrækker	screwdriver
skrædder	tailor
skrælle	shell, peel
skrænt	acclivity, hillside, slope
skudår	leap-year, leap year
skuespiller	actor
skuffe	disappoint, set straight, drawer
skulder	shoulder
skulle	go, shall, will
skum	foam, froth
sky	cloud, abashed, self-conscious, shy, afraid
skyde	fire, shoot
skygge	shade, shadow
skyld	blame, fault, guilt
skylde	owe
skyldig	guilty
skynde sig	go fast, hurry, rush
skæg	beard
skæl	scale
skælde	abuse, insult, offend
skære	cut, slice
skærm	screen
skøge	hooker, whore
skøn	beautiful, fine, handsome, lovely
skønhed	beauty
skør	breakable, brittle, fragile
skål	cheers, good health
slag	battle, scuffle, struggle, blow
slagter	butcher
slange	tube, serpent, snake
slank	slender, slim
slet	bad, miserable, nasty, poor
slet ikke	not at all
slette	plain
slips	tie, necktie
slot	castle
slutte	abstract, deduce, gather, induce, infer
slægtning	relative
sløv	blunt
slå	beat, hit, strike
smag	taste
smage	taste
smal	narrow
smed	smith
smelte	melt
smerte	pain
smertelig	painful
smigre	flatter
smil	smile
smile	smile
smitte	infect
smuk	beautiful, fine, handsome, lovely
smør	butter
smøre	anoint, smear, spread
smørrebrød	bread and butter
småpenge	change
snakke	chat, chatter
snaksom	talkative
snart	soon
snavset	dirty, filthy, nasty, soiled, unclean
sne	snow
snegl	snail
snor	cord, rope, string
snorke	snore
social	social
sofa	sofa
sok	sock
sol	sun
solbær	currant
soldat	pawn, soldier
solnedgang	sunset
solopgang	sunrise
solsort	blackbird
sommer	summer
sommerfugl	butterfly
sorg	care, concern
sort	black
souvenir	keepsake, memento, souvenir
sove	be asleep
sovekammer	bedroom
sovesofa	sofa
soveværelse	bedroom
sovvogn	sleeping-car
spade	spade
spadseretur	stroll, walk
spalte	split
spand	bucket, pail
Spanien	Spain
spanier	Spaniard
spare	save, spare
spark	kick
sparke	kick
spedalskhed	leprosy
spejl	mirror
spejlæg	boiled egg
spids	pointed, spiked, peak, tip, summit
spil	game
spilde	waste
spille	play
spinat	spinach
spise	eat, feed
spisekammer	pantry
spiselig	edible
spisesal	dining-room
spiseseddel	menu
sport	sport
sprede	spread out, lay out
spring	jump, leap
springe	jump, leap, spring
sprit	methylated spirit
sprog	language, tongue
spurv	sparrow
spytte	spit
spædbarn	baby
spænding	tension
spøge	jest, joke
spørge	ask
spørgsmål	question
stamme	stem, trunk
standse	halt, come to a halt, stop
stat	state
station	station
stationsforstander	station-master
status	balance sheet
stave	spell
sted	place, location, spot
stege	roast, toast
stegepande	frying-pan, frying pan
stejl	abrupt, steep
stemme	vote, voice
stemme overens	agree, fit together, harmonize
stemning	mood
sten	stone
stenografi	shorthand, stenography
sti	path
stige	ladder
stige ud	get out, get out of a car, exit, go out
stikke	pick, stab, sting
stikkelsbær	gooseberry
stilk	stalk, stem
stille	lay down, place, put, put down
stilling	handicraft, occupation, trade, profession
stimulere	rouse, stimulate, stir up
stinke	reek, smell, smell bad, stink
stiv	rigid, stiff
stjerne	star
stjæle	steal
stof	matter, stuff, substance
stol	chair
stole på	rely on, trust in
stolt	pride
stoppe	halt, stop
stor	big, great, large
Storbritannien	Britain, Great Britain
stork	stork
storm	storm, tempest
straf	punishment
straffe	punish
straks	at once, instantly, immediately, without delay
strand	beach
strejfe om	roam, wander
strejke	strike
strube	throat
stryge	caress, chuck, fondle, stroke
strygejern	iron
stræde	alley, lane
strø	scatter, dump, pour, pour out
strøm	current, flow, stream
strømpe	stocking
stråle	beam, ray
student	academic, scholar, student
studere	study
studium	study
stueetage	ground-floor
stuepige	maid
stum	dumb, mute, speechless
stykke	lump, piece, spare part
stænkskærm	mudguard
stær	starling
stærk	strong
stød	push
støde	push, thrust
stønne	groan
størrelse	size
støtte	lean, support, sustain
støv	dust
støvet	dusty
støvle	boot
stå	stand
stå op	get up, rise, stand, stand up
stål	steel
succes	success
suge	suck
sukke	sigh
sukker	sugar
sult	hunger
sulten	hungry
sum	amount, sum
sund	healthy, well
sundhed	health
suppe	soup
sur	acid, sour, tart
surrogat	equivalent
svag	faint, light, weak
svale	swallow
svamp	fungus, mushroom, sponge
svane	swan
svanger	pregnant
svar	answer, reply
svare	answer, reply, respond
svede	sweat
Svejts	Switzerland
svejtser	Swiss
svensk	Swedish
svensker	Swede
Sverrig	Sweden
svin	pig
svinekød	pork
sving	bend, curve
svinge	brandish, fling, swing, wave, wave about, sway
svulme	swell
sværge	swear
svømme	float, swim
sy	sew
syd	south
sydlig	south, southern
syg	ill, sick
sygdom	disease, illness
sygeplejerske	nurse
syltetøj	jam, marmelade
syn	appearance, aspect, view
synde	sin, transgress
synes om	deem, opine, think, appreciate, like
synge	sing
synke	sink, dive
synlig	visible
syren	lilac
system	system
sytten	seventeen
syv	seven
syvende	seventh
sæbe	soap
sædvane	custom, habit, way
sædvanlig	common, ordinary, usual
sædvanligvis	ordinarily, usually
sæl	seal
sælge	dispose of, sell, vend
sænke	sink
særegen	particular, special
særlig	quite, very, very much
særskilt	apart, particular, separate, special
sæter	alp, mountain pasture
sætning	sentence
sætte	lay down, place, put, put down
sætte sig	sit down
sø	lake, loch
sød	gentle, soft, sweet, tender
søge	look for, seek
sølv	silver
søm	nail
sømand	sailor
søn	son
søndag	Sunday
søskende	brothers and sisters
søster	sister
søsterdatter	niece
søstersøn	nephew
søsyge	seasickness
søvn	sleep
søvnig	sleepy, drowsy
så	sow, then, like this, that way, thus
så at sige	so to speak
så snart som	as soon as
sår	injury, wound
såre	hurt
tab	loss
tag	roof
tage	get, lay hold of, pick up, take
tage bort	abstract, take away
tage fejl	err, make a mistake
tage op	get, lay hold of, pick up, take
tak	gratitude, thanks, thank you
takke	thank
taknemmelig	thankful
taknemmelighed	gratitude
tal	amount, number
tale	speech, speak, talk
tallerken	plate
tand	tooth
tandbørste	tooth-brush
tandkød	gum
tandlægge	dentist
tandpasta	tooth-paste
tandpine	toothache
tang	tongs
tank	tank
tanke	thought
tante	aunt
tapper	brave, courageous, valiant
tarm	intestine
taske	bag, sack
te	tea
teater	theatre
tegl	brick
tegn	character, mark, sign, signal, token
tegne	design, draw
telefon	telephone
telegram	telegram
tendens	tendency, disposal, inclination
tennis	tennis
tepotte	teapot
termometer	thermometer
terning	cube
ti	ten
tid	time
tidlig	early
tidligt	early
tidskrift	magazine, periodical, revue
tie	be quiet
tiende	tenth
tiger	tiger
tigger	beggar
til	to, toward, towards, from, of, since
til højre	right, to the right
til venstre	left, to the left
tilbage	back
tilberedelse	preparation
tilbringe	employ, use, make use of
tilbyde	offer, offer up, sacrifice, propose, suggest
tildragelse	event, occasion, occurence, opportunity
tilfreds	contented, pleased, satisfied
tilfælde	accidence, chance, hazard, case
tilfældig	accidental, chance, random
tilføje	add
tilhænger	disciple, member, supporter
tilhøre	belong to
tillade	allow, permit
tilladelse	licence, permission
tillavning	preparation
tillfældigvis	by accidence, by chance
tillid	confidence, faith, trust
tilløb	run
tilsammen	together
tilstand	circumstances, condition, situation, state
tilstrækkelig	enough, sufficient
tilstrømning	access, impetus, impulse
tilsøle	soil
tiltagende	increase
tiltrække	attract
tiltrækningskraft	attraction
time	hour, o'clock, time
tin	tin
ting	thing, article, object
tirsdag	Tuesday
titel	degree, heading, title
tjene	serve
tjener	waiter, maid, servant, boy
tjeneste	service
tjære	tar
to	two
to gange	twice
tog	train
togoverskæring	level-crossing
toilet	toilet
told	customs
tolv	twelve
tom	empty, void
tommelfinger	thumb
top	peak, point, tip, summit, surface, top
torden	thunder
tordne	thunder
torn	thorn
torsdag	Thursday
torsk	cod, codfish
torv	bazaar, fair, market, marketplace
tradition	tradition
trafik	traffic
transport	transport
trappe	staircase, stairs
tre	three
tre gange	three times
tredive	thirty
tredje	third
trehjulet cykel	tricycle
trekant	triangle
tres	sixty
tretten	thirteen
tro	faithful, believe, deem, belief, loyal
true	menace, threaten
trussel	menace, threat
tryk	pressure, print
trykke	press, oppress, squeeze, print
trykke ud	squeeze out
træ	tree, timber, wood
træde	pace, stalk, step, stride, tread
træffe	come across, encounter, meet, see
træk	pull
trækharmonika	accordion
trække	drag, draw, haul, pull, tug
trække op	strech, wind up
trækpapir	blotter, blotting-paper
trængende	pressing, urgent
træt	tired
trøst	consolation
trøste	comfort, console
tråd	wire, thread
tudse	toad
tung	burdensome, heavy, onerous
tunge	tongue, sole
tusinde	thousand, one thousand
tusmørke	dusk, twilight
tvetydig	ambiguous
tvilling	twins
tvinge	compel, force
tvivl	doubt
tvivle	doubt
tværs	across, on the other side of
tværtimod	on the contrary
tydelig	clear, distinct, plain
tygge	chew
tyk	bold, corpulent, fat, thick
tynd	gaunt, lean, meager, skimpy, skinny, thin
tyr	bull
tyrk	Turk
Tyrkiet	Turkey
tysk	German, German language
tysker	German
Tyskland	Germany
tyv	thief
tyve	twenty
tyveri	abstraction, theft
tælle	count
tænde	kindle, light
tændling	ignition
tændrør	plug, spark plug
tændstik	match
tænke	think
tæppe	blanket, carpet
tæt	concentrated, dense, thick, narrow
tøffel	slipper
tøj	clothes, clothing
tømme	empty
tør	dry
tørhed	dryness
tørklæde	shawl
tørre	dry
tørst	thirst
tørstig	thirsty
tøve	hesitate, waver
tøvejr	melting, thaw
tå	toe
tåge	fog, mist
tåle	endure, put up with, tolerate
tålmodig	patient
tåre	tear
tårn	castle, tower
uafbrudt	abiding, lasting, continuous
ud	from, out of
udbytte	exploit, utilize
udder	without
uddunstning	fume
udelade	release, leave out, omit, overlook
udelukke	secrete
uden tvivl	no doubt, undoubtedly
udenad	by heart
udenfor	abroad, out, outside
udenlandsk	alien, foreign
udfald	conclusion, effect, result
udfordre	challenge, defy, incite, provoke
udføre	introduce, perform, present
udgang	exit, way out
udgift	expenses
udgive	issue, publish
udland	foreign country
udle	laugh at
udleje	let, rent out
udlænding	foreigner
udsende	broadcast
udsigt	view, perspective
udslukke	extinguish, put out
udstille	exhibit
udsætte	delay, hold in abeyance, postpone, procrastinate
udtale	pronounce
udtryk	expression, term
udtrykke sig	express oneself
udvidelse	expansion
udvikling	development, evolution
udørken	desert
uge	week
ugle	owl
uhøflig	rude
uld	wool
ulv	wolf
ulykke	accident
ulykkeligvis	unfortunately
ulykkestilfælde	accident
under	below, beneath, under
underbukser	drawers, panties, underpants
underholdning	entertainment
underkjole	undergarment
underkop	saucer
underskrift	signature
underskrive	sign
understrege	emphasize, underline
undersøge	examine, explore, investigate, research
undersøgelse	investigation, examination, test, exploration
undertiden	several times, sometimes
undertrøje	vest
undervisning	education
undfly	escape, flee
undgå	avoid, evade
undkomme	escape, flee
undre sig	marvel, marvel at, wonder
undskyld mig	excuse me
undskylde	excuse
undskylde sig	apologize
undskyldning	apology
undstilling	exhibition, exposition
undtagelse	exception
undvige	avoid, evade
ung	young
ungarer	Hungarian
Ungarn	Hungary
ungdom	youth
universitet	university
ur	watch, clock
urmager	watchmaker
urtepotte	flowerpot
uskyld	innocence
utøj	vermin
valg	choice, election
valnød	walnut
vand	water
vandfald	waterfall
vanskelig	difficult, hard, inconvenient
vare	continue, endure, keep on, last
varm	warm
vaske	wash
vaskerj	laundry
vat	cotton-wool, wadding
vedbend	ivy
vej	road, route, way
veje	weigh
vejr	weather
veksle	change, turn
ven	friend
vende	turn, turn around, turn round
vending	turn
veninde	friend
venlig	affable, friendly, good-natured, kind
venskab	friendship
ventesal	waiting-room, waiting room
ventil	tube, valve
verden	world
verdensdel	continent, mainland
vest	west, West, vest, waistcoat
vestlig	western
vi	us, we
vide	know, know how
videnskab	science
videnskabelig	scientific
vigtig	important, serious
vild	savage, wild
vilje	will, willingness, wish
villa	villa
ville	be willing to, want, wish
vin	wine
vind	wind
vinde	earn, gain, win
vindrue	grape
vindue	window
vinduesrude	window-glass
vinge	wing
vinke	wave
vinkel	angle
vinstok	vine, grapevine
vinter	winter
virke på	act, be effective, have effect
virkelig	actual, real, factual, practical
vise	indicate, point out, show
visit	visit
viskelæder	rubber
visum	visa
vogn	carriage, coach, railway carriage, waggon
vokse	grow
vor	our
vort	our
vove	be bold, dare
vred	angry
vrede	anger
vurdere	appraise, estimate, rate
vædde	bet, wager
vædske	fluid, liquid
væg	wall
væge	fuse, wick
vægre sig	refuse, reject
vægt	scales, weight
vække	arouse, wake, awaken, wake up
vækkeur	alarm clock
vækst	growth
vælge	choose, elect, pick out
vælling	gruel, mess, mush
væmmelse	disgust, nausea
vær så god at	please
værd	value, worth
værdifuld	costly, valuable, dear, expensive, lovely, pricey
være bange	be afraid of, fear
være bange for	be afraid of, fear
være født	arise, be born
være værd	be worth, be worthy of
værelse	chamber, room
værktøj	means, tool
væsel	weasel
væve	weave
våben	weapon
våd	wet
vågen	awake
vågne op	wake, wake up
waggon	carriage, coach, railway carriage, waggon
ydre	external, outer, outside
ynde	charm
ynke	have compassion on, pity
yver	udder
æble	apple
æbletræ	apple-tree
æblevin	cider
æde	eat, feed
ædelsten	jewel
ædru	sober
æg	egg
ægte	authentic, genuine, true
ægtepar	couple, married people
ægteskab	marriage, matrimony
ære	honor, honour
ærgerrighed	ambition
ærkebiskop	archbishop
ærlig	above-board, honest
ærme	sleeve
ært	pea
æsel	ass, donkey
ø	island
ødelægge	destroy, quash
ødelæggelse	destruction
øje	eye
øjeblik	instant, moment
øjenbryn	brow, eyebrow
øjenlæge	oculist, ophtalmologist
øjenlåg	eyelid
økse	axe
øl	ale, beer
ønske	desire, wish, want
øre	ear
ørn	eagle
øse	pour, scatter, shed
øst	east, East
østers	oyster
Østersø	Baltic Sea
østlig	eastern, Oriental
Østrig	Austria
Østriger	Austrian
øve	exercise, practise
øvelse	exercise, practice
øvrig	additional, remaining, rest of
åben	open
åbenbare	publish, reveal
åbne	open, open up
åbning	opening
ål	eel
ånde	breathe
åndedræt	respiration
år	year
åre	oar, vein
århundrede	centennial, century
årlig	annual, yearly
årsag	cause, reason
årstid	season