English to Czech

abdomen: 1. brvicho
able: 1. schopný
about: 1. asi
absent: 1. neprvítomný
accede: 1. souhlasiti
accept: 1. prvijmouti
accident: 1. úraz
accompany: 1. doproviditi
accordion: 1. harmonika
account: 1. úcvet
accustomed: 1. obvyklý
ache: 1. boleti | 2. bolení; bolest
across: 1. prves
across from: 1. proti
actor: 1. herec
acute: 1. istivý; vychytralý
ad: 1. inzerát
address: 1. adresa
adieu: 1. sbohem
advertisement: 1. inzerát
advice: 1. rada
advocate: 1. advokát
aeroplane: 1. letadlo
affair: 1. zálezvitost
affection: 1. láska
affluent: 1. bohatý
afresh: 1. opevt | 2. znovu
after: 1. po
afternoon: 1. odpoledne
again: 1. opevt | 2. znovu
against: 1. proti
age: 1. vevk
agree: 1. souhlasiti
ailment: 1. choroba
aim: 1. cíl
air: 1. vzduch
airplane: 1. letadlo
airport: 1. letiSvtev
ale: 1. pivo
all: 1. vSvechno
all about: 1. vSvude
all over again: 1. opevt
alone: 1. sám
already: 1. uzv
also: 1. také
although: 1. acvkoliv
altitude: 1. výSvka
altogether: 1. vSvechno
always: 1. vzvdy; vzvdycky
American: 1. Americvan
and: 1. a
anew: 1. opevt
angina: 1. angina
angle: 1. roh
animal: 1. zvírve | 2. zvírev
anthem: 1. hymna
anything: 1. nevco
anyway: 1. jaksi
apple: 1. jablko
apple-tree: 1. jablonv
approximately: 1. asi
apricot: 1. merunvka
April: 1. duben
army: 1. armáda
arouse: 1. buditi
art: 1. umev
as: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak
astute: 1. istivý; vychytralý
at: 1. blízko
at home: 1. doma
at least: 1. asponv
at present: 1. ted’
at that place: 1. tam
aunt: 1. teta
Austria: 1. Rakousko
author: 1. autor | 2. autor
autobus: 1. autobus
autumn: 1. podzim
awaken: 1. buditi
bad: 1. Svpatný
bag: 1. taSvka | 2. taSvka
bairn: 1. dítev
baker: 1. pekarv
bakery: 1. pekárna
ball: 1. mícv
bandit: 1. lupicv
banner: 1. prapor
barracks: 1. kasárna | 2. kasárna
barrel: 1. sud
barrister: 1. advokát
barrister-at-law: 1. advokát
basement: 1. sklep
be: 1. býti
beam: 1. rádio
bear: 1. medvevd
beast: 1. zvírev
beat: 1. bíti
bed: 1. postel
bedroom: 1. lozvnice
bee: 1. vcvela
beer: 1. pivo
beetle: 1. broucvek | 2. broucvek
behind: 1. po
belly: 1. brvicho
below: 1. pod
beneath: 1. pod
be painful: 1. boleti
beside: 1. blízko
beyond: 1. prves
black: 1. cverný
blank: 1. bílý
bleak: 1. studený
bloom: 1. kvevtina
blouse: 1. bluza; halenka
blue: 1. modrý
blueberry: 1. boruº;vka
blunt: 1. tupý
blushing: 1. cvervený
boat: 1. cvlun; lod’ka
body: 1. tevlo
Bohemia: 1. Cvechy
bomb: 1. bomba
bone: 1. kost
book: 1. kniha
bookcase: 1. knihovna
book-keeper: 1. úcvetní
bottle: 1. láhev
bough: 1. vevtev
box: 1. bedna
boy: 1. chlapec; hoch | 2. sluha
branch: 1. vevtev
bread: 1. chléb
breakfast: 1. snídanev
bridge: 1. most
bring: 1. donésti
brother: 1. bratr
brother-in-law: 1. Svvagr
brown: 1. hnev
building: 1. budova
Bulgaria: 1. Bulharsko
bureau: 1. úrvad
bus: 1. autobus
business: 1. zálezvitost
business deal: 1. zálezvitost
but: 1. ale | 2. avSvak
butcher: 1. rvezník
butter: 1. máslo
by: 1. blízko
bye: 1. sbohem
by now: 1. uzv
cabin: 1. bouda; chalupa
calf: 1. tele
capable: 1. schopný
car: 1. auto
carriage: 1. vagon
carrot: 1. mrkev
case: 1. zálezvitost
castle: 1. vevzv
cavalier: 1. rytírv
cellar: 1. sklep
chair: 1. zvidle
chamber: 1. pokoj
cheese: 1. sýr
chemist’s shop: 1. lékárna
chicken: 1. slepice
child: 1. dítev | 2. dítev
chilly: 1. studený
China: 1. Cvina
chocolate: 1. cvokoláda
choice: 1. výbevr
city: 1. mevsto
class: 1. trvída
clever: 1. chytrý
clock: 1. hodiny
coach: 1. vagon
coal: 1. uhlí
cold: 1. studený | 2. zima
colleague: 1. kolega
colour: 1. barva
comb: 1. hrveben
comfortable: 1. pohodlný
consent: 1. souhlasiti
cool: 1. chladný
corner: 1. roh
counsel: 1. advokát | 2. rada
country: 1. venkov
cousin: 1. sestrvenice | 2. bratranec
cunning: 1. chytrý
customary: 1. obvyklý
Czech: 1. cveský | 2. Cvech
Czechoslovakia: 1. Cveskoslovensko
Czech Republic: 1. Cveská Respublika
dark: 1. tmavý
darkness: 1. tma
daughter: 1. dcera; dcerka; dceruSvka
daughter-in-law: 1. snacha
day: 1. den
deaf: 1. hluchý
December: 1. prosinec
dilemma: 1. dilemma
dim: 1. tmavý
dirty: 1. Svpinavý
disease: 1. choroba
doctor: 1. lékarv
dog: 1. pes
door: 1. dverve
drug: 1. lék
drugstore: 1. lékárna
dull: 1. tupý
Dutch: 1. holandsky | 2. holandsky
dwell: 1. bydleti; bydliti
dye: 1. barva
ear: 1. ucho
earth: 1. zemev
egg: 1. vajícvko; vejce
eight: 1. osm
Elba: 1. Labe
Elbe: 1. Labe
election: 1. výbevr
empty: 1. prázdný
engine: 1. stroj
English: 1. anglický
Englishman: 1. Anglicvan
enough: 1. dost; dosti
entrance: 1. vchod; vstup
evening: 1. vecver
ever: 1. vzvdy; vzvdycky
everything: 1. vSvechno
everywhere: 1. vSvude
exit: 1. východ
eye: 1. oko
face: 1. tvárv
family: 1. rodina
farewell: 1. sbohem
father: 1. otec | 2. otec
feather: 1. péro
February: 1. únor
fellow: 1. muzv
fetch: 1. donésti
field: 1. pole | 2. pole | 3. pole
filthy: 1. Svpinavý
finger: 1. prst
fish: 1. ryba
fisherman: 1. rybárv
five: 1. pevt
flag: 1. prapor
floor: 1. poschodí | 2. patro; podlaha
flower: 1. kvevtina
flu: 1. chrvipka
fly: 1. moucha
for: 1. aby
foreign country: 1. cizina
forest: 1. les
four: 1. cvtyrvi
fowl: 1. slepice
France: 1. Francie
frequently: 1. cvasto
Friday: 1. pátek
friend: 1. prvítelkynev | 2. prvítel
friendship: 1. prvátelství
from: 1. z; ze
garage: 1. garázv
garden: 1. zahrada
gardener: 1. zahradník
gas: 1. plyn
gentle: 1. sladký
gentleman: 1. pan
German: 1. nevmecky | 2. Nevmec
Germany: 1. Nevmecko
get: 1. bráti | 2. dostati
girl: 1. devvcve
give: 1. dáti; dávati
glasses: 1. brýle
goal: 1. cíl
god: 1. buº;h
good: 1. dobrý; hodný
goodbye: 1. sbohem
goose: 1. husa
grandfather: 1. devd
grandmother: 1. babicvka
grass: 1. tráva
gravy: 1. omácvka
green: 1. zelený
grey: 1. Svedivý
grip: 1. chrvipka
hair: 1. vlas
ham: 1. Svunka
hand: 1. devlník | 2. ruka
have: 1. dostati
he: 1. on
head: 1. hlava | 2. hlava | 3. hlava | 4. hlava
health: 1. zdraví
healthy: 1. zdravý
heart: 1. srdce
heat: 1. parno
height: 1. výSvka
her: 1. ona | 2. její
herb: 1. tráva
hero: 1. hrdina
him: 1. on
his: 1. jeho
hit: 1. bíti
hog: 1. prase
hope: 1. doufati
hour: 1. hodina
house: 1. duº;m
housefly: 1. moucha
how: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak | 3. jak; jakpak
however: 1. avSvak
human being: 1. cvlovevk
Hungarian: 1. mad’arsky
hunger: 1. hlad
hungry: 1. hladový
hurt: 1. boleti
husband: 1. manzvel
hut: 1. bouda; chalupa
hymn: 1. hymna
ice: 1. led
idea: 1. nápad
illness: 1. choroba
image: 1. obraz
incendiary bomb: 1. zápalná bomba
in exchange for: 1. proti
infant: 1. dítev
influenza: 1. chrvipka
injury: 1. rána
ink: 1. inkoust
in order to: 1. aby
instructor: 1. ucvitel
intercessor: 1. advokát
international: 1. mezinárodní
in what way: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak
it: 1. ono
January: 1. leden
judge: 1. soudce
July: 1. cvervenec
June: 1. cverven
knife: 1. nuº;zv
knight: 1. rytírv | 2. rytírv
laborer: 1. devlník
labourer: 1. devlník
lad: 1. chlapec; hoch
laddie: 1. chlapec; hoch
lady: 1. dáma; paní
lamb: 1. jehnev
land: 1. venkov | 2. zemev
language: 1. jazyk
lass: 1. devvcve
lawyer: 1. advokát
lay hold of: 1. bráti
lazy: 1. líný
leaf: 1. list
leg: 1. noha
letter: 1. dopis
life: 1. zvivot
light: 1. svevtlo
like: 1. jak; jakpak
likewise: 1. také
lion: 1. lev
literature: 1. literatura
live: 1. bydleti; bydliti
liver: 1. játra
loaf: 1. chléb
London: 1. Londýn
Londoner: 1. Londýnvan
long: 1. dlouhý
looking-glass: 1. zrcadlo
lord: 1. pan
love: 1. láska
low: 1. nízko
machine: 1. stroj
madam: 1. dáma; paní
man: 1. cvlovevk | 2. muzv
matter: 1. zálezvitost
maybe: 1. snad
mayhap: 1. snad
meat: 1. maso
medicine: 1. lék
milk: 1. mléko
mirror: 1. zrcadlo
miserable: 1. Svpatný
Mister: 1. pan
Monday: 1. pondev
money: 1. peníze
month: 1. mevsíc
moon: 1. komár
Moravia: 1. Morava
morning: 1. dopoledne; ráno
Moscow: 1. Moskva
mother: 1. maminka; matka
motorcycle: 1. motorka
mountain: 1. hora
mouse: 1. mySv
mouth: 1. ústa | 2. ústa | 3. ústa
Mr.: 1. pan
Mrs.: 1. dáma; paní
murk: 1. tma
music: 1. hudba
my: 1. muº;j
nasty: 1. Svpatný
nation: 1. národ
national: 1. národní
near: 1. blízko
nearby: 1. blízko
near to: 1. blízko
neighbour: 1. soused
neither: 1. nikdo
neither … nor: 1. ani … ani
nevertheless: 1. avSvak
new: 1. nový
next to: 1. blízko
nice: 1. dobrý; hodný | 2. chutný
night: 1. noc
nine: 1. devevt
nobody: 1. nikdo
none: 1. nikdo
no-one: 1. nikdo
north: 1. sever
Norway: 1. Norsko
nose: 1. nos
novel: 1. nový
November: 1. listopad
now: 1. ted’
oats: 1. oves
obtuse: 1. tupý
o’clock: 1. hodina
Oder: 1. Odra
office: 1. úrvad
often: 1. cvasto
of which: 1. cví
oil: 1. olej
okay: 1. dobrý; hodný
old: 1. starý | 2. starý
omnibus: 1. autobus
once more: 1. znovu
one: 1. jeden
onion: 1. cibule
only: 1. sám
on the other side of: 1. prves
open: 1. otevrvený
operative: 1. devlník
opposed to: 1. proti
opposite: 1. proti
or: 1. nebo; anebo
ordinarily: 1. obycvejnev
out of: 1. z; ze
over there: 1. tam
packet: 1. balík
pain: 1. bolení; bolest
pale: 1. bledý
paper: 1. papír
parcel: 1. balík
parents: 1. rodicve
Paris: 1. Parvízv
passenger: 1. pasazvér
pate: 1. hlava
path: 1. cesticvka
paw: 1. noha
pawn: 1. voják
pear: 1. hruSvka
pencil: 1. tuzvka
per: 1. aby
perchance: 1. snad
perhaps: 1. snad
person: 1. osoba
pharmaceutical: 1. lék
philosophy: 1. filosofie
photography: 1. fotografie
physician: 1. lékarv
physics: 1. fysika
pianist: 1. pianista
pick up: 1. bráti
picture: 1. obraz
pig: 1. prase
pipe: 1. dýmka
plane: 1. letadlo
plume: 1. péro
poem: 1. básenv
poet: 1. básník
Poland: 1. Polsko
policeman: 1. strázvník
poor: 1. Svpatný
popular: 1. oblíbený
portal: 1. vchod; vstup
porter: 1. nosicv
possibly: 1. snad
potato: 1. brambor
pound: 1. libra
Prague: 1. Praha
price: 1. cena
probably: 1. asi
professor: 1. profesor
property: 1. kvalita
purpose: 1. cíl
quality: 1. kvalita
question: 1. otázka
quinsy: 1. angina
quite: 1. dost; dosti
radio: 1. rádio
railway carriage: 1. vagon
raspberry: 1. malina
rather: 1. dost; dosti
ray: 1. rádio
read: 1. cvísti
receive: 1. prvijmouti | 2. dostati
red: 1. cvervený | 2. cvervený
regularly: 1. cvasto
restaurant: 1. restaurace
rhythm: 1. rytmus
rich: 1. bohatý
ring: 1. prsten
river: 1. rveka
road: 1. cesta
rock: 1. skála
Rome: 1. Rvím
roof: 1. strvecha
room: 1. pokoj
rose: 1. ruº;zve
route: 1. cesta
run: 1. bevzveti
Russia: 1. Rusko
Russian: 1. rusky | 2. Rus
rye: 1. zvito
Sabbath: 1. sobota
sack: 1. taSvka
sailor: 1. námorvník
sallow: 1. bledý
sand: 1. písek
Sassenach: 1. Anglicvan
Saturday: 1. sobota
sauce: 1. omácvka
sausage: 1. párek
school: 1. Svkola
scissors: 1. nuº;zvky
sea: 1. morve
September: 1. zárví
Serb: 1. Srb
serum: 1. serum
servant: 1. sluha
seven: 1. sedm
several times: 1. cvasem
shack: 1. bouda; chalupa
she: 1. ona
sheep: 1. ovce
sheet: 1. list
shepherd: 1. ovcvák
ship: 1. lod’
shoe: 1. bota
shrewd: 1. istivý; vychytralý
silver: 1. strvíbrný
sir: 1. pan
sister: 1. sestra
six: 1. Svest
sleep: 1. spaní
Slovak: 1. Slovák
sly: 1. chytrý
smart: 1. chytrý
soap: 1. mýdlo
soft: 1. sladký
soil: 1. zemev
soiled: 1. Svpinavý
soldier: 1. voják
sole: 1. sám
solicitor: 1. advokát
solitary: 1. sám
somehow: 1. jaksi
something: 1. nevco
sometimes: 1. cvasem
son: 1. syn
song: 1. písenv
soon: 1. brzo; brzy
soup: 1. polévka
Spanish: 1. Svpanevlsky
spectacles: 1. brýle
spinach: 1. Svpenát
spinster: 1. slecvna
spoon: 1. lzvíce
star: 1. hvevzda
station: 1. nádrazví
storey: 1. poschodí
storm: 1. bourve; bourvka
story: 1. poschodí
strawberry: 1. jahoda
street: 1. ulice
streetcar: 1. elektrika
strike: 1. bíti
subject: 1. thema
such a: 1. jak; jakpak
such as: 1. jak; jakpak
sufficiently: 1. dost; dosti
sugar: 1. cukr
summer: 1. léto
sun: 1. slunce
Sunday: 1. nedevle
swallow: 1. vlaSvtovka
swan: 1. labut’
Sweden: 1. Svédsko
sweet: 1. sladký
swine: 1. prase
Switzerland: 1. Svvýcarsko
sympathy: 1. sympatie
table: 1. stuº;l
take: 1. prvijmouti | 2. bráti
take in: 1. prvijmouti
target: 1. cíl
tasty: 1. chutný
tea: 1. cvaj
teacher: 1. ucvitel
ten: 1. deset
tender: 1. sladký
than: 1. nezv
that: 1. co
theatre: 1. divadlo
their: 1. jejich
theme: 1. thema
theory: 1. theorie
there: 1. tam | 2. tam
thief: 1. zlodevj
thing: 1. vevc
thirst: 1. zvízenv
thou: 1. vy | 2. vy | 3. vy
though: 1. acvkoliv
three: 1. trvi
throat: 1. hrdlo
throw: 1. hoditi; házeti
Thursday: 1. cvtvrtek
till: 1. azv
timber: 1. drvevo
time: 1. hodina
to: 1. aby
today: 1. dnes; dneska
together: 1. spolu
toilet: 1. záchod
tomorrow: 1. zítra
tongue: 1. jazyk | 2. jazyk
too: 1. také
topic: 1. thema
tower: 1. vevzv
town: 1. mevsto
tram: 1. elektrika
tree: 1. strom
Tuesday: 1. úterý
tummy: 1. brvicho
Turkish: 1. turecký
two: 1. dva; dvev
umbrella: 1. deSvtník
uncle: 1. strýc
unclean: 1. Svpinavý
under: 1. pod
underneath: 1. pod
unmarried woman: 1. slecvna
until: 1. azv
upon: 1. proti
us: 1. my
US citizen: 1. Americvan
used to: 1. obvyklý
usual: 1. obvyklý
usually: 1. obycvejnev
vase: 1. váza
vessel: 1. váza | 2. lod’
Vienna: 1. Vídenv
village: 1. ves; vesnice
voice: 1. hlas | 2. hlas
void: 1. prázdný
vote: 1. hlas
waggon: 1. vagon
wake: 1. buditi
wake up: 1. buditi
wall: 1. stevna
war: 1. válka
warmth: 1. teplo
Warsaw: 1. VarSvava
watch: 1. hodiny
water: 1. voda
way: 1. cesta
way out: 1. východ
we: 1. my
wealthy: 1. bohatý
weather: 1. pocvasí
Wednesday: 1. strveda
week: 1. týden
well: 1. zdravý
well-off: 1. bohatý
wench: 1. devvcve
west: 1. západ
what: 1. co | 2. co
what a: 1. jak; jakpak
which one’s: 1. cví
white: 1. bílý | 2. bílý
whose: 1. cví
widow: 1. vdova
widower: 1. vdovec
wife: 1. manzvelka
wind: 1. vítr
window: 1. okno
wine: 1. víno
winter: 1. zima
wireless: 1. rádio
without: 1. bez
woman: 1. zvena
wonted: 1. obvyklý
wood: 1. drvevo
woods: 1. les
word: 1. slovo
worker: 1. devlník
working man: 1. devlník
workman: 1. devlník
world: 1. svevt
wound: 1. rána
writer: 1. autor
xylophone: 1. xylofon
ye: 1. vy | 2. vy
yellow: 1. zvlutý
yes: 1. ano
yesterday: 1. vcvera
yet: 1. uzv | 2. avSvak
yon: 1. tam
yonder: 1. tam
you: 1. vy | 2. vy | 3. vy | 4. vy

 

and Czech to English

 

Americvan: 1. American; US citizen
Anglicvan: 1. Englishman; Sassenach
Bulharsko: 1. Bulgaria
Buº;h: 1. God
Francie: 1. France
Labe: 1. Elbe
Londýn: 1. London
Londýnvan: 1. Londoner
Morava: 1. Moravia
Norsko: 1. Norway
Nevmec: 1. German
Nevmecko: 1. Germany
Odra: 1. Oder
Parvízv: 1. Paris
Polsko: 1. Poland
Polák: 1. Pole
Praha: 1. Prague
Rakousko: 1. Austria
Rus: 1. Russian
Rusko: 1. Russia
Slovák: 1. Slovak
Srb: 1. Serb
Svédsko: 1. Sweden
VarSvava: 1. Warsaw
Vídenv: 1. Vienna
a: 1. and
aby: 1. for; to; in order to; per
adresa: 1. address
ale: 1. but
anebo: 1. or
angina: 1. angina; quinsy
anglický: 1. English
ani … ani: 1. neither … nor
ano: 1. yes
armáda: 1. army
asi: 1. about; approximately | 2. probably
asponv: 1. at least
auto: 1. car
autobus: 1. bus; autobus; omnibus
autor: 1. author | 2. author; writer
avSvak: 1. but; however; nevertheless; yet
acvkoliv: 1. though; although
azv: 1. until; till
babicvka: 1. grandmother
balík: 1. packet; parcel
barva: 1. colour; dye
bedna: 1. box
bez: 1. without
bledý: 1. pale; sallow
bluza: 1. blouse
blízko: 1. at; beside; by; near; nearby; near to; next to
bohatý: 1. affluent; rich; wealthy; well-off
bolení: 1. ache; pain
bolest: 1. ache; pain
boleti: 1. ache; be painful; hurt
bomba: 1. bomb
boruº;vka: 1. blueberry
bota: 1. shoe
bouda: 1. cabin; hut; shack
bourve: 1. storm
bourvka: 1. storm
brambor: 1. potato
bratr: 1. brother
bratranec: 1. cousin
broucvek: 1. beetle | 2. beetle
brzo: 1. soon
brzy: 1. soon
bráti: 1. get; lay hold of; pick up; take
brýle: 1. glasses; spectacles
buditi: 1. arouse; wake; awaken; wake up
budova: 1. building
bydleti: 1. dwell; live
bydliti: 1. dwell; live
buº;h: 1. god
básenv: 1. poem
básník: 1. poet
bílý: 1. white
bíti: 1. beat; hit; strike
bevzveti: 1. run
brvezen: 1. March
brvicho: 1. abdomen; belly; tummy
cena: 1. price
cesta: 1. road; route; way
cesticvka: 1. path
chalupa: 1. cabin; hut; shack
chladný: 1. cool
chlapec: 1. boy; lad; laddie
chléb: 1. bread; loaf
chutný: 1. nice; tasty
chytrý: 1. clever; cunning; sly; smart
chrvipka: 1. flu; grip; influenza
cibule: 1. onion
cizina: 1. foreign country
cukr: 1. sugar
cíl: 1. aim; goal; purpose; target
dcera: 1. daughter
dcerka: 1. daughter
dceruSvka: 1. daughter
den: 1. day
deset: 1. ten
devevt: 1. nine
deSvtník: 1. umbrella
dilemma: 1. dilemma
divadlo: 1. theatre
dlouhý: 1. long
dnes: 1. today
dneska: 1. today
dobrý: 1. good; nice; okay
doma: 1. at home
donésti: 1. bring; fetch
dopis: 1. letter
dopoledne: 1. morning
doproviditi: 1. accompany
dost: 1. enough; quite; rather; sufficiently
dostati: 1. get; have; receive
dosti: 1. enough; quite; rather; sufficiently
doufati: 1. hope
duben: 1. April
dva: 1. two
dverve: 1. door
dvev: 1. two
duº;m: 1. house
dáti: 1. give
dávati: 1. give
dýmka: 1. pipe
devd: 1. grandfather
devlník: 1. hand; laborer; labourer; operative; worker; working man; workman
devvcve: 1. girl; lass; wench
drvevo: 1. timber; wood
elektrika: 1. streetcar; tram
filosofie: 1. philosophy
fotografie: 1. photography
fysika: 1. physics
garázv: 1. garage
halenka: 1. blouse
harmonika: 1. accordion
herec: 1. actor
hlad: 1. hunger
hladový: 1. hungry
hlava: 1. head; pate
hluchý: 1. deaf
hnevdý: 1. brown
hoch: 1. boy; lad; laddie
hodina: 1. hour; o’clock; time
hodiny: 1. clock; watch
hoditi: 1. throw
hodný: 1. good; nice; okay
holandsky: 1. Dutch | 2. Dutch
hora: 1. mountain
hrdina: 1. hero
hrdlo: 1. throat
hruSvka: 1. pear
hudba: 1. music
husa: 1. goose
hvevzda: 1. star
hymna: 1. anthem; hymn
házeti: 1. throw
hrveben: 1. comb
inkoust: 1. ink
inzerát: 1. ad; advertisement
istivý: 1. acute; astute; shrewd
jablko: 1. apple
jablonv: 1. apple-tree
jahoda: 1. strawberry
jaksi: 1. anyway; somehow
jazyk: 1. tongue | 2. language; tongue
jeden: 1. one
jehnev: 1. lamb
jeho: 1. his
jejich: 1. their
její: 1. her
játra: 1. liver
kasárna: 1. barracks | 2. barracks
kniha: 1. book
knihovna: 1. bookcase
kolega: 1. colleague
komár: 1. moon
kost: 1. bone
kvalita: 1. property; quality
kvevten: 1. May
kvevtina: 1. bloom; flower
labut’: 1. swan
led: 1. ice
leden: 1. January
les: 1. forest; woods
letadlo: 1. aeroplane; airplane; plane
letiSvtev: 1. airport
lev: 1. lion
libra: 1. pound
list: 1. leaf; sheet
listopad: 1. November
literatura: 1. literature
lod’: 1. ship; vessel
lod’ka: 1. boat
lozvnice: 1. bedroom
lupicv: 1. bandit
láhev: 1. bottle
láska: 1. affection; love
lék: 1. drug; medicine; pharmaceutical
lékarv: 1. doctor; physician
lékárna: 1. chemist’s shop; drugstore
léto: 1. summer
líný: 1. lazy
lzvíce: 1. spoon
malina: 1. raspberry
maminka: 1. mother
manzvel: 1. husband
manzvelka: 1. wife
maso: 1. meat
matka: 1. mother
mad’arsky: 1. Hungarian
medvevd: 1. bear
merunvka: 1. apricot
mezinárodní: 1. international
mléko: 1. milk
modrý: 1. blue
most: 1. bridge
motorka: 1. motorcycle
moucha: 1. fly; housefly
morve: 1. sea
mrkev: 1. carrot
muzv: 1. fellow; man
my: 1. us; we
mySv: 1. mouse
muº;j: 1. my
máslo: 1. butter
mícv: 1. ball
mýdlo: 1. soap
mevsto: 1. city; town
mevsíc: 1. month
nebo: 1. or
nedevle: 1. Sunday
neprvítomný: 1. absent
nezv: 1. than
nikdo: 1. neither; nobody; none; no-one
noc: 1. night
noha: 1. leg; paw
nos: 1. nose
nosicv: 1. porter
nový: 1. new; novel
nuº;zv: 1. knife
nuº;zvky: 1. scissors
nádrazví: 1. station
námorvník: 1. sailor
nápad: 1. idea
národ: 1. nation
národní: 1. national
nízko: 1. low
nevco: 1. anything; something
nevmecky: 1. German
oblíbený: 1. popular
obraz: 1. image; picture
obvyklý: 1. accustomed; customary; used to; usual; wonted
obycvejnev: 1. ordinarily; usually
odpoledne: 1. afternoon
okno: 1. window
oko: 1. eye
olej: 1. oil
omácvka: 1. gravy; sauce
on: 1. he; him
ona: 1. her; she
ono: 1. it
opevt: 1. afresh; again; all over again; anew
osm: 1. eight
osoba: 1. person
otec: 1. father
otevrvený: 1. open
otázka: 1. question
ovce: 1. sheep
oves: 1. oats
ovcvák: 1. shepherd
papír: 1. paper
parno: 1. heat
pasazvér: 1. passenger
patro: 1. floor
pekarv: 1. baker
pekárna: 1. bakery
peníze: 1. money
pes: 1. dog
pianista: 1. pianist
pivo: 1. ale; beer
plyn: 1. gas
po: 1. after; behind
pod: 1. below; beneath; under; underneath
podlaha: 1. floor
podzim: 1. autumn
pohodlný: 1. comfortable
pokoj: 1. chamber; room
pole: 1. field
polsky: 1. Polish
polévka: 1. soup
pondevlí: 1. Monday
poschodí: 1. floor; storey; story
postel: 1. bed
pocvasí: 1. weather
prapor: 1. banner; flag
prase: 1. hog; pig; swine
profesor: 1. professor
prosinec: 1. December
proti: 1. across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
prst: 1. finger
prsten: 1. ring
prázdný: 1. empty; void
párek: 1. sausage
pátek: 1. Friday
písek: 1. sand
písenv: 1. song
pevt: 1. five
prves: 1. across; beyond; on the other side of
prvijmouti: 1. accept; receive; take; take in
prvátelství: 1. friendship
prvítel: 1. friend
prvítelkynev: 1. friend
rada: 1. advice; counsel
restaurace: 1. restaurant
rodina: 1. family
rodicve: 1. parents
ruka: 1. hand
rusky: 1. Russian
ryba: 1. fish
rybárv: 1. fisherman
rytmus: 1. rhythm
ruº;zve: 1. rose
rána: 1. injury; wound
ráno: 1. morning
sbohem: 1. adieu; farewell; bye; goodbye
schopný: 1. able; capable
sedm: 1. seven
serum: 1. serum
sestra: 1. sister
sestrvenice: 1. cousin
sever: 1. north; North
sklep: 1. basement; cellar
skála: 1. rock
sladký: 1. gentle; soft; sweet; tender
slepice: 1. chicken; fowl
slovo: 1. word
sluha: 1. boy; servant
slunce: 1. sun
snacha: 1. daughter-in-law
snad: 1. maybe; mayhap; perchance; perhaps; possibly
snídanev: 1. breakfast
soudce: 1. judge
souhlasiti: 1. accede; agree; consent
soused: 1. neighbour
spaní: 1. sleep
spolu: 1. together
srdce: 1. heart
starý: 1. old | 2. old
stroj: 1. engine; machine
strom: 1. tree
strázvník: 1. policeman
strýc: 1. uncle
studený: 1. bleak; chilly; cold
stuº;l: 1. table
stevna: 1. wall
strvecha: 1. roof
strveda: 1. Wednesday
strvíbrný: 1. silver
sud: 1. barrel
svevt: 1. world
svevtlo: 1. light
sympatie: 1. sympathy
syn: 1. son
sám: 1. alone; only; sole; solitary
sýr: 1. cheese
také: 1. also; likewise; too
tele: 1. calf
teplo: 1. warmth
teta: 1. aunt
ted’: 1. at present; now
thema: 1. theme; topic; subject
theorie: 1. theory
tma: 1. darkness; murk
tmavý: 1. dark; dim
tupý: 1. blunt | 2. dull; obtuse
turecký: 1. Turkish
tuzvka: 1. pencil
tvárv: 1. face
týden: 1. week
tevlo: 1. body
trvi: 1. three
trvída: 1. class
ucho: 1. ear
uhlí: 1. coal
ulice: 1. street
umevní: 1. art
ucvitel: 1. instructor; teacher
uzv: 1. already; by now; yet
vagon: 1. carriage; coach; railway carriage; waggon
vajícvko: 1. egg
vchod: 1. entrance; portal
vdova: 1. widow
vdovec: 1. widower
vejce: 1. egg
venkov: 1. country; land
ves: 1. village
vesnice: 1. village
vecver: 1. evening
vlas: 1. hair
vlaSvtovka: 1. swallow
voda: 1. water
voják: 1. pawn; soldier
vstup: 1. entrance; portal
vychytralý: 1. acute; astute; shrewd
vzduch: 1. air
válka: 1. war
váza: 1. vase; vessel
víno: 1. wine
vítr: 1. wind
výbevr: 1. choice; election
východ: 1. exit; way out
výSvka: 1. altitude; height
vcvela: 1. bee
vcvera: 1. yesterday
vevc: 1. thing
vevk: 1. age
vevtev: 1. bough; branch
vevzv: 1. castle; tower
vSvechno: 1. all; altogether; everything
vSvude: 1. all about; everywhere
vzvdy: 1. always; ever
vzvdycky: 1. always; ever
xylofon: 1. xylophone
z: 1. from; out of
zahrada: 1. garden
zahradník: 1. gardener
zdraví: 1. health
zdravý: 1. healthy; well
ze: 1. from; out of
zelený: 1. green
zemev: 1. earth; land; soil
zima: 1. cold | 2. winter
zlodevj: 1. thief
znovu: 1. afresh; again; once more
zrcadlo: 1. looking-glass; mirror
zvírev: 1. animal; beast
zvírve: 1. animal
záchod: 1. toilet
zálezvitost: 1. affair; business; business deal; case; matter
západ: 1. west; West
zápalná bomba: 1. incendiary bomb
zárví: 1. September
zítra: 1. tomorrow
únor: 1. February
úraz: 1. accident
úterý: 1. Tuesday
úcvet: 1. account
úcvetní: 1. book-keeper
úrvad: 1. bureau; office
Cvech: 1. Czech
Cvechy: 1. Bohemia
Cveskoslovensko: 1. Czechoslovakia
Cveská Respublika: 1. Czech Republic
Cvina: 1. China
Rvím: 1. Rome
Svvýcarsko: 1. Switzerland
cvaj: 1. tea
cvasem: 1. several times; sometimes
cvasto: 1. frequently; often; regularly
cverný: 1. black
cverven: 1. June
cvervenec: 1. July
cvervený: 1. red | 2. red
cveský: 1. Czech
cvlovevk: 1. man; human being
cvlun: 1. boat
cvokoláda: 1. chocolate
cvtvrtek: 1. Thursday
cvtyrvi: 1. four
cví: 1. of which; which one’s; whose
cvísti: 1. read
rveka: 1. river
rvezník: 1. butcher
Svedivý: 1. grey
Svest: 1. six
Svkola: 1. school
Svpanevlsky: 1. Spanish
Svpatný: 1. bad; miserable; nasty; poor
Svpenát: 1. spinach
Svpinavý: 1. dirty; filthy; nasty; soiled; unclean
Svunka: 1. ham
Svvagr: 1. brother-in-law
zvena: 1. woman
zvidle: 1. chair
zvito: 1. rye
zvivot: 1. life
zvlutý: 1. yellow
zvízenv: 1. thirst