The Czech language, spoken by 10.6 million native speakers, is heavily influenced by Latin, German and Slavic. It is the official language of The Czech Republic, and the language is pretty much mutually intelligible with Slovak.

English to Czech

abdomen: 1. brvicho
able: 1. schopný
about: 1. asi
absent: 1. neprvítomný
accede: 1. souhlasiti
accept: 1. prvijmouti
accident: 1. úraz
accompany: 1. doproviditi
accordion: 1. harmonika
account: 1. úcvet
accustomed: 1. obvyklý
ache: 1. boleti | 2. bolení; bolest
across: 1. prves
across from: 1. proti
actor: 1. herec
acute: 1. istivý; vychytralý
ad: 1. inzerát
address: 1. adresa
adieu: 1. sbohem
advertisement: 1. inzerát
advice: 1. rada
advocate: 1. advokát
aeroplane: 1. letadlo
affair: 1. zálezvitost
affection: 1. láska
affluent: 1. bohatý
afresh: 1. opevt | 2. znovu
after: 1. po
afternoon: 1. odpoledne
again: 1. opevt | 2. znovu
against: 1. proti
age: 1. vevk
agree: 1. souhlasiti
ailment: 1. choroba
aim: 1. cíl
air: 1. vzduch
airplane: 1. letadlo
airport: 1. letiSvtev
ale: 1. pivo
all: 1. vSvechno
all about: 1. vSvude
all over again: 1. opevt
alone: 1. sám
already: 1. uzv
also: 1. také
although: 1. acvkoliv
altitude: 1. výSvka
altogether: 1. vSvechno
always: 1. vzvdy; vzvdycky
American: 1. Americvan
and: 1. a
anew: 1. opevt
angina: 1. angina
angle: 1. roh
animal: 1. zvírve | 2. zvírev
anthem: 1. hymna
anything: 1. nevco
anyway: 1. jaksi
apple: 1. jablko
apple–tree: 1. jablonv
approximately: 1. asi
apricot: 1. merunvka
April: 1. duben
army: 1. armáda
arouse: 1. buditi
art: 1. umev
as: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak
astute: 1. istivý; vychytralý
at: 1. blízko
at home: 1. doma
at least: 1. asponv
at present: 1. ted’
at that place: 1. tam
aunt: 1. teta
Austria: 1. Rakousko
author: 1. autor | 2. autor
autobus: 1. autobus
autumn: 1. podzim
awaken: 1. buditi
bad: 1. Svpatný
bag: 1. taSvka | 2. taSvka
bairn: 1. dítev
baker: 1. pekarv
bakery: 1. pekárna
ball: 1. mícv
bandit: 1. lupicv
banner: 1. prapor
barracks: 1. kasárna | 2. kasárna
barrel: 1. sud
barrister: 1. advokát
barrister–at–law: 1. advokát
basement: 1. sklep
be: 1. býti
beam: 1. rádio
bear: 1. medvevd
beast: 1. zvírev
beat: 1. bíti
bed: 1. postel
bedroom: 1. lozvnice
bee: 1. vcvela
beer: 1. pivo
beetle: 1. broucvek | 2. broucvek
behind: 1. po
belly: 1. brvicho
below: 1. pod
beneath: 1. pod
be painful: 1. boleti
beside: 1. blízko
beyond: 1. prves
black: 1. cverný
blank: 1. bílý
bleak: 1. studený
bloom: 1. kvevtina
blouse: 1. bluza; halenka
blue: 1. modrý
blueberry: 1. boruºvka
blunt: 1. tupý
blushing: 1. cvervený
boat: 1. cvlun; lod’ka
body: 1. tevlo
Bohemia: 1. Cvechy
bomb: 1. bomba
bone: 1. kost
book: 1. kniha
bookcase: 1. knihovna
book–keeper: 1. úcvetní
bottle: 1. láhev
bough: 1. vevtev
box: 1. bedna
boy: 1. chlapec; hoch | 2. sluha
branch: 1. vevtev
bread: 1. chléb
breakfast: 1. snídanev
bridge: 1. most
bring: 1. donésti
brother: 1. bratr
brother–in–law: 1. Svvagr
brown: 1. hnev
building: 1. budova
Bulgaria: 1. Bulharsko
bureau: 1. úrvad
bus: 1. autobus
business: 1. zálezvitost
business deal: 1. zálezvitost
but: 1. ale | 2. avSvak
butcher: 1. rvezník
butter: 1. máslo
by: 1. blízko
bye: 1. sbohem
by now: 1. uzv
cabin: 1. bouda; chalupa
calf: 1. tele
capable: 1. schopný
car: 1. auto
carriage: 1. vagon
carrot: 1. mrkev
case: 1. zálezvitost
castle: 1. vevzv
cavalier: 1. rytírv
cellar: 1. sklep
chair: 1. zvidle
chamber: 1. pokoj
cheese: 1. sýr
chemist’s shop: 1. lékárna
chicken: 1. slepice
child: 1. dítev | 2. dítev
chilly: 1. studený
China: 1. Cvina
chocolate: 1. cvokoláda
choice: 1. výbevr
city: 1. mevsto
class: 1. trvída
clever: 1. chytrý
clock: 1. hodiny
coach: 1. vagon
coal: 1. uhlí
cold: 1. studený | 2. zima
colleague: 1. kolega
colour: 1. barva
comb: 1. hrveben
comfortable: 1. pohodlný
consent: 1. souhlasiti
cool: 1. chladný
corner: 1. roh
counsel: 1. advokát | 2. rada
country: 1. venkov
cousin: 1. sestrvenice | 2. bratranec
cunning: 1. chytrý
customary: 1. obvyklý
Czech: 1. cveský | 2. Cvech
Czechoslovakia: 1. Cveskoslovensko
Czech Republic: 1. Cveská Respublika
dark: 1. tmavý
darkness: 1. tma
daughter: 1. dcera; dcerka; dceruSvka
daughter–in–law: 1. snacha
day: 1. den
deaf: 1. hluchý
December: 1. prosinec
dilemma: 1. dilemma
dim: 1. tmavý
dirty: 1. Svpinavý
disease: 1. choroba
doctor: 1. lékarv
dog: 1. pes
door: 1. dverve
drug: 1. lék
drugstore: 1. lékárna
dull: 1. tupý
Dutch: 1. holandsky | 2. holandsky
dwell: 1. bydleti; bydliti
dye: 1. barva
ear: 1. ucho
earth: 1. zemev
egg: 1. vajícvko; vejce
eight: 1. osm
Elba: 1. Labe
Elbe: 1. Labe
election: 1. výbevr
empty: 1. prázdný
engine: 1. stroj
English: 1. anglický
Englishman: 1. Anglicvan
enough: 1. dost; dosti
entrance: 1. vchod; vstup
evening: 1. vecver
ever: 1. vzvdy; vzvdycky
everything: 1. vSvechno
everywhere: 1. vSvude
exit: 1. východ
eye: 1. oko
face: 1. tvárv
family: 1. rodina
farewell: 1. sbohem
father: 1. otec | 2. otec
feather: 1. péro
February: 1. únor
fellow: 1. muzv
fetch: 1. donésti
field: 1. pole | 2. pole | 3. pole
filthy: 1. Svpinavý
finger: 1. prst
fish: 1. ryba
fisherman: 1. rybárv
five: 1. pevt
flag: 1. prapor
floor: 1. poschodí | 2. patro; podlaha
flower: 1. kvevtina
flu: 1. chrvipka
fly: 1. moucha
for: 1. aby
foreign country: 1. cizina
forest: 1. les
four: 1. cvtyrvi
fowl: 1. slepice
France: 1. Francie
frequently: 1. cvasto
Friday: 1. pátek
friend: 1. prvítelkynev | 2. prvítel
friendship: 1. prvátelství
from: 1. z; ze
garage: 1. garázv
garden: 1. zahrada
gardener: 1. zahradník
gas: 1. plyn
gentle: 1. sladký
gentleman: 1. pan
German: 1. nevmecky | 2. Nevmec
Germany: 1. Nevmecko
get: 1. bráti | 2. dostati
girl: 1. devvcve
give: 1. dáti; dávati
glasses: 1. brýle
goal: 1. cíl
god: 1. buºh
good: 1. dobrý; hodný
goodbye: 1. sbohem
goose: 1. husa
grandfather: 1. devd
grandmother: 1. babicvka
grass: 1. tráva
gravy: 1. omácvka
green: 1. zelený
grey: 1. Svedivý
grip: 1. chrvipka
hair: 1. vlas
ham: 1. Svunka
hand: 1. devlník | 2. ruka
have: 1. dostati
he: 1. on
head: 1. hlava | 2. hlava | 3. hlava | 4. hlava
health: 1. zdraví
healthy: 1. zdravý
heart: 1. srdce
heat: 1. parno
height: 1. výSvka
her: 1. ona | 2. její
herb: 1. tráva
hero: 1. hrdina
him: 1. on
his: 1. jeho
hit: 1. bíti
hog: 1. prase
hope: 1. doufati
hour: 1. hodina
house: 1. duºm
housefly: 1. moucha
how: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak | 3. jak; jakpak
however: 1. avSvak
human being: 1. cvlovevk
Hungarian: 1. mad’arsky
hunger: 1. hlad
hungry: 1. hladový
hurt: 1. boleti
husband: 1. manzvel
hut: 1. bouda; chalupa
hymn: 1. hymna
ice: 1. led
idea: 1. nápad
illness: 1. choroba
image: 1. obraz
incendiary bomb: 1. zápalná bomba
in exchange for: 1. proti
infant: 1. dítev
influenza: 1. chrvipka
injury: 1. rána
ink: 1. inkoust
in order to: 1. aby
instructor: 1. ucvitel
intercessor: 1. advokát
international: 1. mezinárodní
in what way: 1. jak; jakpak | 2. jak; jakpak
it: 1. ono
January: 1. leden
judge: 1. soudce
July: 1. cvervenec
June: 1. cverven
knife: 1. nuºzv
knight: 1. rytírv | 2. rytírv
laborer: 1. devlník
labourer: 1. devlník
lad: 1. chlapec; hoch
laddie: 1. chlapec; hoch
lady: 1. dáma; paní
lamb: 1. jehnev
land: 1. venkov | 2. zemev
language: 1. jazyk
lass: 1. devvcve
lawyer: 1. advokát
lay hold of: 1. bráti
lazy: 1. líný
leaf: 1. list
leg: 1. noha
letter: 1. dopis
life: 1. zvivot
light: 1. svevtlo
like: 1. jak; jakpak
likewise: 1. také
lion: 1. lev
literature: 1. literatura
live: 1. bydleti; bydliti
liver: 1. játra
loaf: 1. chléb
London: 1. Londýn
Londoner: 1. Londýnvan
long: 1. dlouhý
looking–glass: 1. zrcadlo
lord: 1. pan
love: 1. láska
low: 1. nízko
machine: 1. stroj
madam: 1. dáma; paní
man: 1. cvlovevk | 2. muzv
matter: 1. zálezvitost
maybe: 1. snad
mayhap: 1. snad
meat: 1. maso
medicine: 1. lék
milk: 1. mléko
mirror: 1. zrcadlo
miserable: 1. Svpatný
Mister: 1. pan
Monday: 1. pondev
money: 1. peníze
month: 1. mevsíc
moon: 1. komár
Moravia: 1. Morava
morning: 1. dopoledne; ráno
Moscow: 1. Moskva
mother: 1. maminka; matka
motorcycle: 1. motorka
mountain: 1. hora
mouse: 1. mySv
mouth: 1. ústa | 2. ústa | 3. ústa
Mr.: 1. pan
Mrs.: 1. dáma; paní
murk: 1. tma
music: 1. hudba
my: 1. muºj
nasty: 1. Svpatný
nation: 1. národ
national: 1. národní
near: 1. blízko
nearby: 1. blízko
near to: 1. blízko
neighbour: 1. soused
neither: 1. nikdo
neither … nor: 1. ani … ani
nevertheless: 1. avSvak
new: 1. nový
next to: 1. blízko
nice: 1. dobrý; hodný | 2. chutný
night: 1. noc
nine: 1. devevt
nobody: 1. nikdo
none: 1. nikdo
no–one: 1. nikdo
north: 1. sever
Norway: 1. Norsko
nose: 1. nos
novel: 1. nový
November: 1. listopad
now: 1. ted’
oats: 1. oves
obtuse: 1. tupý
o’clock: 1. hodina
Oder: 1. Odra
office: 1. úrvad
often: 1. cvasto
of which: 1. cví
oil: 1. olej
okay: 1. dobrý; hodný
old: 1. starý | 2. starý
omnibus: 1. autobus
once more: 1. znovu
one: 1. jeden
onion: 1. cibule
only: 1. sám
on the other side of: 1. prves
open: 1. otevrvený
operative: 1. devlník
opposed to: 1. proti
opposite: 1. proti
or: 1. nebo; anebo
ordinarily: 1. obycvejnev
out of: 1. z; ze
over there: 1. tam
packet: 1. balík
pain: 1. bolení; bolest
pale: 1. bledý
paper: 1. papír
parcel: 1. balík
parents: 1. rodicve
Paris: 1. Parvízv
passenger: 1. pasazvér
pate: 1. hlava
path: 1. cesticvka
paw: 1. noha
pawn: 1. voják
pear: 1. hruSvka
pencil: 1. tuzvka
per: 1. aby
perchance: 1. snad
perhaps: 1. snad
person: 1. osoba
pharmaceutical: 1. lék
philosophy: 1. filosofie
photography: 1. fotografie
physician: 1. lékarv
physics: 1. fysika
pianist: 1. pianista
pick up: 1. bráti
picture: 1. obraz
pig: 1. prase
pipe: 1. dýmka
plane: 1. letadlo
plume: 1. péro
poem: 1. básenv
poet: 1. básník
Poland: 1. Polsko
policeman: 1. strázvník
poor: 1. Svpatný
popular: 1. oblíbený
portal: 1. vchod; vstup
porter: 1. nosicv
possibly: 1. snad
potato: 1. brambor
pound: 1. libra
Prague: 1. Praha
price: 1. cena
probably: 1. asi
professor: 1. profesor
property: 1. kvalita
purpose: 1. cíl
quality: 1. kvalita
question: 1. otázka
quinsy: 1. angina
quite: 1. dost; dosti
radio: 1. rádio
railway carriage: 1. vagon
raspberry: 1. malina
rather: 1. dost; dosti
ray: 1. rádio
read: 1. cvísti
receive: 1. prvijmouti | 2. dostati
red: 1. cvervený | 2. cvervený
regularly: 1. cvasto
restaurant: 1. restaurace
rhythm: 1. rytmus
rich: 1. bohatý
ring: 1. prsten
river: 1. rveka
road: 1. cesta
rock: 1. skála
Rome: 1. Rvím
roof: 1. strvecha
room: 1. pokoj
rose: 1. ruºzve
route: 1. cesta
run: 1. bevzveti
Russia: 1. Rusko
Russian: 1. rusky | 2. Rus
rye: 1. zvito
Sabbath: 1. sobota
sack: 1. taSvka
sailor: 1. námorvník
sallow: 1. bledý
sand: 1. písek
Sassenach: 1. Anglicvan
Saturday: 1. sobota
sauce: 1. omácvka
sausage: 1. párek
school: 1. Svkola
scissors: 1. nuºzvky
sea: 1. morve
September: 1. zárví
Serb: 1. Srb
serum: 1. serum
servant: 1. sluha
seven: 1. sedm
several times: 1. cvasem
shack: 1. bouda; chalupa
she: 1. ona
sheep: 1. ovce
sheet: 1. list
shepherd: 1. ovcvák
ship: 1. lod’
shoe: 1. bota
shrewd: 1. istivý; vychytralý
silver: 1. strvíbrný
sir: 1. pan
sister: 1. sestra
six: 1. Svest
sleep: 1. spaní
Slovak: 1. Slovák
sly: 1. chytrý
smart: 1. chytrý
soap: 1. mýdlo
soft: 1. sladký
soil: 1. zemev
soiled: 1. Svpinavý
soldier: 1. voják
sole: 1. sám
solicitor: 1. advokát
solitary: 1. sám
somehow: 1. jaksi
something: 1. nevco
sometimes: 1. cvasem
son: 1. syn
song: 1. písenv
soon: 1. brzo; brzy
soup: 1. polévka
Spanish: 1. Svpanevlsky
spectacles: 1. brýle
spinach: 1. Svpenát
spinster: 1. slecvna
spoon: 1. lzvíce
star: 1. hvevzda
station: 1. nádrazví
storey: 1. poschodí
storm: 1. bourve; bourvka
story: 1. poschodí
strawberry: 1. jahoda
street: 1. ulice
streetcar: 1. elektrika
strike: 1. bíti
subject: 1. thema
such a: 1. jak; jakpak
such as: 1. jak; jakpak
sufficiently: 1. dost; dosti
sugar: 1. cukr
summer: 1. léto
sun: 1. slunce
Sunday: 1. nedevle
swallow: 1. vlaSvtovka
swan: 1. labut’
Sweden: 1. Svédsko
sweet: 1. sladký
swine: 1. prase
Switzerland: 1. Svvýcarsko
sympathy: 1. sympatie
table: 1. stuºl
take: 1. prvijmouti | 2. bráti
take in: 1. prvijmouti
target: 1. cíl
tasty: 1. chutný
tea: 1. cvaj
teacher: 1. ucvitel
ten: 1. deset
tender: 1. sladký
than: 1. nezv
that: 1. co
theatre: 1. divadlo
their: 1. jejich
theme: 1. thema
theory: 1. theorie
there: 1. tam | 2. tam
thief: 1. zlodevj
thing: 1. vevc
thirst: 1. zvízenv
thou: 1. vy | 2. vy | 3. vy
though: 1. acvkoliv
three: 1. trvi
throat: 1. hrdlo
throw: 1. hoditi; házeti
Thursday: 1. cvtvrtek
till: 1. azv
timber: 1. drvevo
time: 1. hodina
to: 1. aby
today: 1. dnes; dneska
together: 1. spolu
toilet: 1. záchod
tomorrow: 1. zítra
tongue: 1. jazyk | 2. jazyk
too: 1. také
topic: 1. thema
tower: 1. vevzv
town: 1. mevsto
tram: 1. elektrika
tree: 1. strom
Tuesday: 1. úterý
tummy: 1. brvicho
Turkish: 1. turecký
two: 1. dva; dvev
umbrella: 1. deSvtník
uncle: 1. strýc
unclean: 1. Svpinavý
under: 1. pod
underneath: 1. pod
unmarried woman: 1. slecvna
until: 1. azv
upon: 1. proti
us: 1. my
US citizen: 1. Americvan
used to: 1. obvyklý
usual: 1. obvyklý
usually: 1. obycvejnev
vase: 1. váza
vessel: 1. váza | 2. lod’
Vienna: 1. Vídenv
village: 1. ves; vesnice
voice: 1. hlas | 2. hlas
void: 1. prázdný
vote: 1. hlas
waggon: 1. vagon
wake: 1. buditi
wake up: 1. buditi
wall: 1. stevna
war: 1. válka
warmth: 1. teplo
Warsaw: 1. VarSvava
watch: 1. hodiny
water: 1. voda
way: 1. cesta
way out: 1. východ
we: 1. my
wealthy: 1. bohatý
weather: 1. pocvasí
Wednesday: 1. strveda
week: 1. týden
well: 1. zdravý
well–off: 1. bohatý
wench: 1. devvcve
west: 1. západ
what: 1. co | 2. co
what a: 1. jak; jakpak
which one’s: 1. cví
white: 1. bílý | 2. bílý
whose: 1. cví
widow: 1. vdova
widower: 1. vdovec
wife: 1. manzvelka
wind: 1. vítr
window: 1. okno
wine: 1. víno
winter: 1. zima
wireless: 1. rádio
without: 1. bez
woman: 1. zvena
wonted: 1. obvyklý
wood: 1. drvevo
woods: 1. les
word: 1. slovo
worker: 1. devlník
working man: 1. devlník
workman: 1. devlník
world: 1. svevt
wound: 1. rána
writer: 1. autor
xylophone: 1. xylofon
ye: 1. vy | 2. vy
yellow: 1. zvlutý
yes: 1. ano
yesterday: 1. vcvera
yet: 1. uzv | 2. avSvak
yon: 1. tam
yonder: 1. tam
you: 1. vy | 2. vy | 3. vy | 4. vy

 

Czech to English

Americvan: 1. American; US citizen
Anglicvan: 1. Englishman; Sassenach
Bulharsko: 1. Bulgaria
Buºh: 1. God
Francie: 1. France
Labe: 1. Elbe
Londýn: 1. London
Londýnvan: 1. Londoner
Morava: 1. Moravia
Norsko: 1. Norway
Nevmec: 1. German
Nevmecko: 1. Germany
Odra: 1. Oder
Parvízv: 1. Paris
Polsko: 1. Poland
Polák: 1. Pole
Praha: 1. Prague
Rakousko: 1. Austria
Rus: 1. Russian
Rusko: 1. Russia
Slovák: 1. Slovak
Srb: 1. Serb
Svédsko: 1. Sweden
VarSvava: 1. Warsaw
Vídenv: 1. Vienna
a: 1. and
aby: 1. for; to; in order to; per
adresa: 1. address
ale: 1. but
anebo: 1. or
angina: 1. angina; quinsy
anglický: 1. English
ani … ani: 1. neither … nor
ano: 1. yes
armáda: 1. army
asi: 1. about; approximately | 2. probably
asponv: 1. at least
auto: 1. car
autobus: 1. bus; autobus; omnibus
autor: 1. author | 2. author; writer
avSvak: 1. but; however; nevertheless; yet
acvkoliv: 1. though; although
azv: 1. until; till
babicvka: 1. grandmother
balík: 1. packet; parcel
barva: 1. colour; dye
bedna: 1. box
bez: 1. without
bledý: 1. pale; sallow
bluza: 1. blouse
blízko: 1. at; beside; by; near; nearby; near to; next to
bohatý: 1. affluent; rich; wealthy; well–off
bolení: 1. ache; pain
bolest: 1. ache; pain
boleti: 1. ache; be painful; hurt
bomba: 1. bomb
boruºvka: 1. blueberry
bota: 1. shoe
bouda: 1. cabin; hut; shack
bourve: 1. storm
bourvka: 1. storm
brambor: 1. potato
bratr: 1. brother
bratranec: 1. cousin
broucvek: 1. beetle | 2. beetle
brzo: 1. soon
brzy: 1. soon
bráti: 1. get; lay hold of; pick up; take
brýle: 1. glasses; spectacles
buditi: 1. arouse; wake; awaken; wake up
budova: 1. building
bydleti: 1. dwell; live
bydliti: 1. dwell; live
buºh: 1. god
básenv: 1. poem
básník: 1. poet
bílý: 1. white
bíti: 1. beat; hit; strike
bevzveti: 1. run
brvezen: 1. March
brvicho: 1. abdomen; belly; tummy
cena: 1. price
cesta: 1. road; route; way
cesticvka: 1. path
chalupa: 1. cabin; hut; shack
chladný: 1. cool
chlapec: 1. boy; lad; laddie
chléb: 1. bread; loaf
chutný: 1. nice; tasty
chytrý: 1. clever; cunning; sly; smart
chrvipka: 1. flu; grip; influenza
cibule: 1. onion
cizina: 1. foreign country
cukr: 1. sugar
cíl: 1. aim; goal; purpose; target
dcera: 1. daughter
dcerka: 1. daughter
dceruSvka: 1. daughter
den: 1. day
deset: 1. ten
devevt: 1. nine
deSvtník: 1. umbrella
dilemma: 1. dilemma
divadlo: 1. theatre
dlouhý: 1. long
dnes: 1. today
dneska: 1. today
dobrý: 1. good; nice; okay
doma: 1. at home
donésti: 1. bring; fetch
dopis: 1. letter
dopoledne: 1. morning
doproviditi: 1. accompany
dost: 1. enough; quite; rather; sufficiently
dostati: 1. get; have; receive
dosti: 1. enough; quite; rather; sufficiently
doufati: 1. hope
duben: 1. April
dva: 1. two
dverve: 1. door
dvev: 1. two
duºm: 1. house
dáti: 1. give
dávati: 1. give
dýmka: 1. pipe
devd: 1. grandfather
devlník: 1. hand; laborer; labourer; operative; worker; working man; workman
devvcve: 1. girl; lass; wench
drvevo: 1. timber; wood
elektrika: 1. streetcar; tram
filosofie: 1. philosophy
fotografie: 1. photography
fysika: 1. physics
garázv: 1. garage
halenka: 1. blouse
harmonika: 1. accordion
herec: 1. actor
hlad: 1. hunger
hladový: 1. hungry
hlava: 1. head; pate
hluchý: 1. deaf
hnevdý: 1. brown
hoch: 1. boy; lad; laddie
hodina: 1. hour; o’clock; time
hodiny: 1. clock; watch
hoditi: 1. throw
hodný: 1. good; nice; okay
holandsky: 1. Dutch | 2. Dutch
hora: 1. mountain
hrdina: 1. hero
hrdlo: 1. throat
hruSvka: 1. pear
hudba: 1. music
husa: 1. goose
hvevzda: 1. star
hymna: 1. anthem; hymn
házeti: 1. throw
hrveben: 1. comb
inkoust: 1. ink
inzerát: 1. ad; advertisement
istivý: 1. acute; astute; shrewd
jablko: 1. apple
jablonv: 1. apple–tree
jahoda: 1. strawberry
jaksi: 1. anyway; somehow
jazyk: 1. tongue | 2. language; tongue
jeden: 1. one
jehnev: 1. lamb
jeho: 1. his
jejich: 1. their
její: 1. her
játra: 1. liver
kasárna: 1. barracks | 2. barracks
kniha: 1. book
knihovna: 1. bookcase
kolega: 1. colleague
komár: 1. moon
kost: 1. bone
kvalita: 1. property; quality
kvevten: 1. May
kvevtina: 1. bloom; flower
labut’: 1. swan
led: 1. ice
leden: 1. January
les: 1. forest; woods
letadlo: 1. aeroplane; airplane; plane
letiSvtev: 1. airport
lev: 1. lion
libra: 1. pound
list: 1. leaf; sheet
listopad: 1. November
literatura: 1. literature
lod’: 1. ship; vessel
lod’ka: 1. boat
lozvnice: 1. bedroom
lupicv: 1. bandit
láhev: 1. bottle
láska: 1. affection; love
lék: 1. drug; medicine; pharmaceutical
lékarv: 1. doctor; physician
lékárna: 1. chemist’s shop; drugstore
léto: 1. summer
líný: 1. lazy
lzvíce: 1. spoon
malina: 1. raspberry
maminka: 1. mother
manzvel: 1. husband
manzvelka: 1. wife
maso: 1. meat
matka: 1. mother
mad’arsky: 1. Hungarian
medvevd: 1. bear
merunvka: 1. apricot
mezinárodní: 1. international
mléko: 1. milk
modrý: 1. blue
most: 1. bridge
motorka: 1. motorcycle
moucha: 1. fly; housefly
morve: 1. sea
mrkev: 1. carrot
muzv: 1. fellow; man
my: 1. us; we
mySv: 1. mouse
muºj: 1. my
máslo: 1. butter
mícv: 1. ball
mýdlo: 1. soap
mevsto: 1. city; town
mevsíc: 1. month
nebo: 1. or
nedevle: 1. Sunday
neprvítomný: 1. absent
nezv: 1. than
nikdo: 1. neither; nobody; none; no–one
noc: 1. night
noha: 1. leg; paw
nos: 1. nose
nosicv: 1. porter
nový: 1. new; novel
nuºzv: 1. knife
nuºzvky: 1. scissors
nádrazví: 1. station
námorvník: 1. sailor
nápad: 1. idea
národ: 1. nation
národní: 1. national
nízko: 1. low
nevco: 1. anything; something
nevmecky: 1. German
oblíbený: 1. popular
obraz: 1. image; picture
obvyklý: 1. accustomed; customary; used to; usual; wonted
obycvejnev: 1. ordinarily; usually
odpoledne: 1. afternoon
okno: 1. window
oko: 1. eye
olej: 1. oil
omácvka: 1. gravy; sauce
on: 1. he; him
ona: 1. her; she
ono: 1. it
opevt: 1. afresh; again; all over again; anew
osm: 1. eight
osoba: 1. person
otec: 1. father
otevrvený: 1. open
otázka: 1. question
ovce: 1. sheep
oves: 1. oats
ovcvák: 1. shepherd
papír: 1. paper
parno: 1. heat
pasazvér: 1. passenger
patro: 1. floor
pekarv: 1. baker
pekárna: 1. bakery
peníze: 1. money
pes: 1. dog
pianista: 1. pianist
pivo: 1. ale; beer
plyn: 1. gas
po: 1. after; behind
pod: 1. below; beneath; under; underneath
podlaha: 1. floor
podzim: 1. autumn
pohodlný: 1. comfortable
pokoj: 1. chamber; room
pole: 1. field
polsky: 1. Polish
polévka: 1. soup
pondevlí: 1. Monday
poschodí: 1. floor; storey; story
postel: 1. bed
pocvasí: 1. weather
prapor: 1. banner; flag
prase: 1. hog; pig; swine
profesor: 1. professor
prosinec: 1. December
proti: 1. across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
prst: 1. finger
prsten: 1. ring
prázdný: 1. empty; void
párek: 1. sausage
pátek: 1. Friday
písek: 1. sand
písenv: 1. song
pevt: 1. five
prves: 1. across; beyond; on the other side of
prvijmouti: 1. accept; receive; take; take in
prvátelství: 1. friendship
prvítel: 1. friend
prvítelkynev: 1. friend
rada: 1. advice; counsel
restaurace: 1. restaurant
rodina: 1. family
rodicve: 1. parents
ruka: 1. hand
rusky: 1. Russian
ryba: 1. fish
rybárv: 1. fisherman
rytmus: 1. rhythm
ruºzve: 1. rose
rána: 1. injury; wound
ráno: 1. morning
sbohem: 1. adieu; farewell; bye; goodbye
schopný: 1. able; capable
sedm: 1. seven
serum: 1. serum
sestra: 1. sister
sestrvenice: 1. cousin
sever: 1. north; North
sklep: 1. basement; cellar
skála: 1. rock
sladký: 1. gentle; soft; sweet; tender
slepice: 1. chicken; fowl
slovo: 1. word
sluha: 1. boy; servant
slunce: 1. sun
snacha: 1. daughter–in–law
snad: 1. maybe; mayhap; perchance; perhaps; possibly
snídanev: 1. breakfast
soudce: 1. judge
souhlasiti: 1. accede; agree; consent
soused: 1. neighbour
spaní: 1. sleep
spolu: 1. together
srdce: 1. heart
starý: 1. old | 2. old
stroj: 1. engine; machine
strom: 1. tree
strázvník: 1. policeman
strýc: 1. uncle
studený: 1. bleak; chilly; cold
stuºl: 1. table
stevna: 1. wall
strvecha: 1. roof
strveda: 1. Wednesday
strvíbrný: 1. silver
sud: 1. barrel
svevt: 1. world
svevtlo: 1. light
sympatie: 1. sympathy
syn: 1. son
sám: 1. alone; only; sole; solitary
sýr: 1. cheese
také: 1. also; likewise; too
tele: 1. calf
teplo: 1. warmth
teta: 1. aunt
ted’: 1. at present; now
thema: 1. theme; topic; subject
theorie: 1. theory
tma: 1. darkness; murk
tmavý: 1. dark; dim
tupý: 1. blunt | 2. dull; obtuse
turecký: 1. Turkish
tuzvka: 1. pencil
tvárv: 1. face
týden: 1. week
tevlo: 1. body
trvi: 1. three
trvída: 1. class
ucho: 1. ear
uhlí: 1. coal
ulice: 1. street
umevní: 1. art
ucvitel: 1. instructor; teacher
uzv: 1. already; by now; yet
vagon: 1. carriage; coach; railway carriage; waggon
vajícvko: 1. egg
vchod: 1. entrance; portal
vdova: 1. widow
vdovec: 1. widower
vejce: 1. egg
venkov: 1. country; land
ves: 1. village
vesnice: 1. village
vecver: 1. evening
vlas: 1. hair
vlaSvtovka: 1. swallow
voda: 1. water
voják: 1. pawn; soldier
vstup: 1. entrance; portal
vychytralý: 1. acute; astute; shrewd
vzduch: 1. air
válka: 1. war
váza: 1. vase; vessel
víno: 1. wine
vítr: 1. wind
výbevr: 1. choice; election
východ: 1. exit; way out
výSvka: 1. altitude; height
vcvela: 1. bee
vcvera: 1. yesterday
vevc: 1. thing
vevk: 1. age
vevtev: 1. bough; branch
vevzv: 1. castle; tower
vSvechno: 1. all; altogether; everything
vSvude: 1. all about; everywhere
vzvdy: 1. always; ever
vzvdycky: 1. always; ever
xylofon: 1. xylophone
z: 1. from; out of
zahrada: 1. garden
zahradník: 1. gardener
zdraví: 1. health
zdravý: 1. healthy; well
ze: 1. from; out of
zelený: 1. green
zemev: 1. earth; land; soil
zima: 1. cold | 2. winter
zlodevj: 1. thief
znovu: 1. afresh; again; once more
zrcadlo: 1. looking–glass; mirror
zvírev: 1. animal; beast
zvírve: 1. animal
záchod: 1. toilet
zálezvitost: 1. affair; business; business deal; case; matter
západ: 1. west; West
zápalná bomba: 1. incendiary bomb
zárví: 1. September
zítra: 1. tomorrow
únor: 1. February
úraz: 1. accident
úterý: 1. Tuesday
úcvet: 1. account
úcvetní: 1. book–keeper
úrvad: 1. bureau; office
Cvech: 1. Czech
Cvechy: 1. Bohemia
Cveskoslovensko: 1. Czechoslovakia
Cveská Respublika: 1. Czech Republic
Cvina: 1. China
Rvím: 1. Rome
Svvýcarsko: 1. Switzerland
cvaj: 1. tea
cvasem: 1. several times; sometimes
cvasto: 1. frequently; often; regularly
cverný: 1. black
cverven: 1. June
cvervenec: 1. July
cvervený: 1. red | 2. red
cveský: 1. Czech
cvlovevk: 1. man; human being
cvlun: 1. boat
cvokoláda: 1. chocolate
cvtvrtek: 1. Thursday
cvtyrvi: 1. four
cví: 1. of which; which one’s; whose
cvísti: 1. read
rveka: 1. river
rvezník: 1. butcher
Svedivý: 1. grey
Svest: 1. six
Svkola: 1. school
Svpanevlsky: 1. Spanish
Svpatný: 1. bad; miserable; nasty; poor
Svpenát: 1. spinach
Svpinavý: 1. dirty; filthy; nasty; soiled; unclean
Svunka: 1. ham
Svvagr: 1. brother–in–law
zvena: 1. woman
zvidle: 1. chair
zvito: 1. rye
zvivot: 1. life
zvlutý: 1. yellow
zvízenv: 1. thirst