Downloaden: Digitale bestanden (muziektracks, films, TV-programma’s, ebooks, video games e.d.) kopiëren of overbrengen vanaf een andere computer, server of het internet naar je eigen computer of een ander apparaat met opslagcapaciteit.

Streamen: Muziek, film, TV, games, ebooks e.d. afspelen op je eigen computer, over het internet of vanaf een aparte server, waarbij de content niet op jouw computer of apparaat opgeslagen wordt.

Peer-to-peer: Een methode om digitale content van een of meer computers direct met andere te delen, zonder een centrale server te gebruiken.

Cyberlocker: Een dienst voor de distributie van grote hoeveelheden content via de cloud, zodat de gebruikers van de dienst die bestanden kunnen uploaden, opslaan en delen. Dit zijn vaak legale diensten, maar sommige worden ook gebruikt om ongeoorloofd materiaal te verspreiden.

Blogs: Afkorting van ‘web log’, een dagboek of journaal gepubliceerd via internet. Kan ook gebruikt worden om (illegaal) digitale content te delen of voor links naar illegale content.

Legale dienst: Een website die toestemming heeft van de eigenaars van de content om deze aan te bieden voor opslag, downloaden of streamen.

Legaal en gratis: Consumenten hebben gratis toegang tot de content op een website, maar met toestemming van de eigenaars. Deze websites verdienen hun geld vaak met advertenties.

Rechthebbende: Degene die het auteursrecht heeft op een originele creatie (boek, film, TV-programma, foto, muziekalbum enzovoort). Volgens de Auteurswet is dat de maker of diens rechtverkrijgende. Op grond van de Wet op de naburige rechten zijn dat de uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties.

Auteursrecht: Wettelijke bescherming van creatief werk zoals romans, films, kunstwerken, muziek, TV-uitzendingen, grafische en andere ontwerpen. Auteursrecht ontstaat automatisch zodra iemand iets origineels maakt, er zijn geen formaliteiten voor nodig. Het geeft de maker het exclusieve recht om te bepalen hoe zijn werk door anderen gebruikt mag worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Inbreuk: Een werk kopiëren of delen met anderen zonder de vereiste toestemming van degene die het auteursrecht heeft (en dat is ook strafbaar).

IE: Intellectueel eigendom. Eigendom (dus alles wat je in termen van de wet kunt ‘bezitten’) dat het resultaat is van een intellectuele inspanning en van origineel, creatief denken. Zoals kunstwerken, ontwerpen, uitvindingen, merken.

Licentie: Als de eigenaar van een intellectueel eigendom aan iemand anders toestemming geeft om zijn IE te gebruiken. Het is een rechtsgeldige overeenkomst, meestal vastgelegd in een contract.

Piraterij: Het op grote schaal inbreuk plegen. Makers, uitvoerende kunstenaars en exploitanten lijden schade want er valt minder te verdienen als het werk tegen veel lagere prijzen door inbreukmakers wordt verkocht of zelfs gratis op het internet wordt weggegeven. Inbreukmakers dragen geen royalty’s af aan makers en exploitanten en schaden zo de creatieve industrie. Daarom wordt inbreuk actief bestreden door zowel de rechthebbenden als de overheid. Inbreuk faciliteren is ook onrechtmatig.

Filesharing: Als gebruikers van internet onderling digitale content uitwisselen. Dit is illegaal als de rechthebbenden niet de vereiste toestemming hebben gegeven.