Toronto

Toronto is divers, iconisch,  /  Toronto (Ontario, Canada) heeft 2,615,060 inwoners en een oppervlakte van 630.21 km². Het ligt in de buurt van London, Ontario Mississauga Ottawa en het prijspeil is duur(70/100). The Vore bekijkt de levenskosten Toronto en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is divers, iconisch, en het prijspeil is duur.
Kaart van Toronto

Minimumloon (Maand) $323.65
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $45,488
Gemiddeld salaris $2,634.82

Levenskosten Toronto per onderwerp