Sūrat

Sūrat (Gujarat, India) heeft 4,467,797 inwoners en een oppervlakte van 326 km². Het ligt in de buurt van Mumbai Navi Mumbai en het prijspeil is duur(25/100). The Vore bekijkt de levenskosten Sūrat en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is geavanceerd, verbluffend, en het prijspeil is duur.
Kaart van Sūrat

Minimumloon (Maand) $127
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $6,664
Gemiddeld salaris $344.57

Levenskosten Sūrat per onderwerp