Quebec City

Quebec City is historisch, retro,  /  Quebec City (Quebec , Canada) heeft 540,994 inwoners en een oppervlakte van 484.10 km². Het ligt in de buurt van Montreal en het prijspeil is duur(68/100). The Vore bekijkt de levenskosten Quebec City en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is historisch, retro, en het prijspeil is duur.
Kaart van Quebec City

Minimumloon (Maand) $323.65
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $45,488
Gemiddeld salaris $2,097.83

Levenskosten Quebec City per onderwerp