Port-au-Prince

Port-au-Prince (Port-au-Prince, Haïti) heeft 987,310 inwoners en een oppervlakte van 36.04 km². prijspeil is duur(/100). The Vore bekijkt de levenskosten Port-au-Prince en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is phenomenaal, uitzonderlijk, en het prijspeil is duur.
Kaart van Port-au-Prince

Minimumloon (Maand) $307
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $1,849
Gemiddeld salaris $

Levenskosten Port-au-Prince per onderwerp