New Kingston

New Kingston (Surrey, Jamaica) heeft 1,041,084 inwoners en een oppervlakte van 480 km². prijspeil is duur(64/100). The Vore bekijkt de levenskosten New Kingston en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is weergaloos, inspirerend, en het prijspeil is duur.
Kaart van New Kingston

Minimumloon (Maand) $194.05
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $8,991
Gemiddeld salaris $573.06

Levenskosten New Kingston per onderwerp