Mumbai

Mumbai (Maharashtra, India) heeft 12,442,373 inwoners en een oppervlakte van 603 km². Het ligt in de buurt van Navi Mumbai en het prijspeil is duur(29/100). The Vore bekijkt de levenskosten Mumbai en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is authentiek, uitstekend, en het prijspeil is duur.
Kaart van Mumbai

Minimumloon (Maand) $127
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $6,664
Gemiddeld salaris $667.67

Levenskosten Mumbai per onderwerp