Isfahan

Isfahan is redelijk, betoverend,  /  Isfahan (Isfahan, Iran) heeft 1,945,765 inwoners en een oppervlakte van 493.82 km². prijspeil is duur(38/100). The Vore bekijkt de levenskosten Isfahan en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is redelijk, betoverend, en het prijspeil is duur.
Kaart van Isfahan

Minimumloon (Maand) $214
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $12,833
Gemiddeld salaris $416.84

Levenskosten Isfahan per onderwerp