Hamburg

Hamburg is phenomenaal, spectaculair,  /  Hamburg (Hamburg, Duitsland) heeft 1,774,242 inwoners en een oppervlakte van 755 km². Het ligt in de buurt van Bremen Hanover en het prijspeil is duur(75/100). The Vore bekijkt de levenskosten Hamburg en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is phenomenaal, spectaculair, en het prijspeil is duur.
Kaart van Hamburg

Minimumloon (Maand) $1,515
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $47,033
Gemiddeld salaris $2,633

Levenskosten Hamburg per onderwerp