Georgetown

Georgetown (Demerara-Mahaica, Guyana) heeft 118,363 inwoners en een oppervlakte van 50 km². prijspeil is duur(45/100). The Vore bekijkt de levenskosten Georgetown en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is beeldschoon, klein, en het prijspeil is duur.
Kaart van Georgetown

Minimumloon (Maand) $168.91
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $7,938
Gemiddeld salaris $270.65

Levenskosten Georgetown per onderwerp