Delhi

Delhi (Delhi, India) heeft 16,787,949 inwoners en een oppervlakte van 1,484 km². Het ligt in de buurt van Jaipur en het prijspeil is duur(28/100). The Vore bekijkt de levenskosten Delhi en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is uitbreidend, snel, en het prijspeil is duur.
Kaart van Delhi

Minimumloon (Maand) $127
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $6,664
Gemiddeld salaris $609.71

Levenskosten Delhi per onderwerp