Corfu

Corfu (Ionian Islands, Griekenland) heeft 102,071 inwoners en een oppervlakte van 615 km². prijspeil is duur(54/100). The Vore bekijkt de levenskosten Corfu en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is historisch, phenomenaal, en het prijspeil is duur.
Kaart van Corfu

Minimumloon (Maand) $653
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $26,606
Gemiddeld salaris $1,178

Levenskosten Corfu per onderwerp