Brandon, Manitoba

Brandon, Manitoba is gemiddeld, redelijk,  /  Brandon, Manitoba (Manitoba, Canada) heeft 46,061 inwoners en een oppervlakte van 465.16 km². Het ligt in de buurt van Calgary en het prijspeil is duur(/100). The Vore bekijkt de levenskosten Brandon, Manitoba en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is gemiddeld, redelijk, en het prijspeil is duur.
Kaart van Brandon, Manitoba

Minimumloon (Maand) $323.65
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $45,488
Gemiddeld salaris $614.30

Levenskosten Brandon, Manitoba per onderwerp