Bangalore

Bangalore (Karnataka, India) heeft 8,443,675 inwoners en een oppervlakte van 709 km². Het ligt in de buurt van Chennai en het prijspeil is duur(26/100). The Vore bekijkt de levenskosten Bangalore en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is authentiek, charmant, en het prijspeil is duur.
Kaart van Bangalore

Minimumloon (Maand) $127
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $6,664
Gemiddeld salaris $706.90

Levenskosten Bangalore per onderwerp