Ahmedabad

Ahmedabad (Gujarat, India) heeft 5,577,940 inwoners en een oppervlakte van 464.16 km². Het ligt in de buurt van Indore en het prijspeil is duur(24/100). The Vore bekijkt de levenskosten Ahmedabad en het gemiddelde salaris.


Lokale informatie en gemiddelde prijzen

De stad is benoemenswaardig, simpel, en het prijspeil is duur.
Kaart van Ahmedabad

Minimumloon (Maand) $127
Het Bruto Binnenlands Product (BBP $6,664
Gemiddeld salaris $418.27

Levenskosten Ahmedabad per onderwerp